Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2562
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
19 มิถุนายน 2562
 
All Blogs
 
19 มิย 62 My first trip to Lord Buddha's Place Day 5; 1 Feb 2019 Mulagandha Kuti ; Sarnath

วันนี้รีบมาเขียนตอนสุดท้าย สังเวชนียสถานให้จบ  จะได้หยุดพักผ่อนกับเขาบ้าง   สถานทีนี้อยู่ใน พุทธสถาน ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นเอง  เป็นอีกตำแหน่งที่ได้มีเวลาลงนั่งสมาธิ  

             ในทริปนี้  ได้มีเวลานั่งสมาธิแค่เพียงสองแห่ง  คือ  เจดีย์พุทธคยา  และอีกแห่ง  คือ ที่บริเวณนี้   ดีสุดยอดทั้งสองสถานที่ ไม่เหมือนที่ใดในโลก
 
"มูลคันธกุฏี"
 
              บางตำรา เรียก กุฏิที่พักของพระพุทธเจ้าว่า มูลคันธกุฎี  ไปหมดทุกแห่ง  แต่ท่าน ปอ.ปยุตโต ท่าน เรียก เฉพาะที่แห่งนี้  มูลคันธกุฎี หมายถึง กุฏิแห่งแรก  สถานที่นี้เป็นกุฏิในพรรษาแรกที่พระพุทธเจ้าได้มาจำพรรษา   ส่วนกุฏิที่อื่นๆ  ก็เรียก  คันธกุฏี เฉยๆ
 


มูลคันธกุฏี
               แนวรั้วเหล็กสีครีมนั้น  กั้นไม่ให้ผ่านเข้าไป   ถ้าเคยดูภาพสมัยอดีตยังไม่มีเหล็กกั้นนี้    สถานที่บริเวณนี้  เคยเป็นวัด  บริเวณที่อยู่ด้านหลังแนวรั้วเหล็กนี้ คือ  สถานที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธเจ้า ในพรรษาแรก   และ ต่อมาอีกหลายครั้ง เมื่อเสด็จมาป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 


                    ตั้งแต่ผ่านรั้วพุทธสถานนี้เข้ามา  เราก็เป็นอิสระจากไกด์เดินสำรวจไปเรื่อยๆ    จนมาพบป้าย  มูลคันธกุฏีแห่งนี้   ก้าวขึ้นบันไดไม่กี่ขั้น    สถานที่ทำไว้สะอาดเรียบร้อย    รู้สึกเหมือนได้กราบแทบพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   วันนี้ไม่มีดอกไม้ ธูปเทียน  หรือ สิ่งใดมาบูชาเหมือนวันก่อนๆ    ระลึกได้ว่าเหลือเพียงปฏิบัติบูชาที่ทั้งชีวิตไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้เอาเสียเลย   วันนี้ขอตั้งจิตถวายการปฏิบัติที่เคยกระทำมา   มันอาจจะไม่ควรค่าพอจะบูชาพระพุทธองค์  แต่จะพยายามและเริ่มต้นนับแต่นี้ต่อไป

 "อานนท์! พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทำสักการะบูชาเราอยู่ด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิส เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น หาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่ อานนท์เอย!

ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม ผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูชาเราด้วยบูชาอันยอดเยี่ยม"


                  ถ้าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่แห่งนี้   ได้เข้าเฝ้ากราบพระบาท   ขอปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์สักครู่    ข้อข้องใจสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่มีสิ่งใดสงสัย   อยากทราบว่าสิ่งใดเป็นข้อธรรมที่ควรสนใจศึกษาให้มากให้ยิ่ง  ขอพระพุทธองค์ช่วยชี้แนะ    ทางซ้ายมือมีผนังอิฐแดงเป็นเงาร่ม   อากาศเย็นลมพัดเย็นสบาย   ทันทีที่นั่งลงจิตใจรวมลงสงบอย่างรวดเร็ว     เช่นเดียวกับ ใต้ต้นโพธิ์พุทธคยา  ไม่เหมือนที่ที่เคยนั่งสมาธิที่ใดในโลก     พลังแห่งความรักความเมตตาความสุขความอาจหาญร่าเริงเปี่ยมล้นจิตใจ    ข้อธรรมที่สำคัญที่พระพุทธองค์แนะนำให้ทบทวนปรากฏตอบขึ้นมาในจิตใจ   หลังจากวันนั้นทุกครั้งที่เปิดธรรมะ  เทศน์  คำสอน  ก็จะเป็นข้อธรรมบทธรรมนี้เอง    รู้แล้วก็ทวนแล้วทวนอีก  เหมือนเช่นชาวนาไถคราดนา   ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนดินร่วนซุย   

