Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2559
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
27 มิถุนายน 2559
 
All Blogs
 
ต้อนรับปีวอก เที่ยวอีสาน ตอนที่ 16


วัดพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนมทริปอีสาน  28  ธันวาคม  2558  -  2  มกราคม  2559ทริปนี้ มุ่งมั่นและตั้งใจมากว่า อยากมาไหว้พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม


มีภาษาลาวกำกับด้วย เค้าคงมาใช้บริการบ้านเราเยอะอยู่เนาะ
มองแบบนี้ ดูท่าจะไม่มีที่จอดรถเป็นแน่แท้
ไม่เสี่ยงค่ะ ขี้เกียจวนรถออกมา  จอดรถไว้ด้านนอก แล้วเดินดีกว่า
นาน ๆ ที จะเห็นดาวกระจายสีนี้
11.52 น. วันที่  1  มกราคม  2559
ฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัด  ไม่ได้ข้ามไปดูนะคะ 
คนเยอะมาก  ปีใหม่ด้วยมัง
ชุดประจำถิ่น - สาวภูไทค่ะช่วงเทศกาลทำใจเนาะประวัติความเป็นมา

ตามตำนานพระธาตุพนม ในอุรังคนิทานกล่าวว่า สมัยหนึ่งในปัจฉิมโพธิกาล พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระอานนท์ ได้เสด็จมาทางทิศตะวันออก โดยทางอากาศ ได้มาลงที่ดอนกอนเนา แล้วเสด็จไปหนองคันแทเสื้อน้ำ (เวียงจันทน์) ได้พยากรณ์ไว้ว่า ในอนาคตจะเกิดบ้านเมืองใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา จากนั้นได้เสด็จไปตามลำดับ ได้ทรงประทานรอยพระพุทธบาทไว้ที่ โพนฉัน (พระบาทโพนฉัน) อยู่ตรงข้ามอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แล้วเสด็จมาที่ พระบาทเวินปลา ซึ่งอยู่เหนือเมืองนครพนมปัจจุบัน ได้ทรงพยากรณ์ที่ตั้งเมืองมรุกขนคร (นครพนม) และได้ประทับพักแรมที่ภูกำพร้าหนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นเสด็จข้ามแม่น้ำโขง ไปบิณฑบาตที่เมืองศรีโคตรบูรณ์ พักอยู่ที่ร่มต้นรังต้นหนึ่ง (พระธาตุอิงฮังเมืองสุวรรณเขต) แล้วกลับมาทำภัตกิจ (ฉันอาหาร) ที่ภูกำพร้าโดยทางอากาศ

พญาอินทร์ได้เสด็จมาเฝ้าและทูลถามพระพุทธองค์ ถึงเหตุที่มาประทับที่ภูกำพร้า พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ ในภัททกัลป์ที่นิพพานไปแล้ว บรรดาสาวกจะนำพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้า พระพุทธองค์เมื่อนิพพานแล้ว พระมหากัสสปะ ผู้เป็นสาวก ก็จะนำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ ณ ที่นี้เช่นกัน จากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงปรารภถึงเมืองศรีโคตบูร และมรุกขนคร แล้วเสด็จไปหนองหารหลวง ได้ทรงเทศนาโปรดพญาสุวรรณพิงคาระ และพระเทวี ประทานรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ที่นั้น แล้วเสด็จกลับพระเชตวัน หลังจากนั้นก็เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินารา

เมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว มัลลกษัตริย์ทั้งหลายได้ถวายพระเพลิงพระสรีระ แต่ไม่สำเร็จ จนเมื่อพระมหากัสสปะมาถึงได้อธิษฐานว่า พระธาตุองค์ใดที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ภูกำพร้า ขอพระธาตุองค์นั้นเสด็จมาอยู่บนฝ่ามือ ดังนี้แล้ว พระอุรังคธาตุ ก็เสด็จมาอยู่บนฝ่ามือขวาของพระมหากัสสปะ ขณะนั้นไฟธาตุก็ลุกขึ้นโชติช่วง เผาพระสรีระได้เองเป็นอัศจรรย์ เมื่อถวายพระเพลิงและแจกพระบรมสารีริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุ มาทางอากาศ แล้วมาลงที่ดอยแท่น (ภูเพ็กในปัจจุบัน) จากนั้นได้ไปบิณฑบาตที่เมืองหนองหารหลวง เพื่อบอกกล่าวแก่พญาสุวรรณพิงคาระ ตำนานตอนนี้ตรงกับตำนานพระธาตุเชิงชุม และพระธาตุนารายณ์เจงเวง ซึ่งมีรายละเอียดอยู่แล้ว

