Blog ของ นศ.หลักสูตร การจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ โดยสันติวิธี ปขส.๖ สถาบันพระปกเกล้า....
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2552
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
5 ตุลาคม 2552
 
All Blogs
 

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา...ในวันออกพรรษา (4 ต.ค.2552)

วันนี้เป็นวันออกพรรษาค่ะ
พวกเรา ชาว ปขส.6 นัดกันไปไหว้พระ 9 วัด ที่จังหวัดอยุธยากันค่ะ
สมาชิกที่ไปด้วยกันวันนี้ มีทั้งหมด 14 ชีวิตค่ะ
1. พี่จิระ + 2. พี่โอ๋ 3. คุณกิตติภพ 4. คุณเขตโสภณ 5. คุณมานัส
6. คุณบงกช 7. คุณจี๊ด 8. คุณซันมา 9. คุณอุมา 10. คุณศักดา
11. คุณอุไรพร 12. คุณปู + 13. คุณโอ๋ และ 14. ออเองค่ะ
ในวันนี้ เรามีคุณเก่ง บงกช เป็นผู้นำทาง หรือ เป็นหัวหน้าทัวร์ค่ะ
เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ บวกกับวันออกพรรษาด้วย
วัดต่าง ๆ ที่พวกเราไป ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหล กันมาไหว้พระขอพร เหมือนพวกเราค่ะ

มาเริ่มกันที่วัดแรกเลยน่ะค่ะ
ชื่อวัดราชประดิษฐาน
คำว่า วัดราชประดิษฐาน หมายความว่า วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง เพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่า ผู้สร้างวัดนี้ จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างแน่นอน
วัดที่ 2 วัดใหญ่ชัยมงคล

เดิมชื่อวัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 อีกด้วย

Photobucket


Photobucket

วัดที่ 3 วัดพนัญเชิง
วัดนี้เป็นวัดมีมาแต่โบราณ ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง และได้สร้างแต่ครั้งไร ในพระราชพงศวดารเหนือ กล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้ง(ตามศักราชซึ่งปรากฎในพระราชพงศวดารเหนือ นับว่าก่อนพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างพระนครศรีอยุธยา 317 ปี อยู่ระหว่างสมัยศรีวิชัย กับสมัยลพบุรี) ทรงสร้าง และได้พระราชทานนามไว้แต่เดิมว่า "วัดเจ้าพระนางเชิง"ดัง ตำนานพระราชพงศวดารเหนือPhotobucket

ครบ 3 วัดแล้ว พักทานข้างกลางวันกันก่อนค่ะ
แวะซื้อ โรตี สายไหม ร้าน บังบี คุณเก่ง เค้าคอนเฟริ์ม ว่า หย่อยยยย


Photobucket

Photobucket

วัดที่ 4 วัดพุทไธสวรรค์
วัดพุทไธสวรรย์ มีฐานะเป็นพระอารามหลวง พระมหากษัตริย์ผู้สร้างคือ
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นวัดซึ่งตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา ในคราวที่พม่านำกำลังมาล้อมกรุงไว้นั้น วัดนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งทัพของพม่าอยู่คราวหนึ่ง

Photobucket

Photobucket

พี่ปู กะ เฮีย โก๋ ค่ะ

Photobucket

เหล่าบรรดาสาว และ ไม่สาว....

Photobucket

วัดที่ 5 วัดกษัตราธิราชฯ

วัดกษัตราธิราช ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญวัดหนึ่ง (เดิมชื่อวัดกษัตรา) เป็นวัดกษัตริย์สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตำบลที่ตั้งวัดเรียกว่า "บ้านป้อม" นั้น เพราะในสมัยกรุงศรีอยุธยาทางราชการได้สร้างป้อมไว้ มีชื่อว่า "ป้อมจำปาพล" ซึ่งเป็นป้อมนอกพระนคร ฟากตะวันตกขึ้นไว้ ณ ตำบลนี้ ทางด้านหลังวัดกษัตราออกไปมีทุ่งกว้างอยู่ทุ่งหนึ่ง เรียกว่า "ทุ่งประเชตุ" พม่าเคยยึดเอาทุ่งนี้เป็นที่มั่นตั้งกองทัพเข้าโจมตีพระนครศรีอยุธยาหลายครั้ง ดังปรากฎเรื่องราวอยู่ในพระราชพงศาวดารอยู่แล้ว และวัดกษัตรานี้ได้ถูกทำลายอย่างย่อยยับเยิน เมื่อคราวเสียกรุง ฯ ครั้งหลัง เมื่อ พ.ศ. 2310 เพราะบริเวณที่ตั้งวัดอยู่คนละฟากฝั่งกับพระนคร เมื่อข้าศึกยกเข้าล้อมกรุง ฯ ผู้คนต้องพากันอพยพหลบหนี ถึงพระสงฆ์ก็คงอยู่ไม่ได้ วัดจึงล้างไปเลยวัดที่ 6 วัดโลกยสุธา

วัดโลกยสุธาราม สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เนื่องจากวัดนี้มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ลักษณะสมัยอยุธยาตอนกลาง ก่ออิฐถือปูน พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน มีความยาว 42 เมตร และสูง 8 เมตร

