Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2556
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
2 มิถุนายน 2556
 
All Blogs
 
เรื่องของอาเซียน
นับถอยหลังอีกเพียงประมาณ 2 ปี ประเทศไทย
ก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มตัว
ซึ่งขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าประเทศของเราจะมีความตื่นตัว
ในการเปิดเขตเศรษฐกิจ เสรีอาเซียนอยู่ไม่น้อยทีเดียว
ดังจะเห็นได้จากการจัดสัมมนาฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างมากมาย และเพื่อเป็นการทำ
ความรู้จักประชาคมอาเซียนให้มากขึ้น มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ
อาเซียนมาฝากค่ะ


คำขวัญอาเซียน


คำขวัญของ ประเทศอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์,
หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม
(One Vision, One Identity, One Community)


สัญลักษณ์ของอาเซียน

รูปรวงข้าวสีเหลือง บนพื้นสีแดง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว
และสีน้ำเงิน รวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศ
สมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน
พื้นที่วงกลมสีแดง สีขาว และน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็น
เอกภาพมีตัวอักษรคำว่า “asean” สีน้ำเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าว
อันแสดงถึงความมุ่งมั่น ที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อความมั่นคง
สันติภาพเอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน


สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง


สีธงอาเซียน 10 ประเทศ

สีสำหรับหลัก และวิธีการประดับธงอาเซียน และธงชาติ
ของประะเทศสมาชิกอาเซียนให้ เรียงโดยเริ่มจากธงอาเซียน
แล้วต่อด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ตามลำดับอักษรชื่อประเทศ
ดังนี้


1.Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม)

ธงชาติบรูไน ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลือง
โดยมีแถบสีขาว และสีดำพาดตามแนวทแยงมุมจากด้าน
คันธงจรดปลายธง ซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบน แถบสีดำ
อยู่ด้านล่าง ขณะที่กลางธงนั้น มีตราแผ่นดินของบรูไน
ประทับอยู่ ซึ่งสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้

เหลือง หมายถึง กษัตริย์

สีขาว และสีดำ หมายถึง มุขมนตรี

สาเหตุที่ธงชาติบรูไนใช้สีเหลืองสื่อถึงกษัตริย์นั้น
เนื่องจากธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธง
พื้นสีเหลือง


2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

ธงชาติกัมพูชา ลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาว
เป็น 3 ริ้ว โดยริ้วตรงกลางจะเป็นสีแดง กว้าง 2 ส่วน
มีรูปปราสาทหินนครวัด สามยอดสีขาวอยู่บริเวณกึ่งกลาง
ขณะที่ริ้วด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีสีน้ำเงิน และกว้างริ้วละ
1 ส่วน เท่า ๆ กัน โดยสีต่างและสัญลักษณ์ต่าง ๆของธง
มีความหมาย ดังนี้

สีน้ำเงิน หมายถึง กษัตริย์
สีแดง หมายถึง ชาติ
ส่วนปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึง สันติภาพ


3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

ธงชาติอินโดนีเซีย พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน
โดยสีต่าง ๆ ของธง มีความหมาย ดังนี้

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และอิสรภาพ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม


4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชนลาว)

ธงชาติลาว ลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวออกเป็น 3 ส่วน
โดยแถบตรงกลางจะเป็นสีน้ำเงิน กว้าง 2 ส่วน มีพระจันทร์ทรงกลม
สีขาวอยู่กึ่งกลาง ขณะที่แถบด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีสีแดง และกว้าง
ริ้วละ 1 ส่วน เท่า ๆ กัน โดยสีต่าง ๆ ของธง มีความหมาย ดังนี้

สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ
พระจันทร์สีขาว หมายถึงเอกภาพของชาติ

สาเหตุที่มีดวงจันทร์ทรงกลมอยู่ตรงกลาง เนื่องจาก
เพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง


5. Malaysia (มาเลเซีย)

ธงชาติมาเลเซีย มีแถบสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ
แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีน้ำเงินกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง และยาวกึ่งหนึ่ง
ของผืนธงด้านยาว ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าว มีเครื่องหมาย
พระจันทร์เสี้ยว และดาว 14 แฉก ซึ่งสี และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
มีความหมาย ดังนี้

แถบริ้วสีแดง และสีขาว ทั้ง 14 ริ้ว หมายถึง สถานะ
อันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ ภายในประเทศมาเลเซีย

ดาว 14 แฉก หมายถึง ความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าว
ทั้งหมด
พระจันทร์เสี้ยว หมายถึง ศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนา
ประจำชาติ
สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยว และดาว 14 แฉก สื่อถึง
ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ
สีน้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคีของชาวมาเลเซีย

