Home Music Orchids Animals Mountain Bike My ROOM Airplane Contact ME
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
15 กุมภาพันธ์ 2551
 
All Blogs
 

... Something To Share For Any Guy ...


" แบ่งปัน " ผ่าน ... บทความ ... ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ...

Sound Engineer คือ ... บุคคลากรแขนงหนึ่งในด้าน " ดนตรี " ที่คอยทำหน้าที่หลักในการ " บันทึกเสียง ( Recording ), ปรับแต่งเสียง ( Mixing ), และรวมไปถึงการจัดการเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับ ... เสียง ... ในทุกๆอย่าง " ... โดยศาสตร์ของจิตวิญญาณในงานแขนงนี้ อาจพอกล่าวได้ว่า " เป็นการผสมผสานกันระหว่าง ... ศิลป์ และ วิทยาศาสตร์ ... " ซึ่งทั้ง 2 อย่างต้องทำเคียงคู่กันไป โดยตั้งอยู่ในรากฐานบนพื้นฐานเดียวกัน ด้วยความ ... เคารพ และ เข้าใจ ... อย่างลึกซึ้ง


Sound Engineer มีลักษณะการทำงานอยู่ 2 ลักษณะโดยหลักๆ คือ


1. " Studio " Engineer

กับคำว่า " ห้องบันทึกเสียง ( Studio ) " นั้น คงพอบ่งบอกถึงลักษณะของ ... สถานที่ ... ในการทำงานของ " Sound Engineer " ได้ง่ายขึ้นต่อการเข้าใจโดยทั่วไป ซึ่งบุคลากรในห้องบันทึกเสียงทางด้านนี้ ได้ถูกแบ่งออกตามมาตราฐานของสายงาน ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของ " งาน " โดยพอกล่าวได้ดังนี้ คือ
1.1 Recording Engineer : ทำหน้าที่เป็น " สื่อกลาง " ระหว่าง " Artist และ Producer " โดยรับเอาข้อความและเจตนารมณ์ในการสื่อสารทั้งหมด มาเชื่อมโยงกันและถ่ายทอดออกมา ซึ่งปฏิบัติผ่านทาง ... อุปกรณ์เครื่องมือ, เครื่องดนตรี, ฯ ... แล้วนำมาเก็บบันทึกไว้ ลงใน " เครื่องบันทึกเสียง "

1.2 Assistant Engineer : ทำหน้าที่เป็น " ผู้คอยช่วยเหลือ " การทำงานของ " Engineer " ซึ่งมีหน้าที่ทำความสะอาดห้อง, ทำความสะอาดเครื่องมือ, จดบันทึกรายละเอียดต่างในการทำงาน, เตรียมอุปกรณ์ก่อนหรือระหว่างการบันทึกเสียง รวมไปถึงการเก็บอุปกรณ์หลังเสร็จการทำงาน, จัดเตรียม Mix สำหรับการ Mixdown ให้กับ Engineer, ฯลฯ

1.3 Maintenance Engineer : มีหน้าที่ปรับแต่งเครื่องมือในห้องบันทึกเสียง ในความต้องการของ Engineer, การ Alignment เครื่องบันทึกเสียง, ตรวจสอบ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือภายในห้องบันทึกเสียง, ฯ เพื่อให้ทุกอย่างมีสถานะพร้อมใช้งานที่สมบูรณ์มากที่สุด ก่อนการเริ่มขั้นตอนใน ... การบันทึกเสียง ...2. " Live Sound Mixing / PA. " Engineer

การแสดงดนตรีแบบ " เล่นสด " ไม่ว่าการแสดงนั้นจะกระทำ ณ. ... กลางแจ้ง หรือ ภายในสถานที่ ... สามารถกล่าวได้โดยรวม เพื่อเป็นการง่ายต่อความเข้าใจ โดยหน้าที่การปฎิบัติงานของ " Sound Engineer " ในหัวข้อนี้นั้น มีอยู่ 2 ลักษณะ และต้องทำงานไปพร้อมกัน คือ


2.1 Monitor Engineer

ทำหน้าที่ " Balance Mix " โดยคอย ... ส่งสัญญาณเสียงของเครื่องดนตรี " ทั้งหมด หรือ เพียงบางชิ้น " ... ให้เหมาะสมตาม ... ความต้องการ ... ของ " นักดนตรี " แต่ละคน ขณะทำการแสดงดนตรีอยู่บนเวที โดยเสียงเครื่องดนตรีถูกส่งผ่านไปยัง " ลำโพง " ที่อยู่ข้างหน้าและด้านข้างของนักดนตรี และรวมไปถึง ... Ear Monitor ( ลำโพงเล็กๆที่ติดอยู่กับ " หู " ของนักดนตรีหรือนักร้อง ) ... ซึ่งตำแหน่งพื้นที่ในการทำงานของ Monitor Engineer อยู่ทาง ... ด้านข้าง ... ด้านใดด้านหนึ่งของเวทีการแสดง

