ประสบการณ์ที่ เมืองโบราณ
ก่อนสิ้นปีต้องเคลียร์ฮาร์ดดิสค์ เพื่อเอาไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องเก็บในฮาร์ดดิสค์ออกซะบ้าง จึงได้พบว่า มีภาพในช่วงที่ลุงชาติพานศ.ออกไปเรียนนอกสถานที่กันด้วยเป็นภาพชุดที่ ไปเรียนรู้กันที่ เมืองโบราณ เป็นภาพเก่านานหลายปีมาแล้วสอนแต่งภาพให้นักเรียนหลังจากที่ออกไปถ่ายภาพมาในช่วงนั้นไฟในใจของลุงชาติยังลุกโชน ใครชวนไปถ่ายภาพที่ไหนเป็นต้องใจอ่อนทุกที จนทุกวันนี้ก็ยังออกถ่ายภาพและรับสอนต่อเนื่องเรื่อยมาไหนๆก็ต้องเอาออกจากฮาร์ดดิสค์แล้ว เขียนมาลงบันทึกไว้ซะเลยก็แล้วกัน

งานสอนถ่ายภาพแต่งภาพที่ เมืองโบราณ

เป็นการสอนเทคนิคโฟโตชอพและถ่ายภาพเบื้องต้นทั่วไปเช่น การวัดแสง การจัดองค์ประกอบ ถ่ายภาพมาแล้วเปิดใช้โปรแกรมตบแต่งภาพ เป็นต้นผมจะแทรกข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ที่ได้มาจากข้อมูลโบรชัวร์ตามที่มีให้มาด้วยนะครับ


มีนัดสอนโฟโตชอพให้กับนักศึกษา“ลุง...วันนี้เรียนนอกสถานที่เหอะ” “เมืองโบราณ.ลุง..เห็นเขาว่าสวยมีที่ให้ถ่ายเยอะ” ผมรีบบอกไปเลย ...เขาเก็บตังนะ ต้องจ่ายค่าเอารถเข้าไปด้วย  เจ้าหัวโจกบอกกลับมาเลย ไปเหอะลุงพวกผมจ่ายให้ลุงเอง แถมค่าทางด่วนด้วย ... ภาพในชุดแรกนี้จึงเริ่มขึ้นที่...ภาพพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทอยุธยา


พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น เป็นพระที่นั่งที่รวมความเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่ฐาน เสา ลวดลายประดับ ซุ้มพระทวาร พระบัญชร หลังคา และเครื่องยอดพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีและรับแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ต่อมาเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่๒พ.ศ.๒๓๑๐พระที่นั่งองค์นี้ถูกพม่าเผาเหลือแต่ซากฐาน

ภาพชุดนี้นำมาใช้สอนเทคนิคการแก้ไขภาพที่สว่างและมืดเกินไป และนำมาสอนเทคนิคโฟโตชอพเรื่อง “เปิดค่ารับแสงผิดพลาดรายละเอียดของภาพขาดหายไป”

เมืองโบราณได้สร้างพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทขึ้นโดยค้นคว้าจากหลักฐานดั้งเดิมที่เหลือทั้งของไทยและต่างชาติมากำหนดเป็นผังขึ้นและหาหลักฐานจากภาพเขียน ไม้สลักและโบราณวัตถุสมัยอยุธยาเป็นจุดเริ่มต้น ประกอบกับหลักฐานจากเอกสารสอบค้นลักษณะภายในของพระมหาปราสาท พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานโดยเชื่อมั่นว่าใกล้เคียงกับความจริงแล้ว จึงหาลายประดับต่างๆสมัยอยุธยาที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของปราสาททั้งการประดับตกแต่งภายนอก

การประดับตกแต่งภายในเช่น ผนังเป็นลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจกได้แบบมาจากวัดนางพญาที่ศรีสัชนาลัย เพดาน ได้แบบอย่างจากไม้สลักที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุโขทัยดาวเพดาน ได้แบบอย่างมาจากวัดมหาธาตุเชลียงสุโขทัยและวัดหน้าพระเมรุ อยุธยาภายในพระที่นั่งองค์กลางมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องนารายณ์สิบปางตามที่ระบุไว้ในหนังสือหอวังซึ่งเป็นเอกสารสมัยอยุธยาและที่นี้เคยประดิษฐานพระแท่นบรรยงก์สามชั้น หุ้มทองคำประดับพลอยนวรัตน์แต่พม่านำไปอังวะเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.๒๓๑๐

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท

ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกและรับราชทูต

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


พระที่นั่งจอมทองอยุธยา

พระที่นั่งจอมทองเป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งอยู่ในเขตวัดพระศรีสรรเพชญอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระวิหารหลวง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นสมัยใดในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.๒๑๖๓-๒๑๗๑) โปรดเกล้าฯให้ใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่สำหรับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ใช้บอกหนังสือสงฆ์รูปแบบเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายเพราะก่อเป็นตึกเจาะหน้าต่างถี่และย่อมุขเป็นกระเปาะข้างหน้าแบบเดียวกับพระที่นั่งคำหยาดที่อ่างทอง

