เมษายน 2555

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
รีวิว กลูตาไธโอน part 1กลูตาไธโอน (GSH = Glutathione sulfhydryl)

จากภาพ : โครงสร้างโมเลกุลของกลูตาไธโอน

Smiley สิ่งแวดล้อมปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และมีเทน เมื่อก๊าซเหล่านี้เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะแปลงร่างเป็นกรด เซลล์ที่จะรอดจากกรดเหล่านี้ได้ จะต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) อยู่ภายใน เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกทำลาย หนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระนั้นก็คือ กลูตาไธโอน นั่นเอง ซึ่งกลูตาไธโอนมักถูกขนานนามว่า “กรดอะมิโนชะลอวัยยกกำลังสาม” หรือ “สารต้านอนุมูลอิสระยกกำลังสาม” หรือ “หัวหน้าของสารต้านอนุมูลอิสระ”

Smiley กลูตาไธโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายของเราสร้างได้เอง ประกอบไปด้วยเพปไทด์ 3 สาย โดยสังเคราะห์ขึ้นจากรดอะมิโน 3 ชนิด ก็คือ Cysteine , Glycine และ Glutamic acid ครับ ซึ่งเรามักพบภายในเซลล์ รอบๆนิวเคลียส ปกติแล้วร่างกายของเราจะไม่ขาดกลูตาไธโอน เว้นแต่ว่าเกิดโรคที่ต่อต้านการสร้างกลูตาไธโอน หรือ ในภาวะที่ร่างกายต้องการใช้กลูตาไธโอนเพิ่มขึ้น เช่น โรคตับ เบาหวาน ความดันสูง ต้อหิน มะเร็ง เอดส์ การสูบบุหรี่ เหล่านี้ พบว่าระดับกลูตาไธโอนในเลือดจะต่ำกว่ามาตรฐานจากภาพ : Glutathione redox cycle. In the schematic diagram are represented the reduced (GSH) and oxidized forms (GSSG and GS-R) of glutathione. The reduction back of GSSG and GS-R by the action of GSSG reductase (GSSG-Red) and thioredoxin (Trx) are also shown together with the contribution of NADPH as upstream supplier of reducing equivalents. (GSH-Px=Glutathione peroxidase)

Smiley กลูตาไธโอนภายในเซลล์อาจอยู่เป็นอิสระหรือจับกับโปรตีน ซึ่งกลตูาไธโอนอิสระจะอยู่ในรูปของ reduced form (GSH) และจะเปลี่ยนไปอยู่ใน รูปของ oxidized form (GSSG หรือ GS-R) ในภาวะที่มี oxidative stress โดยอาศัยเอนไซม์ glutathione peroxidase 

Smiley GSH มีคุณสมบัติสามารถแลกเปลี่ยน electron กับอนุมูลอิสระได้ โดย GSH จะเสีย electronไป 1 ตัว หลังจากที่ได้รับ electron เดี่ยวจากสารอนุมูลอิสระ ส่งผลให้โครงสร้างของกลูตาไธโอนไม่เสถียร จึงต้องจัด โครงสร้างใหม่เกิดเป็นโครงสร้างที่จับกัน 2 โมเลกุล (dimerized glutathione) ด้วย disulfide จึงถูกเรียกว่า oxidized glutathione (GSSG) แต่สามารถเปลี่ยน กลับให้อยู่ในรูปของ reduced form (GSH) ได้โดยอาศัยเอนไซม์ glutathione reductase และ NADPH ส่วน GS-R สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็น GSH ได้ด้วย Thioredoxin (Trx) และ NADPH

Smiley ส่วนใหญ่เราจะพบกลูตาไธโอนได้ในทุกๆเซลล์ โดยเซลล์สัตว์จะพบมากที่ ตับ ม้าม ไต และ ตับอ่อน รวมไปถึงบริเวณเลนส์ตา และกระจกตา ส่วนในเลือดนั้นมีกลูตาไธโอนน้อย ส่วนในพืชนั้นเราพบกลูตาไธโอนมากใน หน่อไม้ฝรั่ง อโวคาโด วอลนัท เป็นต้น จากการศึกษาเราพบว่า ระดับกลูตาไธโอนจะลดระดับลง ในผู้สูงอายุ โดย 50% ของผู้ที่มีอายุ 65 ปี จะขาดกลูตาไธโอน นำไปสู่โรคต่างๆ เช่น มะเร็ง ข้อเสื่อม ต้อกระจก และความชราจากภาพ : ระดับกลูตาไธโอนและระดับความเสียหายจากอนุมูลอิสระ (OS)  ซึ่งสัมพันธ์กับอายุ