เมื่อพญาทั้ง 5 ซึ่งอยู่ ณ เมืองต่าง ๆ อันได้แก่ พญานันทเสน แห่งเมืองศรีโคตบูร พญาจุลณีพรหมทัต พญาอินทปัตถนคร พญาคำแดง แห่งเมืองหนองหารน้อย และพญาสุวรรณพิงคาระ แห่งเมืองหนองหารหลวง ได้พากันปั้นดินดิบก่อแล้วเผาไฟ ตามคำแนะนำของพระมหากัสสปะ แบบพิมพ์ดินกว้างยาวเท่ากับฝ่ามือพระมหากัสสปะ

ครั้นปั้นดินเสร็จแล้วก็พากันขุดหลุมกว้าง 2 วา ลึก 2 ศอก เท่ากันทั้ง 4 ด้าน เมื่อก่อดินขึ้นเป็นรูปเตา 4 เหลี่ยม สูง 1 วา โดยพญาทั้ง 4 แล้ว พญาสุวรรณภิงคาระก็ได้ก่อส่วนบน โดยรวมยอดเข้าเป็นรูปฝาปารมีสูง 1 วา รวมความสูงทั้งสิ้น 2 วา แล้วทำประตูเตาไฟทั้ง 4 ด้าน เอาไม้จวง จันทน์ กฤษณา กระลำพัก คันธรส ชมพู นิโครธ และไม้รัง มาเป็นพื้น ทำการเผาอยู่ 3 วัน 3 คืน เมื่อสุกแล้วจึงเอาหินหมากคอยกลางโคก มาถมหลุม เมื่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวเสร็จแล้ว พญาทั้ง 5 ก็ได้บริจาคของมีค่าบรรจุไว้ในอุโมงค์เป็นพุทธบูชา

จากนั้น พระมหากัสสปะ ก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุ เข้าบรรจุภายในที่อันสมควร แล้วให้ปิดประตูอุโมงค์ไว้ทั้ง 4 ด้าน โดยสร้างประตูด้วยไม้ประดู่ ใส่ดาลปิดไว้ทั้ง 4 ด้าน แล้วให้คนไปนำเอาเสาศิลาจากเมืองกุสินารา 1 ต้น มาฝังไว้ที่มุมเหนือตะวันออก แปลงรูปอัศมุขี (ยักษิณีหน้าเป็นม้า) ไว้โคนต้นเพื่อเป็นหลักชัยมงคลแก่บ้านเมืองในชมพูทวีป นำเอาเสาศิลาจากเมืองพาราณสี 1 ต้น ฝังไว้มุมใต้ตะวันออก แปลงรูปอัศมุขีไว้โคนต้น เพื่อหมายมงคลแก่โลก นำเอาเสาศิลาจากเมืองตักศิลา 1 ต้น ฝังไว้มุมเหนือตะวันตก พญาสุวรรณพิงคาระให้สร้างรูปม้าอาชาไนยไว้ตัวหนึ่ง หันหน้าไปทางทิศเหนือ เพื่อแสดงว่าพระบรมธาตุเสด็จออกมาทางทิศทางนั้น และพระพุทธศาสนาจักเจริญรุ่งเรืองจากเหนือเจือมาใต้ พระมหากัสสปะให้สร้างม้าพลาหกไว้ตัวหนึ่ง คู่กัน หันหน้าไปทางทิศเหนือ เพื่อเป็นปริศนาว่า พญาศรีโคตบูรจักได้สถาปนาพระอุรังคธาตุไว้ตราบเท่า 5,000 พระวัสสา เกิดทางใต้และขึ้นไปทางเหนือ เสาอินทขีล ศิลาทั้ง 4 ต้น ยังปรากฏอยู่ 2 ต้น ทางทิศตะวันออก ส่วนอีก 2 ต้น ได้ก่อหอระฆังหุ้มไว้ ส่วนม้าศิลาทั้ง 2 ตัว ก็ยังปรากฏอยู่ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลจาก สารานุกรมวิกิพีเดีย
ช่างภาพที่รับถ่ายภาพให้นักท่องเที่ยว เดินป้วนเปี้ยนกันแถวนี้เยอะเลยพระธาตุพนมได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตามลำดับ การบูรณะครั้งแรกและครั้งที่สอง ไม่ได้บันทึกปีที่บูรณะไว้ การบูรณะครั้งที่สามเมื่อปี พ.ศ. 2157
  • พ.ศ. 2223 - 2225  และเป็นรูปแบบที่นิยมในอีสาน
  • พ.ศ. 2233  พระครูโพนเสม็ด (ญาคูขี้หอม) ปฏิสังขรณ์พระธาตุให้สูงขึ้น
  • พ.ศ. 2483  รัฐบาลได้บูรณะให้สูงขึ้น
  • พ.ศ. 2518  องค์พระธาตุพนมชำรุดล้มลง ทางราชการได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ ให้คงสภาพเดิม
  • พ.ศ. 2522  การบูรณะโดยภาครัฐและเอกชน

