รูปภาพสวยๆ ของพุทธประวัติชุด ตรัสรู้
นี่เป็นชุดสุดท้ายครับ.. เนื้อหา..ไม่อ่านก็ได้..ยาวไปก้อปวดหมอง..แต่..ผมพยายามหาเนื้อหามาให้ตรงกับรูปภาพ..เพราะเขาให้มาแค่รูปเพรียวๆ..เชิญหยิบใส่โสตประสาทเถิด..ท่านผู้เจริญทั้งหลาย..อิอิ..พระมหาบุรุษได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ทรงมีพระนามใหม่ว่า "อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า" แปลว่า พระผู้ตรัสรู้ธรรมเครื่องหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เอง

ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ภายใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา ๗ วัน หลังจากนั้นจึงเสด็จไปยังต้นอชปาลนิโครธซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นศรีมหาโพธิ์ ระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่ลูกสาวพระยามารซึ่งเคยยกทัพมาผจญพระพุทธเจ้าเมื่อตอน ก่อนตรัสรู้เล็กน้อยแต่ก็พ่ายแพ้ไป ได้ขันอาสาพระยามารผู้บิดาเพื่อประโลมล่อพระพุทธเจ้าให้ตกอยู่ในอำนาจของพระยามารให้จงได้ ลูกสาวพระยามารมี ๓ คน คือ นางตัณหา นางราคา นางอรดี

พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรม "ปฐมเทศนา" ตรงกันวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ผู้ฟังธรรมมี ๕ คน ที่เรียกว่า "ปัญจวัคคีย์" พอแสดงกัณฑ์นี้จบลง โกณฑัญญะ ผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ไดเกิดดวงตาเห็นธรรม คือได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน

(เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว พระสาวกรุ่นทำสังคยนาตั้งชื่อเรื่องกัณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งนี้ว่า "ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร")

พระสาวกมีจำนวน ๑,๒๕๐ รูป แต่ละรูปล้วนบวชกับพระพุทธเจ้า มีพระอุปัชฌาองค์เดียวกัน คือ พระพุทธเจ้า ล้วนเป็นพระอรหันต์ ต่างมาประชุมโดยไม่ได้นัดหมาย และพระพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" ในที่ประชุม

(การประชุมพระสาวกครั้งนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า "จาตุรงคสันนิบาต")

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบิดาด้วยเรื่องความเป็นอนิจจังของสังขาร พระเจ้าสุทโธทนะซึ่งสำเร็จอนาคามิผลอยู่ก่อนแล้ว ได้สดับพระธรรมเทศนา ตั้งแต่ต้นจบจบ ก็ได้สำเร็จอรหันต์ในบั้นปลายแห่งพระชนม์ชีพ หลังจากนั้นอีก ๗ วันก็สิ้นพระชนม์ชีพ พระพุทธเจ้าเสด็จสรงน้ำพระศพพุทธบิดา และถวายพระเพลิงพร้อมด้วยพระสงฆ์ พระประยูรญาติชาวศากยะจนเสร็จสิ้น

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คือ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อภายหลังเสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดังกล่าวเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้ว วันที่เสด็จลงคือวันออกพรรษา เมืองที่เสด็จลงคือ เมืองสังกัสนคร เสด็จลงตรงประตูเมือง พระบาทแรกที่ทรงเหยียบพื้นโลกนั้น ต่อมาได้กลายเป็นสถานที่ระลึกเรียกว่า "อจลเจดีย์" เรียกอย่างไทยเราก็ว่า"รอยพระพุทธบาท"

เมื่อก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้น ไม่ได้ตั้งสาวกองค์ใดให้รับตำแหน่งเป็นศาสดาปกครองพระสงฆ์สืบต่อพีะองค์เหมือนในศาสนาอื่น แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสั่งพระสงฆ์ไว้อย่างชัดเจนก่อนนิพพานว่า พระภิกษุรูปใดอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อพระองค์นิพพานแล้ว ศาสนาพุทธหรือคำสั่งสอนของพระองค์จักไร้พระศาสดา ตรัสบอกพระอานนท์ว่า"ดูก่อนอานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราได้แสดงไว้ และบัญญัติไว้ด้วยดี นั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคต เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว"
ครั้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายว่า"ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้เราขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตน และคนอื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
หลังจานั้นไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลย จนกระทั่งนิพาน คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันวิสาขะ ณ ภายใต้ต้นสาละ
เอวังด้วยประการฉะนี้แล..ท่านผู้เจริญทั้งหลาย.....หากท่านนำไปเผยแพร่ต่อประชาชน หรือพุทธศานิกชนทั้งหลาย กุศลผลบุญนี้ จะนำพาความสุขสวัสดี..แก่ท่าน..และครอบครัวตลอดกาลนาน..และตลอดไป ..สาธุ...อนุโมธนามิ..
Create Date : 25 กรกฎาคม 2553
Last Update : 26 กรกฎาคม 2553 22:52:27 น.
Counter : 9423 Pageviews.

