มกราคม 2554

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
เคอร์ฟิว :: คำตอบเพื่อเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดกระทำผิดและเหยื่อ ?
Status Offense

สถานะทางอาชญากรรม ทั่วไปจะมี ๒ ความหมาย
๑. การกระทำที่ห้ามสำหรับคนบางประเภท และส่วนมากเป็นผู้เยาว์
๒. ในอเมริกา Status offense อาจหมายถึงการกระทำผิดแบบ เช่น การฝ่าฝืนกฎจราจร โดยที่ไม่ได้นำเอาเจตนา มาเป็นเครื่องตัดสินถูกผิด ถือว่าห้ามแล้ว ถ้าฝ่าฝืนก็ถือว่าผิดเลยไม่ต้องมาสอบสวนกันเพื่อหาเจตนา
โดยมากคำว่า Status offense จะหมายถึงข้อ ๑ มากกว่า ซึ่งหมายถึงการกระทำความผิดที่ไม่เกี่ยวกับว่า"การกระทำที่ถูกห้ามไม่ให้ทำ" หรือ "ไม่ทำในสิ่งที่สั่งให้ทำ "แต่ยึดลักษณะเฉพาะของคน ที่หากทำจะผิด เช่น Juvenile Status Offense คือ การกระทำผิดหรือ Crime ที่ผู้ใหญ่ไม่มีทางทำได้ สำหรับกฎหมายในอเมริกาก็คือเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีเท่านั้น ที่จะกระทำผิดในลักษณะ Status offense ได้
Juvenile Delinquent Offenders แตกต่างจาก Juvenile Status offenders ตรงที่ Juvenile Delinquent Offenders เป็นการกระทำที่ถ้าผู้ใหญ่ทำก็ผิด แต่ Juvenile Status offenders ผู้ใหญ่ทำแล้วไม่ผิด
เนื่องจากกิจกรรมที่ทำโดยผู้เยาว์ทำด้วยเหตุผลของอายุได้แก่
- การหนีเรียน (Skipping School หรือ truancy)
- การละเมิดข้อกำหนดเรื่องเวลาการออกจากเคหสถาน (Curfew)
- การมีและการเสพสุรา
- การมีและการเสพบุหรี่
- การหนีออกจากบ้าน และ
-การไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง อย่างที่ควบคุมกันไม่ได้เลข (being beyond the control of parents of guardians)

