ความแรงของการ์ดจอแต่ละรุ่น
» NVIDIA GeForce GTX 470M SLI large

~ 93%
Two GeForce GTX 470M in SLI Mode. Due to the high clock rates the combination is on par with a GTX 480M SLI.

Core Icon 535 MHz, 576 - unified, DX11 | Memory Icon 1250 MHz, 192 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 480M SLI large

~ 100%
Two GeForce GTX 480M (Fermi) cards in SLI mode. Because of the maximum power usage of 2x 100 Watt of both MXM boards, the GTX480M SLI can only be used in very large laptops.

Core Icon 425 MHz, 704 - unified, DX11 | Memory Icon 1200 MHz, 256 Bit

» AMD Radeon HD 6970M Crossfire large

~ 99%
Two HD 6970M graphics card in Crossfire mode (also called 6970M X2 sometimes). The gaming performance is usually a bit lower than a similar Nvidia SLI system due to a worse driver support.

Core Icon 680 MHz, 960 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 460M SLI large

~ 86%
Two High-end DirectX 11 graphics cards in SLI mode based on the GF106 architecture.

Core Icon 675 MHz, 384 - unified, DX11 | Memory Icon 1250 MHz, 192 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire large

~ 77%
The Crossfire Dual ATI Mobility Radeon HD 5870 or X2 is a combination of two Mobility 5870. It suffers from micro stuttering in low framerates and needs a lot of power. The performance should be 0-80% better than a single 5870.

Core Icon 700 MHz, 1600 - unified, DX11 | Memory Icon 1000 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 485M large

~ 89%
High End graphics card based on a full GF104 chip and significantly faster than the 480M.

Core Icon 575 MHz, 384 - unified, DX11 | Memory Icon 1500 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 285M SLI large

~ 77%
Two GeForce GTX 285M graphics cards in SLI combination. About 0-40% faster than a single GTX 285M and due to the slightly higher clock rate only a bit faster than a GTX 280M SLI combination. Because of the SLI combination, there can be the problem of micro stuttering (around 30fps).

Core Icon 576 MHz, 256 - unified, DX10 | Memory Icon 1020 MHz, 256 Bit

» AMD Radeon HD 6970M large

~ 73%
High-end graphics card from AMD based on the desktop HD 6850 and therefore with the UVD3 video processor and Eyefinity+.

Core Icon 680 MHz, 960 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 280M SLI large

~ 77%
Two GeForce GTX 280M graphics cards in SLI combination. About 0-40% faster than a single GTX 280M. Because of the SLI combination, there can be the problem of micro stuttering (around 30fps).

Core Icon 585 MHz, 256 - unified, DX10 | Memory Icon 950 MHz, 256 Bit

» AMD Radeon HD 6950M large

~ 65%
High-end graphics card from AMD based on the desktop HD 6850 / 6970M with lower core clock speed and therefore with the UVD3 video processor and Eyefinity+.

Core Icon 580 MHz, 960 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 256 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 large

~ 67%
Two Mobility Radeon HD 4870 in Crossfire mode (similar to SLI). Doubles the power consumption but shows only 0-80% better performance (depends on the game support, drivers and settings).

Core Icon 550 MHz, 1600 - unified, DX10.1 | Memory Icon 888 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 470M large

~ 72%
High-end mobile GPU based on a stripped down GF104 chip.

Core Icon 535 MHz, 288 - unified, DX11 | Memory Icon 1250 MHz, 192 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 480M large

~ 75%
Mobile Fermi GPU and technically a lower clocked desktop GTX 465M. Due to the 100 Watt TDP (including board and memory) it is only suited for large laptops.

Core Icon 425 MHz, 352 - unified, DX11 | Memory Icon 1200 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 260M SLI large

~ 62%
Two GeForce GTX 260M in SLI combination. As the 260M is only minimally faster than a 9800M GTX, the 260M SLI should perform similar to a 9800M GTX sli (about 0-40% faster than a single 260M). May suffer from micro stuttering in low fps ranges.

Core Icon 550 MHz, 224 - unified, DX10 | Memory Icon 950 MHz, 256 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 5870 large

~ 66%
High end DirectX 11 graphics card and based on a desktop HD5770. Due to the 128 Bit memory bus, only with GDDR5 memory very fast (otherwise it would be a bottle neck).

