<( ^0^ )> Easy and Enjoy Life in Every Day <( ^0^ )>

เวลากับงาน VS งานกับเวลา


ครานี้มาลองดู “ทฤษฎีวัตถุในถัง” ของขงเบ้ง  มั่งดีก่า


ถ้าใครนำไปใช้แล้วรวย การงานก้าวหน้า ถ้าเป็นนักศึกษาก็จาได้เกรดดีๆ


ไม่ต้องมาขอบคุณนะค๊า  ให้บอกต่อคนอื่นละกันเอาละนะ  อะแฮ่ม... ฮุ ฮุ ... ยังๆๆ  ยังไม่บอก  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้เขียนเป็นอย่างสูงไว้


ณ ที่นี้ด้วย  เนื้อหาและรูปภาพที่นำมาลงนี้มาจากเรื่อง “เทคนิคการบริหารเวลาของขงเบ้ง”


ที่ท่านเจ้าของเรื่องเขียนไว้เป็นสไลด์  ขออนุญาตนำมาบอกต่อด้วยค่ะ  Smiley


 


เมื่อขงเบ้ง สอนเล่าปี่เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเวลา


ทุกวันทุกคนบนโลกใบนี้มีเวลาเท่าเทียมกันคือ 24 ชม.


อย่างไรก็ดี มองจากแง่มุมของเศรษฐศาสตร์เวลาของทุกคนมีคุณค่าไม่เท่ากัน


การบริหารเวลาของแต่ละคนจึงหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จกับความพ่ายแพ้


ค่าของเวลาเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพ ซึ่งในแง่ธุรกิจคือต้นทุน


ฉะนั้นสถาบันศึกษาทุกแห่งที่สอนวิชาการบริหารธุรกิจจึงมีหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารเวลา
ครั้งหนึ่ง เล่าปี่ ขอขงเบ้งให้แนะนำวิธีสร้างตนเป็นอภิมหาเศรษฐีแห่งดินแดน


ขงเบ้ง ว่างานใหญ่เช่นนี้ต้องวางแผนและรู้จักบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


 เล่าปี่ กล่าวว่า ‘ข้าฯเห็นด้วยในหลักการแต่ทว่าข้าฯมีงานมากมายที่ต้องทำทุกวัน


จนเวียนเกล้าเวียนศีรษะไม่เคยมีเวลาพอที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เลย’


 ขงเบ้ง บอกให้ลูกน้องไปเตรียมก้อนหิน ก้อนกรวด ก้อนทราย และน้ำจำนวนหนึ่ง พร้อมถังเหล็กใหญ่หนึ่งใบ


เล่าปี่ถามด้วยความแปลกใจ ‘ท่านเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออะไร


ขงเบ้งยิ้มอย่างมีเลศนัย พร้อมกับตอบด้วยคำถามว่า ‘ท่านบริหารเวลาด้วยวิธีใด
เล่าปี่ตอบว่า ‘ข้าฯเคยคิดว่า ข้าฯมีเทคนิคที่ดีอยู่แล้ว คือใช้วิธีมอบหมาย   ข้าฯมีผู้ช่วยอยู่รอบด้านตั้งแต่


กวนอู เตียวหุย เจ้าหยุน ฯลฯ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ด้านต่างๆ แต่งานทั้งหลายก็ยังพันกันอีรุงตุงนัง


ไม่สามารถปรับให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นได้ เดิมข้าฯคิดว่าคือแมลงวันไม่มีหัวอยู่ตัวเดียว


แต่หลังการใช้ระบบมอบหมายงาน กลับกลายเป็นว่าปัจจุบันบริษัทมีแมลงวันหัวขาดเป็นฝูง!!’


ขงเบ้งฟังแล้วจึงเริ่มอธิบายว่า ‘เทคนิคการบริหารเวลาสามารถแบ่งเป็นสามขั้น สูง กลาง และต่ำ


ขั้นต่ำ เน้นการใช้เศษกระดาษบันทึก


ขั้นกลาง ใช้ตารางและโปรแกรมประจำวันซึ่งสะท้อนความสำคัญของการวางแผน


ส่วนขั้นสูง เน้นการจัดการโดยแบ่งแยกประเภทของหน้าที่การงานตามดีกรี ควรเน้นการใช้แผนดำเนินงาน


