พฤศจิกายน 2554

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
 
 
รักให้ถูกเป็นลูกพระพุทธ...
การปวารณา คือการเปิดโอกาสให้พระ (ที่มิใช่ญาติโดยสายโลหิต) ขอปัจจัยจากตนได้โดยไม่ผิดพระวินัย ผู้มีศรัทธาจึงควรปวารณาไว้ก่อน แล้วจึงปฏิบัติตามเงื่อนไขคำปวารณาที่กำหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ...

ปัจจัยที่จะให้ได้แก่อะไร หรือไม่กำหนด (คืออะไรก็ได้)

๑ เวลาที่จะให้ เป็นระยะเวลานานเท่าใด ถ้าระยะเวลาสั้น หรือไม่กำหนด ต้องไม่เกิน ๔ เดือน จะให้ต่อ ต้องปวารณากันใหม่ เว้นแต่จะปวารณาไว้ตลอดเป็นนิตย์ ก็ใช้ได้ตลอดไป

ประเคน ให้ถูกวิธี คือ
๑ ของนั้นต้องไม่ใหญ่หรือหนักเกินกว่าคนคนเดียวยกได้

๑ มีระยะห่างพอเหมาะพอควร (ประมาณ ๑ ศอก)

๑ น้อมกายถวายด้วยความเคารพ

๑ จะถวายด้วยมือ หรือของที่เนื่องด้วยมือ (พาน ถาด) ก็ได้

๑ พระรับแล้ว ไหว้พระทุกครั้ง

๑ ของฉัน (อาหารหรือของรับประทาน) ประเคนแล้ว อย่าถูกต้องอีก

๑ ถวายเงิน ให้ใช้ใบปวารณาแจ้งให้พระทราบ ส่วนตัวเงินมอบให้ไวยาวัจกร

๑ ไม่ถวายผ้าอาบน้ำฝนก่อนเข้าพรรษาเกินกว่า ๑ เดือน (เว้นแต่พระที่เป็นญาติ และปวารณาไว้)

๑ ถวายของฉันได้ อย่าออกชื่อของฉัน ให้ใช้ว่า นิมนต์รับบิณฑบาต นิมนต์ ฉันเช้า ฉันเพลแทน

๑ ไม่ใช่ญาติ ไม่ได้ปวารณาไว้ ถ้าพระรูปนั้นไม่อาพาธ ไม่ควรถวายโภชนะอันประณีต (ข้าวสุกที่ระคนด้วย เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เนื้อปลา เนื้อสัตว์อื่น นมสด นมเปรี้ยว)

๑ ไม่ถวายอาหารทั่วไปแก่พระแม้อาพาธ ในเวลาวิกาล(เลยเที่ยงวัน)

๑ ไม่ถวายของมึนเมาเสพติดให้โทษ

๑ ถวายร่ม พื้นร่มต้องเป็นสีเดียว (นิยมสีดำ)

๑ ถวายรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าส้นเตี้ย ไม่หุ้มส้น ไม่หุ้มหลังเท้า ไม่มีสีฉูดฉาด (นิยมสีน้ำตาลแก่)

๑ ถวายเตียง ตั่ง ขาเตียง ตั่ง ต้องไม่สูงเกิน ๙ นิ้วฟุต ตีนเตียง ตั่ง ต้องไม่แกะสลักเป็นรูปสัตว์ ความกว้างใหญ่ให้พอนอนได้เพียงคนเดียว ที่นอน นั่ง ไม่ยัดด้วยนุ่น สำลี หรือทำหนาเป็นฟูก

๑ ไม่ถวาย/ประเคน วัตถุที่พระไม่ควรแตะต้อง (อนามาส) ได้แก่ โลหะมีค่า อัญมณี เช่น ทองคำ เงิน เพชรพลอย

๑ ศัตราวุธ เช่น ปืน หอก ดาบ ธนู เครื่องดักสัตว์

๑ เครื่องดนตรี

๑ ธัญพืช และผลไม้ ที่ยังติดอยู่กับต้น

๑ สัตว์ตัวเมีย เครื่องแต่งกายสตรี อนึ่ง ควรรวมทั้งตุ๊กตา ของเด็กเล่นทั้งหลายด้วย กล้องถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายวีดีโอ ก็ไม่ควรด้วยเช่นกัน

