สวัสดีจ้า ยังคิดถึงกันซำเหมาเน้อ ^^
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
18 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
••.•´¯`•.•• โค้ดกรอบสำเร็จรูป 91 กรอบดอกไม้ สไตล์เก๋ๆ ••.•´¯`•.••


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=455 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img142.imageshack.us/img142/3028/91tlkk7.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img142.imageshack.us/img142/9112/91topya3.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img142.imageshack.us/img142/3541/91trzj6.gif" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img142.imageshack.us/img142/1650/91leftwo3.gif'); width: 85px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img142.imageshack.us/img142/2694/91rightlt2.gif'); width: 85px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img142.imageshack.us/img142/4686/91dlvw2.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img142.imageshack.us/img142/4417/91downrt6.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img142.imageshack.us/img142/9899/91drdj2.gif" border="0" ></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=455 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img371.imageshack.us/img371/9788/91tlqt2.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img243.imageshack.us/img243/2871/91topnc8.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img243.imageshack.us/img243/9959/91tral5.gif" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img371.imageshack.us/img371/8919/91leftqw6.gif'); width: 85px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img371.imageshack.us/img371/1349/91rightbe1.gif'); width: 85px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img142.imageshack.us/img142/5651/91dluf3.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img371.imageshack.us/img371/3888/91downvl8.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img371.imageshack.us/img371/9457/91drbz2.gif" border="0" ></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=455 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img243.imageshack.us/img243/8651/91tlyg3.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img243.imageshack.us/img243/7520/91toppz8.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img243.imageshack.us/img243/469/91trfj9.gif" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img243.imageshack.us/img243/2200/91leftrg6.gif'); width: 85px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img243.imageshack.us/img243/5769/91rightqy2.gif'); width: 85px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img243.imageshack.us/img243/3433/91dllc4.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img243.imageshack.us/img243/473/91downva1.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img243.imageshack.us/img243/9620/91drpq3.gif" border="0" ></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=455 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img243.imageshack.us/img243/2428/91tlqm1.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img412.imageshack.us/img412/1290/91topro5.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img412.imageshack.us/img412/3325/91tryd2.gif" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img243.imageshack.us/img243/2931/91leftil8.gif'); width: 85px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img243.imageshack.us/img243/4999/91rightvi9.gif'); width: 85px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img243.imageshack.us/img243/2755/91dlag3.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img243.imageshack.us/img243/9228/91downif1.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img243.imageshack.us/img243/9027/91dreb4.gif" border="0" ></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=455 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img440.imageshack.us/img440/2496/91tlfc8.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img440.imageshack.us/img440/9124/91topgr8.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img440.imageshack.us/img440/539/91trvi6.gif" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img412.imageshack.us/img412/9499/91leftpg7.gif'); width: 85px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img440.imageshack.us/img440/8899/91rightse4.gif'); width: 85px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img412.imageshack.us/img412/262/91dleh9.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img412.imageshack.us/img412/1656/91downqd3.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img412.imageshack.us/img412/6473/91drzr8.gif" border="0" ></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=455 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img381.imageshack.us/img381/4/91tlqu9.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img408.imageshack.us/img408/2536/91topuk6.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img408.imageshack.us/img408/7572/91trhl9.gif" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img381.imageshack.us/img381/5209/91leftow5.gif'); width: 85px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img381.imageshack.us/img381/1838/91rightic1.gif'); width: 85px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img440.imageshack.us/img440/3650/91dlvj7.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img204.imageshack.us/img204/7261/91downpi8.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img204.imageshack.us/img204/5582/91drns0.gif" border="0" ></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=455 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img408.imageshack.us/img408/8656/91tlup6.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img408.imageshack.us/img408/6084/91tople8.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img408.imageshack.us/img408/7351/91trzs3.gif" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img408.imageshack.us/img408/6312/91leftcd6.gif'); width: 85px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img408.imageshack.us/img408/7039/91rightio1.gif'); width: 85px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img408.imageshack.us/img408/1137/91dlcz0.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img408.imageshack.us/img408/2544/91downll6.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img408.imageshack.us/img408/8491/91drme3.gif" border="0" ></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=455 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img340.imageshack.us/img340/4186/91tluu4.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img340.imageshack.us/img340/9966/91topqv8.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img340.imageshack.us/img340/3811/91trxr4.gif" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img340.imageshack.us/img340/3041/91leftpt2.gif'); width: 85px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img340.imageshack.us/img340/3829/91rightrk6.gif'); width: 85px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img408.imageshack.us/img408/8075/91dlee2.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img408.imageshack.us/img408/2498/91downey4.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img408.imageshack.us/img408/9459/91drkg6.gif" border="0" ></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width=455 align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img401.imageshack.us/img401/8370/91tlrz1.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img401.imageshack.us/img401/5202/91topyn6.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img401.imageshack.us/img401/7989/91trps7.gif" border="0"></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img515.imageshack.us/img515/7301/91leftml0.gif'); width: 85px" ></td><td align="center" valign="middle" style=" background-color: #ffffff">

เขียนข้อความ

</td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img204.imageshack.us/img204/6567/91righttp0.gif'); width: 85px" ></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><img src="//img340.imageshack.us/img340/7469/91dlrd3.gif" border="0" ></td><td align="center" valign="middle" style="background-image: url('//img515.imageshack.us/img515/2237/91downjg6.gif')" ></td><td align="center" valign="middle"><img src="//img515.imageshack.us/img515/3250/91drve3.gif" border="0" ></td></tr></tbody></table>Create Date : 18 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 18 พฤศจิกายน 2551 4:20:06 น. 0 comments
Counter : 2405 Pageviews.

KungHangGerman
Location :
ปทุมธานี Denmark

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 50 คน [?]


คู่มือแต่งบล็อค

❤ โค้ดสำหรับมือใหม่ ❤
++++++++++++++++++
❤ Code ภาพมุมบล็อก ❤
++++++++++++++++++
❤ ตารางสี 1 ❤
++++++++++++++++++
❤ ตารางสี 2 ❤
♥♥ สัญลักษณ์แต่งบล็อค ♥♥

(¯`•._.•[_]•._.•´¯) °o.O_O.o°
×÷•.•´¯`•)»_«(•´¯`•.•÷×.。.:✿✿
(×´¯`v^••_••^v´¯`×)☀☁☂☃☄
••*´¨¯¨`*••lll••*´¨¯¨`*••*.:゚‘゚・
••.•´¯`•.•• (¯`•._)_(_.•`¯)。◕‿◕。✎
Oº°‘¨lll¨‘°ºO —(••÷[_]÷••)—•°∴☆
׺°”˜`”°º× พิมพ์ ׺°”˜`”°º×✟ஐ
<º))))><.•_•.><((((º>(¯`•¸•´¯)
–•(-• •-)•–lll «-(¯`v´¯)-»(◕〝◕)*.♡
—•ï¡÷¡ï•_•ï¡÷¡ï•—¸.´)(`•[_]•´)(` .¸
▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♪ ☆❉❊❋❖❤
(¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯) (◡‿◡✿)
(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)(◕‿◕✿)
☼ ♂♀♠♣♥❤◎☺☻☼▧▨♨◐◑↔↕▪
★... ...*★.• •*.:。✿✲-•*¤°•★
❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷
☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌♦◊ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙
]]...¤¸¸.•´¯`•.¸•..>>--» [[«--<<
•:*´¨`*:•.☆❤`•.¸¸.•´´¯`••


   online nowFriends' blogs
[Add KungHangGerman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.