ประชุม หาความรู้ บ้านเก่า


Free TextEditor

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
ใต้ถุนสุง มีชาน มีเชีย ช่างต่างถิ่น ระเบียง ลูกกรง ลงแขกสร้าง อาคารเป็นเอกลักษณ์ เป็นแนวทางเดีนวกัน อาคารเดี่ยว 1 ,2 ชั้น ห้องแถว 1, 2 ชั้น ขนาดสัดส่วน รูปร่าง ไม่แปรเปลี่ยน อดีตเป็นแบบเดิมให้ถูกต้องตามแบบ รูปแบบป้าย สีป้าย ตัวอักษร มีภาษาอังกฤษ ไม่มีภาษาอังกฤษ ภาษาวัฒนธรรมเป็นสื่อ ซ่อมแซมระเบียงเปลี่ยนไป ช่องระบายอากาศ ระเบียง 2 ชั้น ไว้ตากผ้า กันสาด บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง แบ่งตามหลังคา
มุงหลังคาด้วยหญ้าคา บานเกล็ดไม้ ดินขอ ใช้ดินเหนียวให้ควายเหยียบเอามาใส่บล็อกทำดินชอ ซีเมนต์ลอน สังกะสี กระเบื้องลอนคู่ ซีแพ็ค
แจกประกาศนียบัตร อนุรักษ์บ้านเก่า ฟื้นฟูชีวิตคนเมือง คนแก่เล่าความหลัง ขนมหวาน นำไปสูของฝากนักท่องเที่ยว หน้าแล้งไค สาหร่ายน้ำจืด วิทยาลัยอาชีวะผลิตทพไคแผ่นจะเก็บได้กราเดือน อัตราส่วนผสม

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
องค์หมัดสร้างประตูโขงวัดใหญ่

//www.212cafe.com/freewebboard/user_board/chiangkan/picture/00387_21.jpg />

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
เสามีลวดลายแสดงว่ามีฐานะ มีเลื่อยแล้ว

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
ประตูใช้ไม้แผ่นเดียว

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
เชียมีหลังคามุง

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
เล้าข้าว เสาอยู่ข้างนอก ให้ข้างในเรียบที่สุด กันไม่ให้หนูเข้า ฝาอยู่ข้างใน

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้านยายพัลลภา ไม่ถึง 70 ปี

//chiangkan.ning.com/
ไม่ขัดแตะ โบกปูน ลูกไม้ บานประตูไม้ ฝนลงได้รื้อหลังคา เป็นบ้านเก่า เรียกตึกขาว อายุ 60 ปี ก่ออิฐทำแท้งน้ำตาอาจสร้างสร้าง มีเมียชื่อแพงเป็นคนเวียดนาม อยู่บ้านโกเหลียง หลวงพระบาง เป็นบ้าน 4 เสา

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้านจารย์ฟั่น สร้าง 60 ปี ไม่มีวัว ควาย จึงสร้างพื้นต่ำ

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
หน้าต่างบานเกล็ดไม้

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
ศาลาวัดใหญ่ สร้างมากกว่า 100 ปี ก่อนพระวิชิตธรรมาจารย์

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้าน 3 ชั้น แต่ก่อนศาลหลักเมืองตั้งอยู้ตรงนี้ เสาหลักเมืองอยู่วัดมหาธาตุ เป็นโรงเรียน ที่ว่าการ แล้วย้ายไปวัดโพนชัยบ้านหลังนี้สร้างหลังโรงแรมสุขสมบูรณ์

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้านปู่ของตาเพชร ศรีพรหมบุตร เป็นบ้านเจ้าราชวงศ์ ได้เจ็กเล่งลูกเขยเป็นคนจีน ลูกสาวชื่อนางท่อนของสร้าง 100 กว่าปี พ่อตาเพชรเป็นน้องชายเจ๊กเล่ง นายบุญเทียมเปิดโรงเรียนจีนแห่งแรกของเมืองเชียงคา เพราะประเทศไทยเปิดเสรี นักเรียนไม่ค่อยมี ไม่ค่อยส่งลูกไปเรียน มีแต่ลูกคนจีน ทาสีฟ้าเพราะเปิดร้านอาหารชลาลัย ร้านทองคูเช็งเม่ง ยายยีขายส้มตำ บ้านหลังนี้ สร้างโดยพี่ชาย แล้วย้ายไปหลวงพระบางให้น้องชายอยู่

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
หลังนี้เก่าที่สุด เป็นบ้านอ้ายฮั่ง เมื่อเครื่องบินมา จะวิ่งรอบเมือง ร้องตะโกนให้ทุกคนดับไฟ วิ่งลงหลุม

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
แต่ก่อนเป็นบ้านชั่นเดียว ดัดแปลงเป็น 2 ชั้น มีเสา 32 ต้น ไม้จิก บ้านศึกษาแสวง ไม้แปลนบานเกล็ด รื้อแล้วเอาไม้มาทำเป็นฟืนได้ทั้งปี

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้านกำนันตัน (1 กำนันฟอง 2 กำนันตัน 3 กำนันสน 4 กำนันบ่อ ) แม่ตู้แก้ว

//chiangkan.ning.com/
บ้านยายทิพย์ 60 ปี

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้านยายสฤษดิ์ 100 กว่าปีสร้างพร้อมตาอูบ

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้านอ้ายจุ่น ประมาณ 100 กว่าปี หลังคาแต่ก่อนเป็นดินขอ ไม้ซ้งทำเป็นร่องน้ำ ห้องน้ำโล่ง ของเดิมปู่อายุ 84 ปี ขุดหลุมหลบภัย 2 ครั้ง 1 สมัยจอมพล ป. 2 สมัยกองแลปฏิวัติ ห้องน้ำอยู่ข้างหลัง ทำเป็นรูให้คนแก่ หมูหมามากิน ใต้ถึนพักแดดร้อน

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้านพ่อตู้ม่ง ประมาณ 120 ปี ไม่ได้เปลี่ยนแปลง มีหลาน ยังอยู้สภาพเดิมใต้บ้านตำหูก ทำผ้านวม ครกตำข้าว ทำขนมจีน ด้นหน้าโรงตีเหล็ก

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้านป้าโต ชื่อยายจันทร์ ลูกชายคนแรกชื่อโต ปัจจุบันเป็นบ้านยายเตา ให้เขาเช่าเดือนละ 1000 บาท ส่งเงินมาให้แต่ไม่คาอยมาอยู่ ซอย 9-10

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
เก่าแก่ที่สุด

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
ส้วม สร้างสมัยพระมหาบุญหนัก ขึ้นทะเบียนกรมศิลป์แล้วรื้อไม่ได้

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
วัดมหาธาตุ มหาบุญหนักสร้างเอาปูนมาจากเหนือล้านช้าง สร้าง 2490 กว่าๆ สร้างโดยองค์หมัด องค์ฮาย ไม่ได้จ้าง

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
บ้านยายเยื้อนสร้างประมาณ 80 ปี

//www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=chiangkan&id=387
//chiangkan.ning.com/
เสามีลวดลายแสดงว่ามีฐานะ มีเลื่อยแล้วCreate Date : 31 สิงหาคม 2553
Last Update : 31 สิงหาคม 2553 14:06:55 น.
Counter : 2731 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

โฟมน่ารัก
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Group Blog
สิงหาคม 2553

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog