Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2557
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
3 มิถุนายน 2557
 
All Blogs
 
วัดม่อนพญาคำวัดม่อนพญาคำ
กุฏิกำลังสร้างทำด้วยไม้ ดูแล้วยังอีกนานถึงจะเสร็จเพราะงบประมาณไม่ค่อยมี แต่ก็สวยมาก

ประวัติวัดม่อนพญาคำ

วัดตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เดิมมีบ้านถ้ำเพียงหมู่เดียวแต่ปัญหาการปกครองจึงแยกออกเป็นสองหมู่แต่ก็เป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้องต่อกัน  

ต่อมาชาวบ้านอยากให้มีวัดในหมู่บ้านจึงพากันไปกราบขอพระเทพสุทธญาณ(หลวงพ่อไพบูลย์)ครูบา้เจ้าแห่งวัดอนาลโยพิทยาราม จังหวัดพะเยาเพื่อกราบขอความเมตตามาสร้างวัดให้ชาวบ้าน                                   ภายในกุฏิจะมีพระนอนองค์ไหญ่เป็นประธานด้านหน้า


มื่อหลวงพ่อทราบวัตถุประสงค์ของคณะศรัทธาจึงมีเมตตามาดูสถานที่ ซึ่งตรงกับหน่วยพิทักษ์รักษาป่าต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแนวป้องกันพื้นที่ป่า  พื้นที่ของวัดม่อนพญาคำ เรียกว่า ม่อนเทวดา เวลามีชาวบ้านป่วยไข้ได้มาขอให้เทวดาอารักษ์ รักษาอาการต่าง หลวงพ่อเมตตามาดูสถานที่แล้วจึงขอรถจากศูนย์ป้องกันสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง มาทำถนนขึ้นวัดและสร้างพระประธาน หนึ่งองค์

                                ภาพด้านหน้ากุฏิ ถ่ายตอนเช้ามากๆภาพจึงไม่ค่อยชัด


และพิจาณาให้พระครูประดิษฐ์มาจำพรรษา แต่พระครูมาได้ระยะหนึ่งก็เกิดอาพาธ  จึงลาศรัทธาญาติโยมไปรักษาตัวที่บ้านเกิดและมรณภาพในที่สุด  หลวงพ่อจึงเมตตาให้พระหลวงตาสันต์มาจำพรรษาต่อ แต่วัดม่อนพญาคำไม่มีน้ำ้ ไม่มีไฟฟ้าใช้  การขึ้นลงลำบากเพราะเป็นม่อนสูงจากพื้นดิน หลวงตาจึงได้ลาไปจำพรรษาที่อื่นเพราะท่านอายุมากแล้ว
                         องค์พระอยู่กลางสระซึ่งแวดล้อมไปด้วยปลาคาร์ฟสวยงาม


วัดม่อนพญาคำจึงเป็นวัดที่เหมาะสำหรับพระสุปฏิปันโน พระที่แสวงหาความสันโดษต้องการที่จะหลุดพ้นเพราะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาอารักษ์รักษาอยู่ ผู้ที่จะมาแสวงหาความสันโดษต้องแสวงหาธรรมมะหรือมาหาทางพ้นวิบากกรรมจริงๆเท่านั้นจึงจะสำเร็จ เมื่อวัดป่าม่อนพญาคำไม่มีพระมาจำพรรษา แต่ความศรัทธาที่มีต่อศาสนาของชาวบ้าน  จึงได้ไปกราบหลวงพ่อไพบูลย์อีก 
                                    องค์เทวบาลคอยรักษาดูแลพระเจดีย์และแจ้งความประสงค์ขอครูบาสังเวียน  ขันติธัมโม  มาเป็นผู้นำของศรัทธาชาวบ้าน ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อ พระครูบาสังเวียนจึงได้เป็นผู้สร้างวัดม่อนพญาคำแห่งนี้  พระครูบาสังเวียนท่านเป็นพระหนุ่ม  พรรษาน้อย เมื่อท่านทราบว่า  ศรัทธาญาติโยมต้องการให้ท่านอยู่ที่นี่  ท่านจึงปลิกวิเวกก่อนที่ศรัทธาญาติโยมจะมาถึง  แต่ศรัทธาญาติโยมก็ไม่ท้อถอย ได้มาขอนิมนต์ท่านถึง 8 ครั้ง  

                                   ด้านล่างขององค์พระเจดีย์ที่สร้างเสร์จใน 3 วัน


ในที่สุด  หลวงพ่อเปิด สถานที่เปิด ครูบาอาจารย์ทุกท่านเปิด  ครูบาเจ้าสังเวียนท่านเป็นพระผู้เคารพ เชื่อฟัง ยึดถือ ยึดมั่น  คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดศรัทธาญาติโยมจึงนิมนต์ท่านได้สำเร็จ
เมื่อท่านมาสร้างวัดตามคำขอของศรัทธาญาติโยมแล้วท่านจึงขอบิณฑบาตรการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อใช้ในการทำบุญเป็นการอ้างบุญเพื่อสนองความสุขของตน ถึงวัดไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้า แต่ท่านไม่ลำบากเพราะเคยธุดงค์มาตลอด


