ทำวันนี้ให้มีคุณค่า และดีที่สุด
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2550
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
8 สิงหาคม 2550
 
All Blogs
 

แผนบริหารการสอน

แผนบริหารการสอน
แผนบริหารการสอนประจำวิชา (Course syllabus)
รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการประสัมพันธ์
(Information System for Public Relations)
รหัสวิชา 3034503
ภาคเรียนที่ 1/2550
จำนวนหน่วยกิต 3(2-2)
เวลาเรียน 64 คาบ/ภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน นางทฉัตรีย์ ชยันต์เกียรติ
นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel. 089-646-6330
E-mail : thacha_tree@hotmail.com

คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศต่องานประชาสัมพันธ์ในระดับต่างๆ แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อสนองการใช้งานของหน่วยงาน ตลอดจนวิธีการนำข้อมูลออกมาใช้งาน ฝึกจัดระบบสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
1.ผู้เรียนสามารถอธิบาย เข้าใจ ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับต่างๆ
2.ผู้เรียนสามารถแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อสนองการใช้งานของหน่วยงาน ตลอดจนนำข้อมูลที่จัดเก็บออกมาใช้งานได้
3.ผู้เรียนสามารถจัดระบบสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถจัดทำเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานได้ในเบื้องต้น

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติเบื้องต้น
1.การเข้าชั้นเรียน
- นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) ลากิจต้องส่งใบลาทางอีเมล์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ลาป่วยย้อนหลังไม่เกิน 1 สัปดาห์ ผู้ที่ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง ต้องทำการเพิกถอนรายวิชาเท่านั้น
- แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.การสอบและการส่งงาน
- ไม่มีการสอบย้อนหลัง
- ไม่รับงานที่ส่งช้ากว่ากำหนด งานทุกชิ้นต้องส่งโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น


แผนการสอน

สัปดาห์ เนื้อหาการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
1 แนะนำรายวิชา พร้อมทำความตกลงเบื้องต้น
ใน การเรียน
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เบื้อง ต้น ถึงความหมาย ความสำคัญ
กระบวนการประชาสัมพันธ์
- อธิบายรายวิชาตาม
Course syllabus
- ทดสอบก่อนเรียน Pre-test
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
- ผู้เรียนอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
2 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น บรรยายเนื้อหา
แบบฝึกหัด
ผู้สอนสรุปบทเรียน
3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์
บรรยายเนื้อหา
แบบฝึกหัด กรณีศึกษา
ผู้สอนสรุปบทเรียน
4 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
บรรยายเนื้อหา
แบบฝึกหัด
ผู้สอนสรุปบทเรียน
5 ระบบอินเตอร์เน็ตกับประชาสัมพันธ์
ค้นคว้า อภิปราย
รายงานกลุ่ม
ผู้สอนสรุปบทเรียน
6 การบริหารจัดการเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์
บรรยายเนื้อหา
แบบฝึกหัด
กิจกรรมกลุ่ม
ผู้สอนสรุปบทเรียน
7 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ บรรยายเนื้อหา
อภิปราย
แบบฝึกหัด
ผู้สอนสรุปบทเรียน
8 Mid-term สอบกลางภาค
9 - 12 การทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ฝึกปฏิบัติ
13 - 15 การทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ
16 ทบทวนบทเรียนทั้งหมด
สรุปเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
นักศึกษานำเสนอผลงาน
บรรยายสรุป
ผู้เรียนนำเสนอผลงาน
-ทดสอบหลังเรียน
Post-test

สื่อการเรียนการสอน1.เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการประสัมพันธ์
2.สื่อประกอบการสอนโปรแกรม PowerPoint / Internet
3.กรณีศึกษาทางด้านระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์
4.ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การวัดและการประเมินผล
การวัดผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 %
- ความสนใจใน การเรียน 10 %
- ชิ้นงาน (Website)
รายบุคคล 30 %
- การนำเสนอผลงาน (Presentation) 10 %
- ทดสอบกลางภาคเรียน (Mid-term ) 20 %
2.คะแนนสอบปลายภาคเรียน(Final exam) 30 %

การประเมินผล แบ่งออกเป็น 8 ระดับดังนี้

คะแนนระหว่าง 85-100 ได้ ระดับ A คะแนนระหว่าง 80-84 ได้ระดับ B+ คะแนนระหว่าง 75-79 ได้ระดับ B คะแนนระหว่าง 70-74 ได้ระดับ C+ คะแนนระหว่าง 60-69 ได้ระดับ C คะแนนระหว่าง 55-59 ได้ระดับ D+ คะแนนระหว่าง 50-54 ได้ระดับ D คะแนนระหว่าง 0-49 ได้ระดับ E

เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. สื่อและเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์.กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล .ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น,2549.
เสกสรร สายสีสด. ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์.กรุงเทพฯ : ออลบุ๊คส์พับลิชชิ่ง,
2549.


 

Create Date : 08 สิงหาคม 2550
0 comments
Last Update : 8 สิงหาคม 2550 14:28:42 น.
Counter : 222 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


Valentine's Month


 
โกซา
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หลังไมค์ถึงที่นี่ค่ะ Cursor by nuthinbutnet.net

love love

ความรู้สึกดีๆ

สวัสดีพี่น้องชาวโลก
Friends' blogs
[Add โกซา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.