Group Blog
 
<<
มีนาคม 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
13 มีนาคม 2556
 
All Blogs
 
+++... ความสุขง่ายๆ ...+++


จิตของคนเราดูแล้วหลากหลายแตกต่างกันราวฟ้าดิน

ชีวิตของคนแก่เฒ่ากับคนหนุ่มสาว  คนรวยเป็นมหาเศรษฐีกับยาจก  คนเก่งระดับดอกเตอร์กับคนไม่รู้หนังสือ  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  คนดีที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหรืออาชญากรชั่วร้ายที่มีคนสาปแช่ง ไม่ว่าคนเราจะมีสถานะภายนอกแตกต่างกันมากเพียงใด  ไม่ว่าคนเราจะนับถือศาสนาใด ผิวขาว ผิวดำเชื้อชาติไหน พูดภาษาใดก็ตาม  แต่ ธรรมชาติของจิตสำหรับมนุษย์เราทุกคนที่มีความเหมือนกันคือ ประภัสสร   สะอาด  สงบ  ผ่องใสก็มีอยู่แต่ดั้งเดิมเหมือนน้ำใสสะอาดที่มีอยู่ตามธรรมชาติพยายามแก้ไขตนเอง


เมื่อเราสังเกตดูจิตใจความคิดของตนองแล้วจะเห็นว่าจิตใจของเราคิดแต่เรื่องของคนอื่นเป็นส่วนใหญ่ว่าเขาดี เขาไม่ดี  น่ารัก น่าชัง


คิดเรื่องคนอื่นมากกว่า 90% คิดเรื่องของตนเองน้อยกว่า 10%


อยากจะให้คนอื่นละความชั่วที่ไม่ถูกใจเรา  อยากจะให้คนอื่นทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อจะไม่กระทบเรา แต่จิตใจของเรากลับปล่อยให้ขุ่นมัว เศร้าหมองเครียดฟุ้งซ่าน


 " โทษคนอื่นเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นผม
ตดคนอื่นเหม็นเหลือทน    ตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไร "
   สนใจ เอาใจใส่ดูตนเองเพิ่มขึ้น มากขึ้น จนดูตนเอง 90% ดูคนอื่น 10%เราดูคนอื่นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

เห็นตนเองในคนอื่นและเห็นคนอื่นในตัวเอง

เพราะไม่มากก็น้อยเราก็เหมือนๆกับคนอื่น

เป็นการเจริญสติ สัมปชัญญะทำให้มีเมตตากรุณา

ตำหนิ ติเตียนคนอื่น ดูหมิ่นดูถูกคนอื่น น้อยลง

ตำหนิติเตียนตนด้วยสติปัญญาแก้ไขพัฒนาตน มากขึ้น

ความคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองนี้เป็นกุศลกรรม

เมื่อสำรวจตนเองแล้วพบว่ามีข้อที่คิดว่าน่าจะแก้ไข

ให้ตั้งใจทุกวันพยายามแก้ไขอยู่อย่างนั้น

ผิดพลาดเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ช่างมัน

พยายามคิดตั้งใจจะแก้ไขอยู่อย่างนั้นก็ใช้ได้


ความโกรธเกิดขึ้นจาก


   เขาพูดจริงโดยหวังดีต่อเราแต่ไม่ถูกใจเรา     ------  เราโกรธ

เขาพูดธรรมดา แต่ไม่ถูกใจเรา ------ เราโกรธ

เขาไม่พูด ไม่ถูกใจเรา                             ------ เราโกรธ

เราคิดว่าเขานินทาเรา (ที่จริงเขาไม่ได้นินทาเรา)  ------  เราโกรธ

เขาว่าเรานินทาเขา (แต่เราไม่ได้นินทาเขา)    ------ เราโกรธ

เราเข้าใจผิดว่าเขาทำผิด (ทั้งๆที่เขาทำดี)      ------ เราโกรธ

เขาเข้าใจผิดว่าเราทำผิด (ทั้งๆที่เราทำดี)       ------  เราโกรธ

เขาหน้าบึ้ง ใจไม่ดี เรารู้สึกว่าเขาไม่พอใจเรา   ------ เราโกรธ

ความโกรธเปรียบเหมือนอาหารไม่อร่อย  หากมีใครนำมาให้เราแล้วเราไม่รับ ผู้ที่นำมาให้ก็จะต้องรับกลับไปเอง


ความโกรธก็เช่นเดียวกัน เมื่อเขาโกรธเราแล้วเราเฉยๆก็เท่ากับเขาโกรธตัวเอง  หากเราโกรธตอบ ก็เหมือนกินอาหารไม่อร่อยนั้นด้วยกัน  ความรักต่อตัวเองเมตตาต่อตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ  มนุษย์เรา คนเรานี้ ไม่มีเมตตาแก่ตัวเอง ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นทั้งปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม ปัญหาของประเทศชาติที่เรามองเห็นอยู่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกโกรธ รู้สึกอาฆาตพยาบาท


ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากเราไม่มีเมตตา ไม่มีความรักตัวเอง ถ้าเรามีเมตตา มีความรักตัวเอง ปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นและน้อยลง อดีตอยู่อย่างไร ปัจจุบันก็ยังอยู่อย่างนี้ เพียงเท่านี้ความรักต่อตัวเองก็หมายถึง ทำจิตใจของตัวเองให้สบาย มีความสุข ในทุกสถานการณ์


ธรรมชาติของจิตของเราทุกคนเป็นประภัสสรผ่องใสโดยธรรมชาติ  แต่ว่ามีกิเลส  อนิจจัง ความไม่รู้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง  เมื่อจิตใจของเรายังมีกิเลส  แล้วความรู้สึกต่างๆที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ ก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปฏิกูลทางจิตใจ  ความไม่สบายใจเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเรา


ปัญหาภายนอกตั้งแต่ขั้นกายก็ดีหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนา เสื่อมลาภ เสื่อมยศสิ้นเหล่านี้ก็เพียงแต่กระตุ้นจิตใจ ให้เกิดความทุกข์


ชีวิตของเราเป็นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า...


