พัฒนาความคิด พิชิตความสำเร็จ
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2549
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
1 สิงหาคม 2549
 
All Blogs
 
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(เก่า)

เห็นว่าตำแหน่งเหล่านี้มีความสำคัญจึงขอลงไว้ให้ไ้ด้ทราบกันว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง ไว้คราวหน้าจะหาตำแหน่งทางข้าราชการมาลงไว้ให้ทราบกัน ขอบคุณ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
หมวดแรงงาน
คนครัว *
คนงาน * Workman
คนงานเกษตร
คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
คนงานเครื่องสูบน้ำ
คนงานทดลองการเกษตร
คนงานทดสอบดินรากฐาน
คนงานทดสอบวัสดุก่อสร้าง
คนงานบัญชีเครื่องจักร
คนงานประจำตึก
คนงานประจำเรือ
คนงานประมง
คนงานปราบศัตรูพืชและวัชพืช
คนงานเปล
คนงานเพาะชำ
คนงานรีดนมโค
คนงานเลี้ยงผึ้ง
คนงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
คนงานเลี้ยงไหม
คนงานสาธิตการปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น
คนงานห้องทดลอง * Laboratorian
คนซักผ้า
คนซักฟอก
คนเรือ
คนสวน * Gardener
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
นักการภารโรง * Janitor
บริกร
ผู้ช่วยพนักงานเอกสารแผนที่
ผู้ฝึกใช้เครื่องมือกล
ผู้รักษาราชอุทยาน
พนักงานกลั่นน้ำ
พนักงานเก็บตั๋วขนานยนต์
พนักงานเข้าเล่ม
พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร
พนักงานจำหน่ายบัตร
พนักงานเจาะดิน
พนักงานซักฟอก
พนักงานซักฟอก ชั้น 1
พนักงานซักรีด *
พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน
พนักงานดูแลอ่างเก็บน้ำ
พนักงานติดแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานทำปก
พนักงานน้ำมัน
พนักงานบริการน้ำมันและหล่อลื่น
พนักงานประจำตึก *
พนักงานประจำเรือ
พนักงานประห้องเก็บศพ
พนักงานประจำห้องผู้ป่วย
พนักงานเปล *
พนักงานผลิตห้องทดลอง
พนักงานผู้ช่วยทดลอง
พนักงานพับแบบ
พนักงานเพาะชำ
พนักงานรักษาคลอง
พนักงานเรือ
พนักงานเรือกล
พนักงานเลี้ยงไหม
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
พนักงานสโมสร
พนักงานหล่อลื่น
ยาม * Security Guard
หมวดกึ่งฝีมือ
ครูปอเนาะ ชั้น 1
ควาญช้าง
เจ้าหน้าที่คานเรือ
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ชั้น 1
ช่างเครื่องเรือ
ช่างเครื่องเรือ ชั้น 1
ช่างเครื่องเรือกลลำน้ำ ชั้น 1
ช่างเครื่องเรือจักยนต์
ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
ช่างเครื่องเรือยนต์
ช่างซ่อมปรับเครื่องสำรวจ ชั้น 1
ช่างตัดกระดาษ
ช่างตัดเย็บผ้า
ช่างตัดและพับกระดาษ
ช่างตีตราเหรียญกษาปน์ ชั้น 1
ช่างทำรูปลอยตัว ชั้น 1
ช่างปรับซ่อมเครื่องจักรกล ชั้น 1
ช่างปูน ชั้น 1 *
ช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 1
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 1
ช่างพรม
ช่างพิมพ์แผนที่
ช่างไม้ Carpenter
ช่างไม้ ชั้น 1 Carpenter Level…
ช่างยูนิตทันตกรรม ชั้น 1
ช่างเย็บเข้าเล่ม
ช่างเย็บผ้า
ช่างเย็บและเข้าเล่ม
ช่างสี
ช่างสี ชั้น 1
นายท้ายเรือ
นายท้ายเรือ ชั้น 1
นายท้ายเรือกลลำน้ำ
นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1
นายท้ายเรือยนต์
นายประตูกษาปน์ ชั้น 1
ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่