Photobucket


Photobucket

วัดที่ 7 วัดหน้าพระเมรุชิการาม
กราบพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุชิการาม ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นมงคลในด้านการพิชิตมารหรือพิชิตศัตรู


วัดหน้าพระเมรุชิการาม เป็นอารามหลวง สามัญชั้นตรี ตามตำนานกล่าวว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2047 พระราชทานนามว่า "วัดพระเมรุราชิการาม" ต่อมาเรียกกันภายหลังว่า "วัดหน้าพระเมรุ" สันนิษฐานว่า สร้างตรงที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง และคงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา วัดนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาหลายสมัย ตั้งแต่สมัยสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยาไชยวิชิตผู้รักษาราชการพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.2378 และในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งถึงในปัจจุบัน


วัดที่ 8 วัดธรรมมิกราช

พระพุทธรูปวัดธรรมมิกราช. เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ คงเหลือเพียงพระเศียร
(ประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา) พระพักตร์เป็นสี่เหลี่ยม

เศียรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยอู่ทอง มีขนาดใหญ่มาก

Photobucket

เศียรพระพุทธรูปสำริดเอกลักษณ์ของศิลปะอู่ทอง
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, อยุธยาพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ประดิษฐานในลักษณะนอนขวางเกือบเต็มวิหาร


และสุดท้ายค่ะ วัดที่ 9 ปล. ไม่รู้ไล่ชื่อวัดถูกรึเปล่า ใครรู้บอกทีค่ะ
หายไปวัดนึงด้วยนิ

***********

เย้ เย้ เย้ ในที่สุดพวกเราก็ปฏิบัติภาระกิจ ไหว้พระ 9 วัด ที่อยุธยา ได้สำเร็จ
ในวันเดียวแล้วค้า....
แต่มีเวลาเหลืออีกหน่อย คุณเก่ง แถมอีกนิดค่ะ พาพวกเราไหว้ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งตั้งตระหง่าน อยู่ใกล้ ๆ เพื่อรอเวลาไปชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่วัดไชยวัฒนารามค่ะ

Photobucket

Photobucket

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด

Photobucket

เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัย เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนม์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้

ปล. นี่เป็นรูปเพียงบางส่วนในกล้องออ น่ะค่ะ
รบกวนท่านอื่น ๆ ส่งรูปด่วนจ้า....
 

Create Date : 05 ตุลาคม 2552
65 comments
Last Update : 12 ตุลาคม 2552 14:08:46 น.
Counter : 1211 Pageviews.

 

อโยธยา ไปกี่ทีก็ไม่เบื่อครับ
ขอบคุณสำหรัีบภาพงาม ๆ ครับ

 

โดย: นายหัว (nindhua ) 5 ตุลาคม 2552 16:54:20 น.  

 

ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันนะครับ แต่ละคนดูอิ่มบุญขึ้นหลายกิโลเลย

 

โดย: เถลิงศักดิ์ IP: 58.137.231.209 6 ตุลาคม 2552 13:08:55 น.  

 

สวยงามมาก ทั้งคน ทั้งสถานที่

 

โดย: ยงชัย IP: 10.20.26.29, 203.149.16.33 6 ตุลาคม 2552 16:48:00 น.  

 

เรียน เพื่อน ปขส.๖
ท่านที่พลาดโอกาสอย่าลืมมา join กับเราในโอกาสหน้านะครับ งานนี้ยกให้คุณเก่งมีน้ำใจมาก นับถืออิสลามแต่พาพวกชาวพุทธเที่ยวได้ตั้งแต่เช้าจนถึง ๑ ทุ่ม ท่านเสียสละจริงๆ ขอให้ได้เป็น ผบ.เรือนจำเร็วๆ นะครับ อีกคนคือน้องซัลไปไหนไปกัน ไปวัดทุกครั้งต้องมีน้องซัลไปด้วย ผมนับถือคุณจริงๆ
งานนี้อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งท้อง (อาหารหรอยมาก)
แล้วเจอกันงานหน้าครับ

 

โดย: จิระ IP: 125.25.118.69 6 ตุลาคม 2552 18:33:03 น.  

 

แง ๆ อยากไปด้วยจัง ที่คณะกำลังเป็นช่วงสอบปลายภาคและส่งเกรดนักศึกษา แต่เห็นภาพทุกคนมีความสุข เราก็พลอยปลื้มไปด้วยนะ อนุโมทนา สาธุ (ขอแบ่งบุญ 25เปอร์เซ็นนะ) คราวหน้าคงมีโอกาสบ้าง ขอบคุณน้องออนะคะ ไม่ได้ไปแต่ได้เห็นภาพก็OK

พี่รุ่ง

 

โดย: พี่น้องทุกท่าน IP: 125.25.99.2 6 ตุลาคม 2552 18:34:49 น.  

 

สวยมากทุกวัดเลยจ้ะน้องออ ขอให้ได้บุญทุก ๆ ท่าน นะคะ น่าเสียดายเป็นที่สุดที่พี่ไม่ได้ไปแต่คราวหน้าขอสัญญาว่าไม่พลาดอีกแล้ว รักและคิดถึงทุกคนคะ (รูปน้อยจังคะ)

 

โดย: พี่ีต่าย IP: 58.11.29.87 6 ตุลาคม 2552 18:59:31 น.  