เมื่อมาอยู่วัดท่านได้สร้างสิ่งต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมที่จะมาปฏิบัติธรรมและแสวงหาทางสงบ  ท่านจะออกสำรวจพื้นที่ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ด้วยบารมีของครูบาท่าน ทำให้ทราบว่า พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเทวดาคอยดูแลอยู่ในถ้ำแต่ละถ้ำ ก็เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธ์  มีพระธาตุตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุ  มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  บนยอดเขาก็เป็นที่เทวดาคอยรักษาสิ่งเหล่านี้อยู่                        องค์พระพุทธรูปทำด้วยไม้ทั้งองค์ยังสร้างไม่เสร็จองค์ใหญ่มาก


เมื่อค้นพบแล้ว ครูบาเจ้าจึงได้นำศรัทธาญาติโยม  ลงไปเอาน้ำยาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำซึ่งลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร ขึ้นมาแจกจ่ายให้สาธุชนนำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  และยังนำพระบรมสารีริกธาตุ
ของเสด็จพ่อองค์ปฐมบรมครูสัมมามัมพุทธเจ้า พระพุทธสิกขีทศพลที่ 1 มหาจักพรรดิ์ พร้อมน้ำยาจากบ่อดังกล่าวขึ้นถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก วัดบวรนเวศน์วิหาร  และนำถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) แห่งวัดสระเกศ แม่ชีนี และแม่ชีจิน จะคอยดูแล เรื่องอาหารและการบวชพราห์มณ์รวมทั้งนำพราห์มณ์ปฏิบัติตอนกลางวัน
พระครูบาสังเวียน  ท่านเป็นพระหนุ่ม  พรรษาไม่มาก แต่เป็นพระสุปฏิปันโน  ที่มุ่งความสำเร็จแห่งมรรค แห่งผล  มีปฏิปทาตั้งมั่น  ที่จะเมตตาต่อสาธุชนทุกคน จึงไม่ยึดติด มีความปรารถนาจะปลิกวิเวก  บ่อยครั้งที่ญาติโยมมาแล้วไม่พบท่าน  แต่ท่านที่มาสามารถชมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในวัดก็คุ้มกับการมาวัดม่อนพญาคำแล้ว

                                       กุฎิเล็กที่ปฏิบัติธรรมตอนกลางวันสิ่งที่พระครูบาเจ้ารับอยู่ในขณะนี้  เป็นสิ่งที่หนักมาก เช่น  สร้างทั้งวัด สร้างทั้งคน  ต้องเมตตาต่อญาติโยม  ต้องอบรมลูกศิษย์ลูกหา  แต่ท่านมิเคยปริปากบ่นว่าเหนื่อย  สิ่งที่ครูบาได้รับเมตตาจากหลวงพ่อไพบูลย์เป็นองค์พระประธานสร้างพุทธสิกขีทศพลที่ 1  องค์ปฐมบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดหน้าตักกว้าง  3.55 เมตร สูงจากพื้นดิน ถึงยอดวุ้มเรือนแก้ว 14 เมตร ทรงเครื่องครบรอบองค์
สีพระวรกายสีน้ำผึ้ง  สร้างเสร็จในเวลาไม่ถึง  3 เดือน เป็นการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่จากนอกบริเวณวัด  แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดทั้งองค์ โดยใช้รถเครนยกลงมาเหมือนหนึ่งองค์พ่อพุทธสิกขีทศพลที่ 1 ท่านเสด็จจากฟากฟ้ามาประทับมาโปรด มาเมตตาแด่สาธุชน ที่เลื่อมในในบวรพุทธศาสนาทุกคน ทุกรูป ทุกนาม                                          องค์พระแม่กวนอิมปางพันมือ


ทั้งยังมาโปรดให้สร้างเจดีย์ 3 องค์ให้เสร็จภายใน 3 วีน ซึ่งพระครูบาเจ้าก็สามารถสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 วันได้โดยความร่วมมือร่วมใจของสาธุชนชาวบ้านช่วยกันขนอิฐ ขนหิน ดิน ทราย ขึ้นเขามาอย่างลำบากโดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงใดๆเลย  และเมื่อถึงวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะเสร็จพระครูบาได้นำพระธาตุและของศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะบรรจุลงในเจดีย์ก็เกิดความมหัศจรรย์ที่ 1 คือ ท้องฟ้าที่ปิดมืดฝนตั้งแต่วันเริ่มสร้าง กลับเปิดให้แสงอาทิตย์ส่องเป็นเวลา 10 นาที เมฆจึงบังดวงอาทิตย์เช่นเดิมความมหัศจรรย์ที่ 2  ศรัทธาที่นั่งชั้นล่างไม่มุงหลังคาคน 50 คนได้ห็นแก้วสีเขียว สีชมพูอมม่วง ลูกขนาด 4.5  นิ้ว จำนวนหลายลูกลอยจาก ทิศตะวันตกของพระธาตุไปทางทิศตะวันออกเป็นสายหลายสิบลูกลอยตามกันไปอย่างน่าอัศจรรย์

วัดม่อนพญาคำมีถ้ำอีก  8  แห่ง เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนา มีบริเวณสถานที่ๆจะให้ศรัทธาสาธุชนชาวไทย  มาสักการะกราบไหว้บูชา  คณะศรัทธาวัดป่าม่อนพญาคำ ยินดีต้อนรับและร่วมอนุโมทนา

       กุฏิที่ประปฏิบัติธรรมของพราห์ม เป็นหลังเล็กๆ พักได้ 1 หรือ 2 คน อยู่่ห่างๆกันรอบๆบริเวณ
องค์พระเจดีย์ที่พระครูบาเจ้าสังเวียนนิมิตไปว่าเทวดามาบอกให้สร้างให้เสร็จภายใน 3 วันซึ่งท่านก็สร้างเสร็จภายใน 3 วันจริงๆกลางคืนตั้ง 1 ทุ่ม ต้องไปทำการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ โดยการนำของพระครูบาเจ้าสังเวียนและพระภิกษุอาหารที่พระไปบิณฑบาตรได้มาตอนเช้านำมาจัดเรียงเพื่อให้พระภิกษุ แม่ ชีและพราห์มณ์มาตักไปฉัน                                  แต่จะมีชาวบ้านนำมาถวายสมทบที่วัดด้วย


พระภิกษุสวดยต์ให้พรก่อนฉันอาหารซึ่งเป็นการฉันเพียงมื้อเดียว อาหารทุกชนิดจะปนกันในบาตรทั้งหมด         พระครูบาเจ้าเดินนำพระภิกษุไปรับอาหารที่ได้จาการบิณฑบาตรและฃาวบ้านนำมาถวาย

                                  ทุกคืนวันพระ จะมีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิบนดอย

โดยมีพระประธานองค์ใหญ่มาก ประทับอยู่บนยอดดอยอย่างสวยงามแต่เป็นเวลากลางคืน จขบ.มีแต่กล้องจากมือถือภาพจึงไม่ชัดเลยค่ะ


               ภาระกิจยามว่างปฏิบัติธรรม ก็จะล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้ ทำความสะอาดบริเวณวัด

                        ขอจบด้วยภาพของน้องๆที่มาร่วมบวชพราห์มณ์และเพิ่งมารู้จักกัน
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและให้กำลังใจค่ะ

ขอขอบคุณบีจีสวยๆจากน้องญามี่

ขอขอบคุณเพลงประกอบจากยูทูบเพลงบรรเลง และโค๊ดเพลงจากคุณYAOVARIT เพื่อนบล็อก


Create Date : 03 มิถุนายน 2557
Last Update : 23 กันยายน 2560 23:06:20 น. 101 comments
Counter : 2965 Pageviews.

 

วัดม่อนพญาคำ สาธุ สาธุ
เจิม เจิม เจิมมมมมมมมมโดย: mastana วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:18:33:06 น.  

 
สวัสดีสบายค่ะพี่กิ่ง เปิดเข้ามาก็ได้ยินเสียงเพลงอิติปิโส ต้องพับเพียบเข้ามากราบสวยๆและอนุโมทนาบุญกับพี่กิ่งด้วยนะค่ะผลบุญจากการปฏิบัติธรรมทำให้พี่กิ่งมีใบหน้าอิ่มบุญ รอยยิ้มงดงามมากๆ บรรยากาศเปี่ยมสุข เรี่ยบง่ายสบายๆดีนะค่ะ คุณครูใจดีของเราได้ปฏิบัติภาระกิจทำความสะอาดด้วยอย่างนี้พ่อเคยบอกว่าถืเป็นการถือเคล็ดทำความสะอาดชีวิตชีวาปลดผ้าขาวไปเริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่ รุ่งเรืองรองก้าวหน้าๆมีความสุขมากๆนะค่ะพี่กิ่ง^^


โดย: mastana วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:18:40:56 น.  

 
ดูร่มเย็นเป็นสุขสงบมากๆ
ฝึกความเป็นอยู่เรียบง่ายด้วย
น่าโหวตทั้งท่องเที่ยวและธรรมะ
ขอเลือกท่องเที่ยวละกันครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:19:33:02 น.  

 
ขอบคุณในความกรุณา ค่ะ คุณกิ่ง
คุณพ่อเพื่อนเป็นมะเร็งปอด ชิ้นเนื้อ ประมาณ 7 เซน มีผู้ผ่านประสบการณ์ดังกล่าว เขาบอกมา เลยจะลองต้มดื่มดูค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: dada_aeiou วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:23:42:27 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:3:20:53 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่กิ่ง

อนุโมทนาบุญกับการปฏิบัติธรรมของพีก่ิ่งด้วยนะครับ
กุฏิท่านก็สร้างใหญ่โต สวยงามมากเลยนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:6:09:17 น.  

 
มัวแต่หาข้อมูลให้เพื่อน....
คุณแม่คุณกิ่งดีขึ้น เพราะ บุญบารมีของท่าน และความเอาใจใส่ดูแลของคนในครอบครัว ที่เข้าอกเข้าใจ.....ทำวันนี้และวันต่อ ๆ ไปให้มีความสุขกันค่ะ


โดย: dada_aeiou วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:8:07:17 น.  

 
เป็นวัดที่เงียบสงบมากเลยค่ะ
เราชอบบรรยากาศจัง รอบๆวัดแวดล้อมไปด้ยต้นไม้น้อยใหญ่
ดูร่มรื่นมากๆด้วย
เหมาะกับที่จะไปปฏิบัติธรรมจริงๆ
เรื่องราวความเป็นมาของวัดก็น่าสนใจ
ขออนุโมทนากับคุณกิ่งด้วยนะคะ


เมื่อคืนฝนตกหนัก ไฟดับ เช้าตื่นมาต้นไม้ล้มระเนระนาด
แย่เลยค่ะ

ไว้มาใหม่นะคะคุณกิ่ง
หมวดนี้เหลืออีกคิวนึงค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปบอกราตรีสวัสดิ์นะคะ
จุ๊บๆๆ

โดย: mambymam วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:9:14:57 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับพี่กิ่ง

เรื่องฟันของหมิงหมิงต้องยกความดีความชอบทั้งหมดให้มาดามครับ
ดูแลเป็นอย่างดี

แต่ขนาดดูแลอย่างดีก็ยังมีผุเล็กๆไปสองซี่ครับ 5555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:10:47:11 น.  