เมื่อปี พ.ศ. 2485 วัดพระธาตุพนมฯ ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เวลา 19.38 น. ด้วยเหตุที่มีฝนตกพายุพัดแรงติดต่อมาหลายวันและความเก่าแก่ขององค์พระธาตุ พระธาตุพนมจึงได้ล้มทลายลงมาทั้งองค์ ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม การก่อสร้างนี้เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522  นอกจากจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระธาตุดังเดิมแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นบรรจุและประดับไว้ในองค์พระธาตุอีกด้วย โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุ ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 110 กิโลกรัม
ลักษณะสถาปัตยกรรม

รูปลักษณะพระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีลวดลายสลักลงบนแผ่นอิฐสวย งามมาก มีซุ้มกั้นด้านและซุ้มซ้อนกันสามชั้นลดหลั่นกันลงมา แล้วจึงถึงองค์พระสถูป เบื้องบนยอดพระธาตุหุ้มทองคำประดับพลอยสวยงามมาก

สมเด็จพระกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ทรงกล่าวถึงพระธาตุพนมไว้ในนิทานโบราณคดีเรื่องแม่น้ำโขง ตอนหนึ่งว่า

...พระเจดีย์ธาตุพนมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างเป็นสถูปทางพระพุทธศาสนาจะสร้างตามลัทธิมหายานหรือหินยาน ไม่มีที่สังเกตเหมือนอย่างที่พิมาย แต่ไม่มีเค้าศาสนาพราหมณ์เจือปนอยู่เลย บรรดาเจดีย์สถานในพระพุทธศาสนาซึ่งสร้างใน สมัยของเขมรที่พบในเมืองไทย ที่สร้างสถูปเป็นประธานมีแต่พระธาตุพนมแห่งเดียว ทั้งรูปสันฐานลวดลายก็เป็นอย่างอื่นต่างจากแบบช่างขอม ชวนให้เห็นว่าจะสร้างสมัยขอม คือ สร้างในสมัย เมื่อประเทศอันหนึ่งซึ่งเรียกในจดหมายจีนว่า “ฟูนัน” คล้าย "พนม" เป็นใหญ่อยู่ต่างหาก รูปทรงพระเจดีย์ธาตุพนมเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนมณฑป มีซุ้มต้น สามซุ้มซ้อนกันเป็นสามชั้น เล็กเป็นหลั่นกันขึ้นไป แล้วถึงองค์พระสถูปอยู่เบื้องบน มณฑปทั้ง 3 ชั้น ยอดสถูปหุ้มแผ่นทองคำ เช่นเดียวกับพระธาตุเมืองมหาธาตุเมือง นครศรีธรรมราช ขนาดพระสถูปดูจะเท่า ๆ กัน
ลวดลายที่เรือนธาตุนั้น ตำนานเล่าว่า ตกแต่งโดยพระอินทร์และเหล่าเทวดา

มีแผ่นอิฐที่จำหลักลวดลายเป็นภาพกษัตริย์โบราณ ฝีมือช่างพื้นบ้าน ศิลปะสมัยทวารวดี หรือพุทธศตวรรษที่ 13-15

นับว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ของภาคอีสาน
เป็นการมานครพนม และพระธาตุพนม ครั้งแรกของเรา คิดว่า ต้องได้มาอีก Smiley
ป้ายกำกับว่า เสาอินทขิล

เจ้าพระยาทั้ง 5 นำมาจากเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 8
พญาศรีโคตบูร
เก็บภาพมาเยอะมาก พระธาตุพนม นอกจากจะเป็นพระธาตุประจำปีวอกแล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิด ของผู้เกิดวันอาทิตย์ อีกทั้งยังเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนมากมายทั่วทั้งสารทิศ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะชาวไทยแต่เพียงเท่านั้น พระธาตุพนมก็ยังได้รับการเคารพจากพุทธศาสนิกชนชาวลาวอีกด้วย

ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว

งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี ถือเอาวันขึ้น 10  ค่ำ เดือน 3  ของ ทุกปีเป็นวันแรกของงานไปสิ้นสุดเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3