การจัดการกับปัญหา Status Offense
ก่อนปี ๑๙๖๐ รัฐบาลสหรัฐจัดการกับปัญหา status offenses นั้น ทำโดยกระบวนการยุติธรรมเด็กโดยมีพื้นฐานความเชื่อจากปรัชญา “parens patriac” ที่ว่า การกระทำที่กำหนดให้เป็น Status offense เป็นการกระทำที่เด็กไม่ควรทำเพราะมีผลเสียต่อเด็ก จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์จากการกระทำของผู้เยาว์เอง
แต่ต่อมาในระหว่างปี ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ รัฐบาลมองเห็นว่า ผู้เยาว์ที่กระทำผิดใน Status offense เป็นผู้เยาว์ที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และเป็นสัญญาณให้มีการจัดการดูแลที่เหมาะสมมากกว่าการได้รับการลงโทษ จึงมีการหันคดี กลุ่มนี้ออกจากกระบวนการยุติธรรมเด็กไปสู่ช่องทางอื่น และให้ได้รับบริการจากหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้งเพื่อลดการตีตราเด็กว่าเป็นผู้ต้องหา หรือการไม่ได้ดำเนินคดีติดตัวไป โดยมากตำรวจจะไม่นำกรณีเด็กในการกระทำผิดใน Status offense ส่งศาล แต่จะหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งที่ผ่านมาเด็กน้อยกว่า ๑ ใน ๕ รายที่กระทำผิดโดยเป็น Status offense จะถูกนำตัวขึ้นศาล และส่วนมากที่ถูกนำขึ้นจะเป็นคดีเกี่ยวกับการเสพ และครอบครองสุรา
เป้าหมายหลักของรัฐในการจัดการกับ Status offenses มี ๓ ระดับด้วยกัน
๑. เพื่อคงหน้าที่ของครอบครัว
๒. เพื่อคงความปลอดภัยของประชาชน และ
๓.เพื่อป้องกันมิให้เด็กกลายเป็นเด็กกระทำผิด หรือก่ออาชญากรรมในอนาคต
ตัวอย่างของ Status offense : การห้ามเด็กและเยาวชนออกนอกบ้านยามวิกาลที่เกินกว่าชั่วโมงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน(Curfew) ในหลายรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น New Orleans , Atlanta และ Washington D.C. กำหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี ต้องเข้าบ้านก่อน ๒๓.๐๐ น. วัยรุ่นที่ฝ่าฝืนจะถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานที่ออกแบบสำหรับควบคุมการหนีเรียนหรือเร่ร่อน จนกว่าผู้ปกครองจะมารับตัวไป กรณีที่พบว่าผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนให้เด็กละเมิด Curfew จะถูกปรับและต้องทำงานบริการสังคม
ประเด็นมีข้อสังเกตุหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย Curfew ว่าเป็นการละเมิดสิทธิข้อที่ ๑ หรือ First Amenment โดยห้ามไม่ให้เสรีภาพกับผู้เยาว์ ในคดีของ Qutb v. Strauss ในปี ๑๙๙๓ ศาลสหรัฐอเมริกาเห็นว่ากฎหมาย Curfew นั้นไม่เป็นละเมิดสิทธิผู้เยาว์ (Constitutional) เพราะ Curfew นั้นถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและป้องกันชุมชน
การลงโทษเด็กที่ละเมิด Curfew มีหลายแบบ ขึ้นกับแต่ละเมืองหรือแต่ละรัฐ และระดับความรุนแรง รวมทัั้งความถี่ของปัญหา เช่น อาจเริ่มจากการที่ตำรวจนำเด็กไปส่งที่บ้าน ควบคุมตัวไว้จนกว่าผู้ปกครองมารับ ยึดใบขับขี่ ให้ทำงานบริการสังคม ให้เด็กเข้าเรียนเสริมหลังเลิกเรียน หรือกรณีที่เป็นมากก็อาจนำส่งไปควบคุมในสถานควบคุมเด็กและเยาวชน และในหลาย ๆ รัฐจะมีบทลงโทษผู้ปกครองด้วย เป็นต้นCreate Date : 26 มกราคม 2554
Last Update : 26 มกราคม 2554 11:42:50 น.
Counter : 769 Pageviews.

21 comments
  
เห็นด้วยครับท่าน เพราะเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมักเกิดจากการอยู่ในสถานที่และเวลาที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด โดยที่ผู้ปกครองซึ่งอยู่ที่บ้านหรือต้องทำงานบางทีไม่ทราบและรับรู้เลยว่าลูกหรือหลานกำลังสุ่มเสี่ยงที่จะพลาดพลั้งได้ ดังนั้น หากรัฐจะเข้ามาช่วยในลักษณะของการป้องกันและดูเป็นรายกรณีถึงสาเหตุของเด็กและเยาวชนที่ไม่กลับบ้านหลังเวลาที่กำหนดก็จะทำให้ไม่เกิดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนบางรายได้ อีกทั้งหากเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้กระทำความผิดหรือแม้แต่ความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านอื่น ๆ ตามมาตรการนี้ เด็กและเยาวชนรายนั้นก็จะไม่มีประวัติติดตัวและไม่ต้องเสียเวลาในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องใช้เวลาประมาณ 1 - 3 เดือน ซึ่งเด็กและเยาวชนรายนั้นอาจเสียโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนหรือการประกอบอาชีพมากกว่าก็เป็นได้ นอกจากนี้หากผู้ปกครองได้รับผลกระทบด้วยอาจจะทำให้เป็นการกระตุ้นผู้ปกครองให้ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนไม่มากก็น้อย
โดย: abhichart IP: 125.27.111.14 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:42:26 น.
  
