มหัศจรรย์แห่งคำผวน..กิ๊ก..โคลงผวน..กวน..โคลงพลิก
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2552
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
6 มิถุนายน 2552
 
All Blogs
 
๏ สวนเพลิน เชิญผวน ๏


(รีรีข้าวสาร)

๒๒๒๓

๏ เพลงฝนพรำห่มฟ้า...........คลุมสวน
ครวญชุ่ม เพลินโชยหวน.......หล่นบ้าน
ลานบน หลั่งพรมพรวน.........พรางตก
ผกต่าง เปิงเปียกป้าน...........บ่มฟ้า คะนองฝน ๚ะ

๏ คนผอง คลายหม่นฟื้น.......สวนรับ
ซับร่วน ดินโลมนับ..............เก็บน้ำ
กรำ,เหน็บ เหนื่อยนอนพับ.....คืนหลั่ง ฝนแฮ
คลังรื่น เพลินสุขล้ำ.............เหนื่อยล้า คลายหมอง ๚ะ

๏ คลองหมาย มวลหมู่ไม้......ดีผล
ดลพี่ มองไพรสณฑ์.............สุขแท้
แชร์ทุกข์ เปลี่ยนเทียววน.......ทางหว่าน
ธารว่าง เติมเต็มแปล้............ปริ่มล้น คลองไหล ๚ะ

๏ ใครลอง ชมถิ่นบ้าน..........ไพรสวน
พรวนใส่ ปุ๋ยจิต,หวน.............ป่าให้
ไปหา เก็บกินมวล................ผลหลาก
พรากหล่น เตรียมเก็บไว้........หมักเคล้า แรงปุ๋ย ๚ะ

๏ ลุยแปลง สวน,หมากไม้......มากพันธ์
มันฝาก ผลพวงอัน...............ดกรู้
ดูรก ป่าสวนครัน..................คละหล่น
คนละ มือมากสู้...................เก็บพร้อม เพลินสวน ๚ะ

๏ ผวนเชิญ เพลงส่งร้อง........ไพรชม
พรมใส่ ฝนโปรยขรม............ขับชื้น
คืนซับ กรุ่นฝนลม................สวนปั่น
ฉันป่วน แกมคึกครื้น.............สนุกครั้งเยือนสวน ๚ะ๛

๐๐๑๙
๐๖๐๖๕๒(พยัคฆ์ย่างสิงขร)

๐๗๓๙

๏ สวนรัก ชักร่วน ล้ำ.............เริงแรง
สวนนก ฉกนวล แหนง...........หนึ่งนั้น
สวนใคร ใช่ครวญ แคลง........คอยขับ โคลงฮา
สวนพี่ สิผวน ฝั้น.................ผ่าวเพี้ยงเพลินฝัน ๚ะ

๏ไพรสัณฑ์ ฝันใส่ สร้าง........ชมสวย
ไพรรัก พักไร่ รวย.................หลักล้าน
ไพรมืด ฝืดไหม มวย.............มึนหม่น
ไพรบอก ฟอกใบ บ้าน...........เบิ่งบ้างบางเบา ๚ะ

๏ เนาสวน นวล,เส่า สร้อย......แซมเสียง
เพลงรัก พักเร่ง เรียง..............หล่อนร้อง
รอคลำ ร่ำคอ เอียง...............โอนอ่อน
เพลงป่า พาเปล่ง ป้อง,..........ป่าวป้างเปิงปลาย ๚ะ

๏ คลายทุกข์ คลุกถ่าย ทิ้ง......ทางถม
เพลินซบ พบเชิญ ชม............สุขชี้
นอนพัก หนักผ่อน พรม..........เพียงผ่าน
พอหลบ พบรอ ลี้..................หลอก,เร้าเรียมหรือ ๚ะ

๏ คือสวน ครวญสื่อ สร้าง.......ชมเชิญ
ผวนหนัก พักนวล, เนิน...........หนึ่งนั้น
ไปพา ป่าไพร เพลิน..............พราวผ่อน ใจแล
ผวนคลับ ผับครวญ ครั้น.........ครบคล้องคำคน ๚ะ

๏ ฝนโปรย โพยป่น ปั้น..........เปียกปอน
พอหลับ พับหล่อ หลอน..........หลอก,เร้า
ผกนับ พับนก นอน................นานหน่อย
เพลินคิด พิศเขิน เคล้า...........ขบครั้งคืนไข ๚ะ

๏ ไพรครวญ ผวน,ไขว่ คว้า.......คุมเขียว
แปรหลัก ปักแล เหลียว...........หริ่งร้อง
เพลินใด ใฝ่เดิน เดียว.............ดีดั่ง นี้แล
พอห่าง พลางหอ ห้อง............หับห้วยเฮาเห็น ๚ะ๛

๐๘๒๘
๐๗๐๖๕๒(รีรีข้าวสาร)

๐๓๐๕

๏ ผวนดึก ฝึกด่วน ด้วย..........โคลงใด
ใครโด่ง ควรกดไป................บ่อยล้าง
บางรอย ข่วนคลึงใย..............แรงขับ
รับแข่ง คราวควบข้าง.............ขบร้อง พราวเสียง ๚ะ

๏ เพียงสาว นอนตื่นเต้น........แลตาม
ลามแต่ รน,เรียมถาม............ถก,นี้
ทีนก กู่ขันคราม...................ครวญปั่น
ครันป่วน เปิงเปิดจี้................จุ่มจ้วง แทงฝัน ๚ะ

๏ ทันแฝง ใจห่มบ้าน.............นาสวน
นวลซ่าส์ เพลินสนุกหวน........สู่ห้อง
สองหู เงี่ยฟังครวญ...............คนผ่าว
คราวพ่น คำปกป้อง..............ป่ายปั้น ปีนไหล ๚ะ

๏ ไปริน ฝนฉ่ำฟ้า.................ฝันใคร
ไพรครั่น คึก,โคลงไข............ขับเฟ้น
เข็นพับ ผ่อนคืนใด................ดูกร่อย
ดอยกู่ เราฝากเน้น................ผับนี้ เพลินหนอ ๚ะ

๏ พอเนิน สวนขาดน้ำ...........แรงหาย
หลายแห่ง ลงวางสาย...........ท่อน้ำ
ทำหนอ ท่อนำคลาย.............ใจหม่น
จนใหม่ เวียนครบซ้ำ.............อีกแล้ง จึงครวญ ๚ะ

๏ จวนคลึง คืนดึกโน้ม..........โคลงฝัน
ขันโพล่ง เพลินใจฉัน............ก่อนนี้
กี่นอน กี่โมงวัน...................ปีผ่าน
ปานพี่ เป็นจุดชี้...................ส่งสร้างเพลินสวน ๚ะ๛

๐๓๕๓
๐๘๐๖๕๒(รีรีข้าวสาร)

๐๓๕๙

๏ ผวนเชิญ เพลินส่วน นั้น.....ส่วนไหน
ใช่,นวล หันหัว ไป...............กลับข้าง
กางขวับ แผ่แขนไกว............กุมไขว่ พี่แล
ไกวคุ่ม กองขดกว้าง.............ก่อนครื้น เครงฝัน ๚ะ

๏ ครันเพลง รุกป่าไม้...........นางเพลิน
เนินพร่าง ทิวผาเดิน.............ดุ่มแม้น
แดนมุม เกิดสุขเกิน.............ใดสู่
ดูใส่ แรงขับแจ้น.................จุ่มจ้วง เจิมตาม ๚ะ

๏ จามเติม ฝนหลั่ง เพี้ยง.......กรูสาว
กราวสู่ เนินไพรหนาว...........อกเน้น
เอ็นนก หนึ่งกระเด็น.............กระดอนออก
ดอกอ่อน กระเจียวเค้น.........กระดกคว้า กระบวนสอง ๚ะ

๏ กระบองสวน จุดใต้...........คบไฟ
ไขพบ เพลิงส่องใจ..............สุขถ้วน
สวนทุกข์ เก็บครองใน..........ครวญป่า
คราป่วน เพลงปลุกล้วน.........เปล่งแล้ว เรียมสนอง ๚ะ

๏ ลองเหนียม ใจหนึ่งยั้ง........นอนสวน
นวลซ่อน ซุกชมผวน.............ผับน้อง
ผองนับ พี่ชายกวน................โคลงก่อ
คอโก่ง เพลงขับร้อง..............หยาด,โล้ เพลงไหล ๚ะ

๏ ไฟเร่ง ฟืน,ก่อ,สร้าง..........ดังฝัน
ดันฝั่ง โคลงเพลินหัน............หับเว้น
เห็นวับ หรี่แสงวัน.................ดูใหม่
ใดหมู่ เราสนุกเน้น................แห่งนั้นเพลินสวน ๚ะ๛

๐๕๓๐
๐๙๐๖๕๒(รีรีข้าวสาร)