ไหว้พระธาตุแล้ว แยกกันเดิน
คนละทิศละทาง  หลังจากเก็บภาพตรงนี้แล้ว เราเดินหาลูก  พอเจอหมอกเมฆเลยนั่งรอ... ไม่งั้นหากันไปหากันมา
ปะป๊า เดินไปเก็บภาพด้านหลังพระธาตุพนม
เดินไม่ทั่วนะคะ คนเยอะมาก
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
พระประธานภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติต่อเลยค่ะ ภาพจากพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนม โชคดีปะป๊าเก็บภาพมาฝาก
ผอูบสำริดบรรจุพระอุรังคธาตุ  หลุดโฟกัส เสียดายถ่ายมาไม่ชัด  Smiley  มีแค่ภาพเดียว

ฉัตรพระธาตุพนมองค์เก่าหอประดิษฐานพระธาตุพนมองค์เดิมยอดพระธาตุพนมองค์เดิม
13.05 น. ได้เวลาต้องไปแล้วค่ะถึงตรงนี้ ด่านพรมแดนมุกดาหาร  14.02 น.  ขอปะป๊า แวะให้หน่อย
เรื่องของเรื่อง คือ อยากมองเห็นฝั่งลาวปู๊นนน เผื่อจะมองเห็นเนาะ
ไม่สามารถค่ะ 
ได้แค่นี้  Smiley

ขับรถมาได้หน่อย เจอป้ายบอกทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต ....


ต่อตอนหน้าค่ะ

Create Date : 27 มิถุนายน 2559
Last Update : 27 มิถุนายน 2559 4:55:23 น. 60 comments
Counter : 2557 Pageviews.

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ขอบคุณที่พาไปเที่ยวนะคะคุณหนู
ไปกันทั้งบ้านเลย นายเมฆต่อไปคงสูงกว่าใครค่ะโดย: หอมกร วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:7:46:40 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

ปีวอกเป็นปีเกิดของพี่สาวค่ะ..

ไม่แน่ใจว่าเคยไปกราบพระธาตุพนมหรือยัง.?

ถ้าไปคงจะเป็นสมัยเด็กๆ ตอนโตยังไม่เคยค่ะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:7:49:48 น.  

 
พระธาตุพนม รู้สึกจะยังไม่เคยไปค่ะ
ตั้งใจว่าจะไปซักครั้งนึง


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:8:10:52 น.  

 
พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้ว
ยังเป็นประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีวอก
เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี
และผู้คนให้ความเคารพนับถือ

พระธาตุพนมคนลาวก็นับถือมากเช่นกัน
เห็นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตอนงานประวจำปีไหว้ธาตุ
ชาวลาวจะข้ามโขงมามนัสการอย่างล้นหลามทุกปีครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: moresaw วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:8:11:11 น.  

 
พระธาตุพนมชมใกล้ๆแบบนี้ยิ่งสวยมากค่ะ
สถาปัตยกรรมโดดเด่นจริงๆ
ภายในศาลาเฉลิมพระเกรียติก็สวยงามวิจิตรตระการตา
ไปมาเมื่อหลายปีมาแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่สร้างศาลานี้ค่ะ
ดาวกระจายสีออกม่วงๆสวยจัง
ไม่ค่อยเห็นนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Fanclub Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

โดย: mambymam วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:8:35:38 น.  

 
เคยแต่ไหว้พระธาตุด้านนอก
และเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุ
แต่ไม่เคยเข้าไปศาลาเฉลิมพระเกียรติเลย
งดงาม


โดย: อุ้มสี วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:9:43:00 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู ตามมาเที่ยวชมพระธาตุพนมด้วยค่ะ

พี่หนูถ่ายภาพมา ฟ้าสวย ตัดกับองค์พระธาตุเลยนะคะ

เคยได้ไปกราบไหว้มาแล้ว 1 ครั้ง ยังไม่มีโอกาสได้ไปอีกเลยค่ะ

สมัยเด็กเคยได้ดูหนังกลางแปลงที่มาฉายที่วัดในงานประจำปี
เป็นภาพยนต์ไทย เนื่องเรื่องจะเกี่ยวกับการทำไม่ดี แล้วฟ้าดินลงโทษ
ในวันนั้นฝนตกหนักแล้วเกิดฟ้าผ่าลงองค์พระธาตุพนม
ทำให้พระธาตุพนมหักโค่นลงมา
เพิ่งได้รู้จักพระธาตุพนมวันนั้นเองค่ะ และได้รู้เรื่องราวความจริง
ว่าผู้สร้างได้เอาเรื่องที่พระธาตุพนมหักโค่นลง
มาผูกเรื่องลงในภาพยนต์ด้วย จำภาพและเรื่องได้ติดตาเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำชมนะคะ

โหวตหมวดนี้ให้ค่ะ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:9:54:33 น.  