                สังเวชนียสถาน 3 แห่งในการเดินทางครั้งนี้  มีพลังงานของพระพุทธองค์ยังคงอยู่ให้พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใส  ได้มาสักการะ ระลึกถึงพระพุทธองค์จริงสมดังที่พระพุทธองค์เคยตรัสตอบพระอานนท์ไว้ก่อนปรินิพพาน   ได้พบความอัศจรรย์ใจในสถานที่ทั้งสามแห่งนั้น  เป็นอย่างมาก  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้หาโอกาส  ไปเฝ้าแทบพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสถานที่ สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งจะเกิดความศรัทธา  และ ได้อานิสงค์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อสิ้นชีวิต    
 

 พระอานนท์ทูลว่า "พระองค์ผู้เจริญ! เมื่อก่อนนี้ออกพรรษาแล้ว ภิกษุทั้งหลายต่างพากันเดินทางมาจากทิศานุทิศเพื่อเฝ้าพระองค์ ฟังโอวาทจากพระองค์ บัดนี้พระองค์จะปรินิพพานเสียแล้ว ภิกษุทั้งหลายจะพึงไป ณ ที่ใด?"

           "อานนท์! สถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือ
สถานที่ที่เราประสูติแล้วคือ ลุมพินีวันสถาน

สถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคือ อิสิปตนมิคทายะ แขวงเมืองพาราณสี

สถานที่ที่เราตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุความรู้อันประเสริฐทำกิเลสสิ้นไปคือ โพธิมณฑล ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม

และสถานที่ที่เราจะนิพพาน ณ บัดนี้คือ ป่าไม้สาละ ณ นครกุสินารา

อานนท์เอย! สถานที่ทั้ง ๔ แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถาน สารานียสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยบาทแห่งเรา"

 
 
ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นไฉน คือ  
           
๑. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ ฯ   
          
๒. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ฯ             

๓. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ ฯ            

 ๔. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้

สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ฯ 

ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ก็ดี พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จ ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี


ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยว จาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ

ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา

นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระองค์ได้จำพรรษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ตามลำดับดังต่อไปนี้ : 

พรรษาที่ 1 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี (โปรดพระเบญจวัคคีย์) 
พรรษาที่ 2-3-4 พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ ( เริ่มแต่โปรดพระเจ้าพิม พิสาร ได้อัครสาวก ฯลฯ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ครั้งแรก ฯลฯ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นอุบาสกถวายพระเชตวันถ้าถือตามพระวินัยปิฎก พรรษาที่ 3 น่าจะประทับที่พระเชตวัน นครสาวัตถี) 
พรรษาที่ 5 กูฏาคารในป่ามหาวัน นครเวสาลี (โปรดพุทธบิดาปรินิพพานที่กรุงกบิลพัสดุ์โปรดพระญาติที่วิวาทเรื่องแม่น้ำโรหิณี มหาปชาบดีผนวช เกิดภิกษุณีสงฆ์) 
พรรษาที่ 6มกุฏบรรพต(ภายหลังทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถี) 
พรรษาที่ 7 ดาวดึงสเทวโลก (แสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา) 
พรรษาที่ 8 เภสกฬามิคทายวัน ใกล้เมืองสุงสุมารคีรี แคว้นภัคคะ (พบนกุลบิดาและนกุลมารดา) 
พรรษาที่ 9 โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี 
พรรษาที่ 10 ป่าตำบลปาริไลยกะ ใกล้เมืองโกสัมพี (ในคราวที่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน) 
พรรษาที่ 11 หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อนาลายะ 
พรรษาที่ 12 เมืองเวรัญชา 
พรรษาที่ 13 ปาลิไลยบรรพต 
พรรษาที่ 14 พระเชตวัน (พระราหุลอุปสมบทคราวนี้) 
พรรษาที่ 15 นิโครธาราม นครกบิลพัสดุ์ 
พรรษาที่ 16 เมืองอาฬวี (ทรมานอาฬวกยักษ์) 
พรรษาที่ 17 พระเวฬุวัน นครราชคฤห์ 
พรรษาที่ 18-19 จาลิยบรรพต 
พรรษาที่ 20 พระเวฬุวัน นครราชคฤห์ (โปรดมหาโจรองคุลิมาล, พระอานนท์ได้รับหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐากประจำ) 
พรรษาที่ 21–38 พระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี 
พรรษาที่ 39–44 บุพพาราม เมืองสาวัตถี 
พรรษาที่ 45 เวฬุวคาม ใกล้นครเวสาลี

