ชอบกิน ชอบเที่ยว แต่มะมีตังค์ รูปภาพ
เพลงฮิต เกมส์ เกมส์ปลูกผัก เกมส์ทําอาหาร
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
7 ธันวาคม 2552
 
All Blogs
 
ชาติมหาอำนาจรัสเซีย

ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 รัสเซียเพิ่งเริ่มปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบยุโรปตะวันตก โดยมีผู้นำคนสำคัญ คือ พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ รัสเซียให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปด้านการทหาร ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลสองประการ คือ

ประการแรก รัสเซียถูกล้อมด้วยประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย
ประการที่สอง รัสเซียมีความปรารถนาที่จะหาทางออกทางทะเล แต่ขณะนั้นตุรกีแห่งอาณาจักรออตโตมัน มีอำนาจอยู่ทางตอนใต้บริเวณทะเลดำ ส่วนทางเหนือสวีเดนครอบครองพื้นที่ออกสู่ทะเลบอลติก ทางด้านตะวันตกมีโปแลนด์ที่ตั้งขวางเส้นทางบกจากรัสเซียไปสู่ยุโรปตะวันตก

โอกาสของรัสเซียเริ่มต้นด้วยการทำสงครามกับตุรกี เมื่อ ค.ศ. 1695 ในนามของสันนิบาตอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อครอบครองเมืองเอซอฟบริเวณปากแม่น้ำดอน ซึ่งเป็นเมืองออกสู่ทะเลดำ ครั้งแรกรัสเซียยึดเมืองนี้ไม่ได้ พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 จึงทรงปฏิรูปกองทัพ อย่างจริงจังโดยจ้างทหารจากยุโรปตะวันตกมาฝึกฝน ทำให้กองทัพรัสเซียมีความเข้มแข็งจนยึดเมืองเอซอฟได้ในปีถัดไป ชัยชนะเหนือตุรกีในครั้งนี้ทำให้พระเจ้าปีเตอร์ทรงตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของชาวยุโรปตะวันตก พระองค์จึงโปรดให้ส่งเด็กหนุ่มชาวรัสเซียไปศึกษาที่ยุโรปและปรับปรุงประเทศเป็นแบบยุโรปตะวันตก

พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 ทรงวางแผนทำสงครามกับสวีเดนเพื่อครอบครองดินแดนชายฝั่งบอลติก พระองค์จึงผูกมิตรกับโปแลนด์ ซึ่งเป็นศัตรูเก่าและเดนมาร์กที่มีความขัดแย้งกีบสวีเดนมาแต่เดิม ในที่สุดรัสเซียจึงทำสงครามกับสวีเดน ที่เรียกว่าสงครามแห่งภาคเหนือ ในระยะแรกสวีเดนได้เปรียบในสงคราม แต่ต่อมารัสเซียใช้วิธีเมื่อยึดดินแดนสวีเดนได้บางส่วนแล้วสร้างป้อมปราการขึ้นในปี 1703 เพื่อใช้เป็นที่บัญชาการรบ อย่างไรก็ตามขณะที่รัสเซียทำสงครามกับสวีเดน รัสเซียได้เสียเมืองเอซอฟคืนให้กับตุรกีซึ่งเป็นพันธมิตรของสวีเดน ส่วนสวีเดนทำสงครามกับรัสเซียต่อไปจนถึงปี 1721 สงครามจึงยุติลงโดยสวีเดนเสียดินแดนชายฝั่งทะเลบอลติกให้กับรัสเซีย ทำให้รัสเซียมีดินแดนติดทะเลบอลติกตามความใฝ่ฝัน และมีผลให้รัสเซียก้าวขึ้นมามีอิทธิพลในยุโรปโดยเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในโปแลนด์ เช่น สนับสนุนชาวโปล์ ที่นิยมรัสเซียขึ้นเป็นกษัตริย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญก่อให้เกิดสงครามชิงราชสมบัติโปแลด์ระหว่าง ค.ศ. 1733-1735 โดยรัสเซียรบชนะฝรั่งเศส ทำให้รัสเซียสามารถสถาปนาชาวโปล์ผู้นิยมรัสเซียเป็นกษัตริย์ได้สำเร็จ นอกจากนี้รัสเซียยังขยายอิทธิพลเข้าไปในแคว้นเยอรมันทางตอนเหนือ ในฐานะมหาอำนาจในทะเลบอลติกแทนสวีเดนที่หมดอำนาจลง

ภายหลังรัชกาลพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จักรพรรดิรัสเซียองค์ต่อๆ มาไม่อาจสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศได้ดังแต่ก่อน เช่น การที่รัสเซียเข้าร่วมสงครามเจ็ดปีระหว่าง ค.ศ. 1756-1763 เพราะไม่ต้องการให้ปรัสเซียมีอำนาจและต้องการแย่งชิงดินแดนทางตะวันออกของปรัสเซีย รัสเซียจึงร่วมมือกับออสเตรียและฝรั่งเศสโจมตีปรัสเซียหลายครั้งแต่กองทัพรัสเซียกลับเป็นฝ่ายแพ้ต้องล่าถอย แต่ภายหลัง ค.ศ. 1762 รัสเซียเปลี่ยนรัชกาลซึ่งจักรพรรดิรัสเซียองค์ใหม่ ทรงเป็นมิตรกับปรัสเซีย แต่ทรงเป็นศัตรูกับออสเตรียและฝรั่งเศส ผู้นำรัสเซียองค์ต่อมาไม่มีนโยบายทำสงครามกับปรัสเซีย แต่มุ่งปรับปรุงประเทศดังเช่น พระนางแคเธอรีนมหาราชที่ขึ้นครองราชย์ เมื่อ ค.ศ. 1762 ได้ทำการปฏิรูปการปกครอง กฎหมายและสังคม พระนางทรงปฏิรูปการศึกษาและจัดการสังคมสงเคราะห์ เช่น การศึกษาสตรี ตั้งโรงเลี้ยงเด็กกำพร้า ปฏิรูปเศรษฐกิจและการค้า การแพทย์ ส่วนนโยบายด้านการต่างประเทศ พระนางแคเธอรีนมหาราชปรารถนาที่จะผนวกโปแลนด์เข้าเป็นของรัสเซีย อีกทั้งยังพยายามแย่งชิงดินแดนบริเวณทะเลดำจากตุรกีเพื่อความเป็นชาติมหาอำนาจในยุโรป โดยพระนางได้ใช้ทั้งกำลังทหารเข้ายึดโปแลนด์ และใช้วิธีทางการทูตเจรจากับปรัสเซียกับออสเตรียเพื่อแบ่งโปแลนด์ ในที่สุดเมื่อ ค.ศ. 1772 ปรัสเซีย ออสเตรียและรัสเซียจึงได้ดินแดนบางส่วนของโปแลนด์ผนวกเข้ากับดินแดนของตน สำหรับรัสเซียนั้นได้ดินแดนบางส่วน เช่น ลิทัวเนียและดินแดนลุ่มน้ำดนีเปอร์ซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียและนับถือคริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์เธอร์ดอกซ์ ขณะนั้นชาวโปล์พยายามต่อต้านอำนาจรัสเซียแต่ไม่สำเร็จ เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุโรปเนื่องจากการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1789 ทำให้ออสเตรีย ปรัสเซียหันไปทำสงครามกับฝรั่งเศส โดยปล่อยให้รัสเซียส่งกองทัพบุกโปแลนด์และปราบปรามชาวโปล์ผู้รักชาติอย่างรุนแรง เมื่อปี 1796 จากนั้นจึงร่วมกันแบ่งโปแลนด์โดยรัสเซียได้ดินแดนส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่านโยบายของพระนางแคเธอรีนมหาราชเกี่ยวกับโปแลนด์ประสบความสำเร็จ แต่ยังเหลือดินแดนบริเวณทะเลดำเพียงด้านเดียว ที่รัสเซียต้องยึดครองให้ได้

วิธีการที่พระนางแคเธอรีนแย่งชิงดินแดนบริเวณทะเลดำคือ การทำสงครามกับตุรกี โดยอ้างสาเหตุที่ตุรกีช่วยกลุ่มชาวโปล์ผู้รักชาติ ต่อสู้กับรัสเซีย ตั้งแต่ ค.ศ. 1771 สงครามระหว่างรัสเซียกับตุรกีในรัชกาลของพระนางจึงเริ่มต้นและยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันรัสเซียได้ใช้วิธีทางการทูต เช่น เจรจาเป็นพันธมิตรกับออสเตรียเพื่อร่วมรบกับตุรกี ในที่สุดสงครามยุติลงในปี 1792 โดยตุรกีเป็นฝ่ายแพ้ต้องยอมรับว่าดินแดนไครเมียในบอลข่านเป็นของรัสเซีย และต้องยกดินแดนต่างๆ ในลุ่มน้ำดนีเปอร์ให้รัสเซีย

ผลงานของพระนางแคเธอรีนมหาราชทำให้รัสเซียบรรลุความปรารถนาที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช คือ ทำให้จักรวรรดิรัสเซียมีทางออกทางทะเลบอลติกและทะเลดำที่มีทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 รัสเซียซึ่งเดิมเป็นเพียงชาติล้าหลังที่มีที่ตั้งอยู่ทางยุโรปตะวันออกได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งในยุโรป
Create Date : 07 ธันวาคม 2552
Last Update : 7 ธันวาคม 2552 20:31:56 น. 24 comments
Counter : 3258 Pageviews.