 
พระธาตุพนมหนูเคยไปตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วได้ค่ะพี่หนู

มาดูบล็อกนี้ รอบๆ เปลี่ยนไปเยอะมากเลย

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
moresaw Funniest Blog ดู Blog
อุ้มสี Fanclub Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:10:29:14 น.  

 
ตามมาเที่ยวต่อค่ะ
จำได้ว่าตอนเป็นเด็ก พระธาตุพนมล้ม
โอ้..ผ่านไปสี่สิบปีแล้วหรือนี่
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:10:47:08 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
อุ้มสี Fanclub Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog


-----------------------


พระธาตุพนม สวยเด่นตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้า งามสมคำร่ำลือที่ว่า
"ลวดลายที่เรือนธาตุนั้น ตำนานเล่าว่า ตกแต่งโดยพระอินทร์และเหล่าเทวดา"

จริงไม่จริงไม่รู้ แต่อะไรที่สวยงามมาก ๆ คนก็มักจะอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยไปอย่างนั้น ขลังดี แฮ่ ๆ

ดอกดาวกระจายสีนี้สวยนะคะ ไม่ค่อยเห็น
แอบเห็นมีเมล็ดด้วย น่าแฮ็บมาปลูกบ้าง อิอิ

--------------------------

ชอบคำที่พี่หนูพูดเรื่องอาหารเจ ... "เนื้อสัตว์แปลงกาย"


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:11:25:48 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู ตามไปไหว้พระธาตุพนม
ด้วยความมุ่งมั่น มั่นใจ จ้องมองเห็นพี่หนู
เยอะมากๆพระธาตุพนมในมุมมองชัดๆใกล้ๆ
สวยมากๆ ทริปนี้ภาพต้องเยอะมากๆเลยนะค่ะเนี่ย^^

แฮ๊ปปิ้เดย์ค่า จุ๊ฟๆ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mastana วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:11:26:37 น.  

 
มุ่งมั่นและตั้งใจมากนะคะ คนเยอะมากๆ เลย ชุดสาวภูไทสวยจัง อยากใส่บ้าง...ดอกดาวกระจายสีม่วงสวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blogโดย: kae+aoe วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:12:07:11 น.  

 

กรี๊ดดดดดกับดาวกระจายสีม่วง มีที่น่าเที่ยวเยอะเลย ขอบคุณนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ออมอำพัน วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:13:51:41 น.  

 
นครพนมนี่ไกลมาก ๆ นะคะ
วันหลังต้องไปพิพิธภัณ์มั่งค่ะ
+


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:14:50:56 น.  

 
ตามมาเที่ยวพระธาตุพนมด้วยค่ะพี่หนู เคยไปครั้งหนึ่งนานมากๆเลยค่ะเป็นสิบๆปีเห็นจะได้ ฟ้าแจ่มมากเลยนะคะ พระประธานก็สวยงามมากค่ะ พี่เมฆชื่อเดียวกันกับน้องเมฆเลยค่ะแต่เป็นเด็กผู้หญิง อิอิ
โหวต Photoนะคะ


โดย: zungzaa วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:15:02:13 น.  

 
ขอบคุณมากๆ ค่ะ แอบบอกสาวน้อย อยากได้เหรียญทองเนอะ(เก่งสุดยอด) ซีหัวเราะ.....


โดย: kae+aoe วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:15:26:22 น.  

 
ปีวอก ปีของโยเลยค่ะ อิอิ

ฟ้าสวยมากๆ สีสดใสคู่กับพระธาตุพนมนี่สวยจับใจจริงๆค่ะ
ตอนนั้นโยไปก็มีงานพอดี คนเยอะเชียว
แต่ก็สนุกสนานดีนะคะ


โดย: FreakGirL วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:15:38:40 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่าพี่หนู

ใช่ค่ะ ได้คะแนนจากบุ๊คกิ้งสูงมากกกกก

แต่รร.เค้าดีจริงๆ แหละค่ะ แหะๆ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:17:24:23 น.  

 
โหวต travel blog ครับพี่หนู


อยากไปเที่ยวอีสานบ้างครับ
ไม่ได้ไปนานมากกกกกกกกกกก

วัดสวยๆมีเยอะจริงๆ


ปล. คอมที่ร้านและในห้องเก่ามากครับพี่
ปีนึงส่งซ่อมหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ย 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:18:55:55 น.  

