Group Blog
 
 
เมษายน 2553
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
30 เมษายน 2553
 
All Blogs
 

7 ชาติสุดท้ายของอิสิทาสีภิกษุณี

เรื่อง เจ็ดชาติสุดท้ายของอิสิทาสีภิกษุณี


สวัสดีครับ ไม่ค่อยได้เพิ่มเติมรายละเอียดใน blog ซักเท่าไหร่ วันนี้ขอเล่าเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับชาวพุทธหรือผู้ที่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวิกาองค์หนึ่งในยุคพุทธกาลชื่อ อิสิทาสีภิกษุณี

ผมจะเล่าเป็นเรื่องย่อนะครับ ...

ในชาติปัจจุบัน (เมื่อครั้งพุทธกาล) แม่นางอิสิ เป็นลูกสาวมหาเศรษฐีคนหนึ่งแห่งกรุงอุชเชนี เมืองหลวงของแคว้นอวันตี นางเป็นหญิงสาวที่สวยมาก เมื่อถึงวัยออกเรือนก็มีลูกชายเศรษฐีที่มีฐานะเท่าเทียมกันมาสู่ขอ แต่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานสามีก็ขับออกจากบ้านทั้งที่ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีและสมบูรณ์แบบ ปรนนิบัติรับใช้สามีประดุจนางทาส (จึงเรียกชื่อว่าอิสิทาสี) ต่อมามีชายหนุ่มจากครอบครัวที่มีฐานะด้อยกว่ามาสู่ขอไปเป็นภรรยา อยู่ด้วยกันได้ไม่นานชายผู้นั้นก็ขับไล่นางออกจากบ้านอย่างไม่มีเหตุผล ทั้งที่นางทำหน้าที่ภรรยาโดยสมบูรณ์แบบ ต่อมา มีขอทานผ่านมาหน้าบ้าน แต่เป็นขอทานที่สำรวมกาย วาจา ใจ ชักชวนผู้อื่นประพฤติธรรม ท่านเศรษฐีเลยเสนอนางอิสิทาสีให้เป็นภรรยาและอยู่กินที่บ้านเศรษฐีนั่นแล อยู่ได้ไม่นานชายยากจนนั้นก็ขอออกจากบ้านเลิกกับนาง ทั้งที่นางไม่เคยดูถูกเหยียดหยามและทำหน้าที่ภรรยาโดยสมบูรณ์แบบ

นางอิสิทาสีผู้แบกความทุกข์หนักเอาไว้ได้มีโอกาสพบกับพระแม่ชินทัตตาเถรี สาวิกาของพระพุทธองค์ และได้สดับฟังธรรมจากพระแม่เจ้า จึงเกิดความศรัทธาและขอบวชเป็นภิกษุณี บวชได้เจ็ดวันก็บรรลุอรหัตผล นางได้ระลึกชาติย้อนหลังไปเจ็ดชาติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ก๊อปมาจาก [1-3] และดัดแปลงเล็กน้อย)

ชาติที่ 1 อิสิทาสีภิกษุณีในชาตินั้นเกิดในนครเอระกัจฉะ เป็นนายช่างทองมีทรัพย์มากมัวเมาในวัยหนุ่มเป็นชู้กับภรรยาของบุคคลอื่น

ชาติที่ 2 เมื่อตายลงต้องหมกไหม้อยู่ในนรกเป็นเวลาช้านาน

ชาติที่ 3 ครั้นออกจากนรกนั้นแล้วก็เข้ามาเกิดในท้องนางวานร เมื่อเป็นลูกวานรมีอายุได้เพียง 7 วัน ก็ถูกวานรใหญ่จ่าฝูงกัดอวัยวะสืบพันธุ์อันเป็นเครื่องหมายของเพศผู้ขาดเสีย และตายเพราะโรคเน่าฟอนเฟะแห่งอวัยวะสืบพันธุ์นั้น นี่ก็เป็นผลกรรมที่ทำชู้กับภรรยาผู้อื่น

ชาติที่ 4 เกิดในท้องแม่แพะที่ตาบอดทั้งเป็นง่อยในแคว้นสินธพ เมื่ออายุได้ 12 ปี ถูกเด็กขี่หลังแล้วเดินโซเซไปกระแทกไม้มีคมเกิดเป็นโรคหนอนฟอนที่อวัยวะเพศ นี่ก็เป็นผลกรรมที่ทำชู้กับภรรยาผู้อื่น

ชาติที่ 5 ได้มาถือกำเนิดในท้องแม่โคของพ่อค้าโค เป็นลูกโคขนแดงดั่งน้ำครั่ง อายุ 12 เดือน ก็ถูกตอน ถูกใช้ลากไถลากเกวียน แล้วก็ป่วยเป็นโรคตาบอดตาย นี่ก็เป็นผลกรรมที่ทำชู้กับภรรยาผู้อื่น

ชาติที่ 6 ไปเกิดในท้องนางทาสี ณ ริมถนน เกิดมาร่างกายและจิตใจวิปริตผิดแปลกจากมนุษย์ทั้งหลาย จะว่าชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิง มีรูปร่างไม่สมส่วนแห่งการจะเป็นชายหรือเป็นหญิง มีอายุได้ 30 ปีก็ตาย นี่ก็เป็นผลกรรมแห่งการทำชู้กับภรรยาผู้อื่น

