จะรังสรรค์งานศิลป์ที่เป็น เอกลักษณ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านศิลปการแสดง ของชาติ ให้ปรากฏงดงามบนเวทีศิลปะของโลกใบนี้
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
10 พฤศจิกายน 2550
 
All Blogs
 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! วั น นี้ ช ม ฟ รี ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550


ละคร “โลกร้อนขั้นสุดท้าย กับชายแปลกหน้า”
ณ เวทีละครทดลอง(Ex Site) เวลา 17.00 น.
สวนสันติชัยปราการ ถ.พระอาทิตย์เ ส น อ

“ถ้ า ทุ ก ค น รู้ จั ก เ สี ย ส ล ะ วั น นี้ จ ะ ไ ม่ มี ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น”


โลกร้อนขั้นสุดท้าย กับ ชายแปลกหน้า
Serious Global Warming and Strangersสร้างเรื่อง เรียบเรียงบท และกำกับการแสดง พิศาล พัฒนพีระเดช


แสดงวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2550 ที่เวทีละครทดลอง(Ex Site) เวลา 20.00 น.
แสดงวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2550 ที่เวทีละครทดลอง(Ex Site) เวลา 20.00 น.
แสดงวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ที่เวทีละครทดลอง(Ex Site) เวลา 17.00 น.
แสดงวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2550 ที่เวทีละครทดลอง(Ex Site) เวลา 19.45 น.
แสดงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2550 ที่เวทีร่วมสมัย(Art Site) เวลา 19.00 น.


ณ สวนสันติชัยปราการ ถ.พระอาทิตย์เรื่องย่อละคร “โลกร้อนขั้นสุดท้าย กับชายแปลกหน้า”

เมื่อภาวะโลกร้อนจนถึงขีดสุด
ทุกหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ของโลกได้สรุปว่า …
เวลาที่น้ำจะท่วมโลกใกล้มาทุกขณะแล้ว
ให้มวลประชากรโลกเตรียมใจ
และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ “การตาย”
ส่วนใครที่พร้อมจะตายแล้ว
ก็สามารถขอรับยาที่จะทำให้หลับไปอย่างสงบได้ที่รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ
ผู้คนทั่วโลกต่างพยายามหาทางเอาตัวรอด
แม้กระทั่ง.. ซูเปอร์แมนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้โลกพ้นวิกฤตครั้งนี้
แต่ก็ไม่สำเร็จ

30 นาทีสุดท้ายก่อนน้ำท่วมโลก

"ซูเปอร์แมน"
ผู้หมดอาลัยตายอยาก เดินเข้ามาในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งมี

"แดร๊กคูล่า"
กำลังนั่งทำใจกับการตายอีกครั้ง หลังจากที่เขาคิดมาตลอดเวลาว่า ..
เขาคืออมตะที่จะอยู่คู่โลกนี้ไปจนนิรันดร์

"มู่หลาน"
วีรสตรีคนรุ่นใหม่ (ที่บังเอิญชื่อไปพ้องกับวีรสตรีในอดีต) ของจีน
เดินเข้ามาอย่างหงุดหงิด
ที่ตนเองไม่สามารถทำอะไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เลย
แต่...

"นัต"
นักร้องประจำสวนสาธารณะยังคงทำหน้าที่เช่นปรกติ
การพูดคุยเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาเริ่มลดลง
การพูดคุยครั้งนี้กลับทำให้คนเหล่านั้นได้เข้าใจ “อะไร..อะไร..” มากขึ้น ..Synopsis: “Serious Global Warming and Strangers”

When global warming reaches its final stage, the earth becomes too hot to live on. Therefore, all scientists have agreed that it is time for everyone to prepare for death, as the earth will soon be shrinking. As a result, the governments in all countries have to produce magic pills for their people who are ready for this unexpected ending. The pills will make them a deathly but peaceful sleep. However, people around the world choose to survive other than die. They try every way to restore the world, but no one succeeds. Even superman, he fails to save the world from this crisis either.