" ชีวิตเป็นทุกข์  ความแก่ของตัวเอง หรือของสิ่งรอบตัว 

ความแก่ก็เป็นทุกข์  ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์  ความตายก็เป็นทุกข์ "


ทุกวันนี้เราจำเป็นต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบใจ ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ต่างคนต่างรีบ ใช้อารมณ์ ใช้วาจาใช้ความรุนแรงต่างๆ คนที่ไม่ชอบใจ สิ่งที่ไม่ชอบใจก็มีมากในชีวิต


ตรงกันข้ามก็มีอยู่การต้องพลัดพรากจากคนที่เรารัก สิ่งที่เรารัก หรือไม่สมปรารถนาในชีวิต ไม่เป็นไปตามที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความไม่สบายใจ เป็นทุกข์ใจ


แต่เราต้องเข้าใจว่าความไม่สบายใจนี้ เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเรา ไม่ใช่เกิดขึ้นจากความแก่ ความเจ็บความตาย การพลัดพรากจากกัน เพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ดีหรือเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ก็เกิดอยู่กับทุกคนเช่นกัน


ถึงอย่างไรก็ตามความจริงของชีวิตก็เป็นเช่นนี้ลองสังเกตดูว่าเรารักตัวเองมากแค่ไหน เรามีเมตตาต่อตัวเองมากน้อยขนาดไหนจิตของเราผ่องใสโดยธรรมชาติ แต่ความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายซึ่งเป็นข้อเสียของเราเกิดจากจิตใจ ถ้าเรายังรักตัวเอง ก็ต้องจัดการสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเดินทางจากชาตินี้ อย่างน้อยก็ต้องรู้จักว่าเรามีเมตตา ทำจิตใจให้สบายมีความสุข มีความพอใจ


ตั้งสติหายใจออกยาวๆสบายๆ หายใจเข้า ปล่อยตามธรรมชาติ หายใจออกยาวๆสบายๆเพื่อคลายความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปพร้อมกับลมหายใจออก หายใจเข้า ปล่อยตามปกติให้ลมหายใจเข้า ช้าๆลึกๆ พอสมควร หายใจออก ตั้งใจให้เป็นลมหายใจยาวๆสบายๆเมื่อทำซ้ำๆอยู่เช่นนี้ ก็จะรู้สึกสบายกาย สบายใจ เกิดความสงบเย็นใจแล้วก็เกิดความละอายต่ออารมณ์โกรธ จนกระทั่งความโกรธไม่กล้าโผล่หน้ามาให้เห็นอีก


เราลองนึกดูว่าน้ำกับน้ำแข็ง เมื่อเราการน้ำ ในขณะที่เรามีเพียงแต่น้ำแข็งให้คิดเสียว่าน้ำกับน้ำแข็งเป็นสิ่งเดียวกัน เมื่อได้น้ำแข็งก็ควรดีใจและบอกตนเองว่า ทำอย่างไรจึงจะละลายน้ำแข็งได้ เราต้องหาความร้อนเพื่อให้มีความอบอุ่น และน้ำแข็งก็จะละลาย และกลายเป็นน้ำ


ความไม่สบายใจ ความสบายใจ ก็เหมือนน้ำแข็งกับน้ำ แต่ถ้าเราเจอ เรามีสิ่งที่ไม่สบายใจ ก็ดีใจได้ที่มองเห็นความไม่สบายใจชัดเจน และมองเห็นความสบายใจชัดเจนที่มา :  ความสุขง่ายๆ จาก พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

          ภาพสวยๆจากอินเตอร์เนต เพลงบรรเลงจากยูทูป
Kevin Kern - Above the Clouds


Create Date : 13 มีนาคม 2556
Last Update : 13 มีนาคม 2556 0:14:17 น. 125 comments
Counter : 4093 Pageviews.

 
ขอบคุณค่ะคุณเอ็ม


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:0:20:21 น.  

 
เปลี่ยนง่ายๆ เริ่มที่ตัวเรา
มีชีวิตเพื่อเรียนรู้ในทุกข์ เพื่อค้นสุขค่ะ

แวะมาทักทายค่ะ


โดย: Pikake วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:0:23:11 น.  

 
ตามมาอ่านข้อคิดดีๆ ค่ะคุณเอ็ม
ความสุขนั้นมาง่ายๆ ส่วนเรื่องโกรธนำสิ่งทุกข์ใจมาให้ เห็นด้วยมากๆ ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ปล.ก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าบล็อกเลย ต้องขออภัยนะคะ ไม่อยุ่บ้านหลายวัน
เพิ่งมีเวลาเข้ามาตอบคอมเมนต์ค่ะ
โดย: diamondsky วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:1:37:57 น.  

 
" โทษคนอื่นเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นผม
ตดคนอื่นเหม็นเหลือทน ตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไร "

จริงแท้แน่นอนเลยค่ะ แหะ แหะ


โดย: ALDI วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:4:36:45 น.  