๑ ไม่ถวายเนื้อสัตว์ต้องห้ามฉันเป็นอาหาร (มี ๑๐ ชนิด คน ช้าง ม้า สุนัข งู สิงโต เสือโคร่ง เสือเหลือง เสือดาและหมี)

๑ ไม่ถวายอาหารทำจากเนื้อสัตว์ที่เจาะจงฆ่ามาเลี้ยงพระ
ทำน้ำปานะถวาย ต้องเลือกทำจากผลไม้ชนิดไม่โตไปกว่าผลมะตูมหรือกระเบา (ขนาดกำปั้นอย่างเขื่อง)
อย่าตั้งไฟอย่าใช้น้ำร้อนเจือกรองให้หมดกาก จะเติมน้ำตาล เกลือบ้างก็ได้ ทำแล้วต้องถวายวันต่อวันอย่าไว้ข้ามคืน (ในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่าทำน้ำแตงโม หรือใช้น้ำมะพร้าวอ่อนถวายเป็นปานะไม่ควร)

๑ แม่ชี หญิงหม้าย สาวโสด โสเภณี กระเทย ไม่ควรไปมาหาสู่กับพระผิดเวลา หรือพร่ำเพรื่อเป็นประจำจนผิดสังเกต ไม่เป็นกิจจะลักษณะ

๑ ผู้หญิงจะถูกต้องกายพระมิได้ ฉะนั้นไปหาพระ นั่งอยู่ห่างสักหน่อยจะดูสมควร

๑ ผู้หญิง ถ้าไม่มีผู้ชาย (รู้เดียงสา) ไปด้วย อย่าเข้าพบพระตามลำพังในที่ลับหู (คนอื่นไม่ได้ยินคำสนทนา) ลับตา (คนอื่นมองไม่เห็น)

๑ ผู้หญิง แม้จะไปกันหลายคน ถ้าไม่มีผู้ชาย (รู้เดียงสา) อยู่ด้วย จะอยู่ในอิริยาบถเดียวกับพระมิได้ (พระนั่งต้องยืน พระยืนต้องนั่ง)

๑ ผู้หญิง ต้องไม่นั่ง ไม่นอน ในที่แจ้ง กับพระสองต่อสอง แม้ยืน หรือเดินด้วยกัน ก็ไม่ควร

๑ ผู้หญิงแม้หลายคนในที่แจ้ง ต่อหน้าพระ ก็ไม่ควรอยู่ในอิริยาบถนอน

๑ ผู้หญิงเข้าวัด ทำบุญ พบพระ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่รัดรูป ไม่สั้นเต่อไม่เปิดเผยให้เห็นเนื้อหนังในร่มผ้า วับๆ แวมๆ หรือชะเวิกชะวากดูล่อแหลม แม้กริยา วาจา ก็ควรสังวร สำรวม ไม่แสดงอาการส่อไปในทางชู้สาว หรือ เกินงาม

๑ ผู้ชายนอนในที่มุงบังอันเดียวกับพระติดต่อกันได้เพียง ๓ คืน ถ้าจะอยู่ต่อต้องเว้นเสีย ๑ คืน ทุกครั้งไป

๑ ผู้หญิงนั่งสูงกว่าพระไม่ได้ นั่งเสมอกันก็ไม่ได้ (หมายถึงสถานที่ที่ใช้พื้นราบเดียวกัน)

๑ เมื่อเข้าพบพระให้กราบพระพุทธรูป (ถ้ามี ณ ที่นั้น) ก่อนกราบพระสงฆ์ กราบพระทุกครั้งให้ได้เบญจางคประดิษฐ์ เสร็จแล้วจึงค่อยทำความเคารพฆราวาสด้วยกัน
อนึ่ง ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (หรือผู้แทนพระองค์) ประทับเป็นประธานอยู่ ณ ที่นั้นให้ถวายความเคารพพระองค์ท่านตามควรแก่เทศะ แล้วให้นั่งสงบยังที่ของตน ไม่ต้องทำความเคารพผู้ใดต่อไปอีก