 
สาธุด้วยคนค่ะ


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:14:46:52 น.  

 
ตามมาส่งลิ้งค์ให้ดูใบครับ
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nulaw-08&month=04-2011&date=24&group=7&gblog=344โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:21:07:04 น.  

 
แว่บมาถามข่าวเรื่องไปงานโอทอปค่ะ
ได้ของมาเยอะมั๊ยคะ อิอิ

กลับไปดูละครก่อนนะคะ
ตอนนี้กำลังติดช่องสามค่ะ คุณกิ่งดูรึป่าวคะโดย: mambymam วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:21:49:29 น.  

 
หวัดดีค่าพี่กิ่ง

พอเข้ามาฟังเพลงอิติปิโนแล้วเคลิ้มจะง่วงอะ อิอิ
ฟังอยู่นานเลย
วัดนี้เงียบ สงบมากๆ เลยนะคะ
เก่าแก่ด้วย เหมาะเป็นสถานที่พี่กิ่งมาปฏบัติธรรมมากๆ เลยค่า
กลับออกมาหน้าตาอิ่มเอิบ
อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจด้วย
ความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อม จริงๆค่า
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:23:00:47 น.  

 
ส่งกำลังใจให้่พี่กิื่งจ้าาาผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:23:01:21 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณกิ่ง

วัดม่อนพญาคำดูสงบ ร่มเย็น
เป็นสถานที่เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมนะคะ
กุฏิไม้ที่สร้างจากแรงศรัทธาก็สวยงามมากค่ะ

ประทับใจภาพภารกิจของคุณกิ่ง
ชมแล้วอิ่มใจจังค่ะ
ขออนุโมทนาบุญกับคุณกิ่งด้วยนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog
................

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะคุณกิ่ง
ขอบคุณคุณกิ่งสำหรับกำลังใจด้วยนะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 4 มิถุนายน 2557 เวลา:23:03:06 น.  

 
สวัสดีค่า พี่กิ่ง ^^
มาช้าไปหน่อยค่ะ
บวชชีพราหมณ์ที่นี่ดีจังค่ะ
ดูสงบ วัตถุไม่เยอะดีนะคะ
เหมือนวัดป่า อย่างนี้แหละดีค่ะ
ปฏิบัติธรรมได้ดีแน่ๆเลย

อนุโมทนากับพี่กิ่งด้วยค่าโดย: lovereason วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:0:36:21 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่กิ่งโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:6:11:16 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะน้องกิ่ง
ดูสงบร่มรื่นดีและอนุโมทนากับน้องกิ่งด้วยค่ะ
พี่ไม่ค่อยชอบไปวัดที่แข่งกันสร้างใหญ่โตค่ะ ไม่รู้ว่าใช่แก่นของพระพุทธศาสนาหรือเปล่า
พรุ่งนี้พี่มาอีกทีนะคะโดย: เนินน้ำ วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:8:31:20 น.  

 
สวัสดียามสายค่ะคุณกิ่ง
มีของอร่อยมาฝากค่ะเมื่อกี๊ออนเพลงเสร็จก็ไปลุยงานต่อ เพิ่งจะเบามือค่ะ

พูดถึงงานโอท็อป เป็นงานที่ชอบเดินมากค่ะ
ชอบที่สินค้าหลากหลาย แต่ละอย่างล้วน
ยั่วเงินในกระเป๋าอย่างมาก
เห็นไม่ได้เป็นซื้อแหลกค่ะ อิอิ

ขอบคุณที่แวะไปฟังเพลงเป็นเพื่อนนะคะ
ขอบคุณกำลังใจด้วยค่ะ จุ๊บๆๆ
ดึกๆเราย่องมาใหม่ค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:10:12:57 น.  

 
วัสดีกับอาหารเช้าค่ะ(บ่ายค่ะเพราะเลยเวลาเช้ามามากแล้ว)

เพราะอยู่บนเกาะนอกประเทศ เวลาเขาซ่อมบล็อกที ก็ต้องหยุดเล่นค่ะ เขาเอาใจแค่ในประเทศก่อน เลยห่างหายไปบ้าง แต่ยังคิดถึงนะคะ อิอิ

>
***คอมเม็นต์แทนโดย ขุนพลน้อยโค่วจง
ปอลิง.เรื่องโหวตน้องมี่ฝากบอกว่าขอติดค้างไว้ก่อนคะครับ


โดย: ญามี่ วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:12:13:04 น.  

 
ขอบคุณมากที่เอ็นดูน้องซีนะคะ


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:12:39:17 น.  

 
ผมก็เลี้ยงลูกแบบไร้ตำราครับพี่กิ่ง 555
ผิดบ้าง ถูกบ้างว่ากันไปครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:15:59:08 น.  

 สงบ ร่มเย็น มากค่ะ..

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ..