ผู้ช่วยช่างเจาะ
ผู้ช่วยช่างต่อเรือ
ผู้ช่วยช่างต่อเรือเหล็ก
ผู้ช่วยช่างถักผ้ายืด Assistant Knitting Technician
ผู้ช่วยช่างทดสอบสิ่งทอ
ผู้ช่วยช่างทอผ้า Assistant Weaving Technician
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษา
ผู้ช่วยช่างบุ
ผู้ช่วยช่างปั้น
ผู้ช่วยช่างปั่นด้าย Assistant Spinnig Technician
ผู้ช่วยช่างพิมพ์ดอก
ผู้ช่วยช่างไม้
ผู้ช่วยช่างไม้ขยายแบบ
ผู้ช่วยช่างย้อมสี Assistant Dyeing Techinician
ผู้ช่วยช่างเรียงพิมพ์
ผู้ช่วยช่างสาวไหม Assistant Silk Reeling Technician
ผู้ช่วยช่างสีรถยนต์
ผู้ช่วยช่างออกแบบสิ่งทอ
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด *
ผู้ช่วยนายทะเบียนตำบล
ผู้ช่วยพนักงานแยกสี
ผู้ช่วยสหโภชน์
ผู้ดูแลรับการสงเคราะห์
ผู้ดูแลสนามบิน
ผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ผู้ดูแลรักษาอาคารชลประทาน
พนักงานจุลทัศนศึกษา
พนักงานเรือยนต์
พนักงานการแพทย์
พนักงานกำจัดยุง
พนักงานกีฏวิทยา
พนักงานเก็บเอกสาร
พนักงานขาย
พนักงานขุด
พนักงานเข้าเล่นทะเบียน
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
พนักงานเขียนใบอนุญาต
พนักงานเครื่องจักรกล ชั้น 1
พนักงานจัดเก็บแผนที่
พนักงานจัดรถเข้าชั่ง
พนักงานจุลทัศนกร
พนักงานช่วยการพยาบาล
พนักงานช่วยเจาะ
พนักงานช่างเจาะ
พนักงานชาวที่
พนักงานเชิญเครื่องเสวย
พนักงานซ่อมหนังสือ
พนักงานซ่อมเอกสาร
พนักงานซักฟอก ชั้น 2 *
พนักงานดับเพลิง
พนักงานตรวจปรู๊ฟ ชั้น 1
พนักงานตรวจสอบข้าว ชั้น 1
พนักงานตัดเย็บ
พนักงานตัดเย็บผ้า
พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า *
พนักงานทดสอบดิน
พนักงานแท่นพิมพ์
พนักงานโทรพิมพ์
พนักงานโทรศัพท์ * Operator
พนักงานบริการ
พนักงานบริการอัดสำเนา * Copy Service Officer
พนักงานบัตรยานพาหนะ
พนักงานบันทึกเสียง
พนักงานบำรุงทาง
พนักงานประจำท่าแพขนานยนต์
พนักงานประจำห้อง
พนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์
พนักงานประจำห้องเภสัชกร
พนักงานประตูน้ำ
พนักงานผนึกแผนที่
พนักงานผสมยา
พนักงานผ่าศพ
พนักงานผู้ช่วย
พนักงานพิธีสงฆ์
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 * Typist Level…
พนักงานพิมพ์แบบ
พนักงานพิมพ์แบบ ชั้น 1
พนักงานพิมพ์วรรณคดี
พนักงานเย็บผ้า
พนักงานเย็บเสื้อผ้า
พนักงานเยี่ยมบ้าน
พนักงานระดับน้ำ
พนักงานระบาดวิทยา
พนักงานรักษาศพ
พนักงานรับโทรศัพท์
พนักงานเรียงพิมพ์
พนักงานเรียงพิมพ์ด้วยมือ
พนักงานวัดระดับน้ำ
พนักงานสำรวจคนไข้
พนักงานสูบน้ำ
พนักงานห้องผ่าตัด *
พนักงานห้องเฝือก *
พนักงานห้องยา *
พนักงานเหรียญกษาปน์
พนักงานอ่านหนังสือ
พนักงานอู่เรือ
พนักงานเอ็กซเรย์ *
พนักงานเอกสารแผนที่
พนักงานรับรอง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงเด็ก
ลูกมือช่าง *
ลูกมือช่างเครื่องยนต์
ลูกมือช่างเทคนิค
ลูกมือช่างประปา
ลูกมือช่างไฟฟ้า
หัวหน้าคนงาน
หัวหน้าคนงานประมง
หัวหน้าคนเรือ
หัวหน้าคนสวน
หัวหน้าบริกร
หัวหน้าพนักงานสโมสร
หัวหน้าพนักงานหล่อลื่น
หัวหน้ายาม
หัวหน้าหมวดโรงงาน
หัวหน้าหมวดสถานที่ *
หัวหน้าหมู่พ่นเคมี
หมวดฝีมือ
ครูสอนเสริมสวย
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2
ครูและพี่เลี้ยง
ครูสอนชาวเขา
ครูสอนดนตรี
ครูสอนตัดผม
ครูสอนตัดเสื้อ
