แถลงข่าวออกพรรษาที่เชียงคาน

เชียงคานพร้อมจัดงานออกพรรษา ชวนนักท่องเที่ยวร่วมลอยผาสาด ชมไหลเรือไฟ วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 07:48 น. สุพิมล คำยิ่ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน และนายเฉลิมชัย รุจิวรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย ร่วมกันแถลงข่าวงานออกพรรษาที่เชียคานประจำปี 2554 โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 11 ตุลาคม 2554 ในวันที่ 10 ตุลาคม จะมีพิธีเปิด โดยมีขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละคุ้มวัด
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า ที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึก และที่จอดรถ ที่ชมรมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวร่วมกันจัดการต้อนรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังจะมีการจัดตั้ง อส.ท่องเที่ยว ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม ใช้งบประมาณ 5 แสนบาท ส่งเสริมสนับสนุนให้คนขับสามล้อนำนักท่องเที่ยวไปไหว้พระเก้าวัด ๆ ละ 50 บาท มีการฝึกอบรมให้คนขับสามล้อได้รู้ประวัติศาสตร์ของวัดต่างๆด้วย จัดระเบียบเรื่องการดื่มสุราของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการแต่งกายของวัยรุ่นให้เหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงาม และสุภาพเรียบร้อย นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคานกล่าวว่า งานออกพรรษาที่เชียงคานมีไม่เหมือนที่อื่น คือในคืนวันที่ 13 ตุลาคม จะมีพิธีผาสาดลอยเคราะห์ ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวเชียงคาน ที่ทำกันในวันออกพรรษา เพื่อนำเอาเคราะห์ เอาโศกของแต่ละคนปล่อยให้ไหลไปตามแม่น้ำโขง ซึ่งมีที่เชียงคานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ในค่ำคืนเดียวกันยังมีการไหลเรือไฟจากชุมชน คุ้มวัดต่างๆในอำเภอเชียงคานด้วย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างเรือของฝั่งไทยกับ สปป.ลาวด้วยภายหลังการแถลงข่าว คณะผู้จัดงานได้มอบข้าวหลามยาวที่สุดของอำเภอ ซึ่งเป็นอาหารประจำท้องถิ่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ซึ่งนายพรศักดิ์ได้แกะข้าวหลามแจกให้กับผู้ร่วมงานได้รับประทานกันถ้วนหน้า.
อัมรินทร์ ชูฤทธิ์
//www.linkloei.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:ch3-2011-10-06-01&catid=42:fashion-beauty&Itemid=472
กำหนดการเปิดงาน
ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน และการแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๔
********************************
วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ, ๑๑ ค่ำ และ ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน ประเภทผ้าทอ
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน ประเภทผลิตผลทางการเกษตร
- ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”
วัน จันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน
ของชุมชน / คุ้มวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณสามแยก
สาธารณสุขอำเภอเชียงคาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
- ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเชียงคาน
- ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน
เคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บริเวณลาน
วัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละ
คุ้มวัด / แต่ละอปท.
- เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ สนาม
กีฬากลางเทศบาลตำบลเชียงคาน
วัน อังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียน
บ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน
”วิจิตรวิทยา”
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๙.๓๐ น. - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
ตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

วัน พุธ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วย
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ประธานในพิธีเดินทางถึงปะรำพิธี
- ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ
- ชมการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย - ลาว
- พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลการแข่งขันเรือยาว
- เสร็จสิ้นการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๙.๐๐ น. - เชิญร่วมประกอบพิธีกรรม “ผาสาดลอยเคราะห์”
เวลา ๒๐.๐๐ น. - ชมการแข่งขันการไหลเรือไฟ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- เชิญร่วมงาน “กินข้าวแลงซุมกัน”
- ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
ตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๘.๐๐ น. - พิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๖ ชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา ๑๙.๓๐ น. - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม
ตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- คณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมคะแนนและตัดสินการประกวด
- ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวด

Create Date : 06 ตุลาคม 2554
Last Update : 6 ตุลาคม 2554 8:35:51 น.
Counter : 587 Pageviews.

1 comments
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 7 ตุลาคม 2554 เวลา:7:32:14 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

โฟมน่ารัก
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Group Blog
ตุลาคม 2554

 
 
 
 
 
 
1
2
7
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
 
 
All Blog