http://twitter.com/merveillesxx และ http://www.facebook.com/merpage
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2548
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
25 มีนาคม 2548
 
All Blogs
 
ปรากฏการณ์เรือนกระจก – The Green House Effect

เรียบเรียงโดย merveillesxx

นิยาม
บรรยากาศหรืออากาศที่อยู่โดยรอบตัวเรานั้น ล้วนมีผลที่ก่อให้เกิดการกระทำกิจกรรมต่างๆของคนเรา และในขณะเดียวกันการกระทำกิจกรรมต่างๆของคนเราก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศไปด้วย ดังจะเห็นได้ว่าการเกิดหมอกควัน (Smog) และฝนกรด (Acid rain) จะมีผลกระทบต่อในชุมชน โดยที่กิจกรรมของคนเราที่เพิ่มคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ

ตามปกติแล้วสภาพอากาศจะมีความแตกต่างกันอยู่เสมอ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละวัน ฤดูกาลในช่วงปีหนึ่งๆ หรือขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ ล้วนมีผลต่อสภาพอากาศได้ทั้งสิ้น นอกจากนั้นสภาพอากาศในแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศของโลก ท้องทะเล มหาสมุทร สภาพน้ำแข็ง และหิมะที่ปกคลุม สภาพของดินและพืชพรรณธรรมชาติต่างๆรวมทั้งปริมาณพลังงานจากดวงอาทิตย์ การหมุนและการโคจรของโลก และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาล้วนมีผลต่อสภาพอากาศได้ทั้งสิ้น และการที่ทราบว่าสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต ย่อมเป็นผลที่จะทำให้เกิดความระมัดระวังในการกระทำใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในปัจจุบันได้ด้วย

ในปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) กันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศไทยแล้ว เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อคนทั่วไป จึงจำเป็นที่จะต้องการเรียนการสอน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกกันอย่างถูกต้องและจริงจังต่อไป

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจก เกิดขึ้นในสมัยกรีกและโรมัน โดยได้มีการสร้างสภาพแวดล้อมในอาคารขึ้น เพื่อการควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมอื่นๆให้สามารถปลูกพืชพรรณได้ ทั้งนี้ทำให้สามารถมีผลไม้และผักสดไว้บริโภคตลอดเวลา การควบคุมสภาพแวดล้อมดังกล่าวในปัจจุบันมักจะประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นกระจกหรือพลาสติก จึงเรียกโรงเรือนดังกล่าวว่า “เรือนกระจก (Greenhouse)”

สาเหตุ
แนวความคิดในการสร้างเรือนกระจกได้นำมาเป็นความรู้หรือคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยที่ปกติแล้วโลกจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านบรรยากาศลงมาอยู่อย่างสม่ำเสมอ เมื่อรังสีแสงอาทิตย์ส่องมายังผิวโลก รังสีบางส่วนจะสะท้อนกลับ ส่วนที่เหลือจะถูกดูดซับไว้ที่ผิวโลกที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ พื้นโลกส่วนที่อุ่นขึ้นนี้สะท้อนความร้อนให้กับบรรยากาศของโลกเป็น 3 ส่วน คือ ทำให้อากาศที่ติดกับผิวโลกร้อนขึ้น ทำให้น้ำหรือความชื้นที่ผิวโลกกลายเป็นไอระเหยออกไป และทำให้รังสีอินฟลาเรด (Inflared) สะท้อนสู่บรรยากาศ การสะท้อนของรังสีอินฟลาเรดไปยังบรรยากาศซึ่งจะมีสารพวกไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน (Methane) และก๊าซบางชนิดจะดูดซับรังสีอินฟลาเรดไว้ แล้วสะท้อนรังสีนี้ไปสู่บรรยากาศและสะท้อนกลับมายังโลก ซึ่งจะทำให้อากาศเหนือผิวโลกร้อนขึ้น ในขณะที่บรรยากาศโดยรอบโลกมีสารต่างๆเข้าไปปะปนเพิ่มมากขึ้นเช่นในปัจจุบัน จึงเป็นผลให้อุณหภูมิของอากาศที่ผิวโลกมีความร้อนเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเกษตรกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ได้ทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 25 ส่วนก๊าซอื่นๆที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการเพิ่มจำนวนประชากรและการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานและอาหารคือ ก๊าซมีเทน (Methane) โครโรฟูลโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons) ไนทรัสอ๊อกไซด์ (Nitrous Oxide) และโอโซน (Ozone) ดังนั้นในแต่ละปีบรรยากาศรอบโลกจะมีก๊าซดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยได้จากการตรวจวัดอุณหภูมิของบรรยากาศของโลกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 และการวิเคราะห์โพรงอากาศบริเวณแอนตาร์คติค ซึ่งเป็นที่เชื่อได้ว่าสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบันเกิดจากการสะสมความร้อนจากรังสีอินฟาเรด (Inflared) ในบรรยากาศเมื่อมีปริมาณก๊าซในบรรยากาศเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้โลกร้อนขึ้นด้วย

