*~* Love like you've never been hurt before *~* Live life everyday as if it were your last *~*
 
ตุลาคม 2548
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
17 ตุลาคม 2548
 
 
e-passport

ตั้งแต่ 1 ส.ค. 48 ยกเลิกการต่ออายุ passport แบบเดิม จะไม่มีการนำเล่มเดิมมาต่ออายุอีกต่อไปแล้ว ต้องทำใหม่เท่านั้น เป็น e-passport คือ passport ติดชิพ บรรจุข้อมูลทางชีวภาพ (ก็แค่ลายนิ้วมือของเราเท่านั้นแหละ) มีอายุการใช้งาน 5 ปีเท่าเดิม

ใครที่ passport เดิมยังไม่หมดอายุก็ใช้ต่อได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

กรณีที่เป็น passport แบบเดิมแล้วต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ก็สามารถขอเปลี่ยนชื่อได้โดยไม่ต้องทำใหม่เป็น e-passport เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท เค้าจะลงรายการในหน้าบันทึกและแก้ไข โดยบอกทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่ให้ด้วย ต่อไปเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องอย่าลืมพลิกหน้านี้ให้เขาดูด้วย (มันจะอยู่ใกล้ ๆ กับปกในที่เป็นชื่อเก่า)

แต่ถ้าถือ e-passport อยู่แล้วจะเปลี่ยนชื่อ-สกุลไม่ได้แล้วนะคะ ต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น

:: สิ่งที่ต้องเตรียมไปทำ e-passport
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. passport เล่มเก่า (ถ้ามี)
3. เงิน 1,000 บาทสำหรับพาสปอร์ต 1 เล่ม
4. ถ้าให้ส่งทางไปรษณีย์ EMS ต้องจ่ายอีก 35 บาท
5. ถ้ากลัวมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เรื่องการสะกดชื่อภาษาอังกฤษ ก็แนะนำให้พก Transcript หรือพาสปอร์ตเล่มเดิม หรือเอกสารสำคัญที่มีชื่อภาษาอังกฤษของเราไปด้วยนะคะ (เคยเห็นกระทู้นึงเล่าปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เราสะกดแบบของเรา เค้าจะบังคับให้สะกดภาษาอังกฤษตามหลักราชบัณฑิตยสถานของเค้าเท่านั้น ก็เลยคิดว่าพกไปก่อนน่าจะดีเผื่อมีปัญหาเรื่องตัวสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงว่าเราใช้ของเรามาแบบนี้และยืนยันที่จะใช้เหมือนเดิม)

:: เพิ่มเติม "ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี" และ "ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์"
//www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63

:: การยื่นคำร้องขอทำ e-passport (วัน-เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. หยุดวันหยุดราชการ)
ขั้นตอนที่ 1 รับบัตรคิว (แจกบัตรคิวเวลา 8.00-15.30 น.)
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักหากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3
- เก็บข้อมูลชีวภาพ วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง
- ถ่ายรูป 2 ครั้ง เป็นขาว-ดำ
- ถ้าไม่สะดวกมารับเล่มเองก็ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์ (จ่ายเงินเพิ่มอีก 35 บาท)
ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ EMS (35 บาท) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

:: วิธีรับ e-passport
- สามารถมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน นับจากยื่นคำร้องแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่น อาทิยื่นคำร้องวันศุกร์จะได้รับหนังสือเดินทางในวันอังคารเช้า
- สามารถใช้บริการการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ EMS โดยชำระค่าจัดส่ง 35 บาท ผู้รับซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ จะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 1 สัปดาห์ สำหรับผู้รับที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 10 วัน

:: สามารถทำหนังสือเดินทางที่ สนง. หนังสือเดินทางพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน website กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศค่ะ
//www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=47
# กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0-2981-7171-99


# สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา อยู่ที่ศูนย์การค้า อาคารบางนาฮอลล์ (ด้านข้างเซ็นทรัลซิตี้บางนา) ชั้น B1 โทร. 0-2383-8401-3


# สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้า อยู่ที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) ตึกกระทรวงวัฒนธรรม (ย้ายมาจากเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า) เลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปประมาณ 2 ป้ายรถเมล์ อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะ โทร. 0-2446-8111-2


# สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น อยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง โทร. 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655
# สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ อยูที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง โทร. 0-5389-1535-6
# สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง โทร. 0-7432-6510-1
# สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง โทร. 045-242313-4
# สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ที่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง โทร. 077-274940, 077-274942-3
# สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง โทร. 044-243-132, 044-243-124
# สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี อยู่ที่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัด (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง โทร. 042-212827, 042-212-318

เดี๋ยวนี้เค้าพัฒนาการบริการแล้วนะคะ สะดวก รวดเร็ว เสร็จภายในครึ่งชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าเร็วมาก ประมาณ 15-20 นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ

ทำเล่มใหม่ หมายเลข passport ก็เปลี่ยนด้วยนะคะ ไม่ได้ใช้หมายเลขเดิม เปลี่ยนเล่มก็เปลี่ยนหมายเลขด้วย

ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเดิมที่ยังมีวีซ่าอยู่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเรามีวีซ่าเหลืออยู่ในเล่มเดิม ต้องการรวมเล่ม เจ้าหน้าที่จะให้ใบคำร้องมากรอก เมื่อรับpassport เล่มใหม่มาก็ไปถ่ายเอกสารหน้าที่มีรูปเรา แล้วไปจ่ายค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 100 บาทต่อเล่ม แล้วก็รอรับเล่ม ซึ่งก็ไม่เห็นมีอะไร แค่ปั๊มว่าเราเปลี่ยน passport จากเล่มเก่ามาเล่มใหม่แค่นั้น เวลาเข้าประเทศที่มี visa เหลืออยู่ในเล่มเก่าก็ให้ถือไปสองเล่มเลย

เมื่อได้รับ Passport แล้วสามารถใช้งานได้ทันที หมายถึง เดินทางได้ทันที หรือนำไปยื่นขอวีซ่าได้ทันทีค่ะ

Passport ที่มีความเสี่ยง ไม่สามารถใช้เดินทางออกนอกประเทศได้ เพราะสายการบินไม่เช็คอินให้ หรือประเทศปลายทางไม่ให้ผ่านเข้า คือ Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือน จะต้องทำใหม่เท่านั้น ไม่มีการต่ออายุอีกต่อไปดังที่กล่าวไว้ย่อหน้าแรก

อ่านรายละเอียด e-passport ได้ที่นี่ค่ะ
//www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=46

กรมการกงสุลให้บริการจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตและทางโทรศัพท์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9817257 และ 02-9817259 และที่ www.consular.go.th / บริการออนไลน์ / สำรองคิวทำหนังสือเดินทาง


* * * ถ้าเพื่อน ๆ ทราบข้อมูล update ก็ post บอกกันหน่อยนะคะ จะได้แก้ข้อมูลใน blog ให้ update ตาม เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ * * *Create Date : 17 ตุลาคม 2548
Last Update : 23 กันยายน 2551 0:10:12 น. 206 comments
Counter : 30758 Pageviews.

 
เพิ่งไปทำมาเหมือนกันครับ ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่น่ารักดี

การทำก็สะดวกดี แต่คนเยอะมากๆ ผมไปประมาณ 11 โมงเช้า ได้ทำประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่แหล่ะ

แต่แย้งนิดนึงครับเอกสารรับรองชื่อไม่จำเป็นครับ เพราะนามสกุลผมก็มีปัญหาเหมือนกัน แต่เค้าแค่ให้เซ็นรับรองว่าจะใช้แบบนี้เท่านั้นเองครับ แต่เตรียมไปก็คงดีเหมือนกันครับโดย: captainfakenature วันที่: 17 ตุลาคม 2548 เวลา:1:03:11 น.  

 
ขอบคุณค่ะ

อีก 9 เดือนหมดอายุแล้วเหมือนกัน จะได้ไปทำใหม่ค่ะ
................


โดย: กำปงพิราเทวี วันที่: 17 ตุลาคม 2548 เวลา:1:58:20 น.  

 
ขอบคุณ จขบ. ค่ะ ว่าจะไปทำเหมือนกัน
เหลืออีกสี่เดือนหมดอายุแล้ว

กำลังสงสัยว่าจะไปต่อที่ไหนได้

(คุณความเห็นข้างบนคะ ...
ไปด้วยกันไหมคะ คิกๆๆๆ
...แอบหลงรักมานานแย้ว
คนอะไรก้ไม่รู้ ถ่ายภาพสวยเหลือเกิน)


โดย: แพนด้ามหาภัย วันที่: 17 ตุลาคม 2548 เวลา:12:38:21 น.  

 
ง่ะ..........
คุณเจ้าของบล็อกคะ
เซ็นทรัลบางนาอ่ะ ชั้น 5 ค่ะ
ชั้น 9 ไม่มี

ถ้าใครไปก็ไปชั้น 5 นะคะ เดินไปตรงลานจอดรถ
กรุณาไปตอน 9 โมง คนไม่เยอะค่ะ ไปหลังจากนั้นก็นานอ่ะ

ทำออกมาแระก็ดีค่ะ

"4. Transcript หรือเอกสารสำคัญที่มีชื่อภาษาอังกฤษของเรา เผื่อมีปัญหาเรื่องตัวสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงว่าเราใช้ของเรามาแบบนี้และยืนยันที่จะใช้เหมือนเดิม"
ข้อนี้ไม่ต้องเอาไปก็ได้ค่ะ สะกดให้ถูกก้พอ หรือใครกลัวจะผิดก็ขนไปแบบที่เจ้าของบล็อกบอกก็ได้ค่ะ

อ้อ........
จริงๆมันค่าทำอ่ะ มันจะเป็นงี้นะคะ
เข้าไปวัดส่วนสูงเสร็จ ตอนถ่ายรูปอ่ะเค้าเก็บ 5 บาท เตรียมเหรียญกันไปด้วย
ค่าแสตมป์อ่ะ แปะใบขอทำพาสปอร์ต

แล้วเค้าก็จะถามว่ามาเอาพาสปอร์ตเองหรือให้ส่งไปรษณีย์
ถ้ามาเอาเองก็นับไปอีก 2 วัน ถ้าส่งไปรษณียก็รอจ่ายเงิน

จากนั้นก็ไปจ่ายตังค์ 1000 สำหรับค่าพาสปอร์ต 35 บาทค่าส่ง EMS ค่ะโดย: หมูน้อยหน้าใส วันที่: 17 ตุลาคม 2548 เวลา:17:20:58 น.  

 
แหะๆๆๆ ขอบคุณที่ช่วยแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลนะคะ จะแก้ไขให้เดี๋ยวนี้เลย


โดย: Susie IP: 202.57.144.112 วันที่: 17 ตุลาคม 2548 เวลา:17:57:50 น.  

 
ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ...


โดย: dont wanna no วันที่: 17 ตุลาคม 2548 เวลา:18:34:16 น.  

 
ขอบคุณคร่า...ของเก่าก็ใกล้จะหมดอายุลงแล้ว
แต่ว่า อันเก่าที่เคยไปทำยังใช้เวลาทำนานเรย
ทำที่เซนทรัลปิ่นเกล้า คนเยอะมั่กๆเรยค่ะ
เด๋วจะไปจัดการเปลี่ยน หึหึ


โดย: MeTaBoLism วันที่: 17 ตุลาคม 2548 เวลา:20:00:52 น.  

 
ต้องไปทำแล้วเหมือนกัน หมดเดือนะนวา นี่แหละค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 17 ตุลาคม 2548 เวลา:22:59:27 น.  

 
อีก 1 ปีหมดอายุ ไปทำเล่มใหม่ไว้เลยได้มั้ยค่ะ เพราะ มีโครงการจะไปต่างประเทศนาน ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่ออายุ เพราะเมืองที่จะไปไม่มี สถานทูตไทยอะค่ะ


โดย: aca IP: 58.64.126.229 วันที่: 29 ตุลาคม 2548 เวลา:23:38:07 น.  

 
ลองโทรถามดูดีกว่าค่ะ ตอนที่เราไปต่ออายุเราเหลืออีก 8 เดือนเค้าก็ให้ทำนะ แต่ต้องกรอกใบคำร้องขอทำใหม่ก่อนกำหนดค่ะ


โดย: Susie วันที่: 31 ตุลาคม 2548 เวลา:9:48:33 น.  

 
สวัสดีคะ ขอรบกวนถามคุง Susie หน่อยนะคะว่า
ทำพาสปอร์ตแบบใหม่นี่อ่ะคะ

ถ้าอายุยังไม่ถึง 20ปี จะต้องให้พ่อกับแม่ไปเซ็นเอกสารด้วยหรือป่าวคะ หรือว่าทำเองได้เลย

แล้วคือพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกัน จะให้แม่เซนเอกสารฝ่ายเดียวได้หรือป่าวคะ

ถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรคะ ขอรบกวนหน่อยนะคะ

ถ้ายังไงคุงSusie พอจะมีเบอร์ของสถานที่ทำพาสปอร์ตหรือป่าวคะ จะลองโทรไปสอบถามนะคะ

ขอบคุณมากนะคะ


โดย: ชอง อึน IP: 202.5.84.55 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2548 เวลา:21:34:10 น.  

 
Copy มาจากข้อมูลข้างบนค่ะ ถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมลองกลับขึ้นไปอ่านอีกทีนะคะ

*********************

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า รู้สึกว่าจะชั้น 8 นะ
(Passport Office, Central Department Store, Pinkhlao)
Tel. 0-2884-8831-2, 0-2884-8838
Fax. 0-2884-8825
- แผนกต่ออายุและแก้ไขหนังสือเดินทาง โทร 02-884-8829
- แผนกจ่ายเล่มหนังสือเดินทาง โทร 02-884-8825
- แผนกไปรษณีย์ โทร 02-884-8820


โดย: Susie IP: 202.57.144.16 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2548 เวลา:22:27:00 น.  

 
ไปทำเล่มใหม่มาโดยที่ยังมีวีซ่าเหลือเล่มเดิมอยู่ เจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรเลย บอกว่าไม่เป็นไร แล้ว stamp cancel ที่เล่มเดิมตรงหน้าแรกเลย อย่างนี้ถ้าต้องไปประเทศที่มีวีซ่าเหลืออยู่ในเล่มเดิมจะผ่านไม๊เนี่ย


โดย: Nin IP: 192.18.17.19 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2548 เวลา:13:33:19 น.  

 
ตอนเดินทางก็ถือเล่มที่ถูก stamp cancel ด้วยค่ะ ใช้ได้ค่ะ


โดย: Susie IP: 202.57.144.139 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2548 เวลา:18:19:26 น.  

 
คุณ ชอง อึน คะ
ขอมาช่วยคุณซูซี่ตอบนะคะ พอดีต้องช่วยนายทำ Passport ให้ลูกชายแกพอดี

ถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีทั้งพ่อและแม่ไปลงนามเซ็นยินยอมค่ะ ต้องไปทั้งพ่อและแม่ แม้ว่าจะไม่ได้ไปจดทะเบียนกันค่ะ

ถ้าทำครั้งแรก ก็ต้องมีสูจิบัตร ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) บัตรประชาชนของพ่อและแม่

แต่ถ้าผู้มีอำนาจปกครองของเด็ก ไม่ใช่พ่อและแม่ ก็ใช้บัตรประชาชนของผู้ปกครองค่ะ

ส่วนเด็กที่เกิน 15 แต่ไม่เกิน 20 ปี
ก็ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียว และพ่อแม่ ต้องไปลงนามยินยอมค่ะ แล้วจะพกทะเบียนสมรสไปด้วยก็ดีค่ะ


โดย: เลขาตัวซน วันที่: 9 พฤศจิกายน 2548 เวลา:11:26:08 น.  

