You're still in my heart.
Group Blog
 
<<
เมษายน 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
23 เมษายน 2553
 
All Blogs
 
เทคนิคง่าย ๆ ในการจูงใจลูกน้องเทคนิคง่าย ๆ ในการจูงใจลูกน้อง
ด้วยวิธี D-R-I-V-E


D - Development
การพัฒนาและฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ
จูงใจลูกน้องให้ทำงานได้ คงไม่มีลูกน้องคนไหน
อยากที่จะทำงานกับหัวหน้าที่ไม่เคยคิดที่จะส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้พวกเค้ามีความรู้และความสามารถที่เพิ่มขึ้น
ขอให้หัวหน้างานตระหนักไว้เสมอว่า ไม่ต้องกลัวลูกน้องจะเก่ง
หรือดีกว่าตนเอง แบบว่ากลัวลูกน้องจะเลื่อยขาเก้าอี้
จนเป็นเหตุให้หัวหน้างานไม่สนใจที่จะพัฒนาลูกน้องเลย
ทั้งนี้การพัฒนาลูกน้องนั้นมีหลากหลาย
วิธีที่หัวหน้างานสามารถทำได้ เช่น

- การสอนงาน (Coaching) : เพื่อให้ลูกน้องเข้าใจวิธีการ
และขอบเขตหน้าที่งานที่ต้องรับผิดชอบ
- การส่งลูกน้องเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
(In House and Public Training) :
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น
- การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting):
เพื่อช่วยลูกน้องในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- การโยกย้ายสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) :
เพื่อส่งเสริมให้ลูกน้องเกิดทักษะที่หลากหลาย
(Multi-Skill) มากขึ้น


R - Relation
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับและลูกน้อง
เป็นสิ่งที่หัวหน้างานไม่ควรเพิกเฉย
เพราะสัมพันธภาพที่ดีจะทำให้ลูกน้องอุทิศ
และตั้งใจในการทำงานให้กับคุณอย่างจริงใจมิใช่การบังคับ
ทั้งนี้วิธีการในการเสริมสร้างให้คุณเองมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกน้อง
เช่น การพาลูกน้องไปเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น
เนื่องในโอกาสพิเศษซึ่งอาจจะเป็นเลี้ยงวันเกิด
เลี้ยงลูกน้องกรณีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
หรือการเริ่มต้นทักทายลูกน้องก่อน ....
หรือการถามเรื่องอื่น ๆ กับลูกน้องบ้างที่ไม่ใช่เรื่องงาน
หรือการซื้อของฝากหรือของเล็ก ๆ น้อย ๆให้ลูกน้อง
ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัน/โอกาสพิเศษ
หรือการรับฟังและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ของลูกน้องที่ไม่ใช่ปัญหาจากการทำงาน
หรือการสร้างอารมณ์ขันกับลูกน้องการสร้างรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะกับลูกน้องบ้าง


I - Individual Motivation
ลูกน้องแต่ละคนมีหลากหลายสไตล์
บางคนเงียบไม่ชอบแสดงออก บางคนชอบเอะอะโวยวาย
บางคนคิดมาก บางคนขี้น้อยใจ ดังนั้นในฐานะของหัวหน้างาน
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ลูกน้องแต่ละคน
ว่าพวกเค้ามีนิสัย บุคลิกลักษณะและความต้องการอย่างไร
แต่ละคนจะมีแบบฉบับเฉพาะที่แตกต่างกันไป
การจูงใจลูกน้องจึงย่อมต้องแตกต่างกันไป
ตามลักษณะนิสัยของแต่ละคน จงอย่าใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่งกับลูกน้องหลาย ๆ คนที่มีความต่างกัน
เช่น หากพบว่าลูกน้องของตนชอบที่จะ
แสดงความคิดสร้างสรรค์หัวหน้าควรจะมอบหมายงาน
ที่ส่งเสริมให้พวกเค้าได้ใช้ความคิดและสามารถนำเสนอ
แนวคิดต่างๆ กับคุณได้หรือหากลูกน้องของคุณ
เป็นคนชอบโวยวายเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกับคุณ
คุณเองในฐานะหัวหน้างานควรจะสงบนิ่ง
และพูดคุยกับลูกน้องอย่างมีเหตุผล
เพื่อจูงใจให้ลูกน้องเห็นด้วยกับคุณ