ครูสอนศิลปพื้นเมือง
เจ้าหน้าที่ตำรวจวัง
เจ้าหน้าที่พระราชพิธี
เจ้าหน้าที่ราชูปโภค
ช่างเขียนแผนที่
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 2
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ชั้น 2
ช่างเครื่องดนตรี
ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2
ช่างเครื่องเรือกลลำน้ำ ชั้น 2
ช่างเคาะพ่นสี
ช่างเจาะ
ช่างเจาะชั้นน้ำบาดาล ชั้น 2
ช่างเจาะบ่อบาดาล ชั้น 2
ช่างเจาะระเบิด
ช่างฉายภาพยนต์
ช่างชุดเคลือบผิวทางเคมี
ช่างชุบเคลือบผิวทางเครื่องปั้น
ช่างซ่อมแบตเตอรี่
ช่างปรับซ่อมเครื่องจักรกล ชั้น 2
ช่างซ่อมปรับเครื่องมือสำรวจ ชั้น 2
ช่างซ่อมสร้างเครื่องโขน
ช่างตกแต่ง
ช่างต่อท่อ
ช่างต่อเรือเหล็ก
ช่างตัดผม
ช่างตัดเย็บและตกแต่ง
ช่างตีตราเหรียญกษาปน์ ชั้น 2
ช่างถักผ้ายืด
ช่างทดสอบสิ่งทอ ชั้น 2
ช่างท่อ
ช่างทอง ชั้น 2
ช่างทอผ้า
ช่างทำตัวเหรียญกษาปน์ ชั้น 2
ช่างทำแบบ
ช่างทำฟัน
ช่างทำรูปลอยตัว ชั้น 2
ช่างบุ
ช่างประณีตศิลป ชั้น 2
ช่างประดิษฐ์
ช่างประดิษฐ์ดอกไม้
ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
ช่างปรับซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด
ช่างปั้น
ช่างปั่นด้าย
ช่างปั้นแบบเคลือบ ชั้น 2
ช่างปูน
ช่างปูน ชั้น 2
ช่างเป่าแก้ว
ช่างเป่าแก้ว ชั้น 2
ช่างฝีมือ
ช่างฝีมือ ชั้น 2
ช่างฝีมืองานโลหะ ชั้น 2
ช่างฝีมือโรงงาน
ช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 2
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 2
ช่างพิมพ์ดอก
ช่างฟัน
ช่างมิเตอร์
ช่างไม้
ช่างไม้ ชั้น 2
ช่างไม้ก่อสร้าง
ช่างไม้ขยายแบบ
ช่างไม้ครุภัณฑ์
ช่างไม้แบบหล่อ
ช่างย้อมสี
ช่างเย็บหนัง
ช่างเย็บหนัง
ช่างระบบน้ำ
ช่างเรียงพิมพ์
ช่างโลหะ
ช่างสาวไหม
ช่างสี
ช่างสี ชั้น 2
ช่างสีรถยนต์
ช่างหนัง
ช่างหุ่นจำลอง
ช่างเหล็ก
ช่างเหล็ก ชั้น 2
ช่างออกแบบสิ่งทอ
ช่างไฮดรอลิก
นักดนตรี
นายท้ายเรือ ชั้น 2
นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 2
นายประตูกษาปน์ ชั้น 2
ผู้จัดการหอพัก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
ผู้ช่วยช่างเครื่องเคลือบดินเผา
ผู้ช่วยช่างเจาะ
ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อ
ผู้ช่วยพนักงานควบคุมเรือขุด
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ * aid nurse
ผู้ชำนาญการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
ผู้ชำนาญงานสิ่งทอ
ผู้ดูแลเรือนรุกขรังสี
ผู้สอนทดเสื้อกก
ผู้สืบราชการลับ
พนักงานกายภาพบำบัด(ช่างกายภาพบำบัด)
พนักงานขยายเสียง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์เกรตเดอร์
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานขับรถตักดิน
พนักงานขับรถเท
พนักงานขับรถเทลเลอร์
พนักงานขับรถแทรกเตอร์
พนักงานขับรถบด
พนักงานขับรถบรรทุก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์
พนักงานขับรถยก
พนักงานขับรถยนต์ * driver
พนักงานขับรถยนต์โดยสาร
พนักงานขับรถลากรถพ่วง
พนักงานขับเรือกู้ภัย
พนักงานขุดแต่งโบราณสถาน
พนักงานเขียนโฉนด
พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา
พนักงานคัดลอกแบบ
พนักงานคานเรือ
พนักงานเครื่องจักรกล ชั้น 2
พนักงานเครื่องยก
พนักงานฉายภาพยนต์ Film Presentation Officer
พนักงานชวเลข ชั้น 2
