วัน เวลา ใช่ไหม..ที่ทำใจคนเปลียนแปลง..
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2553
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
20 มีนาคม 2553
 
All Blogs
 

กัมพูชา (สถาบันพระปกเกล้า)

ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2553
คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร นักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 4
จาก สำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดสระแก้ว และเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
--------------------

วันที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2553
05.00 น. พร้อมกันที่สถาบันพระปกเกล้า
06.00 น. ออกเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้า โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง
สู่จังหวัดสระแก้ว บริการอาหารเช้าบนรถ พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็น
09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงาน โครงการดำเนินการและ
การมีส่วนร่วมของกรมทางหลวงชนบท (บริการจัดการถนนไร้ฝุ่น) ณ จังหวัดสระแก้ว

Photobucket

10.30 น. ออกเดินทางผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร ไทยและกัมพูชา
เป็นที่เรียบร้อย พบมัคคุเทศน์ท้องถิ่น (บรรยายไทย) เดินทางเข้าสู่เมืองเสียมราฐ ระยะทางประมาณ 150 กม.


เที่ยง รัปทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารประกายพฤกษ์ (ศรีโสภณ)

13.00 น. เดินทางสู่นครวัด ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมือ พ.ศ. 1650 - 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกสลักนูน ต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพรเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย


Photobucket


Photobucket

Photobucketขอเดี่ยวสัก 2 รูปน้า...

Photobucket


Photobucket18.30 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Apsara Holiday Hotel


Photobucket


19.00 น. งานเลี้ยงอาหารค่ำ ของพวกเรา ชาว ปจก. 4 ณ บริเวณริมสระว่ายน้ำ โรงแรม Apsara Holiday Hotel


Photobucket

Photobucket

ร่วมอวยพรวันเกิดเพื่อน ๆ ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ด้วยค่ะ

Photobucket


วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553

07.00 น. รัปทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร

08.00 น. ชมปราสาท บันทายศรี เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอกสร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่น ๆ จนได้รับการขนานนามว่า เป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า "รัตนชาติแห่งศิลปะขอม" ความเพลิดเพลินของการชมปราสาทนี้ คือ การได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคงมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน

Photobucket

Photobucket


อาจารย์หมอ วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมเดินทางกับพวกเราด้วย

Photobucket


09.30 น. เดินทางสู่น้ำตกกระบาลสะเปียน หรือ หัวสะพาน ถูกขนานนามจากแนวก้อนหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีลักษณะคล้ายสะพานทอดข้ามน้ำลายเล็ก ซึ่งมีกำเนิดจากเทือกเขากุเลน ซึ่งภายใต้ผืนน้ำมีศิวลึงค์ขนาดใหญ่นับพันองค์ และรูปสลักอีกจำนวนมาก


Photobucket

Photobucket


เที่ยง รัปทานอาหารกลางวันที่ทางขึ้นยอดเขา กระบาลสะเปียน
บ่าย 17.00 น. เดินทางสู่โตนเลสาปซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดซึ่งเกิดจากแม่น้ำโขงขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Photobucket

Photobucketค่ำ รัปทานอาหารเย็นที่ ร้านอาหารสวัสดี ซึ่งเป็นร้านอาหารของคนไทยในกัมพูชา และสัมภาษณ์นักธุรกิจ
20.30 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Apsara Holiday Hotel

วันที่ 3 วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553

07.00 น. รัปทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร
08.00 น. ชมเมืองพระนครธม (นครธม) ผ่านสะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉึดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปรา ที่พวกพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิดมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่ประตูเมืองทิศใต้ ชมปราสาท บายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่แตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิม ๆ เป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายานอย่างยิ่ง ปรางปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้ง 4 ทิศ เพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกร ของพระองค์ให้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็น เป็นสุข


Photobucket

Photobucket

Photobucket

เที่ยง รับทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารโตนเลจตุมุข (บุฟเฟ่ต์)

Photobucket


บ่าย เดินทางสู่ปราสาทแม่บุญตะวันออก ปราสาทแปรรูป และปราสาทกระวาน เพื่อศึกษาดูความเชื่อรูปแบบการผสมผสาน ระหว่างความเชื่อพิธีกรรมและการปกครอง
15.00 น. ชมปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดา เป็นวัดพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับ หรือ ตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ ที่แทรกซอนไซ ไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพังลงมากได้17.30 น. เดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง สามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้องสูง เราจะค่อย ๆ ชมตะวันคล้อยต่ำลงจนลับสายตา


Photobucket

Photobucket

ค่ำ รัปทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อย สวยงาม


20.30 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Apsara Holiday Hotel

วันที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553

07.00 น. รัปทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. เดินทางกราบไหว้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ
09.00 น. เข้าสู่ตัวเมืองเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกฝากทางบ้านที่ ตลาดซาจ๊ะ เมืองเสียมราฐ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึกต่าง ๆ
Photobucket

12.00 น. รัปทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารประกายพฤกษ์ (ศรีโสภณ)
14.00 น. ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองศุลกากร
15.00 น. เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร รัปทานอาหารว่างบนรถ
18.00 น. กลับถึงสถาบันพระปกเกล้า โดยสวัสดิภาพ

...........................
 

Create Date : 20 มีนาคม 2553
2 comments
Last Update : 24 มีนาคม 2553 14:43:05 น.
Counter : 1670 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ ไปมาแล้วเหมือนกันค่ะ

เคยไปตั้งสองครั้งแหนะ และยังคงอยากจะไปอีก


 

โดย: แป้งหมี่กะปอเปี๊ยะ 20 มีนาคม 2553 22:44:03 น.  

 

บรรยากาศดีจัง อิจฉาๆ เจ้าของ blog อยากไปบ้าง

 

โดย: gif IP: 125.27.75.241 24 มีนาคม 2553 16:11:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


may-mos
Location :
สมุทรปราการ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add may-mos's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.