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Food Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: foreverlovemom วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:16:04:47 น.  

 
อากาศร้อนมากๆเอาภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆให้หายร้อนค่ะ
More Rain Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:16:37:21 น.  

 
ซีชอบทำกิจกรรมมากค่ะ


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:16:52:20 น.  

 
เย่!กระต่ายน้อยกระดึ่บๆๆ
มาส่งพลังให้ธรรมะปฏิบัติ
ธรรมอันล้ำค่าในจิตใจมนุษย์^^
โหวตหมวดตามผองเพื่อนนะค่าพี่กิ่งจุ๊บๆๆๆ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

กราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรี
อันมีให้แพมเสมอตลอด พี่กิ่งน่ารักที่ซุดดๆๆๆ


โดย: mastana วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:18:37:47 น.  

 
เข้ามาเจอภาพฝนกำลังตก รู้สึกเย็นดีจังเลยค่ะ

ขอบคุณภาพเหมียวน่ารักๆนะคะ
ตาแป๋วเลย อิอิ

ดึกๆเจอกันค่ะโดย: mambymam วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:20:10:49 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่กิ่ง
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ปานยังตัดกิเลสไม่ได้
ตอนคุณแม่ป่วย บนว่าถ้าแม่หายจะพากันไปบวช
แต่ไม่มีบุญได้ทำค่ะ
โหวตค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สมาชิกหมายเลข 750163 Food Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 5 มิถุนายน 2557 เวลา:20:31:13 น.  

 
ย่องมาโหวตค่ะคุณกิ่ง
เราโหวตหมวดนี้นะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอบคุณภาพฝนเย็นชุ่มฉ่ำค่ะ
น่ารักจริงๆ
ฝันดีนะคะ จุ๊บๆๆ
โดย: mambymam วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:0:09:45 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่กิ่ง
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:6:11:53 น.  

 

กด Like ให้เป็นคนที่ 9
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณกิ่ง


โดย: อุ้มสี วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:8:20:30 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:8:42:54 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
วัดดูสงบ น่าปฏิบัติธรรมมากๆค่ะ

ถ้าได้ไปอยู่ซักพัก จิตใจคงสงบนะคะ


โดย: คนสวยที่ไม่เคยสวย วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:9:18:19 น.  

 
มาทักทายพร้อมกำลังใจค่ะน้องกิ่ง
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:10:08:27 น.  

 
5555 ชอบเหมียวเต้นมากเลยค่ะคุณกิ่ง
น่ารักจริงๆ

เราก็มีมาฝากค่ะ แต่เป็นเหมียวหิวน้ำ เพราะร้อนจัด อิอิ
ขอบคุณที่นำไปฝากนะคะ


โดย: mambymam วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:11:01:58 น.  

 
สมัยก่อนผมไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่เลยครับ
เพราะเลี้ยงกันมาแบบคนจีนสมัยก่อนครับ
มีช่องว่างมาก 555

พอผมมีลูกเอง
เลยพูดคุยสนิทกันมากครับ

เลี้ยงกันคนละแบบเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:11:47:51 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ลุ่นๆกันต่อไป เพราะ รร.จะมีโชว์วง วันงานกีฬาสี


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:11:48:03 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AdrenalineRush Travel Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Dharma Blog ดู Blog

ที่วัด พระท่านนำปฏิบัติธรรม
ด้วยใช่เปล่าครับคุณกิ่ง


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:15:19:51 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
secreate Food Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อนุโมทนาค่ะพี่กิ่ง
รูปพี่กิ่งใส่ชุดสีขาว
ดูสงบ อบอุ่นมาก ๆ เลยค่ะ
หน้าตาดูผ่องใสด้วยค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:16:07:52 น.  

 
สวัสดีจ้าน้องกิ่ง

สร้างวัดวัดนึงนี่ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ ก็ในที่สุดก็สำเร็จได้จาก
กำลังศรัทธาของชาวบ้านที่ร่วมด้วย ช่วยกัน น่าชื่นชมมากเลยจ๊ะ

วัดป่าที่สร้างด้วย โครงสร้างไม้แบบนี้ ดูแล้วเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดีเลยจ๊ะ
การทำนุบำรุงพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องแข่งกันสร้างวัตถุ หรือสถานที่ จิตใจสำคัญกว่ามากนักเนอะ

น้องกิ่งทำบุญบ่อย ทั้งปฎิบัติตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น น่าชื่นชมมากเลยจ๊ะ พี่เต๊ะขออนุโมทนาด้วยจ๊ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Dharma Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:19:40:42 น.  

 มา ดื่มด่ำ กับ "ความเย็น" อีก รอบ ค่ะ ...

รู้สึก ชื่นใจ ..


โดย: foreverlovemom วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:20:29:28 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
newyorknurse Diarist ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
jamaica Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
--------------------
แวะมาส่งโหวตให้ครูกิ่งค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:23:24:01 น.  

 
ย่องมายามดึกค่ะคุณกิ่ง
เหมียวสามตัวตาแป๋วแหวว น่ารักมากค่ะ
ขอบคุณที่นำไปฝากนะคะ

ฝันดีค่ะคืนนี้ จุ๊บๆๆ


โดย: mambymam วันที่: 6 มิถุนายน 2557 เวลา:23:27:35 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณกิ่ง

เอาขนมมาฝากยามวิกาล
และส่งคุณกิ่งเข้านอนนะคะนอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:0:10:07 น.  