ประโยชน์ที่จะได้รับจากกลูตาไธโอน

1. Antitoxin คือ ต่อต้านพิษต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย พบว่า กลูตาไธโอนทำหน้าที่ทำลายพิษโดยตรง สารพิษที่กลูตาไธโอนช่วย Detox ออกมา เช่น พวกโลหะหนัก สารระเหย ยาฆ่าแมลง หรือยาบางชนิด เช่น พิษจากพาราเซตามอล โดยพบว่า พาราเซตามอล 5 กรัม หรือมากกว่า + แอลกอฮอล์ ⇒ ตับวาย  เป็นต้น 

2. ป้องกันตับจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ และเสริมฤทธิ์การทำงานของตับต่อการขจัดสารพิษ

3. ช่วยกำจัดนิโคตินจากการสูบบุหรี่ หรือ การสูดดมควันจากบุหรี่

4. ต้านอนุมูลอิสระ พบว่ากลูตาไธโอนช่วยปกป้องอวัยวะจากอนุมูลอิสระ เช่น ดวงตา (ร่วมกับไรโบฟลาวิน) ผิวหนัง สมอง ตับ ไต หัวใจ เป็นต้น โดยการทำให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในไขมันเป็นกลาง เช่น ที่เยื้อหุ้มเซลล์ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือไขมัน กลูตาไธโอนทำหน้าที่รวมกับ กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส กลูตาไธโอนรีกดัคเตส ในการขจัดอนุมูลไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และอนุมูลไฮดรอกซิล ให้เปลี่ยนไปเป็นน้ำ

5. ต้านการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เนื่องจากกลูตาไธโอนไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด ให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมต่างๆ และยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วย โดยการช่วยขนส่งกรดอะมิโน เช่น L-alanine ผ่านเยื้อหุ้มเซลล์โดยทางอ้อม (L-alanine จำเป็นสำหรับการผลิตเม็ดเลือดขาว ลิมโฟไซต์) อีกทั้ง พบกลูตาไธโอนในปริมาณที่สูงมากในต่อมไทมัส ซึ่งเป็นต่อมที่มีความสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันอย่างมาก เมื่อร่างกายขาด GSH จะทำให้ Macrophage (เป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ “กลืนกิน” สิ่งแปลกปลอม ) ซึ่งจะมีอยู่ตามเนื้อเยื้อเกี่ยวพันหลวมๆ และอวัยวะต่างๆ เช่น ม้าม ปอด และ ตับ ลดลงจากภาพ : เซลล์ไมโครฟาจ กำลังจะเขมือบสิ่งแปลกปลอม (เชื้อแบคทีเรีย)


Smiley เชิงลึก

GSH ต่ำ ---> prostaglandin + leukotriene C ถูกยับยั้ง ----> Microphage ถูกยับยั้ง 

**Leukotriene ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเข้าถึงสิ่งแปลกปลอมที่รุกราน

**Arachidonic acid เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จำเป็นต่อการสร้าง prostaglandin E2 

**มีการทดลองใช้ยาที่ไปยับยั้งเมตาบอลิซึมของ GSH ----> ทำให้ GSH และกรดอะราคิโดนิค (Arachidonic acid) ลดลง ----> prostaglandin ลดลง + leukotriene C ลดลง----> Microphage ลดลง 


6. ช่วยซ่อมแซม DNA สร้างโปรตีน และ prostaglandin 

7. ต้านความชรา

8. ผู้ป่วยเบาหวาน ไขมันอุดตันในผนังหลอดเลือด ปอดอุดกั้น หูหนวกจากการการฟังเสียงดังเกินปกติ พบว่ากลูตาไธโอนช่วยส่งเสริมการรักษา

9. อาจป้องกันมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งตับ ตอลดจนใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะกรณีที่ตับเสียการทำงานไป พบว่า GSH สามารถทำลายสารก่อมะเร็งได้ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด เช่น Alflatoxin โดยไปจับกับพิษ พร้อมกับกลูตาไธโอนทรานเฟอเรส แล้วขจัดออกทางน้ำดีหรือปัสสาวะ (การศึกษาในสัตว์ทดลอง กลูตาไธโอนลดมะเร็งตับที่เกิดจากสาร aflatoxin อย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มการรอดชีวิต กลุ่มควบคุมเสียชีวิตภายใน 24 เดือน กลุ่มที่ได้รับกลูตาไธโอนยังคงมีชีวิตรอด 81% เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 24 เดือน) 

