Group Blog
 
<<
มกราคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
25 มกราคม 2559
 
All Blogs
 

ศุภวารกราบกรานพุทธบูชา วัสสวานร ๒๕๕๙
ตั้งใจว่า...
จะมาไหว้พระที่วังหน้าทุกปี ปีนี้ ไม่มีเวลาเลย จนเกือบจะครบกำหนดเวลาที่เค้าเปิดให้สักการะ ...  มาช้า แต่ก็มา   Smileyที่เคยมา เคยอัพบล็อกไปแล้ว


ครั้งที่ ๑ ๙ พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน

ครั้งที่ ๒ ไหว้พระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๓ นบพระนวรัฐ พระปฏิมา ๙ แผ่นดิน


ครั้งที่  ๔
สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน


ครั้งนี้ ครั้งที่ ๕ ปีที่ ๕


สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน

'ศุภวารกราบกรานพุทธบูชา วัสสวานร  ๒๕๕๙'


รับเทศกาลปีใหม่ ปีวอก พ.ศ. ๒๕๕๙ สักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ

ระหว่างวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ - ๒๔  มกราคม ๒๕๕๙

ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครนั่งรถเมล์มาคนเดียว แถวนี้คุ้นเคยดีค่ะ ยังไงก็ไม่หลง

ลงรถเมล์ ฝั่งศาลหลักเมือง แล้วเดินตัดสนามหลวงมา

ข้ามฝั่งมาแถวธรรมศาสตร์

๑๑.๕๗ น. วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ปีนี้ชวนไปไหว้พระไม่ทัน  เล่าด้วยภาพแทนละกันค่ะ

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ และปรับปรุงการจัดนิทรรศการภายในใหม่  เดี๋ยวตอนหน้าพาชมค่ะ ...

ศาลาลงสรงรัชกาลที่ ๖

เป็นศาลาทรงจตุรมุข สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖ เดิมตั้งอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ทำบุญตามกำลังศรัทธา

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ราวบันได ไม่ค่อยเข้ากัน แต่ก็ดีค่ะ อำนวยความสะดวก ผู้สูงอายุเนาะ

เรียงลำดับจากซ้ายมือสุด

๑  พระพุทธรูปปางโปรดมหิสสรเทพบุตร


ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ (ราว ๒๐๐ ปีมาแล้ว)

มหิสสรเทวะ หรือ มหิสสรเทพบุตร (เทพผู้เป็นใหญ่ หมายถึง พระมเหศวรหรือพระอิศวร)

นั่งคุกเข่าพนมมือบนฐานซึ่งหล่อเป็นรูปเขาพระสุเมรุ (ที่ประทับของพระอิศวร)

บนเศียรของมหิสสรเทพบุตร มีพระพุทธรูปปางถวายเนตรขนาดเล็กประดิษฐานอยู่

เรื่องราวของมหิสสรเทพบุตรปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์  ความว่า

มหิสสรเทพบุตรมีทิฐิมานะไม่พอใจเหล่าเทวดาที่ไปเคารพพระพุทธเจ้า จึงท้าประลองโดยการจำแลงและซ่อนกายไว้

แต่พระพุทธองค์ก็ทรงทราบด้วยญาณทันทีว่าซ่อนกายอยู่ที่ใด ถึงคราพระพุทธองค์ซ่อนกาย มหิสสรเทวะหาไม่พบ จึงยอมจำนน

ปรากฏว่า พระพุทธองค์ซ่อนกายอยู่ใกล้พระนลาฏของมหิสสรเทวะ จากนั้นพระองค์ทรงตรัสเทศนาโปรดมหิสสรเทวะจนบรรลุธรรมะ

และตั้งปณิธานขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
๒  พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย


พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิ

ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๑  (ราว ๕๐๐ ปีมาแล้ว) 

พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิสร้างขึ้นตามความใน "ชมพูปติสูตร" ซึ่งเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ

ตอนที่ พระพุทธเจ้าทรงปราบพระยาชมพูปติ โดยทรงบันดาลพระเวฬุวันวิหารประดุจเมืองสวรรค์

