Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2549
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
7 พฤษภาคม 2549
 
All Blogs
 

ปรัชญาการออกแบบเมืองของโลกตะวันออกและโลกตะวันตก

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2549) ได้นั่งถกปัญหาเรื่องปรัชญาการออกแบบเมือง ว่านักออกแบบชาวไทยยึดติดอยู่กับปรัชญาการออกแบบของโลกตะวันตกมากจนเกินไปหรือเปล่า และการยึดติดนั้นทำให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างเมืองที่ได้รับการออกแบบกับวิถีชีวิตแบบไทย ซึ่งมีความเป็นตะวันออกอย่างชัดเจน

ปรัชญาการออกแบบที่ต่างกันระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกไม่มีใครถูกใครผิด เพราะทั้งสองปรัชญาล้วนเกิดมาจากวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคที่ต่างกัน โลกตะวันตกมีความคิดว่า "มนุษย์อยู่เหนือธรรมชาิติ" หรืออีกนัยหนึ่งคือมนุษย์สามารถควบคุมธรรมชาติได้อย่างเด็ดขาด งานออกแบบเมืองของโลกตะวันตกจึงมีลักษณะเป็นแบบที่แสดงออกถึงความมีอำนาจเหนือธรรมชาติของมนุษย์ องค์ประกอบทางธรรมชาติเช่น ต้นไม้หรือทางน้ำ จึงไ้ด้ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นรูปทรงที่ไม่เป็นธรรมชาติ อย่างเช่นรูปทรงเรขาคณิต อีกทั้งการออกแบบสภาพแวดล้อมของโลกตะวันตกจะมองในลักษณะขององค์รวมที่จะต้องมีความกลมกลืนและสมดุลกันขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งตามธรรมชาติแล้วความกลมกลืนและสมดุลมีความซับซ้อนและมีมิติมากกว่าที่มนุษย์จะนำมาเขียนลงในกระดาษเพื่อเป็นแบบก่อสร้าง หรือแบบที่นำเสนอกับเจ้าของงานได้ งานออกแบบเมืองของโลกตะวันตกจึงเป็นการสร้างและควบคุมสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนและสมดุลในแบบที่มนุษย์ต้องการเท่านั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคืองานออกแบบเมืองและสวนในยุคเรเนซองส์ (ดูตัวอย่างแนวความคิดแบบ Renaissance Formalism เช่น สวนในพระราชวังแวร์ไซล์ เมืองวอชิงตันดีซี เป็นต้น)

ส่วนปรัชญาการออกแบบเมืองของโลกตะวันออกกลับมองว่า "มนุษย์คือส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาิติ" คือไม่ไ่ด้คิดว่าตนเองอยู่เหนือธรรมชาติแต่อย่างใด และยอมรับว่ามนุษย์มีกำลังน้อยกว่าพลังของธรรมชาติ การออกแบบเมืองของโลกตะวันออก คือการทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุลโดยเอาธรรมชาติเป็นที่ตั้ง การออกแบบเมืองของโลกตะวันออกจึงให้ความเคารพต่อธรรมชาติเป็นอย่างมาก นำมาซึ่งหลักการอย่างฮวงจุ้ยที่ล้วนแต่มีเหตุผลทางธรรมชาติเป็นพื้นฐาน หรือการออกแบบสวนของญี่ปุ่นหรือจีน ที่ไม่ได้สนใจว่าแปลนจะน่าเกลียด ขาดความสมดุลทางการจัดวางองค์ประกอบ แต่สนใจว่า มนุษย์ที่ใช้งานในสวนมองจากมุมใดและจะเห็นอะไรจากตำแหน่งที่มนุษย์สามารถรับรู้งานออกแบบได้ ซึ่งปรัชญาการออกแบบดังกล่าว น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการที่โลกตะวันออกยอมรับว่ามนุษย์อยู่ในระดับเดียวกันกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพ (ความสูงของตำแหน่งการมอง) หรือ ทางจิตวิญญาณ

ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างปรัชญาการออกแบบของโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก เกิดขึ้นเมื่อเกิดการติดต่อถึงกันทั่วโลก ทำให้มีการถ่ายทอดแนวความคิดระหว่างโลกที่แตกต่างกันสองภูมิภาค เมื่อพิจารณาถึงประเทศไทย เมืองในยุคหลังได้ถูกออกแบบด้วยปรัชญาของโลกตะวันตก มีแปลนที่สวยงาม แต่ไม่ได้สอดคล้องกับวิถีของคนไทยซึ่งเป็นมนุษย์ตะวันออกอย่างแท้จริง หลักฐานที่เห็นได้ชัดคือศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจำชาติ ศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ (ปรัชญาตะว้ันออก) ไม่ใช่เอาชนะธรรมชาิติ (ปรัชญาตะวันตก) ด้วยความไม่สอดคล้องกันระหว่างปรัชญาในการออกแบบเมืองกับวิถีชีวิตของคนไทย ทำให้เมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่น่าคิดกว่านั้นก็คือ คนไทยไม่ได้เรียกร้องให้นำเอาปรัชญาตะวันออกมาใช้ในการออกแบบเมืองให้กับคนไทยที่เป็นคนตะวันออก แต่กลับมีความยินดีที่จะปรับตัวเองให้เห็นดีเห็นงามตามปรัชญาตะวันตก
 

Create Date : 07 พฤษภาคม 2549
11 comments
Last Update : 7 พฤษภาคม 2549 2:40:57 น.
Counter : 885 Pageviews.

 

แม้ว่าเราจะเรียนแบบตะวันตก แต่ว่าหัวใจเป็นแบบตะวันออกครับท่าน

ว่างๆเลยนั่งฝึกกำลังภายใน...

 

โดย: Mocha Macchiato 7 พฤษภาคม 2549 5:06:26 น.  

 

ความแตกต่างระหว่างมนุษย์สองสายพันธ์ : ตะวันตก vs ตะวันออก (East-West Conflict War) สามารถจำแนกตามปรัชญา อุดมการ วัฒนธรรม
1 แนวคิดปรัชญา ปัจเจกบุคคลนิยม กับ สาธารณนิยม
2 วัตถุนิยม(บริโภคนิยม) กับ จิตนิยม(ศาสนา ศีลธรรม)
3 ทันสมัย(การพัฒนา)กับ ประเพณีนิยม(สังคมเกษตร)
4 เอาชนะธรรมชาติ กับ กลมกลืนธรรมชาติ
5 การกระจายอำนาจ กับ การรวมศูนย์อำนาจ
6 ประชาธิปไตย กับ อำนาจนิยม(เผด็จการ)
7 ไร้ศีลธรรม กับ ศีลธรรม
8 ระเบียบโลกใหม่ กับ ค่านิยมแบบตะวันออก
ก็ขอเป็นส่วนช่วยเสริมเท่านั้นครับ

 

โดย: j4512 IP: 203.113.16.241 7 พฤษภาคม 2549 14:49:30 น.  

 

ผมคิดว่าในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นโลกของทุนนิยม ชึ่งพวกเรายอมรับ หรือถูกปลูกฝังให้ย่อมรับ เราไม่สามารถหลีกหนีปรัชญาแห่งตะวันตกได้เลย แม้เราจะปฏิเสธมันก็ตาม
จะมีสักกี่คนที่ยอมละทิ้งซึ่งความสะดวกสะบายไปให้ความรู้แก่เด็กชาวเขา ที่อาจจะมีหรือไม่มีเงินเดือน

 

โดย: รอยเท้า IP: 124.120.238.219 7 พฤษภาคม 2549 21:57:44 น.  