26 comments
  
โดย: อ้ายทิดถา วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:11:01 น.
  
Photobucket>
โดย: อ้ายทิดถา วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:14:59 น.
  
พุทธประวัติ ชุดนี้ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

ดีมากๆเลย อนุโมทนา ด้วยค่ะ
โดย: jamaica วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:00:18 น.
  
เรียน คุณอ้ายทิดถา


ภาพพุทธประวัติชุดนี้งามมาก หากจะขออนุญาตนำไปใช้บ้างเป็นบางภาพได้ไหมคะ

ที่บล็อกกำลังลงค่ะ

หากจะกรุณาไปตอบที่บล็อกก็จะเป็นพระคุณยิ่ง กรุ๊ฟบล็อกที่ 1 บล็อกแรกเลย มีบล็อกคอมเมนท์

ขอบพระคุณค่ะ
โดย: (พี่นี) (sirivinit ) วันที่: 26 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:18:29 น.
  
ภาพสวยมาก ๆ ขอบคุณที่นำมาลง ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
โดย: pinky IP: 112.143.10.97 วันที่: 26 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:08:23 น.
  
ภาพสวยๆ ทั้งนั้นเลยนะค่ะ

แวะมาทักทายยามเช้าค่ะ
โดย: reception hall วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:35:26 น.
  
สวัสดีค่ะ ตื่นเช้าจังนะค่ะ ตื่นไม่ทันทุกทีเลย เด่วพรุ่งเอาใหม่ จะตื่นไปทักคุณก่อนเลย อิอิ
โดย: reception hall วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:12:27 น.
  
ภาพสวยจังเลยค่ะ ขอบคุณที่เอามาฝาก ภาพจีวรละเอียดมากกก
โดย: KOok_k วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:29:20 น.
  
อะไรเนี่ย ตื่นเช้าแล้วนะ ไม่ทันอีก วุ๊ย

สวัสดีตอนเช้าค่ะ
โดย: reception hall วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:6:43:36 น.
  
ภาพสวยจริง ๆ ครับ ได้ประโยช์มาก ๆ ด้วย
ต้อง SAVE เก็บซะหน่อยแล้ว..

ขออนุญาตนะครับ
โดย: CEO นิ้วก้อย วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:44:51 น.
  
อ้ายทิดถาครับ..

แถมอีกนิด

คนเราจะมี 2 คนในร่างเดียวเสมอ...

เทพ กับ มาร หรือ ธรรมมะ กับอธรรม มันทะเลาะกันประจำแหละครับ...

โดย: ลิ้งค์ (CEO นิ้วก้อย ) วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:38:44 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะ คุณอ้ายทิดถา

อิอิ ตื่นก่อน 555

แวะมาทักทายยามเช้าต้อนรับแสงอรุณที่แสนจะวิเศษค่ะ
โดย: reception hall วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:5:57:07 น.
  
แหม...อารมณ์แบบนี้ก็ต้องมีบ้างล่ะค่ะ
ดีใจค่ะที่คุณชอบ...

ว่าแต่ทำไมอัพบล็อกแบบนี้
เกือบทุกคนต้องมีอาการ "อึ้ง"
เห็นเจ้าของบล็อกเป็นคนยังไงเนี่ย อิอิ
โดย: reception hall วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:6:52:21 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะ

ยอมรับโดยไม่อายค่ะ เพิ่งตื่นนอน อิอิ

ประมาณเมื่อคืนดึกไปหน่อย อิอิ

ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะค่ะ
โดย: reception hall วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:03:38 น.
  