๑ ผู้หญิง ขับรถ ขับเรือเอง (ยกเว้นเรือข้ามฟาก) รับพระไปด้วยไม่ได้

๑ ผู้หญิง แม้หลายคน ถ้าไม่มีผู้ชาย (รู้เดียงสา) ไปด้วย ก็ไม่ควรชวนพระเดินทางไกล แม้เพียงชั่วหมู่บ้านหนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่ง

๑ ผู้หญิง ถ้าจำเป็นต้องนั่ง (รถ เรือ เครื่องบิน) เก้าอี้ตัวเดียวกับพระควรมีผู้ชายนั่งคั่นกลาง

๑ นำพาของผิดกฎหมายไปด้วย แม้ของหนีภาษี ไม่ควรให้พระเดินทางร่วม

๑ ไม่ขายของแก่พระที่ควักเงินซื้อเอง

๑ ไม่ขายสลากกินแบ่งแก่พระ

๑ ไม่แลกสิ่งของกับพระ

๑ ไม่ฝากของมีค่าไว้กับพระ

๑ ไม่ถือวิสาสะเอาของพระไปใช้หรือไปเป็นของตน เว้นแต่พระผู้เป็นเจ้าของได้ออกปากอนุญาตไว้ด้วยความพอใจ และพระรูปนั้นยังมีชีวิตอยู่ (ต้องครบองค์สาม)

๑ ถือเอามรดกจากพระผู้มรณภาพไปแล้วไม่ได้ เพราะจะต้องตกเป็นของสงฆ์หมด

๑ ไม่ควรใช้พระในกิจนอกพระศาสนา

๑ ไม่สอนหรือไม่เรียนเดรัจฉานวิชชากับพระ เช่น ทำเสน่ห์ หมอดู ให้หวย เลี้ยงผี ปล่อยคุณ ฯลฯ

๑ ไม่วานให้พระเป็นพ่อสื่อ ให้ชายหญิงได้กัน

๑ ฟังธรรมด้วยอาการเคารพ ไม่คุยกัน หรือหัวร่อต่อกระซิกกัน

๑ เรียนธรรมกับพระ อย่าออกเสียงบทธรรมนั้นพร้อมกับพระ

๑ พระพูดตรง ๆ ให้ตัดต้นไม้ ดายหญ้า ขุดดิน ลอกท้องร่อง อย่าทำ เว้นแต่ท่านจะพูดเป็นนัย ซึ่งฆราวาสพึงเข้าใจเอาด้วยไหวพริบปฏิภาณ เช่น "ท้องร่องนี้ชักตื้นแล้ว" หรือ "หญ้ารกอย่างนี้น่ากลัวงูนะ" เช่นนี้จึงทำ

๑ สรงน้ำพระสงฆ์ ไม่ควรเจือน้ำหอม น้ำอบ น้ำปรุง ลงไปด้วยเว้นสรงน้ำพระพุทธรูป

๑ ไม่ก่อไฟให้ลุกเป็นเปลวให้พระผิง (เว้นอาพาธ หรือหนาวจัดจนทนไม่ได้) การใช้เครื่องทำความร้อน (Heater) หรือถ่านที่ติดไฟแล้วไม่ลุกเป็นเปลวพลุ่งเช่นฟืนได้

๑ ไม่บำรุงบำเรอแก่พระจนฟุ่มเฟือยเกินการณ์

๑ ไม่ควรรับทอดกฐิน ที่พระขอให้ทอดที่วัดของพระเอง

๑ ไม่ควรจัดเลี้ยงพระแบบโต๊ะจีน เพราะโอกาสที่จะมีส่วนทำให้พลั้ง พลาดต่อพระวินัยและวัตรปฏิบัติบางข้อ (ของพระบางรูป) มีมาก

๑ ไม่ทำนิติกรรมใด ๆ กับพระCreate Date : 26 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 26 พฤศจิกายน 2554 14:20:18 น.
Counter : 1539 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

lovely_beautyful
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]รักเธอที่สุด