 

ลืมผมที่ไปด้วยกันได้ไง?

 

โดย: lสุเมธ IP: 125.24.164.249 6 ตุลาคม 2552 22:49:01 น.  

 

หวัดดีครับ

สนุกมากครับ อ้อ_พี่เจียบ พี่รุ่ง ไม่ได้คุยกันเลยนะครับ
ส่วนพี่ต่ายไม่ต้องแก้ตัวคับ ไว้เจอกันค่อยคิดบัญชีครับ
ไม่ยอมไปด้วยกัน แต่ยังงัยก็โอครับเพราะมีตัวแทนกลุ่ม
เสือแต้วไปหลายคนครับ ทั้งพี่สุเมธ และพี่ดา ที่สำคัญ
พี่สาวสุดสวย ใจดีอีกด้วยครับ จะใครก็พี่จี๊ด งัยครับงานนี้
เหรัญญิกกลุ่มมสเอง เลี้ยงพวกเราที่ไปร่วมทำบุญไปหลายแสนครับ
555. ยังงัยก็ไปเคลียกับทางกลุ่มเอาเองนะขอรับกระผม ไม่เกี่ยว

ปล_เจ้าน้องออ ลืมใส่พี่เมธ ผมขอยืนยันแทนครับว่าพี่สุเมธ อยู่ร่วม
ทำบุญกับผมตลอดครับ แถมเลี้ยงข้าวกลางวันอีก 1 มื้อครับ
ต้องขอขอบคุณและขออภัยแทนน้องสาวออ ของผมด้วยครับหวังว่า
พี่เมธคงให้อภัยนะขอรับ 555

 

โดย: เขต IP: 119.31.126.141 6 ตุลาคม 2552 23:20:09 น.  

 

หวัดดี ปขส 6 ที่รัก

ออกพรรษาปีนี้ฤกษ์ดี มีบุญมาฝากทุกคน

อิ่มบุญ ได้ไหว้พระ9+1 วัด
อิ่มใจ กลุ่มเสือแต้วมีพี่ๆน้องๆร่วมใจ
ไปไหนไปกันน่ารักมาก ขอบคุณ
อิ่มท้อง มื้อกลางวันคุณสุเมธขอเป็นเจ้ามือ
เลี้ยงส่งก่อนไป(คลี่กิโมโน)ญี่ปุ่น
มื้อเย็นกลุ่มเสือแต้วเป็นเจ้าภาพ
(no problem) พี่จี๊ดรับผิดชอบ
เคลียร์เองจ้า เห็นพี่ๆน้องๆกินได้
เราก็ดีใจ แต่กิน(ไม่)หมดก็สลด
ใจนิดหน่อย ว่าแต่ทริปหน้าใครจะ
เป็นเจ้ามืออ่ะ เสือแต้วจะเอาคืน
..555..

ขอได้ร่วมรับกุศลกันถ้วนหน้า แต่ไหว้พระ 9 วัดเนี่ยะ ควรไปตั้งแต่อายุน้อยๆนะ
ขอบอก
น้องออจ๋ารูปสวยมาก ว่าแต่มีรูปหมู่มั๊ยเอย
 

โดย: จี๊ด IP: 172.20.10.230, 202.183.204.119 7 ตุลาคม 2552 10:06:04 น.  

 

ว้ายยยย

ข้าน้อยสมควรตายวันละหลาย ๆ รอบ

ลืมพี่สุเมธ เจ้ามือเลี้ยงข้าวกลางวัน

ไปได้ยังไงล่ะนี่

เค้าขอโต๊ดดดดดดดดดดดดด.....

 

โดย: ปขส.6-kpi 7 ตุลาคม 2552 13:56:24 น.  

 

มื้อเที่ยงอร่อยๆ ลืมพี่สุเมธเลย..... ช่วงนี้ได้ข่าวว่าพี่ท่านจะไป ญี่ปุ่นอีกแล้วครับ จะบอกให้

 

โดย: นัส ปชส.ปขส.6 IP: 110.164.101.193 7 ตุลาคม 2552 22:34:35 น.  

 

วัดที่ 9 พระวิหารพระมงคลบพิตร ในบริเวณพระราชวังโบราณ

 

โดย: นัส ปชส.ปขส.6 IP: 110.164.101.193 7 ตุลาคม 2552 22:47:12 น.  

 

ช่วย Vote กันหน่อยครับว่า เดือนหน้าเราจะไปไหนกันดี ช่วยเสนอหน่อยครับ

 

โดย: นัส ปชส.ปขส.6 IP: 58.181.143.183 8 ตุลาคม 2552 17:59:23 น.  

 

ไปเที่ยวอีกละ ดีจังวังวนแห่งความสุข
ไทยแลนด์ สู้สู้ สงสารประเทศไทย
เสียดายงบประมาณ

 

โดย: พระปกเกล้า IP: 119.31.126.141 9 ตุลาคม 2552 19:51:20 น.  