 
ขอบคุณที่ช่วยเข้ามาตอบให้นะคะ เพราะเราเองก็ตอบไม่ได้อะค่ะ แหะๆๆๆ ใจดีจังเลย


โดย: Susie วันที่: 9 พฤศจิกายน 2548 เวลา:12:03:18 น.  

 
สวัสดีคะ ขอบคุณคุณ เลขาตัวซน ด้วยนะคะ

ที่เข้ามาตอบให้ความรู้

ขอบคุณมากๆเลยคะ คุณsuieด้วยคะ


โดย: ชอง อึน IP: 210.86.130.77 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:57:55 น.  

 
ตามมาหาความรู้ก่อนจะไปไหนๆ อิอิ
ขอบคุณมากนะคะ


โดย: zMee วันที่: 20 พฤศจิกายน 2548 เวลา:19:40:22 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาให้ค่ะโดย: ฟ้าอาภา IP: 65.78.190.17 วันที่: 16 ธันวาคม 2548 เวลา:4:26:50 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ วันเสาร์ทำการไหมคะ จะไปลาว มีคนนึงในคณะพาสปอร์ตใช้ได้ถึง 25 มิถุนา เหลือไม่ถึง 6 เดือน กลัวมีปัญหา/ขอบคุณค่ะ


โดย: buo วันที่: 6 มกราคม 2549 เวลา:20:13:37 น.  

 
ถ้าอยู่ภูเก็ตเนี้ยต้องการทำ passport ต้องไปที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่ายไม๊ค่ะที่ใกล้ที่สุด


โดย: alaley IP: 210.1.23.22 วันที่: 9 มกราคม 2549 เวลา:13:32:16 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ เป็นประโยชน์มากๆครับ


โดย: ตงเหลงฉ่า วันที่: 15 มกราคม 2549 เวลา:9:44:36 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ กำลังจะไปทำครั้งแรกพอดี
ทำที่ไหนคนน่าจะน้อยที่สุดค๊ะ
แล้วต้องไปแต่เช้าเลยเหรอค๊ะ
ว่าจะไปสักสามโมงเช้าคงไม่ได้แล้ว


โดย: คนใหม่ IP: 58.8.44.89 วันที่: 16 มกราคม 2549 เวลา:8:16:29 น.  

 
ถ้าเราเป็นหนีกองทุนกู้ยืมของรัฐอยู่เราสามารถ ออกต่างประเทศได้หรือเปล่าค่ะ


โดย: น้องใหม่ IP: 203.170.244.42 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:39:41 น.  

 
อยากทราบว่าถ้าต้องการไปทำ E-passport ที่หาดใหญ่ ต้องไปทำที่ไหน คือที่ตั้งนะคะ มันอยู่ส่วนใหนของหาดใหญ่ ใครทราบช่วยบอกด้วยค่ะ


โดย: muwmuw IP: 203.156.38.249 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:05:37 น.  

 
ไปทำมาเมื่อตอนต้นปี เร็วมากเลยค่ะ ไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้ว ไม่ได้ไปแต่ไก่โห่ด้วย ทำที่แจ้งวัฒนะค่ะ อ่อ ตอนไปรับเล่ม ยื่นใบรับเล่มที่ช่องไหนก็ได้ค่ะ แล้วเค้าจะเรียกชื่อเราอีกที นั่งรอไปก่อน ขั้นตอนนี้ยอมรับว่าคนไปรับเหวอทุกคนค่ะ เพราะไม่รู้จะยื่นใบรับเล่มกับใคร ทุกช่องคนก็ต่อคิวหมด สรุปก็คือยื่นช่องไหนก็ได้ค่ะ แล้วนั่งรอเรียกชื่อโดย: เพิ่มเติม IP: 134.124.48.44 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:21:08:38 น.  

 
พอดีได้วีซ่า อเมริกาสิบปี เมื่อ เดือนที่แล้วเอง .... ปรากฏว่า แพสปอร์ต ดันจะหมดอายุ ปลายปี .... เลยไปต่อแพสปอร์ต ที่บางนา ... เขาแจ้งว่าต้องทำใหม่เลยต่ออายุไม่ได้....เลยบอกเขาว่าขอรวมเล่ม เพราะมีวีซ่าอเมริกา สิบปี....... เขาหยิบไปดู..... แล้วปั๊ม ยกเลิก แล้วก็บอกว่า ไปอเมริกา ก็หยิบไปสองเล่ม ....


ไม่เห็นมี ขั้นตอนแบบนี้เลย (ก๊อปปี้มาให้ดู)

----------ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเดิมที่ยังมีวีซ่าอยู่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเรามีวีซ่าเหลืออยู่ในเล่มเดิม ต้องการรวมเล่ม เจ้าหน้าที่จะให้ใบคำร้องมากรอก เมื่อรับpassport เล่มใหม่มาก็ไปถ่ายเอกสารหน้าที่มีรูปเรา แล้วไปจ่ายค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 100 บาทต่อเล่ม แล้วก็รอรับเล่ม ซึ่งก็ไม่เห็นมีอะไร แค่ปั๊มว่าเราเปลี่ยน passport จากเล่มเก่ามาเล่มใหม่แค่นั้น เวลาเข้าประเทศที่มี visa เหลืออยู่ก็ถือไปสองเล่มเลย-------------

ไม่มีปั๊มว่า เปลี่ยน มีแต่ปั๊มว่า ยกเลิก...... แบบนี้จะใช้ได้ไหมน้า ...........


โดย: งง จัง IP: 210.246.66.161 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:22:15 น.  

 
วันนี้เพิ่งไปทำ e-passport มาค่ะ เลยเข้ามาเล่าสู่กันฟัง ฝนไปถึงกงศุลประมาณเที่ยงเศษๆค่ะ เสียเวลาวนหาที่จอดรถแป๊บนึงค่ะ รถเยอะมาก แต่ก้อมีเข้า-ออกเรื่อยๆค่ะ
ยื่นบัตรประชาชนรับบัตรคิวเวลา 12.28 น. มีคนรอคิวก่อนหน้าฝน 93 คน นึกว่าจะต้องรอนานซะแล้ว แต่ไม่นานอย่างที่คิดค่ะ นั่งรอเรียกคิวประมาณครึ่งชั่วโมง เร็วดีค่ะ ไม่ช้าเลย อาจเป็นเพราะมีเคาน์เตอร์ประมาณ 60 ช่อง จริงๆฝนเห็นมีถึง 62 เคาน์เตอร์ แต่สองช่องสุดท้ายไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ สงสัยจะเปิดแค่ 60 ช่อง ก็ต้องไปนั่งรอหน้าเคาน์เตอร์อีกรอบ เพราะคนก่อนหน้ายังไม่เสร็จค่ะ เคาน์เตอร์ที่ฝนได้รับคิวมีการเรียกซ้ำ ทำให้มีคนมายืนรอหน้าเคาน์เตอร์ถึงสามคน ไม่รวมคนที่กำลังติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะ เจ้าหน้าที่น่ารักมาก สงสัยคงเห็นพวกเรายืนเก้ๆกังๆ เลยกระจายพวกเราไปหน้าเคาน์เตอร์ที่ไม่มีคนรอ ฝนเลยได้ต่อคิวที่ช่อง 54 ใกล้ๆ กัน
ทีนี้ก้อเจ้าหน้าที่จะวัดส่วนสูง และเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อย แล้วจับเราสแกนนิ้ว ถ่ายรูป
ขั้นตอนเหมือนวีดีทัศน์ที่เราดูในเว็บไซท์เลย เสร็จแล้วเค้าก้อจะให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถามว่าเราจะมารับเล่มเองหรือให้ส่งทางไปรษณีย์ ฝนเลือกรับเล่มเองค่ะ เพราะต้องการเทสต์ระบบการตรวจ e-passport จากเครื่องจริง ที่มีให้เราลองทำ เพื่อความคุ้นเคยกับเครื่อง จะได้ไม่งงเวลาที่เราจะต้องไปทำที่สนามบินงัยคะ แต่ที่สนุก คงจะเป็นตอนเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่ให้เราเซ็นตัวโตๆ ให้ใหญ่กว่าความเป็นจริง เพราะเวลาเค้าสแกนลายเซ็นต์เราไปใช้ ตัวหนังสือจะย่อลงอีก ฝนเลยต้องเซ็นใหม่อีกรอบ เพราะลายเซ็นที่คิกว่าเซ็นใหญ่แล้ว ยังไม่ใหญ่พอ ตั้งแต่เซ็นชื่อมา ครั้งนี้ลายเซ็นเราใหญ่ที่สุด เซ็นลำบากมาก แต่ก้อผ่านไปด้วยดี ขั้นตอนสุดท้ายก้อคือชำระเงิน แล้วรอใบเสร็จรับเงิน และใบสำหรับมารับ passport ฝนทำวันศุกร์บ่าย เค้าให้มารับเล่มวันอังคารบ่ายค่ะ ตอนนี้ก็เลยต้องร้องเพลงรออยู่ค่ะ


โดย: Tonfon IP: 58.9.181.159 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:15:13:05 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อน ๆ ค่ะ
น่ารักจังเลย


โดย: Susie วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:1:11:08 น.  

 
ถ้า passport ไม่ถึง 6 เดือนทำวีซ่าไปเมกาได้รึเปล่าคะ


โดย: IP: 58.10.83.9 วันที่: 2 มีนาคม 2549 เวลา:0:01:31 น.  

 

เป็นประโยชน์มาก ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


โดย: p_tham วันที่: 2 มีนาคม 2549 เวลา:6:18:11 น.  

 
พาสปอร์ตไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงอะไรคะ
1. เพิ่งทำสด ๆ ร้อน ๆ ยังไม่ถึง 6 เดือน
2. นับจากวันนี้ไปจนถึงวันหมดอายุ เหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน

1 หรือ 2 คะ

- ถ้า 1 ไม่เป็นไรค่ะ ถึงแม้จะทำพาสสปอร์ตแล้วได้รับเล่มวันนี้ก็เดินทางวันนี้ได้เลยค่ะ

- ถ้า 2 จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยค่ะ ติดแหง็กอยู่ที่ ตม. ดอนเมืองเนี่ยแหละ ขอวีซ่าก็ไม่ได้ด้วยค่ะ ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่นะคะ


โดย: Susie วันที่: 3 มีนาคม 2549 เวลา:1:18:22 น.  

 
พอดีเพิ่งไปทำpassport ใหม่มา แต่ยังไม่ได้รับเล่ม ได้เลขเล่มแล้ว แต่จะเข้าไปจองวันสัมภาษณ์ ทำไม่ได้อ่ะค่ะ หรือว่าต้องรอเล่มเรียบร้อยก่อนหรือป่าวคะ?


โดย: nana_teddy IP: 202.57.172.241 วันที่: 7 มีนาคม 2549 เวลา:19:38:36 น.  

 
พาสปอร์ตใกล้หมดอายุเหมือนกัน ขอบคุณมากค่ะ แต่อยู่ต่างประเทศนี่ คงต้องส่งไปต่อที่กงศุลใกล้บ้าน
ส่ง ทางไปรษณีย์ได้ใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ขออณุญาติ เอาลิ้งค์คุณซูซี่ไปเก็บไว้ที่บล็อคส่วนตัวฝนได้ไหมคะ

จิ๊กแล้วพึ่งมาขอ อิๆๆ ขอบคุณค่ะ


โดย: ฝนค่ะ IP: 24.14.97.179 วันที่: 9 มีนาคม 2549 เวลา:1:38:41 น.  

 
คุณ nana_teddy ถ้าได้หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็ทำการจองวันสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ

คุณฝนเชิญ add ได้ตามสบายเลยนะคะ ไม่คิดกะตังค์ค่า


โดย: Susie วันที่: 16 มีนาคม 2549 เวลา:21:37:29 น.  

 
ป้าขอบใจหลานมากนะจ๊ะ สำหรับคำแปล DS156 & DS157 ตอนนี้ป้าได้วีซ่ามาแล้ว 10 ปีจ๊ะ


โดย: a IP: 58.10.169.212 วันที่: 19 มีนาคม 2549 เวลา:21:27:51 น.  

 
สงสัยแต่ว่าทำไมเล่มใหม่ดันเป็นรูปขาวดำอีกแล้วครับ เล่มก่อนเป็นรูปสีแล้วด้วย ไหงถอยหลังเข้าคลองอีกแล้ว


โดย: ตรี IP: 61.91.9.52 วันที่: 20 มีนาคม 2549 เวลา:17:11:48 น.  

 
ยินดีกับคุณป้า a ด้วยนะคะที่ประสบความสำเร็จได้วีซ่าแล้ว 10 ด้วยแน่ะ ดีใจจังเลยค่ะ ชื่นใจเวลาใคร ๆ มาบอกว่าได้วีซ่าน่ะ ฮิๆๆ


เราก็เห็นด้วยกับคุณตรีนะคะ ทำไมถอยหลังลงคลอง เนอะ


โดย: Susie วันที่: 20 มีนาคม 2549 เวลา:21:46:21 น.  

 
ขอบคุนมั่กๆค้าบบบบบ


โดย: อุ้ม IP: 61.91.199.231 วันที่: 21 มีนาคม 2549 เวลา:7:20:23 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
เจ๋งมาก ขอให้สวย ให้รวย
อยากให้คนไทยทุกคนมีน้ำใจแบบนี้จัง


โดย: nunar_lalar IP: 203.188.26.164 วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:21:40:10 น.  

 
รบกวนถามค่ะ ถ้าหากว่าพึ่งจะทำ e-passport เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่เชียงใหม่ แล้วระบุให้ส่งมาทางไปรษณีย์ แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนไปรับแทนเพราะต้องไปต่างประเทศด่วน ถ้ารอก็นานเป็นอาทิตย์ จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ


โดย: ตูน IP: 125.24.64.21 วันที่: 31 มีนาคม 2549 เวลา:8:56:24 น.  

 
ขอน้อมรับคำขอบคุณและคำอวยพรจากทุก ๆ คนค่ะ

คุณตูน : อันนี้เราก็ไม่ทราบค่ะ ลองโทรถามโดยตรงดีกว่านะคะ


โดย: Susie วันที่: 1 เมษายน 2549 เวลา:11:34:58 น.  

 
ที่ที่ทำปิดกี่โมงครับ

ขอบคุณครับ


โดย: gb IP: 58.136.66.65 วันที่: 3 เมษายน 2549 เวลา:22:42:19 น.  