 

โห เสาอินทขิล นำมาตั้งแต่ พ.ศ. 8

นับไปก็นานมากเลยพี่หนู 2,551 ปีแน่ะ

มาที่นี่แล้วยังได้ชมของเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ด้วยเลยนะคะ

เรื่องประวัติการบูรณะ ฟ้าสงสัยว่า เขายกให้สูงขึ้นสองหน เป็นเหตุให้เกิดการทรุดตัวภายหลังด้วยไหมเนี่ย

คนเยอะตามเทศกาลจริงๆ ปีใหม่ด้วย
เมฆหมอก นั่งรอแบบนั้นเจอง่ายหน่อย
ไม่งั้นวนหากันนานแน่ อิอิ

+
ลงโฟโต้ นะคะ

ปล. หลังจากนี้ฟ้าได้แต่ใช้คอมแพคค่ะพี่หนู กล้องใหญ่ ถ่ายรูปแล้วยังกะคนสายตาสั้น ...กลับมาซ่อมที่ไทยแล้ว
ฟ้าใส่เป้ไว้ด้านบน ยังไม่ทันรูดซิปปิด จังหวะหันไปหยิบของที่ลืมไว้ เป้ร่วงจากเตียงลงพื้น ใจเสียเลยค่า
โดย: กาบริเอล วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:20:55:43 น.  

 
ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฟังไม่ได้

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธของปาน ธนพรค่ะ ฟังในyoutubeได้


โดย: ออมอำพัน วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:21:05:41 น.  

 
ข้างๆ เสาอินทขีลนี่รูปอะไรครับ มองด้านหน้าไม่ชัด ผมว่าเหมือนวัวนะ แต่ต้องดูด้านข้างอีกที


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:22:36:34 น.  

 
บางครั้งไม่เสี่ยงก็อาจจะดีกว่านะครับ

ในภาพนี่คนอย่างเยอะเลย สมเป็นช่วงเทศกาล คนจะเยอะไปไหนเนี่ยะ ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพตามวัดก็คนเยอะไม่แพ้กัน

มาไหว้พระด้วยคนครับ

สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog
+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:23:37:25 น.  

 
โหวตก่อนนะคะ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 27 มิถุนายน 2559 เวลา:23:56:40 น.  

 
วัดพระธาตุพนมน่าจะเป็นวัดในปีเกิดรินด้วยนะคะ
ถ้าจำไม่ผิด เคยอยากไปแต่ภาคอีสานแทบไม่ได้ไปเลยก็ว่าได้ค่ะ
ไปแต่ใต้ เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน แค่นี้เอง แหะๆบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ออมอำพัน Dharma Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:0:15:53 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหนู รีบมาโหวตให้ก่อน เพราะเวลาเหลือน้อย
กลับมาจากทำงานกินข้าวเสร็จเลยลงไปดูน้องแคทกับเพื่อนเก็บลูกเชอร์รี่
พอขึ้นมาจะดูฟุตบอล ดันนึกขึ้นได้ว่ายังโหวตไม่ครบ
พอดูเวลาเหลือน้อยมากคงอ่านไม่ทันแน่ เลยกดโหวตก่อน

พระธาตุพนมสวยงามมาก ตอนกาญไปคนไม่เยอะขนาดนี้
อาจจะเพราะไม่ตรงกับวันสำคัญก็ได้
ศาลาเฉลิมพระเกียรติกาญไม่ได้แวะ
เพราะมีธุระจะไปที่อื่นต่อ เห็นรูปแล้วสวยงามมากเสียดายค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:1:03:06 น.  

 
ง่า..ออมได้ทำการทดลองแก้ไขเรื่องเสียงในเบื้องต้นแล้วค่ะ

รบกวนแจ้งผลอีกครั้งได้ไหมคะว่าได้ยินหรือเปล่า

ขอบคุณมากนะคะ


โดย: ออมอำพัน วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:2:17:44 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:3:01:46 น.  

 
ขอบคุณคุณหนูที่แวะชมสาวๆปัดแก้มค่ะโดย: mambymam วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:4:25:05 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่หนู
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:6:58:28 น.  

 
คนเดิมค่ะ
แต่เปิ้นเปลี่ยนชื่อล็อกอิน

แบบว่าดองบล็อกนาน
ได้ล็อกอินใหม่เมื่อวาน
วันนี้เลยแอบเข้ามาอัพบล็อกนิดนึงค่ะ แหะๆ

พี่หนูได้ข้ามไปฝั่งสะหวันนะเขตไหมคะ
สงสัยมาตอนหน้าแน่ๆเลยเชียว

คิดถึงเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือคิดถึ้งคิดถึง


โดย: ฝนรินเดือนมิถุนายน วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:10:18:44 น.  

 
ตามมาไหว้พระด้วยคนค่ะ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

"ชอบอ่านคุณเกด วิจารณ์หนังค่ะ"
ปลื้มเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: Raizin Heart วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:14:23:59 น.  