สาเหตุที่ทำให้ปริมาณก๊าซชนิดต่างๆที่กล่าวมาแล้วเพิ่มขึ้น ก็เนื่องมาจาก
1. คาร์บอนไดออกไซด์ การเผาไหม้หรือการใช้เชื้อเพลิงพวก ฟอสซิล (Fassil Fuesls) เพิ่มขึ้น กับการตัดไม้ทำลายป่าหรือการลดลงของปริมาณป่าไม้ของโลก
2. มีเทน การเกษตรแผนใหม่ที่เป็นอยู่ทั่วโลก การปลูกข้าวและการเลี้ยงสัตว์ปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงพลโลกที่เพิ่มขึ้นราว 2 เท่าภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนั้นก๊าซมีเทนยังเพิ่มขึ้นจากกองขยะ จอมปลวก เหมืองถ่านหิน การขุดเจาะน้ำมันและเขม่าควันจากการเผาป่า
3. คลอโรฟูลโอโรคาร์บอน (CFC) เป็นก๊าซชนิดใหม่ซึ่งเริ่มมีขึ้นในราว ค.ศ. 1930 ซึ่งนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ตู้เย็น สเปรย์ และพลาสติก
4. ไนตรัสออกไซด์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนการเผาไหม้ซากพืชการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ และการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยถ่านหินและน้ำมัน
5. โอโซน เกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณที่เกิดมลพิษ และการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากแสงแดด (Photochemecal reaction) นอนจากนั้น ละอองน้ำในบรรยากาศยังก่อให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณเมฆในอากาศซึ่งจะก่อให้เกิดความหนาวเย็นได้เช่นกัน

ผลกระทบ-การเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชและสัตว์ในท้องถิ่น การดำรงชีวิตหรือการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศ อาหาร ดิน สภาพที่อยู่อาศัย การควบคุมทางเคมีและชีวภาพ ตลอดจนปริมาณของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ การปรับตัว การเคลื่อนย้าย หรือการดำรงอยู่ในท้องถิ่นเป็นคุณลักษณ์โดยทั่วไปของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถปรับเปลี่ยนสภาพตนเองได้เร็วตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น อาจเข้าไปอาศัยในเมือง ในพื้นที่เกษตร หรือมิฉะนั้นก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้

อย่างไรก็ตามมักจะเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นเสมอระหว่างความต้องการปล่อยพื่นที่ไว้เป็นธรรมชาติกับการนำพื้นที่นั้นมาทำเกษตรกรรมหรือทำเป็นชุมชน แต่การรักษาธรรมชาตินับเป็นเรื่องยาก เมื่อมนุษย์ยังคงมีความต้องการทรัพยากรธรรมชาติหรือความหิวกระหายเงิน แม้ในบางครั้งอาจรักษาพืชพรรณหรือสิ่งมีชีวิตบางอย่างไว้ได้ แต่ก็ไม่อาจคงสภาพของระบบนิเวศทั้งระบบไว้ได้

ปรากฏการณ์ฝนแล้งในปี พ.ศ. 2536 อาจทำให้เกิดไฟป่าการขาดอาหาร และสัตว์ต้องย้ายที่อยู่ ขาดน้ำในการเกษตรกรรมและการใช้บริโภค โรงงานต้องลงทุนซื้อน้ำมาใช้เพิ่มขึ้น ชาวสวนต้องลงทุนทำคันกั้นน้ำเค็ม ฯลฯ พอถึงฤดูฝนปี พ.ศ. 2537 ฤดูฝนกลับยาวนาน ปริมาณน้ำฝนมากขึ้นจนเขื่อนไม่อาจจะเก็บน้ำไว้ได้ ต้องระบายออกทิ้ง ทำให้น้ำท่วมไร่นา ชุมชน สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงสูญหาย และจะก่อให้เกิดอากาศหนาวจัดตามมา แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้น้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้เพียงพอ และทำให้สัตว์น้ำสามารถเพิ่มปริมาณและกระจายที่อยู่อาศัยได้กว้างขว้างยิ่งขึ้น

- การเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง
การพัฒนาและการออกแบบการก่อสร้างอาคาร เขื่อน หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆจะต้องเปลี่นแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ (เท่าที่มีสถิติแสดงความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน) ปรากฏการณ์เรือนกระจกย่อมที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการออกแบบสิ่งก่อสร้างตามไปด้วย ดังตัวอย่างเช่น ถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้น จะมีผลต่อการลงทุนพัฒนาบริเวณชายฝั่ง การมีความตระหนักในเรื่องนี้จะเป็นผลดีต่ออนาคต การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคต่างๆจะทำให้การก่อสร้างเขื่อนต้องออกแบบการก่อสร้างกันใหม่ (มิใช่เพียงแต่ใช้ตัวเลขในอดีตมาคำนวณเท่านั้น) การปล่อยและการกักเก็บน้ำไว้ใช้จะต้องคำนึงถึงการกระจายของน้ำฝนในภูมิภาคต่างๆ และการที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจะทำให้น้ำเค็มแพร่กระจายเข้าไปในเรือกสวนไร่นา ทำให้สูญเสียที่ดินที่จะใช้ในการเพาะปลูก

- การเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวัน
การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศทำให้มีการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันไป ในเวลากลางวันจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าบาง กลางคืนต้องใช้เสื้อผ้าที่หนาขึ้น กลางวันอาจไม่ต้องเปิดไฟฟ้าให้แสงสว่าง และในบางคืนก็ไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ในบ้าน ในฤดูหนาวปริมาณการใช้น้ำมันหรือพลังงานจะเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างกว่าฤดูร้อนสำหรับประเทศในแถบหนาว ในขณะเดียวกันประเทศในแถบร้อนจะมีการใช้พลังงานมากขึ้นในฤดูร้อนและใช้พลังงานน้อยลงในฤดูหนาว