 
ขอบคุณนะคะคุณ Susie ติดตามคุณเสมอในห้องบูลค่ะ ^ ^


โดย: babyhoney IP: 203.144.241.41 วันที่: 5 เมษายน 2549 เวลา:9:07:33 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ
มีแพลนไปอเมริกาปีนี้ อาจจะปลายเดือน เพิ่งไปดูพาสปอร์ตมา (ก็เริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่คุณซูซี่แนะนำเลย 55) ตาแทบหลุดจากเบ้า จะหมดอายุเดือนธันวาคมปีนี้แล้ว

อย่างนี้ควรจะไปต่อไว้ก่อนแล้วค่อยขอวีซ่ามั๊ยคะ
หรือควรจะรีบขอก่อนที่จะเข้าเกณฑ์ 6 เดือน
ทีนี้ ถ้าเขาเปลี่ยนเล่มใหม่เลย หลักฐานการเดินทางของเราก็หายไปหมดใช่มั๊ยคะ จะมีปัญหาเวลาขอวีซ่าหรือป่าวคะ ชักไม่แน่ใจ คุณซูซี่มีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง ขอคำแนะนำหน่อยละกันนะคะ ขอบคุณหลายๆๆๆๆๆจ้า


โดย: เป็ดน้อย IP: 124.121.32.95 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:21:35:26 น.  

 
เราคิดว่าถ้าจะขอวีซ่า ควรจะไปทำเล่มใหม่ก่อนดีกว่าค่ะ วีซ่าจะได้อยู่ติดกับเล่มใหม่ซึ่งเราจะต้องใช้อีก 5 ปี ส่วนประวัติการเดินทางและวีซ่าประเทศอื่นที่อยู่ในเล่มเก่า ให้พกไปด้วย ดังนั้นเวลาเดินทางก็พก 2 เล่มค่ะ ตอนที่ไปยื่นขอวีซ่าก็ให้นำเล่มเดิมไปเป็น reference ด้วยนะคะ จะได้มีเครดิตเพิ่มขึ้นอีก

ขอให้โชคดีค่ะ


โดย: Susie วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:17:57:52 น.  

 
ขอบคุณมากค่า ตอนนี้ขอเก็บข้อมูลในเวปคุณซูซี่ก่อนนะคะ เพราะยุ่งมากๆ วันๆ อ่านได้ทีละกระจึ๊ก เนี่ยกะว่าสงกรานต์นี้ไม่ได้ไปไหน จะหมกมุ่นอยู่กับเวปคุณซูซี่นี่แหละค่ะ เพราะยังไม่ได้กำหนดการเดินทางเลย กำลังดูอยู่ว่างานจะซาลงช่วงไหนบ้าง (ก็ดีเนอะไม่บีบคั้นหัวใจ 55)

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและคำอวยพรนะคะ


โดย: เป็ดน้อย IP: 124.121.31.244 วันที่: 12 เมษายน 2549 เวลา:23:43:48 น.  

 
เอ่อ..คุณซูซี่ขา เริ่มมีบางอย่างไม่แน่ใจค่ะ เกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ต ลิงค์ไปลิงค์มา หาขอมูลอยู่ในเวปคุณซูซี่เนี่ยแหละ แล้วไปเจอว่า......

การเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา
หนังสือเดินทางที่ใช้ควรมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เริ่มตื่นเต้ลอ่ะค่ะ พยายามจะค้นหาความจริงว่ามันใฃ่แน่หรือเปล่า เพราะตั้งใจจะไปต่อพาสปอร์ตวันที่ 20 เมษานี้ แล้วจะทำการจองสัมภาษณ์ เพราะกะว่าถ้าได้วีซ่าแน่ๆ จะเดินทางต้นกรกฎา

ทีนี้ถ้ามันเป็นจริง พอต่อพาสปอร์ตแล้ว ขอวีซ่าได้แล้ว เราก็ยังเดินทางไม่ได้ ใช่ไหมคะ เพราะต้องรอให้ถึง 6 เดือนก่อน

แล้วทีนี้ ถ้าเราอยากเดินทางช่วงต้นกรกฎาจริงๆ เราก็ควรจะใช้พาสปอร์ตเล่มเดิมไปขอวีซ่าก่อนสิ (หมดอายุ 16 ธันวา 49 ค่ะ)

เนี่ยกำลังพยายามsearch หาข้อมูลอยู่ แต่ยังไม่เจอ เลยแอบบ่นให้ฟังก่อน 555 ทราบค่ะว่าไปเที่ยวสงกรานต์

จะโทรไปถามกงสุลก็ติดวันหยุด เฮ้ออออ เอาไงดีเนี่ยย

จะช่วยตัวเองไป แล้วก็รอคุณซูซี่กลับมายืนยันความจริงให้หน่อยนะคะ เพราะเท่าที่อ่านในบล็อคนี้ เหมือนว่า ไม่เป็นไร แต่ไหง ในเวปกงสุลมันเขียนเอาไว้หว่า งงๆๆ

ยาวหน่อยนะคะ สวัสดีวันสงกรานต์ย้อนหลัง สุขสันต์ ชื่นฉ่ำตลอดปีนะคะโดย: เป็ดน้อย IP: 124.121.35.114 วันที่: 15 เมษายน 2549 เวลา:20:06:41 น.  

 
เย๊ๆๆๆๆ หลังจากนั่งอ่านห้องไกลบ้านมาเกือบสองชั่วโมง (ปวดหลังเลยจ๊ะ 55)

ก็ค้นพบว่า อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มันหมายถึง อายุที่ยังเหลือของพาสปอร์ต 55555 เย๊ๆๆ โว๊ว โวว

งั้นเราก็เข้าสู่แผนเดิมที่คุณซูซี่แนะนำ ไปต่ออายุก่อน แล้วไปขอวีซ่า 555

จริงๆไม่น่าสงสัยเล๊ย เพราะคุณซูซี่ก็บอกไว้เนอะ ดูจิ แทนที่จะได้อ่านบล็อคหาข้อมูล แต่ก็ดีเหมือนกัน ได้ความรู้จากห้องไกลบ้านเยอะมากๆเลยจ้า

ขอบคุณหลายๆๆๆอีกทีเน๊อ


โดย: เป็ดน้อย IP: 124.121.35.114 วันที่: 15 เมษายน 2549 เวลา:21:39:19 น.  

 
ถ้าจะเปลี่ยนนามสกุลตามสามี ดิฉันจะต้องเปลี่ยนในทะเบียนบ้าน บัตรประชานชน และพาสปอร์ตด้วยหรือปล่าวคะ
ไม่อยากมีปัญหาในภายภาคหน้าค่ะ แล้วถ้าไม่เปลี่ยนจะเป็นไรไหมคะ


โดย: oil IP: 82.106.133.18 วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:0:47:44 น.  

 
น้องเข้ามาอ่านแล้วก็ยังงๆนิดๆคะว่าสรุปแล้วเราสามารถไปต่อ passport ใหม่ได้เลยหรือต้องรอให้เล่มเก่าของเราหมดออายุก่อนคะ เห็นมีบางท่านบอกว่าถ้าไปต่อเล่มใหม่จะมีผลต่อการขอวีซ่าด้วย และต้องรอ 6 เดือนก่อนถึงไปขอวีซ่าได้ สรุปว่าควรจะทำยังไงคะพี่ Susie?


โดย: อิอิ IP: 58.136.74.41 วันที่: 21 เมษายน 2549 เวลา:17:57:47 น.  

 
คุณ oil คะ ขออภัยที่ตอบข้อนี้ไม่ได้ค่ะ เพราะมันไกลตัวมาก ๆ เลย แฟนก็ยังไม่มี ชาตินี้จะได้แต่งงานรึเปล่าก็ไม่รู้ง่ะ

คุณ อิอิ เราก็ยังยืนยันคำเดิมว่าพาสปอร์ตทำแล้วได้รับเล่มแล้วใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาค่ะ ที่บอกว่า 6 เดือนหมายถึงต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนค่ะ ถ้าเล่มเก่ายังเหลืออีกนานก็ไม่ต้องทำใหม่หรอกค่ะ ยกเว้นถ้าเหลือเกิน 6 เดือนไม่มาก และคุณจะไปอยู่ต่างประเทศนาน ๆ จะทำใหม่เลยก็ได้ค่ะ


โดย: Susie วันที่: 22 เมษายน 2549 เวลา:9:25:56 น.  

 
มาช่วยคุณซูซี่ตอบคุณอิอิ

คุณอิอิ อาจจะงง เพราะเห็นคำถามของเราก็เป็นได้ เรื่องอายุพาสปอร์ต ก็ตามที่คุณซูซี่บอกเลยค่ะ ต่อปุ๊บ ไปตปทได้ปั๊บ แล้วถ้าเหลืออีกไม่กี่เดือนจะหมดอายุ แล้วอยากจะไปต่อใหม่เลยก็ได้ ของเราเพิ่งไปต่อมาเอง เหลืออีกตั้งเกือบ 8 เดือน แต่เราตั้งใจจะขอวีซ่าเมกา ซึ่งถ้าเกิดได้ 10 ปีขึ้นมา (5555 เพี้ยง สมพรปาก) ก็จะได้อยู่เล่มใหม่ไปเลยค่ะ

ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ที่คุณซูซี่แนะนำไว้ในบล็อคจ้า


โดย: เป็ดน้อย IP: 124.121.32.227 วันที่: 22 เมษายน 2549 เวลา:14:20:21 น.  

 
ขอบคุณพี่ susie มากๆเลยนะคะที่ตอบมา
แล้วส่วนเรื่องการไปทำ e-passport คะพี่ เห็นที่ลงไว้ว่าถ้าเราไปแต่เช้าๆๆๆๆเลย จะสามารถทำ passport ให้เสร็จภายในวันเดียวได้เลยใช่มั้ยคะ อันนี้จริงรึเปล่า?ถ้าจริงจะได้ไปแต่เช้าเลยเลยคะ
แต่ถ้าทำแล้วต้องรอ 2-3 วัน น้องจะได้เลือกไปทำที่ใกล้ๆคะ จะได้ไม่ต้องไปถึงแจ้งวัฒนะคะ


โดย: อิอิ IP: 203.147.0.42 วันที่: 23 เมษายน 2549 เวลา:2:59:26 น.  

 
พี่รบกวนถามหน่อยคร่า น้องซูซี่

ครือพี่มีแพลน จะไปเมกา อะคร่า (ทางโล่ง ทุกอย่างลงตัว สะดวก แน่เรย เพราะ พี่มี วีซ่า เมกา 10 ปี ไว้แระ )

เง้อออออ วันนี้ งัดพาสปอตมาดู แทบลมจับ

พาสปอตพี่หมดอายุง่ะ (ตั้งก่า เดือน 7/48)

ขอคำแนะนำด้วยคร่า น้องซูซี่ขา

พี่ต้องทำทุกอย่าง เหมือนเริ่มต้นใหม่ เรยช่ะม๊ะค่ะ แง้ แง


โดย: ลาโซ IP: 124.120.7.159 วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:13:57:51 น.  

 
คุณ อิอิ ไม่ใช่ได้ในวันนั้นนะคะ ที่บอกว่าถ้าไปเช้า ๆ จะทำเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หมายถึงขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จค่ะ แต่เล่มพาสปอร์ตไม่เสร็จนะคะ ต้องมารับตามวันที่เค้ากำหนดไว้ คืออีก 2-3 วันค่ะ

คุณพี่ลาโซต้องทำพาสปอร์ตใหม่ค่ะ

คุณเป็ดน้อยอาจจะใช้คำผิดไปหน่อยว่า "ไปต่อ" แต่จริง ๆ ไม่ใช่นะคะ ต้องทำใหม่เท่านั้น

***ขอย้ำ***
ทุก ๆ คนต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่หมด ไม่มีการต่ออายุอีกต่อไปแล้วนะคะ


โดย: Susie Unlog IP: 202.57.135.135 วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:19:14:41 น.  

 
แร้ววีซ่า ล่ะ ค้า

พี่ต้องขอวีซ่า เมกาใหม่ด้วยชิมิค่ะ (ตรงเน้ละคร่า พี่กัวจางเรยย จาทันไม๊อ่า พี่จะเดินทางปลายเดือน พฤษภา อะค่า )


โดย: ลาโซ IP: 124.120.12.136 วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:19:47:28 น.  

 
ถ้าวีซ่ายังไม่หมดก็ไม่ต้องทำใหม่ค่ะ
เวลาเดินทางก็ถือ 2 เล่ม


โดย: Susie วันที่: 24 เมษายน 2549 เวลา:21:38:03 น.  

 
# สำนักงานหนังสือเดินทางประจำศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

ที่นี้ไปทำe-passport ได้ด้วยหรอคับ พอดีกำลังหาที่ใกล้ๆบ้านอยู่นะคับ ขอบคุณคับ


โดย: nuakiko IP: 61.90.164.27 วันที่: 25 เมษายน 2549 เวลา:13:51:29 น.  

 
# สำนักงานหนังสือเดินทางประจำศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ มันอยู่แถวๆรัชดาหรือเป่านะคับ


โดย: nuakiko IP: 61.90.164.27 วันที่: 25 เมษายน 2549 เวลา:13:52:56 น.  

 
มีเรื่องสงสัยถามคุณ susie ค่ะวันนี้ไปทำพาสปอตเล่มใหม่มา แต่เล่มเดิมยังมีอายุเหลือเกิน 6 เดือนนะค่ะ (เผื่อจะได้ไปเที่ยวตอนเหลือไม่เกิน 6 ด)แล้วเวลาไปรับพาสปอตเนี่ยคะ พาสปอตเล่มเดิมจะถูกยกเลิกแล้วเค้าจะเอาของเราไปด้วยมั๊ยคะ พอดีเล่มเก่ามี visa UK,JAPAN อยู่แล้วถ้าเค้าคืนมาเวลาเราจะไปขอ visa ประเทศอื่นเราเอาแนบไปด้วยกันได้มั๊ยคะคือทั้ง e-passort และ พาสปอตเล่มเดิม ขอบคุณคะ


โดย: สงสัย IP: 58.9.145.133 วันที่: 1 พฤษภาคม 2549 เวลา:18:09:39 น.  

 
can u advice,
do u know which countries that thai passport holder can visit without apply visa. i heard there are a lot of countries. is it true?


โดย: Nong Jaa IP: 81.62.130.43 วันที่: 4 พฤษภาคม 2549 เวลา:17:48:22 น.  

 
จากที่คุณซูซี่ให้ข้อมูลข้างต้น ได้ไปทำ passport มาแล้ว เจ้าหน้าที่บังคับให้สะกดนามสกุลตามของเค้า ทำให้ไม่เหมือนใน transcript หรือวิธิสะกดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน จะมีปัญหาตามมาหรือป่าวค่ะ


โดย: Patthai IP: 58.8.118.140 วันที่: 5 พฤษภาคม 2549 เวลา:7:45:17 น.  

 
เพิ่งไปทำมา เมื่อ 01/05/49 เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้บังคับให้สะกดตามเค้านี่นา เราอยากเขียนแบบเนี้ย เวลาที่เขาพิมพ์เอกสาร เขาก็จะให้ตรวจ ว่าเขาพิมพ์ถูกตามที่เราต้องการหรือไม่ เจ้าหน้าที่ก็น่ารักดี บริการดี แต่วันนั้น รอนานมาก คิวตั้ง 1000กว่าคน วันmay day


โดย: ann IP: 210.246.69.135 วันที่: 7 พฤษภาคม 2549 เวลา:14:02:50 น.  

 
ไปทำ e-passport แล้ว ที่กรมการกุงสุล แจ้งวัฒนะ รวดเร็วมาก ประมาณ 35 นาที ก็เสร็จแล้ว ไปตอน 11 โมง เสร็จไม่ถึงเที่ยง สงสัยคนน้อยด้วยมั๊ง
ถ้าจะให้ดีไปช่วงวันพุธ-พฤหัสบดี ช่วงสายๆ คับ คนไม่ค่อยมีด้วย


โดย: Biggy IP: 58.64.123.6 วันที่: 17 พฤษภาคม 2549 เวลา:10:50:57 น.  