 
มาอ่านธรรมะดีๆ
ปรับปรุงตัวเองจะได้มีความสุขค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

newyorknurseโดย: newyorknurse วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:5:57:42 น.  

 
มาอ่านธรรมะดีๆค่ะ


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:6:22:57 น.  

 
มาลงชื่อก่อนค่ะ
รินอ่านผ่านๆ แล้วเมื่อกี้รอบหนึ่ง

สะเทือนใจยังไงไม่รู้อะ

เดี๋ยวเคลียร์งานแล้วจะเข้ามาอ่านจริงจังอีกครั้งนะคะคุณพี

กดไลท์ไปก่อนโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:8:48:52 น.  

 
มาอ่านเรียบร้อยแ้ล้วคะ่คุณพี

ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความคิดวังวนของเราของตัวเองที่ทำให้เกิดทุกข์มากนั่นเอง


และเกิดจากเราขาดความรัก
ขาดความรักตัวเอง

สนใจแต่เรื่องคนอื่นกว่า 90 แต่ของเราแค่ 10
มันน้อยไปไม๊ น้อยมากจริงๆค่ะ

ลองเปลี่ยนมาสนใจตัวเอง 90 ดีกว่า เวลาเราจะได้มีให้ตัวเองมากขึ้น สุขตัวเองมากขึ้น
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจจะได้ลดน้อยลง


แต่

กว่าจะข้ามคืนวันอันโหดร้าย


ใครกันจะมาช่วยเราได้ นอกจาก
การคิดและแน่วแน่ของตัวเราเองนี่แหละคะคุณพี
เป็นแบบนั้นจริงๆ

จะทุกข์ก็เริ่มทุกข์ที่เรา
หากเราจะเลิกทุกข์ ก็ต้องเลิกทุกข์ที่เราเองด้วยเช่นกัน

มันเป็นสัจธรรมจริงๆค่ะคุณพี

แต่บางอย่าง ความรู้สึกแบบว่า มันตกผลึกออกมาแล้ว
พอกลับไปเป็นอีก ทำไมความรู้สึกเดิมๆ มันวนเวียนว่ายเข้ามาอีกแล้วไม่หายไปเสียที
เพราะเราตัดไม่ขาดหรือเรียกว่า
รักตัวเองได้ไม่มากพอใช่ไหมคะ
ต่อนี้ไป เราควรรักตัวเองให้มากพอ


ส่วนเรื่องตดๆ อะไร ของตัวเองก็เหม็นเหมือนกันแหละ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:9:50:00 น.  

 
โหวตๆ ค่า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blogขอบคุณสำหรับข้อคิดดีดีนะคะคุณพี

ท่องไว้ว่า เราต้องรักตัวเองให้มาก
รักมากนี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:9:51:43 น.  

 ทำกันถึงเพียงนี้..

...

ถูกใจ คนที่ 2 ค่ะ...

...


และ... ถ้า ไม่โหวตให้ ก็ ใจเย็นแล้ว...


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

...


ดี๊... ดี..โดย: foreverlovemom วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:10:26:12 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆที่เอามาฝากนะคะ
อ่านแล้วก็เห็นจริงตามนั้น โลกทุกวันนี้ดูเหมือนหมุนเร็ว
ทั้งๆที่เวลา นาที ชั่วโมงก็เท่าเดิม
แต่เพราะมนุษย์พยายามเร่งชีวิตให้เร็วแข่งกับวัน เวลา
อะไรๆก็เลยดูเร่งร้อน ร้อนรุ่มไปซะทุกอย่าง จนลืมหันมองชีวิต
ลืมหันมาสำรวจตัวเอง ขอบคุณสำหรับข้อคิด

มีความสุขกับการทำงานในวันนี้นะคะ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:10:32:33 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


เปิดหน้านี้ไว้ตั้งแต่เช้า แต่ไม่มีเวลาอ่านจริงจังซักที
หมดไปครึ่งวันแล้วค่ะ เด๋วมาเก็บอีกที แหะ
ตอนนี้โหวตเอาใจไปก่อน


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:11:41:06 น.  

 
มาอ่านข้อคิดดีดีค่ะ
ปอยเชื่อว่า ... ความสุขอยู่รอบๆ ตัวเราเนี่ยล่ะคะ
แต่จะมีสักกี่คนจะมองเห็นโดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:12:20:38 น.  

 

มากด Like ให้เป็นคนที่ 4
จริงๆ แล้วความสุขอยุ่ไม่ไกลเลยเน๊าะ
ภาพสวย คำคม


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:13:54:57 น.  

 
ขอบคุณข้อคิดและธรรมะดีๆอ่านแล้วให้สติปัญญาดีมาก

ค่ะและขอบคุณที่กรุณาไปโหวตให้ด้วยค่ะมีสัตว์โลก

ผู้น่ารักมาฝากค่ะ โหวตสาขาธรรมะและไล้ค์ให้ด้วยค่ะ
โดย: พรไม้หอม วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:14:10:52 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:14:20:21 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี วันนี้ก็เกิดอารมณ์โกรธเพราะเพื่อนพูดไม่เข้าหูมันเหมือนกันค่ะ

แต่ก็ไม่ได้เก็บมาคิดจนเป็นปัญหา มองว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาของเค้า
เราเองที่ผิด ผิดไปเล่าให้เค้าฟัง นึกว่าจะปรึกษาได้
แต่คำตอบที่ได้กลับเป็นคำว่าไร้สาระ
คงต้องขอบคุณเค้านะค่ะที่ตอบกลับมาแบบนี้เราจะได้รู้ว่าต่อไปมีอะไรจะได้ไม่ต้องปรึกษา

คุณพี สบายดีนะคะ

โดย: maitip@kettip วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:15:51:26 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาทักทายค่ะ
เขียนได้ดีจริงๆ ภาพประกอบก้อดูสบายตามากมาก


โดย: Nissan_n วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:17:06:48 น.  