ดังนั้นพระที่นั่งจอมทององค์เดิมในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงมิใช่องค์นี้สันนิษฐานว่าได้รื้อองค์เดิมแล้วสร้างขึ้นใหม่ในช่วงหลังสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อความใหญ่โตโอ่อ่ายิ่งกว่าเดิม


หอพระแก้ว

เมื่อครั้งที่พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีอำนาจแผ่ไพศาลปกครองบ้านเมืองน้อยใหญ่ต่างๆมากมาย และได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องบรรณาการจากต่างแดนต่างถิ่นมารวมไว้ให้คนได้เคารพบูชา

ในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์รวมความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเมืองโบราณได้สร้างหอพระแก้ว มีลักษณะเป็นหอแปดเหลี่ยมได้แบบมาจากภาพสลักบนบานประตูตู้พระธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในประดับตกแต่งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ภาพพุทธประวัติ ชาดกไตรภูมิพระร่วง พระพุทธรูปแบบต่างๆ และงานศิลปกรรมอีกหลายแขนง เช่น งานจำหลักไม้งานประดับมุก ถือได้ว่าหอพระแก้วแห่งนี้ คือสัญลักษณ์ของความเป็นศูนย์กลางทางศาสนาแห่งราชธานีศรีอยุธยาในอดีตนั่นเอง


เรือสำเภาไทย

ความสำคัญของอยุธยาและกรุงเทพฯก็คือการเป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำ ที่เรือสินค้าระยะไกลทางทะเลเข้ามาจอดเทียบท่าทำให้มีความเจริญเป็นเมืองท่าในการค้าขายและคมนาคมนานาชาตินอกจากการเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักร ทั้งอยุธยาและกรุงเทพฯยังมีการสร้างเรือเดินทะเล ที่นำสินค้าของไทยไปขายยังดินแดนโพ้นทะเลด้วย

เรือที่เห็นนี้คือ เรือสำเภาไทยโบราณที่เคยจอดเทียบท่าอยู่ตามริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากน้ำมาจนถึงกรุงเทพมหานคร


ศาลารามเกียรติ์

ศาลาห้าหลังนี้เป็นศาลาโถงที่สร้างขึ้นกลางหนองน้ำเพื่อเป็นที่พักร้อนและประกอบพิธีกรรมในงานนักขัตฤกษ์ เรียกว่า ศาลารามเกียรติ์ เพราะมีภาพรามเกียรติ์เขียนประดับไว้

รามเกียรติ์ เป็นวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมาจากอินเดียแก่นแท้ของวรรณกรรมเรื่องนี้ ก็เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ที่ต้องทรงประพฤติเสมือนเทพเจ้าบนพื้นพิภพ ในการขจัดยุคเข็ญให้แก่โลกและจรรโลงคุณธรรมของสังคม

ถ่ายภาพนี้มาเพื่อใช้สอนในเทคนิคโฟโต้ชอพ...Wonderful Color


เรือนต้น

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างพระตำหนักเรือนต้นภายในพระราชวังดุสิตกรุงเทพฯ ลักษณะเป็นเรือนไทยฝาปะกนแบบเรือนหมู่มีนอกชานปูแล่นถึงกันโดยตลอดจากการที่รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดการเสด็จประพาสส่วนพระองค์ไปตามต่างจังหวัดโดยแต่งองค์เป็นราษฎรสามัญ เพื่อจะได้ทรงตรวจตราความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดเรียกว่าประพาสต้น ระหว่างที่เสด็จประพาสต้น เครื่องใช้ส่วนพระองค์และผู้ที่พระองค์ท่านรู้จักโปรดเกล้าฯให้เรียกชื่อแล้วตามด้วยคำว่าต้น และโปรดเกล้าฯให้สร้างเรือนแบบสามัญที่ราษฎรอยู่กันเรียกว่าเรือนต้น

ภาพชุดนี้นำมาใช้สอนเทคนิค การแก้ไขภาพถ่ายเมื่อตั้งค่าไว้ท์บาล๊านซ์ผิด


พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกรุงเทพฯ

พระที่นั่งองค์นี้เป็นท้องพระโรงว่าราชการที่ประทับและที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญๆในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๑โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๓๓๒ เป็นปราสาททรงจตุรมุขสูงใหญ่เท่ากับพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ในครั้งพระนครศรีอยุธยานับเป็นปราสาททรงไทยแท้ที่เหลือสมบูรณ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่๓(พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๔)โปรดเกล้าฯบูรณะทั้งหลัง ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่๑จึงลบไปสิ้น


เมืองโบราณสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยสรุปผลมาจากการค้นคว้าหลักฐานจากรูปภาพ จดหมายเหตุ พงศาวดาร ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทั้งได้สร้างเสาหานรับยอดกลางปราสาท ซึ่งถูกตัดออกไปในสมัยรัชกาลที่๖ให้เหมือนดังแต่ก่อน ภายในพระที่นั่งมีภาพเขียนลายรดน้ำระหว่างช่องหน้าต่างเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน ที่ได้แบบอย่างมาจากวัดนางนองธนบุรีสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังเมืองโบราณได้เขียนภาพเรื่องพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่๑ทั้งด้านการปกครองการศาสนาการสงคราม และการติดต่อกับต่างประเทศเพื่อรักษาศิลปะการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่างวิธีโบราณเพราะวิธีเขียนภาพแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเขียนมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ แล้ว

ภาพชุดนี้นำมาสอนเทคนิคโฟโตชอพเรื่อง “เปิดค่ารับแสงผิดพลาด รายละเอียดของภาพขาดหายไป”


ศาลาร้องทุกข์สุโขทัย

สมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงใกล้ชิดกับประชาชน ประชาชนเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุนทรงมีเวลาว่างพอที่จะสั่งสอน ดูแลทุกข์สุข และตัดสินคดีความให้ความยุติธรรมด้วยพระองค์เอง

เมืองโบราณ สร้างศาลาร้องทุกข์ขึ้นเป็นศาลาโถงทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเกร็ดปั้นลม ได้เค้าจากสังคโลกสมัยสุโขทัยประตูทำแบบโดรณตามลักษณะเสาประตูค่ายที่เก่าสุด พร้อมกับแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตู


ออกมาจาก  ศาลาร้องทุกข์ พบงานแกะสลักไม้ ดูเหมือนชำรุดช่างเอาตะปูตอกยึดไว้คร่าวๆ ไม่รู้ตอนนี้ สภาพจะเป็นอย่างไรแล้ว


 เทวโลก The Garden of the Gods

ภายในอุทยานเทวโลก ประดิษฐานประติมากรรมสำริดรูปเทพเจ้าต่างๆในลัทธิฮินดูซึ่งอยู่ในระบบความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนไทยมานาน ทั้งนี้เพราะเทพเจ้าเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับศาสนาและวรรณคดีของคนไทยมาแต่โบราณ

พระอังคาร ทรงกระบือ เทพแห่งสงคราม


เทพเจ้าประจำวันอาทิตย์

สุริยเทพ หรือ พระอาทิตย์

ประทับรถเทียมม้า 7 ตัว


พระอิศวร และ พระอุมา

ศาลาพระอินทร์ กลางสระน้ำของอุทยานเทวโลก


เมืองโบราณหรือ Ancient City เป็นสถานที่ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นที่รวบรวมสถาปัตยกรรมที่สำคัญๆ ของไทย มากมายหลายแห่งมาสร้างจำลองไว้ในพื้นที่เดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าเที่ยวเมืองโบราณที่เดียวเหมือนได้เดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยการสร้างจำลองสถาปัตยกรรมต่างๆ ของไทย ซึ่งอาจจะจำลองให้ขนาดเล็กลงบ้างหรือเท่าจริงบ้าง ทำให้ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่มาก


การเที่ยวเมืองโบราณด้วยวิธีที่นิยมมากอย่างหนึ่งก็คือการปั่นจักรยานซึ่งมีบริการอยู่ที่ทางเข้าเมืองโบราณ อีกวิธีหนึ่งคือรถบริการนำเที่ยวของเมืองโบราณซึ่งสามารถจุผู้โดยสารได้หลายคนการชมสถานที่ต่างๆ อย่างละเอียดทุกๆ สถานที่อาจจะชมได้ไม่หมดภายในเวลา 1 วัน

สำหรับการมาถ่ายภาพกันวันนี้เลือกวิธีขับรถเข้าไปเอง เพราะมีอุปกรณ์ถ่ายภาพกันมาทุกคน วันนี้ผมต้องอยู่กับแก้งค์นี้ตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงเย็นปกติสอนเก้าโมงเสร็จไม่เกินเที่ยง...ใครอยากเป็นครูสอนพิเศษแบบนี้บ้าง...ยกมือขึ้น


วันนี้ขอจบเรื่องราวการมาฝึก

ถ่ายภาพและตบแต่งภาพ

ชุดเมืองโบราณ ไว้เพียงเท่านี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจที่ดีเสมอมา

ขอขอบคุณBloggang

ที่ให้พื้นที่ในการแบ่งปันความสุข

ขอบคุณครับ


Create Date : 23 มกราคม 2560
Last Update : 25 มกราคม 2560 7:57:56 น.
Counter : 1511 Pageviews.