Core Icon 700 MHz, 800 - unified, DX11 | Memory Icon 1000 MHz, 128 Bit

» NVIDIA Quadro 5000M large

~ 61%
Fermi based mobile workstation graphics card with ECC RAM and DP floating point support. Should be based on the GF100 chip / GeForce GTX 480M with less shaders.

Core Icon 405 MHz, 320 - unified, DX11 | Memory Icon 1200 MHz, 256 Bit

» ATI FirePro M7820 large

~ 60%
Professional graphics card for CAD or DCC based on the Mobility Radeon HD 5870 with GDDR5 graphics memory.

Core Icon 700 MHz, 800 - unified, DX11 | Memory Icon 1000 MHz, 128 Bit

» AMD Radeon HD 6870M large

High end DirectX 11 graphics card and based on the ATI Mobility Radeon HD 5870 but with slightly lower clocks.

Core Icon 675 MHz, 800 - unified, DX11 | Memory Icon 1000 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI large

~ 61%
Two 9800M GTX paired with SLI. About 0-40% faster depending on the game / benchmark. As all SLI combinations, the 9800M GTX SLI suffers from micro stuttering with low frame rates. In SLI mode enormous energy consumption.

Core Icon 500 MHz, 224 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 460M large

~ 65%
High-end DirectX 11 graphics card based on the GF106 chip using GDDR5 graphics memory (1.5 GB).

Core Icon 675 MHz, 192 - unified, DX11 | Memory Icon 1250 MHz, 192 Bit

» NVIDIA Quadro FX 3800M large

~ 64%
Professional workstation graphics card with certified drivers. Based on the GeForce GTX 280M core. Compared to the FX 3700M, the FX 3800M features higher clock speeds and is manufactured in 55nm.

Core Icon 675 MHz, 128 - unified, DX10 | Memory Icon 1000 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 285M large

~ 60%
Minimally higher clocked GTX 280M which is still based on the G92b core. About 3-6% faster.

Core Icon 576 MHz, 128 - unified, DX10 | Memory Icon 1020 MHz, 256 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 4870 large

~ 54%

Higher clocked Mobility Radeon HD 4850 with GDDR5 memory. The clock rates lie below the desktop 4850. Still the current consumption is very high.

Core Icon 550 MHz, 800 - unified, DX10.1 | Memory Icon 888 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 280M large

~ 66%
The GeForce GTX 280M is based on the G92b chip with the full range of 128 pipelines and therefore is similar to the Desktop 9800 GTX+ (but not similar to the GTX 280). Due to more pipelines and a higher clock, it is considerable faster than the 9800M GTX.

Core Icon 585 MHz, 128 - unified, DX10 | Memory Icon 950 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce 9800M GT SLI large

~ 69%
Two 9800M GT in SLI comination. The 9800M GT is identical like the 8800M GTX regarding the technical data. Therefore, the performance can be compared with the 8800M GTX SLI. According to the SLI support, the performance is 0-40% better than a single 9800M GT. Micro stutterings can occur like with all SLI combinations.

Core Icon 500 MHz, 192 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI large

~ 67%
Two 9800M GTS graphics card in SLI mode. The two cards are somewhere between 0-40% faster than a single GTS and need the twice amount of current. As all SLI combinations, micro stuttering can be an issue.

Core Icon 600 MHz, 128 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 ~ 2 years old

» NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI ~ 3 years old

» ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 ~ 3 years old

» NVIDIA Quadro FX 3700M large

~ 54%
Professional high-end mobile workstation graphics card with certified drivers. Features even more shaders than the 9800M GTX (128 versus 112) at compareable clock speed.

Core Icon 550 MHz, 128 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 4860 ~ 2 years old

» ATI FirePro M7740 large

~ 64%
Workstation graphics adapter based on the Mobility Radeon HD 4860 with up to 1 GB of GDDR5 graphics memory (that compensates the 128 Bit memory bus). Should compete with the Quadro FX 3700M and even surpass it in some professional benchmarks.

Core Icon 650 MHz, 640 - unified, DX10.1 | Memory Icon 1000 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 4850 large

~ 61%
Based on the desktop HD 4850 but with slower clock rates. The current consumption ranges from 45 to 65 Watt for the 4800 series.

