บางลำพู...ในวันที่ไม่มีต้นลำพู


ต้นลำพูต้นสุดท้ายของบางลำพู ที่วันนี้เหลือแต่ตอ
       เชื่อว่าอาการใจหายคงจะเกิดขึ้นกับหลายๆ คน เมื่อได้ทราบข่าวว่าต้นลำพูเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของบางลำพูและอยู่คู่กับสวนสันติชัยปราการมานานนับสิบปี ในวันนี้ได้ยืนต้นตาย และสุดท้ายได้ถูกตัดทิ้งเหลือเพียงตอไม้ ปล่อยให้สวนสันติฯ ดูโล่งแปลกตาไปจากที่เคยเป็น

       เกิดอะไรขึ้นกับต้นลำพู ทำไมต้นลำพูจึงตาย และอีกหลายๆ คำถาม ในวันนี้ อาจารย์สมปอง ดวงไสว ผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ต้นลำพูต้นสุดท้ายไว้ให้ชาวบางลำพูได้รู้จัก จะเป็นผู้ถ่ายทอดให้ฟัง

       แม้พื้นเพเดิมจะเป็นคนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แต่เมื่อได้มาเป็นครูสอนวิชาศิลปะอยู่ที่โรงเรียนวัดสังเวชวิศยารามตั้งแต่ปี 2519 ทำให้ อ.สมปอง มีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนบางลำพู ที่ในสมัยนั้นทั้งหน่วยงานราชการ บรรดาห้างร้านและธนาคารต่างๆ ยังสะกดชื่อชุมชนไม่ตรงกัน บ้างก็ใช้ “บางลำพู” บ้างก็ใช้ “บางลำภู” โดยที่ไม่รู้แน่ว่าคำใดถูกต้อง


อ.สมปอง ดวงไสว ผู้จุดประเด็นต้นลำพูต้นสุดท้ายของบางลำพู
       “เราสงสัยว่าชื่อบางลำพูน่าจะมาจากต้นลำพู แต่เราไม่เคยเห็นต้นลำพู ตั้งแต่ที่มาอยู่ก็เริ่มสงสัยแล้ว” อ.สมปอง กล่าวถึงจุดเริ่มต้นภารกิจการค้นหาต้นลำพูเพื่อยืนยันว่าเป็นที่มาของชื่อบางลำพู ก่อนที่อาจารย์และนักเรียนกลุ่มหนึ่งรวมถึงชาวชุมชนบางลำพูได้ออกค้นหาต้นลำพูโดยอาศัยความช่วยเหลือของผู้นำชุมชนที่อยู่บางลำพูมาตั้งแต่เกิด จนวันที่ 30 สิงหาคม 2540 จึงได้พบต้นลำพูต้นสุดท้ายของบางลำพู ตั้งตระหง่านอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา

       “เมื่อก่อนบริเวณที่เจอต้นลำพูเป็นสำนักงานกลางโรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม มันทึบรกมาก ด้านหลังจะมีบ้านพักของคนงานบริษัทศรีมหาราชา ริมแม่น้ำจะมีต้นชมพู่น้ำ ต้นจิกน้ำ และมีต้นลำพูอยู่ตรงกลาง ต้นลำพูต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายของบางลำพูที่ได้เจอ เป็นต้นอายุนับร้อยปีที่หาไม่ได้แล้ว เราไม่ได้อนุมานเอาเอง เพราะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้มาดูเพราะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับต้นลำพูเลย สมัยนั้นอินเตอร์เน็ตก็ไม่มี” อ.สมปอง กล่าวและว่า

       “ตอนที่เราเจอต้นลำพูตอนปี 2540 กทม.กำลังจะทำเขื่อนปิดบริเวณนี้เพื่อกั้นน้ำไม่ให้ท่วมเข้าถนนสามเสน ถนนพระสุเมร ถนนพระอาทิตย์ ซึ่งการสร้างเขื่อนปิดน้ำไม่ให้ขึ้นลง ไม่มีน้ำกร่อยเข้ามาต้นลำพูจะอยู่ไม่ได้ ก็เลยเขียนบอกไปทางหนังสือพิมพ์ พอหนังสือพิมพ์ลงข่าวสื่อมวลชนก็มาทำข่าว ในที่สุดก็มีข้อสรุปคือทำเขื่อนแบบมีที่ปิดเปิดให้น้ำเข้าออกได้และสามารถกันคลื่นได้ด้วย”