34 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณคนบ้านป่า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณจารุพิชญ์, คุณเขียนหนังสือไว้อ่านเล่น, คุณบ่แม่นหมาวัดและกะบ่ได้ใจนาง, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณnewyorknurse, คุณQuel, คุณกาบริเอล, คุณสองแผ่นดิน

  
ชอบศาลารามเกียรติ์มากที่สุดค่ะ
ให้ความรู้สึกเสมือนระลอกน้ำ
เป็นกระจกสะท้อนมิติที่สอง
บางครั้ง...
สิ่งที่มองไม่ชัดมักงดงามเสมอ..


โดย: สมาชิกหมายเลข 3527360 วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:11:11:42 น.
  
สวยงามอร่ามเรืองเมืองโบราณเพราะ
ฝีมือภาพสุดยอด

ปีที่แล้วมีตติ้งบล็อกแก๊งก็จัดที่นี่ค่ะ
แกรนด์มาก แต่พี่ป่วยก่อนไป วันไปก็ยังไม่หายดี
ภาพพี่ที่น้องๆช่วยกันถ่ายมาทำบล็อกของแต่ละคน
จึงดูน่าเวทนาเป็นที่ยิ่ง 55 แต่บอกได้เลยว่าที่นี่มี
อะไรๆให้ชมเยอะ และงานก็ประทับใจจริงๆ
เสียดายที่ปีนี้ต้องแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ก็เข้าใจ
เหตุผลที่ต้องเป็นเช่นนี้ค่ะ

อาการบาดเจ็บหายเกือบเป็นปกติแล้วค่ะ
ขอบคุณที่ห่วงใยนะคะ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:11:23:17 น.
  
มาดูภาพสวยๆ ค่ะ มี้เองก็อยากถ่ายสวยๆ แบบนี้บ้าง อิอิ

ปล.ซีหาย ดีขึ้นแล้วค่ะ อาการป่วย แต่เมื่อคืนกับเมื่อเช้ามีเลือดกำเดาไหลค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:13:52:36 น.
  
ภาพสวยจริงๆ
เทคนิคก็ไม่มี ความรู้ยิ่งไม่แม่น แถมโฟโต้ชอปก็ไม่เป็นค่ะ

โดย: ณ ขณะหนึ่ง วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:14:27:14 น.
  
แอบ งง เรื่อง ไร่ สตอเบอร์รี่เหมือนกันค่ะ เข้าไปดูก็ไม่มีลูก ลูกอยู่ในกล่อง แต่ก็ซื้อมา 5555
โดย: kae+aoe วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:14:29:16 น.
  
เมื่อก่อน...ผมค่อนข้างแอนตี้การตกแต่งภาพ การเปลี่ยนท้อง
ฟ้า

ภายหลังได้เดินทาง และถ่ายภาพมีเวลาน้อย ไม่อาจจะรอ
เมฆ ให้เปิด แต่องค์ประกอบค่อนข้างดี.. ตัดใจ จับภาพมา

แล้วก็นำไปประกอบเรื่องเขียนไว้ แล้ว แถ..ไปว่า เป็นสภาพ
ที่แท้จริง 555 สภาพอากาศหนาวเย็น แสงน้อยเป็นเสมือน
พาผู้อ่านไปเห็นของจริง..

ภายหลัง...เคยนั่งรอหลาย ๆ อย่างก้ไม่ได้อะไรดังใจ
รอลมพัดน้ำให้เป็นพริ้ว..ก็ไม่ได้สักที ลมสงบ..แต่แสงดี
เลยใช้วิชามาร โยนหินให้เกิดละลอกคลื่น..

แล้วก็เห็นใจช่างภาพทั้งหลาย ที่เขาต้องนำไปโฆษณา
เอ้ย ประชาสัมพันธ์.. ให้ดูดี คนจะได้เคลิ้มตาม.. คือ
เวลาเป็นเงินเป็นทอง... เลยใช้วิธีแต่งภาพแทน

งั้นโหวตให้

สมาชิกหมายเลข 3016924 Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:14:46:58 น.
  
ภาพสวยจังค่ะ

ความสามารถในการถ่ายภาพของรุ้งกะโหลกกะลามาก

ใช้ได้แต่กล้องกระป๋อง ตอนนี้ก็ใช้แต่มือถือถ่ายภาพ

แต่งภาพก็ไม่เป็น

อ่านแล้วก็มึนๆ

“เปิดค่ารับแสงผิดพลาด รายละเอียดของภาพขาดหายไป”

ก็ไม่เข้าใจว่าแสงผิดพลาดยังไง รายละเอียดอะไรหายไป

รู้แต่ว่าภาพสวยค่ะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:15:24:01 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมอาบังและเอาใจช่วยบังนะคะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:15:24:46 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Mitsubachi Food Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
หอมกร Health Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 3016924 Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
หูยยยยยยยมีแต่ภาพสวยๆๆๆอ่ะบ้านนี้
โดย: จารุพิชญ์ วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:18:10:12 น.
  