๐๙๓๐

๏ พาสาว รวมพี่น้อง...........นอนสวน
นวลซ่อน เพลินโคลงผวน....ผ่าวร้อง
ผองเรา ห่มเพลงครวญ........คลอต่าง
ครางต่อ โคลงแผ่วก้อง........เกริ่นกร้าว แซงผวน ๚ะ

๏ ชวนแฝง คำใหม่ครั้ง........โคลงเดิน
เขินโด่ง ดูใดเกิน................ขู่ได้
ใครดู ตื่นมาเพลิน...............แรงต่อ
รอแต่ง ลานคำไว้................ต่อด้น เดินฝัน ๚ะ

๏ ดันเพลิน เพลียหน่อยบ้าง..เป็นไร
ไปเล่น สวนชมไพร.............แอ่วนั้น
อันแนว ป่าเนินไสว..............ลมหอบ
รอบห่ม ตกเย็นดั้น...............ต่อด้น ผวนทำ ๚ะ

๏ พรำทวน เทียวป่วนทั้ง......ไพรสวน
ผวนใส่ โคลงคืนสรวล.........ร่ำน้อง
ลองนำ เกริ่นแนวกวน..........นกปั่น
นั่นปก เพียงครกคล้อง.........ห่มครั้ง เนินเขา ๚ะ

๏ เนาเขิน คราหลับนั้น..........กรนหลาย
กรายหล่น เพลียคงหาย........หลับถ้อย
รอยทับ กรุ่นโคลงชาย..........เซียนเปล่า
สาวเปลี่ยน ใจ,อีกร้อย..........ส่ายก้น เดินหนี ๚ะ

๏ ดี,เนิน สวนแผ่วล้อม.........ลมโบย
โรยบ่ม จนคลายโหย...........เหือดด้วย
หวย,เดือด สี่แปดโกย..........คราวก่อ
ขอกล่าว เคียงริมห้วย...........แห่งบ้านคลองกระสือ ๚ะ๛

๐๙๕๙
๑๑๐๖๕๒(รีรีข้าวสาร)

๑๖๑๐

๏ เสียงทวน, สวนเที่ยง แล้ว.....แดดผลาญ
ดานแผด พฤกษ์ยังขาน...........ขับร้อง
คลองรับ กรุ่นแดดนาน............นอนอุ่น
หนุนอ่อน เอมอกคล้อง............อยู่ได้ ทนหรือ ๚ะ

๏ ถือรน เคียวดุ่มคว้า.............ในพฤกษ์
นึกใฝ่ สำรวจลึก...................หับเร้น
เห็นรับ ต่อแรงคึก..................ทนเปลี่ยว
เทียวป่น ความคิดเน้น.............ปรับด้วย ต่างวิถี ๚ะ

๏ ตี,ถาง พง,เปิดฟ้า...............มองฝน
มนต์พร่อง นางแมววน............กี่ด้าน
การดี ต่างรอคน....................ขับส่ง
คงทรัพย์ เคียงหลักบ้าน..........อยู่บั้น ปลายฝัน ๚ะ

๏ ปั้นฝาย ทำนบสร้าง.............ปิดคลอง
ปองคิด เก็บตุนดอง................กักน้ำ
กรำหนัก เรือกสวนนอง............มาป่วน
มวลป่า รอฝนคล้ำ..................มืดฟ้า ลงพรำ ๚ะ

๏ รำพง ฝืนป่าฝั้น...................คลอฝน
คนฝ่อ คืนใจสน.....................ป่าไม้
ไปมา ตื่นตัวจน......................จำใส่
ใจฉ่ำ เพลินจิตให้...................ห่วงล้อม คลายหวน ๚ะ

๏ ครวญ,หาย ความหม่นข้อง....ใจ,แรง
แจงไล่ คิดหวาดระแวง............ปรับเวิ้ง
เปิงวับ เปลี่ยนยังแปลง............ผวนป่า
พาป่วน คืนกลับเซิ้ง................สุขกลั้ว โคลงสนอง ๚ะ๛

๑๗๐๐
๑๑๐๖๕๒(รีรีข้าวสาร)

๑๓๒๕

๏ สวนผัก ชักผวน ซ้อม.........ครวญชม
คม,ส่วน ลึกถักปม................เปิดสู้
ปู,เชิด สอดคำสม -...............ควรใส่
ไขส่วน ลับศัพท์กู้.................เกริกก้อง กลโคลง ๚ะ

๏ โกงคน เกินหยั่งรู้...............แรงคิด
ฤทธิ์แข่ง ความเป็นมิตร..........ห่างเว้น
เห็นวาง บ่วงยาพิษ................มีเกลื่อน
เหมือนกี่ ใครขบเค้น..............ขุ่นแค้น เคืองหลง ๚ะ

๏ คงเหลือง แดงปิดด้วย.........บอดสี
บี้สอด คานหามมี..................ม่วนแท้
แหมทวน สอดหามที..............ครวญ,ปั่น
ครันป่วน ลืมหมดแม้..............ก่อนนั้น มีฉุน ๚ะ

๏ หมุนสี เขียวผักให้..............สดเขียว
เสียว,คด กิโลเหนียว..............พ่อค้า
พาคอ พาดเขียงเชียว.............นรกสั่ง
หลังฉก, โกงคดอ้า................เปิดเข้า นรกเข็น ๚ะ

๏ เล่นครก เข็นสู่เบื้อง............ภูเขา
เผาคู เรียม,เนินเฉา................อับส้ม
อมทรัพย์ ต่างสินเอา..............ใจ,ผัก
จักใฝ่ เพลินจนล้ม.................หลักโล้ ระแวงฝัน ๚ะ

๏ วันแฝง โคลงส่งเข้า............คลุมสวน
ครวญสุ่ม เป็นโคลงผวน..........ผักได้
ไผดัก จิตแปรปรวน...............พาเปิด
เพริศป่า แปลงผักไว้..............ห่อปั้นใจผสาน ๚ะ๛

๑๔๑๒
๑๒๐๖๕๒(รีรีข้าวสาร)

๑๒๕๓

๏ ฝันป่า พาปั่นถ้อย..........ผวนครัน
ฝันข่วน คืนหนาวอัน.........สุขน้าว
สาวหนุก ตื่นเตรียมชัน.......รอบใหม่
ไหลหมอบ ซมหลับอ้าว.....อ่วมทั้ง เราสอง ๚ะ

๏ รองเสา เรือนหลักโย้......คลอนไหว
ใครว่อน มังคุดไหน...........ปลุกเหล้น
เป็นลุก ตื่นเช้าใย..............ยังตื่น
ยืนตั่ง ตะโกนเน้น..............โห่เผื้อน นอนสาย ๚ะ

๏ นายสอน เราอย่าโล้........เพลงรัก
พักเร่ง เรียมเซชัก..............ป่วนได้
ไปดวล อีกสักพัก..............เพลงป่า
พาเปล่ง ครวญคำให้..........ป่าต้อง เพลินฉนำ ๚ะ

๏ พรำเนิน ฝนตกค้าง.........เนาสวน
นวลเส่า เพลงพาหวน.........หับ,ล้า
หาลับ เบิ่งตามวล..............แลอยู่
รู้แหย่ กันเพื่อนบร้า.............เจาะข้าง ฝาเรือน ๚ะ

๏ เพื่อนลา สวนกลับบ้าน.....นกเหงา
เนาหงก สวนซมเซา...........หลับไว้
ไหลวับ เปลี่ยนทางเกลา......กุมป่วน
กวนปุ่ม คีย์บอร์ดได้...........ประดับห้อง กวีผวน ๚ะ

๏ กวนวะผี, หับเร้น.............หนีไกล
ในกี่ สวนลึกไพร................หลากหญ้า
ลายาก ก่อนหันไป..............มองเผื่อ
เมื่อผ่อง เพลินอีกฟ้า -........ใหม่ต้องเจอกัน ๚ะ๛

๑๓๕๐
๑๔๐๖๕๒(1.ตลบมุ้ง,2-6รีรีข้าวสาร)

๑๐๕๔

๏ วู้..หมัด ขวา ฮุคซ้าย..........หวัดหมู
เหลียวโบก สาละวนดู............โลกเบี้ยว
มะละกอ แซ่บจริงสู,..............หมอ,กระ เด็น,ฮา
คนป่วน โลก,เกินเสี้ยว...........ข่วนปล้น โรคา ๚ะ

๏ ลา,โค, สัตว์ เจ็บไข้............เหมือนกัน
มันเกลื่อน โรคกลายพันธ์........เปลี่ยนเว้น
เป็นเวียน เกิดตายหัน.............หมุนที่
มีทุ่น พาสุขเน้น....................ทุกข์นั้น เยือนตาม ๚ะ