ตามความสำคัญของงานเพื่อพิจารณาลำดับความเร่งด่วนในการจัดการงานดังกล่าว   ทั้งสามขั้นอันดับ


ต่างมีเรื่องการมอบหมายงานเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตามความต้องการของปริมาณและลักษณะเฉพาะของงานแต่ละชิ้น’


เล่าปี่สารภาพว่า   ‘หากพิจารณาตามการแบ่งขั้นของเทคนิคการบริหารเวลาแล้ว


ข้าฯยอมรับว่าวิธีของข้าฯอยู่ที่ขั้นต่ำ เพราะใช้แค่การส่งใบ slip บันทึก’


ขงเบ้งชี้ไปที่ถังเหล็กกับกองวัสดุที่ผู้ช่วยได้เตรียมเสร็จไว้มุมห้องพร้อมกล่าวว่า


 ‘คำตอบของการบริหารขั้นสูงอยู่ในถังเหล็กใบใหญ่นี้แหละ!


ความจุของถังนี้เปรียบเสมือนขีดความสามารถของคนๆ หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง


ก้อนกรวด เปรียบได้กับงานที่สำคัญและเร่งด่วน


ก้อนหิน คือ ภาระที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน


เม็ดทรายเปรียบได้กับภาระที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ


และน้ำ คือหน้าที่ที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน’


ขงเบ้ง อธิบายพรางวาดผังประกอบคำอธิบาย ดังในตารางประกอบ  


   


‘ปกติท่านเน้นงานประเภทใด   ขงเบ้งถาม


‘ก็ต้องเป็นประเภท  ก.’   เล่าปี่ตอบอย่างไม่ลังเล


‘แล้วงานประเภท ข. ล่ะ  ขงเบ้งถามต่อไป


เล่าปี่ตอบว่า  ‘ข้าฯตระหนักถึงความสำคัญของงานประเภท ข. แต่ก็ไม่มีเวลาพอที่สนใจมัน’


‘เป็นอย่างนี้ใช่ไหม’   ขงเบ้งถาม พรางใส่กรวดลงไปในถังเหล็กจนเต็มแล้วพยายามใส่ก้อนหินเข้าไปซึ่งใส่ไม่ได้


เล่าปี่ตอบว่า ‘ใช่!’  


‘และหากเปลี่ยนวิธีบรรจุใหม่ล่ะ   ขงเบ้งถามต่อพลางใส่ก้อนหินทีละก้อนเข้าไปในถังก่อนจนใส่ไม่ได้แล้ว


จึงถามเล่าปี่อีกว่า ‘ตอนนี้ถังเหล็กเต็มแล้วจะใส่อะไรลงไปอีกไม่ได้ใช่ไหม


ซึ่งเล่าปี่ตอบว่า ‘ใช่’


‘จริงหรือ    ขงเบ้งถามแล้วหยิบก้อนกรวดใส่เข้าไปข้างบนถังแล้วเขย่าให้ก้อนกรวดตกลงไปในถังจนหมด


‘บัดนี้ถังเหล็กใบนี้ใส่อะไรลงไปอีกได้หรือไม่ขงเบ้งพูดพรางเทเม็ดทรายลงไปอีกจนหมด


‘แล้วทีนี้ล่ะ? ใส่อะไรลงไปอีกได้ไหม  ขงเบ้งถามต่อไป


แต่ก่อนที่เล่าปี่มีโอกาสตอบ  ขงเบ้งก็ตักน้ำที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในถังเหล็กอีกจนหมด


‘ตอนนี้ท่านเข้าใจความหมายของการทดลองนี้แล้วหรือยัง
เล่าปี่ตอบว่า ‘เข้าใจแล้ว’


พร้อมกับถามต่อว่า ‘นี่คือสิ่งที่ท่านกล่าวถึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการจัดการแบบแยกประเภท และเลือกการจัดการก่อนหลังใช่ไหม


งเบ้งตอบว่า ‘ใช่แล้ว การทดลองชี้ให้เห็นว่าหากถังเหล็กตั้งแต่แรกก็เติมเต็มไปด้วยก้อนกรวด ทรายและน้ำ


ก็คงไม่มีโอกาสใส่ก้อนหินลงไปได้   แต่ถ้าใส่ก้อนหินลงไปก่อนในถังยังมีเนื้อที่ที่จะใส่สิ่งอื่นๆ เข้าไปได้อีก