ภาพต้นลำพูในอดีตก่อนจะสร้างสวนสันติชัยปราการ (ภาพ : สมปอง ดวงไสว)
       เป็นที่น่ายินดีว่าหลังจากนั้นกรุงเทพมหานครได้มีโครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์บริเวณป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็นโครงการเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดยได้สร้าง “สวนสันติชัยปราการ” สวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นเพื่อเป็นการเปิดภูมิทัศน์อันสวยงามของป้อมพระสุเมรุ ซึ่งต้องถือว่าต้นลำพูมีส่วนอย่างมากในการสร้างสวนแห่งนี้ขึ้น อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงรับสั่งให้ดูแลต้นลำพูต้นนี้ไว้อย่าให้ตาย

       “เมื่อตอนที่รัฐบาลได้ถวายพระที่นั่งสันติปราการจำลองแด่ในหลวงในงานสโมสรสันนิบาต พระองค์ทรงทอดพระเนตรและรับสั่งกับสมเด็จพระราชินีว่า บางกอกไม่มีต้นมะกอก บางม่วงไม่มีต้นมะม่วง บางลำพูยังมีต้นลำพูอยู่ ต้นนี้ต้นเก่าแก่ ผมฟังแล้วขนลุกว่าต้นไม้ต้นเดียวท่านยังจำได้” อ.สมปองกล่าว

       หากจะกล่าวว่าต้นลำพูกลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนบางลำพูก็คงจะไม่ผิด โดย อ.สมปอง กล่าวว่าการค้นพบต้นลำพูได้ทำให้เกิดความตื่นตัวในท้องถิ่นในชุมชนของตัวเอง มีการพูดถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่องราวดีๆของท้องถิ่นเยอะขึ้น รวมถึงประชาคมบางลำพูด้วยเช่นกัน โดยหลังจากที่พบต้นลำพูแล้ว ชาวชุมชนวัดสังเวช ชุมชนไก่แจ้-เขียนนิวาสน์ คนในย่านนี้ทั้งหลายมารวมตัวกันเป็นประชาคมบางลำพู มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะงานถนนคนเดิน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดถนนคนเดินในกรุงเทพ ความคิดมาจากบางกอกฟอรั่มเป็นผู้จุดประกายให้เกิดขึ้น


มองจากแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นต้นลำพูอยู่คู่พระที่นั่งสันติชัยปราการ (ภาพ : สมปอง ดวงไสว)
       คราวนี้ทุกคนก็ได้ทราบที่มาของชื่อย่านบางลำพู ส่วนต้นลำพูก็ได้รับการดูแลอย่างดี มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต ทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดี แต่แล้วทำไมวันหนึ่ง ต้นลำพูถึงจากเราไป?

       “ผมเผยแพร่ความรู้เรื่องต้นลำพูของบางลำพูอย่างต่อเนื่อง โดยเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ และเขียนหนังสือ ‘ลำพู สัญลักษณ์ประวัติศาสตร์ของบางลำพู’ เป็นเล่มแรกเมื่อปี 2541 นอกจากนั้นก็สอนเด็กนักเรียนให้รู้จักประวัติศาสตร์ชุมชน ส่วนการอนุรักษ์จริงๆ เมื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะแล้วทาง กทม. จะเป็นคนดูแล เราก็มีหน้าที่คอยช่วยคอยดูแลว่าตอนนี้เป็นยังไงแค่นั้น ซึ่งเขาก็ทำดีแล้วในระดับหนึ่ง มีการปลูกเพิ่มนั่นก็ถือว่าดี” อ.สมปอง กล่าว