๏ ยามเตือน ตนต่างรู้.............จึงเผลอ
เจอ,ผึ่ง หงายหลัง,เหวอ.........ผ่อนไว้
ไผวอน บ่สนเออ...................เลยอ่วม
รวมเอ่ย แลคิดได้..................ด่วนร้อง แหกกระเฌอ ๚ะ

๏ เห่อแทรก คนโรคไข้-..........หวัดมาร
หวานหมัด มาร์ค,ห้อย,คลาน....สยบป้า
อย่าตะปบ ตะกละการ.............นะลูก
สนุกละ ทะลุฟ้า.....................ถลกทึ้ง ประเทศกรู ๚ะ

๏ ถูเกร็ด เกยหว่างเป้า.............ตูหลัง
ตังค์ลู่ เอนโอนหวัง................หว่านโอ้
โวอาน อ่วมกันยัง..................ลอยเฟื่อง
เหลืองพล่อย เพลินสุขโก้........เบ่งกล้าม เกินผยอง ๚ะ

๏ กอง,เยิน ยับย่นแล้ว............ไทยเรา
เท่าไหร่ จึงจักเอา..................ผุดขึ้น
ฝืนขุด ตัดรากเฉา..................สนิมกร่อน
นอนกริ่ม คอเอียง,ชื้น.............ฉ่ำด้วยอาสูจี๚ะ๛

๑๑๓๐
๑๔๐๖๕๒(พยัคฆ์เย้ยนางสิงห์)

๐๑๓๒

๏ ฝนแปร แพป่น ป้าง.........พังผลาญ
ตกหนัก ตักนก นาน............ตื่นเต้น
ตกแรง, แต่งรก ลาน...........ตามไต่
ฝนสาด ฟาดชล, เส้น..........ฝั่งโพ้นพาฝัน ๚ะ

๏ ครันมอง คลองมั่น แม้น....คลุมเครือ
คลองหลัก ควักรอง เหลือ.....ขุ่นข้น
รับฝน หล่นพับ, เผือ............แรงหลั่ง
เตรียมรัก ตักเรียม ล้น..........ตุ่มตั้งเติมตาม ๚ะ

๏ ถามฝน ทนพล่าม เพ้อ......เทียวทำ
เนินขุด นุชเขิน คำ..............หนึ่งนั้น
ชายรัก ชักหลาย ลำ............ชมชื่น
เรียมปัก รักเปี่ยม ปั้น...........หล่อเลี้ยงเริงสราญ ๚ะ

๏ นานวัน นั้นหว่าน เวิ้ง.........เนาเนิน
สวนผัก ชักผวน เพลิน..........ชุ่ม,สร้าง
นกสั่น นั่นฉก เชิญ...............นวลสนุก
เต็มรัก ตักเล็ม ล้าง..............ตื่นเต้นตามตัว ๚ะ

๏ กลัวเมิน เกินมั่ว โม้...........เกากัน
มุกสิ มีสุข สรร....................ใหม่มื้อ
สาวขลุก สุขคราว ครัน..........ชวนส่ง มันส์ฮา
รักด่วน รวนดัก ดื้อ...............หล่นร้องเรียมหลง ๚ะ

๏ พง,บอก พอกบ่ง บ้าน.......เพลินเพลง
ซอกอ่วม สวมออก เอง.........สุขซ้ำ
สวน,กลับ ทรัพย์กวน เกรง.....ชายส่อง
ฝนปล่อย พลอยป่น ปล้ำ.......ผ่าวเพี้ยงเพลินฝัน ๚ะ๛

๐๒๑๙
๑๖๐๖๕๒(พยัคเย้ยนางสิงห์)

๑๒๔๒

๏ แค่หมุน คุณแม่ ไม้...........คมคาย
สวนย่อง ส่องยวน ยาย.........สืบสร้าง
กลคลับ กับคน คลาย...........กลเกริ่น
กลรับ กับรน ล้าง.................ก่อนแก้กลกัน ๚ะ

๏ มันส์คิด มิตรครั่น คร้าม......มึนหมอง
รักมิตร ฤทธิ์หมัก มอง...........หลักโล้
เพลงกล พ่นเกรง กรอง.........เพลินแผ่ว
กลใหม่ ไกลหม่น โม้............เกริกก้องเกรียงไกร ๚ะ

๏ ไพรรัก พักไหล่ ล้อม..........พอเพลิน
พาหนุ่ม พุ่มนา เนิน..............ผ่านเฟ้น
ลุยซับ หลับฉุย เชิญ.............โลมหล่อน
คลึงต่อ คลอตึง เต้น.............ข่วนค้อนใครเขา ๚ะ

๏ เนาไพร ไหนเผ่า, พร้อม....นอนหนุน
นึกข่วน นวลคึก คุณ.............หนักน้อง
นอนตัก หนักตอน ตุน...........นานหนึบ
ฝันครบ พลบ,ครัน คล้อง.......ผ่านพ้นเพลินฝัน ๚ะ

๏ วันใหม่ วัยหมั่น แม้น..........วันวาร
รักเที่ยว เหลียวทัก ทาน.........หล่อนรู้
เริงสวน ร่วนเชิง ชาญ............แรมหลบ
กายผ่อน กลอนผาย ผู้...........กกกลั้ว เกมกานท์ ๚ะ

๏ ขานพบ ครบผ่าน พ้อง........คนโคลง
นำเที่ยว เหนี่ยวทำ โทง..........สนุกเน้น
เถิดปิด ทิดเปิด โปง...............ทาถั่ง
กลคลับ กับคน เค้น...............ขับคล้องโคลงไข ๚ะ๛

๑๓๑๒
๑๖๐๖๕๒๐๐๐๔

๏ เสียงเพลงโคลง พยัคฆ์ร้อย...ทยอยรัก
เรียนต่อโคลง รอยทัก.............หลักถ้อย
นางสิงห์ย่อง เรือนพัก.............รักเพื่อน
ครวญก่อคำ กรองร้อย.............กร่อยร้อง โคลงฝืน ๚ะ

๏ คืนฝันพา ป่าวร้อง...............ปองราว
คืนใหม่มา ผันหนาว................ผ่าวนั้น ๚ะ
ถึงยามเมื่อ สุขคราว...............สาวขลุก
คือหนึ่งใจ ปองครั้น................ปั่นคล้อง โคลงผสาน ๚ะ

๏ ลานคำเพลิน ข่วนทั้ง...........คลังทวน
เสียงอ่านพา สูรวน.................ส่วนรู้
ฟังขับกล่อม กลอยนวล...........กวนหน่อย
ยามดึกยัง กางสู้....................กู่สร้าง เริงสวรรค์ ๚ะ

๏ ฝันสุขพา ต่างพ้น...............ตนพราง
เงามืดโอบ เห็นวาง................ห่างเว้น
ซบเพลินตื่น นวลคราง............นางข่วน
รัวถี่,โพลน ขาวเน้น................เข่นน้าว เนินไพร ๚ะ

๏ ใจฝันโคลง ผับร้อย.............พลอยรับ
เรียงถักคำ ครวญทับ...............คลับถ้วน
คำไหลลื่น รอยนับ.................รับหน่อย
กลหมู่โคลง ดูล้วน.................ด่วนรู้ กลไข ๚ะ

๏ ไกลคนคืน เปลี่ยวไร้............ไปเหลียว
ชมป่าสวน นาเขียว.................เหนี่ยวข้า
หลงเพลินต่อ ทางเสียว............เทียวสร่าง
เพาะบ่มโคลง เพลินอ้า............ผ่าเอิ้น โคลงกล ๚ะ๛

๐๑๓๔
๑๗๐๖๕๒
***************
(รีรีขาวสาร)

๑๓๑๙

๏ พาถอย พลอย,ท่า นี้..........ทำนาน
ทานกระหน่ำ แลสนาน...........สนุกล้น
สนน,ลุก ก่อนจะอาน.............รวนกระอัก
รัก,กระอ่วน เลยจะท้น............กระทบทั้ง กลกระบวน ๚ะ

๏ กวน,บน ความคิดโล้..........โคลงกล
คนโก่ง คำศัพท์สน...............ถนัดสร้าง
นางซัด สอดคลำปน.............คืนศัพท์
คลับชื่น ใจสุขบ้าง................อิ่มถ้อย คนผวน ๚ะ

๏ ครวญผล งามสุกพร้อม.......เริงใจ
ไหลเจิ่ง นองนานไหล............สู่ห้อง
สองหู พี่หลับไป...................พลางตื่น
ฟืนต่าง ไฟเติมต้อง...............จุดแต้ม เนาสุม ๚ะ

๏ หนุ่มสาว ผวนผกเน้น..........โคลงรำ
คลำโล่ง, เย็นโลมนำ.............เหนี่ยวได้
ในเดียว หนึ่งแรงทำ...............รุกถัก
รักถูก ทางจึงให้....................สยบยั้ง เกมเอย ๚ะ