 

ขอโทษ จ่ายเองครับ ดีเสียอีกช่วยกันเพิ่มการจับจ่ายใช้สอย เงินหมุนเวียน พูดอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์ครับ

 

โดย: นัส IP: 110.164.168.147 9 ตุลาคม 2552 23:27:16 น.  

 

คนน่ารักคนที่ 14 คุณก็คิดแต่ในแง่ลบ ชีวิตคุณจะมีความสุขอยู่อย่างไร เขาไปทำบุญในประเทศไทย เงินทองก็ไม่รั่วไหล คุณไปเสียดายงบประมาณอะไร เขาใช้จ่ายอย่างพอเพียง ไม่ได้อยู่แต่ในรูจนไม่เห็นแสงสว่างอะไร เหมือนกบในกะลา คิดว่าตัวเองใหญ่อยู่เสมอ มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำดีกว่า มองโลกในแง่บวกบ้าง เอาธรรมะเข้าข่ม เวลาว่างมากหรือไง ด่าแต่ชาวบ้าน คุณมีเพื่อนบ้างไหม ถามจริงๆ เถอะ/ค

 

โดย: พระปกเกล้า IP: 58.9.203.190 9 ตุลาคม 2552 23:32:51 น.  

 

คนน่ารักคนที่ 14 กระโหลกคุณสงสัยมีแต่น้ำ think big คงไม่เป็น เมื่อไหร่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณ เวลาเรียนคุณมีเพื่อนกับเขาบ้างไหมฮะ เรียนจบก็เปิดตูดกลับบ้านเลย มีเพื่อนบ้างไหม สำรวจตัวเองบ้าง ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาบ้าง ว่าแต่คนอื่นจนลืมมองดูตัวเอง เมื่อไหร่ประเทศไทยจะเจริญ ไม่มีทางถ้ามีคนอย่างคุณอยู่ ในประเทศไทย ผมน่ะสงสารประเทศไทยจริงๆ มีคนแบบคุณนี้นี่แหละ ไม่ต้องไปถามใครหรอก ฮ่วย ยิ่งเขียนก็ยิ่งของขึ้น อยู่ไปก็รกโลก นัสคุณอย่าไปสนใจเลย ชาว ปขส.๖ อย่าไปสนใจกับเดนมนุษย์พวกนี้

 

โดย: รักประเทศไทย IP: 58.9.203.190 9 ตุลาคม 2552 23:42:54 น.  

 

หากรักและสงสารประเทศไทย ช่วยกันใช้จ่ายคนละเล็กคนละน้อย เศรษฐกิจไทย ก็จะดีขึ้นครับ

 

โดย: นัส IP: 110.164.168.147 9 ตุลาคม 2552 23:54:43 น.  

 

ไม่อยากบอกว่าเสียดาย เพราะเชื่อว่าต้องมีโอกาสร่วมทำบุญกับพวกเรา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง / เห็นรูป "ซัน" แล้วชื่นใจจริง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมกับทุกคนได้อย่างดีเยี่ยม ยืนยันว่าไม่ว่างจริง ๆ เลยไม่ได้ไปร่วม
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย

 

โดย: หม่อม IP: 115.67.229.125 9 ตุลาคม 2552 23:58:05 น.  

 

ไม่น่าเชื่อว่าในโลกนี้ยังมีบุคคลแบบคนที่ 14 อยู่อีก อย่าสนใจเลย พวกเรา มาคิดกันดีกว่าว่าเดือนหน้าจะไปเที่ยวไหนกันดี เพื่อขยายเศรษบกิจไงจ้ะ จริงมั้ยน้องนัส

 

โดย: ชาว ปขส.6 IP: 58.9.222.8 11 ตุลาคม 2552 13:30:47 น.  

 

ถ้าคิดว่าขยายเศรษฐกิจก็เอา
รวยๆทุกคนนี่นะ

 

โดย: 1077 IP: 110.49.167.66 11 ตุลาคม 2552 21:35:07 น.  

 

ความสุขไม่ได้ซื้อหากันได้ ทำอะไรแล้วมีความสุข และไม่เดือดร้อนใครก็ทำกันเถอะพี่น้อง

 

โดย: คน ปขส 6 IP: 112.121.136.2 12 ตุลาคม 2552 17:26:53 น.  

 

พี่คนนั้นอ่ะ

เป็นอะไรมากรึเปล่าค่ะ

 

โดย: ปขส.6-kpi 12 ตุลาคม 2552 20:58:16 น.  

 

พี่นะถึงไม่ได้ไปก็ติดตามข่าวคราวเพื่อนตลอด ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนทำให้มีbloggang ถ้าไปไหนกันอีกและว่างก็ขอไปด้วย ใครไม่ชอบ(นานาจิตตัง)ก็ไม่ต้องเข้ามานะคะ อย่าตำหนิกันเลย เพราะพี่แป๋วชอบอะ ไม่ได้ร่วมก็ขอให้ได้คุย/คิดถึง/ออ /ซัน/มด/หนุ่ย /จี๊ด/อุ๋ยฯและที่ไม่ได้เอ่ยนามอย่าโกธรกัน คนแก่นึกไม่ออก

 

โดย: พี่แป๋ว IP: 202.57.152.4 13 ตุลาคม 2552 11:45:57 น.  