 
ใจตรงกันหรือป่าว
วันนี้คุณพีออนกลางดึกรินออนตอนเย็นเลย 555+
เวลายิ่งหายากเลยออนเวลานี้แหละคะ
ทำเสร็จพอดี
ไม่มีดร๊าฟกับเค้าเลย
Dinner บนตึกสูงระฟ้า ของไทย
ไบหยกสกาย
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:17:25:33 น.  

 
ฉันเอาดอกไม้มาฝาก ฉันมีดอกไม้มาฝากงือ งือหงื่อ...
โดย: โสมรัศมี วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:17:38:14 น.  

 

.. หวัดดียามค่ำค่ะคุณ **m** ..

ภาพสวยงามทุกภาพเลย
ข้อคิดที่ฝากมาให้อ่านก็ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
ขอบคุณคุณ **m** ด้วยค่ะ

............................................................................
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
**mp5** Literature Blog ดู Blog
............................................................................


หนุ่ยโหวตให้คุณ **m** ด้วยค่ะ


โดย: เกสรผกา วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:20:05:34 น.  

 


แวะมาทักทายคุณmp5ยามค่ำ
มียำแมงกะพรุนมาฝากค่ะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:20:49:27 น.  

 
สรุปว่าทุกเรื่องสามารถทำให้เราโกรธได้ทั้งนั้น .. .

ปอมว่าถ้าโกรธแล้วรีบขจัดให้หายไปยังพอทน แต่โกรธแล้วแค้นฝังหุ่นอันนี้ทำร้ายตัวเอง

ไม่ดีอย่างยิ่งต่อสุขภาพจ้า

มีเค้กมาฝากคุณเอ็มยามค่ำนะคะราตรีสวัสดิ์จ้า


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:21:38:33 น.  

 
มาบล็อคนี้ทีไร ได้สัจธรรมข้อคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตเสมอๆ

ขอบคุณนะคะ


โดย: Sao'Padlung วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:22:57:14 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog
โดย: Sao'Padlung วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:23:04:07 น.  

 
มาส่งคุณพี เข้านอนค่า
เห็นเมื่อคืนนอนดึกด้วย
วันนี้คงหลับไปแล้วนะคะ

หลับหน้าคอม

อิอิ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:23:05:43 น.  

 
แวะมาอ่านธรรมะและข้อคิดดี ๆ ก่อนนอนค่ะ แล้วก็ส่งคุณ mp5 เข้านอนด้วยเลย หลับฝันดีค่า


โดย: haiku วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:23:12:24 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ
สำหรับกำลังใจ

ขอบคุณนะ


โดย: Pikake วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:23:14:12 น.  

 
ความสุขง่ายๆ
แต่บางทีก็ทำยากจริงๆเลย ^^
ตอนนี้ ได้ข้อคิดมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากๆนะคะ
ภาพสวยด้วยค่ะ อิอิ

ฝันดีนะคะ


โดย: lovereason วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:23:20:07 น.  

 

ฝันดีครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:23:20:12 น.  

 
ข้อคิดดี รูปประกอบสวยมากมายอะ


โดย: น้องผิง วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:23:50:09 น.  

 

ทักทายยามเช้าค่ะ
มาอ่านข้อความดีดีในเช้าวันใหม่
ทำให้มีกำลังใจและพลังเพิ่มขึ้นค่ะโดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:8:51:08 น.  

 
LIKE


โดย: deco_mom วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:8:59:27 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
...
มีความสุขมากมากนะคะ นุ้ยก่้อเชื่อว่าเช่นนั้นค่ะ
ที่เม้นท์จากที่บ้านนุ้ยค่ะ


โดย: Nissan_n วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:10:50:42 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณเอ็ม

แวะมาโหวตให้ข้อคิดดีๆที่นำมาฝากเสมอค่ะ
มีความสุขกับชีวิตในวันนี้นะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Schnuggy ชนุ๊กกี้ Travel Blog ดู Blog
mambymam Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:11:06:54 น.  

 
อื่ม...จริงค่ะ เปรียบจิตเหมือนผ้าขาว เปรียบกิเลส รักโลภ โกรธ หลง เหมือนรอยเปื้อนที่พร้อมจะกระโดดเกาะผ้าขาวอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่มองดูจิตของตัวเองที่เปรียบเสมือนการขัดเกลาทำความสะอาด ยิ่งนับวันคราบรอยเปื้อนก็จะยิ่งเกาะแน่นๆๆ กลายเป็นผ้าสกปรกไปในที่สุดนะคะ

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆ ที่เอามาเตือนสติกันค่ะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:11:54:27 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

มาอ่านข้อคิดธรรมะที่นำไปใช้ได้จริงแล้วก็โหวตค่ะ น้องเอ็ม


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:14:47:22 น.  

 
ความสุขอยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง ขอบคุณค่ะ ^^


โดย: sawkitty วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:14:54:21 น.  

 
แวะมากดลด์ให้กับวิธีหาความสุขค่ะ

สวัสดียามเย็นค่ะ

ไปชมกันทุกวันมันจะลอยแล้วนะค่ะ 555+


โดย: maitip@kettip วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:17:20:10 น.  