       “พอช่วงน้ำท่วมปีที่แล้ว ที่บ้านน้ำท่วม ผมมานอนที่ ม.ธรรมศาสตร์ ตอนเช้าๆ ก็จะมาดูต้นลำพูทุกวัน คอยมาถ่ายภาพเก็บไว้ตลอด วันหนึ่งผมเห็นใบมันเหลืองๆ ก็นึกว่าผลัดใบ แต่วันนั้นก็สังหรณ์ใจว่าหรือต้นลำพูจะตายเพราะจมน้ำ แต่ก็ไม่ได้บอกใคร พอคอยดูมาเรื่อยๆ เห็นว่าเริ่มผิดปกติแล้ว เพราะเดือนหนึ่งมันน่าจะผลัดใบใหม่แล้ว แต่นี่สองเดือนยังไม่ผลัดเลย แล้วเห็นกิ่งด้านซ้ายมันเริ่มดำๆ แปลว่าใช่แล้ว มันเริ่มค่อยๆ ตายไป”


ต้นและใบยังคงสดใส รากอากาศสมบูรณ์ (ภาพ : สมปอง ดวงไสว)
       “สาเหตุหลักคือน้ำท่วม แต่เรานึกไม่ถึงว่าเขาซึ่งอยู่กับน้ำมาจะพ่ายแพ้น้ำ เหตุที่แพ้ก็เพราะอายุมาก ถ้าเป็นต้นเต็มๆ ดีก็คงอยู่ได้ แต่เผอิญข้างในเป็นโพรง และตอนน้ำท่วมรากอากาศไม่สามารถโผล่มาหายใจได้เลย ตรงนี้ก็เพราะพวกเราไม่รู้เท่าทัน ไม่อย่างนั้นก็เอาบิ๊กแบ็กปิดแล้วสูบน้ำออกก็พอสู้ได้ แต่เราไม่รู้เพราะคิดว่าเขาจะผลัดใบ จริงๆ แล้วเคยถามผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าต้นลำพูจะไม่ผลัดใบ แต่ต้นนี้ผลัดใบทุกปี รวมถึงทุกต้นที่อยู่ตรงนี้ด้วย เราก็เลยคิดว่ามันคงเป็นปกติของเขา ซึ่งมันก็แปลก และทำให้เราตายใจ” อ.สมปอง กล่าว

       หลังจากการติดตามดูอาการของต้นลำพูมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่มาจนถึงเมื่อต้นปีนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาดูและแนะนำให้ลองริดกิ่งใบออก เพื่อให้แตกกิ่งเติบโตได้บ้าง หลังจากนั้นก็มีการตัดกิ่ง และตอนกิ่งโดยหวังว่าจะเกิดต้นใหม่ขึ้น แต่ก็ยังไม่สำเร็จ จนในที่สุดต้นลำพูก็ค่อยๆ แห้งเหี่ยวและตายไปในที่สุด


ไม่เหลือแล้วต้นลำพูที่ยืนหยัดอยู่คู่บางลำพู
       และจากนั้น ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ทาง กทม. ก็ให้คนเข้ามาตัดต้นลำพูที่ยืนต้นตาย เหลือไว้เพียงแต่ตอสูงราว 1 ฟุต เท่านั้น โดยที่ไม่ได้บอกใคร แม้แต่ อ.สมปอง ที่อุตส่าห์ลุยน้ำไต่สันเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเข้าไปค้นหาลำพูต้นสุดท้ายของบางลำพูจนพบ ก็ไม่ทราบเรื่อง

       “ต้นไม้ตายก็จริง เรายอมรับได้เพราะเป็นธรรมชาติของต้นไม้ วันหนึ่งก็ต้องตาย อายุก็ไม่น่าเกิน 200 ปี อยู่แล้ว แต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดทิ้ง คิดว่าเขาจะเก็บให้มันยืนต้นอยู่เป็นอนุสรณ์ตรงนี้ได้ วันจะตัดเราก็ไม่รู้ ไม่ได้มีการปรึกษากัน เราล้าหลังเหตุการณ์ ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือทัดทานได้เลย ทั้งที่เราเห็นความสำคัญของเขา ใครๆ ก็เห็นความสำคัญของเขา”


