ข้อคิดดีๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี ค่ะ ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ อาจเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะ


     หวานคัดลอกมาจาก facebook ของท่าน ว.วชิรเมธี นะคะ เห็นว่าอ่านแล้วได้ข้อคิด อะไรหลาย ๆ อย่างเลยค่ะ เลยเอามาฝากกันคะ     ขับดีถึงที่หมาย ขับร้ายถึงที่หมอง 

     ขับดีเป็นศรีแก่ตัว ขับมั่วน่ากลัวจะเป็นผี

     ขับเร็วถึงป่าช้า ขับอย่างมีปัญญาถึงที่หมาย

     เมื่อเธอตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน อดีตจะเป็นหมัน อนาคตจะเป็นหม้าย

     ณ ที่ที่เธออยู่กับปัจจุบันขณะ(สติ) ตัวตนของเธอจะหายไป

     และที่ใดไม่มีตัวตน ที่นั้นก็ไม่มีตัวกรรม

     คนไทยจำนวนมากอยากได้ปริญญาแต่ไม่อยากได้ปัญญา ค่านิยม        ทางการศึกษามองกันอย่างตื้นๆนี่เอง ปริญญาจึงเป็นเพียงแค่เครื่องมือใน     การแสดงสถานภาพทางสังคม ที่เอาไว้อวดกันแค่นั้นเอง

     เพราะทุกอย่าง 

     “มีความว่าง” มาแต่เดิม คนที่หลงกอด “ความว่าง” โดย

     คิดว่าเป็น “ความมี” ทำไมจะไม่ทุกข์ ?

     ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราก็ตาม สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ ให้ดู      เข้ามาข้างในที่ใจของเรา ว่าเข็มไมล์ที่หัวใจของเรากระดิกหรือเปล่า (ธรรมะต้มยำ เมนูที่ 3)

     สำหรับคนทั่วไป การได้สมอยากคือการมีความสุข แต่สำหรับปัญญาชน     ชาวพุทธ การเป็นอิสระจากความอยากต่างหากจึงจะเป็นความสุขที่แท้      "...แทนที่จะมัวหัวเสียกับการสูญเสียลาภ ทำไมเราไม่รู้เท่าทันความ         เสื่อมไปของลาภ แล้วบริหารลาภที่ได้มานั้นให้เสื่อมไปแบบเกิด

ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์..."

10 กันยายนเวลา 12:10 น.      การเป็น "ผู้ตื่นรู้" สำคัญกว่าการเป็น "ผู้รู้" เพราะการตื่นรู้ทำให้เรามีความสุขทุกเวลานาที

11 กันยายนเวลา 16:09 น.     เราอยู่ในโลกอย่าหลบลี้หนีหน้าโลกธรรม เพียงแต่ตั้งรับให้ดี เราจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในเชิงบวกทั้งสิ้น

12 กันยายนเวลา 12:02 น.‎"..มนุษย์ไม่ได้เกิดมา

เพื่อใช้กรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แต่เรายังเกิดมาเพื่อสร้างกรรม

พัฒนากรรมและประการสำคัญที่สุด

มนุษย์มีศักยภาพที่จะอยู่เหนือกรรมก็ได้.."

13 กันยายนเวลา 11:51 น.

     กระบวนท่าในการดำเนินชีวิต ทุกประสบการณ์ในชีวิตเราใช้ไปในการมองด้านในได้ ทุกครั้งที่เกิดการปะทะกันระหว่างธรรมะกับกิเสส มันจะแตกตัวเป็นการเรียนรู้ใหม่-เป็นปัญญา   แล้วเราจะรู้ว่า เราเติบโตหรือไม่เติบโตจากการปะทะของกิเสสแต่ละครั้ง จะรู้ว่ารุดหน้าหรือถอยหลัง เราจะมีทักษะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   อาตมามองอุป..(มีต่อค่ะ แต่ยาวมาก ขอเอาไปไว้ในบล็อคหน้านะคะ).

13 กันยายนเวลา 14:18 น.“เมื่อใดก็ตามที่เธอฆ่าความสำคัญมั่นหมายว่า “ฉันต้องเป็นที่หนึ่งตลอดกาล” หรือ “ฉันต้องเป็นคนสำคัญที่สุด” ให้อันตรธานไปเสียได้ เมื่อนั้นไซร้ ชีวิตของเธอจะคลี่คลาย เรียบง่าย และเข้าใกล้โมงยามแห่งความสงบสุขอย่างไม่น่าเชื่อ”

15 กันยายนเวลา 15:14 น.     การหายใจอย่างมีสติ คือ มรรควิธีอยู่กับปัจจุบันที่ให้ผลเป็นความสุข สดชื่น เบิกบาน แจ่มใส ทันตาเห็น ความจริงข้อนี้ใครๆ ก็รู้ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง

16 กันยายนเวลา 18:32 น.       “สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกหน้ามีหรือไม่มี แต่อยู่ที่ว่าโลกนี้มันมี แล้วคุณใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไร เพราะถ้าคุณใช้ชีวิตในโลกนี้ให้ดีที่สุด โลกหน้าดีเอง ถ้าคุณใช้ชีวิตในโลกนี้ไม่ดี โลกหน้ามันก็ต้องแย่ของมันอยู่แล้ว ชาติที่แล้วส่งผลถึงชาตินี้ ชาตินี้ส่งผลถึงชาติหน้า บริหารจัดการชีวิตนี้ ชาตินี้ให้ได้ ไม่ต้องไปกังวลชาติไหนเลย เพราะฉะนั้นทำดีลูกเดียว แล้วจะกำไรทุกชาติ”

17 กันยายนเวลา 14:09 น.      "..เราบริโภคแบรนด์ แทนที่จะบริโภคสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆ ทุกวันนี้คนจำนวนมากไม่ได้ใส่เสื้อผ้า แต่ใส่ยี่ห้อของเสื้อผ้า หรือไม่ได้สวมนาฬิกา แต่เขาสวมยี่ห้อของนาฬิกา ไม่ได้กินอาหาร แต่กินบรรยากาศ กินรสนิยม.."