 

พี่แป๋วลืมน้องปูได้งัยเนี่ย แต่ไม่เป็นไรสงสารคนอายุมาก ฮิ ฮิ ฮิ

แล้วลืมรายงานกลุ่มด้วยหรือเปล่า กำลังเร่งผลิตอยู่รอเดี๋ยวนะคะเกือบแล้ว

รักกันไว้ดีกว่า เดี๋ยวก็น้ำท่วมโลกต้องตายกันหมดแล้ว

 

โดย: น้องปู IP: 115.67.140.175 13 ตุลาคม 2552 15:47:00 น.  

 

พี่ๆเพื่อนๆ ที่ร่วมแก๊งค์ไปอยุธยาด้วยและอยากได้รูปอันสวยงาม(จนบอกไม่ถูก)ไว้เป็นของตัวเอง ส่งmailหาหนุ่ยนะคะ แบบว่าสารภาพแต่โดยดีว่าไม่มีaddressท่านๆนะค่ะ ว่าแต่พี่แป๋วทำไมยอมรับง่ายๆละคะว่าเป็นคนแก่ 555

 

โดย: หนุ่ย IP: 112.121.136.2 13 ตุลาคม 2552 16:36:24 น.  

 

ไม่ลืมหรอกน้องปูนะ ขวัญใจลุงโก๋(กลัวทวงรายงานนะ) แต่หนูหนุ่ยขอบคุณนะ ความหมายของหนูนะคือพี่ยังไม่แก่ใช่เปล่า ถูกใจวุ๊ย!!!!!!!!

 

โดย: พี่แป๋ว IP: 202.57.152.4 16 ตุลาคม 2552 16:17:52 น.  

 

คิดถึงป้าแป๋วอ่ะ
โทรไปก้อม่ะรับ
....

 

โดย: ปขส.6-kpi 16 ตุลาคม 2552 21:19:46 น.  

 

วันที่ 20-21 ตค.52 สมาชิก ปขส.6 จะเจอกันอีกครั้งครับ ในการสัมภาษณ์ นักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย กุ้ง พี่กิตติภพ เขต บูน ต้อมจิตรกร พี่ท้าย ยอร์ช ศักดิ์ ธง ออ วิน มด ปู พุฒ นัส พี่เต่า พี่รุ่ง พี่ต้อม อส. พี่นกเอี้ยง พี่กระต่าย พี่จี๊ด พี่หมู เพชร จิม พี่สุ พี่ปุ้ย พี่หม่อม พี่แก้ว พี่ดิเรก พี่นพ พีต้อ พี่จ๋อย และพี่อุส่าห์ ขอให้โชคดีครับ

 

โดย: นัส ปชส.ปขส.6 IP: 110.164.170.14 16 ตุลาคม 2552 22:54:50 น.  

 

ต้องขอโทษพี่น้องท่านที่ไปทำบุญที่อยุธยาทุกท่านด้วยนะครับ...ความจริงภาพถ่ายอยู่กับผมก็หลายภาพเหมือนกัน..แต่ยังไม่มีเวลาที่จะจัดส่งให้..ผมคิดไว้ว่าจะคัดลอกลงแผ่นแล้วจ้ดส่งให้ในโอกาสอันใกล้นี้แหละครับ..ขอให้อดใจรอนะครับ..(พี่น้อง..ครับ ไม่ว่า I,E,Mun ผู้ใดที่ทำให้กลุ่มเพื่อนพ้องของเราต้องรับข้อความที่ไม่พึงปรารถนาแล้วอย่าไปว่ากันเลยครับ เหตุผลเพราะว่า I,E,Mun ผู้นั้นมันเปรียบเหมือนกับ ค-ว-า-ย ที่ร้อยเอ็ดบ้านผมครับ เหมือนอย่างไรนั้นพวกเราคิดไม่ออกหรอกครับ? Mun เท่านั้นแหละที่คิดได้ เพราะอยู่ชั้นเดียวกับ ค-ว-า-ย บ้านผม)ต่อไปนี้ผมอาสาครับว่า จะค้นหา ค-ว-า-ย ตัวที่มันส่งข้อความแปลกจากคนให้ได้..sadar..(หรือหากมันต้องการมีเรื่องกับผมก็เชิญได้ถ้าเห็นข้อความนี้แล้ว)

 

โดย: SADAR มาอีกแว้ว IP: 125.27.239.226 18 ตุลาคม 2552 10:51:48 น.  

 

โอ้วววววววววววว

ของเค้าแรงจริง ๆ ค่ะ

 

โดย: ปขส.6-kpi 18 ตุลาคม 2552 19:37:28 น.  

 

ใจเย็นจ้ะ SADAR เก็บเวลาไว้เที่ยวกับพวกเราดีกว่า อย่าเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเลย เวลาของพวกเราและเพื่อน ๆ มีค่ากว่าตั้งเยอะ จริงมั้ยพี่ ๆ น้อง ๆ

 

โดย: กระต่าย IP: 115.87.128.102 19 ตุลาคม 2552 22:26:30 น.  