และเนรมิตพระองค์ทรงเครื่องพระจักรพรรดิราช แสดงบุญญานุภาพเหนือพระมหากษัตริย์ทั้งปวง

เพื่อคลายทิฐิมานะแห่งพระยาชมพูกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพ

และทรงแสดงพระธรรมจนกระทั่งพระยาชมพูสิ้นมานะ ขอบวชเป็นพระสาวกในพระศาสนา


๓  พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์


พระพุทธรูปองค์ประทับบนแท่นศิลา มีช้างถวาายกระบอกน้ำ และลิงถวายรวงผึ้ง

แสดงถึงอุเบกขาบารมีของพระพุทธองค์ เรื่องราวมีกล่าวถึงในพุทธประวัติตอนหนึ่งว่า หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๑๐ พรรษา

ทรงพำนักกับภิกษุที่โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี แต่เหล่าสงฆ์เกิดความแตกแยกกัน แม้จะทรงห้ามปรามหลายครั้ง ก็ยังไม่สามารถลดความบาดหมางได้

จึงทรงวางอุเบกขาออกไปหาความสงบ ณ ป่ารักขิตวัน

ที่นั้นช้างปาลิไลยกะ เป็นผู้อุปัฏฐากคอยดูแลปัดกวาดที่ประทับด้วยกิ่งไม้หาน้ำและผลไม้ป่าต่าง ๆ  มาถวายทุกวัน

ต่อมาพญาวานรผ่านมาเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์จึงนำรวงผึ้งไปถวายพระพุทธองค์เช่นกัน

ภายหลังทั้งช้างปาลิไลยกะและพญาวานรสิ้นชีวิตลงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ด้วยผลบุญที่ได้กระทำไว้๔  พระพุทธรูปปางลองหนาว


พระพุทธรูปสำริดประทับนั่งทรงจีวรคลุมพระวรกายทดลองหนาว

ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๒ - ๒๓ (ราว ๓๐๐ - ๔๐๐ ปีมาแล้ว) 

ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค จีวรขันธกะ ได้ระบุถึงเหตุการณ์ทรงทดลองห่มจีวรคลุมพระวรกายตลอดราตรีในฤดูหนาว

เพื่อจะได้ทรงทราบประมาณและประทานพระบรมพุทธานุญาตจีวรบริขารสำหรับภิกษุสงฆ์แต่พอดี

ทรงจีวร ๔ ผืนพอทนหนาวได้จนรุ่งสาง พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไตรจีวรแก่ภิกษุสงฆ์ ได้แก่

ผ้าสังฆาฏิ (ผ้าคลุมกันหนาว)  ๒  ชั้น  ผ้าอุตราสงค์  (จีวร)  ชั้นเดียว  และ ผ้าอันตรวาสก (ผ้าสบง) ชั้นเดียว๕  พระพุทธรูปปางฉันสมอ


พระฉันสมอ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔  (ราว ๒๐๐ ปีมาแล้ว) 

แต่เดิมคงเคยมีผลสมอวางอยู่ในพระหัตถ์ซ้ายซึ่งวางหงายบนพระเพลา

พระพุทธรูปองค์นี้ครองจีวรแบบพุทธศิลป์จีน คล้ายคลึงกับพระฉันสมอ พระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่ ๓  พระราชทาน

เจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม)  บิดาของเจ้าจอมน้อย  (สุหรานากง)  เพื่อไปประดิษฐาน ณ วัดอัปสรสวรรค์

ตามพุทธประวัติภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้แล้ว ในวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือนอาสฬหะ (เดือน ๘) 

ทรงมีพุทธกิจรับข้าวสัตตุผง สัตตุก้อน พระกระยาหารจากสองพ่อค้า ตปุสสะ และ ภัลลิกะ

พระอินทร์จึงน้อมถวายผลสมอเป็นพระโอสถก่อนเสวยพระกระยาหาร จากเหตุการณ์นี้เอง

พระพุทธรูปปางฉันสมอ จึงมีนัยสื่อถึงการรักษาโรคพยาธิ เหตุด้วยผลสมอเป็นเภสัชที่ทรงมีพุทธานุญาตแก่ภิกษุสาวกที่อาพาธ๖  พระชัยเมืองนครราชสีมา


พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๒ - ๒๓  (ราว ๓๐๐ - ๔๐๐ ปีมาแล้ว) 

ลักษณะพระพักตร์ทำตามพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่ ๒ หรือศิลปะอยุธยาตอนต้น

พระวรกายโดยรอบมีจารึกอักษรขอม ภาษาบาลี อาทิ คาถากาสลัก หัวใจพระรัตนตรัย และคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ เป็นต้น

"พระชัย" หรือ "พระไชย"  เป็นพระพุทธรูปสำคัญมาแต่โบราณ ปรากฏในพระราชพงศาวดารตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้นมา

เพื่ออัญเชิญไปในกองทัพยามออกศึกสงครามเพื่อชัยชนะ ใช้เชิญไปในกระบวนเสด็จฯ เพื่อประทับแรมนอกพระนคร

และอัญเชิญตั้งในการพระราชพิธีต่าง ๆ เรียกว่า พระชัยพิธี สำหรับขจัดอุปสรรคต่าง ๆ และอำนวยพรให้พิธีกรรมสำเร็จผล๗  พระพุทธรูปปางขอฝน


ศิลปะรัตนโกสินทร์  พุทธศตวรรษที่ ๒๕

พระพุทธปฏิมาปางขอฝน สำหรับใช้ในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ (พรุณศาสตร์)  และงานพระราชพิธีพืชมงคล

พระราชพิธีสำคัญของบ้านเมือง อันเอื้ออำนวยความอุดมสมบูรณ์แก่พระราชอาณาจักร และอาณาประชาราษฎร์

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการสร้างพระพุทธรูปขอฝนหลายองค์เพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธี พระพุทธรูปขอฝนในอิริยาบถยืนองค์นี้

แสดงถึงกระแสความนิยมทางศิลปกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบอุดมคติ เป็นแบบสัจนิยม มีความเสมือนจริงตามธรรมชาติ อาทิ

เกล้าพระเกศารวบขึ้นเป็นพระเมาลี และไม่มีพระรัศมี ทรงครองผ้าอาบน้ำฝนบางแนบพระองค์ และแสดงริ้วผ้าตามธรรมชาติ

นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญด้านศิลปกรรม และขนบประเพณี อายุราว ๑๐๐ ปีมาแล้ว๘  พระพุทธรูปถือตาลปัตร


พระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทองทรงเครื่องอย่างกษัตริย์

พระหัตถ์ซ้ายทรงกำด้ามตาลปัตรโลหะขนาดเล็กที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาทรงงอนิ้วพระหัตถ์จับขอบพัดด้านบนระดับพระอุระ

ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ (ราว ๔๐๐ - ๕๐๐ ปีมาแล้ว) 

พระพุทธรูปทรงตาลปัตรในศิลปะอยุธยาหลายองค์มีการประดับรูปจักรหรือธรรมจักรที่ฐาน

ซึ่งตามปกติแล้ว พระพุทธรูปทรงตาลปัตร ย่อมหมายถึง พระพุทธรูปในอิริยาบถทรงแสดงพระธรรมเทศนา

แต่การที่พระพุทธรูปบางองค์ประดับธรรมจักรที่ฐาน อาจเป็นไปได้ว่า ผู้สร้างต้องการย้ำว่า

ขณะแสดงพระธรรมเทศนานั้น เป็นประหนึ่งพระบรมศาสดาทรงหมุนวงล้อแห่งธรรมเพื่อเผยแผ่พระศาสนาออกไปในสากลโลก๙  พระพุทธสิหิงค์


พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์แสดงปางสมาธิ พระรัศมีคล้ายเปลวเพลิง 

สร้างขึ้นตามตำนานที่ปรากฏในนิทานพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งแต่งเป็นภาษาบาลีโดยพระโพธิรังสี พระภิกษุชาวเชียงใหม่ ราว พ.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๘๕ 

แม้ตำนานจะกล่าวว่า พระพุทธรูปมีความเก่าแก่และได้รับความเคารพนับถือสืบเนื่องมายาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๗๐๐

แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏน่าจะเป็น ปั้น-หล่อ ขึ้นในช่วง ๕๐๐ - ๖๐๐ ปีที่ผ่านมา ในรูปแบบศิลปะสุโขทัย - ล้านนา