 
กุฏิหย่ายมาก ยังกะศาลาอ่ะครับ

โจทย์ใหม่ออกมาละเน้อ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:0:52:41 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่กิ่ง

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:6:30:53 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามสายค่าพี่กิ่ง
กระต่ายน้อยวิ่งดุ้กดิ้ก คิดิกๆๆ
มาฟังเพลงอิติปิโส ให้สบายอุรา

มีความสุขมากๆนะค่าาาาาา


โดย: mastana วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:7:45:33 น.  

 
สวัสดีวันเสาร์ค่ะคุณกิ่ง

วัดม่อนพญาคำดูสงบ ร่มเย็น
มากค่ะ
ขอบคุณที่นำภาพมาให้ชม
และขออมุโนทนาบุญด้วยค่ะ


โดย: อิงดาว พราวฟ้า (อิงดาว ณ พราวฟ้า ) วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:11:15:11 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่กิ่ง

เปิดเข้ามาวันนี้ เพลงสวดอิติปิโสฯ ดังแว่วมา
ขออนุโมทนาสาธุ กับการปฎิบัติธรรมของพี่กิ่งด้วยนะคะ

วัดม่อนพญาคำ ดูเงียบสงบมากเลยนะคะ
เหมาะกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ที่ต้องการความสงบมากๆ

ไม่รู้จะโหวตหมวดไหน ไม่ได้กำหนดไว้ให้
ขอโหวตหมวดนี้แล้วกันนะคะ

กิ่งฟ้า Literature Blog

ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีของพี่กิ่งนะคะ ได้ไปร่วมงานบุญ ได้ปฎิบัติธรรม
มากมาย หน้าตาสดชื่นสดใส อิ่มเอิบไปด้วยผลของบุญนะคะ

แล้วมีเวลาจะแวะมาคุยด้วยใหม่นะคะโดย: ดาวริมทะเล วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:17:14:07 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับพี่กิ่งโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:17:45:48 น.  

 
เป็นวัดที่ร่มรื่น บรรยากาศดีมากๆ ค่ะพี่กิ่ง


โดย: sawkitty วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:17:50:12 น.  

 
ตามมาอ่านเรื่องราวและประวัติอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ วัดสวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการภาวนาจริง ๆ ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เตยจ๋า Dharma Blog ดู Blog
ชมพร Art Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog


โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:20:28:30 น.  

 


โดย: dada_aeiou วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:22:27:59 น.  

 
ไม่ค่อยเห็นวัดในลักษณะนี้เท่าไหร่

อนุโมทนาบุญด้งยนะครับ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 มิถุนายน 2557 เวลา:23:14:05 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่กิ่ง

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มิถุนายน 2557 เวลา:6:23:51 น.  

 
แดนพุทธ..ที่ไหนก็สงบนะครับ..
กิ่งนี่น่าจะมีวาสนาบวชตลอดชีวิตนะ..ครับ
อนุโมทนาด้วย...


โดย: พันคม วันที่: 8 มิถุนายน 2557 เวลา:19:57:02 น.  

 
สวัสดียามค่ำคืนครับ

ตามมาเที่ยววัดม่อนพญาคำด้วย บรรยากาศดูร่มเย็น ... อนุโมทนาบุญกับคุณกิ่งด้วยครับ

โหวต และไลค์ส่งกำลังใจไปให้คุณกิ่งด้วยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 8 มิถุนายน 2557 เวลา:21:51:10 น.  

 

สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับจากแพร่ซะเย็นค่ำมากเลย ขอมาเมันท็พรุ่งนี้นะคะ แหะ แหะ ตอนนี้ตาจะปิดแล้วค่ะ

หลับฝันดีทุกๆท่านค่ะ

More Rain Commentsโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 มิถุนายน 2557 เวลา:22:27:30 น.  

 
เพิ่งกลับจากแพร่เหรอคะคุณกิ่ง
พักผ่อนให้เต็มที่นะคะ
นอนหลับฝันดีค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:0:05:08 น.  

 
ขอบคุณที่ไปเจิมนะคะ ^^ สู้ๆ กันไป สาวน้อยเมโลเดี้ยน ^^ เป็นกำลังใจให้น้องซีด้วยนะคะ


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:8:37:16 น.  

 
เพิ่งกลับจาก แพร่ ??

ไปไหว้พระมาหรือเปล่าคะ ??

อ๊ะ อ๊ะ ..

อย่าตอบอย่างนั้น ..

ต่อม อิจฉา ทำงาน ปุ๊บ ปั๊บ เลยค่ะ ...


รัก นะคะ ..
โดย: foreverlovemom วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:9:22:33 น.  

 
หมิงหมิงกินข้าวช้าครับพี่กิ่ง
ละเลียดมากกว่าจะหมด 555
บางวันกินถึงทุ่มนึงครับ
กว่าจะทำการบ้านก็เกือบสองทุ่ม
สองทุ่มครึ่งก็ต้องหลับแล้วครับ 555

เจ้าตัวยังบ่นเลยครับ
ว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นอะไรเลย 5555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:10:31:15 น.  

 

มีความรู้สึกว่า
คุณกิ่งใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:10:50:22 น.  

 
สวัสดีในวันจันทร์ค่ะคุณกิ่ง
มาชวนไปชมดอกบัวดินสีหวานๆค่ะโดย: mambymam วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:13:02:06 น.  