๏ เกย,เอม หญิงสุขด้วย..........ชายลอง
สองร่าย เพลงเพลินประคอง....ประกบโค้ง
โกงครบ กระบวนปอง.............เราประกอบ
รอบเก่า แรงปรับโป้ง.............เปลี่ยนร้อง ครวญสนาน ๚ะ

๏ ขาน,นวล นางหนึ่งร้อง........โอเพลิน
เอิ้นโผล่ ผลุบยังเขิน..............ใส่ ผี้
ชีไพร บ่หัน,เมิน....................มองส่าย
หมายส่อง เพลงบทนี้.............บ่นแล้ว เดินหนี ๚ะ๛

๐๔๐๐
๑๕๐๖๕๒
****************
(คำที่ 5-6 ของทุกบาทไม่อยากให้ผวน)

เรื่อง..(สรรพ รสแต่ง)

๐๐๕๔

๏ สาวเกิน เชิญกล่าว ใช้.......สูตรตรวน
โคลงปุ่ม คลุมโปง ผวน........สี่ขั้น
บทแรก แบกรถ ทวน............เทียวจับ
คิดพร่ำ คำผิด นั้น...............สี่คล้อง เข็นขมำ ๚ะ

๏ สักลำ สำลัก สร้าง............คน,กรรม
โลกแปลก แรกโป๊ก, ปรำ.......ปี่ไข้
ดูสวน ด่วนชู ชำ..................โคลงปี่
เกรงพ่น กลเพลง ใกล้...........ปี่ข้า เพลินสวน ๚ะ

๏ มีผวน มวลพี่ น้อง.............ขำดี
แรงเก่า เราแกร่ง มี...............หมดเต้น
เชิงหลาย ส่ายเริง ที.............รดตัก
เชิญผ่อน สอนเพลิน เว้น.......เด่นหม้าก มึนหมอง ๚ะ

๏ ลองเชิง เริงส่อง เล้า.........หนุนคม
รสสอด รอดสด ชม..............สู่ร้อง
คลี่ดาว ข่าวดี พรม...............รดต่อ
เรียมตัก รัก,เตรียม ต้อง.........หยดต้าน เต็มสวน ๚ะ

๏ นวลปรก นกป่วน เหลื้อง.....มีเข็น
ลมผ่อน ลอนผม กระเซ็น.......ปี่เคล้า
เสียงพรอด สอดเพียง เพ็ญ.....พาเปิ่น
ดังอยู่ ดูยัง เย้า....................หยดต้อง อายจริง ๚ะ

๏ เสกลิง สิงห์เล็ก ต้อง.........พยศตาม
เสือใหญ่ ใส่เหยื่อ ยาม..........หมดต้อง
หนีผก นกผี ปราม................มดไต่
เพลินกลิ่น ผินเกริ่น ก้อง........กฏใต้ โชยหวน ๚ะ๛

๐๒๑๗
๑๙๐๖๕๒
******************
(รีรีข้าวสาร)

๑๐๐๘

๏ มีความเห็นแม่บ้าน…..........เลิฟติง
ลิงเติบ กลผวนพิง................หลักโย้
โหลยักษ์ ใส่ดองขิง..............สุราเถื่อน
เรือนท่า โคลงผวนโม้............อย่าหม้าก กลไข ๚ะ

๏ ไกลคน คอยห่างบ้าน.........เดินหนี
ดีเนิ่น นานหลายปี................อยู่ได้
ใยดู เอ่ยเข้าที.....................นาพ่อ
หนอผ่า กลโคลงไว้..............ห่างด้วย เพียรเสนอ ๚ะ

๏ เผลอเนียน นางหลากเน้น....กลหมาย
กลายหม่น เคืองคนหลาย.......หลากม้วย
รวยมาร์ค หมู่ประชาตาย.........ยังเขียด
เหยียด,คลั่ง ลำบากด้วย.........เด่นด้าน บริหาร ๚ะ

๏ บาน,หอ, คอยใหม่บ้าน.......โคลงผวน
ควรโพล่ง กลคำ,สรวล...........สนุกสร้าง
นางซุก อกโคลงมวล.............กลใหม่
ไกลหม่น เพลินน้องบ้าง.........บอกร้อย กลเสนอ ๚ะ

๏ เกลอสนน สนับสร้าง..........กลฉลอง
กองหล่น เต็มเรือนผอง..........เบื่อค้น
บนเครือ ญาติเรามอง............ยังสะดุด
หยุดดั่ง คุณเลิฟ,ล้น..............อกร้อง ดีไหม

๏ ได้มี มวลหมู่เข้า................อ่านเพลิน
เอิ้นผ่าน โคลงผวนเชิญ..........สนุกถ้วน
นวลทุกข์ อ่านโคลงเอิน.........เผยอิ่ม
พิมพ์เอ่ย คำตอบล้วน............สนุกบ้านโคลงผวน ๚ะ๛

๑๐๔๐
๑๙๐๖๕๒
*******************
๐๙๒๕

๏ หอมอวลแกงอ่อมฟุ้ง…......ผักชี
ผีชัก ห่ม,ผวยหนี.................ปู่สะดุ้ง
ปรุงดู หลากโชยมี................หอมกลิ่น
หินกล่อม,แทงผักบุ้ง.............โผล่เบี้ยว เราสวน ๚ะ

๏ รวนสาว เรียมอุ่นข้าว.........เสร็จพลัน
ฉันเผ็ด พริกสวนมัน..............แสบร้อน
สอนแร็บ ต่างเต้นมันส์...........ใจสด
จรดใส่ ดังจะย้อน.................กับข้าว ไพรสวน ๚ะ

๏ ผวนใส ยังขุ่นบ้าง.............รส,มอง
ลองหมด ทุกคำผอง.............กล่าวซ้ำ
กรรมสาว ป่วนสมอง.............สมัยก่อน
สมรไกล่ โกยหลักค้ำ.............ข่วนแล้ว รอยแผล ๚ะ

๏ แลพลอย ฝังเพชรแท้.........ฤาเทียม,
เรียมทื่อ ทองยังเจียม............จิตไหว้
ใจหวิด ป่วนเปิงเตรียม...........ตัวถัก
ตักทั่ว คำโคลงให้................ห่อหุ้ม ใจผวน ๚ะ

๏ จวน,ไผ นอห่มน้อง...........คืนตน
คนตื่น เพลงหยาด, สน..........ไผ่น้าว
พราวไหน ดั่งสวนปน.............เพลงหยาด นภาลัยนอ
พลาด,เขย่ง หอมแก้มฟ้าว......อกผี้ *เจริญ,นาน ๚ะ

๏ จะลานเนิน สวน,กลิ่นคลุ้ง...ปลาเผา
เปล่าผ่า อก,ช่อนเอา.............ใส่จิ้ม
ชิมใจ เปิดอกเมา..................โคลงก่อ
คอโก่ง กลืนคำพริ้ม..............ฝากบ้านโคลงฮา ๚ะ๛

๑๐๒๕
๒๐๐๖๕๒
******************
16.00

๏ พานไทย วางดอกไม้.........เรียงบู - ชาแฮ
รู้เบี่ยง คำไทยถู...................ขัดซึ้ง
ขึงซัด ฟาดก้น,ครู................คอยบอก
ตะคอกบ่อย จนศิษย์บึ้ง.........ตูดก้น ลายเขียว ฯ

๏ เหลียวคลาย ความห่วงบ้าน.คืนฝัน
คันผื่น เกาหลังคัน................จุดคล้ำ
จำขุด เหล่าคำกัน................พอเกริ่น
เพลินก่อ เพลงโคลงห้ำ - ......หั่น,เพี้ยง กลครวญ ฯ

๏ กวนคน คืนถักถ้อย............พอหอม
พร้อมห่อ คำเรียงผอม...........ผีก,อ้วน
ผวนอีก หย่อนครวญยอม.......เยือนถก
ยกเถื่อน คำออกล้วน.............สลักถ้อย ครูสวย ฯ

๏ รวยสู จงเบิ่งบ้าน...............เมืองเรา
เมาเรื่อง แถกแถเขลา............ขับถ้อย
คอยทับ ถั่งโถมเอา...............ใจผ่อน
จรใฝ่ เพลินเพียงคล้อย..........อ่านโล้ คำกล ฯ

๏ ขนกรำ, เรียงฝึกสร้าง.........ดีคำ
ดำคลี่ ออกเผยยำ................พยัคฆ์โน้ม
พโยมหนัก อ่อนแรงสำ -........คัญหนัก
ควักนั่น แลอ่านโอ้ม..............เอ่ยเพี้ยง เสกดม ฯ

๏ สมเด็ก คงซ่อมบ้าน...........เมืองแปรง
แมลงเปรื่อง เหลียวตาแฝง.....เหลือบคล้อย
รอยเคลือบ บ่ ราแวง.............แลหวาด
ราดแหวะ อายอก,ย้อย..........อ่วมย้อนตามเสมอ ฯ