 
กำลังเป็นหน้าเทศกาลนะคะ คนเยอะเลย
ของเก่า ของสำคัญมากมายค่ะพี่หนู
ได้มาสักการะสักครั้งนึงก็เป็นศิริมงคลมากแล้ว
แต่ตั้งใจว่าไม่ใช่ครั้งเดียวเนาะ

เสาอินทขิล เก่ามากเลย
มาจากเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 8
นี่เก่าที่สุดเท่าที่นิคเคยเห็นอะไรมาเลยนะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:14:58:53 น.  

 
แฟชั่นคนอวบก็สวยๆเนอะคุณหนู
แต่ละชุดที่เค้าใส่เห็นแล้วชอบใจค่ะ ดูดีไปหมดเลย
จะว่าไปคนมีเนื้อหน่อยนี่ดูอิ่มตาดีนะคะเราว่า
ขอบคุณที่แวะชมค่ะ
ไม่ต้องโหวตให้ก็ได้ค่ะ เกรงใจจังโดย: mambymam วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:15:22:52 น.  

 
งดงาม


โดย: salinta วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:15:33:07 น.  

 
อยากไปไหว้พระธาตุอีสานมากเลยครับ ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไป


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:18:11:47 น.  

 
คนเป็นพ่อแม่ยังไงก็มองลูกว่าเป็นเด็กจริงๆครับพี่
ขนาดผมลูกหนึ่ง อายุ 4 0 กว่า
พ่อกับแม่ก็ยังมองว่าผมไม่โตซะที 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:18:28:53 น.  

 
มีหลานสาวชื่อฟ้า คุณพ่อเลยตั้งชื่อลูกสาวว่าเมฆเผื่อถ้ามีลูกชายตั้งใจว่าจะให้ชื่อหมอกค่ะ อิอิ


โดย: zungzaa วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:18:53:18 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณหนูโดย: mambymam วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:19:25:20 น.  

 
อ้าว คิดว่าคุณหนูจะมาร่วมสนุกกัน
มีภาพขนมอบเยอะ เอามาเล่นกันได้นะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:20:15:49 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ออมอำพัน Dharma Blog ดู Blog

ถูกแล้วค่ะ น้องหนู ถ้าเราใส่โค้ดในบล็อก
มากก็จะโหลดยากแล้วถ้าใช้บล็อกที่มี
fair usage มันก็จะซดสปีดแรงๆไปหมด
อย่างรวดเร็ว พี่ก็อธิบายได้แบบบ้านๆนี่แหละ
พวกที่ใช้เน็ตกำลังน้อยก็เข้าบ้านเราไม่ได้

ไว้มาอ่านต่อนะก๊าาาา
โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:20:32:24 น.  

 
ตอนนั้นที่ไป นานมากแล้วค่ะพี่หนู
ประมาณ20กว่าปีมาแล้วค่ะ
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ก็ยังไม่มี

ไปกับทัวร์ทอดกฐินหรือผ้าป่านี่แหละคะ
ไปที่มุกดาหาร แล้วเขาพามาไหว้พระธาตุพนม
พระธาตุเรณู ยังไม่เคยไปเลยค่ะ
ไว้จะหาโอกาสไปทัวร์อิสานซักครั้งค่ะโดย: ดาวริมทะเล วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:22:19:15 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog


สวัสดีค่ะน้องหนู
นครพนมเนี่ยแต่ก่อนไปบ่อยมาก ทุกครั้งต้องไป แวะไหว้พระธาตุ สมัยก่อนชำรุดมากนะคะ ตอนนี้คงบูรณะจนสวยงามเหมือนเดิมแล้ว รูปสวยทุกรูปค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:23:30:28 น.  

 
ดอกเชอร์รี่บานช่วงต้นเดือนเดือนเมษาค่ะ
ปีนี้ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ เพราะไม่คิดว่าจะอัพบล๊อก แฮ่ๆ
แต่มีลูกเชอร์รี่มีมาฝากค่ะ
กาญมีแสตมป์ของเยอรมันเยอะมาก
เพราะลูกค้าส่งจดหมาย(ใบเสร็จ)มาเยอะ
ถ้าคุณหนูต้องการก็บอกมานะคะ จะส่งไปให้
กาญก็ไม่มีเวลามาจัดแยกหรอกค่ะ
ได้มาก็ตัดขอบให้เรียบร้อยแล้วโยนใส่กล่องโดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:1:02:21 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่หนู
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:6:51:34 น.  

 
ตามพี่หนูมาเที่ยวด้วยนะคะ ไม่เคยไปเมืองนี้เลยค่ะ นี่เมืองแห่งความสุขอันดับที่ 1 ของประเทศเลยนะคะ ^___^


โดย: auau_py วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:8:18:07 น.  