10. กลูตาไธโอน เป็นสารต้านการเกิดเนื้องอก (antitumor) และ chemoprotectant ใช้ลดพิษจากยารักษามะเร็ง ( การศึกษามะเร็งในมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากกลูตาไธโอนในบทบาทที่สำคัญคือ ใช้ต้านพิษของยา cisplatin ซึ่งจะเกิดพิษที่ไตและพิษต่อระบบประสาท)

11. ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและทำให้เม็ดเลือดแดงสมบูรณ์ การขาดเอนไซม์กลูตาไธโอนรีดักเตส และ กลูตาไธโอนเปอออกซิเดส ทำให้มีการทำลายของเม็ดเลือดแดง

12. ยับยั้งการสร้างสีผิว ทำให้ผิวกระจ่างใส ขาวขึ้น เนื่องจากกลูตาไธโอนมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้าง Phaeomelanin 

** Phaeomelanin (เม็ดสีอ่อน ขาวปนชมพู)
** Eumelanin (เม็ดสีคล้ำ)

กลูตาไธโอน ⇏ Tyrosinase (enzyme) ⇒ Phaeomelanin ⇑ Eumelanin ⇓ ⇒ ผิวขาวขึ้น

Smiley ผลของกลูตาไธโอนต่อผิวขาวนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับสีผิวเดิมของพี่น้องด้วย หากมีสีผิวอ่อนอยู่แล้วก็เห็นผลไว แต่หากผิวคล้ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็ต้องรอให้ร่างกายสร้างเม็ดสีผิวอ่อน ชุดใหม่เสียก่อน + เซลล์ผิวเก่าสีคล้ำหลุดลอกออกไป ซึ่งหากว่าคล้ำมากก็อาจจะต้องใช้เวลาผลัดเซลล์ผิวเดิมเป็นปี จากนั้นจึงจะเห็นผิวในชุดเม็ดสีอ่อนชุดใหม่ที่สร้างขึ้นมา 

Smiley อย่างไรก็ตาม บางคนอาจจะไม่ขาวขึ้นก็ได้ เนื่องจากบางคน มียีนสร้างสีที่แข็งแกร่ง จะใช้อะไรมายับยั้งการสร้างสีชั่วคราวก็ไม่ได้ผล (ไม่ระคายผิว) ก็เลยต้องทำใจนะ แต่บางคนเอนไซม์อ่อนไหวง่าย มันก็ต้องขาวแน่นอนอยู่แล้ว

Smiley สรุปว่ากลูตาไธโอน อาจจะสามารช่วยให้ผิวค่อยๆ ขาวขึ้น ในช่วงเวลาที่กิน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการป้องกันแสงแดด และสารอาหารจำเป็นต่อการสร้างเซลล์ผิวใหม่ เช่น น้ำมันปลา วิตามินซี สังกะสี ซีลีเนียม วิตามินบี เซลล์ผิวหนังส่วนสารเสริมฤทธิ์กลูตาไธโอน ก็มี โอพีซี และ ALA

Smiley เมื่อกินหรือฉีด ก็ไม่ได้ผล ก็สมควรปล่อยตามชะตาฟ้าลิขิตดีกว่า แม้จะมีมาตรการเด็ดขาด คือยาฆ่าเซลล์สร้างเม็ดสี ที่แพทย์นำมาใช้ ก็ก่อให้เกิดผิวเผือกไปตลอดชีวิต ทำให้ต้องหลบแสง UV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งผิว 

