Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
10 กุมภาพันธ์ 2560
 
All Blogs
 
พระธาตุลำปางหลวง แม่กลางหลวง กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ (2)
วัดพระธาตุลำปางหลวง

ตั้งอยู่ที่บ้านลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ห่างจากถนนสายเอเชีย (ถนนใหญ่) ประมาณ 4 กม. มีถนนแยกจากถนนใหญ่เข้าสู่ตัวอำเภอเกาะคา ผ่านโรงงานน้ำตาลเกาะคา และที่ว่าการอำเภอเกาะคาไปทางทิศเหนือ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กม. วัดนี้ยังมิได้ยกขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวง แต่เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของไทย มีความสำคัญทั้งก่อนและหลัง ที่ชนเชื้อชาติไทยในปัจจุบันจะเข้ามาครอบครองแผ่นดินภูมิภาคนี้

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านชาวเมืองทั้งใกล้และไกลต่างพากันมากราบไหว้บูชาเป็นประจำ พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้สถานที่แห่งนี้ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เคยเสด็จมานมัสการพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดตามคติวัดมหาธาตุ ในสมัยอารยะธรรมพุทธหินยานละกาวิน เป็นวัดไม้เก่าแก่ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ มีคุณค่าทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม การวางผังของวัดยึดคติตามความเชื่อในจักรวาลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเชื่อว่า เขาพระสุเมรุเป็นหลักของจักรวาล มีสวรรค์วิมานชั้นต่าง ๆ มีทวีปใหญ่ 4 ทวีป ในเขตจักรวาลนี้เปรียบดังมหาสมุทรสีทันดรล้อมรอบเป็นรูปวงแหวน ซึ่งตามคติโบราณใช้ทรายแทนมหาสมุทรสีทันดร 

เพราะฉะนั้นการก่อเจดีย์ทรายในวัดโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุลำปางหลวง จึงเป็นการพยายามเสริมมหาสมทุรสีทันดรให้คงอยู่ตลอดไป เนื่องจากทางวัดได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมหาสมุทรสีทันดรที่เป็นทราย กลายเป็นปูพื้นอิฐด้านหนึ่ง ทำให้ขาดทะเลที่เป็นมนุษยภูมิ เรียกว่า ชมพูทวีป มีกำแพงหินล้อมรอบจักรวาล สถานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้เป็นเขตพุทธาวาส ล้อมรอบด้วยวิหารคดรูปสี่เหลี่ยม สมมติแทนกำแพงหินรอบจักรวาล มีประตูเข้า 3 ทาง ด้านที่หันไปทางทิศตะวันออกเป็นทางลาดมีบันไดนาคเปรียบได้กับแม่น้ำคงคา มีนาคและสิงห์อันเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์เฝ้าอยู่ที่ต้นน้ำ ส่วนซุ้มประตูโขง คือ ประตูจักรวาลลวดลายเหนือซุ้มนี้คือพรรณไม้ สัตว์หิมพานต์และวิมานของทวยเทพอยู่ลดหลั่นเป็นชั้นเชิง วิหารหลวงเป็นวิหารที่สำคัญมาก เปรียบเป็นชมพูทวีป วิหารพระพุทธ พระอุโบสถ วิหารละโว้ (วิหารพระเจ้าศิลา หรือวิหารจามเทวี) หอหรือซุ้มพระพุทธบาท วิหารน้ำแต้ม วิหารต้นแก้ว ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้สมมติแทนระดับจักรวาลตามความเชื่อเก่าแก่โดยมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นแกนค้ำชูจักรวาลได้ 

ข้อมูลจากแผ่นพับของวัด
ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะ


ซุ้มปราสาททอง

ซุ้มปราสาททอง ในวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง ซึ่งวิหารหลวง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2019 โดยเจ้าหมื่นคำเป๊ก (คำเพชร) เจ้าผู้ครองนครลำปาง กว้าง 8 วา 2 ศอก ยาว 18 วา มีเสา 46 ต้น ก่อด้วยศิลาแลง กลางวิหารหลวงเป็นซุ้มปราสาททองประดิษฐาน พระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปสำริดสวยที่สุดของนครลำปาง หน้าตักกว้าง 72 นิ้ว สูง 93 นิ้ว เจ้าหาญศรีธัตถะมหาสุรมนตรีผู้ครองนครลำปางเป็นผู้สร้าง ด้านหลังซุ้มปราสาทประดิษฐานพระเจ้าทันใจ


ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะคะ เราเคยมา เคยอัพบล็อกไปแล้ว 
อาสนะหลังนี้ เจ้าญาณรังสี เจ้าหลวงเวียงละกอน ถวายเมื่อจุลศักราช 1217 ประมาณ พ.ศ. 2398 ใช้สำหรับสวดพุทธาภิเษก


พระพุทธไสยาสน์

เป็นพระประจำตระกูลของเจ้านายฝ่ายเหนือ ซึ่งสร้างจากไม้มงคล
ยาวตั้งแต่พระเศียรถึงพระบาท 77 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารต้นแก้ว
วิหารน้ำแต้ม วันนี้มีเด็กนักเรียนมาเยอะเลยค่ะ น่าจะมาเรียนเกี่ยวกับภาพเขียนในวิหาร (เดานะคะ)
วิหารลายคำ

เดิมเป็นวิหารโถงไม่มีผนัง โครงสร้างเป็นไม้สักแบบม้าต่างไหม มีมาแต่เดิมไม่ปรากฏผู้สร้าง มีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปี 


เป็นที่ประดิษฐาน "พระเจ้าตนหลวงนครลำปาง" ศิลปะล้านนา สิงห์สาม ปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง 5.30 เมตร สูง 5.61 เมตร 

ก่อด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่งในล้านนา
ภายในวิหาร แสงน้อยมาก มีไฟส่องบ้างบางจุด
หอระฆัง
พระบรมธาตุลำปางหลวง

องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา มีฐานกว้างด้านละ 12 วา สูง 22 วา 2 ศอก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ 
มีกำแพงแก้วลูกกรงสำริดยอดดอกบัวล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส องค์พระเจดีย์ภายนอก บุด้วยแผ่นทองเหลืองทองแดงติดทองคำเปลว เรียกว่า ทองจังโก แผ่นโลหะเหล่านี้มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่าง ๆ ไม่ซ้ำกันแม้แต่แผ่นเดียว นับเป็นแบบอย่างลวดลายศิลปะล้านนาไทยที่ประมวลกันอยู่มากที่สุด ณ ที่เดียวกัน
ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระอัฐิธาตุพระนลาฏข้างขวา พระอัฐธาตุพระศอด้านหน้าด้านหลังที่พระกุมาระกัสสะปะเถระเจ้า และพระเมฆิยะเถระเจ้าอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากเจ้าผู้ครองนครลำปางมาหลายยุคหลายสมัย โดยครั้งหลังสุดบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2039 เจ้าหาญศรีธัตถะ เป็นผู้บูรณะตราบจนถึงปัจจุบัน
ซุ้มประตูโขง


หออุตตระเทพบุตร
ต้นขะจาว น่าจะอยู่ด้านหลัง 
อุโบสถ
กว้าง 3 วา 1 ศอก 10 นิ้ว ยาว 7 วา 1 ศอก สร้างประมาณปี พ.ศ. 2019 

ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง เดิมเป็นอาคารเปิดโล่ง 

แต่ภายหลังในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ใส่ฝาผนังทึบปิด


ซุ้มพระพุทธบาท ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไปค่ะ
ซุ้มพระพุทธบาทสร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานพระเจดีย์ กว้างด้านละ 4 วา 3 ศอก 

สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1992 เจ้าเมืองหาญแต่ท้อง (หมื่นดังนคร)  เป็นผู้สร้าง

ภายในซุ้มพระบาทสามารถมองเห็นแสงหักเหปรากฎเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารด้านมุมกลับ


ด้านหลังของวิหารลายคำ (ตรงข้ามกับซุ้มพระพุทธบาท)


วิหารละโว้ (วิหารพระเจ้าศิลา หรือวิหารจามเทวี) อยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระเจดีย์
หลวงพ่อศิลา อยู่ภายในลูกกรง
พระพุทธรูปนาคปรก - หลวงพ่อศิลา สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1200 
เจ้ากรุงละโว้ พระราชบิดาของพระนางจามเทวีสร้างไว้ 


พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี สร้างจากหินสีเขียว หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว สูง 28 นิ้ว


เดินออกมาแล้วค่ะ


พ่อเจ้าทิพย์ช้าง


มาเป็นแก๊งเลย
ไปแล้วค่ะ
15.33 น.  เดินทางกันต่อค่ะ 


16.03 น.