6. Republic of the Union of Myanmar(สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)

ธงชาติพม่า ได้แบ่งตามความยาวออกเป็น 3 ส่วน
และมีความกว้างเท่า ๆ กัน โดยแต่ละส่วน มีสีที่แตกต่างกัน
ไล่จากบนลงล่างคือสีเหลือง สีเขียว และสีแดงขณะที่กึ่งกลางธง
มีรูปดาว 5 แฉก สีขาวขนาดใหญ่ ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ
มีความหมาย ดังนี้

สีเขียว หมายถึง สันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์
ของพม่า
สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด
ดาวสีขาว หมายถึง สหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ


7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

ธงชาติฟิลิปปินส์ ด้านต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว
เป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาค และภราดรภาพ
ซึ่งภายในสามเหลี่ยมสีขาว ประกอบด้วยดวงอาทิตย์รัศมี
8 แฉก ล้อมด้วยดาว 5 แฉก จำนวน 3 ดวง และตั้งอยู่
ตามมุมของรูปสามเหลี่ยมซึ่งสัญลักษณ์ทั้งหมด ล้วนเป็น
สีทอง ส่วนด้านที่เหลือของธง ได้แบ่งครึ่งตามความยาว
โดยแถบบนมีสีน้ำเงิน และแถบล่างมีสีแดง

ทั้งนี้ หากแถบทั้งสองสีดังกล่าว ได้มีการสลับตำแหน่งกัน
คือ แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีน้ำเงินอยู่ด้านล่าง แสดงว่าขณะนั้น
ประเทศฟิลิปปินส์กำลังอยู่ในภาวะสงคราม ส่วนสี และสัญลักษณ์
ต่างๆ มีความหมาย ดังนี้

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม
สีแดง หมายถึง ความรักชาติ และความมีคุณค่า

ดวงอาทิตย์มีรัศมี 8 แฉก หมายถึง 8 จังหวัดแรก
ของประเทศ ที่มีความพยายามในการเรียกร้องเอกราช
จากประเทศสเปน กระทั่งเกิดการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2439

ดาวสามดวง หมายถึง การแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน
เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน


8. Republic of Singapor(สาธารณรัฐสิงคโปร์)

ธงชาติสิงคโปร์ ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง
แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่างที่มุมด้านบนของคันธง
เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวถัดจากรูปดังกล่าวมีดาว 5 แฉก จำนวน 5 ดวง
เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า โดยรูปพระจันทร์เสี้ยว และดาว 5 แฉก
ต่างมีสีขาว ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ มีความหมาย ดังนี้

สีแดง หมายถึง ภราดรภาพ และความเสมอภาคของมนุษย์
โดยทั่วหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และความดีงามที่แพร่หลาย
และคงอยู่ตลอดกาล
รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึง
ความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น

ดาว 5 ดวง หมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติ
ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม
และความเสมอภาค


9.Kingdom of Thailand (ราชอาณาจักรไทย)

ธงชาติไทยประกอบด้วย 3 สีหลัก ได้แก่ สีแดง สีขาว
และสีน้ำเงิน มีการแบ่งเป็นริ้วจำนวน 5 แถบ ซึ่งแถบในสุดเป็นสีน้ำเงิน
ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบน ด้านล่างเป็นสีขาว และสีแดงตามลำดับ
ทั้งนี้ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เ ท่า ส่วนสีต่าง ๆ
มีความหมาย ดังนี้

สีแดง หมายถึง ชาติ
สีขาว หมายถึง ศาสนา
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

อย่างไรก็ตาม มีการเรียกชื่อธงนี้ว่า ธงไตรรงค์
(ไตร =สาม, รงค์ = สี)เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์"
ไว้เมื่อพ.ศ.2464 โดยได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ว่า

สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนา และธรรมะ
สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์

แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่คำอธิบาย ที่ทรงประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์
ทรงปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิดสำนึกความเป็นชาตินิยมมาตลอด


10. Socialist Republic of Vietnam (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ธงชาติเวียดนาม พื้นธงเป็นสีแดงล้วน ตรงกึ่งกลาง
มีรูปดาว 5 แฉก สีเหลืองทอง เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า หมายถึง
ชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ
พ่อค้าและทหาร ส่วนสีต่าง ๆมีความหมาย ดังนี้

สีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม
สีเหลือง หมายถึง ชาวเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนามในปี พ.ศ. 2519
ความหมายในธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองว่า