 
ช่วงนี้หน้าฝน บัวดินออกดอกดีค่ะคุณกิ่ง
คิดว่าอีกหน่อยที่บ้านคุณกิ่งต้องมีดอกแน่นอนค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปชมนะคะ
จุ๊บๆค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:15:18:54 น.  

 

--------------------------------------
แวะมาทักทายยามบ่ายแก่ๆ ด้วยความระลึกถึงจริงๆ หวังอย่างยิ่งคงสบายดีนะคะครูกิ่ง


โดย: เกศสุริยง วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:15:32:47 น.  

 
มาอีกรอบค่ะคุณกิ่ง
ขอบคุณที่ชอบเพลงที่บล็อกนะคะ
เพลงบรรเลงฟังแล้วสบายใจดีค่ะ
เอาเจ้าตัวนี้มาฝากด้วยแกทาปากทั้งวันค่ะ อิอิ
โดย: mambymam วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:16:06:25 น.  

 
โหวตหมวด ข้อคิด และ ธรรมะ ให้พี่กิ่งนะคะ


ปอมมีน้องตุ๊กตาหมีมาฝากพี่ด้วยค่ะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:18:08:05 น.  

 อุ ..

วันหลังว่าง ..

พี่ป๋องไปฟังด้วยนะคะ ..

ชอบ ฟังธรรม, ชอบ เข้าวัด, ชอบ สวดมนต์ ..

อ้อ... ต้องรอ ว่างงาน ก่อนด้วยค่ะ ..

ยังไม่เสร็จเลย ...


จุ๊บ จุ๊บ นะคะ ...

โดย: foreverlovemom วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:19:30:09 น.  

 
อบอุ่น ร่มเย็น เสมอ นะค่ะ
รักษาสุขภาพ ด้วยค่ะ


โดย: dada_aeiou วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:21:15:50 น.  

 


หลับฝันดีนะคะคุณดา
ไว้พรุ่งนี้มาใหม่ค่ะ
หลับฝันดีค่ะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:21:29:16 น.  

 


มาส่งคุณกิ่งเข้านอนอีกคืนนะคะ
ต๋ายังไม่ขยับเหมือนเดิมค่ะคุณกิ่ง
นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:22:17:39 น.  

 
ถ้าไม่ใช่บล็อกการ์ตูนไม่ต้องโหวตให้ดีกว่าครับ ไม่อยากแย่งคะแนนกับบล็อกคนอื่นเขาน่ะ^^


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:22:24:18 น.  

 
แวะมาขอบคุณครับ
อนุโมทนาบุญครับ
ยังไม่ได้ไปปฎิบัติธรรมที่ไหนเลยครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 9 มิถุนายน 2557 เวลา:22:35:23 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่กิ่ง
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มิถุนายน 2557 เวลา:6:00:37 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ มาบ้านนี้สบายใจดัจัง

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
กิ่งฟ้า Dharma Blog


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 10 มิถุนายน 2557 เวลา:8:10:02 น.  

 
เห็นแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมบ้างเลยพี่กิ่ง


โดย: สุริยาวดี วันที่: 10 มิถุนายน 2557 เวลา:14:18:18 น.  

 
น่านอนมากค่ะ พี่กิ่งหายไปนาน เพลงสงบดีค่ะ

สุขภาพดีนะคะ


โดย: cyberlifenlearn วันที่: 10 มิถุนายน 2557 เวลา:19:36:19 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะ วัดดูสงบมาก


โดย: sawkitty วันที่: 10 มิถุนายน 2557 เวลา:20:51:43 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ
แวะมาเที่ยว มากราบพระด้วยค่ะ อจ.กิ่งฯ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 10 มิถุนายน 2557 เวลา:22:30:11 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่กิ่ง

ช่วงนี้ชีวิตยังไม่หยุดนิ่งเลยค่ะ
วันนี้เพิ่งทำงานเสร็จไปชิ้นนึงค่ะ
ไม่อยู่บ้านหลายวัน ปีนี้เดินทางตลอดเลยค่ะ
ทั้งไปเที่ยว ทั้งไปธุระส่วนตัว ธุระเรื่องงาน

มีเวลาแว๊บเข้าบล๊อก ก็ดึกแล้วนะคะ
รีบมาทักทายก่อน พี่กิ่งสบายดีนะคะ
ขอบคุณสำหรับโหวตด้วยนะคะ

คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 10 มิถุนายน 2557 เวลา:22:43:58 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่กิ่ง
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มิถุนายน 2557 เวลา:5:33:40 น.  

 
ยังไม่กวาดบ้านเนอะครับ
ไว้มาใหม่


โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 11 มิถุนายน 2557 เวลา:8:49:45 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาตามชมการปฏิบัติธรรมด้วยคนครับ ผมยังไม่เคยเห็นกุฏิที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังแบบนี้เลยครับ ดูแล้วแปลกตามาก ๆ ครับ

บรรยากาศการปฏิบัติธรรมคงจะเงียบสงบมาก ๆ เลยนะครับ ดีแล้วครับจะได้บุญเยอะ ๆ ครับ

เพิ่งจะเคยได้ฟังเพลงอิติปิโสฯ ครับ ไม่ยักกะรู้ว่ามีเพลงนี้ด้วยครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 11 มิถุนายน 2557 เวลา:14:52:06 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่กิ่ง

ปอมมีน้องหมีนักดนตรีมาฝากพี่ ในวันกลางสัปดาห์จ้า


มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 11 มิถุนายน 2557 เวลา:20:52:17 น.  

