" เรื่องราวต่างๆเป็นดั่งทองคำในเทพนิยาย เมื่อคุณแจกจ่ายไปมากขึ้น คุณก็ได้รับกลับมามากขึ้น " พอลลี แมคไกวร์
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
20 มีนาคม 2551
 
All Blogs
 
รายชื่อ นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย

ลำดับ ชื่อ-สกุล ปีที่รับตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 2475 - 2476 11 เดือน

2 พระยาพหลพลพยุหเสนา 2476 - 2481 5 ปี 5 เดือน

3 จอมพลป. พิบูลสงคราม 2481/ 2485/ 2491/ 2492/ 2494/ 2494/ 2495/ 2500 8 สมัย (15 ปี 23 วัน)

4 นายควง อภัยวงศ์ 2487/ 2489/ 2490/ 2491 4 สมัย 1 ปี 7 เดือน

5 นายทวี บุณยเกตุ 2488 17 วัน

6 ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 2488/ 2518/ 2519/ 2519 4 สมัย (10 เดือน 28 วัน )

7 นายปรีดี พนมยงค์ 2489-2489 4 เดือน 28 วัน

8 พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 2489/ 2490 1 ปี 2 เดือน

9 นายพจน์ สารสิน 2500 - 2501 3 เดือน 11 วัน

10 จอมพลถนอม กิตติขจร 2501/ 2506/ 2512/ 2514 4 สมัย (9 ปี 6 เดือน)

11 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2502 - 2506 4 ปี 9 เดือน

12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 2516-2518 1 ปี 4 เดือน

13 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 2518-2519 1 ปี 1 เดือน

14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 2519-2520 1 ปี 12 วัน

15 พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 2520-2523 2 ปี 3 เดือน

16 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 2523-2531 8 ปี 5 เดือน

17 พล.ชาติชาย ชุณหะวัณ 2531-2534 2 ปี 6 เดือน

18 นายอานันท์ ปันยารชุน 2534-2535/ 2535-2535 1 ปี 4 เดือน

19 พล.อ.สุจินดา คราประยูร 2535-2535 1 เดือน 21 วัน

20 นายชวน หลีกภัย 2535-2538/ 2540-2544 5 ปี 11 เดือน

21 นายบรรหาร ศิลปอาชา 2538-2539 1 ปี 4 เดือน

22 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 2539-2540 11 เดือน 12 วัน

23 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2544-2548/2548 - 18 กันยายน 2549 4 ปี

24 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม 2549 - ? ?

25. นาย สมัคร สุนทรเวช


นายกฯ ที่ครองตำแหน่งนายกฯ นานที่สุด จอมพล ป. พิบูลสงคราม 15 ปี 23 วัน

นายกฯ ที่ครองตำแหน่งนายกฯ สั้นที่สุด นายทวี บุณยเกตุ 17 วัน

........................................

10 นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการรัฐประหาร

1.พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา

2.นายควง อภัยวงศ์

3.จอมพล ป. พิบูลสงคราม

4.นายพจน์ สารสิน

5.จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

6.จอมพลถนอม กิตติขจร

7.นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

8.พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันนทน์

9.นายอานันท์ ปันยารชุน

10.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์


........................................

รัฐประหารครั้งที่ 1 พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง รัฐบาลที่มี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกฯ เมื่อ 20 มิถุนายน 2476 และ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 2 พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง รัฐบาล ที่มี พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกฯ เมื่อ 30 พฤษภาคม 2490 และได้เชิญ นายควง อภัยวงศ์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 3 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง รัฐบาลที่มี นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกฯ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2494 และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 4 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองรัฐบาล ที่มี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ เมื่อ 16 กันยายน 2500 และได้เชิญ นายพจน์ สารสิน ขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 5 พล.ท.ถนอม กิตติขจร ร่วมกับ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจรัฐบาลตัวเอง (พล.ท.ถนอม กิตติขจร เป็นนายกฯ) เมื่อ 20 ตุลาคม 2501 และ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก้าวขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 6 (หรือรัฐประหารครั้งที่ 5/1) จอมพลถนอม กิตติขจร ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองรัฐบาลของตัวเอง ที่มี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกฯ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2514 และ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 7 พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองรัฐบาล ที่มี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกฯ เมื่อ 6 ตุลาคม 2519 และเชิญ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี /

รัฐประหารครั้งที่ 8 (หรือรัฐประหารครั้งที่ 7/1) พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองตัวเอง จากรัฐบาลที่มี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 แล้วให้ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันนทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 9 พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในนาม คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้นำคณะนายทหาร ที่ส่วนใหญ่เป็นนายทหาร จปร. รุ่น 5 ซึ่งเป็น ผบ.เหล่าทัพอยู่ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผบ.ทบ., พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล ผบ.ทอ., พล.ร.อ.ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ ผบ.ทร. ฯลฯ ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองรัฐบาล ที่มี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกฯ

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ยึดอำนาจการปกครองเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2534 และได้เชิญ นายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี โดย นายอานันท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ เมื่อ 2 มีนาคม 2534

รสช. ยึดอำนาจ 23 ก.พ. 2534 แล้วตั้ง นายกฯ 2 มี.ค. 2534 ใช้เวลา 7 วัน

และรัฐประหารครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

รัฐประหารครั้งที่ 10 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ที่มี พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้า

ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองรัฐบาลที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

........................................


คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประกอบด้วย พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด , พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ,

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ได้แถลงเหตุผลในการรัฐประหารครั้งนี้ว่า....

“ประชาชนที่เคารพ ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ทำการยึดอำนาจ การปกครองได้เรียบร้อยแล้ว และมีผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ มีอันสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประกอบด้วย

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า การบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลรักษาการที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างรุนแรง อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนในสังคมไทย

การบริหารราชการแผ่นดิน ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ และเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีพฤติกรรมแทรกแซงอำนาจขององค์กรอิสระ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติให้ลุล่วงไปได้

หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปเช่นนี้ ต่อไป จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้ง การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองบางโอกาส ยังหมิ่นเหม่ ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูลของประชาชนชาวไทย

ดังนั้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีความจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจ จากการปกครองแผ่นดิน เพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ของประเทศ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ได้สร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่ประชาชน ให้ฟื้นคืนมาโดยเร็ว

ทั้งนี้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอยืนยันว่า ไม่มีเจตนาจะเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเสียเอง และจะคืนอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุด รวมทั้งจะธรรมรงค์รักษาไว้ ซึ่งความสงบสุข และความมั่นคงของชาติ เทิดทูลไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบ และสนับสนุนให้การดำเนินการบรรลุเจตนารมย์อันบริสุทธิ์ต่อไป” คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ยึดอำนาจการปกครอง รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อ 19 กันยายน 2549 และได้เชิญ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

โดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ เมื่อ 1 ตุลาคม 2549

คปค. ยึดอำนาจ 19 ก.ย. 2549 แล้วตั้ง นายกฯ 1 ตุลาคม 2549 ใช้เวลา 12 วัน
Create Date : 20 มีนาคม 2551
Last Update : 20 มีนาคม 2551 14:41:03 น. 1 comments
Counter : 844 Pageviews.

 
ขอบคุณที่ทบทวนความจำ


โดย: สร้อยหมาก วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:15:45:11 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

moonfleet
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นมาได้ หากไม่เคยเป็นความฝันมาก่อน
New Comments
Friends' blogs
[Add moonfleet's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.