มกราคม 2551

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
 
 
16 มกราคม 2551
All Blog
กลับมาแล้วจ๊ะ
..ก ลั บ มา แ ล้ ว ...

ห ลั ง จา ก ที่ ผ่า น เ ห ตุ กา ร ณ์ ที่ จะ ต้ อ ง ตั ด สิ น ใ จ
ค รั้ ง ที่ ยา ก ที่ สุ ด อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ใ น ชี วิ ต...
ระ ห ว่า ง งา น ใ ห ม่ ที่ ก รุ ง เ ท พฯ
กั บ กา ร อ ยู่ กั บ พ่ อ แ ละ แ ม่ ที่ โค รา ช
ถึ ง แ ม้ จะ สั บ ส น แ ละ คิ ด แ ล้ ว คิ ด อี ก ก็ ตา ม
สุ ด ท้า ย..วิ นา ที สุ ด ท้า ย ที่ สุ ด
ก็ คื อ ตั ด สิ น ใ จ ที่ จะ อ ยู่ บ้า น ต่ อ ไ ป
พ่ อ กั บ แ ม่ แ ก่ มา ก แ ล้ ว
แ ม่ สุ ข ภา พ ไ ม่ ค่ อ ย จะ ดี นั ก (เ บา ห วา น)
ก่ อ น ที่ จะ ตั ด สิ น ใ จ นั้ น แ ม่ ไ ด้ ล้ ม ใ น ค รั ว
แ ต่ ไ ม่ เ ป็ น อะ ไ ร มา ก...พ อ ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง แ ม่ ล้ม
รู้ สึ ก ต ก ใ จ มา ก...ก็ เ ล ย คิ ด ว่า
ถ้า แ ม่ ล้ ม แ ล้ ว เ รา ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ดู แ ล...จะ เ ป็ น อ ย่า ง ไ ร..

แ ล้ ว ก็...รู้ สึ ก เ สี ย ใ จ กั บ ค วา ม อ่ อ น แ อ
ที่ ไ ด้ แ ส ด ง อ อ ก ผ่า น ที่ นี่ ไป..
เ สี ย ใ จ ทุ ก ค รั้ ง ที่ เ ผ ล อ อ่ อ น แ อ อ อ ก มา
...
ข อ บ คุ ณ สำ ห รั บ ค วา ม ห่ ว ง ใย
แ ละ ป รา รถ นา ดี...
...
สั ก วั น แ ล้ ว เ รา อา จ จะ ไ ด้ พ บ กั น อี ก..
...
Create Date : 16 มกราคม 2551
Last Update : 16 มกราคม 2551 18:48:11 น.
Counter : 273 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthรักรออยู่
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]