2.2 FOH. ( Front Of House ) Engineer

เป็นบุคคลที่ควบคุมเสียงทั้งหมด ส่งออกมายัง ... ลำโพง ซ้าย - ขวา ... ตรงส่วนหน้าของเวทีการแสดง มาสู่ผู้คนทุกคนที่เข้ามาชมและฟังการแสดง โดยคอยทำหน้าที่นำเสียงของ " เครื่องดนตรีทุกชิ้นทั้งหมด " ที่นักดนตรีร่วมบรรเลงอยู่บนเวที นำมา " ปรับแต่ง และ จัดวาง " เพื่อให้เสียงจากเครื่องดนตรีทั้งหมดบนเวที เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว เกิดความรู้สึกในการ " ฟัง " ที่ดีที่สุด บนพื้นฐานในความเป็นธรรมชาติ จนใกล้เคียงกับต้นกำเนิดจากเสียงจริงที่ปรากฏขึ้นจากบนเวที รวมไปถึงการจัดวาง " มิติ " ของเวทีเสียง ทั้งจาก ... ซ้าย - ขวา - หน้า - หลัง ... ให้แก่ผู้ฟังเมื่อซึ่งได้ยินได้ฟังแล้ว รู้สึก ... สอดคล้องไปกับภาพที่ได้เห็น ... จากบนเวทีในความเป็นจริง

และสุดท้ายยังสามารถนำ " เสียง " ทั้งหมด มาสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆออกไปได้อีก ตามจินตนาการของ Artris ดั่งที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มความรู้สึกให้น่าสนใจ และชวนให้ติดตามกับ " เพลง และ การแสดง " ยิ่งขึ้นไปอีก
สิ่งบางอย่าง ที่อยู่ " ควบคู่ " ไปกับ ... Sound Engineer ...


การทำงานเป็น " Sound Engineer " นั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ ... การดำเนินชีวิต ... ในแต่ละวัน มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ซึ่งแน่นอน!ของสัจธรรมในการดำเนินวิถีชีวิต ... ไม่อาจจะสามารถหลีกพ้นไปได้ ... โดยเรื่องราวที่อยากขอกล่าวต่อไปนี้ ในส่วนมากของ " Sound Engineer " ที่มี ... จิตวิญญาณ ... ในการทำงานทางด้านนี้ จะต้องเผชิญบางอย่างจนหลีกเลี่ยงเสียมิได้ นั้นก็คือ .....


1. Private Time & Freedom

ในที่นี้คือ การที่ต้องยอมเสียสละ " เวลาส่วนตัว " ไปมากกว่าครึ่ง ให้แก่งานที่ต้องรับผิดชอบ ส่งผลให้การทำงานทางด้านนี้ จะมี " เวลาว่าง " ให้แก่ " ผู้อื่น " น้อยมาก เพราะต้องทุ่มเทไปกับงานที่ต้องทำอยู่ตลอดนั้นเอง และงานที่ต้องทำนั้น ก็คงไม่สามารถให้ผู้อื่นมารับผิดชอบแทนได้ ดังนั้น ... เวลาที่อยากจะใช้ชีวิตเหมือนผู้คนโดยทั่วไป คงแทบ" ห่างไกล " จากความใกล้เคียงกันนั้นเสียจริงๆ ...

และยังไม่รวมไปถึงการที่ต้องยอม " เสียสละ " เวลาว่างส่วนตัว ( ทั้งๆที่แทบจะไม่ค่อยมี ) ในการค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อที่ต้องนำมาปฏิบัติใช้ในการ " ต่อยอด " กับสายงานที่ทำอยู่ให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆต่อไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ... วันหยุดทั่วไป หรือ วันหยุดพิเศษ ... นั้น ยิ่งแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนหรือได้หยุดเฉกเช่นผู้คนโดยทั่วไป เพราะในวันนั้นคงเป็นวันที่ " Sound Engineer " ยิ่งต้องทำงานมากขึ้น เพราะ ... การแสดง ... ต่างๆนิยมจัดขึ้นในวันนั้น จึงเป็นที่แน่นอนว่า ... เวลา " พักผ่อน " กับงานทางด้านนี้ ช่างมีน้อยมากเสียเหลือเกิน ...