19 กันยายนเวลา 12:31 น. ทุกอย่างย่อมมีทั้งดีทั้งไม่ดี มีทั้งได้ทั้งเสีย ไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวัง และก็ไม่มีใครที่ชีวิตนี้จะพลาดหวังหมดทุกอย่าง ชีวิตย่อมมีผิด มีถูก มีขึ้นมีลง ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตั้งตัวรับมือกับการขึ้นลงของชีวิตให้ดี อะไรเข้ามาก็รับให้ทัน แล้วเรียนรู้จากมัน สุขก็เรียนรู้ ทุกข์ก็เรียนรู้ สมหวังก็เรียนรู้ ผิดหวังก็เรียนรู้ผิดหวังก็เรียนรู้ ถ้าเราตั้งกติกาให้ตัวเองไว้อย่างนี้ ชีวิตนี้จะมีแต่กำไรทั้งหมด


19 กันยายนเวลา 20:10 น     ๙๙ % ของคนที่ลุกขึ้นมาทำงานเชิงสร้างสรรค์ล้วนถูกริษยา และความ    จริงก็มีอยู่ว่า ๙๙ % ของผู้ที่ถูกริษยา ล้วนประสบความสำเร็จ ส่วน ๙๙ % ของคนที่เป็นตัวริษยา ล้วนหยุดอยู่กับที่และไม่มีความสุข

20 กันยายนเวลา 10:12 น.     ลมหายใจแห่งพระพุทธองค์ (อานาปานสติ) ดำรงอยู่ที่เดียวกับลมหายใจ   ของเราทุกคน

23 กันยายนเวลา 16:32 น     หากเราวิ่งตามความอยากไปอย่างขาดสติ ไม่ต่างอะไรกับคนที่พยายามวิ่งไปเพื่อให้ถึงเส้นขอบฟ้า หรือคนที่เพียรตักน้ำไปเติมทะเลเพื่อให้เต็ม

วันวันเสาร์เวลา 18:37 น     ได้รับจากป่า จงให้คืนแก่ป่า ได้รับจากน้ำ จงให้คืนแก่น้ำ ได้รับจากดิน   จงให้คืนแก่ดิน ไ ได้รับจากสังคม จงให้คืนแก่สังคม ได้รับจากโลก จงให้คืนแก่โลก อย่ามัวคิดแต่ว่า “ฉันจะได้อะไร” จงคิดแต่ว่า “ฉันจะให้อะไร”

วันวันอาทิตย์เวลา 10:41 น.      โลกก็เหมือนสะพาน เราแค่เดินผ่านแล้วก็ต้องจากไป

วันวันอาทิตย์เวลา 18:23 น.      เราต่างเป็นคนเหมือนกันหมด แต่โดยสมมติทางสังคม วันหนึ่งเรากลายเป็นข้าราชการ ดังนั้นจะแปลกอะไร ถ้าหลังเกษียณเราจะกลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้ง

18 ชั่วโมงที่แล้ว ที่มา : //www.facebook.com/v.vajiramedhiCreate Date : 28 กันยายน 2553
Last Update : 28 กันยายน 2553 14:38:58 น. 9 comments
Counter : 2242 Pageviews.

 
อากาศก็เหมือนใจคน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เสมอ

ระวังรักษากายใจให้อบอุ่น เป็นสุขสงบ ตลอดไป..นะคะท่าน ว. เป็นพระสงฆ์ที่ปอป้าเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาของท่านมาก..ค่ะโดย: พรหมญาณี วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:12:13:00 น.  

 
นำคำสอนของพระท่านมาปฏิบัติเทิดแล้วจะเกิดผลสงบ..จริงๆนะ(ทั้งตอนสุขและทุกข์)


โดย: หมูตอนพ่อเต๊าะ (หมูตอนพ่อเต๊าะ ) วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:13:21:54 น.  

 
"..มนุษย์ไม่ได้เกิดมา
เพื่อใช้กรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่เรายังเกิดมาเพื่อสร้างกรรม
พัฒนากรรมและประการสำคัญที่สุด
มนุษย์มีศักยภาพที่จะอยู่เหนือกรรมก็ได้.."
ชอบค่ะ ขอบคตุณที่นำมาแบ่งบันกันค่ะ


โดย: NucH (sa-bye-sa-bye TEAM ) วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:13:40:21 น.  

 


โดย: วาดะจัง วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:16:06:19 น.  

 
แวะมาทักทายยย คร้าฟ
อิอิ


โดย: boyalonejang วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:18:14:14 น.  

 
/ เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะ แวะมาบอกว่าน้องเรียนเปียโนที่เปียโนฟอร์เต้ค่ะ


// ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะค่ะ ^ ^


โดย: yoko วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:18:41:03 น.  

 
แวะมาอ่านความรู้ดีๆค่ะ....ขอบคุณนะคะ


โดย: หมีพูห์บลูเบอร์รี่ วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:22:06:30 น.  

 
สวัสดีครับแม่ออมบุญ
สุขครับ สุขครับ


โดย: panwat วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:23:57:31 น.  

 
รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com

แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณแม่ออมบุญ


โดย: เรือนเรไร วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:0:02:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

น้ำหวานจ้า
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
Color Codes ป้ามด
AmazingCounters.com
Group Blog
 
<<
กันยายน 2553
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
28 กันยายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add น้ำหวานจ้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.