ดังนั้น การบริหารเวลาที่ได้ผลต้องดูว่า อะไรคือก้อนหิน อะไรคือก้อนกรวด เม็ดทราย และน้ำฯลฯ


และไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ต้องใส่ก้อนหินลงไปในถังเป็นอันดับแรก’
เล่าปี่ยังถามว่า ‘แล้วการวิเคราะห์แยกแยะเรื่องต่างๆ ออกเป็นสี่หมวดนี้มีผลอย่างไรล่ะ


ขงเบ้งตอบว่า ‘บุคคลจำพวกที่ว้าวุ่นอยู่กับเรื่องราวประเภทก้อนกรวด ย่อมมีความรู้สึกถูกเวลากดดันและวนเวียนอยู่ในแดนวิกฤต


จนอ่อนล้า   พวกที่เน้นเรื่องประเภทเม็ดทรายจะขาดพลังสร้างสรรค์ ชอบฟังคำพูดเพราะหู คบคนแบบผิวเผิน


พวกที่นิยมเรื่องราวประเภทน้ำมักบกพร่องเรื่องสำนึกรับผิดชอบ แม้กระทั่งเรื่องสารทุกข์สุกดิบของตนเอง’


เล่าปี่ถามว่า  ‘เป็นไปได้ไหมที่ว่าถ้าเน้นก้อนหินมากเกินไปจะมองข้ามก้อนกรวด เพราะก้อนกรวดมากับความเร่งด่วน


ขงเบ้งตอบ ‘ท่านทราบไหมว่าก้อนกรวดมาจากไหน? ก็มาจากก้อนหินที่แตกสลายไง!’   และเสริมว่า


‘คนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องประเภทก้อนหินจะมีก้อนกรวดน้อย   คนที่เน้นก้อนกรวดก็จะมีก้อนกรวดเยอะตลอด’
ขงเบ้ง สอนต่อไปว่า ‘คนที่อิงเรื่องประเภทก้อนหินเป็นคนมีประสิทธิภาพเพราะเขาจะเก่งในการวิเคราะห์สถานการณ์ เวลา


และสิ่งแวดล้อม สามารถจับประเด็นหลักของปัญหา สามารถจัดการกับเรื่องเร่งด่วน และควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกินกว่าเหตุ


กล้าฟันธงและใช้มาตรการป้องปราม บุคคลจำพวกนี้จะมีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ เคารพระเบียบ สามารถควบคุมตัวเอง


ดำเนินชีวิตอย่างมีวินัย และสามารถทำงานชิ้นใหญ่ได้’

เล่าปี่ชื่นชอบทฤษฎี ‘วัตถุในถัง’   ของขงเบ้งเป็นอย่างมาก พร้อมกับสารภาพว่า


‘มาวันนี้ข้าฯถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า การต่อสู้ของข้าฯทำไมจึงยังลุ่มๆ ดอนๆ เพราะแม้ว่าข้าฯมีขุนพลเก่งๆ


เช่น กวนอูและเตียวหุย แต่พวกเขาจะก้าวหน้าได้อย่างไร ตราบใดที่คนที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างพวกเขาจมปลักอยู่กับเรื่องจิ๊บจ๊อย


กับทำงานลักษณะ ‘เก็บเม็ดงาแต่ทิ้งแตงโม’   (เจี่ยนเลอจือหมาติวเลอซีกวา)


ขืนดำเนินตามวิธีนี้ต่อไป ความพยายามของข้าฯที่จะเป็นอภิมหาเศรษฐีนัมเบอร์วันในแผ่นดินก็คงเป็นได้แค่ ความฝัน!’  
แล้วคุณละ..จัดการกับตัวเองและงานที่ทำแบบไหน?


ลองนำบทเรียนเทคนิคการบริหารเวลาของขงเบ้ง  ไปใช้ดูสิค่ะ


ฉันเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้เวลาของคุณมีคุณค่ามากกว่าวิธีเดิมๆเยอะเลย


แล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จเป็นอภิมหาเศรษฐีในเร็ววัน


มันจะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป แต่มันคือความจริง จริงๆนะค่ะ


########  จบแล้วค๊า  “ทฤษฎีวัตถุในถัง” ของขงเบ้ง  #########

 

Create Date : 17 มกราคม 2552
7 comments
Last Update : 17 มกราคม 2552 14:29:11 น.
Counter : 1239 Pageviews.