 
แวะมาทักทายคุณmp5ยามค่ำค่ะ
หลับฝันดีนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:20:57:58 น.  

 
เป็นข้อความที่อ่านแล้ว เห็นด้วยค่ะ โดยเฉพาะเรื่อง ความโกรธ


โดย: JenNy & Tristan @ The UK วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:21:09:25 น.  

 
สวัสดีครับคุณพี่

สมัยก่อนโกรธง่าย หายช้า
เดี๋ยวนี้ ไม่ค่อยโกรธใคร มีแต่อาฆาตอย่างเดียวครับ555
จัดโหวตให้นะครับบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:21:17:48 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็ม ขอบคุณกำลังใจที่ให้ค่ะ กิ่งตามมาอ่านข้อคิดคติธรรมดีๆสอนใจได้ดีมาก วันนี้ไลท์ให้ก่อนนะคะ โหวตเต็มแล้วค่ะไว้พรุ่งนี้มาโหวตให้ค่ะ

หลับฝันดีนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:22:30:35 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณพีเอ็ม

ชอบประโยคนี้จังค่ะ ..ความโกรธเปรียบเหมือนอาหารไม่อร่อย หากมีใครนำมาให้เราแล้วเราไม่รับ ผู้ที่นำมาให้ก็จะต้องรับกลับไปเอง ..

จริงแท้ที่สุดเลยนะคะ

ยกยำองุ่นมาฝากด้วยค่ะบล็อกอาหารไม่ต้องโหวตค่ะ
ทำสนุกๆ เพลินๆ แค่นั้นค่ะ

พรุ่งนี้ออนบล็อกใหม่ ว่างแล้วเชิญนะคะ

วันนี้กดไล้ค์ก่อน
ขอบคุณด้วยค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:22:39:39 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:23:03:12 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sao'Padlung Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


สวัสดีค่ะคุณพี
แวะมารับข้อคิดดีๆไว้เตือนตัวเอง และโหวตให้ค่ะ


โดย: pantawan วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:23:17:17 น.  

 
ภาพสวย เพลงเพราะ ธรรมะข้อคิดดีๆ
ขอบคุณที่เอามาให้อ่านครับ

มาอ่านเพิ่งนึกได้ว่า ซื้อหนังสือท่านมาเล่ม
เรื่องโชคดี
-คิดดี พูดดี ทำดี
ชีวิตจะบังเกิดความโชดดีอย่างคาดไม่ถึง


โดย: moresaw วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:1:12:33 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:6:05:28 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะคุณเอ็ม
มีความสุขในการทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะ


โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:8:45:05 น.  

 
ขอบคุณนะคะสำหรับ blog นี้
และสำหรับกำลังใจที่นำไปเสิร์ฟให้กันถึงบ้านเลย
:)


โดย: gluhp วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:10:09:41 น.  

 
น เตน อริโย โหติ เยน ปาณานิ หึสติ
อหึสา สพฺพปาณานํ อริโยติ ปวุจฺจติ

ถ้ายังเบียดเบียนสัตว์อยู่ บุคคลนั้นไม่นับว่าเป็นอารยชน
แต่ได้ชื่อว่าอารยชน เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง

ไปเดินสายหาหมอและทำบุญมาหลายวัน
ความเจ็บไข้ไม่ขอนำมาฝากใคร
แต่ขอนำบุญที่สำเร็จแล้วมาฝากทุกท่าน
ให้มีแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไป...นะคะ
เป็นบทความที่ดีมากเลย...ค่ะ
มนุษย์เรามักจะโทษทุกสิ่งที่อยู่นอกตัวเองเสมอ
ผู้ที่มีธรรมะ เข้าใจในธรรมชาติของธรรม
ผู้นั้นย่อมมีจิตประภัสสร.....

หนึ่งไลค์ หนึ่งโหวต เป็นกำลังใจให้กัน...ค่ะโดย: พรหมญาณี วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:11:24:46 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปฟังเพลเงด้วยกันนะคะ
และขอบคุณสำหรับคำชมเรื่องบล็อกด้วย
เป็นกำลังใจที่ดีมากค่ะ

สุขสันต์วันศุกร์นะคะ


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:13:05:34 น.  

 

สวัสดียามบ่ายครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:13:13:16 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายครับ

วันนี้ร้อนมากตั้งแต่เช้า พอบ่ายฝนตกมาติ๊ดนึง
ยังไม่ถึงพื้น ระเหยไปหมดเลยครับ
พักผ่อน นอนกลางวันกันดีกว่านะครับ


โดย: multiple วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:13:14:10 น.  

 
Thinking Of You Picture Cards
Thinking Of You Pictures

**************************************
แวะมาทักทายยามบ่ายแก่ๆ ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะคุณเอ็ม


โดย: เกศสุริยง วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:15:05:43 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็มพี

ความไม่สบายใจ ความกังวล ขุ่นเคืองในใจ เกิดขึ้นจากใจเราเองจริงๆ นะคะ รู้ด้วย...และพยายามแก้ไข คิดตามอยู่ค่ะ เกิดตรงนั้น ก็คงดับตรงนั้น

ไม่ค่อยใช้คำว่า "โกรธ" "เกลียด" กับใคร ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะคะ แต่รู้สึกขุ่นๆ มัวๆ บ้าง ก็มีเป็นธรรมดาเนาะ