ภาพชุดนี้เคยมีคนส่ง mail ให้ สวยมาก แต่ไม่ทราบใครวาด อยากฝากให้ทำเป็นประเพณี ควรลงชื่อเจ้าของงาน (ถ้ารู้) เป็นการให้เกียรติศิลปิน
โดย: 4leafwonder วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:11:28:59 น.
  
ผมขอขอบคุณอย่างมาก ที่คุณนำภาพพระพุทธเจ้าชุดนี้มาลงเอาไว้เป็นวิทยาทาน เป็นรูปภาพที่สวยสดงดงามมาก ผมเห็นแล้วเกิดปิติสุขมาก ผมได้ปริ้นภาพบางภาพใส่กรอบไปแจกเพื่อนฝูงเพื่อบูชา เคารพ กราบไหว้ เป็นพุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า แต่ผมอยากทราบว่าศิลปินท่านใดเป็นผู้วาด กรุณาแจ้งให้กระผมทราบด้วย และขอขอบคุณเจ้าของผลงานเป็นอย่างมาก วาดได้สวยสดงามจริงๆเหนือคำบรรยาย ขออนุโมทนาบุญ


โดย: Ninji IP: 123.236.188.88 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:38:24 น.
  
ขอนำไปใช้ครับเพื่อบูชา
โดย: นักสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ IP: 118.172.98.210 วันที่: 17 มิถุนายน 2554 เวลา:13:39:21 น.
  
รูปภาพสวยมากค่ะ และขอบคุณสำหรับภาพสวยๆค่ะ
โดย: Waraporn IP: 110.49.141.245 วันที่: 21 มิถุนายน 2554 เวลา:21:56:54 น.
  
อนุโมทนาที่แบ่งปันให้ชมค่ะ
โดย: ผ่านมาชม IP: 182.53.32.123 วันที่: 11 กรกฎาคม 2554 เวลา:7:53:15 น.
  
ภาพสวยมากเลยค่ะ จึงขออนุญาตนำภาพจากบล็อกนี้ไปเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งในกลอนวันอาสาฬหบูชา ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 15 ก.ค.54
ทางช่อง 7 สี เพื่อเป็นกุศลบุญ สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
โดย: สุดารัตน์ จากช่อง 7 IP: 203.172.124.10 วันที่: 11 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:25:02 น.
  
ภาพงามแต้ครับ อ้ายหนานถา
ผมขออนุญาต โหลดภาพไปประกอบปกหนังสือ ธรรมทาน แจกในช่วง สงกรานต์ เมษายน พ.ศง 2555 เน้อครับ
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ครับผม
โดย: วรพัทธ์ IP: 182.53.142.78 วันที่: 15 มีนาคม 2555 เวลา:8:04:45 น.
  
ขออนุญาติ นำไปปริ้นแผ่นใหญ่ ถวายวัดค่ะ
โดย: อังคณา IP: 210.148.57.5 วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:18:18:54 น.
  
ขออนุโมทนา..สาธุ..ขอให้เจริญยิ่ิ่งๆขึ้นไป ครับ..
โดย: อ้ายทิดถา วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:21:38:01 น.
  
มาทักทายค่ะ
จำหมวยเล็กได้เปล่าคะ คนที่สวย ๆ ค่ะ (อ๊อกกก)
โดย: minute waltz วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:20:03:29 น.
  
งดงามมากค่ะ ขออนุญาตินำไปแชร์นะค่ะ อนุโมทนา สาธุค่ะ
โดย: maenook IP: 27.55.218.29 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:16:51 น.
  
อนุโมทนา ด้วยครับ ขอให้สุขภาพดีและเจริญยิ่งๆขึ้นไปทั้งครอบครัว..สาธุ!
โดย: อ้ายทิดถา วันที่: 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:05:19 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

อ้ายทิดถา
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]..คลิ๊กเข้ามา เราดีใจ..คลิ๊กออกไป เราคิดถึง (สำนวน โค-ตะ-ระ-.เชย)
..เข้ามาแล้ว อมยิ้มกลับไป คือความสุขใจที่เรามี..ให้ท่าน..

..บล็อกนี้จัดทำขึ้น...ไม่ได้หวังผลกำไร ..แต่ก้อไม่หวังขาดทุน...อ้าว!..(นึกว่ามันจะดี)
New Comments
กรกฏาคม 2553

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31