Core Icon 500 MHz, 800 - unified, DX10.1 | Memory Icon 850 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GTX 260M large

~ 55%
The Nvidia GeForce GTX 260M is basically a higher clocked GeForce 9800M GTX in 55nm and based on the G92b core (therefore not compareable to the desktop GTX 260). Compared with the 9800M GTX, the GTX 260M is produced in 55nm and therefore higher clocked.

Core Icon 550 MHz, 112 - unified, DX10 | Memory Icon 950 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce 9800M GTX large

~ 60%
As the 8800M GTX, the 9800M GTX is based on the G92 chip, but has more unified shaders. It was later succeeded by the GTX 260M in 55nm. The integrated PureVideo HD engine can assist the cpu in decoding HD videos.

Core Icon 500 MHz, 112 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» NVIDIA Quadro FX 2800M large

~ 60%
Professional high-end workstation graphics card with certified drivers. Due to 96 shader cores it is similar to the 9800M GT but may be produced in 55nm already (and it features a higher core clock).

Core Icon 600 MHz, 96 - unified, DX10 | Memory Icon 1000 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GT 555M large

~ 51%
Successor of the GeForce GT 445M and based on the same GF106 chip with slightly higher clock rates and support for DDR3 with 900MHz.

Core Icon 590 MHz, 144 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 192 Bit

» NVIDIA GeForce 9800M GT large

~ 55%
Based on the G92 core, but only with 96 shaders. The performance should be similar to the 8800M GTX. PureVideo HD supports the CPU in decoding HD Videos.

Core Icon 500 MHz, 96 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce 8800M GTX ~ 3 years old

» NVIDIA Quadro FX 3600M large

~ 55%
The professional graphic card for CAD, DCC and visualising applications is based upon the 8800M GTX (according to GPU-Z on the GTS). Professional drivers grant an errorfree and faster representation with professional applications than the GeForce models.

Core Icon 500 MHz, 96 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 5850 large *

~ 56%
The HD 5850 is a slower clocked HD 5870 and also depends on fast GDDR5 memory to perform in the high end segment (using DDR3 it is signinficantly slower). It is based on the Desktop HD 5770 chip but with a lower clock speed.

Core Icon 625 MHz, 800 - unified, DX11 | Memory Icon 2000 MHz, 128 Bit

» AMD Radeon HD 6850M large *

~ 59%
Upcoming high-end graphics card from AMD. Most likely based on the old Mobility Radeon HD 5850 (according to roadmaps).

Core Icon 575/675 MHz, 800 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GTS 360M large *

~ 48%
Same chip as the GTS 260M but with higher clock rates (412 versus 396 Gigaflops according to Nvidia). Delivers a high end performance with GDDR5 graphics memory.

Core Icon 575 MHz, 96 - unified, DX10.1 | Memory Icon 1800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 550M large *

Upcoming performance graphics card for laptops based on the old 400M series but with support for DDR3 with 900MHz.

Core Icon 740 MHz, 96 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 445M large *

~ 43%
GF106 based card with only 144 Shaders, and different memory bandwidth of 128 and 192 Bit according to the used graphics RAM.

Core Icon 590 MHz, 144 - unified, DX11 | Memory Icon 1250 MHz, 192/128 Bit
Class 2

Midrange Graphics Cards - These cards should be able to handle all current games with fluent framerates but not all with high detail settings. Especially demanding games may only run in low-medium detail settings. However, you can get some cards in smaller form factor laptops with good battery life.

» NVIDIA GeForce GTS 260M large

The GTS260M is a higher clocked 250M that also consumes a lot more power according to the official TDP values (38W versus 28W). Because of the 128 Bit bus it should perform worse than a 9800M GT (perhaps the performance can be reached with GDDR5 memory).

Core Icon 550 MHz, 96 - unified, DX10.1 | Memory Icon 1800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GTS 160M large

~ 51%
55nm version of the GeForce 9800M GTS with the current comsumtion of the 9800M GS and therefore even apt for 15" laptops.

Core Icon 600 MHz, 64 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce 9800M GTS large

~ 58%
Based on the desktop 9600 GT (G94 core), the 9800M GTS is produced either in 65 nm (512 MB) or 55 nm (1024 MB). The performance of the GTS is compareable to the GT version (due to the higher clock speed). The PureVideo HD engine supports the CPU in decoding HD videos.

Core Icon 600 MHz, 64 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» AMD Radeon HD 6830M large *

The HD 6830 is a higher clocked HD 5830 and therefore supports only the old UVD2 video decoder.