 

ชอบๆๆ ความเห็นที่14 จัง ต้องคิดอย่างนี้สิคะ เพราะโลกเราต้องมี 2 ด้านเสมอ มีบวกก็ต้องมีลบ มีมือก็ต้องมีสว่าง มีดีก็ต้องมีเลวเป็นธรรมดา นับถือที่ท่านคิดทุกอย่างได้เลวววเสมอ ไม่ว่าท่านจะเป็นใครจะเป็นคนร่วมรุ่นพวกเราหรือคนนอก ก็ยอมรับในความคิดอันเหลือเชื่อ ตอนมาเรียนก็คิดว่าคงตั้งใจมาเรียนเพื่อหาความรู้และเพื่อนำไปแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แต่ท่านนี้กลับไม่มีคุณสมบัติในการเข้ามาเรียนเลย ทั้งสมอง และสองมือ ที่จะทำให้โลกเราสวยงามน่าอยู่และมีแต่ความรักลดความขัดแย้ง แต่เราก็ยังยอมรับในความคิดเห็นของคุณนะ นับถือๆๆๆ

 

โดย: คนพระปกเกล้าเช่นกัน IP: 202.29.92.253 20 ตุลาคม 2552 13:08:38 น.  

 

555++

เด๋วขอไปทำสมาธิก่อนน่ะค่ะ

จะกลับมาอ่านความเห็นที่ 33

อิอิ......

ว่าแต่พรุ่งนี้น้อง สัมภาษณ์ไกล่เกลี่ย 4

เค้าถามอะไร จะตอบได้บ้างมั้ยละนี่ หุหุ

 

โดย: ปขส.6-kpi 20 ตุลาคม 2552 21:30:42 น.  

 

วันนี้ไปเชียร์เพื่อนๆ ที่ไปสอบสัมภาษณ์หลักสูตรไกล่เกลี่ย ตอนบ่าย เจอเพื่อน ปขส.๖ มากหน้าหลายตา เช่น น้องปู หนูจี๊ด หนูกระต่าย หนูสุจินันท์ ท่านอดิเรก ท่านวิศิษฐ์ มานัส น้องพุฒ ท่านวิวัฒน์ โอ๊ย เต็มไปหมดน่าสนุก มีรุ่นเรา ๓๔ คน เพื่อนใหม่ ๑๔ คน ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ พวกเราไปทำบุญ ๙ วัด ก็มีคนด่า เราทำอะไรก็ไม่ดีไปหมด อย่าด่าเราเลยครับ ชีวิตนี้มันสั้นนัก มองโลกในแง่ดีดีกว่านะครับ ชีวิตจะมีแต่ความสุข เราก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใคร ไม่ได้บังคับใครให้ไปกับเรา ใครว่างก็ไป ทุกคนสมัครใจไป อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งบุญ ที่น่านับถือก็คือคุณเก่งที่เป็นอิสลามแต่พาพวกเราชาวพุทธไปทัวร์ตั้งเก้าวัด รวมทั้งน้องซัลมาชาวอิสลามอีกคน เข้าวัดทุกวัดเลยสิน่า เรานับถือน้ำใจท่านจริงๆ อย่างนี้สิต้องชมเขา เขาจะได้มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญาในการประกอบการงานให้ประเทศชาติ ไม่ใช่ไปตำหนิเขา สาธุ ขอให้ทุกท่านที่คิดดี ทำดี ประสบแต่สิ่งดีๆ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขอเป็นกำลังใจให้ครับ/จิระ

 

โดย: จิระครับ IP: 58.9.192.147 20 ตุลาคม 2552 22:09:20 น.  

 

ดีใจด้วยนะค่ะ นักไกลเกลี่ย รุ่น 4 เพิ่งเข้ามา มีสีสันดีนะค่ะ เราจะได้มีการพัฒนาความคดิเห็นว่าจะไกล่เกลี่ยกันอย่างไรให้ได้ข้อยุติ ปูจ๋ารายงานไปถึงใหนแล้วค่ะ ค่าใช้จ่ายในการทำปก เข้าเล่มเท่าไรจ๊ะ อยากมีส่วนร่วมด้วยมาก ๆๆๆ คิดถึงทุกๆๆๆคนจ๊ะ

 

โดย: สบต IP: 20.64.120.75, 115.31.137.15, 117.121.208.2 21 ตุลาคม 2552 12:18:49 น.  

 

คราวหน้าขอเสนอไปบริจาคโลงศพให้คนความคิดเห็นที่ 14 จะได้ไม่จองเวรกันอีกในชาตินี้และชาติหน้า

 

โดย: ไม่บอก IP: 202.29.92.253 21 ตุลาคม 2552 13:26:26 น.  

 

ขอ79โลง

 

โดย: ไม่บอกเช่นกัน IP: 119.31.126.141 23 ตุลาคม 2552 9:39:09 น.  

 

สมาชิก ปขส. 6 ทุกท่านครับ การตอบโต้ในกระทู้ไปๆมา แบบนี้คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับ ปล่อยให้คุณที่ใช้เครื่อง IP: 119.31.126.141 เค้าเล่นไปเถอะครับ เราชาว ปขส.6 ก็โพสในบรรดาหมู่สมาชิกดีไหมครับ
ขอบคุณ

 

โดย: นัส. ปชส.ปขส.6 IP: 110.164.90.25 23 ตุลาคม 2552 10:20:43 น.  