พนักงานซ่อมเอกสารและศิลปวัตถุ
พนักงานเดินหมาย
พนักงานตรวจทานข้อมูล
พนักงานตรวจปรู๊ฟ(พนักงานตรวจปรู๊ฟ ชั้น 2)
พนักงานตรวจสอบข้าว ชั้น 2
พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด
พนักงานทดลองอุปกรณ์เรือ
พนักงานทดสอบดิน
พนักงานธุรการการบิน
พนักงานธุรการต่างประเทศ(ล่ามภาษามลายู)
พนักงานบันทึกเสียงในป่า
พนักงานบำรุงทาง
พนักงานประกอบกล่องพลาสติก
พนักงานแปล
พนักงานแปลอักษรโบราณ
พนักงานผลิตทดลอง
พนักงานผู้ช่วยผลิตทดลอง
พนักงานพระภูษา
พนักงานพิทักษ์ป่า
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
พนักงานพิมพ์แบบ ชั้น 2
พนักงานโรงพิมพ์
พนังกานส่งเสริมการศึกษาปอเนาะ
พนักงานสุขภาพชุมชน *
พนักงานหนังสือพิมพ์จีน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
พนักงานออกของ
พราหมณ์
พ่อบ้าน-แม่บ้าน
มหาดเล็ก
แม่บ้าน
ล่าม interpreter
ล่ามชาวเขา
ล่ามภาษาจีน
ลูกมือช่างเครื่องบิน
สรั่งปากเรือ
สหโภชน์
หัวหน้าคนครัว
หัวหน้าควาญช้าง
หัวหน้าพนักงานชาวที่
หัวหน้าพนักงานบริการ
หัวหน้าพนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์
หัวหน้าพนักงานพิมพ์แบบ
หัวหน้าพนักงานรับรอง
หัวหน้าพนักงานเรียงพิมพ์
หัวหน้าพนักงานวัดระดับน้ำ
หัวหน้าพนักงานเหรียญกษาปน์
หัวหน้าหมวดนอกโรงงาน
หัวหน้าหมู่เยี่ยมบ้าน
หมวดฝีมือพิเศษ(ระดับต้น)
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 3
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
ครูสอนศาสนาอิสลาม
ช่างเขียนแบบทางช่างกล
ช่างเขียนแผนที่ด้วยเครื่องเขียนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ชั้น 3
ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 3
ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 3
ช่างเจาะ
ช่างเจาะชั้นน้ำบาดาล ชั้น 3
ช่างเจาะบ่อ
ช่างเจาะบ่อบาดาล ชั้น 3
ช่างซ่อมปรับเครื่องมือสำรวจ ชั้น 3
ช่างตีตราเหรียญกษาปน์ ชั้น 3
ช่างเตาเผา
ช่างทดสอบสิ่งทอ ชั้น 3 Textile Testing Technician level 3
ช่างท่อ ชั้น 3
ช่างทำตัวเหรียญกษาปน์ ชั้น 3
ช่างทำรูปลอยตัว ชั้น 3
ช่างทำหีบดิน
ช่างประณีตศิลป ชั้น 3
ช่างปรับซ่อมเครื่องจักรกล ชั้น 3
ช่างปั้น
ช่างปั้นแบบเคลือบ ชั้น 3
ช่างปูน ชั้น 3
ช่างเป่าแก้ว ชั้น 3
ช่างฝีมือ ชั้น 3
ช่างฝีมืองานโลหะ ชั้น 3
ช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 3
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 3
ช่างไม้ ชั้น 3
ช่างเย็บ
ช่างเย็บสานทอ Sewing and Weaving Technician
ช่างระบบน้ำ
ช่างสี
ช่างสี ชั้น 3
ช่างเหล็ก ชั้น 3
นักดำน้ำ
นายท้ายเรือ ชั้น 3
นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3
นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 3
ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญการต่อเรือเหล็ก
ผู้ช่วยผู้สอนช่างเครื่องเงินและเครื่องถม
ผู้สอนจักสารไม้ไผ่
ผู้สอนจัดสานหวาย
ผู้สอนช่างทอพรม
ผู้สอนผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
ผู้สอนเฟอร์นิเจอร์หวาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานควบคุมเครื่องจักรขนาดหนัก
พนักงานควบคุมเรือขุด
พนักงานเครื่องจักรกล ชั้น 3
พนักงานตรวจจำแนกพันธุ์ยาง
พนักงานตรวจสอบข้าว ชั้น 3
พนักงานตรวจสอบร่องน้ำ
พนักงานนำชม