กิ่งก้านของต้นลำพูเริ่มแห้งและร่วงโรยหลังจากน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 (ภาพ : สมปอง ดวงไสว)
       “ถามว่าตัดแล้วเอาไปไว้ไหน ปรากฏว่าไปเป็นขยะอยู่หนองแขม เขาหาต้นตะเคียนเอาไปไว้ให้คนกราบไหว้บูชาหาสตางค์ แต่เราไม่ต้องการอย่างนั้น เราต้องการให้เอามาศึกษา ต้นไม้ตายไม่เป็นไร แต่ตายอย่างมีหลักฐานและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามันถึงมีค่ามากกว่า คุณเก็บไว้ซักท่อนเอาไว้หลังพระที่นั่งสันติชัยปราการ คนก็มาดูได้ แต่วันนั้นก็ฟลุคนะ ผมเจออยู่ 3 ชิ้นที่เขาไม่เก็บไปก็เลยเก็บไว้ เผื่อวันหลังมีการจัดงานเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาให้คนได้ดู ให้เค้าทึ่งได้ว่าเรายังมีเหลืออยู่นะ” อ.สมปอง กล่าว

       กว่า 15 ปี ที่ผูกพันกันมากับต้นลำพูที่เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของชาวบางลำพู อ.สมปองมีเพียงความรู้สึกคือเสียใจและเสียดาย “มาเจอกันทุกครั้งก็เหมือนได้คุยกัน มาแต่ละคราวช่วงหลังผมจะถ่ายรูปไว้ตลอด ตั้งแต่ยุคแรกๆ และช่วงก่อนที่สูญเสียเขาจะถ่ายไว้ถี่มาก ถ่ายครั้งหลังสุดลงในบทความของนิตยสาร อสท. เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว นั่นคือรูปสุดท้ายที่เห็นกิ่งเต็มๆ ทั้งหมด ปีที่แล้วที่จะมีกระบวนเรือพระราชพิธี ผมกะว่าจะถ่ายต้นลำพูคู่กับเรือสุพรรณหงส์ แต่ว่าตอนนั้นน้ำแรง ต้องงดไป ก็เลยได้แต่ภาพต้นลำพูกับเรือโยง เรือหางยาวไป ก็เสียดายไม่มีภาพประวัติศาสตร์ และต่อนี้ไปภาพนั้นก็จะไม่มีอีกแล้ว” อ.สมปอง กล่าวอย่างเสียดาย


ในที่สุดก็ถูกตัดกิ่งก้าน (ภาพ : สมปอง ดวงไสว)
       แม้ต้นลำพูจะปิดฉากชีวิตลง แต่เรื่องราวของบางลำพูก็ยังต้องดำเนินต่อไป ประวัติศาสตร์บางลำพูต่อจากนี้จะไม่มีต้นลำพูที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ คงเหลือแต่ตอที่เปรียบเสมือนหมุดหมายบอกเล่าเรื่องราวของอดีต แม้รอบๆ ตอที่ถูกตัดทิ้งจะยังมีต้นลำพูต้นเล็กๆ เหลืออยู่ 4-5 ต้น แต่ก็เป็นปลูกใหม่ที่ไม่ผูกพันกับต้นเก่าแก่

       “ต่อไปถ้าจะเล่าถึงต้นลำพู ก็คงต้องบอกว่าช่วงที่เรารู้จักเขามากที่สุด ได้เรียนรู้เขามากที่สุดคือช่วงปี 2540 เป็นต้นมา จนถึงช่วงน้ำท่วมปีที่แล้ว แล้ววันหนึ่งเขาก็จากไป ก็จะได้เล่าถึงประวัติศาสตร์น้ำท่วมปีมหัศจรรย์ ที่จู่ๆ ก็น้ำท่วมขนาดนี้ได้ ท่วมไม่ธรรมดา และต้นลำพูก็ไปกับเค้าด้วยงานนี้” อ.สมปอง กล่าวติดตลก


และสุดท้าย ก็เหลือเพียงแค่ตอ
       การสูญเสียในครั้งนี้เป็นบทเรียนสอนอะไรหลายๆ อย่าง ที่ชัดเจนก็คือสัจธรรมของชีวิตที่ทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป นอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ อ.สมปอง ชี้ให้เห็นคือการเชื่อมโยงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในชุมชนที่ต้องสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิดให้มากกว่านี้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาดูแลก็ต้องศึกษาเรื่องที่รับผิดชอบให้ลึกซึ้งมากขึ้น