 
พาสปอตเหลือ 1ปี แต่ไปทำ e-passport ได้ไหมคะ แล้วต้องกรอกคำร้องว่างบ้างอะคะ ช่วยตอบหน่อยค้าหนูไม่รู้จริงๆ


โดย: nuunong IP: 61.47.116.228 วันที่: 17 พฤษภาคม 2549 เวลา:16:10:27 น.  

 
จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง วีซ่า กับพาสสปอร์ต หน่อยค่ะคือว่าได้วีซ่าเมกามา 10 ปี ตอนปี 2002 แล้วตอนปี 2004 ไปเปลี่ยนฃื่อ แต่ว่าพาสสปอร์ตหมดปีนี้ค่ะเพิ่งไปต่อมาค่ะ แต่ว่าวีซ่าเมกาที่เหลืออยู่ที่เล่มเก่ายังเหลืออยู่อีก 6 ปีค่ะหมดปี 2012 ทีนี้จะสอบถามว่าอย่างนี้ต้องไปเปลี่ยนชื่อที่สถานทูตด้วยรึเปล่าคะเพื่อให้เค้าเปลี่ยนชื่อที่วีซ่าให้หรือว่าต้องทำวีซ่าใหม่เลยเพราะเป็นคนละชื่อกัน


โดย: ปภา IP: 58.9.137.95 วันที่: 18 พฤษภาคม 2549 เวลา:1:47:23 น.  

 
ไปทำมาเมื่อวาน ไม่สามารถทำได้เพราะทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีคดีความที่สน. อยู่ ต้องไป Clear ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถทำให้ได้ ได้ถามทางนั้นว่าทำไมทำไม่ได้ แค่มาทำ Passport ยังไม่ได้ออกนอกประเทศ หรือ ทำ Visa เลย ทางนั้นยืนยันคำเดียวว่าไม่ได้ (เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ได้เรื่องเลย ไม่ยื้มด้วย)

พึ่งจะรู้ว่าหลังจากเปลี่ยนเป็น E-Passport แล้ว ข้อมูลทุกส่วนจะ Link กันหมด ถ้าคุณมีคดีหรือมีปัญหากับใครที่เป็นคดีความ จะไม่สามารถออกนอกประเทศได้ ยกเว้นต้องมีใบรับรองจากทางตำรวจเจ้าของคดีว่ายินยอมให้คุณออกนอกประเทศได้ โดยไม่หลบหนีไปไหน


โดย: T IP: 203.170.251.115 วันที่: 19 พฤษภาคม 2549 เวลา:10:43:40 น.  

 
ที่กรมการกงศุล เมืองทองธานี นี่ เสาร์อาทิตย์เปิดใหมครับ กล้องถ่ายรูปที่นั่น ถ่ายแล้วดูดีใหมครับ อยากได้รูป หล่อๆ ครับ


โดย: sunya IP: 124.120.151.93 วันที่: 19 พฤษภาคม 2549 เวลา:16:00:45 น.  

 
โอ้โห จริงเหรอคะคุณ T เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ย แล้วอย่างนี้จะทำไงอะคะ ถ้าไปขอให้ตกราวจออกใบรับรองให้เค้าจะออกให้มั้ยคะ ขอให้ทำได้นะคะ และขอบคุณที่นำมาเล่าสู่กันฟัง


คุณ sunya คะ เค้าไม่เปิดเสาร์-อาทิตย์ค่ะ และรูปที่ถ่ายจะออกมาเป็นขาว-ดำค่ะ


โดย: Susie วันที่: 20 พฤษภาคม 2549 เวลา:8:25:19 น.  

 
รบกวนคุณ Susie นิดนึงนะคะ

คือว่ารี่จะไปทำอี-พาสปอร์ตเร็วๆนี้ แต่อยากเก็บเล่มเก่าที่หมดอายุไว้ด้วย จะทำได้มั้ยคะ?


โดย: ShiEri IP: 58.136.205.204 วันที่: 22 พฤษภาคม 2549 เวลา:20:52:50 น.  

 
ได้ค่ะ เค้าไม่เอาของเราไปค่ะ เราไม่ต้องเอาเล่มเก่าไปก็ได้ค่ะ


โดย: Susie วันที่: 22 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:02:53 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
พอดีจะพาลูกไปทำหนังสือเดินทาง
ตอนแรกคิดว่าไปเฉพาะแม่ก็ได้
ทีนี้รู้แล้วว่าต้องไปทั้งพ่อและแม่


โดย: คิม IP: 221.128.106.189 วันที่: 24 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:42:40 น.  

 
สด ๆ ร้อน ๆ เลยค่ะ
เพื่อนเราเพิ่งไปทำพาสปอร์ตวันนี้ ปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะติดเรื่องเกณฑ์ทหาร จะหมดอายุความปีหน้า

เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่ามีผลด้วย สมัยนี้อะไร ๆ ก็ online กันหมดเลยเนอะ


โดย: Susie วันที่: 31 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:20:30 น.  

 
แอบมาช่วยตอบเรื่อง เปลี่ยนนามสกุลตามสามีนะคะ
ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุลตามสามี
ก็ต้องแจ้งเปลี่ยนนามสกุลตัวเอง ในเอกสารสำคัญทั้ง 3 ที่ถามมาน่ะค่ะ

เพราะพอดีตัวเอง เพิ่งจดทะเบียนเมื่อปลายปี 48 แล้วจะเดินทางต้นปี 49 พาสปอร์ตก็จะหมดอายุพอดี
ได้เวลาทำใหม่ เป็น E-passport
ที่ต้องทำคือ พอจดทะเบียน เปลี่ยนนามสกุลตามสามีแล้ว ก็ไปแจ้งเปลี่ยนนามสกุลที่อำเภอ โดยเปลี่ยนในทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
ที่ไปทำมาก็ได้บัตรประชาชนนามสกุลใหม่ (เป็นแบบไมโครชิพด้วยล่ะค่ะ ไม่รู้ตอนนี้เป็นแบบใหม่กันหมดทุกเขตรึยัง)

ก็นำบัตรประชาชนที่เป็นนามสกุลใหม่นี่แหละค่ะ
ไปดำเนินการทำพาสปอร์ตใหม่
เพราะเวลาเค้าคีย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเข้าไป
ข้อมูลทั้งหมดจากอำเภอก็จะโผล่มาลิงค์กันค่ะ


โดย: tangkwaja IP: 203.167.187.42 วันที่: 13 มิถุนายน 2549 เวลา:9:36:12 น.  

 
^
^
ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันประสบการณ์


โดย: Susie วันที่: 15 มิถุนายน 2549 เวลา:0:13:58 น.  

 
เข้ามาชมค่ะ ข้อมูลมีประโยชน์ดีจัง

ขอบคุณมากๆนะคะ


โดย: ลิปดา - พิลิปดา (ไม่ได้ล็อกอิน) IP: 58.34.10.62 วันที่: 22 มิถุนายน 2549 เวลา:1:09:36 น.  

 
พี่ซูซี่คะ แล้วถ้า อายุ ยังไม่ถึง 20 แต่ว่าเกิน 15 แล้ว และพ่อแม่ก้อหย่ากันด้วย พ่อไม่ได้แต่งงานใหม่ ตอนนี้อยู่กะพ่อ เวลาไปทำพาสบอดจะทำไงคะ ช่วยตอบถามอีเมลล์ได้ไหมคะที่ front69ez@hotmail.com ใครก้อได้ที่รู้นะคะ ขอบคุณคะ


โดย: ฟร้อน IP: 124.157.172.213 วันที่: 22 มิถุนายน 2549 เวลา:22:04:19 น.  

 
เมื่อวานเราไปต่ออายุพาสปอร์ตมาค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลทุกอย่างค่ะ

ไปต่อมาที่เซ้นทรัลปิ่นเกล้า ไวมากๆ เลย ประมาณ 45 นาที ก็เสร็จแล้ว ไปถึงสิบโมงกว่าๆ ประมาณ 11 โมงก็เสร็จธุระแล้ว

ประทับใจในความรวดเร็ว
ได้วันพรุ่งนี้ค่ะ ให้เค้าส่ง EMS มาให้ค่ะ


โดย: The phu (The phu ) วันที่: 28 มิถุนายน 2549 เวลา:0:22:09 น.  

 
อยากถามบ้างค่ะ
ไม่ทราบว่ามีที่ไหนที่เปิดวันเสาร์บ้านคะ
บังเอิญว่างเฉพาะวันเสาร์น่ะค่ะ


โดย: ลูกแมวอ้วน IP: 124.120.4.69 วันที่: 6 กรกฎาคม 2549 เวลา:0:06:11 น.  

 
รบกวนถาม พี่ซูซี่หน่อยค่ะ คือสนใจเรื่องเพื่อนที่ติดเรื่องเกณฑ์ทหารน่ะค่ะ คืออย่างไรหรือคะ ทำไมถึงทำไม่ได้ และที่บอกว่าจะหมดอายุความปีหน้า มันคืออย่างไรคะ พอดีอยากถามแทนน้องชายน่ะค่ะ ถ้าไม่สะดวกตอบในนี้ ก็รบกวนทาง buddhithada@gmail.com ก็ได้นะคะ เป็นเมลของน้องชายค่ะ


โดย: Mink IP: 58.10.149.248 วันที่: 6 กรกฎาคม 2549 เวลา:0:38:07 น.  

 
ถามเพื่อนมาให้ค่ะ ไม่รู้ว่าจะตรงกับที่ถามรึเปล่า เค้าบอกว่า

"พวกที่อายุถึงแล้วไม่ไป ก็จะโดนหมายเรียกจากตำรวจ ให้ไปชี้แจงกับสัสดี ว่าทำไมวันนั้นไม่ไป
ถ้าไปชี้แจงรู้เรื่อง แบบมีเหตุอันสมควร (หรือคุยเรื่องราคากันรู้เรื่อง) ก็จบ แต่ถ้าไม่รู้เรื่อง สัสดีก็จะส่งเรื่องไปให้ตำรวจดำเนินคดี ตำรวจก็จะส่งเรื่องไปอัยการให้ฟ้องศาล ถ้าศาลตัดสินยังไงก็ยังงั้น

ส่วนเรื่อง passport คือ ถ้าได้รับหมายเรียกจากตำรวจแล้วไม่ไป (ของเราคือ ไป แต่ไม่ได้เอาเอกสารให้ตำรวจเซ็นเป็นหลักฐานว่าไปแล้ว)
ก็จะโดนตำรวจออกหมายจับ ซึ่งมันจะบันทึกไว้ในฐานข้อมูล (บัตรประชาชน) ทีนี้พอทำธุระอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลนี้ มันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่า ไอ้นี่หนีการจับกุมของตำรวจอยู่

ถ้าหนีจนพ้นอายุของหมายจับ ก็จบเรื่อง(มั้ง) ถ้าอยากให้จบเรื่องเร็วกว่านั้น ก็ต้องไปหาตำรวจ แล้วเคลียร์คดีที่ค้างอยู่"


โดย: Susie วันที่: 12 กรกฎาคม 2549 เวลา:17:27:41 น.  

 
ขอขอบพระคุณ พี่ Susie เป็นอย่างสูงเลยนะคะ ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ ที่ได้มา เป็นประโยชน์มากสำหรับน้องชายค่ะ รู้สึกขอบคุณจากใจจริงนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ขอบคุณมากๆ


โดย: Mink IP: 58.10.149.46 วันที่: 13 กรกฎาคม 2549 เวลา:0:26:40 น.  

 
อยู่เมกา ถือวีซ่านักเรียนอเมริกาค่ะ เพิ่งไปต่อวีซ่าที่สถานกงสุล แต่ลืมบอกว่ามีวีซ่าเล่มเมกาเล่มเก่าอยู่ เป็นไรมัียค่ะ


โดย: ก้อย IP: 68.126.190.79 วันที่: 20 กรกฎาคม 2549 เวลา:10:49:42 น.  

 
คือผมอยากเปลี่ยนนามสกุล ที่เปงภาษาอังกิดใน
passport มันสะกดคนะแบบกับpassport ของพ่อของแม่อ่ะครับ ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าทีเขาี่จาให้เปลี่ยนให้ไหมหรือว่าต้องทำเล่มใหม่เลยครับ มีใครพอรู้ไหม


โดย: นัท IP: 62.139.57.222 วันที่: 21 กรกฎาคม 2549 เวลา:23:55:24 น.  

 
สวัสดีครับ มีเรื่องรบกวนสอบถามครับ
ผมมีโปรแกรมไป LA ปลายปีนี้กับแฟนผมเพื่อไปเยี่ยมพี่สาว (แฟนผมกับแม่เค้าไปทุกปี) เพื่อทำความรู้จักกับครอบครัว แต่ผมเพิ่งย้ายงานใหม่ได้ 1 เดือนเอง (ที่แรก 3 ปี ที่ล่าสุด 1 ปี) และจะหลุด probation สิ้นเดือน Oct หากขอจดหมายรับรองงานก็จะระบุ probation ด้วย ตอนนี้ก็กลุ้มว่าจะรอผ่าน pro ก่อนหรือเปล่าแต่ก็กลัวไม่ทัน (ที่ทำงานไม่ออกเอกสารช้ามากๆ) หรือจะขอไปเลยแล้วแนบเอกสารกับ book bank ที่ทำงานเก่าไปด้วยดีไหม (ตอนนี้ก็เรียนโทอยู่ จบกลางปีหน้า และมีเงินเก็บประมาณ 300,000) ที่กังวลมากคือเคยขอเมื่อ 2 ปีก่อน 2 ครั้งแต่ไม่ได้ กลัวโดน black list และควรไปตามตรงดีไหมไปเพราะอะไร (พี่สาวแฟนผมได้ permanent citizen)

หากซ้ำกับใน pantip ก็ขอโทษด้วยครับกลัวไม่มีคนตอบ


โดย: คุณหนู IP: 202.183.225.5 วันที่: 24 กรกฎาคม 2549 เวลา:13:01:04 น.  

 
คุณหนูคะ เราตอบในกระทู้ไปแล้วนะคะ อ่านรึยังเอ่ย?


โดย: Susie วันที่: 25 กรกฎาคม 2549 เวลา:12:39:32 น.  

 
passport หมดอายุ 17 feb 07 จะขอ visa ไป พม่า เดินทาง 20 aug 06 ซึ่ง passport จะเหลืออายุ ไม่ถึง 6เดือน (ขาดไป 3 วัน ) หากขอ visa ได้ ไม่ทราบว่า ต.ม. ไทยจะให้เดินทางออกนอกประเทศหรือไม่ strick มากใหม.. กลัวทํา passport ใหม่และขอ visa พม่า ไม่ทัน เพราะ อยู่ต่าง จว. และจองตั๋ว low cost ไว้แล้ว........ขอบคุณมากครับ


โดย: สมชาย IP: 202.149.119.209 วันที่: 28 กรกฎาคม 2549 เวลา:0:15:45 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ
จะพาแม่ไปทำอาทิตย์หน้าค่ะ
เพระจะพาแม่ไปปักกิ่ง
ของเราหมดอายุ ของแม่ทำใหม่


โดย: noo_pizza IP: 203.118.113.7 วันที่: 29 กรกฎาคม 2549 เวลา:10:47:49 น.  

