28.07.53 สุโขทัยเมืองเก่า อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เดี๋ยวมาค้าบบบ

สรีดภงค์

เมืองสุโขทัย บริเวณที่ตั้งจะมีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก ตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบสูงพอสมควร ในตัวเมือง วัดต่างๆ จะมีการขุดบ่อน้ำเอาไว้ใช้ จะมีหมู่บ้านรายล้อมตัวเมือง เป็นระบบชลประทานโบราณ มีภูเขารายล้อมอยู่สองเทือก ลำน้ำไหลผ่าน จึงทำเป็นทำนบเก็บน้ำไว้ใช้ มีประตูระบายน้ำ มีคลองเชื่อมจากแหล่งน้ำเข้าสู่สระใหญ่ เรียกว่า ตระพัง อยู่ในตัวเมือง

ระบบการชลประทานมีการทำท่อดินเผาเชื่อมต่อน้ำจากสรีดภงค์ ไปยังชุมชน ไปยังแอ่งน้ำ

เมื่อเดินลงมาจากเขื่อน ก็เจอบ้านของชาวบ้านที่อยู่ติดถนน ในบริเวณบ้านนั้น ชาวบ้านกำลังทำหลังคาจากหญ้าแฝก หญ้าคา อยู่พอดี พวกเราจึงเข้าไปสังเกตการณ์กันอย่างใกล้ชิด ^^

มีการพบบ่อน้ำโบราณ ในบริเวณบ้านของชาวบ้าน เทคนิคในการขุดบ่อ จะขุดบ่อลึกลงไป เอาศิลาแลงก่อปิด ก่อเป็นทรงกลมขึ้นมา แล้วน้ำจะซึมขึ้นมา สามารถกินใช้ได้ตลอดปี

Photobucket


วัดมังกร

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัดป่า เราจะเห็นซากของโบราณสถาน คือ โบสถ์ เชียงใหม่จะมีวิหารเป็นประธาน แต่สุโขทัยบางวัดจะมีโบสถ์เป็นประธาน ที่วัดมังกร มีการใช้เซรามิกมาเป็นกำแพงแก้ว เจดีย์เป็นทรงลังกา แต่ไม่วางเจดีย์อยู่หลังวิหาร แต่วางเจดีย์ขนาบด้านข้าง และมีใบเสมา เป็นใบเสมาคู่ สันนิษฐานว่า เป็นการรวมนิกายสองนิกายเข้าด้วยกัน สามารถใช้ร่วมกันได้ คือ นิกายเดิม และนิกายที่มาจากลังกา

ที่ลำปางวิหารโครงสร้างเป็นเสาไม้ แต่สุโขทัย มีบ่อศิลาแลงอยู่ จึงนำศิลาแลงมาใช้แทนเสาไม้ แต่โครงสร้างเหมือนที่วัดลำปางหลวง วัดปงยางคก แต่อาจมีข้อปลีกย่อยแตกต่างกัน

Photobucket


วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นวัดประจำแผ่นดินของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัย ผังบริเวณจะประกอบไปด้วยวิหารหลวง มีเจดีย์อยู่ด้านหลัง ซึ่งเจดีย์บริวารอีก แปด องค์ ตามมุมสี่ ตรงกลางของแต่ละด้านอีกสี่ เจดีย์ประธานนั้นเป็นเจดีย์ที่สุโขทัยคิดขึ้นเองมีการซ้อนชั้นๆ ขึ้นไป ตรงปลายยอดเรียกว่า พุ่มข้าวบิณฑ์ บริเวณฐานชั้นล่างสุดจะเป็นเจดีย์บริวาร ซึ่งจะมีสองแบบคือ แบบศรีวิชัย และทรงพระปรางค์ แสดงให้เห็นว่าสุโขทัยได้มีการนำเอารูปแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละท้องถิ่น มาใช้ มารวมไว้ที่สุโขทัย แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลาง มีวิหารหลวงเป็นประธาน มีบ่อน้ำอยู่ด้านหน้า มีกำแพงแก้วเตี้ยๆ เป็นเส้นนอนจนจบปริมณฑลของวัด ระหว่างเจดีย์ประธาน วิหารประธาน จะมีทรงลังกาเต็มไปหมด วิหารเล็กวิหารน้อย วิหารประธานเชื่อมต่อกับเจดีย์ประธานแต่ละด้านจะมีวิหารเล็กๆ สองข้างขนาบด้วยพระยืน สูง 18 ศอก สมัยก่อนเป็นเมืองร้างเพื่อไม่ให้เป็นที่ซ่องสุมกำลังพลได้ ตอนที่สุโขทัยเจริญ เมืองไทยยังไม่รวมเป็นเป็นปึกแผ่น

