เมื่อตะวันยอแสง..เรี่ยวแรงก็เริ่มอ่อนล้า..พักลงตรงนี่ที่เดิมแล้วหลับตา..
Group Blog
 
<<
กันยายน 2556
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
6 กันยายน 2556
 
All Blogs
 
เที่ยวถิ่นต้นสาย-ปลายทาง “ย่านท่าน้ำนนท์” ย่านเล็กๆที่มีครบทุกสิ่ง


อาคาร “ศาลากลางหลังเก่า”“ย่านท่าน้ำนนท์” เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนมากมายอีกแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ย่านแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของหลายๆ สิ่งมากมายอย่างน่าทึ่ง โดยเป็นทั้งต้นสายและปลายทางของการคมนาคมทางบกและทางน้ำ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง ย่านท่าน้ำนนท์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งย่านที่น่าสนใจยิ่งนัก

“ท่าน้ำนนทบุรี” หรือ “ท่าน้ำพิบูลสงคราม3” เป็นท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยท่าน้ำแห่งนี้เป็นท่าเรือข้ามฟากและท่าเรือด่วนเจ้าพระยา โดยเรือด่วนทุกสายนั้นจะมาจอดยังท่าน้ำแห่งนี้ เพราะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมกับการคมนาคมทางบกของรถโดยสารชนิดต่างๆ อีกทั้งยังเป็นทั้งต้นสายและปลายทางของผู้คนมากมายที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร ย่านท่าน้ำนนท์แห่งนี้จึงเป็นย่านที่มีความคึกคักตลอดทั้งวัน

บรรยากาศภายใน “พิพิธภัณฑ์นนทบุรี”ไม่ใช่เพียงแต่เป็นจุดศูนย์รวมของการคมนาคมแต่เพียงเท่านั้น ย่านท่าน้ำนนท์แห่งนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากให้ผู้ที่ได้แวะเวียนผ่านมาได้มีโอกาสไปแวะชม

เริ่มต้นด้วย “ศาลากลางหลังเก่า” หรือ ”ศูนย์ราชการหลังเก่า” ที่ตั้งตระหง่านเยื่องเข้ามาจากท่าเรือ โดยศาลากลางแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ จนได้เป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญของทางจังหวัดนนทบุรี ในวรรคที่กล่าวว่า “งามหน้ายลศูนย์ราชการ” ตัวอาคารเป็นตึกพื้นไม้สักทาสีไข่ไก่ ประตูหน้าต่างทาสีเขียวใบไม้ ประดับด้วยงานไม้ลายวิจิตรที่ทำจากไม้สักทั้งหลัง ด้านหน้าเป็นสถานที่พักผ่อนชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2471 มีอายุร่วม 100กว่าปี เนื่องจากมีลักษณะการสร้างแบบพิเศษปัจจุบันกรมศิลปากรจึงได้ขึ้นบัญชีโบราณสถานเป็นมรดกของชาติ


หอนาฬิกา ท่าน้ำนนทบุรีภายในอาคารศาลากลางเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑ์นนทบุรี” แหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสานจิตวิญญาณแห่งเมืองนนท์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นแหล่งรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 8 ห้อง อาทิ ห้องภาพอดีตนนทบุรี เมืองสวนผลไม้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา , ห้องวิจิตรศิลป์ถิ่นนนท์ เกียรติยศแห่งนนทบุรี , ห้องเครื่องปั้นดินเผาสัญลักษณ์แห่งนนทบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อย อีกทั้งการเดินทางมาเยี่ยมชมก็สะดวก
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง”ภายในพระอุโบสถวัดบางขวาง”จุดเด่นของย่านท่าน้ำนนท์แห่งนี้คงหนีไม่พ้น “หอนาฬิกา ท่าน้ำนนทบุรี” หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อพี่ พ.ศ. 2500 ตัวเรือนนาฬิกาเป็นยี่ห้อ “Tag Heuer “ ซึ่งเป็นตัวเรือนของ Tag Heuer ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หอนาฬิกาแห่งนี้ตั้งอยู่เคียงคู่ท่าน้ำนนท์มาอย่างยาวนาน ใช้บอกเวลาเเก่ผู้ที่สัญจร

ไม่ไกลกันนั้นยังเป็นที่ตั้งของ “วัดบางขวาง” หรือเดิมเรียกว่า "วัดบางยาง" ภายในวัดเป็นที่ตั้งของวิหารเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี เดิมเป็นรูปทรงสมัยโบราณ โดยจะมีพาไลเตี้ยๆ อยู่ด้านหลังปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งเรียกว่า "ปางทรมานท้าวมหาชมภูและพระอัครสาวกซ้ายขวา" เป็นพระประธานภายในวิหาร เเละยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพจิตกรรมที่รวบรวมเกี่ยวกับเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญซึ่งเป็นศาลาโบราณทรงประยุกต์สร้างด้วยไม้สักทองและวิหารที่เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ให้ได้ชมด้วย

