Group Blog
 
<<
มีนาคม 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
2 มีนาคม 2558
 
All Blogs
 
ทริปลำปาง - เชียงราย ตอนที่ 11 ღ ღ ღ วัดพระธาตุลำปางหลวง (2)


ทริปลำปาง - เชียงราย ตอนที่ 11 ღ ღ ღ วัดพระธาตุลำปางหลวง (2)ทริปปีใหม่ 29 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558

วัดพระธาตุลำปางหลวง

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของนครลำปางเพราะ

1) เป็นที่มาแต่โบราณ เป็นต้นกำเนิดของคำว่า "ลำปาง" โดยทางตำนาน จึงเป็นเหตุให้นำมาใช้เป็นชื่อเมืองว่า "นครลำปาง" และ จังหวัดลำปาง ในปัจจุบัน

2) เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทย เจ้าผุู้ครองนครลำปาง และภาคเหนืองทั้งหมดเคยเสด็จ และยกย่องว่าเป็นหลักของบ้านเมืองสืบมาทุกยุคทุกสมัย

3) เป็นวัดที่มีตำนานระบุไว้ชัดเจนว่า มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนสำคัญบรรจุอยู่ในองค์พระธาตุเจดีย์ที่เป็นประธานของวัด

4) เป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตอันล้ำค่าอีกองค์หนึ่งของประเทศไทย และยังคงประดิษฐานอยู่จนถึงทุกวันนี้

5) เป็นวัดที่มีอนุสรณ์แห่งการกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยในแดนล้านนาไทยไม่ให้ตกไปเป็นทาส (เมืองออกของประเทศอื่น) ซึ่งได้รับความสำเร็จเป็นปฐม ณ วัดนี้


วัดพระธาตุลำปางหลวง มิได้มีความสำคัญสำหรับชาวนครลำปางเท่านั้น ยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านชาวเมืองทั้งใกล้ไกลต่างพากันมากราบไหว้บูชาอยู่เนืองนิตย์ พระมหากษัตริย์ไทย ทรงใช้สถานที่แห่งนี้ประกอบราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็เคยเสด็จมานมัสการพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดตามคติวัดมหาธาตุในสมัยอารยะธรรมพุทธหินยานละกาวิน เป็นวัดไม้เก่าแก่ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ มีคุณค่าทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม การวางผังของวัดยึดคติตามความเชื่อในจักรวาลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเชื่อว่า เขาพระสุเมรุเป็นหลักของจักรวาล มีสวรรค์วิมานชั้นต่างๆ มีทวีปใหญ่ 4 ทวีป ในเขตจักรวาลนี้เปรียบดังมหาสมุทรสีทันดรล้อมรอบเป็นรูปวงแหวน ซึ่งตามคติโบราณใช้ทรายแทนมหาสมุทรสีทันดร

เพราะฉะนั้นการก่อเจดีย์ทรายในวัดโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุลำปางหลวง จึงเป็นการพยายามเสริมมหาสมทุรสีทันดรให้คงอยู่ตลอดไป เนื่องจากทางวัดได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมหาสมุทรสีทันดรที่เป็นทราย กลายเป็นปูพื้นอิฐด้านหนึ่ง ทำให้ขาดทะเลที่เป็นมนุษยภูมิ เรียกว่า ชมพูทวีป มีกำแพงหินล้อมรอบจักรวาล สถานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้เป็นเขตพุทธาวาส ล้อมรอบด้วยวิหารคตรูปสี่เหลี่ยม สมมติแทนกำแพงหินรอบจักรวาล มีประตูเข้า 3 ทาง ด้านที่หันไปทางทิศตะวันออกเป็นทางลาดมีบันไดนาคเปรียบได้กับแม่น้ำคงคา มีนาคและสิงห์อันเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์เฝ้าอยู่ที่ต้นน้ำ ส่วนซุ้มประตูโขง คือ ประตูจักรวาลลวดลายเหนือซุ้มนี้คือพรรณไม้ สัตว์หิมพานต์และวิมานของทวยเทพอยู่ลดหลั่นเป็นชั้นเชิง วิหารหลวงเป็นวิหารที่สำคัญมาก เปรียบเป็นชมพูทวีป วิหารพระพุทธ พระอุโบสถ วิหารละโว้ (วิหารพระเจ้าศิลา หรือวิหารจามเทวี) หอหรือซุ้มพระพุทธบาท วิหารน้ำแต้ม วิหารต้นแก้ว ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้สมมติแทนระดับจักรวาลตามความเชื่อเก่าแก่โดยมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นแกนค้ำชูจักรวาลได้