 
อยากถามว่า ถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ และทำพาสปอร์ตใหม่เป็นe passport ไม่ทราบว่า วีซ่าอเมริกา 10ปีในพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เป็นชื่อเดิม จะใช้ได้ หรือต้องทำวีซ่าใหม่คะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ปุ๋ม IP: 61.19.151.211 วันที่: 4 สิงหาคม 2549 เวลา:12:15:59 น.  

 
ขอบคุณ ข้อมูลจากทุกๆคนด้วยค่ะ กำลังจะไปทำ passport อยู่เหมือนกัน ทำครั้งแรกด้วย
เลย ไม่รู้ต้องทำไงบ้าง ได้ความรู้จากที่นี่ไปบ้างนิหน่อย อิอิ ขอบคุณ คุณ susie ด้วยคะ ที่มี blog นี้


โดย: ลิงน้อย IP: 124.120.182.164 วันที่: 12 สิงหาคม 2549 เวลา:5:06:50 น.  

 
โอ้.. กำลังจะไปทำค่ะ วันพุธนี้ ไม่รอแล้ว

ทำให้มันรู้กันไปเล้ยยย

ขอบคุณมากค่า ที่ให้กำลังใจน้องนะคะ อิ ๆ


โดย: KJ_FBI วันที่: 12 สิงหาคม 2549 เวลา:18:59:42 น.  

 
คือมีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือน่ะค่ะ
คือหนูตั้งใจว่าจะไปเมกา ซัมเมอร์หน้า
จะไปเยี่ยมโฮส ที่เคยไปอยู่แล้ว แล้วก็กะจะฝึกงานกับเค้าด้วย
เพราะตอนนี้เรียนอยู่ ปี3 การตลาดค่ะ
แต่ที่ภาคไม่บังคับให้ต้องฝึกงาน แต่ก็อยากฝึก แล้วพอดีทางบ้านพร้อมให้ไป ก็เลยอยากไป
เพราะญาติโฮสเค้าก็ทำโรงแรม มันแอบตรงกับสายที่เรียนด้วย
ก็เลยกะว่าจะไปอยู่กับเค้า
ส่วนพาสปอร์ตไปทำมาแล้วค่ะ เพิ่งได้เลย
แต่กลัวปัญหาเรื่องวีซา คือ อยากทราบว่า
1. จะทำวีซ่า ที่จะผ่านแน่ๆนี่ต้องมีอะไรบ้างคะ ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเรา + พ่อแม่น่ะค่ะ
2. อายุของวีซ่าที่ทำได้ เค้านับจากไหนคะ วันที่เราไปทำ รึว่าวันที่เราออกเดินทาง คือจะไปเดือนมีนา 50 แต่ทำวีซ่า ตุลา 49 ไว้รอได้รึป่าวคะ เพราะจะให้คนรู้กที่เมกา ซื้อตั๋วให้น่ะค่ะ
คือ ตอนนี้กลุ้มเรื่องทำวีซ่าอย่างเดียวเลยค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: la_veander IP: 202.28.27.3 วันที่: 18 สิงหาคม 2549 เวลา:1:20:06 น.  

 
บังเอิญนัดคิวทำวีซาอเมริกาแล้วได้วันที่ 6 ก.ย. แต่พาสปอร์ตหมดอายุ 17 มี.ค. 50 ควรจะทำ e-passport ก่อนแล้วค่อยทำวีซาหรือเปล่าคะ ตอนจองคิวระบุเบอร์เล่มนี้ไป แต่วันนัดเป็นเบอร์ใหม่จะมีป้ญหาหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: กัอย IP: 124.120.143.108 วันที่: 19 สิงหาคม 2549 เวลา:2:08:08 น.  

 
วันนี้พึ่งไปทำมา ครั้งแรกเลยค่ะ แบบว่าโดดงาน
นอนเล่นอยู่บ้านแล้วก็นึกว่า ไปทำพาสปอร์ตดีกว่า (มีโปรแกรมปีหน้า) กว่าจะออกจากรังสิตก็ 10 โมงแล้ว นั่งแท็กซี่ไปกงสุลหลักสี่ 20 นาที พอไปถึงรับบัตรคิวปุ๊บ ก็เรียกเลยค่ะ งงๆ แต่ก็เดินไปตามทาง ซึ่งเราว่าเข้าใจง่ายดี แถมได้ช่องที่ 1 อีกตะหาก (โชคดีไงไม่รู้เนาะ) ทำโน่นนี่ ไม่ถึง 10 นาทีเอง ไม่ต้องจ่าย 5 บาทค่าธรรมเนียมด้วย เสณ้จก็ออกมาจ่ายค่าทำ 1,000 บาท กับค่า EMS 35 บาท ก็กลับบ้านได้ ประทับใจมากเลย


โดย: เอ๋ IP: 124.121.193.64 วันที่: 14 กันยายน 2549 เวลา:17:30:36 น.  

 

คุณ เอ๋ ครับ

อยากรู้ว่า ตอนนี้หมายเลข พาสปอร์ตถึง ตัวไหนแล้วครับ

A B C ....W X Y


ขอบคุณ ครับ


โดย: BP IP: 203.130.145.68 วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:14:48:00 น.  

 
ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์มากเลย ไม่ทราบว่าพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ visa ของอังกฤษ หรือ ออสเตรเลียด้วยมั้ยค่ะ


โดย: ssjira IP: 210.246.162.152 วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:18:47:55 น.  

 
ขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ต่อไป

วีซ่าประเทศอื่นเรายังไม่มีข้อมูลค่ะ เพราะยังไม่เคยทำ รอเรามีประสบการณ์ก่อนนะคะ แล้วจะมาเขียนคู่มือให้


โดย: Susie วันที่: 21 กันยายน 2549 เวลา:19:39:03 น.  

 
ของเราได้เลข U64xxxx ค่ะ คุณBP
EMS มาส่งได้ 2 วันแล้ว


โดย: เอ๋ IP: 124.121.185.13 วันที่: 23 กันยายน 2549 เวลา:19:03:01 น.  

 
เอ่อ เรื่องที่รู้เกี่ยวกับ VISA ของอังกฤษ กับ Australia คือ
รูปถ่าย ใช้ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. หน้าตรง พื้นหลังขาว นะคะ


โดย: เอ๋ IP: 124.121.185.13 วันที่: 23 กันยายน 2549 เวลา:19:06:40 น.  

 
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ
ตอนนี้ดิฉันอยู่นอร์เวย์ค่ะ ปีหน้าจะกลับบ้านพาลูกไปทำพาสปอต แต่ดิฉันกับพ่อเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ลูกใช้นามสกุลพอ่ค่ะ ถ้าพ่อเด็กไม่ทำอะไรให้เลย คือเค้าบอกว่าไม่มีเวลา (เด็กอยู่ต่างจังหวัดค่ะ) ดิฉันสามารถทำเรื่องเองได้มั้ยค่ะ และควรทำอย่างไร
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: or IP: 80.232.80.135 วันที่: 26 กันยายน 2549 เวลา:17:45:35 น.  

 
เพิ่งไปทำพาสปอร์ตมาเมื่อวานนี้เอง ที่จ้งวัฒนะ ไปถึงที่นุ่นก็ เก้าโมง พอไปถึง ยื่นบัตรประชาชน ได้บัตรคิว และได้รับบริการเลย ตามขั้นตอนที่เจ้าของกระทู้บอก ใช้เวลาแค่ไม่เกิน สิบห้านาที ตามคำบอกเล่าจริงค่ะไปเช้าไม่ค่อยมีคน อย่าเกิน สิบโมงนะคะ บริการดี มีแต่คนสวยๆพูดเพราะ แต่ช้าก็ตงที่รถติดขาไปนี่แหละค่ะ


โดย: ยิ้มน้อย IP: 124.121.37.64 วันที่: 27 กันยายน 2549 เวลา:20:53:41 น.  

 
ถ่ายรูปยิ้มได้หรือเปล่าครับ
ถ้าได้ ได้แบบเห็นฟันหรือไม่เห็นฟันครับ


โดย: เอ IP: 124.121.122.87 วันที่: 9 ตุลาคม 2549 เวลา:3:20:47 น.  

 
ถ้านามสกุลในบัตรประชาชนสะกดผิด แล้วจะไปทำ passport เนี่ยมันจะมีผลอะไรมั๊ยคะ หมายถึงตอนที่ทำ passport เราจะให้เค้าสะกดแบบที่ถูกต้องน่ะค่ะ แล้วควรไปเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนให้ตรงกันก่อนไปทำ passport หรือเปล่า


โดย: Chi_chA__Da IP: 203.155.64.3 วันที่: 21 ตุลาคม 2549 เวลา:2:10:58 น.  

 
อยากทราบว่า สถานที่ทำpassport เปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือป่าว มีใครรู้ช่วยบอกที ด่วนนะครับ


โดย: ขอร้อง IP: 124.120.233.137 วันที่: 21 ตุลาคม 2549 เวลา:21:47:39 น.  

 
ถ่ายรูปห้ามยิ้มเห็นฟันค่ะ แต่ถ้ายิ้มนิด ๆ เนียน ๆ เหมือนไม่ได้ยิ้มก็คงได้ล่ะมั้ง อิอิ

ตอนไปทำพาสปอร์ตสะกดให้ถูกละกันค่ะ บัตรประชาชนไม่ต้องเปลี่ยนหรอก

วันหยุดไม่เปิดค่ะ เปิดเฉพาะวันปกติตามวันทำงานของราชการ


โดย: Susie วันที่: 23 ตุลาคม 2549 เวลา:22:01:15 น.  

 
ข้อความที่บอกว่า

"Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือน จะต้องทำใหม่เท่านั้น"

นั่นก็หมายความว่า จริงๆ แล้ว Passport จะมีอายุแค่ 4 ปี 6 เดือนเท่านั้นสิครับ ไม่ใช่ 5 ปีเต็ม เพราะมีความรู้สึกว่าบางคนไปแถวประเทศเพื่อนบ้านเราบ่อยๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ตอนสุดสัปดาห์แค่ 1 - 2 วัน น่าจะอนุโลมให้ใช้ได้ถ้าเหลือไม่ถึง 6 เดือนนะครับ คือจะบอกว่ากฎเกณฑ์เข้มงวดจัง

อีกอย่างหนึ่งที่สงสัยมานาน คือ ทำไมพวกชาวตะวันตกถึงมีอายุ Passport นานกว่าคนไทยล่ะครับ ทราบมาว่าประมาณ 10 ปีถึงจะเปลี่ยนที เป็นเพราะพวกเขาน่าไว้วางใจมากกว่ารึเปล่า และหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศพวกนี้ กลุ่มไหนกำหนดครับ (คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มชาติตะวันตกนั่นแหละ)

ถ้าเป็นคำถามที่ไม่ค่อยน่าถามก็ขอโทษด้วยนะครับ แต่สงสัยมานานแล้ว ขอบคุณครับโดย: อุเหม่ IP: 203.151.208.3 วันที่: 14 ธันวาคม 2549 เวลา:11:28:35 น.  

 
^
นั่นสิ เราก็สงสัยค่ะ
ตารางเราไปต่างประเทศ ขาดไปแค่ห้าวัน
บริษัททัวร์ไม่ยอมให้ไป บอกว่าให้เราไปต่อใหม่
นับกันจริงๆๆ ขาดไปแค่นิดเดียว
แต่ก็น่ะ ทำไปเพื่อความสบายใจเผื่อเขาไม่ให้ออกจากประเทศ

ปล. แนะนำให้ไปตอนบ่ายค่ะ
ไม่มีคิวเลย 15 นาทีก็เสร็จ
ปล 2 ไม่ได้มาอ่านบล็อคเจ๊ก่อนง่ะ
เผลอไปที่เซ็ลทรัลปิ่นเกล้าเลย
อายจัง เมื่อรู้ว่าเขาย้ายไปนานแล้ว

:$


โดย: PoUpeE IP: 125.24.43.103 วันที่: 21 ธันวาคม 2549 เวลา:2:59:50 น.  

 
ขอถามว่าที่เซ็นทรัลบางนา วันเสาร์ก็ไม่เปิดเหรอค่ะ เพราะต้องการทำด่วน เราอยู่ชลบุรีอยากทำวันหยุดเพราะจะได้ไม่ต้องลา


โดย: เจน IP: 203.113.80.14 วันที่: 5 มกราคม 2550 เวลา:21:56:24 น.  

 
^
^
ไม่เปิดค่ะ

....................................

เพิ่มเติมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะ
เผื่อคนที่มีข้อสงสัยจะได้โทรไปสอบถามได้

กองหนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ 02-981-7257-60
โทรสาร 02-981-7256


สำนักงานหนังสือเดินทางประจำศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
โทรศัพท์ 02-618-8847-9
โทรสาร 02-618-8848


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา ชั้น 9
โทรศัพท์ 02-383-8401-3
โทรสาร 02-383-8398


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้า


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-242-707, 043-243-462
โทรสาร 043-243-411


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326-510-11
โทรสาร 074-326-506


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-891-535-6
โทรสาร 053-891-534


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-242-313-4
โทรสาร 045-242-301


โดย: SFFC IP: 125.25.58.11 วันที่: 10 มกราคม 2550 เวลา:15:15:30 น.  

 
Thank you very much , naka


โดย: Utopia IP: 67.150.13.203 วันที่: 11 มกราคม 2550 เวลา:7:06:07 น.  

 
ถ้าพ่อแม่หย่ากันต้องทำยังไงค่ะ เอาหลักฐานอ่ะไรบ้างอ่ะ แล้ว ต้องทั้งพ่อทั้งแม่ไปด้วยหรือเปล่า ให้แม่ไปอย่างเดียวได้ไหม (อายุ19 ยังไม่ถึง 20 )


โดย: koy IP: 124.121.153.171 วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:17:12:46 น.  

 
ทำหนังสือเดินทางมันเปิด เสาร์ อาทิตย์ หรือเปล่าครับ ถ้าเปิดเวลากี่โมงบ้าง ขอบคุณมากครับ


โดย: name IP: 124.121.160.174 วันที่: 13 มกราคม 2550 เวลา:19:37:32 น.  

 
สวัสดีค่ะ มาอ่านเพื่อความรู้ และมีคำถามด้วยค่ะ
วันนี้เซ็งมั๊กๆ เพราะมะมี้จะมาหา แต่ต้องกลับบ้านแทนเพราะพาสปอร์ตดันไม่ถึงหกเดือน จะหมดอายุ ถึงจะผ่านไทยได้ แต่สิงค์โปร์ไม่ให้ผ่านแน่ๆ เลยต้องกลับตามระเบียบ เด๋วมะมี้จะไปทำเล่มใหม่วันจันทร์ แต่ที่อ่านๆต้องใช้เวลาสองวันใช่ไหมคะ ก็น่าจะได้รับวันพุธใช่ไหมคะ งั้นวันพุธก็ได้เจอมะมี้แล้ว นี่เลยเป็นสาเหตุที่เจอบล็อกนี้จ๊ะ เซ็งเลย

อยากถามว่า ของเกดเนี่ยค่ะ เกดมีวีซ่าอยู่สองประเทศ มาเลย์เซียเป็นวีซ่า ที่สิงค์โปร์เป็นพีอาร์แล้ว แล้วทีนี้พาสปอร์ตจะหมดอายุเดือนกันยายน แล้วรู้มาว่าเปลี่ยนเล่มที่กงศุลไทยในสิงค์หรือมาเลย์ก็ได้แต่ต้องใช้เวลาหนึ่งเดือน
คำถามมีอยู่ว่า เกดน่ะจะไม่กลับไปต่อที่ประเทศไทย จะไปต่อที่ประเทศมาเลย์เซีย เพราะฉะนั้นเกดต้องเดินทางเข้าประเทศมาเลย์เซียก่อนพาสปอร์ตจะหมดอายุก่อนหกเดือนหรือเปล่าคะ งงไหมคะ

ช่วยตอบหน่อยนะคะ


โดย: kate IP: 218.186.9.1 วันที่: 21 มกราคม 2550 เวลา:0:04:01 น.  