 

เห็นด้วยกับน้องนัสคิดบวก ได้บวก คิดลบได้บวก เอ้ย!!!!! ม่ายช่ายจ้าาาาาาาล้อเล่น
อย่าไปสนใจเค้าเลย พวกเราลุย ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: กระต่าย IP: 58.9.189.29 25 ตุลาคม 2552 8:56:50 น.  

 

KPI จ๋าไม่ใช่ไม่รับสาย เพิ่งกลับจากพักร้อน ไม่ได้รับสายเลย จะโทรกลับก็ไม่รู้ผู้ใด๋เป็นไผ๋ เปลี่ยนโทรศัพท์ด้วยไอ้แบบdigital(ของเก่าลูก) ใช้ยากจริงๆ ขออภัยๆๆ คิดถึงด้วยเหมือนกันนะ

 

โดย: พี่แป๋ว IP: 202.57.152.4 26 ตุลาคม 2552 15:17:46 น.  

 

น้องออ ว่าแต่พี่ไม่รับสาย พี่โทรไปวันนี้(27ต.ค)14.00น. หนูก็ไม่รับสายพี่เหมือนกันเอาคืนหรือเปล่าจ๊ะ (อะ..จ๊ากกก?)สำนวนวัยรุ่นก็ยังได้อยู่ คิดถึงนะ..

 

โดย: พี่แป๋ว IP: 202.57.152.4 27 ตุลาคม 2552 14:07:09 น.  

 

นอนดึกครับ เลยขอเอาธรรมะเป็นที่พึ่งด้วย

 

โดย: mom IP: 110.169.8.193 1 พฤศจิกายน 2552 0:21:30 น.  

 

แหมพี่หม่อมมาดึกจัฃครับ วันไปสัมภาษณ์ไม่ได้พบกันนะนี่ก็เข้ามาก่อนผมหน่อยเดียวไว่พบกันวันลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆ พี่ๆ ท่านอื่นด้วยนะครับ รวมถึงทุกท่านที่ไม่เรียนต่อไกล่เกลี่ย4 ด้วยผมเชิญทุกท่านเลยนะครับ ว่าถ้าว่างก็มาพบกันนะครับทั้งวันลงทะเบียน วันปฐมนิเทศ หรือทุกๆวันศุกร์ โดยล่าสุดพี่ชายสุดที่รักของผมส่งเมลมาแซว 555 จะใครหละก็พี่จีระ นะครับไม่ต้องมาแซวครับ มาร่วมเลยครับพี่ แต่งานนั้นแบบอุ่นเครื่องครับยังไม่เอาจริงเลยไม่อยากรบกวนครับ ผมเกรงใจนะครับ แต่วันลงทะเบียนไม่เกรงใจครับ ก็หวังว่าทุกคนคงสบายดีนะครับ แล้วพบกันครับ

 

โดย: เขตแ IP: 110.49.121.149 1 พฤศจิกายน 2552 1:02:25 น.  

 

รายงานกลุ่มเสร็จแล้ว อยู่ที่น้องซัน
น้องซันกำลังจัดหน้าอยู่
ค่าใช้จ่ายสำหรับน้องปูไม่มี
แต่เรื่องเล่มและซีดีต้องถามน้องซันคะ
ขอบคุณนะคะที่ยังคิดถึงกัน
รักกันไว้เถิด

 

โดย: น้องปู IP: 115.67.201.64 1 พฤศจิกายน 2552 14:26:55 น.  

 

พี่เขต เค้าละเมอ มาเม้นท์ป่าวค่ะ

 

โดย: ปขส.6-kpi 1 พฤศจิกายน 2552 16:50:58 น.  

 

มากันดึกเลย... เป็นไรกันไม่รู้ กลางวันไปไหนมา.....

 

โดย: นัส IP: 110.164.81.174 1 พฤศจิกายน 2552 22:56:33 น.  

 

วันลงทะเบียนวันใดวานช่วยเอ่ย
ช่วยเฉลยหน่อยได้ไหมจะไปหา
อยากอิ่มหนำสำราญกาญสำราญตา
โปรดเถิดหนาข้าอยากไปจริงๆ นะครับ

 

โดย: ระเอง IP: 61.47.115.2 2 พฤศจิกายน 2552 12:10:00 น.  

 

แก้คำผิด บรรทัดที่ ๓ เป็น
"อยากอิ่มหนำสำราญกายสำราญตา"

 

โดย: ระเอง IP: 61.47.115.2 2 พฤศจิกายน 2552 12:11:24 น.  

 

อิ่มอย่างว่าด้วยมะเอ่ย

 

โดย: กายตา IP: 110.49.133.52 2 พฤศจิกายน 2552 20:00:30 น.  

 

อืมมมมมมมมม...
เค้ามาเป็นระลอก ระลอก

 

โดย: ปขส.6-kpi 3 พฤศจิกายน 2552 13:29:25 น.  

