เราเป็นมิตรกับทุกคนขอให้เราเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงจากการใช้รถของคุณ

                              มิตรแท้ประกันภัย

        

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 หลังสงครามโลก  ครั่งที่ 2 ได้ 2 ปี บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่บนถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ในระยะแรก บริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการ ให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจรทั่งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และการประกันภัยเบ็ตเตล็ต เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัตติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น 
    ปี 2494 ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่อาคารเลขที่ 147  ถนนเสือป่า  อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย และเพิ่มขีดความสามารถ ในการรับประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น โดยติดต่อกับ บริษัทประกันภันต่างประเทศ อาทิ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี นอร์เวย์ และ ฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยไปยังต่างประเทศต่างๆ 
    ปี 2510 ยกเลิกการคลังสินค้าเพื้อเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยและ ประกันชีวิต อย่างชัดเจนโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทนประสินธิประกันภัน จำกัด เป็น บริษัทธุรกิจแห่งแรกที่สามารถนำภาษาไทยมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ 
    ปี 2513 ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคาร 10 ชั้น เลขที่ 295 ถนนสี่พระยยา อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร ซึ่ง เป็นอาคารที่ทันสมัยมากในยุคนั้น และเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเสริมฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเป็น 20 ล้านบาท 
    ปี 2521 ภายใต้การบริหารงานของ นาย สุระ จันทรืศรีชวาลา ประธานกรรมการบริษัท ธุรกิจมีการพัฒนาและเติมโตอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 50 ล้านบาท 
    ปี 2524 บริษัทฯได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้เปิดสาขาที่ ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็น บริษัทประกันภัยของคยไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถขยายกิจการเปิดสาขา ในต่างประเทศได้สำเร็จและกิจการเจริญเติบโตอย่างต่อเนืื่องจนกระทั่งมี สาขา กระจายทั่วประเทศถึง 119 สาขา ซึ่งนับได้ว่า มากที่สุดในธุรกิจรับประภัยตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย 
    ปี 2535 กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องแยกกิจการภายในกำหนดเดือน เมษายน 2543 โดยคณะ รัฐมนตรีอนุมัติให้มีการจัดตั้ง บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 เพื่อแยกกิจการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย วันที่ 27 มีนาคม 2543 ได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ด้วยชื่อใหม่คือ ไทยประสิทธิเนชั่นไวค์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเฉพาะการประกันชีวิตเพิ่ยงอย่างเียว  วันที่ 29 กันยายน 2543 ได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภัย ด้วยชื่อใหม่คือ บริษัท  มิตรแท้ประกันภัย  เนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบันกว่า 67 ปีที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจประกันภัยมาด้วย                   มิตรแท้ประกันภัย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเฉพาะการประกันวินาศภัยเพิ่ยงอย่างเดียวจนถึงปัจจุบัน

         ทำไม ! ต้องมิตรแท้ประกันภัย
    
     ความมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดปัจุบัน บริษัท มิตรแท้ประกันภัย มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มสูงถึง ทุนจดทะเบียน 1,618,425,000 บาท  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย ไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบเทคโนโลยี และ ระบบปฎิบัติงานความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้ เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคน ที่มั่นใจเลือกเราให้เป็นเพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอดเวลา นับเป็นกำลังใจและ แรงสนับสนุนอันคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการอย่างดีเลิศ และกรมธรรม์ความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า เพื่อตอบแทนผู้มีอุปกาารคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้เคียงข้างด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ..อย่างมิตรแท้ตลอดไป ....

           บริษัทมิตรแท้ประกันภัย มหาชน ... โอกาสทางธุรกิจให้กับคนไทยทั้วประเทศให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในทางเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยต่าง ๆ ในราคาสมาชิกและราคาตัวแทน และมีรายได้สามารถเปิดสำนักงานตัวแทน สามารถรับงานประกันภัยได้ทั่วประเทศ สมัครเป็นตัวแทน  ฟรี ! เป็นโอกาสในการหารายได้ และมีธุรกิจเป็นส่วนตัว สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด แม้ไม่เคยขายหรือไม่มีความรู้ทางด้านประกันภัยก็ทำได้ เรามีบุคคลากรในการให้ความรู้จัดฝึกอบรมให้ ฟรี . คลิกดูตารางอบรมทั้วประเทศ  สามารถหักคอมมิชชั่นได้ทันทีที่ขาย ไม่บังคับยอดขายไม่มีการต้องต่ออายุสมาชิก  สมัครครั้งเดียวตลอดชีพ  สมัครฟรี ....  บริษัทมิตรแท้ประกันภัย มหาชน ติดเป็นบริษัทที่มีความหน้าเชื่อถือ หนึ่งในสามของทั้วประเทศ ....  ท่านสามารถตรวจสอบอู่ที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือตรวจสอบรายอะเอียดอู่ต่าง ๆ ที่จะนำรถเข้าซ่อมบ้าน vrmittare ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ ถึงแม้คุณอยูที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณได้ทั้วประเทศ

  Gateway of Service Unit : ศูนย์รวมอู่ และศูนย์ซ่อม ทั่วประเทศ

      อู่ออนไลน์และหน่วยบริการต่างๆซ่อมไว ใกล้บ้าน สะดวกดี vrmittare ส่งเสริมให้ลูกค้าตรวจสอบอู่ใกล้บ้าน
     ประกันภัยรถยนต์

<><>

 

 

     สินค้า มิตรแท้ประกันภัย ...

       บ้าน vrmittare network !

          ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้าน vrmittare  network  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหนเราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง แค่คุณบอกเราเราจัดให้ สะดวกรวดเร็วส่งถึงที่ ต้องการทำประกันภัยให้คิดถึงเรา บ้าน vrmittare  

   ......

 

 

 

 
Create Date : 12 กันยายน 2550
Last Update : 18 ธันวาคม 2558 14:17:20 น.
Counter : 508 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthmittarehome
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]กันยายน 2550

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30