การมีพระพุทธสิหิงค์ไว้เคารพบูชา ก็หมายถึง พระพุทธศาสนาได้เป็นที่เคารพบูชาในดินแดนแถบนั้นด้วย ดังความของพระโพธิรังสี กล่าวไว้ว่า

"พระพุทธสิหิงค์เมื่อประทับอยู่ ณ ที่ใด ย่อมทรงทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรือง ดั่งดวงประทีปชัชวาล เหมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่"๑๒.๔๐ น. ออกมาแล้วค่ะ

ถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์มาด้วย  ไว้จะอัพบล็อกให้ชมค่ะ

ดอกคอร์เดีย ข้างพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ตำหนักแดง  / ซ้ายมือของภาพ ข้างป้อมฯ ทางไปห้องน้ำ สะอาดดีค่ะ 

Create Date : 25 มกราคม 2559
29 comments
Last Update : 25 มกราคม 2559 5:44:28 น.
Counter : 2843 Pageviews.

 

ตามพี่หนูมาไหว้พระด้วยคนนะคะ

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 25 มกราคม 2559 8:28:47 น.  

 

มาไหว้พระด้วยครับ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

 

โดย: moresaw 25 มกราคม 2559 8:45:16 น.  

 

ไม่ต้องไปเองก็ได้ มาดูที่บลอกนี้แทน
พระชัยเมืองนครราชสีมาพุทธลักษณะน่าสนใจ ประวัติยิ่งน่าสนใจ ขนาดได้เข้าในกองทัพอยุธยา ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว คงศักดิ์สิทธิ์มาก

ภาพเปิดนี่ลองไปถ่ายกลางคืนดูหรือยังครับ มุมมหาชนดีทีเดียว

 

โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว 25 มกราคม 2559 9:46:06 น.  

 

พระงดงามมากเลยค่ะคุณหนู

 

โดย: อุ้มสี 25 มกราคม 2559 9:54:27 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

สาธุค่ะ

งดงามมากๆ เลยนะคะ ต้องขอบคุณบล็อกดีๆ ที่นำเรื่องดีๆ ภาพดีๆ มาให้เราได้ชื่นชมกันค่ะ

 

โดย: kae+aoe 25 มกราคม 2559 12:45:20 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
องค์พระพุทธรูป งดงาม มากๆ จริงๆ นะคะ พี่หนู

 

โดย: kwan_3023 25 มกราคม 2559 13:31:00 น.  

 รักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะ..เป็นห่วงค่ะ


 

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) 25 มกราคม 2559 14:26:25 น.  

 

นำมาให้ประชาชนกราบสักการะเป็นสิริมงคลทุกปีเลยคะ
พระพุทธรูปปางต่างๆที่เราไม่ค่อยคุ้นตานะคะพี่หนู
อย่างปางโปรดมหิสสรเทพบุตร และปางฉันสมอ นิคก็เพิ่งเคยเห็นค่ะ


 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 25 มกราคม 2559 16:23:55 น.  

 

ต้องไปเปิดหูเปิดตาบ้างซะแล้วค่ะ

 

โดย: Kisshoneyz 25 มกราคม 2559 16:53:26 น.  

 

เข้ามาเยี่ยมครับ.

 

โดย: เจียวต้าย 25 มกราคม 2559 17:46:28 น.  

 *** สวัสดีคะ แวะมาทักทาย ยังจำกันได้ไหมเอ่ย ***

 

โดย: หน่อยอิง 25 มกราคม 2559 18:34:11 น.  

 

พระพุทธรูปปางต่างๆงดงามมากเลยค่ะ
ภายในพระอุโบสถก็สวย (ไม่ทราบเรียกถูกรึเปล่า)


 

โดย: mambymam 25 มกราคม 2559 19:59:41 น.  

 

งานวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน คงจัดถาวรแล้วมั้งครับ แต่เวียนพระจากที่ต่างๆมาเรื่อยๆ เปลี่ยนพระชุดนึงเขาก็ทำหนังสืออกมาชุดนึง ขยันจริงๆ

 

โดย: ชีริว 25 มกราคม 2559 20:41:14 น.  