 
น่าจะระบุลงไปว่าทางออกสู่ทะเลทางฝั่งบอลติกที่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยึดมาได้จากสวีเดนนั้น ต่อมาพระองค์ได้ทรงสร้างเมืองขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวพระองค์เองชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์สเบริกก์ ซึ่งสร้างนผืนดินที่เป็นหนองน้ำและต้องสังเวยชีวิตแรงงานชาวรัสเซียนับแสนในการสร้างเมืองแห่งนี้ ต่อมาเมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองหลวงของอณาจักรรัสเซียหลายครั้งด้วยกัน ตรงนี้คือหัวใจสำคัญของบทความ แต่น้องแอ้มกลับไปให้ความสำคัญกับเมืองเอซอฟบนคาบสมุทรไครเมียซึ่งไม่ได้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เท่ากับเซนต์ปีเตอร์สเบริกก์ ถือว่าพลาดไปนิดนึง บทบาทที่สำคัญอีกอย่างของซาร์ปีเตอร์ที่น้องละเลยที่จะกล่าวถึงก็คือการที่พระองค์ทรงสร้างกองทัพเรือที่ทันสมัย โดยถึงกับทรงเดินทางไปเรียนวิชาการต่อเรือมาจากพวกดัชท์ ดังนั้นเมื่อมีการเอ่ยถึงพระนามของพระองค์ สิ่งที่คนรัสเซียทั่วไปจะนึกถึง นอกจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรกก์แล้ว ก็คือทหารเรือนั่นเอง ส่วนสำหรับในรัชสมัยพระนางเจ้าแคทเธอรีนนั้น ผมไม่ค่อยจะไม่ค่อบจะมีข้อมูลเท่าไหร่ แต่ถ้าจำไม่ผิด ก็ในยุคของพระนางนี่แหละที่อณาจักรรัสเซียแผ่ขยายไปทางตะวันออกจนจรดมหาสมุทรแปซิฟิก

Image Hosted by ImageShack.us


โดย: piras วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:9:33:58 น.  

 
whenever you felt that your heart is going to breakdown
feel it with the love of God ask for his and then you will
find out what is the truth love in Your life as he does for me!


โดย: da IP: 203.144.144.164 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:29:37 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ร่ำรวยเงินทอง
เเละมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปทุกวันครับ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:0:08:23 น.  

 
สุขสันต์ วันเกิดจ้า


โดย: น้ำค้างหยกเก้าบุปผา วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:0:16:50 น.  

 


โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:0:24:22 น.  

 


โดย: veerar วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:0:49:02 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นนนี่มาแล้ว วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:2:49:24 น.  

 

สุขสันต์วันเกิด ขอให้พบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตนะค่ะ
โดย: brackleyvee วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:3:23:18 น.  

 
zwani.com
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: Ananas99 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:9:21:58 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดนะคะ

Photobucket


โดย: pinkyrose วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:9:40:12 น.  

 
จากใจ..ส่งมาให้ในวันเกิดของคุณค่ะ
สุขสันต์วันเกิดนะคะ....
โดย: nootikky วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:9:51:05 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขทุก ๆ วันค่ะ และมีสุขภาพแข็งแรงด้วยจ๊า wi


โดย: thanitsita วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:10:29:16 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: Tree Rose วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:10:56:11 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดจ้า


โดย: nuyect วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:10:56:43 น.  

 
Glitter Graphics

โดย: artsong วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:12:24:10 น.  

 


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:16:04:09 น.  

 


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
*******
*****
***
*

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:16:24:31 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ


โดย: เด็กอุตรดิตถ์ วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:16:24:54 น.  

 


สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจค่ะ ทำสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจหวังทุกประการค่ะ


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:22:32:57 น.  

 
แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะ..ฝันดีนะคะ


โดย: nootikky วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:20:48:21 น.  

 
src=//www.dooqo.com/uploaded/images/leisure/20091217/2.jpg>

สวัสดีครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามา ผมหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับ


โดย: veerar วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:23:52:34 น.  

 


โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:29:11 น.  

 
ขอบคุณที่ไปทักทายป้านะคะ...

ว่างๆก็แวะเวียนไปเที่ยว ที่บล๊อกป้าอีกนะคะ


glitter-graphics.comโดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 12 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:31:56 น.  

 
น่ารักอ่ะ


โดย: 321... IP: 182.53.175.109 วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:13:47:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

krumuti
Location :
หนองคาย Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เช่ออ้อมแอ้มนะ
โค้ดเมาส์แต่งhi5 มากมาย กดที่นี่เลย Photo Flipbook Slideshow Maker
Glitterfy.com - Photo Flipbooks
Friends' blogs
[Add krumuti's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.