 

ยุบพรรคไทยรักไทย...ฟันธง

ผลการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง (มีนายนาม ยิ้มแย้ม อดีตรองประธานศาลฎีกา เป็นประธาน)

พิเคราะห์แล้วน่าเชื่อว่า พรรคแผ่นดินไทย โดยนายบุญอิทธิพล ชิณราช และนางฐัติมา ภาวะลี ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทย เพื่อให้นำมาจัดส่งผู้สมัครับเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549
จากการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าทั้งสองพรรคการเมืองดังกล่าว ได้กระทำการตามข้อร้องเรียน จึงเห็นควรแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องและทำการสืบสวนสอบสวนต่อไป ...

ลองไปอ่านผลการสอบการจ้างพรรคเล็กที่ : //www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0107210449&day=2006/04/21

แล้วลองดูคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญข้อ 3 ที่พิพากษาให้การเลือกตั้งครั้งก่อนโมฆะและไทยรักไทยผิดในการจ้างพรรคเล็กที่

//www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000060310 ซิครับ

- ผลการสอบของกรรมการเรื่องพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคเล็ก.....พรรคเล็กรับจ้างถูกยุบไปแล้ว....พรรคที่เป็นผู้จ้างต้องดำเนินการยุบโดยด่วน ก่อนการเลือกตั้งใหม่.....ถ้าไม่ยุบพรรคไทยรักไทย จะมีคนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอีก......555555

- ทักสินน่ะลอยนวล แต่พรรคไทยรักไทยต้องถุกยุบ
- ส.ส.ที่สังกัดพรรคไทยรักไทย......จะทำไงดีน๊า...สังกัดพรรคใหม่ก็ไม่ถึง 90 วัน.....จ๊าก
- พรรคที่มีสิทธิจะลงเลือกตั้งครั้งหน้าคือ ปชป.,ชาติไทย , มหาชน และพรรคเล็ก ๆ......ยังมองไม่เห็นทางทีพรรคไทยรักไทยจะรอดจากการถูกยุบว่ะ.....จ้างพรรคเล็ก...ยุบพรรค ....จบ

++ พอมีรัฐบาลใหม่ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านปัจจุบัน....คุณเอ๋ย...ขุดคุ้ยกันจนบ่อนแตกแน่....พอมองเห็นภาพใครบางคนติดคุกหรือยังครับ....5555

 

โดย: zzz IP: 203.157.14.246 8 พฤษภาคม 2549 15:46:30 น.  

 
zzz กุลีชั้นต่ำของไอ้กุ๊ยสนธิ

 

โดย: zzz กุลีของไอ้กุ๊ย สนธิ IP: 221.128.89.92 9 พฤษภาคม 2549 8:04:14 น.  

 
 

โดย: อย่าถอยให้มาร IP: 221.128.89.92 9 พฤษภาคม 2549 8:06:22 น.  

 
 

โดย: อีกไม่นานเกินรอ IP: 221.128.89.92 9 พฤษภาคม 2549 8:08:29 น.  

 

อ้าว ทำไมบล็อกผมมีรูปตาคนนี้เ้ข้ามาอยู่ได้ละเนี่ยะ
แม้ว่าเนื้อหาของบทความผมจะเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ผมก็ไม่เคยกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เสียหายเลยนะครับ

ขอความกรุณาอย่าให้เสียเจตนารมณ์ของผมเลยนะครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ

 

โดย: เจ้าของบล็อก (พัณ ) 9 พฤษภาคม 2549 22:20:28 น.  

 

โลกไหน ก็โลกเดียวกัน รักกันไว้ดีฝ่า

 

โดย: ไ่่ก่ย่างคุกกี้กรอบหมีชอบหมด 17 พฤษภาคม 2549 14:11:54 น.  

 

คุณ ZZZ นี่ขยันจริง ๆ นับถือ ครับ

 

โดย: POL_US 19 พฤษภาคม 2549 5:57:54 น.  

 

ข้อมูลดีจัง

 

โดย: ลิงน้อย IP: 125.25.138.127 11 มิถุนายน 2549 20:55:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


พัณ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add พัณ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.