“

ศาลเจ้าแม่ทับทิม” และทางเข้าวัดบางขวางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและในส่วนทางเข้าวัดบางขวางฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังเป็นที่ตั้งของ “ศาลเจ้าแม่ทับทิม” โดยศาลแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องจากเมืองนนทบุรีเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญเป็นชุมทางค้าขายทางเรือ เมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้วมีศาลเจ้าแม่ที่ชาวจีนไหหลำเคารพบูชา โดยถือเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่คอยปกปักษ์รักษาเเละคุ้มครองผู้ที่เดินทางทางเรือเรียกว่า “จุ้ยป่วยเนี้ยว” แปลว่า “เจ้าแม่ชายน้ำ” ซึ่งถือเป็นเจ้าแม่ที่ชาวเรือ ชาวประมง ให้ความเคารพบูชาบรรยากาศร้านค้าใน ”ตลาดท่าน้ำนนทบุรี”ย่านท่าน้ำนนท์ไม่ใช่แค่เป็นจุดศูนย์รวมของการคมนาคมและสถานที่สำคัญแต่เพียงเท่านั้น เเต่ยังเป็นอีกหนึ่งจุดศูนย์รวมในเรื่องของกินของใช้ที่มีอยู่อย่างมากมายให้ได้จับจ่าย โดยมี “ตลาดท่าน้ำนนทบุรี” เป็นจุดรวบรวมของกินนานาชนิด ภายในตลาดมีทั้งของสดของแห้งของคาวของวานให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งตามสองข้างทางริมถนนประชาราษฏร์เส้นทางสัญจรหลักของย่านท่าน้ำนนท์ ยังมีร้านขายสินค้าทั้งของกินและของใช้อยู่อีกมากมายให้ผู้ที่ได้สัญจรในเส้นทางนี้ได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน (คลิกอ่านเรื่องกินย่านท่าน้ำนนทบุรี)บรรยากาศบริเวณอาคารท่าเรือโดยสาร "ท่าน้ำนนทบุรี"ในส่วนของพื้นที่อาคารท่าเรือและพื้นที่โดยรอบนั้น นอกจากจะเป็นท่าขึ้นหรือลงเรือแล้ว ก็ยังเป็นที่สำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เต้นแอโรบิค ให้อาหารปลา ชมทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา “ย่านท่าน้ำนนทบุรี” แห่งนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งย่านที่น่าสน โดยเป็นทั้งศูนย์รวมทั้งการคมนาคม ร้านค้าร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว หากใครได้มีโอกาสมาแวะเวียนแล้วนั้นก็คงไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

************************************************************************************************************************

การเดินทาง : รถประจำทางสายที่ผ่านได้แก่ 63, 32, 33, 65, 90, 97, 114, 175, 203, ปอ.32, ปอ63, ปอ.545, รถตู้ท่าน้ำนนท์-ปากเกร็ด, รถตู้ท่าน้ำนนท์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, รถประจำทางสายรังสิต-นนทบุรี และรถสายบ้านแพน-นนทบุรี
เส้นทางน้ำ : เรือด่วนเจ้าพระยาทุกสาย
พิพิธภัณฑ์นนทบุรี : เปิดทำการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 10.00 - 18.00 น.

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 กันยายน 2556 14:52 น.
//www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000111450


Create Date : 06 กันยายน 2556
Last Update : 6 กันยายน 2556 15:32:22 น. 3 comments
Counter : 1532 Pageviews.

 
แวะมาเยี่ยมชมครับ

ไม่ได้ไปแถวนั้นนานแล้ว จำได้เมื่อก่อนนั่งเรือด่วนไปเที่ยวบ่อย ตอนนี้คงเปลี่ยนไปเยอะ


โดย: 3KKK (3KKK ) วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:20:23:43 น.  

 

Like ให้เป็นคนที่ 2
ตามมาเที่ยวเมืองนนท์ด้วยคน
ไม่ได้ไปนานมากกกกกกกกค่ะโดย: อุ้มสี วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:21:53:58 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 7 กันยายน 2556 เวลา:5:20:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
สาว17
Location :
ลูกสาวเมืองสิงห์ Germany

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
Color Codes ป้ามดเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตครอบครัว
มีบางครั้งที่เราต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ
มีบ้างบางครั้งที่เราต้องเลิกทำในสิ่งที่ชอบ
เพื่อความก้าวหน้าของชีวิตครอบครัว
มีบ่อยครั้งที่เราต้องรู้จักใช้สติ
ต้องรู้จัก อดทน และให้อภัย
ดูอย่างต้นไม้ซิ
มันไม่เคยที่จะผืนลิขิตของฤดูกาล
มันไม่คิดจะขัดธรรมชาติ
เมื่อถึงคราวต้องทิ้งใบก็ยินยอมแต่โดยดี
อดทนและอดทน
เพื่อผลิใบ และดอกผลเมื่อฝนมา
เพราะเมื่อเวลามาถึงทุกสิ่งจะดำเนินไป
ชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่มีสุข
Free Hit Counter ทีเว็บมาสเตอร์ รวมพลคนทำเว็บ
Google
New Comments
Friends' blogs
[Add สาว17's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.