13. รักษาโรคภูมิแพ้

14. รักษาโรคข้ออักเสบ

15. ลดผลข้างเคียงร้ายแรงของการฉายรังสีปริมาณสูงในการทำเคมีบำบัด และการเอกซ์เรย์

โทษที่ได้รับจากกลูตาไธโอน

1. ผิวหนังแดง 

2. ความดันโลหิตต่ำ

3. โทษของการฉีดกลูตาไธโอนทางหลอดเลือดดำ

Smiley การฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ มีโอกาสที่จะแพ้ได้ ทั้งการแพ้สารกลูตาไธโอนเอง หรือ อาจจะแพ้สารฆ่าเชื้อ หรือ สารกันเสีย หรือ สารปนเปื้อน ขณะนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าผู้ที่ได้รับการฉีดกลูต้าไทโอนขนาดสูงทำให้เกิด อาการช็อค ความดันต่ำ หายใจไม่ออก และเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีSmiley สารกลูต้าไทโอนแบบฉีด ที่ใช้กันอยู่เป็นการลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายไม่ผ่านการรับรองจากองค์การ อาหารและยา สารนี้ที่ใช้ในการแพทย์ มีชื่อว่า Tationil ซึ่งผลิตโดยบริษัท Roche ประเทศอิตาลี แต่บริษัท Roche ประเทศไทย ได้ยืนยันมาว่าบริษัทไม่ได้เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย และยังพบว่ามียาปลอม ที่ผลิตจากเวียดนาม และจีน โดยที่พิมพ์ว่าผลิตในอิตาลี ทำให้เกิดผลข้างเคียงในการฉีดได้Smiley ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ มีการขายเกลื่อนตามเว็บไซต์ ราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงเป็นหมื่นบาท และมีการแนะนำวิธีฉีด และอวดอ้างสรรพคุณจนทำให้คนที่อยากขาวเกิดความสนใจ และซื้อหาไปทดลองทั้งฉีดกันเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพ้การติดเชื้อและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย 

4. การที่ฉีดมักจะให้วิตามินซีในขนาดสูงร่วมด้วย ซึ่งการฉีดวิตามินซีในขนาดที่สูง และเร็วเกินไปอาจทำให้เกิดอาการมึนศีรษะ คล้ายจะเป็นลมได้


5. พบว่าการที่ได้รับสารกลูต้าไทโอนโดยการฉีดเป็นเวลานานๆ จะทำให้เม็ดสีที่จอตาลดลงทำให้รับแสงได้น้อยลง เสี่ยงต่อการมองเห็นได้ในอนาคต ทางวารสารทางการแพทย์สหรัฐอเมริกาจัดว่าเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง ทางตา

6. การใช้สารกลูต้าไทโอนในผู้ป่วยมะเร็งทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาทางเคมีลดลง7. การได้รับสารกลูต้าไทโอนปริมาณมาก (20,000 mg/day) มีผลต่อแร่ธาตุในขบวนการเมตาบอลิซึมและตัวมันเองสามารถกลายเป็นอนุมูลอิสระ มาทำร้ายร่างกายได้

 อีกทั้งไปทำลาย DNA อีกด้วย ผู้บริโภคไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่อ้างว่าสามารถช่วยให้ผิวขาวขึ้น เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่จะทำให้ผิวขาวขึ้นได้อย่างถาวร ผลิตภัณฑ์หรือยาอาจช่วยได้ชั่วคราว แต่เมื่อหมดฤทธิ์ร่างกายก็ผลิตเม็ดสีตามปกติ ทั้งนี้การที่ประชาชนในแถบเอเชียมีผิวคล้ำถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ เพราะสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ได้ ทำให้โอกาสการเกิดมะเร็งผิวหนังน้อยกว่าคนผิวขาว จึงไม่ควรมีค่านิยมที่ผิดในการเปลี่ยนสีผิวให้ผิดธรรมชาติ
จากภาพ : โครงสร้างLiposomeSmiley ซึ่งจะเก็บยาไว้ภายในเพื่อผลในการรักษา

8. เคยเชื่อกันว่ากลูตาไธโอนไม่ดูดซึมโดยการกิน ต้องใช้ N-acetyl cysteine + วิตามินบี 2 + ไนอาซิน + ซีลีเนียม ในการสร้าง แต่ ณ. ปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาการผลิตกลูตาไธโอนที่ดูดซึมได้ดี โดยการสร้างในรูปของ LiposomeSmiley จนพิสูจน์ทราบได้ จากการตรวจเลือดภายหลังการกินกลูตาไธโอน เปรียบเทียบกับ การให้ N-acetyl cysteine + วิตามินบี 2 + ไนอาซิน + ซีลีเนียม แล้วพบว่า กลุ่มที่กินกลูตาไธโอนมีระดับกลูตาไธโอนในกระแสเลือดสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