เมื่อลองมองสังเกตเส้นนอนของกำแพงแก้วเตี้ยๆ เป็นตัวบอกขอบเขตความกว้างใหญ่ไพศาลของวัด เส้นตั้งของเจดีย์ เส้นตั้งของวิหาร เส้นตั้งของหลังคา เส้นนอนนอกจากเป็นตัวบอกขอบเขตแล้วยังเป็นการเชื่อมรูปฟอร์มของอาคารให้เข้ากับเส้นนอนของพื้นโลก เส้นนอนเป็นเส้นที่นำให้อาคารมาสัมผัสกับพื้นดิน ทำให้องค์ประกอบของอาคารทั้งหมดถูกเส้นนอนนำเข้าสู่เส้นระนาบพื้นดิน ทำให้อาคารไม่กระโดด


Photobucket

Photobucket

วัดพระพายหลวง

แต่ก่อนบริเวณนี้ก่อนที่สุโขทัยจะสร้างเมืองก็เป็นชุมชนอยู่แล้ว แสดงว่าชุมชนภาคกลางมีความอุดมสมบูรณ์ ลักษระของพระปรางค์วัดพระพายหลวงได้รับอิทธิพลจากขอม จะคล้ายกับที่พิมาย ต่างกันที่พิมายใช้หิน แต่ที่วัดพระพายหลวงใช้ศิลาแลง เป็นเจดีย์ทรงพระปรางค์ มาจากคติของอินเดีย ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ้อนชั้นขึ้นไป แต่ละชั้นถือว่าเป็นวิมานของเทพ สูงสุดจะเป็นดอกบัวถือว่าเป็นสุดยอดของความจริงแท้ตามคติความเชื่อ ต่อมาเมื่ออิทธิพลของศาสนาพุทธเข้ามา ก็แปลงพระปรางค์มาเป็นศาสนาพุทธ ถ้าเป็นของศาสนาพราหมณ์จะมีศิวลึงค์วางตรงกลาง ภาพแกะสลักจะเป็นเรื่องราวของเทพเจ้าต่างๆ แต่เมื่อมาเป็นพุทธแล้ว บริเวณหน้าจั่วสันนิษฐานว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าเทศนาโปรดปัญจวัคคี มีประตูหลอกไว้ ประตูจริงอยู่ด้านหน้า แต่ทุกด้านจะเป็นเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา


Photobucket

วัดศรีชุม

เมื่อถึงแล้ว ก็เกิดคำถามเหมือนหลายคนว่า ทำไมถึงต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้ ?

วัดศรีชุม เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เรียกว่า พระอาจนะ อยู่ในมณฑป ก่อกำแพงหนาล้อมองค์พระพุทธรูปไว้ แต่ว่าหลังคาพังไปแล้ว ด้านหน้าเป็นวิหารเล็กๆ ด้านซ้ายมือเป็นบนไดวนรอบขึ้นไปขึ้นถึงตัวพระได้ ใกล้ๆ นั้นมีต้นมะม่วงป่าขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ต้นหนึ่ง อายุประมาณ 800 ปี แล้วกลายเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของโบราณสถานอันนี้ เหมือนเกิดคู่กัน สเกลพระก็ใหญ่ต้นมะม่วงลำต้นก็ใหญ่หลายคนโอบ แล้วแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา ถ้าต้นมะม่วงถูกตัดไป แมสของพระอาจนะที่อยู่ในมณฑปจะรู้สึกว่าไม่ร่วมกับแลนสเคป และที่สำคัญที่สุดถ้าต้นไม้นี้ถูกตัดไป โบราณสถานแห่งนี้จะไม่มีเสน่ห์ แสดงว่าแมกไม้ที่ขึ้นในโบราณสถานเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกอายุของโบราณสถาน เป็นตัวเสริมให้โบราณสถานมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น

Photobucket

วัดศรีสวายPhotobucket

บ้าน 1

Photobucket

บ้าน 2

Photobucket


Create Date : 15 สิงหาคม 2553
Last Update : 17 สิงหาคม 2553 2:36:27 น. 0 comments
Counter : 466 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
littleonion
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2553
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
15 สิงหาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add littleonion's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.