 My first trip to Lord Buddha's Place Day 5; 1 Feb 2019 Yasa Stupa ; Sarnath

My first trip to Lord Buddha's Place Day 5; 1 Feb 2019 Dharmarajika Stupa Sarnath

My first trip to Lord Buddha's Place Day 5; 1 Feb 2019 Dhamek Stupa Sarnath

My first trip to Lord Buddha's place Day 5 ; 1 Feb 2019 Veranasi -Ganges river

My first trip to Lord Buddha's Place Day 4; 31 Jan 2019 Buddha Relic Distribution Site ;Kushinagar

My first trip to Lord Buddha's Place Day 4 ; 31 Jan 2019 Ramabhar stupa มกุฏพันธนเจดีย์

My first trip to Lord Buddha's Place Day 4; 31 Jan 2019 Mahaparinirvana Temple

My first trip to Lord Buddha's Place Day4; 31 Jan 2019 - Mahaparinirvana Stupa Kushinagar 

My first trip to Lord Buddha's Place Day3; 30 Jan 2019

My first trip to Lord Buddha's Place Day3; 30 Jan 2019 Jundamarkan บ้านนายจุนทะ

My first trip to Lord Buddha's Place Day3; 30 Jan 2019 Kesariya Stupa

My first trip to Lord Buddha's Place Day3; 30 Jan 2019 Vishali Buddha's Relic stupa

My first trip to Lord Buddha's Place Day2; 29 Jan 2019 Nalanda

My first trip to Lord Buddha's Place Day2; 29 Jan 2019 Rajgir ; Venuvan 

My first trip to Lord Buddha's Place Day2; 29 Jan 2019 Rajgir เขาคิชฌกูฎGridhrakuta Hill 

My first trip to Lord Buddha's Place Day1; 28 Jan 2019 เจดีย์พุทธคยา

My first trip to Lord Buddha's Place Day1; 28 Jan 2019 ต้นไทรที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

 My first trip to Lord Buddha's Place Day1; 28 Jan 2019

My first trip to Lord Buddha's Place Ep.4

My first trip to Lord Buddha's Place Ep.3

My first trip to Lord Buddha's Place Ep.2

My first trip to Lord Buddha's Place Ep.1


 
Create Date : 19 มิถุนายน 2562
Last Update : 19 มิถุนายน 2562 22:12:27 น. 32 comments
Counter : 469 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเริงฤดีนะ, คุณhaiku, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณกะว่าก๋า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtoor36, คุณหอมกร, คุณตะลีกีปัส, คุณชีริว, คุณnewyorknurse, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณ**mp5**, คุณวลีลักษณา, คุณtuk-tuk@korat, คุณJinnyTent


 
เจิมๆๆๆ
สงบดีจังค่ะ
ครั้งหนึ่งในชีวิต
สำหรับตัวเอง
หากได้ไปนำเป็นบุญยิ่งนัก


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 19 มิถุนายน 2562 เวลา:21:55:25 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

นับว่าคุณเย็นได้ไปเยือนในเกือบทุกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เลยนะครับ
ที่นี่ผมก็ไม่ได้ไปครับ

เสียดายตรงสถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธถูกทำลายลงไปเกือบหมด
ที่สมบูรณ์ที่สุด
น่าจะเป็นพุทธคยานี่เองนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2562 เวลา:6:46:00 น.  