@ สมาชิกหมายเลข 3527360
ชอบศาลารามเกียรติ์มากที่สุดค่ะ
ให้ความรู้สึกเสมือนระลอกน้ำ
เป็นกระจกสะท้อนมิติที่สอง
บางครั้ง...
สิ่งที่มองไม่ชัดมักงดงามเสมอ..

สวัสดีครับ
ดีใจจังที่คุณชอบภาพศาลารามเกียรติ์
เดาว่าคุณคงเป็นคนที่ชอบจินตนาการนะครับ

ผมได้แวะไปเยี่ยมที่บล็อก
พบว่ายังไม่ได้เขียนเรื่องใหม่
รออ่านอยู่นะครับ
ขอบคุณครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:19:18:47 น.
  
@ ภาวิดา (คนบ้านป่า
สวยงามอร่ามเรืองเมืองโบราณเพราะ
ฝีมือภาพสุดยอด

ปีที่แล้วมีตติ้งบล็อกแก๊งก็จัดที่นี่ค่ะ
แกรนด์มาก แต่พี่ป่วยก่อนไป วันไปก็ยังไม่หายดี
ภาพพี่ที่น้องๆช่วยกันถ่ายมาทำบล็อกของแต่ละคน
จึงดูน่าเวทนาเป็นที่ยิ่ง 55 แต่บอกได้เลยว่าที่นี่มี
อะไรๆให้ชมเยอะ และงานก็ประทับใจจริงๆ
เสียดายที่ปีนี้ต้องแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ก็เข้าใจ
เหตุผลที่ต้องเป็นเช่นนี้ค่ะ

อาการบาดเจ็บหายเกือบเป็นปกติแล้วค่ะ
ขอบคุณที่ห่วงใยนะคะ

สวัสดีครับพี่ภา
ดีใจที่ทราบข่าวว่าพี่หายจนเกือบเป็นปกติแล้ว
ขอให้หายดีป็นปกติโดยเร็วนะครับ
ขอขอบคุณสำหรับคำชมครับพี่

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:19:23:25 น.
  
@ kae+aoe
มาดูภาพสวยๆ ค่ะ มี้เองก็อยากถ่ายสวยๆ แบบนี้บ้าง อิอิ
ปล.ซีหาย ดีขึ้นแล้วค่ะ อาการป่วย แต่เมื่อคืนกับเมื่อเช้ามีเลือดกำเดาไหลค่ะ

แอบ งง เรื่อง ไร่ สตอเบอร์รี่เหมือนกันค่ะ เข้าไปดูก็ไม่มีลูก ลูกอยู่ในกล่อง แต่ก็ซื้อมา 5555

สวัสดีครับคุณแม่เก๋
ยินดีที่น้องซีหายจากอาการป่วยนะครับ
ยังไงก็ขอให้หายสนิทโดยเร็วนะครับ

วันไหนได้ผ่านไร่สตรอเบอรี่
จะลองแวะดูบ้างครับ
ขอบคุณครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:19:27:53 น.
  
@ ณ ขณะหนึ่ง
ภาพสวยจริงๆ
เทคนิคก็ไม่มี ความรู้ยิ่งไม่แม่น แถมโฟโต้ชอปก็ไม่เป็นค่ะ

สวัสดีครับ
ไม่มีไม่แม่น ไม่เป็นไรหรอกครับ
แค่ตั้งใจทำตามที่เราอยากทำก็พอ
หากสงสัยอะไรเกี่ยวกับภาพถ่าย
ขอเชิญสอบถามมาได้เสมอนะครับ
ขอบคุณครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:19:32:06 น.
  
@ ไวน์กับสายน้ำ
เมื่อก่อน...ผมค่อนข้างแอนตี้การตกแต่งภาพ การเปลี่ยนท้อง
ฟ้า

ภายหลังได้เดินทาง และถ่ายภาพมีเวลาน้อย ไม่อาจจะรอ
เมฆ ให้เปิด แต่องค์ประกอบค่อนข้างดี.. ตัดใจ จับภาพมา

แล้วก็นำไปประกอบเรื่องเขียนไว้ แล้ว แถ..ไปว่า เป็นสภาพ
ที่แท้จริง 555 สภาพอากาศหนาวเย็น แสงน้อยเป็นเสมือน
พาผู้อ่านไปเห็นของจริง..

ภายหลัง...เคยนั่งรอหลาย ๆ อย่างก้ไม่ได้อะไรดังใจ
รอลมพัดน้ำให้เป็นพริ้ว..ก็ไม่ได้สักที ลมสงบ..แต่แสงดี
เลยใช้วิชามาร โยนหินให้เกิดละลอกคลื่น..