แต่! สิ่งดีๆบางอย่างก็มีแฝงอยู่ในเรื่องของ " เวลา " นั้นก็คือ ... " การเดินทาง " ที่ไม่ต้องไป " แออัดจนทุกข์ระทม " แข่งกับเวลาการเดินทางของคนทำงานโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน เพราะการทำงานทางด้านนี้ มีเวลางานทั้ง ไป - กลับ ที่ไม่ตรงกับผู้คนเหล่านี้เลย ...


2. People & Public

" ผู้คน " ต่างๆนานาที่ Sonud Engineer ต้องพบปะเจอะเจอนั้น มีอยู่ ... มากมาย ... และต่างก็มี " พฤติกรรม และ นิสัย " แตกต่างกันออกไป มีทั้ง ... มองเข้ามาในแง่เชิงบวก และ แง่เชิงลบ ... ซึ่งผู้คนเหล่านี้ ก็คงเหมือนกันกับงานในด้านอื่นๆ ซึ่งก็คงไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นัก

การทำงานของ " Sound Engineer " นั้น ในเวลาทำงานต้องมีการประสานงานกับผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมาย เหมือนจากที่กล่าวไว้ตอนต้น ซึ่งก็คงไม่เป็นที่แปลกใจมากนัก เมื่อ ... อาจจะต้องพบกับ " นิสัยแปลกๆทั้งด้านบวกและด้านลบ " ที่จะเข้ามาเผชิญด้วยอยู่ตลอดเวลา ... และเพราะงานทางด้านนี้ " จำเป็น " ต้องใช้สมาธิอย่างสูงมากในขณะปฏิบัติงาน ดังนั้น ... การฝึกการควบคุม " จิตใต้สำนึก " ของ " Sound Engineer " ให้เกิด " สมาธิ และ ความนิ่ง " จึงเป็นผลดีต่อ " ผลกระทบ " ที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าทุกโอกาส ได้เป็น " อย่างดี และ มีความสุข " ... ทั้งต่อตัวเองและผู้ร่วมงานคนอื่นๆ


3. Instrument

คือ ... เครื่องดนตรี ... ทุกชิ้นทุกชนิดที่มีกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ ถือว่าเป็นเรื่อง " สำคัญ " อย่างยิ่งมากๆ ในการที่ Sound Engineer " ควรต้อง " ศึกษาและทำความเข้าใจอย่าง " ลึกซึ้ง " ว่า ... เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแต่ละชนิดนั้น มี " เอกลักษณ์ของเสียง " และ " ความเป็นมา " เป็นอย่างไรและเช่นไร ...

เพราะ " ศาสตร์ศิลป์ " ในทางด้านนี้ จุดเริ่มต้นต้องมาจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิด โดยมีนักดนตรีเป็นผู้ทำให้เครื่องดนตรีเหล่านั้นมี " ชีวิต " ขึ้นมา แล้วต่อจากนั้น " Sound Engineer " จึงมีหน้าที่เก็บบันทึก ... เสียงที่มีชีวิต ... เหล่านี้ ลงสู่เครื่องบันทึกเสียง เพื่อให้ได้เสียงที่ " เหมือน หรือ ใกล้เคียง " มากที่สุด จากแหล่งกำเนิดต้นเสียงที่ได้บรรเลงขึ้นมา

จึงอยากกล่าวว่า ... " เป็นการง่าย " ที่ใครๆก็ได้ จะเข้ามาทำงานทางด้านนี้ แล้วเรียกตัวเองว่าเป็น " Sound Engineer " ... แต่! ..." เป็นการยาก " ที่ใครสักคน จะเข้ามาทำงานทางด้านนี้ พร้อมกับใฝ่เรียนรู้และหมั่นศึกษา จนกล้าพอที่จะเรียกตัวเองว่าเป็น " Sound Engineer " ที่มี " จิตวิญญาณ " อย่างแท้จริง ...


4. Equipment

คือ " เครื่องมือ และ อุปกรณ์ " ต่างๆที่ " Sound Engineer " ต้องพบเจอและใช้ทำงานอยู่เป็นประจำ ซึ่งก็มีอยู่ที " ต้อง " พบเห็นและใช้งานอยู่ทั่วไปหลักๆ คือ

4.1 Microphone
4.2 Cord & Cable
4.3 Mixer
4.4 Power Amplifiers
4.5 Monitor & Speaker
4.6 Dynamics / Voice Processors ( Compressor, Limiter, Gate, Expander )
4.7 Signal Processors ( Equalizers )
4.8 Effects Processors ( Reverb, Delay )
4.9 Recording Unit ( Multitrack Recording, Harddisk Systems, DAT, CD )