16.24
20-06-52

สวัสดีทุกท่านขอรับ

จากคุณ : ครวญฝุ่น - [ 20 มิ.ย. 52 16:31:39 ]
********************************
๒๒๕๘

๏ แขกรับ ครับแลก โค้ง......คำนับ
ครับ,หน่ำ เพลงโคลงรับ......เพื่อนหมี้
พี่เหมือน แต่งสำรับ............ลงเสริฟ
เลิฟส่ง คำทักชี้.................สวัสดิ์ทั้ง ทิวผอง ๚ะ

๏ ทองผิว เพลงอยู่โพ้น.......ดอยเขา
เดาค่อย เพลินคลายเหงา.....อยู่โพ้น
โยนภู ผ่านอกเผา...............ผลาญป่วน
ผวน,ป่าน เป็นสุขโน้น.........นั่งโน้ม แนมสาว ๚ะ

๏ หนาวแซม เย็นหยดน้ำ-....ตก,ยาม
ตามยก กลอยเริงสาม.........สี่เถี้ยว
เฉียวที ถั่งโลมตาม.............เนินเปี่ยม
เหนียมเปิ่น อายบิดเอี้ยว......โอ่โอ้ ยังไหว ๚ะ

๏ ใยหวัง เพลงกล่อมฟุ้ง......ยำโคลง
โยงค่ำ เย็นสายโมง............ถากโม้
โทรมาก จ่ายเป็นโขยง........เป๋าขยับ
ปรับเขย่า คืนเก็บ โก้...........ก่อนเลี้ยว คืนฝัน ๚ะ

๏ คันผื่น แมลงกัดครั้ง.........นอนสวน
นวลซ่อน เกมคนผวน.........ข่วนเน้น
เข็นนวล สู่เตียง,กวน..........กรนบ่อย
กลอยบ่น ในหลืบเร้น..........หับก้อง ไพรสณฑ์ ๚ะ

๏ ฝนใส พอขุ่นเข้ม............คืนสม
ขรมชื่น พาใจถม................ถักล้น
ทนรัก เปี่ยมแรงจม.............ใจส่ง
จงใส่ โคลงสอดค้น............เสียบคล้อง สรรคำ ๚ะ

๏ สำคัญ แขกสู่บ้าน............มาเรือน
เหมือนร่า เริง,เพลงเตือน.....สนุกร้อง
สนองลุก จิตเคยเบือน.........รอนกลับ
รับก่อน ยาม,แขกคล้อง.......รักษ์บ้าน, สวัสดี ๚ะ๛

๒๓๕๖
๒๑๐๖๕๒
******************
๐๐๓๙

๏ มุกสวน ม่วน,ศุกร์ เช้า.......ยันเสาร์
เยาว์สั่น งกเรียมเหงา...........อกนั้น
อันนก พี่ขันเพลา................เพลินเปล่ง
เพลงเปิ่น พาสุขปั้น.............หยาดโพ้นนภาลัย ๚ะ

๏ ภัยลา หมองหมดสิ้น........ทุกข์ใจ
ไทยจุก หวัดพันธ์ไหน..........วกนั้น
วันนก หวัดหมูใจ................มนุษย์ป่วน
นวลปุด เดือดเพียงครั้น........หวัด,เรื้อ รังสาว ๚ะ

๏ ราวสัง เคราะห์,หวัดนี้.......ใจครวญ
จวนใคร่ คิดกระบวน............หลีกป้อง
ลองปลีก เลี่ยง,เพลินสวน.....เรียวป่า
ลาเปลี่ยว ฟังหรีดร้อง..........ขับโล้ เพ็ญคืน ๚ะ

๏ ฝืนเข็ญ คำเอ่ยคล้อง........ตีคำ
ตำคลี่ คลุกละเลงยำ............ลาบก้อย
รอยกาพย์ เห่โคลงขำ..........พรอดอย่าง มันส์ฮา
พลางหยอด เติมเผ็ด,ร้อย.....หลักให้ เพลินหา ๚ะ

๏ พาเหิร ลอยเบิ่งฟ้า...........โคลงฝัน
ครันโพล่ง คอยเพลินหัน.......สู่ห้อง
สองหู สู่เพลงอัน.................พลบหริ่ง
พิงหลบ ใจทุกข์,ต้อง...........หลบ,บ้าน โคลงสวน ๚ะ

๏ ครวญส่ง คำสุขถ้วน..........ทาคำ
ทำค่า โคลงผวนนำ.............สุขโม้
โชว์มุก ใหม่หลากทำ...........โคลงใหม่
ใครโหม่ง โดนใจโอ้............อีกชั้น เชิญผวน ๚ะ๛

๐๑๒๗
๒๔๐๖๕๒
****************
๐๙.๑๖

๏ ผ่านมา เห็น ผ้าม่าน.........คำสวย
สวยใหม่ สด ใส,มวย..........หมัดห้าว
มวยรัก สู่ มัก,รวย..............คำก่อ
หนาวผ่าน เหมือน นานฟ้าว...ฝั่งเฟ้นโคลงผวน

๏ สวนรัก ดู ชักล้วน............เพลินคำ
นำที่ หาก หนีทำ................ใหม่ค้น
จำรัก ผ่อน จักรำ................เพลงผับ ผวนฮา
สนเปล่า ยาม สาวปล้น.........สวาทผี้, เรียมสนาน ฯ

๐๙.๒๕
๒๘-๐๖-๕๒

สวัสดีพี่น้องบ้านโคลงและสมาชิกทุกๆท่านขอรับ

....มาช้า..ยังดีกว่าไม่มา..อิอิ......

จากคุณ : ขุนผวน - [ 28 มิ.ย. 52 09:27:32 ]
*********************************
Create Date : 06 มิถุนายน 2552
Last Update : 29 มิถุนายน 2552 20:14:59 น. 92 comments
Counter : 1485 Pageviews.

 


เที่ยวสวน ชวนเสี่ยว ทั้ง..........ยกโขยง
มากเพื่อน เหมือนฝาก โยง.....อย่างนั้น
เลาะตัด ลัดต่อ โคลง..............สวนป่า
หมดทุกข์ มุกถด ครั้น...........เพื่อนพ้องชมสวน


โดย: อาลีอา วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:2:07:54 น.  

 

ตามมาเป็นคนที่ 2 ค่ะ
อ่านกลอนผวนเพราะๆด้วยฝีมือ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:2:45:58 น.  

 
โอออออ ทุเรียนของโปรดดดดดด

ขอบคุณสำหรับคอมแม้นนะค่ะ ว่างก็เชิญแวะอีก


โดย: สาวใหม วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:14:55:27 น.  

 


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:17:53:46 น.  

 


มีเเต่คิดถึง มีเเต่คิดถึง อยู่ทุกครั้งที่มองดาว รี่ตา ณ ราตรี หลับฝันดีนะคร้า..โดย: อาลีอา วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:21:35:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ

วันนี้มาถึงก็ส่งเข้านอนเลย...นะคะ

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์...ค่ะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:21:50:16 น.  

 พี่น้องค๊าบ สบายดีป่าว พี่โรสสบายดีจ้า อิๆๆ โคลงผวน ยังแจ๋วๆ นะจ๊ะ
โดย: นายกุหลาบ วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:22:27:08 น.  

 


เห็นจันทราฉายเด่นนวลสว่าง
ท่ามฟ้ากางต้อนรับ ณ เบื้องหน้า
จึงส่งจิตอธิษฐานพร่ำวาจา
หวังคำว่าคิดถึงจ้าดังเดือน

มอบพิเศษให้เธอคนฟากหนึ่ง
ด้วยมั่นคงท่วมถึงส่งถึงเพื่อน
เป็นเช่นนี้ตราบนานเท่าโลกเลือน
จะยื่นให้ไม่ต้องเตือนเรื่องห่วงใย..

..................ญามี่///...

.............
ฝันดีค่ะพี่ทองโดย: ญามี่ วันที่: 6 มิถุนายน 2552 เวลา:23:41:56 น.  

 


โดย: เกศสุริยง วันที่: 7 มิถุนายน 2552 เวลา:0:13:07 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ ฝันดีจ้า... Sunเดย์ สวัสดีคร๊าบบบบ พี่น้อง ^ ^

... ไปทะเลกันดีกว่ามะ พี่คนสาฯ อิอิ


โดย: ธารสีม่วง วันที่: 7 มิถุนายน 2552 เวลา:3:15:13 น.  

 
วันพระ สวัสดี
บารมีพูนผล
แด่ผู้มายล
เลิศล้นยืนนาน


พบความสุขสันต์
ทุกข์พลันผันผ่าน
หลุดพ้นบ่วงมาร
วิมุตติกาล นิรันดร์ ฯโดย: พ่อระนาด วันที่: 7 มิถุนายน 2552 เวลา:8:29:59 น.  