แล้วก็เห็นใจช่างภาพทั้งหลาย ที่เขาต้องนำไปโฆษณา
เอ้ย ประชาสัมพันธ์.. ให้ดูดี คนจะได้เคลิ้มตาม.. คือ
เวลาเป็นเงินเป็นทอง... เลยใช้วิธีแต่งภาพแทน

งั้นโหวตให้

สวัสดีครับคุณไวน์ฯ
ถ้าอย่างนั้น เอาไว้ผมจะเขียนเทคนิค
"การสร้างละลอกคลื่นลงในภาพถ่าย" มาลงบล็อก
คุณไวน์ฯจะได้ไม่ต้องรอลม ไม่ต้องหาหินมาโยน
แค่ถ่ายภาพมา
แล้วมาใช้เทคนิคนี้ใส่ละลอกคลื่นลงไปเท่านั้น
ขอขอบคุณสำหรับโหวตนะครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:19:39:00 น.
  
@ เรียวรุ้ง
ภาพสวยจังค่ะ
ความสามารถในการถ่ายภาพของรุ้งกะโหลกกะลามาก
ใช้ได้แต่กล้องกระป๋อง ตอนนี้ก็ใช้แต่มือถือถ่ายภาพ
แต่งภาพก็ไม่เป็น
อ่านแล้วก็มึนๆ
“เปิดค่ารับแสงผิดพลาด รายละเอียดของภาพขาดหายไป”
ก็ไม่เข้าใจว่าแสงผิดพลาดยังไง รายละเอียดอะไรหายไป
รู้แต่ว่าภาพสวยค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมอาบังและเอาใจช่วยบังนะคะ

สวัสดีครับคุณ รุ้ง
ตอนนี้ผมคงยังไม่บอกไม่แนะนำอะไรให้กับคุณ รุ้ง นะครับ
เกรงว่าคุณจะยิ่งมึน และไม่เข้าใจมากขึ้น
และคิดว่าคุณรุ้งเองก็ยังไม่พร้อมและยังไม่ต้องการจะรู้
เอาไว้รอให้คุณต้องการ อยากรู้เมื่อไร
ขอให้สอบถามมาได้เสมอครับ
ตอนนี้ให้เวลาคุณรุ้งไปคิดพลอตเรื่อง อาบัง ภาคต่อไปน่าจะดีกว่า ^__^
รออ่านอยู่นะครับ
ขอบคุณครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:19:51:07 น.
  
@ จารุพิชญ์
หูยยยยยยยมีแต่ภาพสวยๆๆๆอ่ะบ้านนี้

สวัสดีครับ
บล็อกลุงชาติยินดีต้อนรับนะครับ
ขอขอบคุณสำหรับคำชมพร้อมโหวตให้ลุงชาติด้วย

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:19:55:21 น.
  
ไม่เคยไปเมืองโบราณเลยค่ะ หรืออาจจะเคยราว 2515 ก็อาจเป็นได้
จำไม่ได้เลยค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:20:01:25 น.
  
สวัสดี คุณลุงชาติค่ะ

หนูเหมือนฮิปโปจริงๆ นะ 555
เคยไปเมืองโบราณมาครั้งหนึ่งค่ะ
กับบล็อกแก็งค์นี่แหละ
อยากไปอีกเหมือนกันนะคะ
แต่ความกว้างใหญ่ของสถานที่
เที่ยวสามวันจะจบไหมหนอ

อยากเรียนถ่ายรูปกับคุณลุงเหมือนกันนะคะ
แต่ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจอยู่เลย
ว่าจะเป็นนักถ่ายภาพแบบไหน
จริงจัง (อันนี้ต้องเก็บตังค์ซื้อกล้องด้วย)
หรือจะเป็นมือสมัครเล่นดี

โดย: เหมือนพระจันทร์ วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:20:09:33 น.
  
ยังไม่เคยมาเที่ยวเมืองโบราณ (รวมทั้งปราสาทสัจธรรม - เจ้าของเดียวกัน) เลยค่ะ

ค่าเข้าชม คูณ 4 แล้ว หลายตังค์อยู่นะคะ แต่เค้าว่าข้างในสวยมากมายเกินคุ้ม ...

ชอบภาพพระที่นั่งฯ ภาพแรก กับภาพเรือนต้นค่ะ

*** ส่วนมากจะเดินค่ะ มองโน่นมองนี่ไปเรื่อย ถ้าอากาศเป็นใจกว่านี้คงดีมาก ๆ เลยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:20:14:05 น.
  
สวัสดีค่ะคุณน้องลุงชาติ

มาเที่ยวเมืองโบราณด้วยค่ะ
เคยไปเที่ยวตอนสร้างเสร็จใหม่ๆ ไม่เคยไปอีกเลยค่ะ

ภาพสวยมากค่ะ
ระยะนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน พอกลับบ้านเนตก็ช้าเป็นเต่าอีก
ไว้กลับมาใหม่นะคะ
โดย: newyorknurse วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:20:55:44 น.
  
