Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2552
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
17 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 
: 9 : table -กรอบแบบเรียบ เรียบ (1)
มุมสะสมของแต่งบล็อค 2

กรอบนี้หาเอามาจากเว็บต่างๆค่ะ
เห็นน่ารักดี ลองทำดูลองผิดลองถูกอยู่นาน
เลยอยากเอามาเก็บไว้ จะได้หยิบใช้อย่างสะดวก
ใครชอบชิ้นไหนก็หยิบไปใช้และเซฟไปเก็บไว้ได้เลยนะค่ะ

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/1-7.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/yoko-1.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/2-7.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr><tr><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/tate-1.gif); border="0" width="10"></td><td style="background-image: whiet url();"><center>
เขียนข้อความตรงนี้

</center></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/tate-1.gif); border="0" width="10"></td></tr><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/3-7.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/yoko-1.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/4-7.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr></table>


<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/1-7.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/yoko-1.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/2-7.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr><tr><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/tate-1.gif); border="0" width="10"></td><td style="background-image: whiet url();"><center>
เขียนข้อความตรงนี้

</center></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/tate-1.gif); border="0" width="10"></td></tr><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/3-7.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/yoko-1.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/4-7.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr></table>


<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/1-6.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/yoko-1.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/2-6.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr><tr><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/tate-1.gif); border="0" width="10"></td><td style="background-image: whiet url();"><center>
เขียนข้อความตรงนี้

</center></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/tate-1.gif); border="0" width="10"></td></tr><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/3-6.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/yoko-1.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/4-6.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr></table>


<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/1-5.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/top-4.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/2-5.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr><tr><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/left-4.gif); border="0" width="10"></td><td style="background-image: whiet url();"><center>
เขียนข้อความตรงนี้

</center></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/right-4.gif); border="0" width="10"></td></tr><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/3-5.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/bottom-4.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/4-5.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr></table>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/1-4.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/top-3.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/2-4.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr><tr><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/left-3.gif); border="0" width="10"></td><td style="background-image: whiet url();"><center>
เขียนข้อความตรงนี้

</center></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/right-3.gif); border="0" width="10"></td></tr><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/3-4.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/bottom-3.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/4-4.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr></table>


<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/1-5.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/top-4.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/2-5.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr><tr><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/left-4.gif); border="0" width="10"></td><td style="background-image: whiet url();"><center>
เขียนข้อความตรงนี้

</center></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/right-4.gif); border="0" width="10"></td></tr><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/3-5.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/bottom-4.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/4-5.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr></table>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/1-2.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/top-1.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/2-2.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr><tr><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/left-1.gif); border="0" width="10"></td><td style="background-image: whiet url();"><center>
เขียนข้อความตรงนี้

</center></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/right-1.gif); border="0" width="10"></td></tr><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/3-2.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/bottom-1.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/4-2.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr></table>


<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/1-1.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/top.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/2-1.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr><tr><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/left.gif); border="0" width="10"></td><td style="background-image: whiet url();"><center>
เขียนข้อความตรงนี้

</center></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/right.gif); border="0" width="10"></td></tr><tr><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/3-1.gif" border="0" width="20" height="20"></td><td align="center" style="background-image: url(//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/bottom.gif); border="0" height="10"></td><td><img src="//i236.photobucket.com/albums/ff4/kukkai81/table/4-1.gif" border="0" width="20" height="20"></td></tr></table>


Create Date : 17 พฤษภาคม 2552
Last Update : 17 พฤษภาคม 2552 19:54:20 น. 0 comments
Counter : 1130 Pageviews.

ยายกุ๊กไ่ก่
Location :
อุบลราชธานี
Malaysia

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
Friends' blogs
[Add ยายกุ๊กไ่ก่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.