 
นั่งอ่านบ้านน้องอาลีอาแล้วมาอ่านบ้านนี้ต่อ เยี่ยมเลยครับ


โดย: JohnV วันที่: 7 มิถุนายน 2552 เวลา:9:31:39 น.  

 ฝนโปรยปรายเหมือนหยาดทิพย์หลั่งอีกหน
พาอารมณ์วนไปข้างเคียงเหงาหงอย
มองฟ้าไกลพลันกระซิบเอ่ยลอยลอย
มีใครคอยจะรู้ไหมคนปลายฟ้า

ฝนบรรเลงท่ามม่านใสแสงสลัว
ในห้องที่ดูมัวมืดตามคนหา
แต่หัวใจยังซ่อนล้นด้วยศรัทธา
มาเถิดมาหลับตาสิไปฝันกัน


...............ญามี่///...

...................

ฝันดีค่ะพี่ทอง


โดย: ญามี่ วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:0:38:06 น.  

 
สุดยอดโคลงผวนเลยค่ะ..

ขอบคุณที่ไปอวยพรให้นะคะ


โดย: คีตะพัสตร์ วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:8:08:22 น.  

 
สวัสดีครับ พี่ทอง

..ขอให้มีความสุข ทั้งภายนอกและภายในนะครับ..


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:14:41:45 น.  

 
ขออนุญาต พี่ทอง ตาม ตามคุณญามี่ นะขอรับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:14:48:14 น.  

 
แวะมาส่งการบ้านค่ะ

ฝันดีนะคะอาจารย์


โดย: yoongshippang วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:21:12:03 น.  

 
แวะมาทักทายยามดึก ระลึกถึงนะคะคุณทอง

การแสดงจะเริ่มแล้วค่ะ ขอเชิญมาทัศนาให้เพลินใจ เกศสุริยง


โดย: เกศสุริยง วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:1:57:04 น.  

 
ไหวไหวใจว่างเวิ้ง...วังวน
หวนคิดในจิตจน...หม่นไหม้
เพียงพักตร์พบสบกมล...โสมนัส
สุขรับสลับทุกข์ไซร้....รักสร้างหทัยสนอง

สวัสดีค่ะพี่ทอง...อิอิเรียกตามคนข้างบนอ่ะค่ะ
ทานมื้อกลางวันอิ่มแล้ว...อย่าพึ่งตาปรอยซิค่ะ
นั้นแน่แอบหลับอีกแล้ว...ตื่นๆคนมาทักกันมากมายอายเค้าน่ะ


โดย: pranfun วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:13:47:48 น.  

 
สวัสดีครับ พี่สาฯ แวะมาเสิร์ฟกาแฟยามบ่ายครับ..โดย: หมึกสีดำ วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:14:15:41 น.  

 
สวัสดีบ่ายๆ ที่ฝนสนุกกันใหญ่ เทมะหยุดเลยค่ะพี่ทอง

ทานข้าวบ่ายๆกันหรือเปล่าหนอ? มีคนเป็นห่วงอยู่ห่างๆเน้อ อิอิโดย: ญามี่ วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:14:17:15 น.  

 


โดย: คนสาธารณะ วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:1:49:51 น.  

 


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:2:41:42 น.  

 


ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิด และก็ขอให้คุณคนสาธารณะมีความสุขมาก ๆ สดใสทุกวันเลยค่ะ


โดย: I_sabai วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:8:45:29 น.  

 
ใช้เวลามากไหมคะ ในการหาคำผวนแล้วจับมาร้อยกรองได้ไพเราะแบบนี้


โดย: ป้ามด วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:9:27:59 น.  

 
อยากแต่งกลอนแบบคุณทองบ้าง แต่ก็ทำได้แค่เนี้ย

ขออำนาจคุณพระศรีสิริสวัสดิ์ จงขจัดผองภัยให้ห่างหาย อย่ามีทุกข์ให้มีสุขอย่ารู้คลาย มิวางวายเพื่อนบล๊อคแก๊งค์ทุกแห่งเอย เกศสุริยง
อยู่ดีมีสุขนะคะคุณทอง


โดย: เกศสุริยง วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:9:31:10 น.  

 
สวัสดีวันที่ร้อนๆๆๆ เพราะฝนยังไม่หล่นค่ะ อิอิ

ทานข้าวช้าๆ แต่อร่อยมากๆนะคะพี่ทอง
โดย: ญามี่ วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:12:20:40 น.  

 


อยากทานทุเรียน อยากทานทุเรียน อิอิ


โดย: สีฟ้าใส วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:18:34:08 น.  

 
มาส่งเข้านอนค่ะโดย: pranfun วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:23:31:14 น.  

 
ท่านพี่

เหตุใดท่านไม่สูบบุหรี่

สูบแล้วดีนะท่าน

จริง ๆ


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:1:32:51 น.  

 


โดย: เกศสุริยง วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:9:12:33 น.  

 
สวัสดีวันครูครับ พี่คนสาฯ
วันนี้ ผมอัพเรื่อง ทางสายพระนิพพาน ตอนที่ 2 นะขอรับ
ว่าด้วยเรื่อง สังโยชน์ของพระโสดาบันครับ
ว่างๆ ขอเรียนเชิญติดตามอ่านที่บล๊อกนะครับ
เมื่อเช้าโชคดีได้ปล่อยเต่ามาด้วยครับ


ขอให้พี่คนสาฯ มีความสุขนะขอรับ..


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:11:34:11 น.  

 

แวะมาทักทายอีกรอบค่ะคุณทอง อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้ TaGระบาดค่ะ อยากให้แวะไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วย


สวัสดียามสายกับ ภารกิจนางงามมิตรภาพ (คิดเองเออเองค่ะ) มีความสุขมากๆนะคะ เกศสุริยง
คุณสอระ นักกีฬาเหรียญทอง
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sorra&month=06-2009&group=3&date=11&gblog=112
คุณเพลง คีตะพัสตร์ เพื่อนนักกลอนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prengpaa


โดย: เกศสุริยง วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:15:30:11 น.  

 
พี่ทองไปสวนพี่นกโก๊ะมาเหรอค่ะ
มะมีชวนเลยน้า ...ใจย้ายยยย........ทุเรียนก็ไม่เอามาให้ มีแต่ภาพ
ไร้กลิ่นและรส ...
มาแซวแว๊บ.....


โดย: ขวัญค่ะ (toyor ) วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:18:37:43 น.  

 
๏ เค้าฝนเหนือป่าโพ้น...............ไพรสัณฑ์
ผันใส่ เมฆหมอกควัน................ผ่านฟ้า
ผ่าคว้าน คิดถึงกัน.....................คลายหน่อย
คอยหน่าย คืนห่มล้า...................ผ่อนร้าง เพลิงรอ ๚ะ

๏ พอเริง เรียม หลีกเร้า...............คืนสวน
ครวญชื่น เเจ่มใส มวล................หมอกเย้า
เหมาหยอก ยั่วใจ นวล................นานผ่อง
นองผ่าน ฝนโปรย เหย้า..............ไผ่พริ้ว เย็นสวน ๚ะ

๏ ผวนเสริม เพียงแผ่ว ต้าน...........ฝนเเรง
แฝงหล่น ตกเปียกแปลง...............ปลูกไม้
ปลายจมูก สูดกลิ่น แกง...............ผักหล่ำ
พรำหลัก นกเกาะ ใต้....................แมกไม้ กลางพง ๚ะ

๏ กรงพราง เพียง ปกป้อง.............กาลไพร
ไกลผ่าน เลาะลัดไป....................หักร้าง
ห่างรัก เเม่นวลใย........................ราวผ่อง
ร้องผ่าว แสงเเดด ค้าง..................บ่ายคล้อย ติดคราง ๚ะ

๏ ต่างคิด ปลูก พืชไม้..................ดอกพันธุ์
ดันพอก พลัด คืนวัน....................หว่านกล้า
ว่ากัน หลงลืมพลัน.......................ผันเปลี่ยน
เพียรปั่น หยิบมีดพล้า...................พกพร้อม หมวกพา ๚ะ

๏มาพวกเรา ริเริ่มร้อง...................เพลงกัน
ผันเก่ง ขับเเรงดัน........................ปั่นด้าย
ปลายดัน เพิ่มสุขสันต์...................เราเเข่ง
แรงเขย่า ยกสุดท้าย.....................ท่ามฟ้าเมฆลอย ๚ะ


โดย: อาลีอา วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:21:28:34 น.  

 สวนรัก ชักร่วน ล้ำ.............เริงแรง
สวนนก ฉกนวล แหนง...........หนึ่งนั้น
สวนใคร ใช่ครวญ แคลง........คอยขับ โคลงฮา
สวนพี่ สิผวน ฝั้น.................ผ่าวเพี้ยงเพลินฝัน ๚ะ
แต่งเก่งจังเรยย...โคลงผวนนี่อ่านแล้วไพเราะๆ
นอนหลับฝันดีนะค่ะ
•*.:。✿✲-•(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★โดย: mastana วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:23:51:50 น.  