Core Icon 575 MHz, 800 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 5830 large

~ 37%
The HD 5830 is a slow clocked HD 5850 without GDDR5 support. Because of the 128 Bit memory bus, the used (G)DDR3 should be the bottle neck of this card.

Core Icon 500 MHz, 800 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce 9800M GS large

~ 48%
As the 9800M GTS, the 9800M GS is based on the G94 core but features a lower clock speed. It is manufactured in 55 nm and therefore has a lower max current consumption (60W). The integrated PureVideo HD engine is able to decode HD videos.

Core Icon 530 MHz, 64 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 4830 large

~ 46%
Slower clocked Mobility Radeon HD 4860 and therefore also based on the 40nm RV740 chip (desktop HD 4700 series). Supports only DDR3 and GDDR3 instead of GDDRR5 in the HD 4860.

Core Icon 550 MHz, 640 - unified, DX10.1 | Memory Icon 700 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GTS 150M large *

Slower clocked GeForce GTS 160M and therefore also based on the G94b core.

Core Icon 400 MHz, 64 - unified, DX10.0 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce 8800M GTS ~ 3 years old

» AMD Radeon HD 6770M medium sized *

Fastest card of the 6600M/6700M series with GDDR5 memory and UVD3 and Eyefinity+ support. Successor of the HD 5770 with more cores and higher clock rates.

Core Icon 725 MHz, 480 - unified, DX11 | Memory Icon 1600 MHz, 128 Bit

» AMD Radeon HD 6750M medium sized *

Due to the same codename, the 6750M should be a HD 6650M with GDDR5 memory and therefore faster.

Core Icon 600 MHz, 480 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 5770 large *

Fastest model of the HD 5600/5700 series with GDDR5 support. The HD 5770 is not based on the desktop HD 5770, but a faster clocked Mobility Radeon HD 5650 with 400 shaders.

Core Icon 650 MHz, 400 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» AMD Radeon HD 6730M medium sized *

Due to the same codename, the 6730M should be a HD 6770M with slow DDR3 memory.

Core Icon 725 MHz, 480 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» AMD Radeon HD 6570M medium sized *

~ 36%
Renamed Mobility Radeon HD 5700 series card with (optional?) GDDR5 support like the HD 5750.

Core Icon 650 MHz, 400 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 5750 medium sized *

Depending on the used graphic memory middle - high end graphics card (DDR3 - GDDR5) with DirectX 11 support. Technically a higher clocked HD 5650 with GDDR5 support.

Core Icon 550 MHz, 400 - unified, DX11 | Memory Icon 1600 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 540M large

~ 50%
Upcoming graphics card based on the same chip as the GeForce GT 435M but with slightly higher clock speeds.

Core Icon 672 MHz, 96 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 5730 medium sized

~ 44%
The HD 5730 is a higher clocked HD 5650 (and therefore not based on the desktop HD 5700 series). It does not support GDDR5 and therfore performs like a middle class graphics card with DirectX 11.

Core Icon 650 MHz, 400 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» ATI FirePro M5800 medium sized

~ 35%
Upper middle class workstation graphics card based on the core of the Mobility Radeon HD 5730 graphics card with DirectX 11 support.

Core Icon 650 MHz, 400 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 435M large

~ 49%
GF108 based mid-range graphics card with DX11 support.

Core Icon 650 MHz, 96 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» AMD Radeon HD 6650M medium sized *

~ 31%
Successor of the Mobility Radeon HD 5650 with more cores, UVD3 processor and Eyefinity+. Due to the same codename, the 6650M should be a HD 6750M with slow DDR3 memory.

Core Icon 600 MHz, 480 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 128 Bit

» AMD Radeon HD 6550M medium sized *

~ 47%
Renamed Mobility Radeon HD 5650.

Core Icon 600 MHz, 400 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 128 Bit

» AMD Radeon HD 6630M medium sized *

Successor of the slow clocked (low power) versions of the Mobility Radeon HD 5650 with more cores, UVD3 processor and Eyefinity+.

Core Icon 485 MHz, 480 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GTS 250M large

~ 48%
The GPU has 96 shader cores but only a 128 bit memory bus that supports GDDR5 memory. With DDR3 memory, the GTS 250M performs clearly worse. Because of the 40nm process (and a selection process) the 250M offers a relatively low power consumption (the 260M needs 10W more).

