ลดความอ้วน ปัจจัยที่มีผลกระทบ

ลดความอ้วน ปัจจัยที่มีผลกระทบ

ลดความอ้วน

 

ศาสนากับการลดความอ้วน

เป็นที่ทราบและยอมรับกันโดยทั่วไปว่าทุกศาสนาย่อมสังสอนอบรมให้คนเป็นคนดี กระทำศวามดี และละเว้นความชั่วแต่ในประเด็นของการลดความอ้วนนั้น เป็นเพียงเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของศาสนาเท่านั้นส่วนรายละเอียดของหลักการลดความอ้วน และพิธีกรรมต่าง ๆของแต่ละศาสนาย่อมมีลักษณะแตกต่างกันมาก ถ้าคู่ครองที่นับถือศาสนาเดียวกันก็ไม่ลดความอ้วนต้องปรับตัวเข้าหากันในเรื่องศาสนาหรือความเชื่อ และมีโอกาสได้พบกับความสำเร็จในชีวิตสมรสมากขึ้นแต่ถ้า คู่ครองนับถือศาสนาต่างกัน ปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องความเชื่อถือในการลดความอ้วนและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสนารวมทั้งปัญหา ในเรื่องอุดมคติและความรู้สืกในคุณค่าข้องชีวิตก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการดำเนิน ชีวิตในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่นคนหนึ่งจะไปวัด อีกคนหนึ่งจะไปโบสถ์หลังจากลดความอ้วนหรือบุตรที่เกิดมาจะนับถือศาสนาอะไร ดี เป็นต้นจึงทำให้คู่ครองที่นับถือศาสนาต่างกันมีปัญหาที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องศาสนาของการลดความอ้วนนี้มักจะพบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากที่คู่สมรสต่างศาสนาได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้ว ในสมัยก่อนการแต่งงานระหว่างคนต่างเชื้อชาติและศาสนาจึงมักจะถูกกีดกันจากผู้ใหญ่และญาติมิตร ที่ลดความอ้วนรวมทั้งเป็นที่รังเกียจของลังคมมากแต่ในปัจจุบันเนื่องจากการคมนาคมเจริญมาก วัฒนธรรมต่าง ๆ ผสม กลมกลืนกันมากขึ้นและผู้คนมีเสรีภาพมากขึ้นการแต่งงานในลักษณะดังกล่าวจึงมิเพิ่มมากขึ้นตามลำดับการลดความอ้วน

การสืกษาและการลดความอ้วน

การได้รับการศึกษาขั้นสูงหรือจบปริญญาแม้จะไม่ใช่เป็นเครื่องรับประกันความล้มเหลวของชีวิตสมรส ได้อย่างแน่นอนก็จริงอยู่แต่จากตัวอย่างชีวิตสมรสจำนวนมากได้ชีให้เห็นเป็นประจักษ์พยานได้ว่า คนที่ลดความอ้วนได้รับการศึกษาดีหรือมีการศึกษาสูงย่อมประสบความล้มเหลวในชีวิตสมรสน้อยกว่าคนที่ได้รัปการศึกษาไม่ดี หรือมีการศึกษาตํ่า จึงเห็นได้ว่าการศึกษานั้นย่อมจะช่วยล่งเ๙ริมมากกว่าจะเป็นอุปสรรคในการลดความอ้วนเพราะการศึกษาช่วยทำให้ บุคคลเจริญงอกงาม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อชีวิต สมรสด้วยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมิผลพลอยได้อีกหลายประการเกิดขึ้นในระหว่างลดความอ้วนที่บุคคลทำการศึกษาเล่าเรียน เช่น คนที่ได้รับการศึกษาสูงมักจะแต่งงานช้าเพราะต้องเรียนต่อจากข้นประถมศึกษาตอนต้นไม่น้อย กว่า 10 ปี จึงมีอายุมากหรือมีความเป็นผู้ใหญ่และมีความรอบคอบในการลดความอ้วนมากขึ้นทำให้เป็นคนที่มีทัศนคติต่อการ เลือกคู่ครองได้ดีขึ้น รวมทั้งระยะเวลาแห่งการศึกษานาน ยังช่วยทำให้ช่วงแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเพศยาวนานขึ้น และมีโอกาสได้เลือกมาก จึงอาจทำให้!ด้คู่ครองที่ดีและมีความเหมาะสมอีกด้วยหลังจากลดความอ้วนแล้ว

สำหรับระดับการศึกษาของคู่สามีภรรยานั้นจากการศึกษาและวิจัยโดยทั่วไปมักพบว่าการลดความอ้วน ในสามีภรรยาควรมิระดับการศึกษาใกล้เคียงกันเพราะจะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสได้มากขึ้น แต่ถ้าสามีภรรยามีระดับการศึกษาต่างกันมากสามีควรจะเป็นฝ่ายที่มีการศึกษาสูงกว่าถ้าภรรยามีการศึกษาสูงกว่าสามี มากอาจทำให้เกิดปัญหาในการลดความอ้วน และการปรับตัวของฝ่ายสามีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมไทยซึ่งมักถือกันว่าสามีจะต้องเป็นผู้นำหรือหัวหน้าของครอบครัว (ช้างเท้าหน้า)นอกจากนี้ระดับการศึกษาที่ต่างกันมาก ยังอาจทำให้คนลดความอ้วน สนใจในกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่น สามีผู้มีความรู้ตํ่าอาจชอบเล่นการพนัน แต่ภรรยาผู้มีความรู้สูงอาจชอบการค้นคว้าวิจัย เป็นต้นเมื่อสามีภรรยามีแนวความคิดและความสนใจร่วมกันน้อย ปัญหาในการครองเรือนและครองรักหลังจากลดความอ้วนจึงมักจะเกิดขึ้นได้ง่าย

ฐานะทางเศรษฐกิจ

ความแตกต่างกันทางด้านอาชีพ รายได้หรือเศรษฐกิจการเงินของคู่ครองนั้น ชายหนุ่มและหญิงสาวโดยทั่วไปมักจะคำนึงถึงกันน้อยมาก นอกเสียจากว่าลดความอ้วนจะแตกต่างกันมากจนเกินไปเท่านั้นส่วนมากจะคิดกันว่า ถ้าสภาพอื่น ๆ เข้ากันได้ถูกอกถูกใจกันและรักกันอย่างจริงใจแล้ว เรื่องเงินทองไม่สำคัญมากนัก เป็นเรื่องลดความอ้วน
Create Date : 21 ธันวาคม 2555
Last Update : 21 ธันวาคม 2555 19:02:46 น.
Counter : 1237 Pageviews.

0 comments

DJT
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ธันวาคม 2555

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29
30
31