ข้อมูลจากแผ่นพับของวัดค่ะ

ต่อเลยนะคะพระบรมธาตุลำปางหลวง เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา มีฐานกว้างด้านละ 12 วา สูง 22 วา 2 ศอก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำมีกำแพงแก้วลูกกรงสัมฤทธิ์ยอดดอกบัวล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส องค์พระเจดีย์ภายนอก บุด้วยแผ่นทองเหลืองทองแดงติดทองคำเปลวเรียกว่า ทองจังโก้ แผ่นโลหะเหล่านี้มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ไม่ซ้ำกัน แม้แต่แผ่นเดียว นับเป็นแบบอย่างลวดลายศิลปะล้านนาที่ประมวลกันอยู่มากที่สุด ณ ที่เดียวกัน

ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระอัฐิธาตุ พระนลาฎข้างขวา พระอัฐิธาตุพระศอด้านหน้า ด้านหลัง ที่พระกุมาระกัสสะปะเถระเจ้า และพระเมฆิยะเถระเจ้าอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากเจ้าผู้ครองนครลำปางมาหลายยุคหลายสมัย โดยครั้งหลังสุดบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2039 เจ้าหาญศรีธัตถะเป็นผู้บูรณะตราบจนถึงปัจจุบัน
ป้ายสีน้ำเงินด้านหน้า เขียนว่า หอระฆัง สร้าง พ.ศ. 2410

วิหารลายคำ

อุโบสถ กว้าง 3 วา 1 ศอก 10 นิ้ว ยาว 7 วา 1 ศอก สร้างประมาณปี พ.ศ. 2019

ไม่ปรากฎว่าใครเป็นผู้สร้าง เดิมเป็นอาคารเปิดโล่ง แต่ภายหลังในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ใส่ฝาผนังทึบปิด

ซุ้มพระพุทธบาท สร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานพระเจดีย์ กว้างด้านละ 4 วา 3 ศอก

สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1992 เจ้าเมืองหาญแต่ท้องเป็นผู้สร้าง (หมื่นดังนคร)


ห้ามผู้หญิงขึ้นไปค่ะภายในซุ้มพระพุทธบาทสามารถมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุ และพระวิหารด้านมุมกลับ


ปะป๊าเข้าไปกับเมฆ

วิหารละโว้ (วิหารพระเจ้าศิลา หรือวิหารจามเทวี) สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1200 เจ้ากรุงละโว้พระราชบิดาของพระนางจามเทวีสร้างไว้


อยู่ทางตะวันตกขององค์พระเจดีย์ กว้าง 3 วา 2 ศอก 6 นิ้ว ยาว 8 วา เป็นอาคารเปิดโล่ง


ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกศิลปกรรมสมัยลพบุรี สร้างจากหินสีเขียว หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว สูง 28 นิ้ว


เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุด ในกรุงละโว้ ในสมัยนั้น เมื่อ พ.ศ. 1215


พระบรมธาตุลำปางหลวง


ปะป๊ากับเมฆ กำลังเช็ครูป แสงหักเหภาพพระธาตุ

วิหารต้นแก้ว กว้าง 3 วา 1 ศอก 5 นิ้ว ยาว 7 วา 2 ศอก มีผังแบบคล้ายวิหารน้ำแต้ม

ไม่ปรากฎผู้สร้าง ต่อมาภายหลังถูกปฏิสังขรณ์ทาสีฉูดฉาดแบบสมัยใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2510


พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระประจำตระกูลของเจ้านายฝ่ายเหนือ ซึ่งสร้างจากไม้มงคลยาว ตั้งแต่พระเศียรถึงพระบาท 77 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่วิหารต้นแก้ว

วิหารน้ำแต้ม คำว่า "น้ำแต้ม" แปลว่า "ภาพเขียน" วิหารน้ำแต้มหรือวิหารภาพเขียน เข้าใจว่าสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราช


ประมาณ ปี พ.ศ. 2044 เจ้าหาญแต่ท้องเป็นผู้สร้าง ภายในเป็นรูปแบบที่งดงามที่สุดของงานสถาปัตยกรรมไทย ไม่มีฝ้าเพดาน กำแพงพระประธานเขียนภาพลายทองบนพื้นรักแดง

เป็นภาพต้นโพธิ์แตกกิ่งก้านสาขาอยู่กลางเบื้องบน ด้านซ้ายและขวาเป็นภาพดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์อันเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาล

ถวายหรือหูช้างรอบอาคารสลักเป็นลวดลายนาค สลับกับลายดอกดวงต่างๆ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนเก่าแก่ที่สุด อายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา


เดินเก็บภาพรอบๆ อีกครั้งค่ะ


ด้านข้างของซุ้มปราสาททอง


วิหารต้นแก้ว (หน้า) และ วิหารน้ำแต้ม (หลัง)


วิหารหลวง


ลงมาแล้วค่ะ


มองกลับไป


เก็บตกที่ปะป๊าถ่ายค่ะ มองจากซุ้มพระพุทธบาทลงมาที่พระบรมธาตุฯ ขวามือคือวิหารลายคำ

อีกหนึ่งคิวรถม้าค่ะตอนหน้า...พาขึ้นภูชี้ฟ้าค่ะ


Create Date : 02 มีนาคม 2558
Last Update : 2 มีนาคม 2558 5:08:28 น. 29 comments
Counter : 1961 Pageviews.

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

-----------------

เจิมพร้อมโหวตเอาหน้าก่อน อิอิ
ยังไม่ได้อ่านนะคะ ต้องรีบไปแล้วค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:5:30:35 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog ^^
เดือนหน้า จะได้ไป แล้ววว ^o^ จะเที่ยว ให้ ทั่วเหนือ เลย ค่ะ ^o^


โดย: kwan_3023 วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:6:58:36 น.  

 
มาเที่ยวกับพี่หนูยามเช้าค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:7:26:06 น.  

 
อืม ถ้าเป็นผู้หญิงมาคนเดียวก็เข้าไปถ่ายภาพกลับหัวไม่ได้หรือนี่ ความจริงเป็นรอยพระพุทธบาทเค้าไม่ถือไม่ใช่หรือ ต้องเป็นที่บรรจุพระธาตุถึงจะห้ามผู้หญิงขึ้น

หน้าบันดูเหมือนใครยืนบนแพะ?

โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:9:28:22 น.  

 
โหวตโฟโต้ให้ค่าา

มาแปะใจไม่ได้ หมดเขตไปแย้วววว

หนูชอบพระธาตุลำปางหลวง เป็นที่ที่ไปกี่ครั้งก็รู้สึกว่ามันมีอะไรมากมายจริงๆ ค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:9:30:39 น.  

 
เข้ามาชมวัดเมืองลำปางครับ.


โดย: เจียวต้าย วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:9:49:01 น.  

 
เงาพระธาตุ และพระวิหารกลับหัว
เป็นภาพหาดูยากอเมซิ่ง
สงสัยเหมือนกันเกิดขึ้นได้อย่างไร


โดย: moresaw วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:9:53:56 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
งามมากค่ะคุณหนูขอบคุณที่นำมาฝากกันนะคะ
ไปเองเก็บรายละเอียดไม่ได้อย่างนี้หรอกค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blogโดย: หอมกร วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:10:03:12 น.  

 
ดีจังค่ะคุณหนู
ไม่ได้เข้าไปในซุ้มพระบาท
แต่ได้ภาพพระธาตุกลับหัวมาด้วย
ต้องขอบคุณป๊ากับเมฆนะเนี่ย ^__^
เห็นพระพุทธรูปถูกขังแล้วอึดอัดค่ะ น่าจะจับพวกขโมยพระมาขังแทนเนาะ ประจานกันไปเลย


โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:10:11:52 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆค่ะพี่หนู
ตามมาเที่ยวประธาตุด้วยคนค่ะ


โดย: phunsud วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:10:49:53 น.  