พนักงานผลิตทดลอง
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
พนักงานพิมพ์แบบ ชั้น 3
พนักงานพิมพ์แบบเรียนเบรลล์
พนักงานสตั๊ฟส์
ล่ามภาษาจีน
สรั่งช่างกล ชั้น 3
สรั่งเรือ ชั้น 3
หัวหน้างานช่างไม้ก่อสร้างและตกแต่ง
หัวหน้าช่างเขียนแผนที่
หัวหน้าช่างเจาะ
หัวหน้าช่างต้นแบบสิ่งทอ
หัวหน้าช่างต่อท่อ
หัวหน้าช่างต่อเรือเหล็ก
หัวหน้าช่างปูน
หัวหน้าช่างไม้
หัวหน้าผู้รักษาราชอุทยาน
หัวหน้าพนักงานขุด
พนักงานพินิจ (เดิมพนักงานควบคุม)
หัวหน้าพราหมณ์
หัวหน้าหมวดรถยนต์

หมวดฝีมือพิเศษ(ระดับกลาง)
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 4
ครูฝึกวิชาการเรือเล็ก
ครูฝึกวิชาการเรือใหญ่
ครูฝึกวิชาช่างกลเรือ
ครูสอนเครื่องเขิน
ครูสอนภาษาจีน
ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา
ช่างเจาะบ่อบาดาล ชั้น 4
ช่างซ่อมปรับเครื่องมือสำรวจ ชั้น 4
ช่างประณีตศิลป ชั้น 4
ช่างปูน ชั้น 4
ช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 4
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4
ช่างไม้ ชั้น 4
ช่างสี ชั้น 4
นายแพทย์ประจำบ้าน
ผู้จัดการสโมสร
ผู้จัดการอู่ซ่อมรถยนต์
ผู้ชำนาญภาษาจีน
ผู้ชำนาญวิชาการทำรองเท้า
ผู้สอนช่างแกะสลักไม้
ผู้สอนช่างเครื่องแกะสลักเครื่องปั้นดินเผา
ผู้สอนช่างเครื่องเงินและเครื่องถม
ผู้สอนช่างเครื่องประดับและอัญมณี
ผู้สอนช่างเครื่องประดับและอัญมณี
ผู้สอนช่างเจียระไนพลอย
ผู้สอนช่างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา
ผู้สอนช่างประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณ์ผ้า
ผู้สอนช่างปั้นดินเผา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนักงานควบคุมเรือสำรวจ
พนักงานแปล
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 4
พนักงานเวชศาสตร์การบิน
แพทย์ประจำบ้าน (1)
แพทย์ประจำบ้าน (2)
สรั่งช่างกล ชั้น
สรั่งเรือ ชั้น
หัวหน้าช่างเจาะบ่อ
หัวหน้าช่างตีตราเหรียญกษาปน์
หัวหน้าช่างทอง
หัวหน้าช่างทอผ้า
หัวหน้าช่างทำเครื่องมือ
หัวหน้าช่างทำตัวเหรียญกษาปน์
หัวหน้าช่างทำรูปลอยตัว
หัวหน้าช่างมิเตอร์
หัวหน้าช่างเย็บและสานทอ
หัวหน้าผู้สอนจักสาน
หัวหน้าพนักงานตรวจสอบร่องน้ำ
หัวหน้าพนักงานนำชม
หัวหน้าพนักงานพินิจ
หมวดฝีมือพิเศษ(ระดับสูง)
ช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 4(หัวหน้าหน่วย)
เจ้าหน้าที่ความสมควรเดินอากาศ
ช่างเครื่องบิน
นายช่างประณีตศิลป
นายช่างประณีตศิลป(พิเศษเฉพาะตัว)
ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน
ผู้ชำนาญงานตรวจสอบคุณภาพข้าว
ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล
หมวดฝีมือพิเศษ(เฉพาะตัว)
นักบิน
นักบินทดสอบ
ผู้ช่วยหัวหน้าช่างเครื่องบิน
สารวัตรช่าง
หัวหน้าช่างเครื่องบิน
หัวหน้านักบิน
หัวหน้านักบินทดสอบ
หัวหน้าหน่วยการบิน


เป็นชื่อตำแหน่งเก่า ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงใหม่แล้ว
ซึ่งจะได้ลงให้ทราบต่อไป


Create Date : 01 สิงหาคม 2549
Last Update : 15 กรกฎาคม 2553 11:49:36 น. 0 comments
Counter : 1174 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

อาจารย์มารบูรพา
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add อาจารย์มารบูรพา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.