       “ที่ญี่ปุ่นตอนโดนสึนามิ ต้นสน 70,000 ต้น ตายหมด เหลือรอดอยู่ต้นเดียว เขาก็ระดมเงินหลายล้านเยนเพื่อรักษามันให้อยู่ได้นานเท่าที่จะนานได้ ที่เมืองจีนต้นสนเป็นพันปีก็ยังอยู่ได้ เขาเอาเหล็กยึดไว้ไม่ล้มแน่นอน เราก็น่าจะทำได้แต่สายไปแล้ว ดูแล้วมันก็เจ็บปวด เราเจอไม้ประวัติศาสตร์แต่เราไม่สามารถดูแลเค้าให้ถึงที่สุด” อ.สมปอง กล่าวปิดท้าย


ที่มา://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000087287Create Date : 19 กรกฎาคม 2555
Last Update : 19 กรกฎาคม 2555 19:35:07 น.
Counter : 1245 Pageviews.

2 comments
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:7:59:28 น.
  

#SALE!!! Cheap 6' Natural Bamboo Stake, pack of 25 for sale,#SALE!!! Deals Fiskars Ratchet Drive Anvil Lopper best buy,#SALE!!! Sales Fiskars 9669 Digging Shovel for sale,#SALE!!! Deals Fiskars 7856 X11 17-Inch Splitting Axe best buy,#SALE!!! Cheap Fiskars 9413 30-Gallon Hard Shell Base Kangaroo Gardening Container for sale,#SALE!!! Sales Picnic Time 5-Piece Garden Tool Set With Tote And Folding Seat for sale,#SALE!!! Sales Gerber 31-000705 Gator Machete Pro, Nylon Sheath for sale,#SALE!!! Deals Echo Rapid Loader 21560056 best buy,#SALE!!! Sales Tanaka TCG22EABSLP 21.1cc 2-Stroke Gas Powered Curved Shaft Grass Trimmer (CARB Compliant) best buy,#SALE!!! Sales Husqvarna 223L 18-Inch 24.5cc 2-Stroke Gas Powered Straight Shaft String Trimmer best buy,#SALE!!! Cheap Craftsman 19.2 VOLT Powered Trimmer TOOL ONLY - NO Battery or Charger Included for sale,#SALE!!! Cheap Grass Gator 4660 Brush Cutter Blade Pack for sale,#SALE!!! Cheap Aero-Flex "No More Line!" Universal Replacement Trimmer Head for sale,#SALE!!! Cheap Husqvarna 327RJX 24.5cc Straight Shaft Professional String Trimmer/Brushcutter best price,#SALE!!! Deals Husqvarna HU625HWT 22-Inch 190cc Briggs & Stratton 625 Series High Wheel Walk Behind String Trimmer best price,#SALE!!! Deals 2 Place Trimmer Rack - Open best price,#SALE!!! Cheap Tanaka TBC-240PF 23-cc 1-1/2-HP 2-Stroke Engine Straight Shaft Grass Trimmer (CARB Compliant) best buy,#SALE!!! Deals Ariens LM21SW 911184 Swivel Wheel best buy,#SALE!!! Cheap Factory-Reconditioned Black & Decker MM1800R 12 Amp 18-in 3-in-1 Electric Lawn Mower for sale,#SALE!!! Deals EcoTech Lawn Mower Lubricant by Dupont 10 Oz. [Misc.] best price,#SALE!!! Deals WORX WG785 17-Inch 24 Volt Cordless 3-In-1 Lawn Mower With Removable Battery for sale,#SALE!!! Deals Poulan PO450N20SX 20-inch 450 Series Briggs & Stratton Gas-Powered Side Discharge Lawn Mower best buy,#SALE!!! Cheap Black & Decker CMM1200 19-Inch 24-Volt Cordless Electric Mulching Lawn Mower best buy,#SALE!!! Cheap Sun Joe Mow Joe MJ409C 20-Inch Three-In-One Cordless Self Propelled Lawn Mower best price,#SALE!!! Cheap Earthwise 50118 18-Inch 12 amp Electric Side Discharge/Mulching Lawn Mower best buy,#SALE!!! Cheap Helix EcoMower Reel Mower best buy,#SALE!!! Sales Earthwise 50118 18-Inch 12 amp Electric Side Discharge/Mulching Lawn Mower best price,#SALE!!! Sales Helix EcoMower Reel Mower for sale,#SALE!!! Deals Great States 705-16 16-Inch Specialty Push Reel Lawn Mower For Low Growing Creeping Grasses With T-Style Handle best buy,#SALE!!! Sales