 


โดย: ญามี่ วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:23:56:20 น.  

 


โดย: pranfun วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:18:45:45 น.  

 


สวัสดียามค่ำค่ะ

จะแวะมาบอกว่า
ขอให้ทานข้าวเย็นให้อร่อยนะคะ


โดย: สีฟ้าใส วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:19:07:29 น.  

 HAPPY DAY…HAPPY TIME….EVERYBODY….YEH ! ! !....


singing chick


singingfour dancefor you with heart
โดย: พรหมญาณี วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:1:11:48 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ จ้า
ขอให้มีความสุขกับคนที่คุณรักมากๆๆนะจ้า

เขียนม่ายเก่ง เลยขอนั่งอ่านไปด้วยคนนะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:13:10:21 น.  

 

Friends18.com Orkut MySpace Hi5 Scrap Images
Friends18.com Good Afternoon Comments

ซำบายดีอยู่บ่อ้ายทอง


โดย: ดอกไม้ ได้หมอก วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:13:43:43 น.  

 
มะเห็นได้กริ๊งมาชวนเลยอย่ามาเนียนน่าแซวไปงั้นแหละ ทานทุเรียนไม่เป็นค่ะ
สุขสันต์วันเสาร์นะคะ


โดย: ขวัญ (toyor ) วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:14:12:30 น.  

 
แวะมาเยือนบ้างค่ะ..มีความสุขในวันหยุดจ้า ...อาจารย์
โดย: นางฟ้าอัลไซเมอร์ (นางฟ้าในโลกไซเบอร์ ) วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:15:03:43 น.  

 
อาจารย์ทอง ... มาเยี่ยมตามสัญญาแล้วนะคะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ


โดย: ploythana วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:21:13:36 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะคุณทอง วันนี้เข้ามาเยี่ยมช้ากว่าปกติ เหตุจากเมื่อวานนอนดึกมากๆเกือบตี4แน่ะ เพราะมัวแต่หาวิธีแปลงไฟล์เพลงเพื่อจะ อัฟลงบล๊อก ประมาณ4-5ชั่วโมงแน่ะเผื่อจะถึงบางอ้อ ยังคิดอยู่เลยว่าจะเป็นเพราะวัยหรือไงก็ไม่รู้ ทำไมคิดไอ้เรื่องเทคโนโลยีมันช้านัก อิอิ...
ตอนเช้าตื่นสายและยังไม่ทันตื่นเลย แม่พวกลูกศิษย์ขี่มอเตอร์ไซด์กันมาเป็นแถวมาขอต่อ"รำซัดชาตรี"กัน ก็เป็นว่าวันนี้ทั้งวันสอนลูกศิษย์จนจะก้าวขาไม่ออกอยู่แล้ว...ก็เพิ่งจะได้นั่งหน้าคอมก็อีตอนนี้แหละ....คิดถึงเพื่อนชาวblogใจแทบขาดเลยจริงๆนะ คุณทองสบายดีนะคะ

มีความสุขมากๆนะคะ เกศสุริยง


โดย: เกศสุริยง วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:22:15:53 น.  

 


(รีรีข้าวสาร)

๏ เพลงฝนพรำห่มฟ้า.........คลุมสวน
ครวญชุ่ม เพลินโชยหวน....หล่นบ้าน
ลานบน หลั่งพรมพรวน......พรางตก
ผกต่าง เปิงเปียกป้าน........บ่มฟ้า คะนองฝน ๚ะ

๏ คนผอง คลายหม่นฟื้น....สวนรับ
ซับร่วน ดินโลมนับ............เก็บน้ำ
กรำ,เหน็บ เหนื่อยนอนพับ..คืนหลั่ง ฝนแฮ
คลังรื่น เพลินสุขล้ำ..........เหนื่อยล้า คลายหมอง ๚ะ

๏ คลองหมาย มวลหมู่ไม้....ดีผล
ดลพี่ มองไพรสณฑ์...........สุขแท้
แชร์ทุกข์ เปลี่ยนเทียววน...ทางหว่าน
ธารว่าง เติมเต็มแปล้.........ปริ่มล้น คลองไหล ๚ะ

๏ ใครลอง ชมถิ่นบ้าน........ไพรสวน
พรวนใส่ ปุ๋ยจิต,หวน..........ป่าให้
ไปหา เก็บกินมวล..............ผลหลาก
พรากหล่น เตรียมเก็บไว้.....หมักเคล้า แรงปุ๋ย ๚ะ

๏ ลุยแปลง สวน,หมากไม้...มากพันธ์
มันฝาก ผลพวงอัน............ดกรู้
ดูรก ป่าสวนครัน...............คละหล่น
คนละ มือมากสู้.................เก็บพร้อม เพลินสวน ๚ะ

๏ ผวนเชิญ เพลงส่งร้อง....ไพรชม
พรมใส่ ฝนโปรยขรม.........ขับชื้น
คืนซับ กรุ่นฝนลม.............สวนปั่น
ฉันป่วน แกมคึกครื้น..........สนุกครั้งเยือนสวน ๚ะ๛
โดย: คนสาธารณะ วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:23:01:00 น.  

 

เมฆสลัวเหมือนขอบให้เดินผ่าน

เหมือนเป็นลานให้ทักฝากคำหา

จึงเดินอ้อมมาส่งเธอนิทรา

มาดับความเหว่ว้าให้เธอเริง

#############


.............ญามี่///...

@@@@@@@@@


ฝันดีค่ะพี่ทอง
โดย: ญามี่ วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:23:28:00 น.  

 


good night


ป้า..มาส่งเข้านอน...ค่ะ

...ขอให้นอนหลับฝันดี...
...ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น...แจ่มใส...
...พบแต่สิ่งที่ดีงาม...ทำการสิ่งใด...
..สำเร็จสมความมุ่งหมายทุกประการ...


good night

ว้าวววว....ดูเรียน...ทุเรียนนนนน...อิอิ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:0:46:55 น.  

 
แวะมาเยี่ยมบ้าน อาทอง ครับ..โดย: cenyou วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:12:22:09 น.  

 
พยายามจะแต่ง (อีกแล้ว) แต่ไม่สำเร็จค่ะ อิอิ ^^


โดย: แม่นู๋มี่ วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:12:26:15 น.  

 
ได้สมใจแล้วนิพี่ทอง
.................

สวัสดีวันหยุดที่ร้อนๆอีกวันค่ะ
โดย: ญามี่ วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:16:55:25 น.  

 
Free Pics Upload Photos View Photos

ฝากสาวๆเที่ยวชมสวนด้วยคนนะค่ะพี่ทอง


โดย: ดอกไม้ ได้หมอก วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:12:38:43 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: พรหมญาณี วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:13:32:53 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะกลับมาจากตจว.แล้วล่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:14:35:47 น.  

 
ฝันดีค่ะ อาจารย์คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:20:46:10 น.  

 
21.58 น.

๏ เช้าสวน ชวนเศร้า สั่น........ชินชา
สายหน่อย สร้อยหน่าย นา.....โศกเศร้า
เพลง่าน พล่านเงน พา...........โงกเงก
เที่ยงว่า ท่าเหวี่ยง เท้า..........วุ่นว้าวังเวง

๏ บ่ายเจ๊ง เบ๊งจ่าย บ้า...........จุกจิก
เย็นขลุก ยุคเข็น หยิก............ขื่นไข้
ค่ำมืด ครืดหม่ำ kick..............หมากมี่
ดึกนั่ง ดั่งนึก ได้...................นั่นหนี้น๊อคนา


๏ รุ่งบ้า ล้าบุ่ง ร้อง.................เบ๋โบ๋
จี้เหน็บ เจ็บหนี้ โจ๋.................จับจ้อง
เสร็จเป็ง เซ็งเป็ด โซ..............ปวกเปียก
ร้อนอัฐ รัฐอ่อน ร้อง................ออดอ้อนโอดโอย ๚ะ๛ (ฮี่ฮี่)

22.44 น.
โดย: นกโก๊ก วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:22:45:23 น.  

 
อ้าวกรอบหายไปไหนแล้วละพี่ทอง
....................


หลับฝันดี มีแต่รวย&รวยค่ะ


โดย: ญามี่ วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:23:33:46 น.  

 


มองสายฝนโปรยปรายมากรายกล้ำ
ดั่งตอกย้ำน้ำตาที่บ่าไหล
สายน้ำฝนหล่นมาจากฟ้าไกล
ช่วยล้างใจคนเศร้าและเหงานาน..


โดย: อาลีอา วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:2:06:33 น.  