รถยนต์เป็นการขนส่งที่ใช้น้ำมันมากที่สุด และการคมนาคมขนส่งเองก็เป็นแหล่งผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 33 ของจำนวนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบรรยากาศ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวิธีการคมนานคมขนส่งและการเดินทางจะเป็นการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น ลดปริมาณพลังงานที่จะใช้ในเครื่องทำความเย็น ลดการบูดเน่าของอาหาร ลดปริมาณการใช้น้ำในโรงงานที่ผลิตรถยนต์ ลดปริมาณการใช้เหล็ก หรืออาจรวมทั้งการลดลงของการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า ฯลฯ รวมทั้งสถานที่ต่างๆจะสะอาดมากขึ้น ที่ว่างเปล่าจะมีต้นไม้สีเขียวเพิ่มขึ้น และ CO2 จะถูกพืชนำไปใช้มากขึ้น ในขณะที่ปริมาณอ๊อกซิเจนในอากาศจะเพิ่มขึ้นและปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจะน้อยลง แล้วในที่สุดการลงทุนของรัฐในการสร้างถนน การหาแหล่งน้ำ ฯลฯ รวมทั้งความต้องการเงินตราของรัฐก็จะน้อยลงไปด้วย

ข้อควรปฏิบัติ
มาตรการที่จะนำไปสู่การลดปริมาณก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก มีข้อควรปฏิบัติดังนี้
1. เปลี่ยนการใช้ถ่านหินมาใช้น้ำมัน และเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันมาใช้ก๊าซ
2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน
3. สนับสนุนการเงิน ใช้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานให้น้อยหรือมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
4. ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานคลื่น และพลังงานใต้พิภพ
5. ใช้รถยนต์ที่เล็กลงและเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ปรับปรุงการจราจร และใช้ระบบการขนส่งมวลชน
7. ใช้เครื่องใช้ต่างๆให้น้อยลง ใช้เท่าที่จำเป็น และรวมทั้งการนำของที่ใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่อีก
8. ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น และหยุดการตัดไม้ทำลายป่า
9. ลดอัตราการเพิ่มประชากรในครอบครัว ในชุมชน ในประเทศ และในโลก

เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือปฏิบัติการ เรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก – รศ.ดร. วินัย วีระวัฒนานนท์
2. ปรากฏการณ์เรือนกระจก The Greenhouse Effect – นีรนัย
3. //www.geocities.com/ResearchTriangle/Facility/1383/GreenHouseEffect.html
4. //www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/6747/Troposphere_Global_Warming.htm
ภาวะเรือนกระจกกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เรียบเรียงโดย merveillesxx

ความรุนแรงของก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gasses - GHGs) คือ ก๊าซจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์, มีเธน, ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งจะลอยตัวขึ้นแผ่คลุมโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming Effect) ก๊าซเรือนกระจกมีความรุนแรงกว่าสารทำลายชั้นโอโซน (Ozone Depleting Substance - ODS) เช่น คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons - CFCs) เนื่องจาก ODS มีการใช้ในวงแคบกว่าคือใช้ในวงการอุตสาหกรรม และมีตัวทดแทน แต่ GHGs เกิดขึ้นในเกือบทุกกิจกรรมของมนุษย์ (มีแหล่งกำเนิด-source-หลายแหล่ง) และห้ามการใช้ไม่ได้ เช่น ก๊าซมีเธน เกิดขึ้นจากสัตว์ที่กินหญ้า หรือการปลูกพืชข้าว (โดยเฉพาะประเภทน้ำขัง) แต่เราไม่สามารถเลิกเลี้ยงวัวหรือปลูกข้าวได้ ส่วนก๊าซคาร์ยอกกไดออกไซด์นั้นจะเกิดจากการผลิตที่มีการเผาไหม้

สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol 2540) รายละเอียดมีดังนี้
- ประเทศต่างๆ ต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย --> ต้นทุนสำคัญในการลดภาวะเรือนกระจกคือ ‘การลดการบริโภค’ ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงมี ‘เป้าหมาย’ ไม่เท่ากัน เนื่องจากต้นทุนไม่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้บางประเทศจึงไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญานี้ เช่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือ ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น
- การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซให้เทียบการสถานะปี 2533
- ต้องบรรลุเป้าหมายในปี 2551-2555
- เครื่องมือที่ใช้ จะเป็นการใช้แรงจูงใจผ่าน ‘เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์’ ได้แก่ Tradable Permits และ Carbon Credits

Tradable Permits
คือ การซื้อ / ขาย ในอนุญาตที่จะปล่อยมลสารได้ เป็นการใช้หลักของค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) นั่นคือการปล่อยมลพิษจะทำให้ไม่สามารถเอาใบอนุญาตไปขายต่อได้ ทำให้เสียโอกาสได้เงินในส่วนนั้นไป แต่ในทางปฏิบัติกลับมีปัญหาในเรื่องการซื้อขายข้ามประเทศ รวมถึงข้อถกเถียงในประเด็นที่ว่า ใครจะเป็นผู้เสียสละในการลดการผลิต (ลดการปล่อยมลสาร) และประเทศด้อยพัฒนาที่ยากจนจะเสียเปรียบในการใช้เครื่องมือชนิดนี้