โดย: veerar วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:19:44 น.
  
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเเละมีความสุขในทุกๆวันครับ
โดย: Don't try this at home. วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:56:05 น.
  
Happy birthday ka

ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยๆ และได้เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะ
โดย: Sugar lip วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:1:00:19 น.
  
Photobucket
สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการค่ะ
โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:5:11:45 น.
  ขอให้มีความสุขดั่งใจหวัง
ขอให้มีพลังก้าวมั่นอย่าหวั่นไหว
ขอให้คนรอบข้างจงรักมั่นฤทัย
ขอให้สุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงเทอญ

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะ มีเพลงเพราะ ๆ มาฝากด้วยจ้า

โดย: KeRiDa วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:5:42:45 น.
  
โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:6:32:48 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะ มีความสุขมากๆนะค่ะ
โดย: บาร์บี้แสนสวย วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:7:14:31 น.
  สุขสันต์วันเกิด จ้า

พรใดที่เป็นของชาวโลก

สุขใดที่ช่วงโชติของชาวสวรรค์

รักใดที่อมตะและนิรันดร์

ขอรักนั้นและพรนั้น จงเป็นของ จขบ. จ้า

โดย: หน่อยอิง วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:17:16 น.
  
โดย: bigtiger.crochet วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:28:30 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะท่าน
โดย: ForFanG วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:46:51 น.
  

สุขสันต์วันเกิด ขอให้พบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตนะคะ


โดย: brackleyvee วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:16:23:22 น.
  
สุข สราญงามสรรพชีวิต
สันต์ สถิตสมมารถปรารถนา
วัน คืนลับ ทุกข์คลายหายพริบตา
เกิด ปัญญา รับวันใหม่ ผ่องแผ้วเอย


โดย: ทัสนะ (atruthoflife10 ) วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:02:05 น.
  


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
*******
*****
***
*โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:27:38 น.
  
Photobucket

ปล.เห็นด้วยกับมาตรการค่ะท่าน
โดย: pinkyrose วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:11:03 น.
  สุขสันต์วันเกิดนะครับ
โดย: panwat วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:38:52 น.
  ขอให้มีความสุขมากๆครับท่านกุ๊กไก่

โดย: Dingtech วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:49:13 น.
  
เข้ามาปั๊บ อ่านประวัติด้านขวามือ
ขอชื่นชม ความวิริยะ อดทน
จนสามารถก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตราชการ

เมื่อเอ่ยถึงวัดสระเกศ
ผมเคยบวชที่นั่น หลวงพ่อใหญ่สมเด็จ เป็นพระอุปัชฌาย์
ผมจำวัดอยู่ที่ คณะ7 ครับ

จากบล็อกที่เขียน ผมเพิ่งรู้ครับว่า
มีกฎหมาย เคอร์ฟิว ใน US
กำหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องเข้าบ้านก่อน 23 น.

ขอ HBD เจ้าของบล็อก
ขอบุญรักษาให้กล้าหาญ พบพานเพื่อนดีๆ
มีสุขภาพแข็งแรง ไปไหนใครรัก ทักใครใครตอบ
ประสบทุกสิ่งที่ชอบ และมีความสุขแจ่มๆนะครับโดย: yyswim วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:33:04 น.
  