 

ดีจังค่ะ

อ่านแล้วได้ข้อคิดดีๆมากมาย

ขออนุญาตนำไปบอกต่อนะคะ

 

โดย: หยุ่ยยุ้ย 17 มกราคม 2552 13:26:03 น.  

 

เยี่ยมครับ เข้าใจจับจุดของเรื่องราวในสามก๊กมาถ่ายทอดได้ดีมาก Thx ครับ

 

โดย: slipman IP: 203.130.145.99 17 มกราคม 2552 16:03:24 น.  

 

อ่านจบไปรอบนึงแล้วค่ะ พอจะเข้าใจอยู่
แต่คงต้องอ่านอีกรอบอย่างพิจารณามากกว่านี้
ถ้าจะลองทำตามวิธีนี้ เราก็ต้องเริ่มจากการแบ่งประเภท
ตามความสำคัญ ความเร่งด่วนของงานก่อนเลย ใช่มั้ยคะ
นั่นก็ไม่ง่ายนา ... แต่ก็น่าลอง

ขอบคุณนะคะคุณ palin ที่นำมาบอกต่อ ^^

 

โดย: discipula 18 มกราคม 2552 5:02:25 น.  

 

 

โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) 19 มกราคม 2552 17:35:28 น.  

 

ตังค์อาจไม่มีให้ยืม มีแต่แรงงาน ฮุฮุ มีอารัยให้รับใช้บอกได้นะขอรับ รักษาสุขภาพด้วยล่ะ ท่านคือคนสำคัญเสมอ
ด้วยจิตคารวะ

 

โดย: หัวหน้าสูงสุดแห่งปีศาจสุรา 19 มกราคม 2552 19:49:19 น.  

 

ขอบคุณที่มาทักทายกันค่ะ คุณหยุ่ยยุ้ย #คุณslipman #คุณเอ็ม (discipula) #คุณนู๋ดีค่ะ (kun_isara) #ท่านหัวหน้าฯ (หัวหน้าสูงสุดแห่งปีศาจสุรา)
ตรุษจีนนี้ ขอให้เฮง เฮง กันทุกคนค่ะ

 

โดย: palin 23 มกราคม 2552 19:05:03 น.  

 

เธ„เธธเธ“เธ—เธฃเธฒเธšเน„เธซเธกเธ„เธฃเธฑเธšเธงเนˆเธฒ เน‚เธŠเธ„เธ”เธต เธˆเธฐเน€เธเธดเธ”เธ‚เธถเน‰เธ™เธˆเธฒเธเน‚เธญเธเธฒเธชเธ—เธตเนˆเน€เธ‚เน‰เธฒเธกเธฒเธšเธงเธเธ„เธงเธฒเธกเธžเธฃเน‰เธญเธก..เน€เธ‚เธฒเธงเนˆเธฒเธเธฑเธ™เธงเนˆเธฒ เธ„เธ™เธฃเธงเธขเธกเธญเธ‡เธ›เธฑเธเธซเธฒเน€เธ›เน‡เธ™เน‚เธญเธเธฒเธช เนƒเธ™เธ‚เธ“เธฐเธ—เธตเนˆ เธ„เธ™เธˆเธ™เธกเธญเธ‡เน‚เธญเธเธฒเธชเน€เธ›เน‡เธ™เธ›เธฑเธเธซเธฒ เธกเธฒเธ„เน‰เธ™เธซเธฒเน‚เธญเธเธฒเธชเธ—เธตเนˆ ek8165@yahoo.com เธซเธฃเธทเธญ เธ„เธธเธ“เน€เธญเธ 089-6465072 เธ„เธงเน‰เธฒเน‚เธญเธเธฒเธชเธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธซเธฅเธธเธ”เธฅเธญเธขเน„เธ› เธเนˆเธญเธ™เธˆเธฐเน€เธเธดเธ”เธ‚เธถเน‰เธ™(เธญเธตเธเธ™เธฒเธ™)เธ‹เน‰เธณเธญเธตเธ

 

โดย: เน€เธ‡เธดเธ™เธเธฑเธšเธ‡เธฒเธ™ IP: 192.168.10.104, 124.121.109.77 3 สิงหาคม 2552 9:54:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


palin
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
จะรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่...ก็ต่อเมื่อ “เราได้ออกเดินทาง”
Group Blog
 
<<
มกราคม 2552
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
17 มกราคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add palin's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.