Core Icon 500 MHz, 96 - unified, DX10.1 | Memory Icon 1600 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GTS 350M large

~ 36%
According to the released informations, the Geforce GTS 350M should be just a renamed GTS 250M. Therefore, the card is a fast middle class card (with DDR3 graphics ram) or even a slow high end card with GDDR5.

Core Icon 500 MHz, 96 - unified, DX10.1 | Memory Icon 1600 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 5650 medium sized

~ 41%
Middle class DirectX 11 capable graphics card with a power consumption of about 15-20 Watt. Supports Eyevision (up to 6 monitors)

Core Icon 450-650 MHz, 400 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» AMD Radeon HD 6530M medium sized *

Renamed low power Mobility Radeon HD 5650.

Core Icon 500 MHz, 400 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 525M medium sized *

Based on the GeForce GT 425M with slightly higher clock speeds.

Core Icon 600 MHz, 96 - unified, DX11 | Memory Icon 900 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 565v medium sized

Renamed Mobility Radeon HD 4670 series mid-range graphics card.

Core Icon 675 MHz, 320 - unified, DX10.1 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 4670 medium sized

~ 42%
Higher clocked version of the Mobilty HD 4650. Supports the Avivo HD technology. The performance of the cards depends on the used type of memory (DDR2, DDR3, GDDR3 possible) and should lie somewhere between the desktop HD 4650 and 4670.

Core Icon 675 MHz, 320 - unified, DX10.1 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA Quadro FX 1800M medium sized *

~ 45%
Mobile workstation mid-range graphics card for 15" laptops. Based on the same core as the GeForce GT 335M but equipped with professional drivers and support.

Core Icon 560 MHz, 72 - unified, DX10.1 | Memory Icon 1100 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 425M medium sized

~ 42%
Successor of the GeForce GT 335M featuring DirectX 11 support and based on the GF108 chip.

Core Icon 560 MHz, 96 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce 9700M GTS large

~ 46%
The 9700M GTS is not based on the G96 (as the GT) but on the G94 core with 48 shaders. PureVideo HD helps the CPU in decoding HD videos.

Core Icon 530 MHz, 48 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» NVIDIA Quadro FX 2700M large

~ 51%
Professional mobile workstation card with certified drivers. Based on the GeForce 9700M GTS.

Core Icon 530 MHz, 48 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce GT 335M medium sized

~ 35%
The GeForce GT 335M offers 72 shader cores (compared to the 48 of the GT 330M) and is based on the GT215 core (GTS 350M).

Core Icon 450 MHz, 72 - unified, DX10.1 | Memory Icon 1066 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 3870 ~ 3 years old

» ATI Mobility Radeon HD 5165 medium sized

~ 39%
Renamed Mobility Radeon HD 4650 with slightly higher clock speed. Therefore, no DirectX 11 support and only slightly faster than a HD 4650.

Core Icon 600 MHz, 320 - unified, DX10.1 | Memory Icon 900 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 560v medium sized

~ 30%
Renamed HD 4600 series mid-range graphics card (HD 4650).

Core Icon 550 MHz, 320 - unified, DX10.1 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 4650 medium sized

~ 41%
The Mobility HD 4650 is based on the Desktop 4650 architecture, but features a lower clock rate of memory and core. Depending on the core clock (450-550MHz possible) and the used memory (DDR2, DDR3, GDDR3 with 600-800 MHz possible) the mobile 4650 can show a different performance. The current consumption of the chip alone ranges from 15-25W. Features Avivo HD video features.

Core Icon 550 MHz, 320 - unified, DX10.1 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI ~ 4 years old

» NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI ~ 5 years old

» ATI Mobility Radeon HD 3850 ~ 3 years old

» NVIDIA GeForce GT 420M medium sized

~ 33%
The GT 420M is an GF108 based middle class GPU with DirectX 11 support.

Core Icon 500 MHz, 96 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 330M medium sized

~ 41%
The Nvidia GeForce GT 330M is the successor of the GT 230M and technically just a slightly higher clocked GT 240M (but it should still maintain the power envelope of the GT 230M as the naming suggests).

Core Icon 575 MHz, 48 - unified, DX10.1 | Memory Icon 1066 MHz, 128 Bit

» NVIDIA Quadro FX 880M medium sized

~ 46%
Professional middle class workstation graphics card that is based on the GeForce 330M core but features lower clock rates.