16.53 น. แวะพักรถ พักคนอีกรอบค่ะ


Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 10 กุมภาพันธ์ 2560 4:46:07 น. 36 comments
Counter : 1755 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณmoresaw, คุณอุ้มสี, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณClose To Heaven, คุณผู้ชายในสายลมหนาว, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณเกศสุริยง, คุณหอมกร, คุณlovereason, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtuk-tuk@korat, คุณเรียวรุ้ง, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณอาคุงกล่อง, คุณtoor36, คุณเนินน้ำ, คุณhaiku, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณmambymam, คุณกาบริเอล, คุณauau_py, คุณTui Laksi, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณ**mp5**, คุณสองแผ่นดิน, คุณschnuggy


 
หวัดดีตอนเช้าครับคุณหนู...

เห็นลานวัดเป็นทราย นึกถึงตอนเด็ก เราจะไป
ขนทรายที่ ลำน้ำปิงใส่ขัน ไปก่อกองทรายใน
วัดที่เราไปบ่อย... เป็นการทดแทนที่เราไป
เหยียบย่ำทรายติดรองเท้า ออกนอกวัดโดยไม่
ตั้งใจ..

ภาพท้องนา หลังเก็บเกี่ยว สวยไปอีกแบบ

พูดถึง ขบวนบิ๊กไบด์.. ผมชอบพวกเขานะครับ
เวลาไปไหน จะขี่เร็วพอประมาณ เป็นแถวเป็น
แนว...พอถึงที่ พวกเขาจะจอดเรียง ดูเป็น
ระเบียบ


สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:6:18:59 น.  

 
ตามมาชม มีหลายจุดที่น่าสนใจ
ปกติจะสนใจดูแต่รอยลูกปืน
อยู่บนรั้วทองเหลืองที่ล้อมองค์พระธาตุเจดีย์ ครับ


โดย: moresaw วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:7:07:49 น.  

 
ชอบภาพระหว่างท่องเที่ยวมากค่ะคุณหนุ


โดย: อุ้มสี วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:7:27:46 น.  

 
เป็นวัดหนึ่งที่หนูตั้งใจจะทำรีวิวละเอียดๆ แต่ยังไม่มีเวลาเลยค่ะ

หนูชอบวัดนี้มากๆ มีหลายจุดให้ดู

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
Kisshoneyz Review Food Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
ผู้ชายในสายลมหนาว Education Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:8:47:33 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

ตามพี่หนูไปกราบพระด้วยคนค่ะ
รูปพระเจดีย์งดงามมาก ๆ ๆ ๆ ๆ


โดย: Close To Heaven วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:09:25 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยคนครับ ผมเคยไป ลำปางหลวง แต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาละเอียดแบบนี้ พอเห็นภาพ ก็นึกออก ยังประทับใจไม่หายครับ


โดย: ON THE WAY with (MyEos50 ) วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:10:05:23 น.  

 
สนใจพระสิลา คุ้นว่าคุณตุ๊กเคยพาไปดูที่วัดทุ่งเสลี่ยม พุทธศิลป์ใกล้เคียงกัน แต่องค์นั้นทรงเครื่อง


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:11:06:53 น.  

 


สวัสดีครับพี่หนู

รูปเยอะสะใจมากๆ
ผมชอบวัดลำปางหลวงมากๆครับ
มีอะไรให้เดินถ่ายภาพเยอะเลย

โหวต Photo blog ครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:11:43:33 น.  

 
เคยไปมาแล้ว อยากจะกลับไปอีกครับ ภาพสวยทุกภาพเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:11:58:33 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวชาโมนีนะคะพี่หนู เป็นเมืองที่หนึ่งคาใจมาก ไปสองรอบ ไม่สมหวังทั้งสองรอบ สงสัยอยากให้ไปอีก ฮ่าๆ


วัดทางเหนื้อนี่สวยงามมากๆนะคะ มีเอกลัษณ์ที่เฉพาะ วัดไม้หนึ่งว่าดูขลังด้วยค่ะ สวยงามและขลัง


โดย: AdrenalineRush วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:12:27:32 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
วัดนี้ครูเกศได้ไปเยือนมาสองครั้งแล้วค่ะ ขอบคุณภาพสวยๆๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณหนู


โดย: เกศสุริยง วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:12:30:48 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
แวะมาเยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะ
เคยไปมากกว่าหนึ่งครั้งเหมือนกันค่ะคุณหนูโดย: หอมกร วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:12:46:56 น.  