 

ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมซะนาน อ่านแล้วก็ขำๆ ปขส.6 รุ่นนี้ดีมีสีสัน นี่คือความเป็นจริงของโลกใบนี้ เรียนความแย้งก็ต้องถอดบทเรียนความขัดแย้ง เพื่อนเราคนนั้นอาจแค่อยากทดสอบเรานิดๆหน่อยๆ ไม่หวั่นไหวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ จะเป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ยที่ดีได้ต้องBig Heart อย่าให้ใครบางคนมีอิทธิพลต่อกลุ่มของเราเลย ปล่อยให้เธออยู่ในโลกส่วนตัวของเธอ เมตตาเธอหน่อย ส่วนพวกเราขอจงได้มีความเอ็นดูต่อกัน เหมียนเดิม 555. คิดถึงทุกคนต่ะ

 

โดย: จี๊ด IP: 118.174.18.28 8 พฤศจิกายน 2552 11:38:14 น.  

 

เสือแต้วเจ๋งไปเลย

 

โดย: น้องปู IP: 111.84.50.1 11 พฤศจิกายน 2552 11:23:02 น.  

 

"เสือแต้ว" แปลว่าอะไร มีที่มาอย่างไร ช่วยบอกหน่อย เคยได้ยิน แต่จำไม่ได้รายการภาษาไทยวันนี้ก็หาไม่เจอ....

 

โดย: mom IP: 110.169.9.209 30 พฤศจิกายน 2552 19:02:45 น.  

 

เท่าที่ทราบ"เสือแต้ว" เพี้ยนมาจาก เสือ 11 ตัว คือว่า กลุ่มป้าจี๊ดมี 11 คน เขาก็จะเรียก "เสือ 11 ตัว" ปรากฏว่ามีคนอ่านเพี้ยนเนื่องจากลายมือไม่ค่อยดี เลข 11 ก็จะคล้าย 'แ' และ "ไม้หันอากาศ" ก็จะเหมือน "ไม้โท" จึงกลายเป็น "เสือแต้ว" จ้าที่รัก หายงงหรือยัง 5555 ถ้าผิดกลุ่มเสือแต้วแจงด้วยคับ

 

โดย: จิระ IP: 61.47.115.2 1 ธันวาคม 2552 9:47:17 น.  

 

มีเสือแต้ว

มีเสือแต๊ว

เสือตุ๊ด

ด้วยเปล่า

 

โดย: เสือตุ๊ด IP: 203.155.54.251 4 ธันวาคม 2552 13:22:59 น.  

 

คิดถึงพี่ๆ เพื่อนๆ จังเลยค่ะ

 

โดย: น้องสาว IP: 202.29.92.253 9 ธันวาคม 2552 12:07:51 น.  

 

ใครเอ่ย น้องสาวครับ

 

โดย: จิระ IP: 58.9.188.178 9 ธันวาคม 2552 20:55:31 น.  

 

แหม จำน้องไม่ได้เหรอ

ดูดู๋ดูดูเธอทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้

 

โดย: พี่จิระขา IP: 119.31.81.210 10 ธันวาคม 2552 22:54:04 น.  

 

ก็ยังงงอยู่ดี ว่าสูเจ้าคือไผ หรือว่า "น้อง" คือ คุณสารภีจ๊ะ ถ้าใช่ก็ขอโทษด้วย ผมไปแปลคำว่า "น้อง" คือ "sister" น่ะ

 

โดย: พี่จิระขา(สั้น) IP: 61.47.115.2 11 ธันวาคม 2552 13:21:48 น.  

 

พี่ๆ เพื่อนๆหายไปไหนกันหมด เพียงข้ามปีก็ลืมกันหมดแล้วหรอคะ

 

โดย: มด IP: 202.29.92.253 26 กุมภาพันธ์ 2553 17:55:56 น.  

 

กลับมาแล้วหนึ่งพี่ค่ะคุณน้อง เพิ่งกลับจากเขมร มาทักทายกันหน่อย

 

โดย: พี่แป๋ว IP: 202.57.152.98 5 มีนาคม 2553 15:30:25 น.  

 

ยังอยู่ดีครับ แวะมาเยี่ยมเป็นระยะๆ

 

โดย: เถลิงศักดิ์ IP: 58.137.231.209 18 มีนาคม 2553 9:08:32 น.  

 

ถึงไม่ได้แวะมาแถวนี้ แต่ส่งต่อเมลมาให้เพื่อนๆ ประจำ สมำ่เสมอนะคะ ผ่านน้องมด คุณดิเรก จิ๊ดบ้าง แล้วแต่จะเจอที่อยู่ของใครก่อน คิดถึงทุกคนค่ะ

 

โดย: พี่น้องตัวจริง IP: 210.1.8.6, 210.1.8.254 22 เมษายน 2553 17:42:12 น.  

 

แวะมาเยี่ยมพี่ๆค่ะ ยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะ

 

โดย: น้องตัวจริง IP: 202.29.92.253 10 มิถุนายน 2553 13:23:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ปขส.6-kpi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีค่ะ blog นี้ เป็นบล๊อคของ นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐาน การจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธาณะ โดยสันติวิธี รุ่นที่ 6 (ปขส.6) ของสถาบันพระปกเกล้า ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมกันน่ะค่ะ

Friends' blogs
[Add ปขส.6-kpi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.