In the last 30 minutes before the earth is flooded, superman who looks so miserable walks into a park where Count Dracula is having his red wine in a dark corner. Dracula is preparing for death as everyone is doing. But he struggles with the thought that he is immortal and can live forever. As well as superman, Mulan (the new and famous heroine of China whose name is accidentally the same as one of the Chinese legends) walks into the park. Like superman, she upsets with her inability of solving this problem. Even no hopes, Nut, the singer in the park, still do their jobs as usual. While waiting for the end of human civilization, they all - on the other hand - begin to discuss on the situation. Then, they begin to understand something more.
“ถ้ า ม นุ ษ ย์ ล ด ค ว า ม เ ห็ น แ ก่ ตั ว ล ง โ ล ก จ ะ น่ า อ ยู่ ขึ้ น อี ก ม า ก”นักแสดงและทีมงาน

"มู่หลาน"

ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ (ปูเป้)
ปูเป้สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เธอเป็นนักแสดงอิสระที่มีผลงานการแสดงบนเวที
ร่วมกับกลุ่มละครอื่น ๆ อย่างมากมายในช่วงนี้
เช่น พายุพิโรธ, 5 Story R, เงิน เงิน เงิน,
คู่กรรม, Vagina’s Monologue
และครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ปูเป้มาร่วมงานกับกลุ่มละคอนฅนศิลป์
กับบทบาทที่ท้าทายอย่างยิ่ง


"ซูเปอร์แมน"

ชนการ บุณฑริกสดใส (เล้ง)
เล้งสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เขาเป็นศิลปินอิสระที่ร่วมงานกับกลุ่มละคอนฅนศิลป์มาอย่างโชกโชน
เช่น เปิดท้ายขายรัก, เลาะร้อยโลภ ลบร้อยเล่ห์,
สองศรียศยิ่งฟ้า…อยุธเยศ, โมรา INNOCENT, อติรูป
และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้แสดงในบทบาทและลีลาที่แตกต่างไปจากเดิม


"แดร๊กคูล่า"

ภาณุพงศ์ เกตุจินดา (โอโจ้)
โอโจ้เป็นศิลปินอิสระที่มีผลงานร่วมกับงานศิลปะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
อาทิ คู่กรรม, แม่น้ำของแผ่นดิน, อุลตร้าแมน 4D,
ชนกนาถ, ธารมณี และ อติรูป
ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่เขามาร่วมงานกับกลุ่มละคอนฅนศิลป์
กับบทบาทที่เขาใฝ่ฝันที่จะแสดง


อนัตตา กิติพัฒน์ ภู่พงศ์ (แบงค์)
แบงค์กำลังศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เขาเคยร่วมแสดงละครเวทีเรื่อง The Right Place, คนดี? และ TEN 10th
นี่เป็นครั้งแรกที่แบงค์มาร่วมงานกับกลุ่มละคอนฅนศิลป์
กับบทบาทที่ทำให้เขาเข้าใจการแสดงอย่างแท้จริง


ผู้กำกับละคร

พิศาล พัฒนพีระเดช (บอยด์)
บอยด์กำลังศึกษานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กับ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
และสำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานการแสดงบนเวทีในที่ผ่านมามีดังนี้
พายุพิโรธ, TEN 10th , Don Quixote , 5 Story R,
และเขายังมีผลงานด้านการเขียนบทและกำกับการแสดงอีกมากมาย
เช่น ฤาทุรยศนั้น...งดงาม Falcon the Great Traitor, โมรา INNOCENT,
พระรถ มโนราห์ มายาแห่งกรรม,
สองศรียศยิ่งฟ้า…อยุธเยศ, ดวงใจมหาราช, ไซคี-อีรอส รักข้านี้ คือรัก,
นางฟ้าเรียงเบอร์, พันท้ายนรสิงห์, เลาะร้อยโลภ ลบร้อยเล่ห์,
ของขวัญจากใจ, ตำนานรักถ้ำเขาวงพระจันทร์, อติรูป,
คุณค่าแห่งดอกไม้บาน, ตลาดนัดความรัก,
Am I,ไฟ,เปิดท้ายขายรัก


“ที่ โ ล ก นี้ ยั ง ดำ ร ง อ ยู่ ไ ด้ .. ก็ เ พ ร า ะ ค ว า ม รั ก”


Create Date : 10 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 10 พฤศจิกายน 2550 8:27:03 น. 1 comments
Counter : 297 Pageviews.

 
น่าสนใจ
ขอบคุณสำหรับข่าวกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ครับ


โดย: 9A วันที่: 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา:8:44:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

konsilp
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add konsilp's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.