9. N-Acetyl Cysteine เป็นรูปที่พบมากที่สุดของ Cysteine มีความสำคัญในการสลายพิษ นำมาใช้รักษาผู้ได้รับยาหรือแอลกอฮอร์เกินขนาดได้ ป้องกันร่างกายจากรัสี ป้องกันอันตรายที่ตับ และสมอง ได้รับจากแอลกอฮอร์ ยา และสารพิษในบุหรี่ 

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลูตาไธโอน

สารอาหารที่สนับสนุนการสร้างกลูตาไธโอนได้แก่ ซีสเตอีน กลัยซีน กรดกลูตามิค เมทไธโอนีน และซัลเฟอร์ โดยแหล่งอาหารที่มีเมทไธโอนีน และซีสเทอีน ได้แก่ ไข่แดง และพริกสุก ส่วนแหล่งที่มีซัลเฟอร์สูง เช่น โปรตีน กระเทียม หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง บรอคโคลี กระหล่ำปลี เป็นต้น

การกินกลูตาไธโอนโดยทั่วไป

1.ขนาดรับประทาน 500-1000 มก. ต่อวัน

2. หากกินร่วมกับ กรดแอลฟาไลโปอิค (ALA) และวิตามินซี ได้ ก็จะดีไม่น้อย


Smiley view label

Smiley ดูสินค้าที่ร้าน

VRP                  : Lipoceutical™ Glutathione 
POTENCY      : 422.7 mg / 1 Tsp. = 5 ml. 
QUANTITY    : 4 fl. Oz. = 24 Tsp. 
PRICE             : 2600 บาท 

ส่วนที่ดี
1. กลูตาไธโอนตัวนี้ เค้าทำให้อยู่ในรูปของ Liposome ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติที่ทนต่อกรดและเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร จึงสามารถนำกลูตาไธโอนไปปล่อยที่ลำไส้ได้ (กลูต้าไธโอนจะไม่ค่อยคงตัวในกระเพาะอาหาร เนื่องจากสามารถถูกทำลายด้วยกรดหรือเอนไซม์ โดยเฉพาะเอนไซม์ Transpeptidase ) 
2. เนื่องจากโครงสร้างแบบ Liposome จึงทำให้กลูตาไธโอนถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้เกือบ 100% 
 3. Liposomal ดูดซึมเร็ว เห็นผลไว ใกล้เคียงแบบฉีด สำหรับผู้ที่ต้องการเห็นผลเร็ว แต่กลัวการฉีด ขอแนะนำกลูต้าไธโอนรูปแบบ Liposome ครับ 
4. กลูต้าไธโอนอันนี้ อยู่ในรูป Reduce Form (Active Form) ซึ่งเป็นรูปแบบของกลูต้าไธโอนที่พร้อมจะออกฤทธิ์ทันที หากเป็นกลูตาไธโอนในรูปแบบอื่นๆ เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายจะต้องมีการเปลี่ยนรูปอีกถึงจะออกฤทธิ์ได้ 
5. เป็นสินค้าเกรดยาครับ 

ส่วนที่แย่
น่าจะให้วิตามินซี มาซักนิด เพราะวิตามินซีช่วยทำให้กลูตาไธโอนที่ถูกใช้แล้ว (GSSG) ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (GSH) แต่หากกินวิตามินซีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรคับ

สรุป
กลูตาไธโอนอันนี้ ผมชอบมากคับ ติดอยู่ที่ว่าแพงไปนิด ใครไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองก็ควักกระเป๋าได้เลยคับ


Smiley view label

Smiley ดูสินค้าที่ร้าน

NUTRICOLOGY : Acetyl Glutathione 
POTENCY            : 100 mg / 1 Tablet. 
QUANTITY          : 60 Tablets. 
PRICE                   : 2600 บาท 

ส่วนที่ดี
1. กลูตาไธโอนตัวนี้ เป็นกลูตาไธโอนในรูป Acetyl ซึ่งมีความคงตัวในกระเพาะ จึงผ่านกระเพาะไปปล่อยสารที่สำไส้ได้อย่างดี มีการดูดซึมที่สูง 
2. กินง่าย 

ส่วนที่แย่
ขนาดของกลูตาไธโอนน้อยไปหน่อย 

สรุป
กลูตาไธโอนอันนี้ ผมก็ชอบเหมือนกันคับ ติดอยู่ที่ว่าแพงไปนิด+ขนาดของกลูตาไธโอนน้อยไป ใครไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองก็ควักกระเป๋าได้เลยคับ