Carbon Credits
คือ การทำสิ่งทดแทน เพื่อที่จะมีสิทธิปล่อยมลพิษได้มากขึ้น เช่น การปลูกป่าทดแทน ก็จะได้สินเชื่อในการปล่อยคาร์บอน
กรณีศึกษาที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2545 อเมริกาจะเข้ามาในไทยเพื่อสร้างกองทุนป่าไม้เมืองร้อน (การทำดีทดแทน) แต่ NGO ประท้วงเนื่องจากเกิดความไม่ไว้วางใจและรู้สึกไม่เป็นธรรม เพราะ 1. อเมริกาจะได้ Carbon Credit 2. อเมริกาเข้ามาวิจัยทรัพยากรในไทยแล้วอาจจะเอาไปจดสิทธิบัตร ในที่สุดกองทุนนี้จึงล้มไป
กรณีศึกษาที่ 2 ระบบตลาดมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างตลาดของ EU กับ สหรัฐอเมริกา โดยราคาของใบปล่อยมลสารชนิดคาร์บอนใน ECX (European Climate Exchange - ตลาดซื้อขายใบปล่อยมลสารของยุโรป) จะมีราคาสูงกว่าของ CCX (Chicago Climate Exchange) เนื่องจาก อเมริกาไม่ได้ลงนามในพิธีสารเกียวโต ทำให้ไม่มีการกำหนดปริมาณสารคาร์บอน จึงไม่มีความจำเป็นต้องซื้อใบปล่อยมลสาร

เหตุใดจึงต้องมีสนธิสัญญา
เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็น ‘ปัญหาระดับโลก’ ทุกประเทศทั่วโลกล้วนมีส่วนในการก่อปัญหา (แล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยในแต่ละประเทศ) เช่น จากการใช้พวกสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก (GHGs) โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเผาไหม้ ทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจึงต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันหาวิธีป้องกัน วิธีแก้ไขหรือทางออกในประเด็นนี้ผ่านการใช้ ‘สนธิสัญญา’ อันเป็นการรวมกลุ่มในการปฏิบัตินโยบายร่วมกัน (ในกรณีที่ประเทศนั้นๆ ร่วมลงนาม)

ประเทศไทยกับมาตรการแก้ปัญหา
อย่างที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นว่า OCDs นั้นใช้ในเฉพาะกรณีหรือมีการใช้น้อย วิธีควบคุมและบังคับ (Command & Control) จึงสามารถใช้ได้ เช่น การกำหนดโควต้านำเข้าหรือการใช้สารทดแทน แต่กรณีของ GHGs นั้นต่างออกไป เนื่องจากมีการใช้ทั่วไปในการอุปโภคบริโภคและไม่มีตัวทดแทน วิธีที่ใช้จึงควรเป็นการใช้แรงจูงใจผ่านเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม หรือ การเก็บค่าธรรมเนียมกับหน่วยผลิตที่ก่อสาร GHGs โดยปัญหาภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจกนั้นควรดูแลโโยรัฐบาลกลาง เพราะเป็นปัญหาระดับใหญ่ นโยบายควรถูกดำหนดจากรัฐบาลกลางและค่อยกระจายนโยบายย่อยสู่องค์กรท้องถิ่นต่อไป

ข้อมูลบางส่วนจาก เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา ศ.372 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
Create Date : 25 มีนาคม 2548
Last Update : 25 มีนาคม 2548 19:27:49 น. 115 comments
Counter : 2330 Pageviews.

 
ได้ความรู้มากครับ


โดย: เจไอ วันที่: 25 มีนาคม 2548 เวลา:9:01:34 น.  

 
มิน่าถึงร้อนนัก เฮ้อออออ


โดย: ตุ๊กตารอยทราย วันที่: 25 มีนาคม 2548 เวลา:16:56:52 น.  

 
เดี๋ยวว่างๆ จะมาดิสคัสเรื่องนี้บ้าง
เรียนมาพอดี แหะๆ


โดย: it ซียู วันที่: 27 มีนาคม 2548 เวลา:12:47:15 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกมากเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณนะ


โดย: Young Sci IP: 203.113.76.13 วันที่: 11 มิถุนายน 2548 เวลา:21:52:20 น.  

 
ขอสูตรคำนวนสมการกำลัง2หน่อยคับ


โดย: kung assumption IP: 61.19.162.165 วันที่: 28 สิงหาคม 2548 เวลา:21:21:09 น.  

 
ไม่ออกความคิดเห็น


โดย: พู่กัน IP: 203.107.199.240 วันที่: 24 ตุลาคม 2548 เวลา:14:51:55 น.  

 
เอามาทำงานได้ดีมากเลยค่ะ ได้ความรู้ด้วยน่ะค่ะ.


โดย: ส้มโอ IP: 203.113.67.168 วันที่: 28 ตุลาคม 2548 เวลา:19:13:44 น.  

 
ขอขอบคุณอินเตอร์เน็ตในงานนี้น่ะค่ะ


โดย: กิฟ IP: 203.113.67.168 วันที่: 28 ตุลาคม 2548 เวลา:19:17:57 น.  

 
มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อีกไหมคะเพราะต้องทำปํญหาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีคะ...แนะนำหน่อยนะคะ


โดย: เด็ก-เสด-สาด IP: 202.28.38.253 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2548 เวลา:14:42:22 น.  

 
ดีค่ะ ข้อมูลเยอะมาก


โดย: 109 IP: 58.136.143.148 วันที่: 11 มกราคม 2549 เวลา:9:17:29 น.  

 
ไม่มีรูปหรอคะ


โดย: .. IP: 125.24.1.153 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:04:01 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ได้เอาข้อมูลไปทำรายงานแล้ว


โดย: kitty_na IP: 221.128.107.166 วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:11:42:25 น.  

 
สนใจสิ่งแวดล้อมศึกษา
ติดต่อได้ที่ athantawa@yahoo.com


โดย: mam IP: 58.8.181.190 วันที่: 14 กรกฎาคม 2549 เวลา:15:01:55 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ที่ให้ความรู้ สามารถนำไปประกอบการเรียนได้ดีเลยค่ะ


โดย: เมกุมิจัง IP: 61.19.21.15 วันที่: 20 กรกฎาคม 2549 เวลา:11:08:00 น.  