 
ดูเหมือนจะซ่อมเสร็จแล้วนะคะ พระธาตุนี้ แม่โมไปมาเกือบ 3 ปีได้คะ ร้อนอ่ะตอนนั้น คนแน่นทุกทีนะคะ


โดย: mariabamboo วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:15:49:13 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู ตามไปเที่ยวลำปางต่อค่ะภาพสวยๆทั้งนั้นเลยเด่วนี้หลายวัดในเมืองไทยรณรงค์เรื่องการแต่งกายสุภาพเข้าวัดนะคะ ทริปหน้าขึ้นภูบรรยากาศสวยงามมีความสุขมากๆ พลังความรักแปะเป็นโหวตเหมือนเดิมแล้วอิๆจุ๊บๆค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blogโดย: mastana วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:17:08:17 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

พี่ตุ๊กผ่านบ่อยค่ะ เดี๋ยวนี้ใช้ทางนี้ลัดไปออกห้างฉัตรเลย


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:17:10:56 น.  

 
มาเที่ยวลำปางต่อค่ะคุณหนู
พระพุทธรูปนาคปรกศิลปกรรม
สมัยลพบุรีองค์แปลกตาดีนะคะ
ส่วนซุ้มพระพุทธบาทก็สวยค่ะ
วันนี้ภาพสวยทุกภาพ ชมเพลินเช่นเคยค่ะ

Dolly Parton เธอมีพรสวรรค์ทั้งร้องทั้งแต่งเพลง
เล่นกีร์ต้าก็เก่ง เสียงก็เพราะ
ครบหมดค่ะ
เสียแต่หน้าอกใหญไปหน่อย
เกี่ยวรึเปล่าเนี่ย อิอิ
โดย: mambymam วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:17:26:28 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

ฟ้าเลื่อนไปเจอ รูปปั้นที่คลุมผ้าแดงทีไร ตกใจทุกที ไม่รู้เป็นยังไง

ชอบศิลปะทางล้านนามาก ดูมีเอกลักษณ์ ลายวาด ลายฉลุ ทรงหลังคาวัด ต่างไปจากที่เห็นอย่างที่คุ้นชินในภาคกลาง
ซุ้มพระพุทธบาท นี่

อยากรู้จริงๆว่าภาพสะท้อนมุมกลับ ในยุคนั้นจะเป็นที่ฮือฮากันไหมนะ

ปล.ดีนะที่ปะป๊ากับเมฆเข้าไปเก็บภาพกันข้างในกลับมาให้ดูได้โดย: กาบริเอล วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:22:46:10 น.  

 
ลืมไปว่าปีนี้พี่หนูขึ้นเหนือนี่นา (อ่านมาตั้ง 10 บล็อกแล้วยังไม่จำ) ว่าแล้วก็อ่านต่อตอนที่ 11...

วัดพระธาตุลำปางหลวงดังที่สุดของลำปางจริงๆครับ น่าจะเป็นวัดที่ผมไปบ่อยที่สุดในภาคเหนือแล้ว เคยไป 5 รอบแน่ะ เพราะพ่อเกิดปีฉลู ชอบมาไหว้พระธาตุประจำปีเกิด
ที่สำคัญวัดนี้มีประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเมืองลำปางจากพม่าตามที่พี่หนูเล่าไว้ในบล็อกก่อนเลยครับ ลูกกรงรอบเจดีย์ซี่นึงยังมีรอยกระสุนคาอยู่เลย (เพิ่งจะรู้ว่ามีไม่นานมานี้เอง) รอบสุดท้ายที่ไปวัดนี้ผมไปเพื่อถ่ายลูกกรงโดยเฉพาะเลยนะ
วัดในภาคเหนือก็ยังคงเข้มงวดเรื่องสตรีอยู่ น่าจะค่อยๆผ่อนปรนเปลี่ยนแปลงไปได้แล้ว
วิหารไม้เก่าแก่เป็นเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของล้านนา อนุรักษ์ไว้ได้ดีมากเลยครับ เรือนไม้ภาคกลางเก่าสัก 200-300 ปีก็ไม่เหลือแล้ว คงเพราะอากาศชื้นกว่ากันด้วย
จุดนึงที่ผมว่าสวยมากคือซุ้มประตูทางขึ้นวัด แต่รอบพี่หนูไปดันบูรณะซะงั้น


โดย: ชีริว วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:22:50:19 น.  

 
เดี๋ยวนี้พระถูกขังกรงหมดเลย ช่วยไม่ได้โจรขโมยมันเยอะ

อุโบสถสวยดีครับงามตา

จำได้ว่าหลายๆ ที่ในภาคเหนือห้ามผู้หญิงเข้า น่าจะเป็นเจ๊เบียบรัตน์มั้งจะไปแก้กฏเจอด่ากระเจิงเลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:23:39:10 น.  