ดีใจที่ได้มาเป็นเพื่อนและรู้จักลุงชาติด้วยค่ะ
ยังไงช่วยสอนความขยันให้หนูด้วยได้ไหม
ทำเป็นแต่ขี้เกียจนี่แก้ไม่หายเลย
โดย: ความคิดถึงฉันหอมหวาน วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:21:42:25 น.
  
สวัสดีค่ะลุงชาติ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 24 มกราคม 2560 เวลา:5:03:04 น.
  
แวะมาโหวดค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 24 มกราคม 2560 เวลา:12:06:08 น.
  
@ tuk-tuk@korat
ไม่เคยไปเมืองโบราณเลยค่ะ หรืออาจจะเคยราว 2515 ก็อาจเป็นได้
จำไม่ได้เลยค่ะ

สวัสดีครับคุณตุ๊ก
ปี 2515 ผ่านมา 51ปี ปีนี้ 2560
ลองหาโอกาสแวะไปชมนะครับ
มั่นใจว่าจะไม่ผิดหวังครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 24 มกราคม 2560 เวลา:21:59:27 น.
  
@ เหมือนพระจันทร์
สวัสดี คุณลุงชาติค่ะ

หนูเหมือนฮิปโปจริงๆ นะ 555
เคยไปเมืองโบราณมาครั้งหนึ่งค่ะ
กับบล็อกแก็งค์นี่แหละ
อยากไปอีกเหมือนกันนะคะ
แต่ความกว้างใหญ่ของสถานที่
เที่ยวสามวันจะจบไหมหนอ

อยากเรียนถ่ายรูปกับคุณลุงเหมือนกันนะคะ
แต่ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจอยู่เลย
ว่าจะเป็นนักถ่ายภาพแบบไหน
จริงจัง (อันนี้ต้องเก็บตังค์ซื้อกล้องด้วย)
หรือจะเป็นมือสมัครเล่นดี

สวัสดีครับคุณ เหมือนพระจันทร์
ฮิปโปน่ารักดีนะ
ลองหาโอกาสไปเที่ยวเมืองโบราณดูนะครับ
ลุงชาติก็ไม่ได้ไปเที่ยวนานมากแล้ว
หรือจัดทริปไปกันดีไหม

คุณตูนตัดสินใจได้แล้วมาคุยกันมาถามไถ่กัน
ลุงชาติยินดีแนะนำสิ่งที่ลุงชาติรู้ครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 24 มกราคม 2560 เวลา:22:06:41 น.
  
@ สายหมอกและก้อนเมฆ
ยังไม่เคยมาเที่ยวเมืองโบราณ (รวมทั้งปราสาทสัจธรรม - เจ้าของเดียวกัน) เลยค่ะ

ค่าเข้าชม คูณ 4 แล้ว หลายตังค์อยู่นะคะ แต่เค้าว่าข้างในสวยมากมายเกินคุ้ม ...

ชอบภาพพระที่นั่งฯ ภาพแรก กับภาพเรือนต้นค่ะ

สวัสดีครับคุณสายหมอกฯ
ดีใจที่คุณชอบภาพของลุงชาตินะครับ
ขอขอบคุณที่แวะกลับมาโหวตให้อีกด้วยครับ


โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 24 มกราคม 2560 เวลา:22:10:14 น.
  
@ newyorknurse
สวัสดีค่ะคุณน้องลุงชาติ

มาเที่ยวเมืองโบราณด้วยค่ะ
เคยไปเที่ยวตอนสร้างเสร็จใหม่ๆ ไม่เคยไปอีกเลยค่ะ

ภาพสวยมากค่ะ
ระยะนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน พอกลับบ้านเนตก็ช้าเป็นเต่าอีก
ไว้กลับมาใหม่นะคะ

สวัสดีครับพี่น้อย
ช่วงนี้พี่น้อยคงต้องเดินทางไปเยี่ยมใครต่อใครหลายคน
ขอให้สนุกกับการเดินทาง ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆนะครับ

ขอบคุณที่พี่น้อยแวะกลับมาโหวตให้อีกนะครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 24 มกราคม 2560 เวลา:22:14:13 น.
  
@ ความคิดถึงฉันหอมหวาน
ดีใจที่ได้มาเป็นเพื่อนและรู้จักลุงชาติด้วยค่ะ
ยังไงช่วยสอนความขยันให้หนูด้วยได้ไหม
ทำเป็นแต่ขี้เกียจนี่แก้ไม่หายเลย

สวัสดีครับ
ลุงชาติยินดีและดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับคุณหนุ่ยเช่นกันครับ
เรื่องความขยัน+ความขี้เกียจ
ลุงก็มีเช่นกัน ^__^
ขอบคุณครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 24 มกราคม 2560 เวลา:22:18:50 น.
  