*** เพลงประกอบเย็นใจดีค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:16:29:24 น.  

 
จริงแท้แน่นอน
สุขทุกข์อยู่ที่ใจเราเองขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมชมอาหารที่บล็อคอยู่บ่อยๆ นะคะ

ตอนนี้ยังไม่ได้อัพใหม่เลยค่ะ


โดย: Sao'Padlung วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:16:37:21 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

**mp5** Dharma Blog ดู Blog

แวะมาทักทายคุณmp5ยามเย็นค่ะ
มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:17:46:36 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: never the last วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:18:39:17 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะคุณเอ็ม
มีความสุขกับเวลาพักผ่อนนะคะ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:18:52:18 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็มพี เอาชวนชมสีสวยมาฝากค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ
แปะโป้งไว้ก่อน
วันนี้ใช้หนี้หมดเกลี้ยง

ไว้มาแน่นอนค่ะ อิอิโดย: mambymam วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:20:00:51 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ็ม วันนี้กิ่งมาโหวตให้แล้วค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:20:18:22 น.  

 
บทความน่าอ่านมากครับ

**mp5** Dharma Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:20:53:21 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

ชอบคุณที่แวะไปทักกันจ้า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

**mp5** Dharma Blog ดู Blog
โดย: หอมกร วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:21:21:16 น.  

 
ขอบคุณพิมพ์ผิดอีกแล้ว 555โดย: หอมกร วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:21:22:00 น.  

 
อ่านแล้วได้ข้อคิดเรื่องความโกรธ
เรื่องความคิด คิดมาก ไม่ปล่อยวางเนาะ
ชอบภาพประกอบด้วยอีกแล้วค่า เป็นแนวภาพถ่าย
ที่ชอบที่สุดเลย

แต่ก็โหวตหมวดธรรมะนะคะคุณเอ็ม
ขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจค่า

**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:21:33:58 น.  

 
ขอบคุณสำหรับหรับกำลังใจนะครับคุณเอ็ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:23:11:26 น.  

 

สวัสดียามดึกครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:23:19:10 น.  

 
ฝันดีนะคะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:23:37:20 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี
ข้อคิดดีๆ ภาพประกอบสวยค่ะ


โดย: pantawan วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:23:43:55 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็ม
มาอ่านข้อคิดดีๆค่ะ

พรุ่งนี้มาโหวตให้นะคะ
วันนี้โหวตข้อคิดธรรมะให้ป้ากุ๊กไปแล้วค่ะ

มีความสุขมากๆนะคะ ระลึงถึงเสมอค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:0:43:40 น.  

 
ทักทายยามเช้าในวันหยุดพักผ่อนค่ะคุณเอ็ม
มีความสุขตลอดวันนะคะโดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:8:12:37 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณmp5โดย: ปรัซซี่ วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:8:59:10 น.  

 พักผ่อนกับวันหยุดให้เต็มที่
และอย่างมีความสุข...นะขอรับ


โดย: พันคม วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:13:49:09 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ความโกรธเกิดขึ้นจากตัวเราเองทั้งนั้นเลยค่ะ
แต่ยังไง บุ๊งก็ยังไม่สามารถละได้อยู่ดี แหะๆ
ได้แต่พยายามให้โกรธน้อยลงนะคะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:14:14:48 น.  

 


"ความไม่สบายใจ เกิดจากภายในจิตใจของเรา"
"ให้รักและเมตตาต่อตนเอง"
หากคิดตามด้วยความเข้าใจจะได้ประโยชน์อย่างมากนะคะ
like ก่อนเช่นกันค่ะคุณพี
มีความสุขในวันหยุดนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:15:54:41 น.  

 
ไลค์ และ โหวต ให้กับธรรมะโดนใจค่ะคุณเอ็ม

ภาพประกอบงามมาก...ดูแล้วเย็นตาเย็นใจค่ะ

Dharma Blog ค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:15:59:39 น.  

 
สวัสดีคะ วันหวยยยย มัน อออกกก

แหมๆๆๆ กระแทกหัวใจกลัดหนอง

ซื้อ 434 มันออก 433

งวดนี้ซื้อไม่เยอะ เหอะๆๆๆ

ทุกงวดเลย หวิดๆๆ


โดย: Pikake วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:16:08:01 น.  

 
โดย: Pikake วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:16:08:54 น.  

 
สวัสดีวันเสาร์ค่ะ

วันเสาร์สีม่วง เอาดอกไม้สีม่วงมาฝาก
ดอกอะไรเอ่ย เฉลยวันจันทร์นะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:16:12:02 น.  

 
สวัสดียามเย็นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลาลับขอบฟ้าเมืองไทยค่ะคุณ**mp5** ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขในวันหยุดนะคะ

แวะมาโหวตเป็นกำลังใจ และกดไลค์ #17คร้า

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: umineko วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:17:57:18 น.  

 
ไลค์ #18 &บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
wicsir Travel Blog ดู Blog
ลงสะพาน...เลี้ยวขวา Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog

เป็นอีกบล๊อกหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่คำสอนทางศาสนา
ได้น่าอ่านไม่รู้สึกเบื่อ มีภาพ+เพลง+หลักธรรม
คำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ แน่แท้จริงตามนี้
สาธุ..บุญกุศลส่งแด่จขบ. นะค่ะ ชอบทั้งหมดค่ะ


โดย: tui/Laksi วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:19:26:26 น.  

 
สวัสดีครับคุณพี่

แวะมาทักทาย ดึกหน่อย นะครับ
ขอให้หลับฝันดี มีความสุขมากๆนะครับ


โดย: multiple วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:21:31:25 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฝากเธอ Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:0:11:04 น.  