ผมยินดีที่จะร่วมอุดมการณ์ แต่เด็กๆที่ต้องการจะเป็นคนดี ผมเห็นสังคมภายนอกปฏิเสธพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาชั้นสูง กติกาสังคมที่สร้างไว้อย่างผิดๆนี่แหละ ที่ทำให้ผมสงสารเด็กๆ จนรู้สึกพยาบาทต่อหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อเด็กๆอย่างท่าน
กิจกรรมเที่ยวรถไฟ ผมดูแล้วนะครับ เด็กๆสนุกมาก ผมอยากให้ไปได้ทุกคน โดยไม่จำกัดข้อกล่าวหา ผมจะมาสร้างกิจกรรมให้โดยไม่คิดเงินเลย
สาธุ
โดย: นพพล IP: 182.53.59.119 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:53:53 น.
  
I simply couldn't go away your site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual provide to your guests? Is going to be back frequently to check out new posts
Fake Mulberry Bags //www.simonboyle.info/
โดย: Fake Mulberry Bags IP: 94.23.252.21 วันที่: 4 สิงหาคม 2557 เวลา:17:43:02 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

คนทำงานด้านเด็ก
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เกิด 17 ก.พ.2502 จังหวัดชัยนาท เป็นบุตร นายสุเทพ-นางชิ้น ไทยเขียว
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บางขุด อ.สรรคบุรี แล้วมาเรียนมัธยมที่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
"ตอนเรียนมัธยม เป็นช่วงปี 2515-2517 ผมต้องขี่จักรยานไปกลับวันละ 18 ก.ม. ลำบากมากโดยเฉพาะในหน้าฝน ผมเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียน แต่ไม่เกเร พอผมเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยากทำนาเหมือนคุณพ่อคุณแม่ แต่ธรรมชาติช่วย จังหวะที่ผมเรียนจบ เกิดน้ำท่วมใหญ่ รวมถึงที่นา ผมต้องลงไปช่วยคุณพ่อ คุณแม่ยกฟ้อนข้าวขึ้นที่สูง เหนื่อยมาก รู้สึกลำบาก ไม่อยากทำนาอีกแล้ว เริ่มอยากเรียนหนังสือต่อ"
ผมจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ พักอยู่กับญาติที่กองรักษาการณ์ทำเนียบรัฐบาล ตัวเลือดตามล่องกระดานกัดติดหลังเป็นแถวเลยอยู่ไม่ได้ น้าชายไปฝากอยู่กับแฟนของเพื่อนตำรวจเป็นหมอนวดแถวถนนเพชรบุรีอยู่อีก 1 สัปดาห์ ต่อมาจึงได้หาที่พักถาวรได้ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ขณะนั้นมีน้าชายชื่อ นายวิชิต เรียนทัพ อดีตนายก อบต.บางขุด พักอาศัยอยู่ก่อน
"ผมสอบเข้าศึกษาต่ออะไรก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นจ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร เตรียมทหาร หรือแม้แต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคค่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ตั้งใจเรียน มาเรียนต่อได้เพราะวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ กิ่งเพชร ราชเทวี เปิดรับนักศึกษาภาคค่ำ ในขณะที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้เปิดเรียนไปแล้วเกือบหนึ่งเทอมแล้ว จึงมีที่เรียน"
"ช่วงที่อยู่วัดเห็นพระเณรนั่งดูหนังสือ ไม่นอน ผมจึงไม่นอน ผลการเรียนจึงเริ่มดีขึ้น โดยกลางวันทำงาน กลางคืนเรียน ไม่อยากใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ เพราะรู้ว่าท่านลำบาก กระทั่งเรียนจบอนุปริญญา หรือปกศ.สูง เอกสังคมศึกษา ในระดับปริญญาไม่มีที่เรียนกลางคืน ต้องเรียนกลางวัน จึงไม่ได้ทำงานจนจบการศึกษาบัณฑิตหรือ กศ.บ. เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา"
"ช่วงนั้น ผมขอหลวงพ่อคุมศาลาเผาศพ และรับอาราธนาศีล บริการน้ำ-อาหาร รับจ้างจุดธูปเพื่อหาเงินเรียนจนจบปริญญาตรี สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโทได้ขณะที่เรียนเทอมสุดท้ายของปริญญาตรี จบปริญญาโท สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สค.ม.) อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 ทำงานภาคเอกชนอยู่ 4 ปี จึงเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2529 โดยเป็นพนักงานคุมประพฤติ 3 จังหวัดชลบุรี"