ชาติที่ 7 เกิดในตระกูลช่างทำเกวียนผู้ตกทุกข์ได้ยาก มีโภคะน้อยขัดสน บิดามีหนี้สินสะสมรุงรัง อิสิทาสีภิกษุณีในชาตินั้นเป็นลูกสาวของช่างทำเกวียนนั้น เมื่อบิดาไม่มีเงินใช้หนี้นายกองเกวียน นายกองเกวียนก็ฉุดเอานางผู้ยังอยู่ในวัยรุ่นสาวอายุ 16 ปีมาอยู่ในบ้านด้วย เมื่อบุตรของนายกองเกวียนนามว่า คิริทาสเห็นเข้าก็เกิดจิตปฏิพัทธ์หลงรัก และขอไปเป็นภรรยา แต่นายคิริทาสนั้นมีภรรยาอยู่ก่อนคนหนึ่งแล้ว เธอเป็นคนมีศีล มียศ มีคุณ จงรักภักดีต่อสามี อิสิทาสีภิกษุณีในชาตินั้นได้ทำให้สามีเกลียดนาง ข้อที่สามีทั้งหลายเลิกร้างกับอิสิทาสีภิกษุณีซึ่งปรนนิบัติประดุจทาส ก็เป็นเพราะผลของกรรมนี้
ท้ายที่สุด นางก็สามารถสะสางกรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้ จะเห็นได้ว่าผลกรรมแห่งการผิดศีลธรรมนั้นเผ็ดร้อนมาก แต่คนมักจะลืมเพราะการเดินทางข้ามภพข้ามชาติเป็นเวลานาน

บทความนี้ได้นำเสนอเฉพาะส่วนที่เป็นผลจากอกุศลกรรมของนาง ส่วนของกุศลกรรม นางก็ทำมาเยอะ จึงได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมในชาติสุดท้าย

พึงสังเกตอย่างหนึ่งว่า นี่คือบุคคลที่มีบุญบารมีมากจนได้มาบรรลุธรรมในขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ยังโดนหนักขนาดนี้ ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยสร้างบุญบารมีเลย จะโดนหนักกว่านี้กี่เท่า

เหตุที่เอาเรื่องของอิสิทาสีภิกษุณีมาเผยแพร่ เพราะคนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปกันเลย เห็นการทำผิดศีลข้อกาเม เป็นเรื่องเท่ห์ เป็นเรื่องทันสมัย เป็นสิ่งน่าชื่นชม เห็นข้อศีลธรรมเป็นเรื่องตลก อ่อนแอต่อกิเลส เครื่องยั่วยุ ในทางตรงข้าม ใครไม่มีเมียน้อย ประพฤติดีกลับถูกมองว่าเป็นคนไม่เอาไหนน่าเยาะเย้ยเหยียดหยาม

บทความนี้ เป็นการย่อเรื่องมาจากเอกสารอ้างอิงทั้งสาม คิดว่าน่าจะเหมาะกับชาวพุทธที่มีเวลาน้อยหรือยังไม่ใส่ใจอย่างเต็มที่กับธรรมของพระพุทธเจ้า ส่วนท่านที่มีเวลาและต้องการฟังธรรมแบบเต็มรูปแบบ ผู้เขียนแนะนำเสียงอ่านธรรมบทของพระมหาธีรนาถ อัคคธีโร ตามเอกสารอ้างอิง [1] (ขอบคุณ คุณนัยนะ สำหรับซีดีธรรมบท )
ท้ายนี้ ผู้อ่านท่านใดเห็นว่ามีข้อแก้ไข กรุณาแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล
[1] อิสิทาสีภิกษุณี-ชาตินี้ขอสะสางกรรม, ธรรมบท, เสียงอ่านโดยพระมหาธีรนาถ อัคคธีโร วัดป่าภูผาสูง นครราชสีมา
link //www.mediafire.com/?wzz3f2lz40w
[2] อิสิทาสีภิกษุณี-ชาตินี้ขอสะสางกรรม, ธรรมบท, //www24.brinkster.com/thaniyo/priestess.html
[3] อิสิทาสีภิกษุณี-ชาตินี้ขอสะสางกรรม, ธรรมบท, //www.trueplookpanya.com/true/ethic_detail.php?post_id=2611
[4] พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา, //www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=26&A=10029&Z=10137&pagebreak=0 (ขอบคุณคุณ XeRaMos ครับ)

 

Create Date : 30 เมษายน 2553
5 comments
Last Update : 10 พฤษภาคม 2553 16:27:40 น.
Counter : 2595 Pageviews.

 

ง่า... นึกถึงชาติเป็นแพะกับลิงว่าสยองแระ
เจอที่เป็นกระเทยยิ่ง หยึยยยย มิไหว แง่บๆ

 

โดย: itoursab 30 เมษายน 2553 14:59:51 น.  

 

ขอบคุณค่ะ อ่านแล้วดีมากๆเลย

 

โดย: angelina_jerry 30 เมษายน 2553 15:23:57 น.  

 

ผมเสริมแหล่งข้อมูลในพระไตรปิฏกให้ละกันน่ะครับ

//www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=26&A=10029&Z=10137&pagebreak=0

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘
ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา
---------------------------------------------
เจริญทำครับ

 

โดย: วิริยารัมภะ (XeRaMos ) 30 เมษายน 2553 15:37:16 น.  

 

ขอบคุณสำหรับ เรื่องราวดี ๆครับ

 

โดย: อัสติสะ 1 พฤษภาคม 2553 18:51:41 น.  

 

อนุโมทนาค่ะ ที่มาแบ่งปันกัน
ฟังแล้วน่ากลัวจัง

 

โดย: ชะเอมหวาน 17 กันยายน 2553 13:31:10 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


RightMindfulness
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
-
Friends' blogs
[Add RightMindfulness's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.