Smiley view label

Smiley ดูสินค้าที่ร้าน

NUTRICOLOGY : Glutathione Complex
POTENCY            : N/A
QUANTITY          : 90 Tablets. 
PRICE                   : 1500 บาท 

ส่วนที่ดี
1. ส่วนประกอบดีมากครับ มีทั้ง NAC ซีลีเนียม วิตามินซี วิตามินบี 1,2 กลูตาไธโอน(ในรูปรีดิวซ์) และกรดไลโปอิค เรียกได้ว่าครบถ้วนบริบูรณ์เลยครับ ในการสังเคราะห์กลูตาไธโอน

ส่วนที่แย่
1. กลูตาไธโอนที่ใส่มานั้นเสื่อมสภาพเร็วมากเมื่อผ่านกระเพาะ ผมคิดว่า กว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็เดี้ยงซะก่อน
2. ให้ NAC มาน้อยนิด
3. ขาดไนอาซิน ซึ่งต้องหากินเองคับ

สรุป
เป็นสารตั้งต้นกลูตาไธโอนที่ดีเลยทีเดียวครับ แต่แพงไปหน่อย


Smiley view label

Smiley ดูสินค้าที่ร้าน

LivOnLab       : Lypo-Spheric GSH 
POTENCY     : 450 mg / 1 pack. = 0.2 fl. Oz. = 5.4 ml. 
QUANTITY   : 30 packets = 6 fl. Oz. = 162 ml. 
PRICE            : 2600 บาท 

ส่วนที่ดี
1. กลูตาไธโอนตัวนี้ เค้าทำให้อยู่ในรูปของ Lyposomal Nano-Spheres® (เหมือนของ VRP แบบน้ำ) ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติที่ทนต่อกรดและเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร จึงสามารถนำกลูตาไธโอนไปปล่อยที่ลำไส้ได้ (กลูต้าไธโอนจะไม่ค่อยคงตัวในกระเพาะอาหาร เนื่องจากสามารถถูกทำลายด้วยกรดหรือเอนไซม์ โดยเฉพาะเอนไซม์ Transpeptidase ) 
 2. เนื่องจากโครงสร้างของ Liposome จึงทำให้กลูตาไธโอนถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้เกือบ 100% 
3. Lyposomal Nano-Spheres® ดูดซึมเร็ว เห็นผลไว ใกล้เคียงแบบฉีด ด้วยนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชั้นสูงจากอเมริกา สำหรับผู้ที่ต้องการเห็นผลเร็ว แต่กลัวการฉีด ขอแนะนำกลูต้าไธโอนรูปแบบ Lyposomal Nano-Spheres® 
4. กลูต้าไธโอนของ Lypo-SphericTM GSH นี้อยู่ในรูป Reduce Form (Active Form) ซึ่งเป็นรูปแบบของกลูต้าไธโอนที่พร้อมจะออกฤทธิ์ทันที หากเป็นกลูตาไธโอนในรูปแบบอื่นๆ เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายจะต้องมีการเปลี่ยนรูปอีกถึงจะออกฤทธิ์ได้

ส่วนที่แย่
น่าจะให้วิตามินซี มาซักนิด เพราะวิตามินซีช่วยทำให้กลูตาไธโอนที่ถูกใช้แล้ว (GSSG) ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (GSH) แต่หากกินวิตามินซีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรคับ

สรุป
กลูตาไธโอนอันนี้ ผมชอบมากคับ ติดอยู่ที่ว่าแพงไปนิด ใครไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองก็ควักกระเป๋าได้เลยคับ


Smiley view label

Smiley ดูสินค้าที่ร้าน

JARROW      : N-A-C 600 mg 
POTENCY    : 600 mg / 1 Tablet 
QUANTITY  : 100 Tablets 
PRICE           : 800 บาท 

ส่วนที่ดี
N-Acetyl Cysteine เป็นสารตั้งต้นของ กลูตาไธโอน ที่ต้องมี ซีลีเนียม วิตามินบี2 และ ไนอาซีน เข้าร่วมปฎิกิริยาด้วย 

ส่วนที่แย่
ไม่มี ซีลีเนียม วิตามินบี2 และ ไนอาซีน ดังนั้นควรกินรวมกับวิตามินและเกลือแร่รวม

