http://twitter.com/merveillesxx และ http://www.facebook.com/merpage
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2549
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
10 กรกฏาคม 2549
 
All Blogs
 
สรุปประเด็น : สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เรียบเรียงโดย merveillesxx


บล็อกนี้จะเป็นการสรุปประเด็นจากการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 ของ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (จัดขึ้นเมื่อ 6 ก.ค. 2549 ณ หอประชุมเล็ก มธ.ท่าพระจันทร์) ในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก”

หัวข้อนี้มีผู้บรรยาย 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, คุณประมนต์ สุธีวงศ์, ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ และ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ และมี ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินการระดมความคิดและสรุปเนื้อหาในตอนท้าย

เนื่องจากเป็นการสรุปจากบทบันทึกการบรรยาย จึงเป็นเนื้อหาเพียงคร่าวๆ และหากมีข้อผิดพลาดประการ ก็ขออภัยผู้บรรยายมา ณ ที่นี้
ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Policy Menu 4 ประการ

1. นโยบายประชานิยม : มีต้นทุนที่ต้องเสีย ผู้เป็นรัฐบาลต้องมีความกล้าหาญพอที่จะไม่ใช้

2. ความร่วมมือทางการเงินในส่วนภูมิภาค : ควรกระชับความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อความมีเสถียรภาพ

3. การรวมกลุ่มทางการค้า : ต้องเข้าใจถึงยุทธศาสตร์การค้า ด้านฐานการผลิต

4. การขยายเครือข่ายเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน

โดยสรุปจากทั้ง 4 ข้อ ก็คือ ประเทศไทยต้องมีการ Repositioning ระบบเศรษฐกิจ
คุณประมวล สุธีวงศ์
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียและจีน

- อินเดีย : เน้นขายสมอง, ความรู้ เน้นพวก software

- จีน : กลายเป็นโรงงานของโลก (แรงงานเยอะ), สินค้าราคาถูก, เราสู้ด้านต้นทุนไม่ได้

- จากทั้ง 2 ข้อข้างต้น ทำให้ไทยเราอยู่ในสภาวะที่ “ถูกบีบจากทั้งข้างบนและข้างล่าง”

- อินเดียและจีนในตอนนี้ถือเป็น “มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ” คาดการณ์ได้ว่าอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าทั้งสองจะเป็น “มหาอำนาจทางการเมือง”


เรื่องเร่งด่วน-ภายนอก

- การวางตัวของประเทศไทย : การเป็นพันธมิตร, ไม่แข่งในสิ่งที่เราสู้ไม่ได้

- ต้องดึง 2 ประเทศนี้เข้ามา เพื่อภูมิคุ้มกันของเราในอนาคต

- ผู้ลงทุนใหญ่ 3 กลุ่มคือ ญี่ปุ่น, อเมริกา และยุโรป


เรื่องเร่งด่วน-ภายใน

- ภาคเอกชนควรปรับนโยบายอย่างไร : การเจรจาการค้าทวิภาคีและพหุภาคี

- ควรรับฟังเสียงของประชาชนให้มากขึ้น

- เราต้องรู้จัก “จุดยืน” ที่พอดีของตัวเอง

- เศรษฐกิจพอเพียงไม่ควรแค่พูด แต่ต้องทำด้วย
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรี แต่ความจริงล้วนเป็นการใช้ “กลไกนอกตลาดทั้งสิ้น” (เช่น Non-Tariff Measures)

- ลักษณะการขัดในหลักการจองตัวเองในเศรษฐกิจไทย

1. เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ : เมืองไทยเข้าสู่ระบบทุนนิยมครึ่งใบ (ตลาดเสรี + เสรีที่ไร้การควบคุม) เราหลงเชื่ออุดมการณ์เสรีนิยม โดยไม่ป้องกันตัวเองเลย

2. การไม่ปกป้องตัวเอง : แล้วยังสร้าง “สิ่งบิดเบือน” ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทำให้ประโยชน์ตกกับคนบางส่วน เช่น เรื่อง premium ข้าว

- นโยบายที่หวังดีไม่เพียงพอ แต่ต้องเข้าใจ “โครงสร้าง” ด้วย

- การไม่เข้าใจในโครงสร้าง นำมาซึ่ง Unintended Consequence เช่น การยิ่งออกโฉนดแต่ที่ดินยิ่งหลุดจากมือชาวนา, การผลักสังคมไทยเข้าสู่ตลาดเสรี เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

- ควรคำนึงว่าระบบเศรษฐกิจต้องทำงานเป็น package

- ปัญหาการครอบงำทางอุดมการณ์ : มาจากลัทธิ “บริโภคนิยม”

- การครอบงำตลาดทางความคิด : การสร้างวาทกรรมแบบให้หลงเชื่อ เช่น กรณี Microsoft

- อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทำรายได้มหาศาล เช่น ฟุตบอลโลก