 
มาแล้วจ้า นายจ๋า

โอ๊ะโอ เขวี้ยงทิ้งน่ะ เงินจ๋านนะนาย (แพงด้วย)
แนะนำดีนัก เด๋วเขวี้ยงแขกก่อนดีฝ่า 555

----------------------

อ่านแล้วสัมผัสได้ถึงความปลื้มปริ่มของ จขบ. เป็นอย่างมากเลยค่ะ
ยังไงก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะเจ้าคะ ...

ได้คำตอบแล้วว่า ทำไมคนถึงอยากไปอินเดีย
อินเดียก็มีอะไรดี ๆ ที่ประเทศอื่นไม่มีเช่นนี้เอง
แค่จัดทริปแสวงบุญตามรอยพระพุทธองค์ก็เรียกแขกได้แล้วนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 มิถุนายน 2562 เวลา:16:46:02 น.  

 
พักหลังมานี้ ได้เห็นทัวร์พาไป สังเวชนียสถาน 4 อยู่บ่อย น่าจะไปได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นเนาะคะ

อนุโมทนาสาธุกับคุณเย็นด้วยค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 มิถุนายน 2562 เวลา:20:57:51 น.  

 
ผมเคยศึกษาเรื่องหุ้นอยู่พักใหญ่เลยครับ
แต่ก็ตัดสินใจไม่เล่นครับ 555
เพราะผมไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนเลยครับ
เคยเล่นกองทุนอยู่ 5 ปี
แล้วก็เลิกไปครับ

การเล่นหุ้นเป็นการลงทุนที่ดีมากๆเลยนะครับ
หากเราเล่นด้วยความรู้
เหมือนที่่คุณเย็นบอกไว้ในคอมเม้นท์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2562 เวลา:21:09:59 น.  

 
ไกด์น่าจะอยากให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศของสภานที่อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีใครมารบกวนด้วยมั้งครับ ดูแล้วเขารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่เป็นอย่างดีเลย

จากบล็อกลืมตอบ
ขอตัวนักแสดงจริงๆ ไม่ต้องจ่ายค่าตัวอะไรหรอกครับ ผมเขียนดักคอคนมาบอกผมให้หาซื้อตัวที่เป็นเพื่อนๆ ของเธอมาเพิ่มน่ะ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 20 มิถุนายน 2562 เวลา:23:29:50 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มิถุนายน 2562 เวลา:6:23:58 น.  

 
mcayenne94 Travel Blog ดู Blog
ตามไปเที่ยวต่อค่ะ บางบล็อกต้องพลาดไปแน่ๆโดย: หอมกร วันที่: 21 มิถุนายน 2562 เวลา:8:33:42 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ข้อมูลละเอียดละออมากเลยค่ะ
สงสัยว่าไปดาวดึงสเทวโลก
ไปยังไงคะ หมายถึงโลกของคนตายแล้วรึเปล่า
เป็นเพียงเหตุสมมติ หรือจริงแท้
อ่านแล้วเกิดขัดแย้งในใจค่ะ
สงสัยจริงๆ ไม่ได้แกล้งนะคะคุณเย็น
ขอยคุณกำลังใจให้ยำดอกจจรด้วยค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 21 มิถุนายน 2562 เวลา:12:49:59 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณเย็นโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มิถุนายน 2562 เวลา:13:40:38 น.  

 
ขอบคุณกำลังใจที่บล็อกค่า
แหม่ ขีดละ 10 บาทว่าแพง อินี้ซื้ออย่างอื่นแพงกว่านี้อีกนะนายจ๋า 555
เมนูนี้ทำไม่ยากค่ะ เพราะยาก ๆ ทำไม่เป็นเหมือนกันจ้าโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 มิถุนายน 2562 เวลา:19:42:50 น.  