 
มาส่งกำลังใจให้คุณเอ็มค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


สุขสันต์วันหยุดพักผ่อนมากๆนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:1:57:41 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็มพี มาโหวตตามสัญญาค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: mambymam วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:7:28:01 น.  

 
มาเยี่ยมครับ มาอ่านบทความดีๆด้วย
สติ ความโกรธ ความทุกข์ ล้วนควบตุมยาก โดย
เฉพาะอย่างแรก คุมไม่ได้ อะไรๆ ก็พังหมด
ไลค์ที่ 19 ครับโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:11:02:39 น.  

 
สวัสดีครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:14:10:15 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้าห่างหายไปใช่ว่า ...ไม่ห่วงหา
ห่างไกลตาไช่ว่า ... ไม่อาทร
ตัวห่างไกลใช่ว่า ...ไม่ห่วงใย
ถึงจะห่างกันไกลแต่ใจ ... คิดถึงจัง

** มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะจ้า **

ยังคงมีข้อคิดดีๆๆมาให้เพื่อนๆบล็อกเสมอ


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:15:14:54 น.  

 
ซาหวัดดีคร้าบคุณเอ็ม

แวะมาอ่านข้อคิดดี ๆ เช่นเคย

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบ่อย ๆ นะคะ

เจ้าบ้านนิสัยไม่ใคร่ดี ไม่ค่อยเปิดห้องค่ะ ถ้าเห็นห้องรกฝุ่นแยะ จะช่วยปัดกวาดให้ก็เชิญตามสบายนะคะ เจ้าบ้านใจดีไม่ว่าค่ะ


โดย: Lady & The Tramp วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:15:45:03 น.  

 
เข้ามาอ่านครับ ขอบคุณมาก ๆ


โดย: ครูทำเนียบ วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:16:19:56 น.  

 
สวัสดีค่ะ
มาอ่านธรรมะเบาๆเตือนสติดีค่ะ
ตอนนี้ที่นิวยอร์ก อากาศอุ่นขีันแต่ก็ยังเย็นอยู่
สำหรับคนที่นี่ก็สดชื่น ดีใจกันว่าหน้าหนาวจะหมดแล้ว ช่วงใบไม้ผลิจะมา และจะเห็นต้นไม้ ใบไม้เริ่มผลิใบ เป็นฤดู ที่สวยงามค่ะ

newyorknurse


โดย: newyorknurse วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:17:08:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ

พยายามทำอยู่ค่ะ บางทีไม่ได้โทษ คนอื่น แต่เป็นอาการ คิดแทนคนอื่น นะค่ะ


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:17:28:36 น.  

 
มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนเช่นกันค่ะคุณเอ็ม

ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:18:47:36 น.  

 
แวะมาอ่านบทความดี ให้ข้อสอนใจหลายอย่างเลย..ขอบคุณนะคะที่เอามาฝากกัน


โดย: Calla Lily วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:19:23:40 น.  

 
ขอบคุณสำหรับโหวตจ้าโดย: หอมกร วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:19:55:19 น.  

 
กดจิ้มหมวดคำคมค่ะ
หลับปุ๋ยฝันดีนะคะคุณเอ็มพี


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:20:32:54 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
------------------------
คุณเ็มสบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:20:59:16 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ**mp5**

แวะมาเป็นกำลังใจคร้า

ราตรีสวัสดิ์ฝันดีคะ

images by free.in.th


โดย: umineko วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:22:07:26 น.  

 
สำหรับข้อความดีๆค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Klaibann Blog ดู Blog
never the last Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:0:39:26 น.  

 
หลับฝันดีนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:3:10:44 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ส่งยิ้มให้กันยามเช้า
เริ่มวันใหม่ด้วยความสุขค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:6:55:32 น.  

 
สวัสดีครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:9:03:07 น.  

 
หวัดดีวันทำงานค่าคุณพี

นึกว่าจะมีบล็อกใหม่
มาเมียงมองๆ อิอิ


มีความสุขในวันเริ่มงานค่า


แว๊ปปปปปปปป(เป็นนินจา ผลุบๆ โผล่ๆ)โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:9:13:09 น.  

 
สวัสดีครับผม
สนุกกับวันจันทร์น่ะครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:9:38:22 น.  

 
แวะมารับข้อคิดดีๆ ค่ะ
ขอบคุณสำหรับโหวตด้วยนะคะ
มีความสุขกับการทำงานค่ะ


โดย: ประกายพรึก วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:10:58:59 น.  

 
สวัสดียามใกล้เที่ยงวันจันทร์ค่ะคุณพี

เที่ยงนี้ทานอะไรดีคะั


โดย: maitip@kettip วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:11:48:02 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณเอ็ม..

นั่งอ่าน นั่งฟังเพลงบรรเลง นั่งดูรูปประกอบ ..