- เราหลงเชื่อวัฒนธรรมกระแสเดียว : เรามองอะไรในมิติเดียว ทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ เช่น ปัญหาภาคใต้

- เรามองความแตกต่างเป็นความขัดแย้ง และมองความขัดแย้งเป็นลบ (ต้องลองมองความขัดแย้งในแง่บวก)

- ภายใต้เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เรากำลังทำร้ายตัวเอง : ของเก่าที่บิดเบือน + เรายังจะออกสู่เวทีโลก

- เราต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจทำงานอย่างมีเงื่อนไข : เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ การเมือง และวัฒนธรรม
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่องที่น่าเป็นห่วงของประเทศไทย 10 ประการ

ด้านเศรษฐกิจ

1. การพึ่งพิงน้ำมันและนโยบายพลังงานที่ถูกต้อง

- เราขายข้าวทั้งปี = จ่ายค่าน้ำมันได้แค่เดือนเดียว

- การอุดหนุนน้ำมัน : เราหลงผิดว่ามันถูกต้อง

- น้ำมัน = แม่น้ำ / การอุดหนุน = สะพานที่ไม่มีวันถึงฝั่ง


2. ปัญหาความยากจน, ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เหมาะสมของเงินออม

- แต่ก่อนประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋า ตอนนี้มีเงินแต่เป็นหนี้

- ภาวะการออมทรุดลงเรื่อยๆ


3. รีบปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม

- เน้นโครงสร้างพื้นฐาน + เชื่อมโยงเครือข่ายในเอเชีย

- เศรษฐกิจไทยตอนนี้เข้าสู่ยุคที่ 4 : ยุคแรก-ขายข้าว, ยุคที่สอง-ขายสินแร่, ยุคที่สาม-ขายแรงงาน และยุคที่สี่-ยุคไม่รู้จะขายอะไรกิน

- ดังนั้นเราจึงต้องเน้นด้าน “ชัยภูมิ” : การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค เป็นประตูสู่ทั้งระบบ supply chain


4. ปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศ

- เราเน้น FTA ลูกเดียวไม่ไหว เพราะเราคนไม่พอ, ประชาชนไม่มีส่วนร่วม

- FTA ของอเมริกา ประชาชนจะมีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

5. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ปัญหาแบบครบวงจร


6. ทรัพยากรน้ำขาดแคลน : การจัดสรรเรื่องน้ำ เราผิดพลาดมาตลอด


7. ผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ต้องเน้นด้านนี้ ไม่ใช่ด้านแรงงาน หรือทรัพยากร

- เราใช้ของคนอื่นเป็นส่วนใหญ่ + นำเข้าเป็นจำนวนมาก ควรหันมาผลิตเทคโนโลยีและส่งออก

- สามประเทศที่พัฒนาเด่นด้านนี้ : ไต้หวัน, เกาหลีใต้ และจีน

- ไทยปลูกข้าวมานานมาก แต่ตอนนี้เรากลับต้องซื้อเทคโนโลยีข้าวจากเวียดนาม


ด้านสังคมและการศึกษา

8. ปฏิรูประบบการศึกษา : ต้องเข้าใจด้านการเมืองด้วย


9. สร้างจิตสำนึก, คุณธรรม, จริยธรรม ทั้งด้านการศึกษา, การเมือง, ธุรกิจ


10. ประชาชนต้องมีส่วนร่วม : เพื่อความเข้มแข็งของระบบ

- ประชาชนต้องรับรู้ ต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติ

- ตัวอย่าง: คนจีนขยันมาก จากการปลูกฝังแนวความคิด

- ความมีเกียรติ 3 ประการของคนจีน คือ 1.ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง 2.ทำงานเพื่อประชาชน 3.ขยันหมั่นเพียร พัฒนาตัวเอง

Create Date : 10 กรกฎาคม 2549
Last Update : 10 กรกฎาคม 2549 15:44:10 น. 3 comments
Counter : 753 Pageviews.

 
thanks mak mak ka.


โดย: EB#20 IP: 124.121.160.164 วันที่: 11 กรกฎาคม 2549 เวลา:2:10:17 น.  

 
ขอบคุงพี่ต่อ เด้อคะเด้อ


โดย: mae''da IP: 124.120.131.253 วันที่: 11 กรกฎาคม 2549 เวลา:2:27:06 น.  

 
โอ้..อ่านแล้วก็น่าเป็นห่วงมากครับ!!!


โดย: นายเบียร์ วันที่: 11 กรกฎาคม 2549 เวลา:5:20:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

merveillesxx
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 57 คน [?]
สำส่อนทางการดูหนัง ฟังเพลงและเสพวรรณกรรม
New Comments
Friends' blogs
[Add merveillesxx's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.