 
เห็นชุดโชว์เค้าแล้ว ตกใจเหมือนกันค่ะคุณเย็น เวลานักท่องเที่ยวให้ทิปก็จะเหน็บตามนั้นล่ะค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 มิถุนายน 2562 เวลา:20:14:56 น.  

 
มูลคันธกุฎี ภาษาอังกฤษก็เขียนตามนี้เลยนะเนี่ย เป็นบุญตาจริงครับ กุฏิแห่งแรกในพุทธศาสนา
พี่เย็นมาทัวร์ของอะไรครับ เที่ยวละเอียดจัง อยากตามรอยเลย
สมัยพุทธกาลบริเวณนี้เป็นป่าอิสิปตนมฤคทายวันเลยใช่ไหมครับ ไม่มีสิ่งก่อสร้าง
สมัยนั้นบันทึกไว้ละเอียดดี มีสถานที่จำพรรษาครบทั้ง 45 พรรษาเลย ตามรอยได้ (ยกเว้นพรรษาที่ 7 ไม่รู้จะตามไปยังไง)โดย: ชีริว วันที่: 21 มิถุนายน 2562 เวลา:22:35:40 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 22 มิถุนายน 2562 เวลา:3:49:36 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณเย็นโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มิถุนายน 2562 เวลา:6:29:15 น.  

 
สงสัยมีผมคนเดียว
ที่ลองล้มเหลวนะครับ 555

เวลาแข่งขันอะไร
บางทีผมชอบทดลองเป็นผู้แพ้ครับ
ทั้งๆที่ผมเล่นให้ชนะก็ได้

แต่ถ้าทำการค้า
ลองล้มเหลวไม่ได้ครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มิถุนายน 2562 เวลา:18:57:23 น.  

 

มาเที่ยวด้วยค่ะ
ภาพสวยยย
ยังไม่เคยไปเลยค่ะ ฝันอยากไป
แต่ก็ไม่รู้จะได้ไปไหมเลยค่ะ
เพื่อนๆเขาไปกันหมดแล้ว
อยากไปก็ไม่มีคนไปเป็นเพื่อน


โดย: newyorknurse วันที่: 23 มิถุนายน 2562 เวลา:4:21:08 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มิถุนายน 2562 เวลา:6:32:31 น.  

 
คำว่า "ยอม" "ยอมรับ" "ทำใจ"
ผมว่ามีนัยยะสำคัญที่ดีเลยครับ
พอยอมได้ ก็ทำใจได้
ทำใจได้ ก็ผ่านทุกข์ไปได้ในที่สุดครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มิถุนายน 2562 เวลา:18:57:07 น.  

 
มาเที่ยว สักการะ ระลึก มูลคันธกุฎี ด้วยครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 23 มิถุนายน 2562 เวลา:23:48:58 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณเย็นโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มิถุนายน 2562 เวลา:6:25:03 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับุคณเย็น

เวลาดูดาราเกาหลี
ผมแยกไม่ออกเลยครับว่าคนไหนเป็นคนไหน 5555
ขนาดดูดาราผู้ชาย
บางทียังถามหลานสาวว่าเป็นผู้หญิงรึเปล่า
คือแต่งหน้ากันคิ้ว ปากแดง
เหมือนกันไปหมดจริงๆครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มิถุนายน 2562 เวลา:6:19:43 น.  

 
ส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 25 มิถุนายน 2562 เวลา:16:30:01 น.  

 
มาติดตาม ตามรอยพระศาสดา ค่ะ
ขอบคุณนะคะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 25 มิถุนายน 2562 เวลา:19:59:27 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 มิถุนายน 2562 เวลา:20:26:42 น.  

 
เรื่องการลอกในงานวิชาการ
ตอนนี้ปัญหายิ่งรุนแรงมากขึ้นจริงๆครับ

กฏหมายใหม่
หากรับจ้างเขียนวิทยานิพนธ์
มีความผิดตามกฏหมายด้วยครับ
สมัยผมเรียนเพื่ีอนผมก็จ้างทำครับ 555
แต่ผมทำเอง รู้สึกภูมิใจกว่าเยอะเลย

ผมอ่านหนังสือเยอะมากครับ
เป็นความชอบเลย
เพิ่งมาเขียนหนังสือหลังจากอ่านมาระยะหนึ่ง
แล้วก็รู้สึกว่าเขียนเองดีกว่า
จะตรงกับความรู้สึกของตนเอง
พอเขียนแล้ว
ก็เขียนยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มิถุนายน 2562 เวลา:10:54:10 น.  