ถ้าจะกล่าวถึงจุดประสงค์ ก็คงคล้างคลึงกับ ... เนื้อหา จากข้อ 3 ... นั้นคือการ " ใฝ่เรียนรู้ และ หมั่นศึกษาค้นคว้า " ของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เท่าที่ขีดความสามารถของตัวเองจะทำได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การทำงานของ " Sound Engineer " กับ " เครื่องมือ และ อุปกรณ์ " จากที่กล่าวมานี้ ทำได้อย่าง ... สมบูรณ์ และ มีประสิทธิภาพ ... มากถึงขีดสุด และอาจสามารถทำได้ " มากกว่า " ขีดกำหนดของเครื่องมือเหล่านั้น จนอาจทำให้เกิด " สิ่งใหม่ๆ " ขึ้นมา ใน " งาน " ที่ทำอยู่ก็เป็นไปได้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากนักที่ ... สิ่งที่กล่าวมานี้จะเกิดขึ้นได้ ...

ดังนั้น " Sound Engineer " จึงเป็นอีก ... อาชีพ ... หนึ่ง ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ ที่รอเวลาให้คุณเอง ... ค้นหาตัวตน ... ที่แท้จริงให้พบ แล้วพร้อมก้าวเดินเข้ามาสู่เส้นทางนี้ บน ... ความสุขที่แท้จริง เพื่อสร้างสรรค์ " เสียง " ที่สวยงามให้ดำรงอยู่ต่อไป ...ขอบพระคุณมากครับ
Crazypaph


 

Create Date : 15 กุมภาพันธ์ 2551
0 comments
Last Update : 14 มีนาคม 2551 20:48:43 น.
Counter : 780 Pageviews.


crazypaph
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกัน " สำนึกดี และ ตั้งจิตอธิษฐาน " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ... ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ยิ่งยืนนาน
----------------------------น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

.. ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ..

พระองค์ทรงสถิตย์อยู่ในใจของข้าพเจ้าตลอดไป ควรมิควรจะทรงโปรดฯ
ขอแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ คุณไกรฤทธิ์ เวศย์วรุตม์ หรือ crazy Man ( ปู่ ) บุคลากรสำคัญอีกท่านหนึ่งในวงการ " กล้วยไม้ไทย " ด้วยความเคารพอย่างสูง

..... หลับให้สบายนะครับปู่ .....- เนื่องจากทาง Blog ได้เริ่มเปิดให้ทุกๆท่านเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ตามอัธยาศัย หากพบเห็นจุดผิดพลาดประการใด สามารถแจ้งให้ทาง นาย Crazypaph ได้ทราบทาง " หลังไมค์ " เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป / ขอบคุณมากครับ

- แนะนำข้อมูลดีๆ, Links, ติดต่อเรื่องต่างๆ, ฯ ได้ที่ " Email หรือ ทางหลังไมค์ " นาย Crazypaph / ขอบคุณมากครับ1. ต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาว ในเทศกาลชมดอกไม้นานาพรรณ พบกับข่าวกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ " การจัดงานแสดงและประกวดต้นไม้ " ได้ที่นี่!ครับป๋ม / ขอบคุณมากครับ
บริการต่างๆ

CNN BBC

The Nation Nation ChannelADSLTHAILAND SPEED TEST

สมุดเยี่ยมเยียน/Guestbook
Click! HERE


หลังไมค์ นาย Crazypaph
Click! HERE


Links แนะนำ
หน่วยงานต่างๆ
1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

4. NECTEC

5. กระทรวงศึกษาธิการ

6. กรมอุตุนิยมวิทยา

7. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

8. Environmental Defense

9. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

10. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แหล่งเรียนรู้
1. หอสมุดแห่งชาติ

2. ราชบัณฑิตยสถาน

3. TK Park อุทยานการเรียนรู้

4. Wikipedia สารานุกรมเสรี

5. วิชาการ.คอม

6. GotoKnow

7. eduzones

8. Thaigoodview

9. e - Learning

10. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

11. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ( องค์การมหาชน )

12. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


ผ่อนคลายนานาสาระ
ดนตรี / Music
1. Cellar Records

2. Audiophile Recording Studio

3. The Mastering Lab

4. Rupert Neve Designs

5. Guitar Thai

ต้นไม้ และ ธรรมชาติ
1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

2. ๑๐๘ พรรณไม้ไทย

3. เรือนกล้วยไม้พันทิพย์.คอม

4. Orchid Siam

5. เฟินคลับ

6. fernsiam


พบกับ Links ของบรรดา " สัตว์ต่างๆ ( Animals ) " ได้ที่นี่!เร็วๆนี้ ... คับป๋ม ...


Friends' blogs
[Add crazypaph's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.