V - Verbal Communication
คำพูดเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ส่งผลทั้งด้านบวก
และด้านลบกับตัวคุณเองในฐานะของหัวหน้างาน
บางครั้งการไม่พูดหรือนิ่งเฉย จะดูดีกว่าการพูดออกไป
โดยเฉพาะคำพูดในทางลบที่อยากให้คุณจงหลีกเลี่ยง
ได้แก่ คำพูดที่ประชดประชันเหน็บแนม
คำพูดที่ออกคำสั่งโดยไม่มีเหตุผล
คำพูดดูถูกความสามารถของลูกน้อง
คำพูดที่ปัดความรับผิดชอบหรือโยนความผิดให้กับลูกน้อง
คำพูดที่นินทาลูกน้องลับหลัง คำต่อว่าลูกน้อง
ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือต่อหน้าผู้อื่น
จงพยายามเลือกใช้คำพูดทางบวกที่สร้างสรรค์
และจูงใจลูกน้องให้พวกเค้าอยากทำงานให้กับคุณ
เช่น พูดชดเชยเมื่อลูกน้องทำงานสำเร็จ
พูดให้กำลังใจเมื่อลูกน้องวิตกกังวลหรือเผชิญปัญหา
พูดกล่าวแสดงความขอบคุณเมื่อลูกน้องทำงานให้
พูดเสริมกำลังใจถึงความเชื่อมั่นว่าลูกน้องสามารถ
ทำงานนั้น ๆ ได้สำเร็จ


E - Environment Arrangement
สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถ
จูงใจลูกน้องให้อยากทำงาน เพื่อมิให้ลูกน้องรู้สึก
จำเจหรือเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมแบบเดิม ๆ
พบว่ามีหลากหลายวิธีที่คุณสามารถเลือกใช้
เพื่อสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
เช่น การปรับเปลี่ยนรูปโฉมออฟฟิศใหม่
ไม่ว่าเป็นการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ใหม่.
หรือการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการทำงานต่าง ๆ ให้พร้อมในการทำงาน....
หรือการอนุญาตให้ลูกน้องเปิดเพลงเบา ๆ
ฟังเพื่อคลายความตึงเครียดในการทำงาน....
หรือการสร้างทีมงานให้เป็นทีมแห่งการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งทีมงานนักอ่านขึ้น
โดยการมอบหมายให้ลูกน้องอ่านหนังสือ
ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและนำมาเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟัง ...
หรือการจัดประชุมร่วมกันอาจเป็นเดือนละครั้ง
หรือสองครั้งตามความเหมาะสมเพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันทั้งนี้คุณอาจใช้เวที
ของการประชุมเพื่อแจ้งให้พนักงานรับทราบถึง
นโยบายของบริษัทโดยทั่วไปผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลถูกกำหนดโดยแรงจูงใจ ความสามารถ
และสภาพแวดล้อมของงาน ถ้าบุคลขาดความสามารถ
ผู้บริหารสามารถให้การฝึกอบรมได้ ถ้าสภาพแวดล้อมของงานไม่ดี
ก็สามารถปรับปรุงได้ดีขึ้นได้ แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องแรงจูงใจแล้ว
งานของผู้บริหารมีเป็นสิ่งท้าทายมากขึ้น พฤติกรรมของบุคคล
จะซับซ้อนและวิเคราะห์ได้ยาก ทำไมถึงไม่มีแรงจูงใจ
จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ดังนั้นการจูงใจจึงมีความสำคัญ
เพราะ การจูงใจกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับปัจจัยสามอย่างคือ
ความสามารถ สภาพแวดล้อม และแรงจูงใจThank you FW:Mail. "Nongning:KKU."

Create Date : 23 เมษายน 2553
Last Update : 23 เมษายน 2553 0:38:28 น. 41 comments
Counter : 1848 Pageviews.

 
เจิมๆๆๆเจิมๆๆๆ
ดีเลยค่ะ..จะจำไว้ใช้กับน้องๆที่ office
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:0:19:20 น.  

 
แวะมาหาเจ้าของบ้านหลังนี้ตอน ดึ๊ก ดึก

เพื่อที่จะบอกว่า ขอให้หลับฝันดีนะคะ


โดย: cd2lucky วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:3:21:50 น.  

 
บล๊อกสวยหงาน ขอบคุณมากๆที่แวะไปทักทายกันที่บล๊อกนะค๊ะ

นัทกำลังจะกลับเมืองไทยวันที่ยี่สิบเก้านี้แหล่ะค่ะ..เลยอดแอบๆกลัวไม่ได้...

มีความสุขมากๆนะค๊ะ


โดย: Why England วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:4:56:51 น.  

 


มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาอ่านเพื่อเป็นความรู้ครับ จริง ๆ แล้วผมชอบอ่านเรื่องราวประมาณว่าเป็น ฮาว-ทู ต่าง ๆ ครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:21:16:02 น.  