 
มีความรู้ดีมากๆ


โดย: มายด์ IP: 58.136.130.191 วันที่: 20 กรกฎาคม 2549 เวลา:14:37:19 น.  

 
ดีมาก ทำการบ้านได้แล้ว


โดย: 1 IP: 202.57.183.209 วันที่: 29 กรกฎาคม 2549 เวลา:18:41:35 น.  

 
อยากให้ยาวกว่านี้อีก


โดย: tam IP: 58.136.152.51 วันที่: 1 สิงหาคม 2549 เวลา:12:02:52 น.  

 
ชอบมากมากและดีมากทำงานเสร็จเร็ว


โดย: kvang IP: 58.136.152.51 วันที่: 1 สิงหาคม 2549 เวลา:12:20:34 น.  

 
ขอบคุณมาก สำหรับข้อมูล


โดย: ปุ้ย IP: 158.108.196.207 วันที่: 7 สิงหาคม 2549 เวลา:15:52:49 น.  

 
เย้! มีรายงานส่งครูแล้ว ขอบคุณมากๆนะคับ


โดย: ^o^ IP: 203.113.51.103 วันที่: 17 สิงหาคม 2549 เวลา:21:56:48 น.  

 
ขอบคุนนะ ทำงานเสร็จซะทีกว่าจะหาได้โดนเพื่อนมันเล่นงานแทบแย่...............ขอบคุนมากๆนะฮะ


โดย: :ซากุรางิ IP: 125.24.153.96 วันที่: 20 สิงหาคม 2549 เวลา:15:01:15 น.  

 
อยากให้มีมากกว่านั้นอีกคะ


โดย: ฟ้า IP: 61.19.202.106 วันที่: 22 สิงหาคม 2549 เวลา:14:59:31 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป็นความรู้แบบออนไลน์ ชอบมากๆเลยค่ะ เนี่กะลังทำเป็นรายงานส่งอาจารย์อยู่เลยค่ะ ขอเอาข้อความเรื่องนี้ ไปทำเป็นรายงานส่งอาจารย์หน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


โดย: Park Haneul IP: 203.150.132.242 วันที่: 23 สิงหาคม 2549 เวลา:17:45:14 น.  

 
ได้รู้เรื่องอะไรๆเยอะมากเลยเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลข้างต้น ตอบคำถามของอาจารย์ได้สักที


โดย: เด็กเรียน IP: 203.172.137.102 วันที่: 25 สิงหาคม 2549 เวลา:14:24:45 น.  

 
ดีมากเลยค่ะ ปกติจะเห็นแต่เป็นภาษาอังกฤษ ยากมาก ขอบคุณค่ะ


โดย: นา IP: 203.118.73.62 วันที่: 5 กันยายน 2549 เวลา:15:24:41 น.  

 
เนื้อหาน้อยไปหน่อยแต่ก็ดีคับ


โดย: หุหุ IP: 124.121.11.48 วันที่: 5 กันยายน 2549 เวลา:20:19:14 น.  

 
ขอเป็นกำลังใจให้นักวิชาการและนักวิจัยไทย ต่อสู้เพื่อสังคมโลก


โดย: EARTH_Loei IP: 203.150.132.242 วันที่: 10 กันยายน 2549 เวลา:21:54:21 น.  

 
เนื้อหาน้อยไปนะค่ะ แต่ก็ดีมากเลยค่ะ อิอิ ขอบคุณมากนะค่ะ


โดย: อิอิ IP: 203.156.66.81 วันที่: 14 กันยายน 2549 เวลา:7:27:56 น.  

 
ดีดีผมเอง


โดย: นิพ IP: 202.69.140.101 วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:13:08:37 น.  

 
บ้านเราตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย


โดย: นุ่มนิ่ม IP: 125.24.177.129 วันที่: 26 กันยายน 2549 เวลา:17:19:22 น.  

 
วันนี้ลมแรง


โดย: เรื่องอะไรจะบอก IP: 58.136.199.16 วันที่: 30 กันยายน 2549 เวลา:21:00:34 น.  

 


โดย: อาดโหด หล่อเท่ IP: 210.246.70.238 วันที่: 12 ตุลาคม 2549 เวลา:19:05:54 น.  

 
ข้อมูลเยอะครับ เยอะดี มูลในนี้หมายถึงอุจจาระนะครับ
จากอาท


โดย: อาดโหด หล่อ เท่ ผมดก IP: 210.246.70.238 วันที่: 12 ตุลาคม 2549 เวลา:19:07:31 น.  

 
ขอบคุณครับทำรายงานได้เเล้วครับท่าน ขอบคุงอย่างเเรงครับ ดีมาก เยี่ยม...ม....ม....ม......ม....ม...ม


โดย: อาด หล่อ มาดเเมน เท่ ผมดก IP: 210.246.70.238 วันที่: 12 ตุลาคม 2549 เวลา:19:17:31 น.  

 
ขอบคุณครับทำรายงานได้เเล้วครับท่าน ขอบคุงอย่างเเรงครับ ดีมาก เยี่ยม...ม....ม....ม......ม....ม...ม


โดย: อาด หล่อ มาดเเมน เท่ ผมดก IP: 210.246.70.238 วันที่: 12 ตุลาคม 2549 เวลา:19:17:50 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
src=https://www.bloggang.com/emo/emo37.gif>โดย: จากโอ๊ดพี่อาด IP: 210.246.70.238 วันที่: 12 ตุลาคม 2549 เวลา:19:24:14 น.  