 
ยังดูไม่จบเลย แหะ ๆ
แปะโป้งไว้ก่อนนะคะ อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:13:18:07 น.  

 
วัดพระธาตุลำปางหลวงขาดรอยลูกปืนที่รั้วเหล็กที่ล้อมองค์พระธาตุ อิอิ

วิวเขากำลังลงจากยอดขุนตาน
คุ้นเนาะ กลับบ่อยเกิ้นโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:10:51 น.  

 
เห็นแล้วอยากกลับไปนมัสการพระธาตุลำปางหลวงอีกจังเลยค่ะพี่หนู

ผู้หญิงห้ามขึ้นผู้ชายขึ้นได้ ไปถึงเราก็ได้แต่ยืนชะแง้ อยากขึ้นบ้างจัง แต่ก็ติดที่ข้อห้าม

เห็นรูปแล้วก็คิดถึงแฮะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Fanclub Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ผีเสื้อยิปซี Literature Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
คนบ้านป่า Hobby Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:57:32 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ
เคยไปลำปางเมื่อสี่สิบปีก่อนคะนานมากแล้วโดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:15:25 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:2:26:16 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

ตามมาเที่ยวต่อและดูรูปสวยๆค่ะ


โดย: Raizin Heart วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:13:47:33 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

โห ... บล็อกนี้รูปภาพเยอะมากๆ เลยครับ

ที่ลำปางผมเคยไปครั้งหนึ่งแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองลำปาง แบบว่าเป็นทางผ่านจะไปเชียงใหม่เลยแวะกินข้าวกับคุณพู่ เพื่อบล็อกครับ ผมยังไม่เคยได้เที่ยวที่ต่างๆ ในเมืองลำปางเลยด้วย

ที่พระธาตุลำปางหลวงนี้ผมเคยได้ยินชื่อ เห็นวิหารและหอระฆังที่สร้างด้วยไม้แล้วดูขลังดีครับ จำได้ว่าที่ภาคเหนือมีวัดที่สร้างด้วยไม้แบบนี้เยอะเหมือนกัน เห็นพระประธานดูงดงามมากเลยครับ

โหวตให้ครับ

อิอิโดย: อาคุงกล่อง วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:14:23:00 น.  

 
พระบรมธาตุลำปางหลวงดูมีเอกลักษณ์ดีครับ

มีป้ายดูฟรีไม่เสียเงินด้วย แสดงว่ามันต้องมีคนแอบอ้างเก็บเงินแน่ๆ ในวัดก็ยังจะทำเนอะ

หลายๆ ส่วนยังเป็นไม้อยู่เลย ดูแล้วเก่าแก่ดี

เดี๋ยวนี้หลายๆ ที่ต้องทำลูกกรงไว้เลย แสดงว่าพวกโจรขโมยร้ายกาจขึ้น


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:15:49:21 น.  

 
ขอบคุณครับพี่หนูโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:05:09 น.  

 
มาตอบคำถามค่ะ
พริกชี้ฟ้าสีเขียวแดงจะไม่เผ็ดค่ะ
ถ้าสีเหลืองจะเผ็ดและมีกลิ่นหอมกว่า
ส่วนมะเขือพวงไม่ขมค่ะ ^__^

พระธาตุลำปางหลวงไปครั้งสุดท้ายน่าจะเกินสิบปีมาแล้ว วันนี้ตามคุณหนูมาไหว้อีกรอบค่ะ
โหวตค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:18:46:26 น.  

 
แม่ซองฯไปตอนแต่งงานคือไปฮันนีมูน
ไม่ค่อยได้เที่ยวค่ะ
ไปแบบรีบๆ
แค่ไปนั่งรถม้าค่ะ
รีบกลับทางบ้านน้ำท่วมพอดี อิอิ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:54:09 น.  

 
อ้าวว งง

พี่หนูไม่เอาเอนทรี่ล่าสุดตั้งหน้าหลักเหรอคะ?


ขอให้พี่หนูโชคดีนะคะ

รอบนี้หนูแจกสามคู่แหนะ แฮร่...


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:25:51 น.  

