...มุมมองชีวิต 3 มิติ...มองคน ให้มองหลายมุม เพราะชีวิตคน ไม่ได้มีแค่มุมเดียว...
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
6 มีนาคม 2554
 
All Blogs
 
พระบรมธาตุ นครชุม (กำแพงเพชร) ตอนที่ 2

ต่อจาก พระบรมธาตุ นครชุม (กำแพงเพชร) ตอนที่ 1 นะครับ

ประวัติพระบรมธาตุ นครชุม (ต่อ)
ในปี พ.ศ.๒๔๑๔ แซภอ (แซงพอ หรือพระยาตะก่า) พ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงมีใจศรัทธาจะบูรณะปฏิสังขรณ์ พระเจดีย์วัดพระบรมธาตุนครชุม พระยากำแพงเพชร เจ้าเมืองได้ทำหนังสือขออนุญาตลงมาที่กรุงเทพฯ ทางกรุงเทพฯ จึงตอบอนุโมทนาและอนุญาตให้ซ่อมแซมได้ดังปรากฎสำเนาสารตราจากสมุหนายก ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ ดังนี้สารตราพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายก อัครมหาเสนาบดีอภัยพิริยปราการมพาหุมาถึงพระยาจ่าแสนเสนาบดี ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ พระยากำแพงเพชรมีใบบอกลงไปว่า… แซภอ … เข้ามาทำหนังสือสัญญาขอทำไม้ขอนสัก ณ ป่าคลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองประกัง แขวงเมืองกำแพงเพชร ได้ผลประโยชน์มาก แซภอ มีใจศรัทธาอยากจะสร้างพระเจดีย์ก่อสวมพระเจดีย์เก่า ทีวัดพระธาตุหน้าเมืองกำแพงเพชร ฝั่งตะวันตก แซภอ ได้จ้างราษฎรทำอิฐเก้าหมื่นสิ้นเงิน ๔๔ ชั่ง ๗ ตำลึง ๒ บาท จะก่อสวมพระเจดีย์เก่าลงทั้งสามองค์ กว้าง ๑๕ วา ยาว ๑๕ วา ชักเป็น ๔ เหลี่ยม มีมุข ๔ ด้าน แล้วจะก่อเจดีย์บนมุขด้านละองค์ ขอพระราช-ทานที่ดินก่อกำแพงรอบพระเจดีย์หน้าสามศอก สองสี่ศอก ห่างพระเจดีย์ออกไปอีก ๑๐ วา จะเอาช่างเมืองนอกมาก่อจะลงมือกระทุ้งราก ณ เดือนหก ข้างขึ้นปีวอกจัตวาศก แต่รูปพระเจดีย์เก่าที่ชำรุดหักพังนั้น ได้นำแผนที่ถ่ายตัวอย่างให้ข้าหลวงชำนาญภาษาลงไปนั้น ได้แจ้งตามบอกแล้ว จึงให้พระเสนาปลัดทูลฉลอง มหาดไทยฝ่ายเหนือ บอกเสนอท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราช-การแผ่นดิน ท่านเจ้าพระยาภูธราภัยที่สมุหนายก ได้ปรึกษาพร้อมกันเห็นว่า แซภอ กระเหรี่ยงมาทำป่าไม้ขอนสักแขวงเมืองกำแพงเพชร มีทุนรอนมากมีใจศรัทธาที่จะสถาปนาพระเจดีย์เก่า ทำมุขก่อกำแพงสวมพระเจดียธาตุนั้น เป็นกองการกุศลของ แซภอ ต่อไปในพระพุทธศาสนาจะได้เป็นที่สักการะบูชาต่อไปต่อมา พ.ศ.๒๔๑๘ แซภอถึงแก่กรรมการปฏิสังขรณ์ชะงักไป จนถึง พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๘ พะโป้จึงรวบรวมทุนทรัพย์ เริ่มปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ จนสำเร็จและยกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐานในเดือน ๖ พ.ศ.๒๔๔๙ ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร เพียง ๓ เดือน พระองค์ทรางมีพระราชหัตถเลขาบันทึกไว้ว่าพระเจดีย์นี้ทาสีเหลือง มีลายปูนขาวแลดูในน้ำงามดี พะโป้ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถวายพระราชกุศล เล่ารายละเอียดในการบูรณะว่า
ข้าพระพุทธเจ้า นายร้อย พะโป้ ผัวทองย้อยภรรยา ข้าพระพุทธเจ้าชาติกะเหรี่ยงคนในบังคับอังกฤษ แต่ทองย้อยภรรยาเป็นคนสยาม ตั้งบ้านเรือนอยู่ตำบลคลองสวนหมาก ท้องที่อำเภอเมือง แขวงเมืองกำแพงเพชร ขอถวายรายงานทูลเกล้า ถวายพระราชกุศลการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุยื่นต่อพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขอฝ่าพระบาทได้ทรงตรวจดูเห็นไม่มีโทษแล้วขอให้ทรงนำขึ้นกราบบังคมทูล พระกรุณาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงทราบข้อ ๑ เดิมช้านานประมาณ ๓๗ ปีมาแล้ว พระยาตะก่าชาติกะเหรี่ยง พี่ชายข้าพระพุทธเจ้าได้ก่อสร้างพระบรมธาตุองค์นี้ ไว้ที่ตำบลพระบรมธาตุ แขวงเมืองกำแพงเพชร แต่ยังหาทันสำเร็จไม่ พระยาตะก่าถึงแก่กรรมเสียตั้งแต่นั้นมาก็หาจะมีผู้ใดจะปฏิสังขรณ์ขึ้นไม่ข้อ ๒ ครั้ง ศก ๑๒๓-๑๒๔ ข้าพระพุทธเจ้ามีศรัทธา ได้ออกทรัพย์ของข้าพระพุทธเจ้า ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อศก ๑๒๓ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนครชัยศรีทรงโมทนาในพระบรมธาตุ ๑๐๐ บาท เมื่อศก ๑๒๔ พระเจ้าลูกยาเธอสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงโมทนาในพระบรมธาตุ ๑๐๐ บาท เมื่อ ศก ๑๒๔ พระเจ้าลูกยาเธอสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงโมทนาในพระบรมธาตุ ๒๐ บาท พระวิเชียรปราการผู้ว่าราชการเมือง โมทนา ๑๐๐ บาท นายบุญเจ้าพนักงานสรรพากรเมืองกำแพงเพชร ๒๐ บาท หลวงประชุมเมืองชัยนาท ๘๐ บาท จีนล่ำซำ ๑๐๐ บาท พระครูเมธีคณานุ-รักษ์ เจ้าอธิการวัดนี้ ๑๒๐ บาท นายวัน อำแดงไทย ๑๐๐ บาท นายชุ่ม อำแดงวิง ๑๐๐ บาท พระครูวิเศษ แขวงพรานกระต่ายกับข้าพระพุทธเจ้า เป็นหัวหน้าเรี่ยราย ได้เงิน ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๕๐๐ บาทข้อ ๓ เมื่อต้นเดือนเมษายน ศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้จ้างคนออกไปซื้อยอดพระบรมธาตุมาจากเมืองย่างกุ้ง เป็นราคา ๑,๗๐๐ บาท เมื่อเดือกหกศกนี้ขึ้น ๑๕ ค้ำ ได้ประชุมมหาชนบรรดาที่ศรัทธาในพระบรมธาตุ ยกยอดพระบรมธาตุทำการมหกรรมมีมโหสพฉลอง ได้มีพระธรรมเทศนาสังคายนา และมีพระไตรลักษณ์พระจตุราริยสัจ รวม ๓ วัน เป็นการฉลองได้ถวายไทยทานแก่
พระสงฆ์ ๓๘๐ รูป ทั้ง ๓ วัน ตามกำลังศรัทธาของข้าพระพุทธเจ้าและมหาชนทั้งหลาย ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระราชกุศล

โปรดติดตามประวัติพระบรมธาตุ นครชุม (กำแพงเพชร) ตอนที่ 2 นะครับCreate Date : 06 มีนาคม 2554
Last Update : 6 มีนาคม 2554 12:59:34 น. 0 comments
Counter : 1737 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

moonoi_3d
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
------------------------------
ฐกร พุทธเผือก (หมูน้อย)
------------------------------
หน้าที่ปัจจุบัน (พ.ศ.2554)...นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร...
------------------------------
(ข้อมูลและรูปภาพในบล็อกนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ยินดีเผยแพร่ฟรีโดยไม่มีข้อแม้)
------------------------------

ภารกิจเดือนมิถุนายน 2554
------------------------------
วันที่ 2 มิ.ย.54
ร่วมพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร
------------------------------
วันที่ 3 มิ.ย.54
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อ.เมือง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
------------------------------
วันที่ 6-10 มิ.ย.54
เข้ารับการอบรมการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จ.ลำปาง
------------------------------
วันที่ 13-17 มิ.ย.54
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนที่สถานศึกษา School Mapping ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก
------------------------------
วันที่ 28 มิ.ย.54
รณรงค์การเลือกตั้ง โดย ศูนย์ กศน.ทั้ง 11 อำเภอ มาร่วมกัน รอบตลาดในเมืองกำแพงเพชร
------------------------------
Friends' blogs
[Add moonoi_3d's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.