 
ฟางรักในหลวงมาก


โดย: ธนัชพร สมัยเลิศ IP: 203.113.40.84 วันที่: 10 ธันวาคม 2549 เวลา:20:12:08 น.  

 
No Comment


โดย: มายด์ ท.ศ.น. IP: 203.144.246.174 วันที่: 13 ธันวาคม 2549 เวลา:9:54:30 น.  

 
ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ข้อมูลด้วยครับ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ^^


โดย: ศักดิ์สิทธิ์ IP: 58.9.184.191 วันที่: 17 ธันวาคม 2549 เวลา:11:53:02 น.  

 
Regards! Useful site!Well but I liked !
Anyone know better?


โดย: Clean hard drive IP: 195.254.148.73 วันที่: 18 ธันวาคม 2549 เวลา:13:05:50 น.  

 
Regards! Useful site!Well but I liked !
Anyone know better?


โดย: Clean hard drive IP: 121.1.6.130 วันที่: 18 ธันวาคม 2549 เวลา:13:06:02 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะๆๆๆขอบคุณมากๆๆเลยเว็บนี้ ให้ความรู้มากๆๆและอยากรู้อะไรก้อได้รู้หมด รักนะ
ขอบคุณมากๆๆ


โดย: จริงใจ IP: 124.120.177.25 วันที่: 18 ธันวาคม 2549 เวลา:21:23:01 น.  

 
ขอบคุณที่มีเว็บนี้ผมผมไม่ร้ว่าพรุ้งนี้จะโดนตีรึเปล่าเพราะผมผึ้งทํารึว่าจะโดด จาก1/4 โรงเรียนวัดไร่ขิง........ยา


โดย: ธนโชติ มูลทองสงค์ IP: 202.57.189.254 วันที่: 20 ธันวาคม 2549 เวลา:17:34:08 น.  

 
ขอบมากแต่ว่าจะถูกครูตีอยู่แล้ว มอสclub
เด็กแนว ตูดเป็นแนวเลย


โดย: ธนโชติ IP: 202.57.189.254 วันที่: 20 ธันวาคม 2549 เวลา:17:37:55 น.  

 
...........


โดย: คนน่ารัก IP: 124.157.216.10 วันที่: 6 มกราคม 2550 เวลา:19:20:29 น.  

 
ไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไร


โดย: สาวบางโพ IP: 203.113.45.68 วันที่: 18 มกราคม 2550 เวลา:19:09:37 น.  

 
ขอบคุณมากครับ กำลังทำรายงานอยู่พอดีเลย..


โดย: Folk IP: 203.113.32.11 วันที่: 20 มกราคม 2550 เวลา:12:31:57 น.  

 

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

มีรายงานส่งครูแร้ว


โดย: นักเรียน IP: 125.25.46.41 วันที่: 25 มกราคม 2550 เวลา:21:00:10 น.  

 
ข้อมูลเยาะมากค่ะ


โดย: ตาล IP: 203.113.17.147 วันที่: 25 มกราคม 2550 เวลา:22:06:13 น.  

 
ไม่ผิดหวัง


โดย: ปิงปองงับ IP: 202.29.39.12 วันที่: 26 มกราคม 2550 เวลา:9:21:58 น.  

 
ขอบคุณสามหรับเนื้อหาก่ะ


โดย: กิม IP: 61.19.170.65 วันที่: 26 มกราคม 2550 เวลา:19:35:42 น.  

 
รักนะเด็กโง่


โดย: เกด IP: 58.10.146.228 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:12:04:19 น.  

 
ขอคุณมากเลย กำลังทำรายงานเรื่องนี้อยู่พอดีเลยอะ
ยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่อง


โดย: บีแจ IP: 58.9.99.34 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:17:59:55 น.  

 


โดย: มาโย IP: 203.113.57.69 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:18:42:15 น.  

 
มาโยได้ ความรู้เยอะแยะเลย ( ร้าก ร้าก ploy nang naa


โดย: มาโย IP: 203.113.57.69 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:18:48:57 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ


โดย: เด็กเด็ก IP: 202.12.97.115 วันที่: 18 เมษายน 2550 เวลา:14:12:06 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับความรู้เรื่องนี้


โดย: เมตตา IP: 202.149.117.126 วันที่: 8 พฤษภาคม 2550 เวลา:10:17:18 น.  

 
อยากให้มีรูปด้วย...ไม่มีรูปเลยอ่ะ ถ้ามีรูปจะได้อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น


โดย: F.N. The Rabbit IP: 124.121.24.30 วันที่: 15 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:41:38 น.  

 
สมุดเยี่ยมคือไรง่ะ...........ใครก้อได้บอกด้วยกระต่ายตัวนี้ที..............


โดย: F.N. The Rabbit IP: 124.121.24.30 วันที่: 15 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:45:29 น.  

 
ขอบคุณค่า ทำรายงานเรื่องนี้อยู่พอดี อยากให้มีเป็นภาษาอังกฤษด้วยจัง เพราะทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ...นะๆๆๆๆๆมีภาษาอังกฤาด้วยนะๆคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: F.N. The Rabbit IP: 124.121.24.30 วันที่: 15 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:50:17 น.  

 
น่าจะมีรูปนะค่ะ ข้อมูลเยอะมากค่ะ น่าสนใจ


โดย: แนน IP: 222.123.50.239 วันที่: 19 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:26:28 น.  

 
ได้ความรู้มากครับ ขอบคุณที่ให้ความรู้


โดย: autoknight IP: 222.123.24.16 วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:04:17 น.  