 
ขอบคุณค่ะ..ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้และใช้ได้จริงๆ ในสังคมการทำงานที่ดี...จะขอนำไปใช้นะคะ...มีความสุขมากๆ ค่ะคุณรัตน์


โดย: deeplove วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:9:08:29 น.  

 
แวะมาสวัสดีค่ะ
อ่านแล้วได้ประโยชน์ดีจังค่ะ จำเอาไว้ เผื่อมีลูกน้องกะเขาบ้าง..อิอิ


โดย: Neilnuch_T วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:11:44:32 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่รัตน์
คิดถึงเหมือนกัน
พี่รัตน์สบายดีใช่มั้ยคะ ^^


โดย: nupaew วันที่: 25 เมษายน 2553 เวลา:14:57:37 น.  

 
ย่องมาทักทายพี่รัตน์ค่ะ
พร้อมกับความคิดถึงและเป็นห่วง
พี่รัตน์สบายดีใช่ไหมค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:7:15:33 น.  

 สวัสดีวันจันทร์จ๊ะคุณรัตน์ขา


ขอให้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตนะคะ

คิดถึงเสมอนะคะ

โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:7:17:08 น.  

 
พี่รัตน์พักผ่อนมาก ๆ นะค่ะ
คนใกล้ตัวฝิ่นหลายคนก็มีบอลลูนเป็นของตัวเอง
ตอนนี้เดินปล๋อเที่ยวต่างประเทศแบบไม่กลัวเหนื่อย
บอกใครก็ไม่เชื่อ
ว่ามีบอลลูนอยู่ในตัว


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:7:24:50 น.  

 หวัดดีวันอังคารจร้า


ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันอากาศร้อนๆ นะจ๊ะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:12:57:08 น.  

 

มาทักทายอีกรอบครับ

จะมาชวนไปอ่านเรื่องใหม่ที่บล็อกของผมครับ

ไม่อยากจะเล่าเลย ... เมื่อคืนโดนผัวสะกิดด้วยล่ะ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:14:56:32 น.  

 
หวัดดีค่ะพี่รัตน์ เป็นยังไงบ้างเอ่ย งานยังยุ่งเหมือนเดิมมั้ยคะ


คิดถึงค่ะ


โดย: Summer Flower วันที่: 27 เมษายน 2553 เวลา:17:28:47 น.  

 


โดย: แหม่ม (Chulapinan ) วันที่: 29 เมษายน 2553 เวลา:19:56:03 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณรัตน์ มาสวัสดีดึกหน่อย...บีจีหวานมากค่ะ ตามปกติเป็นคนชอบสีชมพู มาเห็นดอกกุหลาบชมพูไหลหลงเลยค่ะ...คุณรัตน์สบายดีป่ะคะ...หลังจากหายเงียบไปนานมาก...ก็คงจำกันไม่ได้และมั๊งคะ...คืนนี้หลับฝันดีนะคะ


โดย: deeplove วันที่: 2 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:57:47 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันวันอังคารแสนสุขใจจ้าคุณรัตน์ที่น่ารัก
ทฤษฎีบางทีก็รู้กัน แต่ไม่นำไปปฏิบัติค่ะโดย: หอมกร วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:13:06:05 น.  

 


หลับฝันดีนะคะคุณรัตน์


โดย: deeplove วันที่: 8 พฤษภาคม 2553 เวลา:0:34:27 น.  

 ทักทายกันวันสีเขียวจร้าคุณรัตน์emoขอให้มีความสุข รักษาสุขภาพนะคะemo


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 12 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:35:46 น.  

 

" ขอให้ปลอดภัย...และมีความสุข...น๊ะครับ "


โดย: ตาติ๊ก.............เองน๊ะครับ (สกุลเพชร ) วันที่: 14 พฤษภาคม 2553 เวลา:12:00:24 น.  

 
ขอบคุณมากเลยเทคนิคนี้...แผมแจกน้ำแข็งไสด้วย


โดย: panwat วันที่: 15 พฤษภาคม 2553 เวลา:3:01:03 น.  

 ทักทายยามค่ำจร้าคุณรัตน์...ซำบายดีนะคะ....

ดีใจค่ะที่คุณรัตน์ชอบ คิดถึงเสมอนะคะจุ๊บๆ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 17 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:09:08 น.  

 
เห็นแว๊ปๆที่บล็อคหนุ่มน้อยฯบางประกง
จึงตามมาทันทีค่ะ
สบายดีนะคะโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 17 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:53:16 น.  

 
โลโก้ ของบล็อกหายไปใหนครับ?


โดย: panwat วันที่: 17 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:37:12 น.  

 
ขอบคุณ คุณรัตน์ มากครับที่แวะ เวียนที่บอล์คผมเสมอครับ

...ขอให้สุขกาย และสบายใจครับ


โดย: nai-nu-19 วันที่: 18 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:57:43 น.  