 
สวัสดีค่า พี่หนู ^^
มาชมวัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะ
ดูมาหลายแห่งที่พี่หนูพาเที่ยว
นุ่นชอบที่นี่ที่สุดค่ะ
ดูโบราณเก่าแก่แล้วก็ลวดลายอะไรหลายอย่างสวยมาก

วิหารที่เป็นเสาสีดำลายทองสวยจัง ชอบค่ะ

สงสัยที่รอยพระพุทธบาทห้ามผู้หญิงขึ้น ตรงนั้นที่เกิดความหักเหของแสงคือ ของจริงเหรอคะ เคยแต่ได้ยินที่ไหนสักที่แต่ไม่เคยเห็นค่ะ
พรุะพุทธรูปสมัยละโว้ ลักษณะองค์พระบ่งบอกเลยว่าใช่แน่ ^^

ขอบคุณสำหรับข้อมูลและภาพสวยๆค่า

มาช้าอีกตามเคยค่ะ T T


โดย: lovereason วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:1:04:00 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:4:59:32 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
foreverlovemom Art Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
AppleWi Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog


ชอบๆๆมาลำปาง
ต้องแวะกราบวัดประจำวันเกิดปีฉลู
(แฟนเกิดปีนี้ค่ะ)


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:6:35:37 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณหนู

ปะป้ามาถูกใจเป็นคนแรกไว้ก่อนนะคะ
โหวตหมดกาเป๋าแระ ไว้มาใหม่

เห็นพระพุทธรูปอยู่ในกรงเหล็กดัดแล้วสะท้อนใจมากเลยค่ะ
บ้านเราเมืองพุทธนะ แต่มันจุกพูดไม่ออกเลยค่ะ

ภาพสวยสมที่ได้ครองรางวัลตลอดมาเลยนะคะ

มีความสุขมาก ๆ นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:12:43:31 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับหัวใจดวงโตด้วยครับ

และขอขอบคุณสำหรับดวงใจทุกดวงที่แปะให้ที่บล็อก **mp5** ด้วยนะครับ


โดย: **mp5** วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:21:00:58 น.  

 
รูปปั้นห่มผ้าสีแดงนี่ เคยเห็นบ่อยในวัดพม่านะ แต่ถามว่าคืออะไร ก็ไม่รู้เหมือนกัน


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:21:48:46 น.  

 
เป็นวัดไม้ที่เก่าแก่และมีความสำคัยจริงๆค่ะ

วัดที่เป็นไม้ดูขลังและสวยงามไปอีกแบบนะคะพี่หนู


โดย: AdrenalineRush วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:22:35:57 น.  

 
ตามมานมัสการวัด
วัดพระธาตุลำปางหลวง
ที่เก่าแก่ที่ลำปางต่อจ้าพี่หนู

เก่าจนทาสีใหม่ แล้ว สีเลิกแจ่มไปอีกรอบเลย

ชอบจังมีพระวิหารใกล้ๆกันค่ะ
ชมงานจิตรกรรม แกะสลัก ปิดทองอีกด้วย เพลินๆ จุใจไปเลยค่ะ

ขอบคุณพี่หนูนะคะที่แวะไปแปะใจให้จนหยดสุดท้าย หมดเขตส่งใจเสียเเล้ว

วันเดือนผ่านไปไวจริงๆเนาะ

แล้วจะมาใหม่นะคะ วันนี้เป๋าแฟบแล้วโดย: anigia วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:23:14:31 น.  

 
มาส่งกำลังใจและส่งเข้านอนค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 4 มีนาคม 2558 เวลา:0:18:22 น.  

 
มาอีกรอบจ้าป้าหนู

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

โดย: anigia วันที่: 4 มีนาคม 2558 เวลา:0:31:14 น.  

 
สวัสดีวันใหม่ครับโดย: ก้อนเงิน วันที่: 4 มีนาคม 2558 เวลา:1:09:13 น.  

 
ขอเกาะพี่หนูเที่ยวนะคะ ^^ เคยไปเมื่อนานแล้ว ยังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะ อยากไปอีกจัง


โดย: auau_py วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:11:36:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 143 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.