สรุป
ที่ผมแนะนำ NAC ให้นั้น เพื่อแก้ปัญหากลูตาไธโอนที่แพงมากไปคับ ประสิทธิภาพก็อาจจะด้อยกว่าการกินกลูตาไธโอนแบบ ไลโปโซมไปหน่อยนะ แต่ดีกว่ากลูตาไธโอนทั่วๆไปแน่นอนคับ


Smiley view label

Smiley ดูสินค้าที่ร้าน

COUNTRY LIFE : Biochem NAC 
POTENCY            : 750 mg / 1 Capsule 
QUANTITY          : 60 Capsules 
PRICE                   : 580 บาท 

ส่วนที่ดี
N-Acetyl Cysteine เป็นสารตั้งต้นของ กลูตาไธโอน ที่ต้องมี ซีลีเนียม วิตามินบี2 และ ไนอาซีน เข้าร่วมปฎิกิริยาด้วย 

ส่วนที่แย่
ไม่มี ซีลีเนียม วิตามินบี2 และ ไนอาซีน ดังนั้นควรกินรวมกับวิตามินและเกลือแร่รวม

สรุป
ที่ผมแนะนำ NAC ให้นั้น เพื่อแก้ปัญหากลูตาไธโอนที่แพงมากไปคับ ประสิทธิภาพก็อาจจะด้อยกว่าการกินกลูตาไธโอนแบบ ไลโปโซมไปหน่อยนะ แต่ดีกว่ากลูตาไธโอนทั่วๆไปแน่นอนคับ


Smiley view label

Smiley ดูสินค้าที่ร้าน

NOW FOODS : NAC 600 mg Selenium , Molybdenum 
POTENCY      : 600 mg / 1 Capsule 
QUANTITY    : 100 / 250 Capsules 
PRICE             : 580 บาท / 1100 บาท 

ส่วนที่ดี
1. N-Acetyl Cysteine เป็นสารตั้งต้นของ กลูตาไธโอน ที่ต้องมี ซีลีเนียม วิตามินบี2 และ ไนอาซีน เข้าร่วมปฎิกิริยาด้วย 
2. มี ซีลีเนียม มาให้ด้วย 

ส่วนที่แย่
ไม่มี วิตามินบี2 และ ไนอาซีน ดังนั้นควรกินรวมกับวิตามินและเกลือแร่รวม 

สรุป
ที่ผมแนะนำ NAC ให้นั้น เพื่อแก้ปัญหากลูตาไธโอนที่แพงมากไปคับ ประสิทธิภาพก็อาจจะด้อยกว่าการกินกลูตาไธโอนแบบ ไลโปโซมไปหน่อยนะ แต่ดีกว่ากลูตาไธโอนทั่วๆไปแน่นอนคับ


Smiley view label

Smiley ดูสินค้าที่ร้าน

SOLARAY     : NAC 600 mg 
POTENCY     : 600 mg / 1 Vcapsule 
QUANTITY   : 60 Vcapsules 
PRICE            : 620 บาท 

ส่วนที่ดี
N-Acetyl Cysteine เป็นสารตั้งต้นของ กลูตาไธโอน ที่ต้องมี ซีลีเนียม วิตามินบี2 และ ไนอาซีน เข้าร่วมปฎิกิริยาด้วย 

ส่วนที่แย่
ไม่มี ซีลีเนียม วิตามินบี2 และ ไนอาซีน ดังนั้นควรกินรวมกับวิตามินและเกลือแร่รวม

สรุป
ที่ผมแนะนำ NAC ให้นั้น เพื่อแก้ปัญหากลูตาไธโอนที่แพงมากไปคับ ประสิทธิภาพก็อาจจะด้อยกว่าการกินกลูตาไธโอนแบบ ไลโปโซมไปหน่อยนะ แต่ดีกว่ากลูตาไธโอนทั่วๆไปแน่นอนคับ


Create Date : 06 เมษายน 2555
Last Update : 18 พฤษภาคม 2555 17:07:58 น.
Counter : 10161 Pageviews.

1 comments
  
สนใจคะ
ช่วยตอบเมลล์หน่อย
โดย: sainaino IP: 124.121.208.223 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:19:24:47 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

ultramaths
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 59 คน [?]ผม..เฟยเฟย รายงานตัวค้าบ
ultramaths ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อความทั้งหมดในblogนี้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
All rights reserved.