 
มาเม้นท์ตอนเลิกงาน ..ยังพอมีแรงนิดโหน่ย

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:18:54:31 น.  

 


โดย: ธงดุ (tudong ) วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:21:29:27 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะคุณทอง คุณสบายดีนะคะ


มาชวนไปชมการ สาธิตทำดอกไม้แซมผมค่ะ เกศสุริยง


โดย: เกศสุริยง วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:22:07:51 น.  

 

สวัสดีตอนเย็นของ เนเธอร์แลนด์ จ้าถึงห่างไกลกันเกินครึ่งฟ้า

ไม่อาจขวางใจที่ใกล้กว่า

แม้ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งคราว

แต่ก็คิดถึงตลอดเวลาที่ห่างไกล


ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:22:35:15 น.  

 


นอนได้แล้วค่ะ อย่ามัวแต่เหล่สาวๆอยู่น่ะ
หลับฝันดีคร้า


โดย: pranfun วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:22:50:33 น.  

 


หลับฝันดีมีสุขกับสิ่งฝัน
มีทุกวันรวยรื่นชื่นหรรษา
มีพรชัยทุกยามทุกเวลา
มีคนรู้คุณค่าทุกนาที

..........ญามี่///...

ฝันดีค่ะพี่ทอง


โดย: ญามี่ วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:1:06:47 น.  

 


โดย: ดอกไม้ ได้หมอก วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:14:13:52 น.  

 
สวัสดีวันสีเขียวขอรับ พี่คนสาฯ
สบายดีนะครับ
โดย: หมึกสีดำ วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:15:20:24 น.  

 
คุณคนสาฯ

มาคลายเครียด กับเกมส์จิ๊กซอ กันสักหน่อย...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:14:55:12 น.  

 


โดย: เกศสุริยง วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:16:57:38 น.  

 


บนทางรักยังเหลือเงารอยเหนื่อย
รอยความเมื่อยวอนเว้าคะนึงไหว
ท่ามวิเวกเสกสรรค์แลยาวไกล
คล้ายบอกใครรู้ว่าเดียวดายอิง

เคลื่อนโศกวิโยคไหวออกจากฝัน
พลันสิ้นครันดังชีพหมดสิ่งสิง
บนร่างไร้ภวังค์ยังหวังติง
ขอแค่วิ่งกับอาดูรร่ายรำพัน

หลับเถิดฝันบนทางรันทดร้อย
ข้างความหงอยยังมีเงาพรางหวั่น
เรายังเหลือเพื่อนเงายืนเทียบยัน
ให้เจ็บสั่นเงียบเงียบอย่างปลอดภัย..

..............ญามี่///...

มี่ฟังข่าวหวัดหมู
อารมณ์เลย..
พาไปเดินบนเหวเดียวดายอีกแล้ว อิอิ..
ฝันดีค่ะพี่ทองโดย: ญามี่ วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:1:25:43 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: พรหมญาณี วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:11:52:28 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดนะคะ
ปกติชอบอ่าน โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน อยู่แล้ว ต่อไปคงต้องเข้ามาอ่านบ่อยๆแล้วค่ะ


โดย: ภัสสรา วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:13:29:44 น.  

 
๑๙


ขอบคุณสำหรับพรวันเกิด และความปรารถนาดี

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับคนสา


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:14:53:52 น.  

 


อรุณสวัสดิ์คะ แวะมาเเต่เช้ามากๆ เอ เช้าไปป่าวน้อ ตื่นรึยังค่ะ แวะมาบอกว่าคิดถึงค่ะ..อิอิ


โดย: อาลีอา วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:4:01:37 น.  

 


สวัสดีวันมหาร้อนค่ะพี่ทอง อิอิมรสุมลมร้อนละลิ่วหลง
ลอยลงเลื้อยเกยใกล้ไยซัดหา
จากน่านน้ำ “ไต้หวัน”สุดสายตา
มาถลาตรงหน้าให้วุ่นวาย

ฤาลมเจ้าหลงทางห่างจากบ้าน
ฤาบนฐานฟ้านั้นปริหลายสาย
ลมเจ้าเลยเผยตนมาชิดกาย
มาถอนถ่ายอัดอั้นให้รับรู้

ฤาตนพร้อมตวงร้อนจากลมไหว
จึ่งเหมือนไหม้ละลายหลอนหดหู่
ร้อนซึมกายปรายทรวงหวังหลับคู้
ท่านผู้ดับจับร้อนโปรดช่วยที

...................ญามี่///...


โดย: ญามี่ วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:14:21:18 น.  

 


โดย: เกศสุริยง วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:19:47:58 น.  

 เมื่อวานได้ทำบุญประจำปีที่บริษัทฯ
วันนี้เลยขอนำบุญและกุศลที่ได้กระทำสำเร็จแล้ว
มาส่งมอบ.....

ขอให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัวและผู้ที่ท่านรัก
เจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม
มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ร่ำรวย..
ร่ำรวย..ทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์
พรั่งพร้อมด้วยกัลยาณมิตร...
ทำการสิ่งใดให้สำเร็จสมความมุ่งหมายทุกประการ

มีความสุขมาก ๆ ในทุกวันดี ๆ...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 21 มิถุนายน 2552 เวลา:14:04:23 น.  

 
สวัสดียามเช้า ครับพี่คนสาฯ
วันนี้ผมอัพ ตอนที่5 แล้วนะครับ
เนื้อหาค่อนข้างเยอะ ก็เลยนำเสียงมาใ้ห้ฟังด้วยครับ
ว่างๆ ขอเรียนเชิญที่บล๊อกนะครับ

วันนี้วันพระนำรูปพระพร้อมนาฬิกามาฝากครับ

ขอให้พี่คนสาฯ มีความสุขมากๆนะครับ..โดย: หมึกสีดำ วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:11:00:49 น.  

 
สวัสดีครับ อาจารย์..พี่ทอง แวะมาบอกว่า ขอบคุณ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:16:22:20 น.  

 
วันนี้ ขอมากู๊ดไนท์...แต่หัววันเลย...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:20:29:09 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ทานข้าวเย็นด้วยความอร่อยนะคะพี่ทอง
โดย: ญามี่ วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:21:09:02 น.  

 
หลังจาก ได้ พักมือกับงาน 1 วัน ถือโอกาสมาเยี่ยมค่ะ

สบายดีมั้ยคะ คิดถึงมากมาย แต่ ช่วงที่ผ่านมา ไม่ไหวจริงๆค่ะ ไมได้ย่างกรายไปไหนเลย ดูแลตัวเองนะคะโดย: teansri วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:17:21:36 น.  

 
ขอบคุณท่านพี่ที่ห่วงใย น้องหายแล้วคะ คิดถึงเหมือนกาน


โดย: sawkitty วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:19:23:09 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: พรหมญาณี วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:12:47:02 น.  

 
แวะมาบอกว่าคิดถึงมากกกกกกกกกกกกก แล้วก็จากไป ฟิ้วววววววววววว


โดย: คนมีแผลพ่อแม่ไม่รัก วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:7:36:34 น.  

 
ดีคะ สบายดีนะคะ


โดย: สาวชนบท วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:14:35:31 น.  

 
สวัสดีเย็นวันศุกร์ค่ะ

ทานข้าวด้วยความอร่อยนะคะพี่ทองโดย: ญามี่ วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:20:32:11 น.  

 
มาทักทายพี่รองค่ะ
สบายดีป่าวคะ
สาวๆ ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 27 มิถุนายน 2552 เวลา:20:13:23 น.  

 
สุขสันต์วัน...
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: อาลีอา วันที่: 27 มิถุนายน 2552 เวลา:21:53:11 น.  

 


โดย: เกศสุริยง วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:19:41:06 น.  

 


ขอหลับฝันรับชื่นอย่ารู้ว้า
ทุกทิวาราตรีสุขสมหมาย
สรรค์เสกเรื่องขันคึกเริงมากมาย
ก็มากรายขับหน่ายได้สมใจ

ปรารถนาดาวเดือนมาเคียงแนบ
ก็เหมือนแอบมาสานสวมสดใส
อุปสรรคนานาต่างเลือนไกล
ไม่มีให้ระคายในอารมณ์

หลับในฝันพร้อมดาวพราวสีสวย
ร้อยร่ำรวยแต่สิ่งหรรษาสม
ไม่มีภัยไข้เจ็บมาคอยพรม
อยู่กับมนต์จมฉ่ำทุกค่ำคืน

.................ญามี่///...


ฝันดีค่ะพี่ทอง


โดย: ญามี่ วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:0:51:38 น.  

 
สนใจออกกำลังกายกันหน่อย...มั้ยคะ..อิ อิ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 29 มิถุนายน 2552 เวลา:16:36:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

คนสาธารณะ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
ศิรพัชร บรรลังก์

Friends' blogs
[Add คนสาธารณะ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.