Earthwise 50220 20-Inch 12 Amp Side Discharge/Mulching/Bagging Electric Lawn Mower best price,#SALE!!! Sales Earthwise 60217 17-Inch 24 Volt Side Discharge/Mulching Cordless Electric Lawn Mower best buy,#SALE!!! Deals Earthwise 60220 20-Inch 24 Volt Side Discharge/Mulching/Bagging Cordless Electric Lawn Mower best price,#SALE!!! Cheap Greenworks 25072 20-Inch 5-Blade Push Reel Lawn Mower with Grass Catcher best price,#SALE!!! Deals Sun Joe Mow Joe MJ407E 20-Inch Bag/Mulch/Side Discharge Electric Lawn Mower best buy,#SALE!!! Deals Husqvarna 64 16-Inch Push Reel Lawn Mower best buy,#SALE!!! Cheap John Deere Mower Deck Leveling Gauge for sale,#SALE!!! Cheap ELECTRONIC TRANSISTORIZED IGNITION MODULE NOVA II best price,#SALE!!! Cheap Factory-Reconditioned Black & Decker LCSSW220R 20V Li-Ion Cordless Grass Trimmer and Blower Sweeper Combo Kit for sale,#SALE!!! Sales Husqvarna 560BTS 65.6cc 2-Stroke X-Torq Gas Powered 232 MPH Backpack Blower best buy,#SALE!!! Sales Black & Decker PSL12 12-Volt Lithium-Ion Cordless Piranha Outdoor Pruning Saw best price,#SALE!!! Deals Karcher T100 Surface Cleaner best price,#SALE!!! Sales Powerwasher 80000 Universal Pressure Washer Rotary Brush Accessory Kit for sale,#SALE!!! Deals Briggs & Stratton 6052 Pressure Washer Hose Reel for sale,#SALE!!! Sales RiverCity Pitching Washers: (4) Blue with (1) Tin best price,#SALE!!! Cheap AR North America AR390 1,800 PSI 1.6 GPM 14 Amp Electric Pressure Washer With Hose Reel best price,#SALE!!! Deals Campbell Hausfeld PW1605 1600 PSI Electric Pressure Washer (1.4 GPM) best buy,#SALE!!! Cheap Briggs & Stratton High Endurance Synthetic Pressure Washer Pump Oil - 15 oz 6033 for sale,#SALE!!! Deals Wonder Washer best price,#SALE!!! Sales Generac 5995 3,300 PSI 3.2 GPM 302cc OHV Gas Powered Pressure Washer best price,#SALE!!! Deals Campbell Hausfeld CP5211 2,000 PSI Commercial Grade Electric 120 Volt Pressure Washer With 25-Foot Hose best buy,#SALE!!! Sales Generac 5993 3,000 PSI 2.8 GPM 212cc OHV Gas Powered Pressure Washer best price,#SALE!!! Deals Simpson MH10038QC 3/8-Inch x 100-Foot x 4,500 PSI Max Monster Heavy Duty Pressure Washer Hose best buy,#SALE!!! Sales AR Blue Clean AR767 Industrial Grade 1,900 PSI 2.1 GPM Electric Pressure Washer for sale,#SALE!!! Deals Powerworks 51102 1.4GPM Quite Induction Motor Electric Pressure Washer best buy,#SALE!!! Cheap Briggs & Stratton Pressure Washer Fuel Valve Service Kit 192980GS best buy,#SALE!!! Cheap 3M 16124 PPS Type H/O Large Pressure Cup best price,#SALE!!! Deals Simpson PowerShot PS4240S 4,200 PSI Honda GX390 Commercial Gas Powered Heavy Duty Pressure Washer for sale,#SALE!!! Sales AR Blue Clean AR909100K Universal Electric Power Washer Replacement Kit for sale,#SALE!!! Sales Briggs & Stratton Synthetic Pressure Washer Pump Oil - 5.3 oz 190585GS best buy,
โดย: prayakong วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:43:38 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

MC TROMUST
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]กรกฏาคม 2555

2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
20
27
28
29
30
 
 
All Blog