 
ลืม เพราะตอนนี้อยู่สิงค์โปร์ค่ะ


โดย: เกด IP: 218.186.9.1 วันที่: 21 มกราคม 2550 เวลา:0:09:45 น.  

 
ถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ล่ะค่ะ จะทำงัย


โดย: wann IP: 203.118.70.43 วันที่: 21 มกราคม 2550 เวลา:22:20:28 น.  

 
ได้ข่าวมาว่าpassportแบบใหม่มีหลายสีจริงป่าวค่ะ


โดย: wann IP: 203.118.70.43 วันที่: 21 มกราคม 2550 เวลา:22:26:57 น.  

 
อายุ19 จะทำ passport ใหม่ ต้องให้พ่อแม่เซ็นมั้ยค่ะ สงสัยค่ะ


โดย: วิว IP: 58.8.8.148 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:18:48:44 น.  

 
ขอบคุณมากครับ ...กำลังหาข้อมูลว่า ตจว. ทำที่ไหนอยู่พอดีเลยครับ ...โดย: เล็บขบ ลงพุง IP: 58.136.19.227 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:9:06:41 น.  

 
Hello Khun Susie
I would like you to help me pls and very sorry to write in thai cause i am in abord now. My problem is i am a blacklist from credit card company in thailand and i didn't pay it of. Cause i told my x boyfriend to do it but he didn't do it also so my passport is running out and i can leave my job in london just 1 week. And i would like to know i will have a problem when i do a new passport or not plssssssss help. Cause i am goinb back to thailand soon. Thank you so much na ka......


โดย: London IP: 86.151.44.224 วันที่: 21 มีนาคม 2550 เวลา:3:59:55 น.  

 
สวัดดีครับ มีเรื่องอยากอยากรบกวนค่ะ ผู้ที่เคยต้องคดี หรือ อยู่ในเรือนจำ สามารถ พาสปอร์ต หรือ ไปทำงาน หรือ ว่าไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศได้ไหม จะมี่ปัญหาอะไรไหม รบกวนช่วยตอบด้วยครับ คดียาเสพติด แต่พ้นโทษมานานแล้ว

ขอขอบคูณมากนะครับ


โดย: hi IP: 222.123.227.226 วันที่: 6 มิถุนายน 2550 เวลา:11:19:20 น.  

 
สวัสดีครับมีเรื่องรบกวนถามหน่อยสิครับ
พอดีเพิ่งไปเปลี่ยน เล่มเป็น E passport แล้ว แต่ VISA US ที่ยังไม่หมดอายุอยู่เล่มเก่า ต้องทำอย่างไรครับ


โดย: นิ IP: 192.55.18.36 วันที่: 7 มิถุนายน 2550 เวลา:14:55:22 น.  

 
^
^
ด้านบนเค้าบอกว่า
"ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเดิมที่ยังมีวีซ่าอยู่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเรามีวีซ่าเหลืออยู่ในเล่มเดิม ต้องการรวมเล่ม เจ้าหน้าที่จะให้ใบคำร้องมากรอก เมื่อรับpassport เล่มใหม่มาก็ไปถ่ายเอกสารหน้าที่มีรูปเรา แล้วไปจ่ายค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 100 บาทต่อเล่ม แล้วก็รอรับเล่ม ซึ่งก็ไม่เห็นมีอะไร แค่ปั๊มว่าเราเปลี่ยน passport จากเล่มเก่ามาเล่มใหม่แค่นั้น เวลาเข้าประเทศที่มี visa เหลืออยู่ในเล่มเก่าก็ให้ถือไปสองเล่มเลย"


โดย: อ่านยัง? IP: 202.57.179.125 วันที่: 7 มิถุนายน 2550 เวลา:16:03:32 น.  

 
รบกวนคุณ Susie หรือผู้รู้ท่านอื่นช่วยหน่อยครับ

ถ้าต้องการเดินทางประมาณวันที่ 10 สิงหา ปีนี้สามารถขอวีซ่าตอนต้นเดือน กรกฎาคมได้มั๊ยครับ หรือว่าเค้ามีเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอกับเวลาที่จะเดินทางอย่างไรครับ แล้วก็ DS2019 ออกให้กลางเดือนสิงหาครับ


โดย: tetsuka2001 IP: 202.142.204.2 วันที่: 19 มิถุนายน 2550 เวลา:11:28:07 น.  

 
เราไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะคะ ใช่ J1 รึเปล่าคะ วันสัมภาษณ์ต้องมี DS2019 ไปยื่นด้วยไม่ใช่เหรอ แล้วถ้ายังไม่ได้ DS2019 แล้วจะขอวีซ่ายังไง แล้วจะเดินทางวันที่ 10 สิงหาได้ยังไงคะ?

จองวันสัมภาษณ์ไว้ก่อนได้ หาวันให้เป็นช่วงที่ DS2019 ส่งมาถึงมือแล้วนะคะ (คงต้องประมาณเอาเอง)

ปัจจุบันเค้าจะเปิดระบบให้จองล่วงหน้าได้ 2 อาทิตย์ค่ะ

ไม่รู้ว่าต้องการคำตอบแบบนี้รึเปล่า ถ้าผิดก็ขอโทษด้วย เพราะเราอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ และเราเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ด้วยค่ะ


โดย: Susie วันที่: 19 มิถุนายน 2550 เวลา:22:56:04 น.  

 
ขอบคุณ คุณ Susie ครับที่พยายามตอบ

ตอนนี้ผมมีหลักฐานสำหรับการขอเรียบร้อยแล้วครับ รวมถึง DS2019 ซื่ง period ใน DS2019 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นระยะเวลา 3 ปีครับ

สำหรับตอนนี้เหลือแต่ขอวีซ่าอย่างเดียวครับที่ยังไม่ได้ทำ ซึ่งก็ยังไม่ได้จองวันสัมภาษณ์ด้วยครับ
ตามแผนที่คิดไว้คือจะจองวันสัมภาษณ์ประมาณ ต้นเดือนกรกฎาคม แต่วันที่เดินทางก็ประมาณ 1 เดือนหลังจากที่ไปสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าครับ (ประมาณ 10 สิงหา)

สิ่งที่ผมกังวลก็คือ ผมอาจถูกปฏิเสธวีซ่า เนื่องจากวันที่ผมเดินทางไปสัมภาษณ์ กับวันที่เดินทางมันห่างจากกันประมาณ 1 เดือน

ขอบคุณครับ


โดย: tetsuka2001 IP: 202.142.204.2 วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:9:33:29 น.  

 
ถ้าเกิดได้วีซ่าอเมริกา 10ปี แล้ววีซ่ายังไม่หมด
แต่passport หมดอายุจะทำยังไงค่ะ


โดย: yuii IP: 58.9.183.186 วันที่: 7 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:11:33 น.  

 
^
^
กลับขึ้นไปอ่านด้านบนนะคะ บอกไว้แล้ว


โดย: Susie วันที่: 20 กรกฎาคม 2550 เวลา:22:21:54 น.  

 
พอดีจะไปทำวีซ่าไปอเมริกา แต่ว่าก่อนหน้านี้ เคยไปขอวีซ่าไปอเมริกาแต่ไม่ผ่านถูกปั้มว่าไม่ผ่านที่ passport หาว่าไปทำใหม่ ข้อมูลเดิมจะหายไปด้วยไหมคะ จะได้ดูว่าเราไม่เคยมาขอ visa มาก่อน เพราะเป็นที่รู้กันว่าขอวีซ่าไปเมกายากมากก... และอีกนิดนึงคะ หากว่าเ passport เดิมเรามีการเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆ เช่น จีน ฮ่องกง จะช่วยในการขอวีซ่าไหมคะ


โดย: Cherry IP: 61.7.149.236 วันที่: 6 สิงหาคม 2550 เวลา:15:25:47 น.  

 
555+


โดย: 123 IP: 61.7.149.166 วันที่: 6 สิงหาคม 2550 เวลา:21:16:27 น.  

 
อยากทราบว่าจัน-ศุกคนเยอะมากวันใหนคะ


โดย: ยุ้ย IP: 61.7.149.166 วันที่: 6 สิงหาคม 2550 เวลา:21:32:54 น.  

 
I've Just got my new E passport today at Pin Klaw Office.
It didn't take long at all ka.
Have sth to share for da GIRLS ka.

1. Cant wear sparkling or color contact lenses naka. i gotta take off la (ของเราเป็นเลนส์สายตาแต่มีสี ก็ต้องถอดล่ะ).


2 Cant wear Hair band ka(ที่คาดผม)
3 Also cant wear earrings naka


โดย: PinkyMe IP: 125.24.68.189 วันที่: 9 สิงหาคม 2550 เวลา:11:12:12 น.  

 
รบกวนด้วยค่ะ ถ้าเด็กอายุ12 หลานชายน่ะค่ะ
จะทำพาสปอร์ตแต่พ่อแม่เค้าไม่สะดวกเราจะพาเค้าแบกเป้ไปเที่ยวด้วยน่ะ ต้องทำยังไงบ้างค่ะเอกสารน่ะ หนังสือมอบอำนาจนี่ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรหรือว่าใช้กระดาษเอ4 ให้พ่อแม่ร่างเป็น
หนังสือพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อเด็ก
รึป่าวคะ กรณ๊ไม่ได้จดทะเบียนน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: สงสัยค่ะ IP: 203.155.226.161 วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:15:46:46 น.  

 
ช่วยตอบค่ะ
คุณ cherry คะ ไม่ว่าคุณจะเคยไปขอวีซ่ามานานแค่ไหน ประวัติการขอวีซ่าจะถูกบันทึกไว้ค่ะ ดังนั้น คุณกรอกไปตามจริงเลยค่ะว่า เคยถูกปฎิเสธการขอวีซ่า
ส่วนการที่เคยไปจีน หรือฮ่องกงนั้น ไม่น่าจะเป็นส่วนสำคัญในการขอนะคะ สาระสำคัญของการขอวีซ่า ควรจะเป็นการแสดงตนเองให้ได้ว่า คุณไม่มีเจตนาไปอยู่ที่อเมริกามากกว่าค่ะ


โดย: ฟ้า IP: 58.9.31.146 วันที่: 24 กันยายน 2550 เวลา:19:49:56 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ


โดย: fantastic GiRL IP: 124.121.194.92 วันที่: 28 กันยายน 2550 เวลา:22:36:26 น.  

 
ขอบคุณมากครับ คุณ Susie


โดย: Sprungli IP: 124.121.106.143 วันที่: 2 ตุลาคม 2550 เวลา:13:03:35 น.  

 
การขอวีซ่าอเมริกา
ถ้าเราไปขอทำ Pass ก่อนที่จะนัดสัมภาษณ์ แค่ วันหรือสองวันได้เปล่าคะ หรือว่าต้องมี Pass 6 เดือนก่อนการขอวีซ่า
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: Pannaya IP: 221.128.68.227 วันที่: 19 ตุลาคม 2550 เวลา:1:07:32 น.  

 
ตอนนี้ได้รับการ Confirm วันนัดสัมภาษณ์ทำวีซ่าอเมริกาแล้ว แต่ตอนยื่นเรื่องไปใช้ Passport no. ของเล่มเก่าที่หมดอายุไปแล้ว ถ้าหากเราได้เล่มใหม่มาแล้วจะต้อง ซื้อ PIN และยื่นเอกสารใหม่ โดยใช้ Passport no. ใหม่หรือเปล่าครับหรือยื่นเอกสารโดยใช้ Passport no.เก่าไปก่อนแล้วเอา เล่มใหม่ไปด้วยในวันนัดสัมภาษณ์
ขอบคุณครับ


โดย: Jack IP: 203.209.71.90 วันที่: 21 ตุลาคม 2550 เวลา:18:18:07 น.  

 
เว็บพี่ ซูซี่ดีมากๆจิงๆเลย ให้ข้อมูลอัพเดตดีมาก ขอบคุณพี่ซูซี่มากเลย


โดย: Smanta IP: 125.24.176.37 วันที่: 26 ตุลาคม 2550 เวลา:21:34:38 น.  

 
คือตอนนี้หนูเป็น premanent resident in US และก็มีสามีเป็นฝรั่ง ตอนนี้มี
แพลนจะให้พ่อและแม่แท้ๆไปเที่ยวเยี่ยมเราที่อเมริกาปีหน้าช่วงหน้าร้อน จึงอยากทราบขั้นตอนการทำวีซ่าท่องเที่ยวเป็นสเต็บว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และพอทราบไหม ถ้าเรากับสามีมีเอกสารรับรองว่าเราจะเป็นผู้ดูแลเค้าทั้ง 2 คนในเรื่องเงินทุกอย่าง และการเดินทาง ตรงจุดนี้สามารถช่วยให้วีซ่าผ่านได้ง่ายหรือไม่อย่างไร ขอความกรุณาทุกๆคน ที่มีประสบการณ์ หรือพอจะให้คำแนะนำได้บ้าง ขอบคุณค่ะโดย: Smanta IP: 125.24.53.117 วันที่: 29 ตุลาคม 2550 เวลา:8:26:42 น.  

 
คือ ตอนนี้ผมอายุ 18 ปี บริบูรณ์
ผมอยากทำ พาสปอร์ต ต้องทำอย่างบ้างไรครับ
และเขาจะให้อายุ พาสปอร์ต มากี่ปีครับ
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆครับ


โดย: wouthikai IP: 125.26.124.241 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:13:44 น.  

 
แล้วแบบนี้ จะเกิดปํญหามั๊ยครับ
ผมมี temporary resident card ของเวียดนามในนั้นระบุเลขพาสปอร์ต เล่มเก่า แต่ผมเปลียน พาสปอร์ต เป็น อี - พาสปอร์ต ได้เลขใหม่แล้ว แล้วผมจะออกจากเวียดนาม ( ยังอยู่ในเวียดนาม,ทำพาสปอร์ตที่กงสุณฯ เวียดนาม) ต้องถือทั้งสองเล่ม ออกไปมั๊ย เพราะขาออกจากไทย และเข้าเวียดนาม ครั้งที่แล้ว ตม. ก็มีปั๊มตราด้วยน่ะ
ใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ


โดย: พน่ม IP: 203.162.3.156 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:26:34 น.  