ต.ค. 2541 เติบโตมาเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 จ่าศาลจังหวัดปากพนัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบงานศาล, 16 ก.พ. 2542 เป็นจ่าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ, 18 มี.ค. 2542 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาจัดระเบียบกระทรวงยุติธรรม, 4 มิย. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็น อกพ. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 8 มิย.2544 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลตุลาการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 15 ต.ค. 2544 ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพสถานพินิจ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 7 พ.ย. 2544 คณะกรรมการบริหารแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549, 12 มีค.2545 กรรมการและเลขานุการการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี, 3 ต.ค.2545 รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับ 9 ในตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อ 25 เมย.2546
ย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 1 ปี 8 เดือน ก่อนจะได้รับคำสั่งให้กลับมาทำงานในตำแหน่งรองอธิบดีพินิจและคุ้ม ครองเด็กและเยาวชนอีกครั้งและได้ขึ้นเป็นอธิบดีในที่สุด
ผลงานดีเด่นที่เป็นที่ยอมรับ คือ จัดทำมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานธุรการศาล และนำวิธีการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management/ TQM) จนศาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับ การประกาศรับรองด้านบริการ ISO 9000
การปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาจัดระเบียบกระทรวงยุติธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี จนสามารถรวบรวมหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมเข้ามาอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2550 และได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2544 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 สค.2550
"ทุกอย่างที่ทําให้เรามาถึงวันนี้ ได้กรรมเป็นตัวกํากับทั้งหมด และอะไรที่เราเคยเสีย ใจแบบสุดๆ หรือว่าเศร้าใจอย่างสุดๆ ความรู้สึกนั้นมันไม่เคยเสถียรเลย มันลดลงมาหมด
วันนี้ดีใจที่ได้เป็นอธิบดี อาจจะดีใจจน ตัวลอย แต่ว่าไม่เท่าไหร่ก็ลดลง เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเท่าทันโลก เข้าใจเรื่องกฎของไตรลักษณ์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มียศเสื่อมยศ มีลาภเสื่อมลาภ เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติด ที่สําคัญที่สุด คือเรามีหน้าที่ หน้าที่นั้นต้องทําให้ดีที่สุดในการที่จะมองไปที่ประชาชนและเด็กๆ
ผมเชื่อว่าผมอาจจะมีกรรมดีที่ได้มีหน้าที่การงานที่ดี แต่ส่วนหนึ่งผมว่า ผมก็อาจจะเคยทํากรรมอะไรไว้บางอย่างกับเด็กๆ ผมถึงต้องชดใช้อะไรมากมายถึงขนาดนี้ รู้สึกว่าต้องเป็นทุกข์เป็นร้อน เห็นอะไรไม่สบายใจต้องเข้าไปจัดการ ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ เราก็อยากเห็นสังคมมีคุณธรรม มีจริยธรรม เพราะทุกวันนี้เรื่องเหล่านี้มันตกต่ำไปมาก"
สมรสกับเบญจพร ไทยเขียว ซึ่งรับราชการครู มีบุตรชาย 2 คน นายชัชชล ไทยเขียว อายุ 25 ปี จบศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม และศึกษาดนตรีและทำเครื่องดนิตรีกู่ฉินไปด้วยที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบอาชีพส่วนตัวสอนคนตรีกู่ฉิน และจำหน่ายเครื่องคนตรีจีนคุณภาพจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจารย์พิเศษ
และนายยิ่งคุณ ไทยเขียว อายุ 23 ปี จบศึกษาคณะวิศวศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ปัจจุบันกำลังศึกษา MBA มหาวิทยาลัยหอการค้า