 
ชอบมากคะ


โดย: rung IP: 58.147.102.207 วันที่: 26 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:55:46 น.  

 
thank you verry much


โดย: sasiwimon IP: 125.26.232.136 วันที่: 27 พฤษภาคม 2550 เวลา:10:59:26 น.  

 
อยากได้อีก


โดย: ^_Spatan_^ [Boy] IP: 61.19.213.75 วันที่: 2 มิถุนายน 2550 เวลา:9:42:02 น.  

 
ดีค่ะ ได้ความรู้มากเลย

โดย: สมศรี IP: 203.113.60.72 วันที่: 5 มิถุนายน 2550 เวลา:17:20:47 น.  

 
ดีมากเลยค่ะได้รีบความรู้


โดย: ภาณุมาศกับรุ่งรัตน์ IP: 203.113.17.173 วันที่: 9 มิถุนายน 2550 เวลา:12:10:01 น.  

 
บ้านเรามีคงแย่เลยอ่ะขอให้ไม่มีในบ้านเราเหอะ


โดย: ครีม IP: 203.150.192.253 วันที่: 18 มิถุนายน 2550 เวลา:19:04:18 น.  

 
เมื่อไหร่ที่คนเราหันมามองปัญหาของโลก เมื่อนั้นเราก็คงไม่มีที่อยู่กันแล้ว


โดย: เกราะกายสิทธิ์ IP: 202.129.48.4 วันที่: 19 มิถุนายน 2550 เวลา:14:10:21 น.  

 
เมื่อไหร่มนุษย์เราจะหันมาดูแลโลกกันชักที


โดย: ต่าย IP: 203.113.17.173 วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:14:55:57 น.  

 
อย่าให้โลกต้องพังเพราะฝีมือมนุษย์เราเลย


โดย: ต่าย IP: 203.113.17.173 วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:15:00:22 น.  

 
ดีจัยจังเรยค่ะที่มีข้อมูลดีๆเพราะว่าฝ้ายต้องทำงานส่งอาจารย์น่ะค่ะ


โดย: นู๋ปอฝ้ายจร้า IP: 124.120.133.93 วันที่: 22 มิถุนายน 2550 เวลา:12:08:08 น.  

 
ขอบคุนมั่กๆนะคะที่ให้ความรู้กับเรา มีความรู้ไปทำงานแล้วค่ะ ขอบคุณคะซึ้งค่ะ ขอบพระคุณอย่างล้นเหลือจิงๆค่พ


โดย: เดกดีค่ะ IP: 124.121.11.222 วันที่: 27 มิถุนายน 2550 เวลา:21:12:11 น.  

 
ขอบคุณหลายๆ ที่ทำให้ได้งานส่งอาจารย์แล้ว..........


โดย: rukjang_22@hotmail.com IP: 203.113.61.72 วันที่: 16 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:41:02 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ นะคะ
รักนะ


โดย: น่ารัก IP: 125.25.160.88 วันที่: 30 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:01:51 น.  

 
``come on now! การอนุรักษ์พลังงาน


โดย: misujan IP: 203.154.64.22 วันที่: 3 สิงหาคม 2550 เวลา:13:04:59 น.  

 
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล


โดย: mojin IP: 124.120.136.161 วันที่: 11 สิงหาคม 2550 เวลา:15:00:17 น.  

 
เเจ๋ว


โดย: อฟอ IP: 203.158.205.32 วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:17:50:35 น.  

 


โดย: เอ IP: 203.113.66.9 วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:20:14:30 น.  

 
อยากได้มากกว่านี้


โดย: วา IP: 202.69.139.19 วันที่: 22 สิงหาคม 2550 เวลา:11:15:49 น.  

 
ขอข้อมูลปรากฏการณ์เอนิโย่ ด้วยได้ไหมคะ จะเอาไปทำรายงานค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ส่งวันจันทร์ (27 ส.ค.50)นี้แล้วค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ.....

phang_13@hotmail.com


โดย: แป้งจี่ (จนปัญญาจริง ๆ) IP: 202.91.19.192 วันที่: 23 สิงหาคม 2550 เวลา:23:55:20 น.  

 
ทำอย่างไรครับถึงจะไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนอีก^¿^


โดย: ด.ช.นัทตพนต์ IP: 202.69.139.19 วันที่: 27 สิงหาคม 2550 เวลา:11:32:08 น.  

 
ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ เรือนกระจกนะค่ะ


โดย: เรารักโลก IP: 58.9.54.135 วันที่: 1 กันยายน 2550 เวลา:21:26:55 น.  

 
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว คนไทยอย่าประมาท ช่วยกันเถอะค่ะ เพื่อลูกของเราจะได้มีโลกอยู่อาศัย อย่าให้เกิดวันล้างโลกเลย


โดย: คุณเม่ IP: 222.123.151.48 วันที่: 6 กันยายน 2550 เวลา:15:59:29 น.  

 
จริง ๆ แล้วไม่เห็นจะต้องมีมาตรการบังคับ เพียงเราทุกคนมีความรับผิดชอบและมีความเสียสละทุกคนก็สามารถช่วยโลกได้ ช่วยประหยัดการใช้พลังงานทุกชนิด ทรัพยากรมีคุณค่า ลดขยะพลาสดิกแค่นี้คุณก็เป็นคนเก่งแล้ว


โดย: คุแม่ IP: 222.123.151.48 วันที่: 6 กันยายน 2550 เวลา:16:04:43 น.  

 
ผมอยากเข้าคณะนี้ครับ


โดย: อ้น IP: 203.113.51.100 วันที่: 8 กันยายน 2550 เวลา:8:46:58 น.  