สวยมากๆเลยค่ะลุงชาติ
เเวะมาที่นี่มีเเต่ภาพสวยๆ

การถ่ายภาพต้องใจรักจริงๆนะคะ
ต้องตั้งใจถ่าย ภาพจึงจะออกมาสวย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สมาชิกหมายเลข 3016924 Photo Blog ดู Blog
โดย: Quel วันที่: 25 มกราคม 2560 เวลา:7:18:42 น.
  
สวัสดีค่ะลุงชาติ

ได้ไปเมืองโบราณเมื่อต้นปีก่อนค่ะ กว้างพอสมควรเลย
เห็นคนมาเที่ยวเขาปั่นจักรยานกันดูน่าสนุกดี
แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดได้สังเกตหรือลงเที่ยวได้ละเอียดนัก
เพราะนั่งรถนำเที่ยว (ไปกับทางบล็อกแกงค์นี่แหละ)

แต่ก็ได้เห็นพลังของคนสร้างนะคะ ที่อยากรวบรวมสิ่งต่างๆ
จำลอง มาไว้ให้ได้ชมกัน รู้สึกว่าจะเป็นทุนส่วนตัวเสียด้วย

มีลูกศิษย์ลงมติออกค่าเข้าแถมค่าทางด่วนให้
เป็นฟ้าก็ไปนะ

แต่รู้สึกช่วงเวลานาน จะตียาวกว่า
สอนทำภาพในห้องเรียนซะอีก อิอิ

เอ ... ภาพสุดท้ายดอกราชาวดี หรือปล่าวคะ


สัญญาณเชื่อมต่อช่วงนี้ ค่อนข้างช้า
กว่าจะเปิดดูภาพได้นะ
น้านนน นานนน ...
โดย: กาบริเอล วันที่: 25 มกราคม 2560 เวลา:22:02:59 น.
  
@ Quel
สวยมากๆเลยค่ะลุงชาติ
เเวะมาที่นี่มีเเต่ภาพสวยๆ

การถ่ายภาพต้องใจรักจริงๆนะคะ
ต้องตั้งใจถ่าย ภาพจึงจะออกมาสวย

สวัสดีครับคุณ Quel
ขอบคุณที่แวะมาชมภาพนะครับ
ยังมีภาพสวยๆรอให้โพสต์อีกมากมาย
ขอเชิญแวะมาชมอีกบ่อยๆนะครับ
ขอบคุณมากครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 26 มกราคม 2560 เวลา:11:40:53 น.
  
@ กาบริเอล
สวัสดีค่ะลุงชาติ

ได้ไปเมืองโบราณเมื่อต้นปีก่อนค่ะ กว้างพอสมควรเลย
เห็นคนมาเที่ยวเขาปั่นจักรยานกันดูน่าสนุกดี
แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดได้สังเกตหรือลงเที่ยวได้ละเอียดนัก
เพราะนั่งรถนำเที่ยว (ไปกับทางบล็อกแกงค์นี่แหละ)

แต่ก็ได้เห็นพลังของคนสร้างนะคะ ที่อยากรวบรวมสิ่งต่างๆ
จำลอง มาไว้ให้ได้ชมกัน รู้สึกว่าจะเป็นทุนส่วนตัวเสียด้วย

มีลูกศิษย์ลงมติออกค่าเข้าแถมค่าทางด่วนให้
เป็นฟ้าก็ไปนะ

แต่รู้สึกช่วงเวลานาน จะตียาวกว่า
สอนทำภาพในห้องเรียนซะอีก อิอิ

เอ ... ภาพสุดท้ายดอกราชาวดี หรือปล่าวคะ


สัญญาณเชื่อมต่อช่วงนี้ ค่อนข้างช้า
กว่าจะเปิดดูภาพได้นะ
น้านนน นานนน ...

สวัสดีครับคุณฟ้า
ที่เมืองโบราณ มีสถานที่ให้ชมได้ไม่เบื่อเลย
ยิ่งเป็นทริปถ่ายภาพ หรือ ทริปเรียนรู้
ยิ่งสนุกกันมากขึ้น ประทับใจแน่นอน

ดอกไม้ภาพสุดท้าย ลุงจำชื่อไม่ได้แล้ว
แต่ไม่ใช่ดอกราชาวดีแน่นอนครับ

ขอบคุณที่แวะมาพูดคุยทักทายกันนะครับคุณฟ้า

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 26 มกราคม 2560 เวลา:11:47:42 น.
  
ได้ชมรูปสวยๆแล้ว แถมได้ความรู้ด้วย
ส่งกำลังใจครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 27 มกราคม 2560 เวลา:8:14:16 น.
  
@ สองแผ่นดิน
ได้ชมรูปสวยๆแล้ว แถมได้ความรู้ด้วย
ส่งกำลังใจครับ

สวัสดีครับ
ขอบคุณที่แวะมาชม มาทักทายให้กำลังใจกันครับ

โดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 27 มกราคม 2560 เวลา:12:03:38 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 3016924
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]มกราคม 2560

1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
20
21
22
24
25
27
28
29
31
 
 
All Blog