 
ขอบอกว่า passport เขาทำไวมาก ถ้าไปเอาเอง 5 วันก็ได้แล้วค่ะ พี่ๆที่รับทำ passport ใจดีมาก และผู้ที่ไปทำไม่ต้องนำรูปไปเพราะเขาจะถ่ายรูปเราในนั้นเลยจ๊ะ


โดย: sue IP: 124.120.120.72 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา:16:38:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ คือว่าเพิ่งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่มาได้ไม่นาน แต่ดันเซ็นไม่เหมือนเล่มเก่า เล่มใหม่เซ็นเป็นภาษาอังกฤษ เล่มเก่าเซ็นเป็นภาษาไทย อย่างนี้จะมีปัญหามั๊ยค่ะหรือว่าใช้ถือสองเล่มควบคู่กันได้ ตอนนี้อยู่อเมริกา เมืองที่อยู่ไม่มีสถานทูตไทยค่ะ วางแผนจะกลับไทยมิถุนายนนี้ จะมีปัญหามัํ๊๋ยคะ
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: pong IP: 68.110.152.188 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:16:15:49 น.  

 
ทำ passsport ที่ central Bangna ชั้น 5 ตรงลานจอดรถนะคะ


โดย: mimi IP: 124.120.206.147 วันที่: 25 ธันวาคม 2550 เวลา:10:35:02 น.  

 
ขอถามหน่อยครับ ถ้าชื่อใน passsport ไม่ตรง กับใบตอบรับ ที่ทางมหาลัยส่งมาให้ เช่น
ทางมหาลัยใช้ชื่อผม ว่า PACHARA UPANAN
แต่ใน passport ผมชื่อว่า PHACHARA U-PANAN แล้วเขาจะให้วีซ่าผมผ่านหรือเปล่าครับมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ยังไงผมขอรบกวนพี่ด้วยนะครับ ผมขอมา 2รอบและยังไม่ได้เลย พี่ส่ง mail มาที่ beebeekrab@hotmail.com ก็ได้นะครับ


โดย: Yiam IP: 124.157.210.105 วันที่: 28 ธันวาคม 2550 เวลา:11:24:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ ได้ความรู้จาก blog ของคุณ susie เยอะเลย ทีนี้มีปัญหาว่าซื้อ pin เรียบร้อย ทำเอกสารไปแล้ว ปรากฎว่า พาสปอร์ตหมดอายุค่ะ รีบไปทำเล่มใหม่มาแล้ว แต่ว่าจะไปแก้เลขที่พาสปอร์ตใน DS-156 ไม่ได้เพราะมันโชว์อัตโนมัติ ทำไงดีคะ ไปมันทั้งยังงั้นจะมีปัญหาไหมคะ

หลังไมค์เต็มนะคะ ส่งไปแล้วไม่ผ่านอ่ะค่ะ เลยต้องมาถามที่นี่ คุณ susie ยังมาอ่านอยู่ละป่าวเนี่ยยยย


โดย: invalid_username IP: 124.120.84.71 วันที่: 28 ธันวาคม 2550 เวลา:17:04:43 น.  

 
พี่ค่ะ อยากทราบว่าทำวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อที่ แคนาดา โดยจะไปพักกับญาติ เวลาทำวีซ่าต้องไปที่สิงคโปร์เลยเหรอต่ะ เคยสอบถามเค้าให้ไปทำที่สิงคโปร์ การทำวีซ่าเนี่ยทำอย่างไร แล้วใช้เวลาประมาณเท่าไรถึงจะได้วีซ่า
อยากได้สถานที่ทำวีซ่า เพราะอยู่ต่างจังหวัด
ขอบคุณมากๆนะค่ะ
อีเมลล์ limsuwanmanee@hotmail.com


โดย: เชียร์ IP: 203.155.226.74 วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:21:18:02 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ที่ให้มานะคะ แต่ว่าวันเสาร์ อาทิตย์ไม่เปิดหรือคะ เราไม่มีเวลาเลยทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ แล้วจะไปทำได้ยังไง


โดย: ััyimyimjung IP: 58.8.21.98 วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:15:29:28 น.  

 
ไม่เปิดหรอกค่ะเพราะเค้าเป็นหน่วยงานราชการนี่คะ ไม่เหมือนการทำบัตรประชาชนอะนะ


โดย: Susie IP: 202.57.179.62 วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:23:59:50 น.  

 
คุณซูซี่ค่ะ จะขอถามเรื่องPASSPORT หน่อยค่ะ ตัวเองถือ PASSPORT แบบเดิมอยู่ค่ะ มีอายุเหลืออีก 1 ปีไม่ใช่ e-passport เข้าไปอ่านข้อมูลในการขอวีซ่าไปอเมริกาของสถานทูต พบว่า จะต้องใช้ e-passport ในการขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาเท่านั้น สอบถามไปทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งมาว่าให้รีบไปทำ e-passport เพราะว่าทางสถานทูตจะไม่ออกวีซ่าให้ ถ้าเป็นpassport แบบเก่า แต่ดิฉันเพิ่งไปทำวีซ่าของอินเดียมา ได้ Multiply 6 เดือน และจะเดินทางวันที่ 4 มีนาคมนี้ค่ะ และจองคิวสัมภาษณ์แล้ว ว่าจะสัมภาษณ์วันที่ 25กุมภาพันธ์ แต่เข้าไปแก้ไขข้อมูลตรงหมายเลข passport ไม่ได้ ช่วยบอกวิธีการแก้ไขหมายเลขPassport ด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: baihorapar IP: 125.25.143.82 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:45:06 น.  

 
ขอเข้ามาอัพเดทหน่อยค่ะ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สาขาเซนทรัลบางนาค่ะ เขาย้ายจากลานจอดรถชั้น 5 มาเป็นบริเวณบางนา ฮอลล์ ชั้น B1 แล้วนะคะ เบอร์โทร 0-2383-8401-4 เปิด 8.30 - 15.30น. ค่ะ วันนี้เพิ่งไปทำเป็นครั้งแรก ตื่นเต้นเหมือนกัน คนเยอะมากเลย


โดย: โอ๋ IP: 203.147.4.14 วันที่: 4 มีนาคม 2551 เวลา:10:28:09 น.  

 
คือว่า passport ของผมจะหมดอายุในปี 2010 เดือนมกราคม แต่ผมมีแพลนจะไปเรียนต่อที่อเมริกาประมาณเดือนมิถุนายนปีนี้ ลองนับเวลาดูแล้ววันหมดอายุของ passport อยู่ในระหว่างเรียนพอดี จึงอยากจะสอบถามผู้รู้ว่าผมสามารถไปทำเล่มใหม่ที่เป็น epassport ตอนนี้ได้เลยหรือไม่ (ไม่อยากจะยุ่งยากในระหว่างเรียน) โดยที่ไม่ต้องรอจนหมดอายุ หรือว่าต้องไปต่อเล่มที่อเมริกาครับ

ป.ล. ผมถือ passport แบบเก่าอยู่ครับ


โดย: chai IP: 202.44.8.100 วันที่: 12 มีนาคม 2551 เวลา:16:23:26 น.  

 
เรียน คุณ Susie
ขอความอนุเคราะห์สอบถามการกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าออสเตรเลีย ข้อ 2 และข้อ 31 หน่อยครับ
1. ตามแบบฟอร์มข้อ 2 ต้องการขอวีซ่าระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2552 ถึง 14 มกราคม 2550 จะต้อง check block ในช่องใหนครับ (มีแต่ช่องจะอยู่จนถึง 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน) ไม่มีคำตอบใกล้เคียงกับที่ต้องการครับ
จะข้ามข้อนี้ไปได้หรือไม่
2. ตามแบบฟอร์มข้อ 31 วิธีสนับสนุนตนเองทางการเงินในระหว่างที่พำนักในประเทศออสเตรเลียอย่างไร จะต้องตอบรายละเอียดอย่างไร
ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยครับ
dacha


โดย: dacha IP: 210.246.146.2 วันที่: 24 มีนาคม 2551 เวลา:10:50:36 น.  

 
แก้ไขข้อความ ที่ 154 ที่ถูกต้อง วันที่ 14 มกราคม 2552 ครับ
ขอขอบคุณครับ
dacha


โดย: dach IP: 210.246.146.2 วันที่: 24 มีนาคม 2551 เวลา:10:54:30 น.  

 
ขอบคุณค่ะ
วันนี้ไปทำ passport มาแล้ว
แต่ว่าเมื่อไหร่มารยาทของพนักงานจายกระดับขึ้นตามเปลือกนอกของสำนักงานค่ะ
ตึกและการตกแต่งดูสวยมีชาติตระกูลดี
แต่ระบบการทำงานยังงี่เง่าไม่น่าประทับใจในทางที่ดีเลย


โดย: bokojang IP: 202.28.182.130 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:17:00:59 น.  

 
//bokojang.webng.com/impressionism.html#passportโดย: bokojang IP: 202.28.182.130 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:18:35:39 น.  

 
การไปขอ passport เล่มใหม่ใช้เวลานานเท่าไรคะ หมดอายุปีนี้คะ
และถ้าหากไปทำด้วยต้วเองจะตัองเตรียม
เอกสารอะไรไปบ้างคะ จดทะเบียนแล้วคะ


ขอบคุณคะ


โดย: น้ำใส IP: 202.149.24.161 วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:55:12 น.  

 
^
^
ที่ถามเนี่ย อ่านรึยังอะคะ


โดย: Susie วันที่: 5 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:54:24 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ได้ครบทุกอย่างที่อยากรู้เลยค่ะ


โดย: ตุ๊ก ตา IP: 61.7.138.201 วันที่: 26 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:36:02 น.  

 
4....หมูน้อยหน้าใส........ให้การมีประโยชน์ ได้ความดีความชอบ ปูนบำเหน็จ เป็นที่ดินย่านสีลม จำนวน 50 ไร่.........


โดย: เด็กชั้น ป.4/5 IP: 125.27.115.117 วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:10:02:23 น.  

 

เป็นคนต่างชาติคะได้มาแต่งงานกับสามีคนไทยตอนน ี้passportไกล้จะหมอดอายุแล้วต้องการคำแน่นำจากเพื่อนๆ ทุกคนคะ
๑) ต่อ passport เล่มใหม่จะต้องเตรียมเอกกสารอะไรบ้างคะ(สำหรับคนต่างชาติ )
๒)สามีจำเป็นที่จะต้องไปด้วยหรือไม่(งานเค้ายุ้งและจะต้องดูแลแม่นะคะ)
๓)ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาด้วยคะ
ตอนนี้กลุ่มมากๆคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความรู้และคำแน่นำคะ
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆคะ ่


โดย: nnnn IP: 202.149.25.225 วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:1:16:00 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ


โดย: FangAngel IP: 202.12.118.61 วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:8:26:09 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ ละเอียดครบถ้วนมากค่ะ


โดย: anna IP: 118.173.119.243 วันที่: 25 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:11:07 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
อีก 1 ปี กับ 10 วัน จะมี e-passport กับเค้าบ้างแล้ว


โดย: The Best of Me วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:21:35:50 น.  

 
ขอบคุณคะ


โดย: เก๋ IP: 117.47.178.196 วันที่: 11 กันยายน 2551 เวลา:12:58:40 น.  

 
passportเล่มแรกทำไว้เมื่อปี96 มีประวัติเดินทางไปเมกาปี96 ในฐานะนร.ทุนแลกเปลี่ยนเป็นเวลา11เดือน ตอนนั้นได้คุณพ่อช่วยดูแลติดต่อเรื่องเอกสารให้โดยตลอด กลับจากเมกาได้ครึ่งปีคุณพ่อก็ได้เสียชีวิตลง ส่วนดิฉันหาpassportเล่มดังกล่าวไม่เจอ พอปี03มีplanจะไปเที่ยวตปท.จึงได้ติดต่อขอpassportใหม่ มีประวัติเดินทางไปฮ่องกงกะเกาหลี ปัจจุบันได้ขึ้นเล่มใหม่เป็น e-passport แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เดินทางไปไหนเลย กำลังจะยื่นเรื่องขอvisaเมกา ซึ่งตามข้อมูลทีได้รับดิฉันต้องนำpassportทุกเล่มติดตัวไปในวันสัมภาษณ์ด้วย อย่างนี้ดิฉันต้องตตกงศุลเพื่อขอเอกสารรับรองประวัติpassportเพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นvisaเมกาด้วยรึเปล่าคะ
รบกวนคุณ susie ช่วยให้ข้อมูลดิฉันด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: offspring IP: 158.108.211.136 วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:22:02:04 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่Suesie

คือนานาจะไปเรียนภาษาที่เมกาประมาณเดือนพ.ค อ่ะค่ะ

แล้วนานาต้องไปทำe-passport ช่วงไหนดีค่ะ

หรือว่าต้องรอ I-20 ให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปขอค่ะ

รบกวนด้วยนะค่ะ ..ตอนนนี้งงไปหมดแล้ววว


โดย: nana IP: 117.47.113.47 วันที่: 16 ตุลาคม 2551 เวลา:23:22:33 น.  

 
สวัสดีครับ
ขอสอบถามข้อมูลหน่อยนะครับ คือว่าพาสปอร์ตผมจะหมดอายุ ในวันที่ส 15 เดือนนี้ เล่มเก่าเคยมีวีซ๋าไป อเมริกามา เลยอยากจะต่อเล่มเดิม คำถามแรกจะได้ไหมครับ และผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับ ไปต่อพาสปอร์ตที่ นครราชสีมาได้ไหม ถ้ามีเวลาว่างเดือนหน้า ไปทำนี่จะมีปัญหาไหม และถ้าผมเปลี่ยนลายเซ็นต์ใหม่ไม่ตรงกะเล่มเดิมจะได้ไหมครับ
รบกวนช่วยตอบหน่อยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
top_s1@hotmail.com


โดย: kong IP: 125.26.115.195 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:15:11 น.  

 
อยากทราบว่า ถ้าทำ e passport แล้วรอรับได้เลยได้ไหมครับ อันเก่ายังไม่หมดแต่เหลืออีกเดือน


โดย: เอก IP: 58.9.177.59 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:37:39 น.  

 
ข้างบนบอกไว้แล้วนี่คะ ไม่ได้อ่านเหรอคะ

:: วิธีรับ e-passport
- สามารถมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน นับจากยื่นคำร้องแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่น อาทิยื่นคำร้องวันศุกร์จะได้รับหนังสือเดินทางในวันอังคารเช้า
- สามารถใช้บริการการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ EMS โดยชำระค่าจัดส่ง 35 บาท ผู้รับซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ จะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 1 สัปดาห์ สำหรับผู้รับที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 10 วัน


เล่มเก่าเหลืออีกเดือนเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าคิดว่าจะมีการเดินทางก็ต้องไปทำใหม่เลย เพราะข้างบนโน้นก็บอกไว้แล้วว่าต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนจึงจะใช้เดินทางได้


ไม่ได้อ่านเหรอคะ


โดย: Susie วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:04:14 น.  

 
อ่านครับ และอ่านในเวปหลักของกงกรมศุลแล้วครับ แต่เพราะมันรับ 2 วันทำให้อาจไปทำวีซ่าเข้าญี่ปุ่นไม่ทันวันที่ 28 ไงครับ ทำให้ไปดูงานไม่ได้
ขอบคุณครับ ผิดเองที่ไม่ได้ไปต่อเพราะไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ แค่จะถามเพราะอยากทราบว่าจะมีช่องทางใดที่มันทำได้แค่วันเดียวครับ ตอนนี้คงทำใจแล้วครับ อดไปดูงาน expro เลย


โดย: เอก IP: 61.90.85.248 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2551 เวลา:0:05:09 น.  