 
ดีนะ


โดย: ปุ้มปุ้ย IP: 203.144.135.8 วันที่: 7 ตุลาคม 2550 เวลา:15:41:18 น.  

 
กำลังจัดบอร์ดเพื่อให้นักเรียนอ่านพอดี ขอบคุณค่ะ


โดย: แม่น้องภูมิ IP: 203.170.158.28 วันที่: 26 ตุลาคม 2550 เวลา:13:39:13 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะโดย: น้ำ IP: 124.157.184.205 วันที่: 27 ตุลาคม 2550 เวลา:13:12:42 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลคับกำลังหาอยู่พอดี


โดย: 1234 IP: 203.172.105.112 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:17:30:32 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ ^^


โดย: zaza IP: 124.120.51.147 วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:21:12:24 น.  

 
ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลค่ธ


โดย: นู๋เนม IP: 222.123.20.233 วันที่: 16 ธันวาคม 2550 เวลา:13:14:58 น.  

 
ทำอย่างไรจึงจะเย็นลง


โดย: สิ IP: 203.172.183.67 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:12:56:28 น.  

 
ขอบคุณนะค้ะสำหรับข้อมูลดีๆ แบบนี้
ได้ข้อมูลทำรายงานได้ดีมากเลยล่ะ


โดย: หมูแดงจ้า IP: 124.121.220.46 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:14:59:01 น.  

 
ขอบคุณครับทำให้ได้มีข้อมูลไปทำรายงาน ส่งคุนครูครับ
และเนื้อหาดีมาครับ


โดย: แกน-แกง IP: 203.156.70.126 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:22:11:27 น.  

 
ดีใจมากที่ได้เรียนรู้อะไรต่างๆกันเยอะเเยะ


โดย: น้องแคทค่ะ IP: 203.172.199.254 วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:12:43:39 น.  

 
ยกย่องความดีความงามนี้ให้เลยครับ เอาส่งอาจารย์ แต่.... ยังขาด ความหมายของ GHE นะครับ ขอบคุณมากมาย ไม่รู้จะขอบคุณยังไง เครดิตให้ด้วยเลยครับ


โดย: เจ้าชู้_ขี้บ่น_เอาแต่ใจ IP: 125.26.165.233 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:15:17:28 น.  

 
ขอขอบคุณผู้ที่ทำเว็บนี้ขึ้นมา ช่วยให้น้องไอซ์ได้ข้อมูลมาทำงาน very good


โดย: น้อง"อซ์ IP: 118.175.182.104 วันที่: 24 มกราคม 2551 เวลา:8:59:28 น.  

 
ช่วยกันนะ โลกร้อนมาก~~


โดย: กระจิบ IP: 202.129.36.213 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:8:37:27 น.  

 
ได้ความรู้มากค่ะ


โดย: น้ำ IP: 125.26.205.60 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:46:52 น.  

 
รักปอลมากที่สุด


โดย: มุ้ย IP: 125.26.205.60 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:52:47 น.  

 
สงสารโลกจังคงร้อนน่าดู เฮ้อ


โดย: ป๊อบ K-OTIC IP: 125.26.205.60 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:16:16 น.  

 
ข้อมูลมีประโยชน์หลาย

กำลังทำสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พอดีเลยง่ะ

ขอบคุณคร้าบ


โดย: zero IP: 58.137.17.13 วันที่: 26 มีนาคม 2551 เวลา:19:49:15 น.  

 
ดีมากเลยค่ะ ขอบคุนนะคะจะเอาไปทำรายงานค่ะ


โดย: kikkik IP: 125.25.178.146 วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:18:12 น.  

 
ขอร้องเถอะ ขอให้ทุกคนช่วยหยุดทำลายโลกซะที่


โดย: เอมมี่ IP: 125.24.196.211 วันที่: 25 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:40:21 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลย~^_^


โดย: "[P]" IP: 58.8.136.21 วันที่: 2 มิถุนายน 2551 เวลา:17:02:13 น.  

 
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ


โดย: TE IP: 203.158.4.151 วันที่: 11 สิงหาคม 2551 เวลา:2:06:31 น.  

 
เนื้อหาน้อยไปนิดนึง แต่ก็ต้องขอบคุณมาก


โดย: mk น้อย IP: 202.44.70.50 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา:17:52:38 น.  

 

ขอบคุณกับข้อมูลดีๆครับ


โดย: AAAA IP: 115.67.75.108 วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:20:58:41 น.  

 
thankyou


โดย: Rabbit_sad IP: 115.67.161.146 วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:24:52 น.  

 
2012 เป็นเรื่องจริงน่ากลัวมาก


โดย: kantika IP: 192.168.22.139, 180.180.70.225 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:10:24 น.  

 
ใจจ้า ได้ข้อมูลมาเยอะเลย ^ - ^ รักหวายกับโทโมะจางเย้ย


โดย: รักพี่หวายกามิ IP: 58.11.26.161 วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:21:48:39 น.  

 
ได้ความรู้มาก


โดย: เพลบอย IP: 113.53.214.74 วันที่: 2 มีนาคม 2553 เวลา:11:41:20 น.  

 
ขอบคุณครับ เอาไปทำงานพอดีเลยครับ


โดย: เด็กดอย IP: 58.64.114.113 วันที่: 24 สิงหาคม 2553 เวลา:21:10:50 น.  

 
ไปนะ


โดย: ออม IP: 118.172.191.55 วันที่: 8 ธันวาคม 2554 เวลา:20:12:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

merveillesxx
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 57 คน [?]
สำส่อนทางการดูหนัง ฟังเพลงและเสพวรรณกรรม
New Comments
Friends' blogs
[Add merveillesxx's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.