Core Icon 550 MHz, 48 - unified, DX10.1 | Memory Icon 790 MHz, 128 Bit

» NVIDIA Quadro NVS 5100M medium sized

~ 40%
Business Graphics card that is most likely based on the GeForce GT 330M with special BIOS and drivers for business applications.

Core Icon 550 MHz, 48 - unified, DX10.1 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 240M medium sized

~ 38%
The GeForce GT 240M is the successor of the GT 130M / 9600M and has now 48 instead of 32 shader cores. Therefore, the performance should be noticeable better. Because of the 40nm process, the TDP is still 23 Watt.

Core Icon 550 MHz, 48 - unified, DX10.1 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce Go 7950 GTX ~ 4 years old

» NVIDIA Quadro FX 3500M large

~ 28%
The Quadro FX 3500M was the fastest professional workstation graphic card for laptops from NVIDIA in 2007 and is based upon the NVIDIA GeForce Go 7950GTX.

Core Icon 575 MHz, 24 / 8 Pixel- / Vertexshader, DX9c | Memory Icon 700 MHz, 256 Bit

» NVIDIA GeForce 8700M GT SLI ~ 3 years old

» NVIDIA GeForce 9700M GT medium sized

~ 39%
Successor of the 8700M GT and technically a higher clocked 9600M GT. Improved video engine for decoding HD videos (PureVideo HD - VP2), HybridPower, CUDA, and PhysX support.

Core Icon 625 MHz, 32 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 230M medium sized

~ 35%
The GeForce GT 230M features 48 shader cores as the 9700M GTS but only a 64 bit memory bus. Because of the 40nm process the power consumption is in the region of the GT 130M.

Core Icon 500 MHz, 48 - unified, DX10.1 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 520M small and light *

Entry level graphics card based on the new GF119 chip with a 64 Bit memory bus and support for GDDR5 and DDR3.

Core Icon 740 MHz, 48 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 64 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 550v medium sized

~ 28%
Slower clocked HD 4650 (based on the same chip) and also Mobility Radeon HD 4630 called graphics card that is still produced in 55nm and supports DirectX 10.1.

Core Icon 450 MHz, 320 - unified, DX10.1 | Memory Icon 600 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 325M medium sized

~ 28%
Slower clocked GeForce GT 330M middle class card and similar to the GT 230M.

Core Icon 450 MHz, 48 - unified, DX10.1 | Memory Icon 1066 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI ~ 5 years old

» NVIDIA GeForce 8600M GT SLI ~ 3 years old

» NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI ~ 5 years old

» NVIDIA GeForce GT 130M medium sized

~ 37%
The GeForce GT 130M is a higher clocked GeForce 9650M GT with a slightly lower TDP (level of the 9600M GT). The performance differs according to the used type of memory (DDR3 up to 1066 MHz and DDR up to 600 MHz). PhysX is only supported in an SLI configuration.

Core Icon 600 MHz, 32 - unified, DX10 | Memory Icon 1066 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce Go 7900 GTX ~ 5 years old

» NVIDIA Quadro FX 2500M ~ 5 years old

» NVIDIA GeForce 9650M GT medium sized

~ 32%
The GeForce 9650M GT is a higher clocked 9600M GT but because of the die shrink from 65nm to 55nm the current consumption stays the same. The performance of the higher clocked chip should be up to 20% faster than the 9600M GT.

Core Icon 550 MHz, 32 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce 9650M GS large

~ 31%
The 9650M is a higher clocked 9500M GS and the successor of the 8700M GT (same chip but other spinning). Therefore, the performance should be on par with the 8700M GT.

Core Icon 625 MHz, 32 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce 8700M GT ~ 4 years old

» NVIDIA Quadro FX 1700M ~ 2 years old

» NVIDIA Quadro FX 1600M ~ 4 years old

» AMD Radeon HD 6490M small and light *

Upcoming entry to middle class graphics card based on the Seymore XT codename.

Core Icon 700/750/800 MHz, 160 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 64 Bit

» NVIDIA GeForce Go 7800 GTX ~ 5 years old

» NVIDIA GeForce Go 7900 GS ~ 5 years old

» NVIDIA Quadro NVS 320M large

~ 36%
DirectX 10 business graphic card, which is optimized for compatibility and stability. The graphic card seems to have the same core like the 8700M series and therefore shows good performance data.