 
ส่งยิ้มยามเช้าค่ะพี่หนู

รอเที่ยวต่อค่ะ
แวบมาทักทาย แฮ่


โดย: ฝนรินเดือนมิถุนายน วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:10:12:25 น.  

 
มี้เองก็ไม่ค่อยได้ตามอ่านของเพื่อนเลยค่ะ เวลาไม่ค่อยมีเลย งานตะพาบ แต่ก็พยายามเขียนทุกงาน


โดย: kae+aoe วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:10:24:02 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:10:55:38 น.  

 
ตามมาไหว้พระด้วยคนค่ะ วัดสวยงามมากจริงๆ ขอบคุณนะคะที่รีวิว กดโหวตให้รัวๆเลยค่ะ


โดย: touch the sky วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:13:53:34 น.  

 
เหมือนกันค่ะคุณหนู ภาพในหลวงภาพแรกสวยมาก
ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกัน
ท่านถือร่มเอง ทรงน่ารักนะคะ
ขอบคุณโหวตด้วยค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:15:26:33 น.  

 
สวัสดีค่ะ
แวะมาทักทายค่ะ วัดนี้เคยไปมา2ครั้งละ แต่ไก่ไปวันธรรมดาคนเลยไม่ค่อยเยอะค่ะ ได้ไปเดินเวียนรอบโบถส์มาครั้งนึงด้วยค่ะ

อ้อ ตอนนี้อ่านชื่อบล๊อกไม่ผิดแล้วนะคะ อิๆ


โดย: kai (aitai อ่านว่า อะอิไต้ ) วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:15:51:49 น.  

 
เป็นการยากมากเลยค่ะ สำหรับการเขียนไดอารี่ให้ลูกทุกวัน....ตอนนี้กำลังไล่ของเดือน เม.ย พค. อยู่ จำไม่ค่อยได้ ค้างนานมากค่ะ หุหุ


โดย: kae+aoe วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:16:57:48 น.  

 
เหมือนเพื่อนบอลเลยครับ รายนั้นเกลียดกลิ่นขนุนในตู้เย็น แต่บอลว่ามันหอมดีคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:18:42:39 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่หนู

หมิงหมิงเล่นน้ำทีละ 2 ชั่วโมงครับพี่
ถ่ายรูปนี่จนคนถ่ายภาพเบื่อเลย 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:19:02:46 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
moresaw Funniest Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

เคยไปกราบนมัสการพระธาตุพนมเพียงครั้งเดียวในชีวิตกับพี่สาวและพ่อ ตอนนั้นยังเด็กมาก ต่อมาพระธาตุพนามล่มก้ได้อ่านข่าวแต่ไม่ได้ไปเยือนที่นั่นอีกเลย

ปีหน้าจะพามิเชลเลาะตะเข็บริมโขง กับไปเที่ยว จ.น่าน เพราะอยากไปนานแล้วค่ะ เราสองคนเคยไปเที่ยวลาวโดยผ่านด่านมุกดาหารนี่แหละ สนุกมาก ยังจำกันได้ถึงทุกวันนี้

ขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจเรื่องของ มูมู


โดย: Maeboon วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:19:21:23 น.  

 
อยากไปแก้มือมากๆเลยค่ะนาขั้นบันได ไปมาเมื่อปีที่แล้วค่ะฟ้าไม่เป็นใจฟ้าเน่าทุกวันเลยค่ะแต่พอวันที่เรากลับฟ้าเปิดเลย 555


โดย: zungzaa วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:20:10:10 น.  

 
อ.เต๊ะ สุดยอดจริงๆ ครับ ต้องช่วยกันดูแลและรักษา อ.เต๊ะ ไว้กับบล็อกแก๊งครับ อย่าให้ไปไหน (ฮา)


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:21:59:11 น.  

 
คนเยอะมากเลยนะคะช่วงเทศกาลนี่
พระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์เสมอ เป็นที่นับถือทั้งของชาวไทยและชาวลาวเลยนะคะ

แต่ละภาพสวยมากเลยค่ะ สีแจ่มจริงๆ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog


โดย: จี๊ดจ๊าด (บ้านต้นคูน ) วันที่: 30 มิถุนายน 2559 เวลา:6:53:02 น.  

 
แวะมานมัสการพระธาตุพนมด้วยครับ ผมยังไม่เคยเดินเที่ยวภายในวัดแบบละเอียดๆ ซักที มีหลายจุดน่าสนใจดีฮะโดย: ไอฟายน้อย (Ces ) วันที่: 6 กรกฎาคม 2559 เวลา:6:14:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)

เป็นแม่บ้านฟูลทาม
ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.