..แล้วก็แอบขำ ตรงที่

เขาพูดจริงโดยหวังดีต่อเราแต่ไม่ถูกใจเรา ------ เราโกรธ

เขาพูดธรรมดา แต่ไม่ถูกใจเรา ------ เราโกรธ

เขาไม่พูด ไม่ถูกใจเรา ------ เราโกรธ


มันตรงกะตัวเองมากๆ ค่ะ 555

แต่ไม่โกรธคนอื่นนะคะ โกรธแต่คนข้างๆ ฮ่าๆ


โดย: Nongpurch วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:13:26:00 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะ
อากาศร้อนมากมาย แวะมาให้กำลังใจกันนะคะ ^^

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
โดย: บ้านสีขาว วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:14:03:29 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็มพี

ร้อยกว่าคอมเมนท์แล้วนะคะ

ที่บล็อก...ไม่เคยมีคอมเมนท์ถึงร้อยเลยค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:15:25:04 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
---------------------------------
สวัสดียามเย็นค่ะ อ่างทองอากาศร้อนเหนือคำบรรยาย แวะมาทักทายพร้อมกริตเตอร์น่ารักที่ดูแล้วต้องแอบอมยิ้มกันแน่ๆ บงทีอาจจะช่วยคลายร้อนกันได้บ้าง อิอิอิ หวังว่าคงสบายดีนะคะคุณ เอ็ม


โดย: เกศสุริยง วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:16:34:52 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี
มีผลไม้จากบล็อคมาฝากค่ะโดย: pantawan วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:17:55:11 น.  

 
สวัสดีครับคุณ MP5 ^^

มาอ่านเรื่องของพระอ.มิตซูโอะนะครับ

ธรรมะท่านละเอียดอ่อนละมุนละไมเหลือเกินนะครับ

คนสมัยนี้ไม่รู้ค่าจิตของตัวเอง เลยเอาออกไปให้เขาเหยียบย่ำ เอาไปแลกกับความคิดที่คนอื่นมายัดใส่หัวแล้วก็ทะเลาะกับคนอื่น

ไม่มีประโยชน์เลยที่จะเอาสิ่งไม่ดีมาเข้าตัว เข้าหัวใจจริงๆนะครับ ^^

คนไม่ดีก็ให้บทเรียนที่ดีได้เสมอ ถ้าเรารู้จักใจของเราที่ไปเกลียดเขา เราเห็นความไม่ดีในทางไหนของเขา ถ้าเรามีก็แก้ไขให้ดี ไม่ต้องไปเกลียดเขาก็ได้เนอะ แหะๆ

เขียนตามที่อ่านมาข้างบนครับผม นานๆมาทีเขียนซะยาวเลย 5555++

กดไลค์ให้ก่อนนะครับ วันนี้หมดโหวตแล้วครับผม

ขอบคุณที่แวะไปทักทายและโหวตให้นะครับ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:21:15:50 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณพี
ส่งกำลังใจให้เช่นกันค่ะ
นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Gargen Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
..............


โดย: Sweet_pills วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:0:24:28 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:6:53:43 น.  

 
น สีลพฺพตมตฺเตน พาหุสจฺเจน วา ปน
อถ วา สมาธิลาเภน วิวิตฺตสยเนน วา
ผุสามิ เนกฺขมฺมสุขํ อปุถุชฺชนเสวิตํ
ภิกฺขุ วิสฺสาสมาปาทิ อปฺปตฺโต อาสวกฺขยํ

ภิกษุเอย เพียงมีศีลาจารวัตร เพียงมีภูมิปริยัติคงแก่เรียน
เพียงพากเพียรปฏิบัติจนได้ฌาน เพียงอยู่ในสถานสงบอันสงัด
ได้รับสุขของพระอนาคามีที่สามัญชนทั่วไปไม่ได้สัมผัส
ถ้าขจัดกิเลสไม่ได้หมด เธออย่าพึงนิ่งนอนใจเลย

พระพุทธวจนะนี้ สมควรที่ฆราวาสเช่นเราควรน้อมนำมาพิจารณาเนือง ๆ
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดไป...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:9:56:18 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็มมมมมมมม

คำมากเลย'จิตของคนเราดูแล้วหลากหลายแตกต่างกันราวฟ้าดิน 'แต่ละเรื่องราวแพมอ่านข้ามๆแต่รู้สึกๆอะไรลึกๆมากๆไว้จะมาอ่านต่อคุณเอ็มมีความสุขมากๆนะค่ะ


โดย: mastana วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:10:33:14 น.  

 

สวัสดียามเพลครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:11:04:41 น.  

 
แวะมาทักทายยามสายวันอังคารค่ะ
โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:11:07:07 น.  

 
มาอ่านข้างบน เขาเรียกคุณ เอ็มกัน ขอเรียกบ้างนะครับ จะได้เป็นกันเองนะครับ ^^

มาโหวตธรรมะให้ครับผม รีบมาเดี๋ยวจะหลุดจากกระเป๋าหมด 555++

มีความสุขนะครับคุณเอ็มโดย: วนารักษ์ วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:11:18:51 น.  

 


ทักทายยามเที่ยงวัน อากาศร้อนๆครับ


โดย: panwat วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:11:56:47 น.  

 
สวัสดีค่ะ
แวะทักทายยามบ่าย ๆ ค่ะ


โดย: บ้านสีขาว วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:15:28:03 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

มาอ่านธรรมะดีๆที่นำมาฝาก
ผู้ชายหลายคนในบล๊อกแก๊งเป็นคนดีมีธรรมะและคุณธรรมอย่างคุณ**mp5** เป็นต้น
โชคดีของยายเก๋าที่มีคุณเป็นเพื่อนบล๊อก อย่างน้อยก็ได้เข้ามาอ่านข้อคิดดีๆไว้เตือนสติ
หากกำลังจะโกรธใครต่อใคร


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:20:11:05 น.  

 
แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะ ฝันดีนะคะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:23:08:12 น.  

 


แวะมาทักทายคุณmp5ยามดึกค่ะ
หลับฝันดีนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:23:36:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
**mp5**
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 61 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน


THAILAND


USA
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.