Core Icon 575 MHz, 32 - unified, DX10 | Memory Icon 700 MHz, 128 Bit

» NVIDIA Quadro FX 1500M ~ 5 years old

» NVIDIA GeForce 9600M GT medium sized

~ 35%
Successor of the 8600M GT and because of the smaller 65nm production process the card is higher clocked (and therefore faster) with the same current consumption.Furthermore, it features an improved video processor (VP3) and HybridPower to save current (in conjunction with the 9100M G).

Core Icon 500 MHz, 32 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 220M small and light

~ 29%
The GeForce GT 220M is a relabeled GeForce 9600M GT for OEM laptop sellers. It is for example used in the Medion Akoya P6620 where it uses fast GDDR3 memory. The specs and features are identical to the GeForce 9600M GT.

Core Icon 500 MHz, 32 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA Quadro FX 770M medium sized

~ 43%
Professional graphics card with certified drivers for professional 3D applications and CAD with a significant improved OpenGL performance. The chip is based on the 9600M GT consumer cards.

Core Icon 500 MHz, 32 - unified, DX10 | Memory Icon 800 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 120M medium sized

~ 33%
Slower clocked GeForce GT 130M with the same features (55nm) and a lower power consumption. Successor of the 9600M GS and about as fast as the 9600M GT.

Core Icon 500 MHz, 32 - unified, DX10 | Memory Icon 1000 MHz, 128 Bit

» NVIDIA GeForce GT 320M medium sized *

~ 22%
The GT320M was presented in the HP dv6t and dv7t series and is based on a stripped down GT216 with only 24 shaders.

Core Icon 500 MHz, 24 - unified, DX10.1 | Memory Icon 790 MHz, 128 Bit

» ATI Mobility Radeon HD 3670 ~ 3 years old

» NVIDIA GeForce GT 415M medium sized *

~ 16%
The GT 415M is the slowest GT 400M announced in 09/2010 and features only half of the GF108 cores.

Core Icon 500 MHz, 48 - unified, DX11 | Memory Icon 800 MHz, 128 BitCreate Date : 08 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 8 กุมภาพันธ์ 2554 0:56:52 น.
Counter : 326 Pageviews.

10 comments
  
ขอบคุณครับ เขียนดีนะครับ
ติดตามอยู่นะครับ เดี๋ยววันหลังจะตามมาอ่านใหม่ bookmark ไว้ละ :D
วันนี้พอก่อน วันละนิด จิตแจ่มใส่ :D
_________________________________________________________________________________


cheap halloween costumes | homemade halloween costumes | adult halloween costumesโดย: lafaellcross วันที่: 13 ตุลาคม 2554 เวลา:4:52:46 น.
  
ขอบคุณมากครับสำหรับบทความเขียนได้เยี่ยมเลยครับ
Halloween Costumes Couples | Couples Halloween Costumes | Costumes for Halloween
โดย: couples (AIRRO01 ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา:11:22:40 น.
  
ขอบคุณมากครับสำหรับบทความเขียนได้เยี่ยมเลยครับ
Halloween Costumes Couples | Couples Halloween Costumes | Costumes for Halloween
โดย: couples (AIRRO01 ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา:11:22:49 น.
  
โดย: SaZmi (solodano ) วันที่: 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา:20:41:27 น.
  
Thanks for the great article. I hope to be back to read it again. Please write to me so I like this article. I feel much better and more knowledgeable. Thank you.
Samsung Smart TV 2011 30 Inch Lcd Tv Smart Tv 42 inch lcd smart tv 50 inch lcd and led samsung smart tvs for 2011 deals on smart tvs
โดย: couples (AIRRO01 ) วันที่: 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา:16:18:37 น.
  
ขอบคุณมากครับสำหรับบทความเขียนได้เยี่ยมเลยครับ
Online Payday Loans Advance Lenders Payday Loan Online Payday Loan Direct Lender Direct Lenders for Payday Loans Direct Lender Payday Loans Direct Payday Loan Lenders Bad Credit Payday Loans
โดย: Payday Loans OnLine (AIRRO01 ) วันที่: 20 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:52:29 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

LastShot
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ผมคิดการใหญ่ อยากจะเปลี่ยนโลก ด้วย Magnetic engine จะสำเร็จรึเปล่าเนี่ย
กุมภาพันธ์ 2554

 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28