 
จากบล็อกเพลง
รู้สึกเหมือนกันเลยค่ะ เหมือนโดนหักหลังนะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 26 มิถุนายน 2562 เวลา:19:36:05 น.  

 
ขอบคุณคุณเย็นสำหรับกำลังใจนะคะ

สังเวชนียสถานที่คุณเย็นพาชมทุกแห่งมีคุณค่ากับการไปเยือนมาก
ต๋ายังไม่มีโอกาสไปเอง ขอบคุณคุณเย็นมากนะคะที่แบ่งปัน
ประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 26 มิถุนายน 2562 เวลา:23:13:35 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณเเย็น
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:6:57:38 น.  

 
ขอบคุณเช่นกันครับคุณเย็น

หนังสือเล่มนี้
ความจริงแล้วก็คือหนังสือรวมคำคม
ประโยคเด็ดของโอปราห์เลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:14:26:53 น.  

 
อนุโมทนาสาธุกับคุณเย็นค่ะ
เป็นครั้งที่ที่เห็นมูลคันธกุฏี ไม่เคยเห็นจากที่ใด
ขอบพระคุณคุณเย็น ที่นำรูปและเรื่องราวมาแบ่งปัน

ทุกวันนี้ ถ้าจินสวดมนต์หรือปฏิบัติก็ถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ
แล้วเวลาที่ทำบุญถวายเพลหรือเวชภัณฑ์สังฆภัณฑ์
ไม่คิดขอสิ่งใดนอกจากให้ตัวเองมีดวงตาเห็นธรรม
และพานพบพระพุทธศาสนาทุกชาติภพไป

ด้วยพระเมตตาของพระพุทธองค์มากล้นเหลือคณานับ
ได้ชี้ทางที่สุดของแห่งทางพ้นทุกข์ให้กับสรรพสัตว์ในโลก
แต่ตัวเราเองกอดทุกข์ไว้ไม่ยอมปล่อย
พระองค์ท่านจากไปสองพันห้าร้อยหกสิบสองปีแล้ว
พระธรรมคำสั่งสอนท่านยังอยู่ ให้เราถือเหมือนเห็นพระองค์

ลำดับการจำพรรษาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จินรู้สึกคุ้นเคยเกินครึ่งค่ะ มักจะพบในหนังสือธรรมะ
ที่หยิบยกหรือมานำมาเล่าให้อ่าน ให้ฟังในคลิป

ตอนคุณเย็นไปไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยนะคะ
เงียบสงบมาก ๆ เลย หรือเป็นเพราะมุมกล้องคะ
อิ่มเอมบุญไปกับคุณเย็นจริง ๆ เลยค่ะ
อนุโมทนาบุญด้วยอีกครั้งโดย: JinnyTent วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:17:51:39 น.  

 
555 ทาสแมวรับทราบค่า
ทุกอย่างที่คุณเย็นเอ่ยมา ได้พูดคุยตกลงกับที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมอนุมัติเรียบร้อย เบิกได้ค่ะ

ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:19:59:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
mcayenne94
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 34 คน [?]
Bangkok

Kyoto

Sydney

Mcayenne94's Diary มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราวของเจ้าของบ้านและสิ่งแวดล้อม ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ จัดจำหน่าย ต้นไม้ดอกไม้ หรือสิ่งใด อนุญาตให้นำภาพถ่าย พร้อมชื่อMcayenneผู้ถ่ายภาพไปใช้ประโยชน์ได้ และสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำภาพถ่าย Mcayenne ไปใช้ โดยการดัดแปลงตัดต่อหรือลบชื่อภายในภาพ
Friends' blogs
[Add mcayenne94's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.