 
อยากถามหน่อยค่ะ......ว่า

ถ้าบิดามารดา ได้เสียชีวิตแล้วใครจะเป็นคนเซ็นยินยอมอ่ะค่ะ เหลือแค่พี่น้อง 3คน
พี่สาว 1 ตัวของเรา แล้วก็น้อง

พอ ดีเราอายุ 19 ยังไม่ 20เลย

จะทำ passport ได้ยังไงค่ะ

ให้พี่สาวมาเซ็นแทนได้รึเปล่า

แล้วต้องเอาอะไรไปบ้าง เราอยู่กระบี่อ่ะค่ะ

ว่าจาไปทำที่หาดใหญ่อ่ะค่ะ


โดย: บุลคลภายนอก IP: 118.173.58.7 วันที่: 3 มกราคม 2552 เวลา:4:54:47 น.  

 
คือจะไปสัมภาษณ์วีซ่าศุกร์นี้ค่ะ ถ้านับจากวันสัมภาษณ์อายุพาสปอร์ตจะเกินหกเดือนค่ะ
แต่ถ้านับจากวันเดินทางจะไม่ถึงค่ะ คำถามคือจำเป็นต้องทำใหม่ก่อนไปสัมภาษณ์มั้ยคะ หรือว่าได้วีซ่ามาแล้วค่อยไปทำใหม่ รบกวนด้วยนะคะด่วนมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: bb IP: 58.147.21.163 วันที่: 7 มีนาคม 2552 เวลา:16:43:41 น.  

 
พี่ Susie ครับ พอดีผมต้องไปอบรมที่ singapore
วันที่ 12 พ.ค.52 นี้ แต่ว่า เดือนนี้วันหยุดเยอะมาก ผมมีเวลาไปทำแค่วันที่ 6-7 พ.ค.52 จะเป็น
ไปได้ไหมครับที่จะทำ 2 วันแล้วได้เลย โดยนับวันที่ไปทำด้วยอ่ะครับ กลุ้มใจมากๆเลย (หัวหน้าเพิ่งบอกวันนี้ตอนบ่ายเอง 4 พ.ค.52)


โดย: joohookkru IP: 58.9.203.197 วันที่: 4 พฤษภาคม 2552 เวลา:22:59:15 น.  

 
จะถามว่าหากมีหมายจับจะเดินทางไปประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าได้หรือเปล่า เวลาเช็คอินที่สนามบินจะโดนจับหรือเปล่าค่ะ รบกวนด้วยค่ะ


โดย: เอ IP: 124.122.224.174 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:0:58:09 น.  

 
จะนำบุตรไปทำพาสปอตแต่ดิฉันและสามีแยกทางกันนานแล้วโดยลูกอยู่กับดิฉันและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะต้องทำอย่างไรคะและใช้เอกสารอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ


โดย: พัณณ์ชิตา ราญรอน (ปราง) IP: 222.123.244.9 วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:12:43:30 น.  

 
อยาก ถาม บ้าง นะั คับ คือ ว่า เพื่อน ผม อายุ 24 เลย เกนทหารมาแลว้ แต่ัยังไม่ได้ ไปเกน แต่ ก็ ไม่มี ใบ เรียก แล้ว ก็ มา ทำ พาสปอต ก็ ผ่าน ไป ได้ด้วย ดี ตอนนี้ ได้ หมายเลขพาสปอตมาแ้ล้ว รอ ไป รับ ไม่ ทราบว่า จะมี ปันหา ตอนทำวีซ่า หรือปันหา อย่าง อื่น ตาม มา ไหม คับ ตอบ ที่ น๊า


โดย: new IP: 61.90.6.90 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:56:50 น.  

 
OKซึ้ง


โดย: MAYA IP: 202.143.172.66 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:57:46 น.  

 
ผมต้องการนำอาวุธปืนกลับประเทศไทย ผมจะต้องทำอย่างไร ช่วยตอบผมหน่อยครับ ด่วนครับ
ผมซื้ออาวุธปืนที่ต่างประเทศมาครับ jakkrawarn_p@hotmail.com ขอบคุณครับ


โดย: cadet.จักรวาล IP: 151.81.52.66 วันที่: 20 ธันวาคม 2552 เวลา:3:49:26 น.  

 
ทำไมทำวีซ่าอเมริการมันนานจังเลย


โดย: mod IP: 125.25.188.115 วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:13:37:34 น.  

 
รบกวนถามผู้มีประสบการณ์ช่วยตอบด้วยค่ะ พอดีตอนนี้ขอวีซ่าถาวรของอเมริกา แต่นานมากยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์เลย และไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลย และยังไม่ได้รับการปฏิเสธจากสถานทูต ถ้ากรณีรอ จะสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: แอ๊ว IP: 125.25.188.115 วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:14:00:30 น.  

 
รบกวนสอบถามคุณ Susie เรื่องการขอวีซ่า F2 ด้วยค่ะ ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ และวิธีการดำเนินการขอวีซ่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ เพราะตอนนี้สามีอยู่ USA ได้ วีซ่า F1 ซึ่งได้ยื่นเรื่อที่ U ให้ออกเอกสารให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ พอดีไม่มีใครที่จะพอสอบถามเรื่องนี้ได้เลย คนที่ทราบก็ทราบแต่เพียงขั้ยตอนการขอวีซ่า F1 ซึ่งตัวเราเองไม่มั่นใจเลยขอให้คุณ Susie ช่วย confirm ด้วยค่ะ


โดย: som IP: 203.144.144.164 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:14:34:11 น.  

 
รบกวนถามหน่อยทําพาสสปอตกับวิซ่าอันยากกว่ากันค่ะคือไม่เคยทํานะค่ะจะไปเกาหลีเดือนหน้างั้นช่วยตอบด้วยค่ะ คือไปกรุปทัวร์อะนะ


โดย: สา IP: 118.174.28.199 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:09:46 น.  

 
ถ้าอยู่ต่างประเทศ
แล้วpassportเหลือไม่ถึงุ6เดือนก็จะหมดอายุแล้ว จะกลับไทยได้มั้ยค่ะ


โดย: หมี IP: 89.160.142.111 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:39:38 น.  

 
ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังเปิดอยู่รึเปล่าครับขอคำตอบไวที่สุดนะครับ จะไป วันที่13นี้อล้วยังไม่ได้ทำpassport เลยครับ *รบกวนด้วยครับถ้ารู้ว่าเปิดวันไหนบ้าง กี่โมง ปิดกี่โมงรบกวนด้วยนะครับ* ขอบคุณครับ :D


โดย: ผมเนี้ยละ IP: 124.120.226.181 วันที่: 3 เมษายน 2553 เวลา:21:49:39 น.  

 
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ


โดย: petchjira IP: 192.168.105.198, 124.157.154.3 วันที่: 8 เมษายน 2553 เวลา:10:38:53 น.  

 
เซ็นทัลบางนา ชั้น บี 1 คนเยอะมากๆ ไปบ่ายครั่ง ได้คิว 973 รอเรียกตั้งแต่ 560 เสร็จ 4โมง รอคิวนานมากๆ แนะนำให้ไปเดินเล่นก่อนได้เลยครับ เพราะถ้ากลับมาแล้วเลยคิว เค้าจะเรียกให้ ไม่เป็นไรครับ แต่ผมไม่รู้ ยืนรอ (ยืน) ยัน4โมงเย็นเซ็งเลย วันรุ่งขึั้น พาน้าไปทำที่สาขาใหญ่ แจ้งวัฒนะ 5 นาทีเสร็จครับ นึกแล้วเซ็งหนัก เพราะต้องไปรับเอง พอดีรีบใช้อะครับ เลยไม่ได้ส่ง EMS


โดย: แสน IP: 202.41.167.241 วันที่: 11 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:34:58 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: แนน IP: 118.173.69.236 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:12:27:39 น.  

 
อยากถามว่าถ้าผมไปทำพาสปอต
ผมอายุ 33 ปี แล้ว แต่ไม่ได้ไปเกณท์ทหาร
จะสามารถทำได้ หรือเหล่าครับ
รบกวนหน่อยนะครับ
ตอบทาง E-Mail ได้ยิ่งดีครับ dj_chen_4@hotmail.com
ขอบพระคุณครับ


โดย: เชน IP: 110.49.205.88 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:6:45:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณsusie
คืออยากถามว่าลูกชายเกิดที่ต่างประเทศแล้วจะกลับมาทำพาสปอตที่ไทย ได้มั้ยค่ะ เพราะกลับมาไทยบ่อยอยากให้ลูกใช้พาสปอตไทยด้วยค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ ตอบที่นี่ค่ะ feezy_s@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ฟีซี่ IP: 110.159.23.247 วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:31:43 น.  

 


มีพาสปอร์ตแล้วแต่อยากทำใหม่ได้ม้ยค่ะ ....


โดย: มีแล้วแต่อยากทำพาสปอร์ตใหม่ IP: 118.174.105.96 วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:22:32:55 น.  

 
ถ้าแม่เป็นไทยพ่อเป็นต่างชาติแต่ไม่ได้จดทะเบียนจะทำพาสปอร์ตให้ลูกอายุ6ปีต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ


โดย: พริส IP: 61.7.180.36 วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:21:15:13 น.  

 
เราเคยทำมาครั้ง 1 แล้ว แล้วเราไปทำงานต่างประเทศ แล้วโดนจับแล้วเราจะทำใหม่ได้ใหมเรากลัวจะติดแบล็คริตหรือป่าวมีใครพอทราบบ้าง โดนจับเมื่อปี2009 ใครทราบรบกวนตอบเราด้วยน่ะขอบคุณค่ะ


โดย: คนเคยมีพาส IP: 118.172.253.223 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:35:01 น.  

 
ไปรับเล่มช้ากว่ากำหนดได้ไหมถ้าเราติดะุระจำเป็น


โดย: แอนนี่ IP: 125.26.160.205 วันที่: 11 พฤษภาคม 2554 เวลา:2:02:23 น.  

 
เป็นความรู้ที่ดีมาก
Cheap Suunto Watches


โดย: capuchino_man01 วันที่: 3 ตุลาคม 2554 เวลา:20:40:35 น.  

 
เมื่อต้นปี ไปทำที่ สุราษฏร์ธานี พนักงานบริการได้แย่มาก พุดจาไม่ดี คุยแต่เรื่องส่วนตัวกันเอง ผมถามเรื่องเอกสารก็หันไปมองหน้ากันเหมือนว่าผมไม่รู้เรื่อง ผมก็เลยถามว่าถามหน่อยได้มั้ย เขาทำหน้าเอ๋อๆ เหมือนทำอยู่ประจำ พนักงานคนนั้น อยู่อ้วนๆตัวใหญ่ ติดป้ายชื่อ ถ้าผมจำไม่ผิด ชือ ปิยพร พินนุรุท ยายคนแก่ๆคนหนึ่งมาติดต่อเหมื่อนกัน แกบอกว่าพนักงานคนนี้แกมา เมื่อ 2 วันก่อน ก็พูดจาไม่ดีเหมื่อนกัน แกก็ว่าไปเหมื่อกัน ว่าหน้าตาอย่างนี้ อย่ามาทำงานบริการเลย


โดย: วัฒนา IP: 101.109.66.218 วันที่: 13 ธันวาคม 2554 เวลา:11:46:28 น.  

 
ไปทำเมื่อกันยา เจอเหมือนกัน ตัวอ้วนๆใหย่ แต่ไม่ได้ดูชื่อ ไม่ให้ความร่วมมือเลย ถามก็หันมองหน้า


โดย: การุณ IP: 101.109.66.218 วันที่: 13 ธันวาคม 2554 เวลา:11:54:08 น.  

 


โดย: peter125 (steven1064 ) วันที่: 2 มกราคม 2555 เวลา:11:56:15 น.  

 
สวัสดีคับคือผมอายุ17อยากจะทำพาสสปอร์ตและขอวีซาไปประเทศออสเตเรียครับ แต่ชื่อผมปัจจุบันอยู่บ้านที่จังหวัดระยองแต่ชื่อแม่ผมอยู่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ อยากทราบว่าจะสามารถขอวีซาหรือทำพาสสปอร์ตได้หรือเปล่าครับ คืออยากไปจริงๆๆครับขอความกรุณาหน่อยครับอยากไปสักประมานเดือนเมษายน-พฤษพาคมนี้คับ (ปล.ผมมีญาติอยู่ที่เมืองเพิร์ธคับเขาจะเซนรับรองไห้) ติดต่อผมหน่อยนะคับชื่อเคคับ0824609034(โทรตอนเยนๆถึงตอนดึกได้คับ) ขอขอบคุณล่วงหน้านะคับ[^/^]


โดย: K IP: 223.207.81.200 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:06:42 น.  

 
พัณณ์ชิตา ราญรอน
โดนออกหมายเรียกและหมายจับพื้นที่อ.แกลง ข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์


โดย: ปรางค์ IP: 202.91.18.194 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:19:45 น.  

 
ขอบคุณนะคะ สำหรับข้อมูล เข้ามาดูข้อมูลวันนี้เป็นครั้งแรก


โดย: Hathaipat IP: 110.49.242.71 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:15:43:09 น.  

 
แวะมาดูข้อมู,ค่ะ ละเอียดยิบ


โดย: Mazubato วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:11:37:37 น.  

 
อยากถามคุณซูซี่ หรือผู้รู้ว่า

พอดีเพิ่งออกจากงานเพื่อเตรียมตัวเปิดบริษัทของตัวเอง และกะว่าจะเปลี่ยนชื่อและนามสกุล เพื่อให้ดวงดีเหมาะกับธุรกิจที่กำลังจะทำ ธุรกิจที่ทำตอนนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนการค้า แต่กำลังจะจดในเร็ววัน แต่ปลายปีนี้จะไปเยี่ยมน้องสาวที่เรียนอยู่อเมริกา ทางโฮสต์ที่น้องอยู่ด้วยจะทำจดหมายมาให้ด้วยว่าเราไปพักกับเค้า เลยอยากทราบว่า เราควรใช้ชื่อเดิมไปก่อน หรือสามารถเปลี่ยนชื่อนามสกุลได้เลย แล้วค่อยไปทำพาสปอร์ตและวีซ่าจะได้ไม่ต้องทำหลายครั้ง

ขอบคุณค่ะ


โดย: PP IP: 110.168.185.102 วันที่: 23 สิงหาคม 2555 เวลา:11:56:15 น.  

 
ค่าส่งทางไปรษณีย์ 40 บาทค่ัะ เพิ่งทำมาวันที่ 7 ส.ค. 56 ค่ะ


โดย: jaide IP: 27.130.131.55 วันที่: 11 สิงหาคม 2556 เวลา:23:34:17 น.  

 
You will be pleasantly surprised to learn about our generous offer.
The link to our offer is valid for only one day https://tinysrc.me/go/hg0PJIWng


โดย: https://tinysrc.me/go/hg0PJIWng IP: 94.103.234.217 วันที่: 22 กรกฎาคม 2564 เวลา:14:45:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 

Susie
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]
เมื่อใดที่ฉันเจ็บจนหมดน้ำตา.. เมื่อนั้นฉันจะรู้ว่าตัวเองมีค่าที่สุด


**********************************
สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อความ รูปภาพ เพลงในสื่อคอมพิวเตอร์แห่งนี้เพื่อการค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

**********************************


Creative Commons Licenseข้อมูล โดย
Susie หรือ *~ Susie ~* อนุญาตให้ใช้ได้ตาม
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ใช่งานดัดแปลง 3.0 สหรัฐอเมริกา

**********************************
[Add Susie's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com pantip.com pantipmarket.com pantown.com