 

ขอตามเที่ยวด้วยคนนะครับ ดูแล้วเพลินมากๆ อยากไปบ้าง

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

 

โดย: PZOBRIAN 25 มกราคม 2559 21:24:23 น.  

 

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ภาพองค์พระงดงาม เห็นแล้วสบายตาพาสบายใจค่ะคุณหนู

 

โดย: หอมกร 25 มกราคม 2559 22:03:47 น.  

 

สวัสดีครับพี่หนู

แต่ละปาง
สวยแปลกตามาก

ผมชอบ พระพุทธรูปปางฉันสมอ มากๆเลยล่ะครับ

โหวต Photo blog ครับพี่

 

โดย: กะว่าก๋า 25 มกราคม 2559 22:46:29 น.  

 

ก็ต้องมีกันบ้าง บางทีก็ไม่มีเวลาอย่างปีที่แล้วผมกะจะไปไหว้กลางปี ไปๆ มาๆ เลทไปปลายปีเลย

ตามมาไหว้พระด้วยคนครับ ราวบันไดดูไม่เข้าจริงๆ แหละครับ คงเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ


จากบล็อก
ภาพแรกจอมมารโฮมุระ เคยออกแสดง 1 ครั้งแต่นาน~ มากแล้ว

+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 25 มกราคม 2559 23:04:44 น.  

 

ตามมาไหว้พระด้วยค่ะ
งดงามทุกองค์เลยนะคะ
ดึกแล้วมาห่มผ้าให้จ้า
อากาศเย็น ๆ จะได้นอนหลับสบายค่ะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

 

โดย: เนินน้ำ 26 มกราคม 2559 0:27:26 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 26 มกราคม 2559 2:22:14 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่หนู

 

โดย: กะว่าก๋า 26 มกราคม 2559 6:52:35 น.  

 

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog


สวัสดีค่ะน้องหนู
ยินดีกับรางวัลด้วยนะคะ
ช้าไปหน่อยเพราะที่ผ่าน
มาแทบไม่มีเวลาเข้าบล็อคเลย
น้องหนูยังถ่ายรูปได้สวยเฉียบเหมือนเดิม

 

โดย: ดอยสะเก็ด 26 มกราคม 2559 11:54:14 น.  

 

เห็นว่าจะไม่หลง เลยตามมาค่ะ
แถวนี้ก็ไม่ได้เข้ามานานแล้ว ได้แต่
ผ่านไปเมื่อวันไปดูไฟงันเฉลิมฯ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 26 มกราคม 2559 12:43:52 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Opey Beauty Blog ดู Blog
ชมพร Cartoon Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ถูกละคะพี่หนู
โมเสสจะอยู่ในแทบทุกรูปเพราะย้ายที่บ่อย ๆ วิ่ง ๆ ๆ ๆ ไปมา ๆ ส่องที่ไหนก็จะเจอเขาหลบยากมาก ๆ 555
ขอบคุณสำหรับโหวตค่า
แวะมาส่งกำลังใจในวันหนาว ๆ ค่ะ

 

โดย: mariabamboo 26 มกราคม 2559 14:30:08 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณหนู


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kwan_3023 Diarist ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


 

โดย: mambymam 26 มกราคม 2559 19:15:04 น.  

 

แวะมาส่งกำลังใจให้คุณหนูครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: **mp5** 26 มกราคม 2559 22:10:56 น.  

 

มาไหว้พระ และ ชมพระพุทธรูปงามๆด้วยครับ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

 

โดย: เศษเสี้ยว 26 มกราคม 2559 23:49:25 น.  

 

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เวียงแว่นฟ้า Book Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
..........
กู๊ดไนท์จ้ะคุณหนู ฝันดีนะค่ะ

 

โดย: Opey 27 มกราคม 2559 2:16:54 น.  

 

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ขอบคุณครับผม

 

โดย: ผมไม่ไดบินคนเดียวฯ (เตยจ๋า ) 27 มกราคม 2559 10:57:48 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

แปะหัวใจด้วยต่ะ

 

โดย: newyorknurse 1 กุมภาพันธ์ 2559 14:02:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#15


 
สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.