 
ใช่ค่ะ จี๊ดจ๊าดทำเบเกอร์รี่น่ะค่ะ เค้กคุ้่กกกี้ค่า


โดย: จี๊ดจ๊าด (บ้านต้นคูน ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:0:14:16 น.  

 
วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดที่เก่าแก่และงดงามมาก
ถ้าไปตอนไม่มีคนนี่ ก็รู้สึกเย็นๆเหมือนกันนะคะคุณหนู
ตอนกาญไปไม่ถึงสิบคนเลยค่ะ เดินไปมุมไหนก็ไม่มีคนเงียบสงบมาก
แล้วภาพที่กาญเอามาอัพบล๊อกยังใช้ฟิมล์อยู่เลย ถ่ายรูปได้ไม่เยอะ
เอามาสแกนภาพยิ่งดูเก่าเข้าไปอีก ดูขลังมากๆ
ชอบภาพวิวสองข้างทางมากค่ะ ชมเพลินเลย

โหวต Photo ค่ะ

** กาญโหวตให้วันที่ผ่านมาค่ะ ครั้งแรกที่วิ่งมาโหวตแล้วค่อยตามเม้นท์
ทำงานบ้านเพลินลืมดูเวลา แหะๆ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:0:45:10 น.  

 
กาญนี่ขี้หลงขี้ลืมอีกแล้ว ตั้งใจจะมาตอบที่ถามที่บล๊อก
แต่พอมาอ่านเรื่องราวในบล๊อกลืมทุกครั้ง และก็ลืมเกือบทุกบล๊อก เฮ้อ...

บีจีกับกล่องคอมเม้นท์ก๊อปเขามาค่ะ เลยไม่รู้ที่ไหน
มีเวปของเยอรมันเขาให้ก๊อปฟรี รูปภาพเยอะมาก สวยๆทั้งนั่้น
ส่วนภาพที่อยู่ในกรอบรูป ที่เกาะราชา จ. ภูเก็ตค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:1:47:26 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่หนู
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:6:29:27 น.  

 
เอามาฝากค่ะ
อยู่มุมทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:8:16:25 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่หนู

เห็นด้วยเลยครับพี่หนู

นี่ยังคุยกันเรื่องเลี้ยงลูกกับมาดามอยู่เลยครับ
ว่าแม้แต่แค่ห้องหมิงหมิงเอง
พ่อแม่ยังเลี้ยงลูกต่างกัน

เหมือนแต่ละบ้านต้องหารูปแบบ
และวิธีที่ดีที่สุดของตัวเอง
แต่ละบ้านไม่เหมือนกันเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:07:51 น.  

 
ไว้เปียสองข้างค่ะ อิอิ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:16:41 น.  

 
ชอบธรรมาสน์ ค่ะพี่หนู เก่าแก่มากเลย
ส่วนภาพที่ผนังไม้เริ่มเลือนแล้วเหมือนกัน

วิหารลายคำ อายุ 700 ปี ที่ว่าไม่ปรากฏคนสร้าง
... ฟังดู ยาวนานดีจริง

พื้นที่บางส่วนมีการใส่กรงไว้ด้วย
ท่าทางคงเคยมีคนพยายามงัดแงะแน่ๆ

ภาพรถกระบะที่ขนม้านั่งนั่น ดูสีเก่าจริง
แอบนึกไปว่า ขนขโมยมาจากวัดรึปล่าวเนี่ย อิอิ


โดย: กาบริเอล วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:57:10 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู มาเที่ยวด้วยคนนะคะ ไม่ได้ไปนาน...ความสวยของที่นี่ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ ^___^


โดย: auau_py วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:17:22:11 น.  

 
ติดตามคุณหนูไปเที่ยวด้วยจร้า
แต่ยังไม่ถึงดอยสูงๆ รอชมภาพมุมสูงด้วยคร้า


ผลทีมรักของเรา ชนะคร้า...แต่ยังไม่มีเวลาอัพบล๊อกเลย
วันนี้ตะลอนออกจากบ้านแต่เช้า
เพิ่งกลับช่วงหัวค่ำ ว่างก็มานั่งทักทายเพื่อนบล๊อกก่อนจร้า
ขอบคุณนะคร้า

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:30:52 น.  

 
ส่งกำลังใจไปให้คุณหนูครับ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:41:03 น.  

 
ตามมาไหว้พระต่อครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:0:06:59 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 143 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.