 
กระต่ายน้อยมารออ่านงานเอนทร่ต่อไปพี่กิ่งแร่ะน๊าาาา อิๆคิดถึงถ้ามีโอกาสแพมอยากเจอเพื่อนบล็อกทุกคนเลยแต่ว่าไม่แน่งานรับสายสะพายคราวหน้าเผื่อติดกับเค้าอาจจะไปนะค่ะพี่กิ่ง ฝันดีนะคร้าาาา


โดย: mastana วันที่: 11 มิถุนายน 2557 เวลา:21:20:54 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่กิ่ง โหวตไม่ได้เพราะหมวดนี้โหวตไปแล้วค่ะ คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ ชาวบอลคงได้อดหลับอดนอนกันอีกแล้วนะคะ อิอิ

โดย: ญามี่ วันที่: 12 มิถุนายน 2557 เวลา:9:43:17 น.  

 
ชื่นชมคุณกิ่งที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำ บริเวณวัดร่มรื่นดีจังค่ะ ขอให้คุณกิ่งเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ ^_^


โดย: haiku วันที่: 12 มิถุนายน 2557 เวลา:21:13:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณกิ่ง
มาแอบดูตะพาบค่ะ อิอิ

เราไปพัทยามาสองสามวัน ไปบ้านพ่อน่ะค่ะ
เลยเพิ่งได้มาเยี่ยมคุณกิ่ง
ขอบคุณที่แวะไปที่บล็อกวันก่อนนะคะ

ฝันดีค่ะโดย: mambymam วันที่: 12 มิถุนายน 2557 เวลา:21:35:47 น.  

 
มาอ่านประวัติการสร้างวัดแห่งนี้แล้วก็เกิดปีตินะครับ ^^

ชาวบ้านมีศรัทธาอย่างยิ่ง หลวงพ่อท่านก็สนองศรัทธาแถมยังสร้างวัดจนสำเร็จและให้ชาวบ้านงดเว้นการฆ่าสัตว์อีกด้วย

โมทนาบุญในการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับคุณกิ่ง ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 12 มิถุนายน 2557 เวลา:21:55:15 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณกิ่ง

ต๋าหายไปสองวัน ไม่ได้มาทักทายคุณกิ่งเลย
ญาติเสียน่ะค่ะ

วันนี้กรุงเทพฯฝนตกลงมานิดหน่อยค่ะช่วงเย็น
ลำปางคงอากาศร้อนทีเดียว
คุณกิ่งรักษาสุขภาพนะคะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะคุณกิ่งโดย: Sweet_pills วันที่: 12 มิถุนายน 2557 เวลา:22:44:27 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่กิ่ง
แวะมาเยี่ยม
ยังไม่อัพบล็อค
ฝนตกรักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: pantawan วันที่: 12 มิถุนายน 2557 เวลา:23:16:26 น.  

 
ขอบคุณคุณกิ่งมากนะคะ
ตื่นรับวันใหม่อย่างสดชื่นค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 13 มิถุนายน 2557 เวลา:0:52:47 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่กิ่ง

ขอบคุณสำหรัับคะแนนโหวตด้วยนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2557 เวลา:6:06:08 น.  

 

รักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณกิ่ง


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 มิถุนายน 2557 เวลา:14:09:28 น.  

 
สวัสดียามบ่ายๆ ค่ะ ขอบคุณที่มาแสดงความยินดีกับฟักทองค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 13 มิถุนายน 2557 เวลา:15:26:55 น.  

 

----------------------------
แวะมาทักทายค่ะครูกิ่ง


โดย: เกศสุริยง วันที่: 13 มิถุนายน 2557 เวลา:17:27:32 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่กิ่ง . .

ขอบคุณที่ส่งปอมเข้านอนนะคะ

ปอมมีน้องหมีมาฝากพี่ค่ะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 13 มิถุนายน 2557 เวลา:20:24:46 น.  

 
สวัสดียามดึกครับคุณกิ่ง ^^

เข้ามาฟังเพลงแล้วใจสงบทันทีเลย

โหวตงานเขียนให้คุณกิ่งด้วยนะครับ คิดว่าน่าจะอยู่หมวดนี้ดีที่สุดครับ อิอิ ^^

ขอบคุณคุณกิ่งที่มาให้กำลังใจนะครับ


โดย: วนารักษ์ วันที่: 13 มิถุนายน 2557 เวลา:22:24:30 น.  

 
ตามมากับลิ้งค์ที่แปะบอกทางลัดค่ะ

มาแล้วอิ่มบุญไปกับคุณกิ่งเลย


โดย: PhueJa วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:14:00:59 น.  

 
ต้องการไปปฎิบัติธรรมี่นี่หลังออกพรรษา สักระยะเพื่อปรับสภาวะจิตใฟ้แข็งแกร่งขึ้น
ติกต่อใครคะ


โดย: ณัฐชุดา IP: 49.230.214.84 วันที่: 2 ตุลาคม 2559 เวลา:17:47:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
กิ่งฟ้า
Location :
ลำปาง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]
หลังไมค์จ้าคนดี
New Comments
Friends' blogs
[Add กิ่งฟ้า's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.