All Product
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2552
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
1 มิถุนายน 2552
 
All Blogs
 
ความจุของ CARD ที่กล้องดิจิตอลจะรับได้

ความจุของ CARD ที่กล้องดิจิตอลจะรับได้
**ความเร็วของการ์ด ที่เปรียบเทียบ**
***ใช้มาตรฐาน ของยี่ห้อ Sandisk ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วน อ้างอิงได้***
****ความเร็ว ของการ์ดแต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากัน****
****ความเร็ว ของการ์ดถ้าเป็นยี่ห้ออื่น จะระบุความเร็วเป็น ...x ****
*อ้างอิงดังนี้
- Ultra ll = ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 100X
- EXTREME lll = ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 200X
- EXTREME lV = ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 300X

*****ความจุของ CARD แต่ละยี่ห้อ ถ้าไม่ระบุ ความเร็วของ Card จะอยู่ที่ประมาณ 20x - 40x เพราะฉนั้น ความจุของ CARD ที่กล้องดิจิตอลจะรับได้
ตามข้อมูลที่ให้ไปคือ รับได้สูงสุดแค่นั้น ถ้าความเร็วต่ำกว่าข้อมูลที่ให้ไว้ จะสามารถใช้ได้ปกติ

1.กล้อง D-SLR

1.1 ยี่ห้อ Canon
- EOS 300 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 8 GB
- EOS 350 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- EOS 400 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- EOS 450 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- EOS 500 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- EOS 550 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- EOS 30 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- EOS 40 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- EOS 50 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- EOS 60 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lV 32 GB
- EOS 5 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- EOS 7 D สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- EOS 5 DMKll สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB

1.2 ยี่ห้อ Fuji
- S2 Pro สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 2 GB
- S3 Pro สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 4 GB
- S5 Pro สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 4 GB

1.3 ยี่ห้อ Nikon
- D 50 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- D 70S สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- D 40 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- D 40X สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- D 60 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- D 3000 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- D 5000 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- D 80 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- D 90 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- D 2H สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- D 2Hs สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- D 2X สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- D 200 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- D 300 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- D 700 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- D 3 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB

1.4 ยี่ห้อ Olympus
- E 500 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- E 410 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- E 420 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- E 510 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- E 520 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- E 620 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- E 3 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB

1.5 ยี่ห้อ SONY
- A 300 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- A 350 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- A 700 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB
- A 900 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 16 GB2. ดิจิตอล คอมแพค

2.1 ยี่ห้อ Canon
- A 70 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- A 75 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- A 80 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- A 300 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 16 GB
- A 450 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 460 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 470 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 480 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 540 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- A 550 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 560 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 570is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 580 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 590is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 630 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 640 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 650is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 710is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 720is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- i 7 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 55 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- IXUS 60 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- IXUS 65 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- IXUS 70 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 75 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 80is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 85is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 90is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 95is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 100is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 105is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 110is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 120is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 200is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 210is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 500 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 4 GB
- IXUS 700 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- IXUS 750 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- IXUS 800is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 850is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 860is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 870is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 900Ti สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 950is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 960is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 970is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 980is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 990is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- IXUS 300HS สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- IXUS 1000HS สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- S 1is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lV 8 GB
- S 3is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 5is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 90 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 95 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- SX 10is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- SX 20is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- SX 100is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- SX 110is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- SX 1is สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- TX 1 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- G 5 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- G 7 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- G 9 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- G 10 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- G 11 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- G 12 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB

2.2 ยี่ห้อ CASIO
- S 3 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD 1 GB
- S 10 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 600 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- S 770 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 880 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- V 7 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- V 8 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 3 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD 1 GB
- Z 40 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD 1 GB
- Z 60 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- Z 9 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 11 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 75 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 77 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 80 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 85 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 100 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 200 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 600 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 700 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 770 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 850 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 1000 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 1050 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 1080 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 1200 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB

2.3 ยี่ห้อ FUJI
- A 210 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- A 303 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- A 310 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- A 400 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- A 500 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- A 600 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- A 610 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD/SD EXTREME lll 2 GB
- A 700 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- A 800 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD/SD EXTREME lll 2 GB
- A 820 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD/SD EXTREME lll 2 GB
- A 900 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD/SD EXTREME lll 2 GB
- A 920 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 100 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 150 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 170 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 220 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- A 850 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- F 10 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 11 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 20 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 30 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 31fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 40fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- F 50fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- F 60fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- F 70EXR สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- F 100fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- F 200EXR สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- F 300EXR สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- F 410 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 420 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 440 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 450 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 455 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 460 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 470 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 480 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- F 610 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 650 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- F 700 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 512 MB
- F 710 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 512 MB
- F 810 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- HS 10 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- J 10 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 15fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 20 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 25 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 27 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 35 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 50 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 100 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 110W สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 120 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 150W สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 210 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- J 250 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 100fs สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 200EXR สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 1000fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 1500 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 2000HD สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 3000 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- S 3500 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- S 5000 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- S 5500 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- S 5600 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- S 5700 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD/SD EXTREME lll 2 GB
- S 5800 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD/SD EXTREME lll 16 GB
- S 6500fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- S 7000 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB/CF 1 GB
- S 8000fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- S 9500 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD/CF EXTREME lll 8 GB
- S 9600 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD/CF EXTREME lll 8 GB
- XP 10 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- Z 1 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- Z 2 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- Z 5fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 2 GB
- Z 10 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- Z 20 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- Z 30 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- Z 33WP สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- Z 35 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 32 GB
- Z 100fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
- Z 200fd สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 16 GB
2.4 ยี่ห้อ KODAK

2.5 ยี่ห้อ NIKON
- Coolpix 5000 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 2 GB
- Coolpix 8800 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = CF EXTREME lll 2 GB
- Coolpix L6 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- Coolpix P1 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- Coolpix S4 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- Coolpix S5 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB
- Coolpix S9 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = SD EXTREME lll 2 GB


2.5 ยี่ห้อ OLYMPUS
- C-160 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 512 MB
- C-730 สามารถรองรับ Card ได้สูงสุด = XD 512 MB

Create Date : 01 มิถุนายน 2552
Last Update : 2 กุมภาพันธ์ 2554 14:08:44 น. 6 comments
Counter : 2598 Pageviews.

 
แวะมาอ่านความรู้คร้า


โดย: no filling วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:11:43:55 น.  

 
ได้ความรุ้เยอะเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: weissbier วันที่: 5 มิถุนายน 2552 เวลา:3:27:42 น.  

 
มีเบอติดต่อไหม ครับ ต้องการ สอบถามอะไรมากมายเลย ครับผม


โดย: เอก IP: 117.47.206.100 วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:16:33:18 น.  

 
แล้ว หากเป็น SD Kingston ละครับ อยากรู้ว่า รุ่น ixus 80is รับหน่วยความจำสูงสุดได้เท่าไหรหรอครับ ไนนี้เห้นแต่ sandisk บอกนห่อยน ครับ


โดย: เอก IP: 117.47.206.100 วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:16:36:03 น.  

 
CANON IXUS 80is สามารถรองรับ SD Card ได้ 16 GB


โดย: khem (tamoo_khem ) วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:13:27:05 น.  

 
เบอร์ ผมนะครับ
เข้ม 086-755-6275


โดย: khem (tamoo_khem ) วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:13:28:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

tamoo_khem
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add tamoo_khem's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.