 


โดย: panwat วันที่: 18 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:51:11 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณรัตน์...ไม่ได้อัพบล๊อกนานแล้วเหมือนกันนะคะ แต่กุหลาบที่บล๊อกยังสีสวยเหมือนเดิมค่ะ...ฝันดีนะคะ


โดย: deeplove วันที่: 20 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:09:59 น.  

 
Photobucket


แวะมาเยี่ยมเยียนกันนะคะ คิดถึงคุณรัตน์เสมอค่ะโดย: นายกุหลาบ วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:0:22:10 น.  

 
ตัวอย่าง เรื่อง...โป๊ะแตก...เด้อครับเด้อ..(เปิดดูเองน้ะ)

( คิดถึงครับ...จึงหยิบมาฝากในยามเครียดๆน่ะ...ฮิฮิ )โดย: ตาติ๊ก...น๊ะครับ (สกุลเพชร ) วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:28:22 น.  

 

แวะมาคิดถึงคุณรัตน์ก่อนนอนค่ะ
หลับฝันดีเน๊าะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:52:58 น.  

 
สวัสดีตอนเย็นครับคุณกุลรัตต์...สบายดีครับ..หวังว่าคุณก็เช่นกันนะครับ


โดย: panwat วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:14:07 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...รู้ในสิ่งที่เห็น และเห็นในสิ่งที่รู้...
สวัสดีเช้าวันพุธค่ะี่พี่รัตน์
คิดถึงพี่รัตน์เสมอ
พี่รัตน์สบายดีนะค่ะemo


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:7:04:56 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาส่งยิ้มให้กันในวันทำงานกลางสัปดาห์จ้า
คุณรัตน์ที่น่ารักเสมอ
นู๋ฝิ่นคงคิดถึงคุณรัตน์แย่เลยนะคะเนี่ยโดย: หอมกร วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:11:30:03 น.  

 
อ่านกี่ครั้งๆ ก็ยิ้มได้ อ่านแล้วสบายใจสำหรับคนเป็นหัวหน้าถ้าทำได้จะเป็นบุญกับลูกน้อง สำหรับคนเป็นลูกน้องก็เตรียมตัวอ่านไว้เผื่อจะได้เป็นหัวหน้าสักวันหนึ่ง..เพราะหน้านี้เป็นบทความที่ดี มันคือความจริง...ที่ทำให้สังคมการทำงานสงบและอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ...ฝันดีนะคะคุณรัตน์


โดย: deeplove วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:46:38 น.  

 
จับลูกน้องมาลงเรือลำเดียวกัน
จะอยู่หรือตายก็ต้องช่วยกันพายช่วยกันจ้ำ.เน๊อะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:15:19:50 น.  

 แวะมาส่งเข้านอนคร๊าบ...ฝันดีราตรีสวัสดิ์ก๊าบ...

คิดถึงคุณรัตน์เช่นกัน อ้อยสบายดีจ๊ะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:21:42:06 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันวันอังคารแสนสุขใจจ้า
เดินทางปลอดภัยนะคะคุณรัตน์ที่น่ารักเสมอโดย: หอมกร วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:7:49:17 น.  

 
เที่ยวให้สนุก เดินทางปลอดภัยไร้กังวลนะคะคุณรัตน์ กลับมาถ้ามีเวลาก็มาเล่าทริปบ้างนะคะ...มีความสุขมากๆ ค่ะ


โดย: deeplove วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:14:56:24 น.  

 
คุณรัตน์สบายดีนะคะ โรสไม่ค่อยได้เข้ามา แต่ก็ระลึกถึงเสมอนะคะ


โดย: นายกุหลาบ วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:21:11:11 น.  

 
แวะมาส่งความคิดถึงค่ะ
สบายดีนะคะ..รักาสุขภาพด้วยมุมหนึ่งจากรถไฟเหนือสะพานข้ามแม่น้ำแคว..ค่ะ
ถ่ายมาฝากเพื่อนบล็อคโดยเฉพาะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:22:59:53 น.  

 
สวัสดีวันสีส้มจร้า มีความสุขมั่ก ๆ น้า ^_^


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:13:47:16 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะคุณรัตน์ สบายดีป่ะคะ...ไม่อัพบล๊อกเลยเหรอคะ...คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: deeplove วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:20:38:47 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
kulratt
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
"Working woman ค่ะ ..ว่างจากงานประจำที่ออฟฟิศ ก็เข้ามาเขียนบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนสาระดีๆกับเพื่อนๆ....ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนค่ะ...ว่างๆแวะเข้ามาทักทายกันนะคะ"
Friends' blogs
[Add kulratt's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.