สีแดง หมายถึง การปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ
ดาวสีทอง หมายถึง การชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ช่วงนี้ หงต้าหยา กลับไปเรียนอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 3 อาจารย์บอกว่าหายไป 1 ปีนานไป กลับมาได้แล้ว
กับเพื่อนๆเฮฮาติดต่อกันตลอด ไม่น่าเชื่อขึ้น ปี 3 แล้ว เทอมนี้
เรียนวิชาเอก ภญ.ล้วนๆ 5 วัน ขอสารภาพว่าหยุดเรียนไป 1 ปี
กลับมาใหม่ เหมือนไม่เคยเรียนมาก่อน คงต้องใช้เวลาอีกมาก
ในการฟื้นฟูความรู้ จะเรียนไปด้วยกันจนจบ ปี 4 แล้วจากกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
osmie4.moe.go.th , region5.prd.go.th , kan1.go.th

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก nfe.go.th

Create Date : 02 มิถุนายน 2556
Last Update : 14 พฤษภาคม 2558 18:18:27 น. 39 comments
Counter : 14124 Pageviews.

 


เย้ เจิมค่ะ


โดย: little mouse in big apple วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:22:45:20 น.  

 
อิอิ....โหลดไวมากเลย
เลยได้เจิมค่ะ

อ่านเมนท์พี่ติ๋ว เรื่องมิตรภาพจากแขกที่มาพักแล้ว
น่าเขียนได้เป็นบล็อกๆเลยเชียวนะคะ
ต้องอ่านสนุกแน่ๆเลยค่ะ
เหมือนพี่เก็บเป็นทำเนียบไว้ในบล็อกเลยไงคะ
แต่จะทำให้พี่ยุ่งมากขึ้นเท่านั้นเอง
ไหนจะเขียนบล็อก ตอบเมนท์ แล้วกลับไปเรียนอีก
พอดีเข้าวงจรเดิม คือไม่มีเวลาดูแลสุขภาพใช่มั๊ยคะพี่


โดย: little mouse in big apple วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:22:48:40 น.  

 
ขำเรื่องสองหนุ่มกับจักรยานค่ะ

อย่างนี้ล่ะค่ะพี่ ที่น่าเอามาเขียนบล็อก
เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แปลกดี อ่านเพลิน และน่ารักดีค่ะ


โดย: little mouse in big apple วันที่: 3 มิถุนายน 2556 เวลา:0:22:18 น.  

 

มาชื่นชมยินดีกับน้องด้วยค่ะ มีคนมาพักไม่ขาดเลย
เหนื่อยแต่ก็สนุกดีนะคะ

วันนี้ได้เห็นธงหลายชาติเลย ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ
กด Like

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

HongDaYa Literature Blog ดู Blog


newyorknurseโดย: newyorknurse วันที่: 3 มิถุนายน 2556 เวลา:2:30:48 น.  

 
แอบตามบล๊อคคุณอ๋อเข้ามาค่ะ
นึกว่าจะได้อ่านเรื่องราวน่ารักๆ ของคนเช่าบ้านเสียแล้ว

เห็นธงชาติแล้วทำให้นึกได้ว่า
ธงชาติจากหลายๆ ประเทศที่เคยเรียนตอนเด็กๆ เราลืมไปแล้ว
มาวันนี้ได้รื้อฟื้นความรู้เก่าๆ ขึ้นมา
แต่ละชาติก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 3 มิถุนายน 2556 เวลา:16:05:52 น.  

 
แวะมาทักทายคุณพี่ติ๋วและมาชมบล๊อคยามค่ำค่ะ
ขอให้คุณพี่ติ๋วมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆตลอดไปค่ะโดย: andrex09 วันที่: 3 มิถุนายน 2556 เวลา:21:51:10 น.  

 
ทันสมัย จัง คงเป็นคนแรกที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มตัวนะ
เพราะหมู่นี้ก็มีแขกต่างชาติมาพักบ่อยๆ

อย่าลืมถ่ายรูปไว้นะ


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 4 มิถุนายน 2556 เวลา:1:26:08 น.  

 
อ๋อก็รีเฟรชแล้ว รีเฟรชอีก นึกว่าพี่ติ๋วจะมา...

พี่ติ๋วทานได้เยอะๆเลยค่ะ
เมนูนี้สุขภาพนะคะ ในไส้มีแต่ผัก
ไม่มีน้ำมัน ไม่มีอะไรเลยค่ะ


โดย: little mouse in big apple วันที่: 4 มิถุนายน 2556 เวลา:7:10:02 น.  

 
พี่ติ๋วหมายถึงโรลนี่หรือคะ ที่ให้น้องตู๋ทำ?
อ๋อก็ว่าน้องตู๋ต้องทำได้ค่ะ

จริงๆพี่ติ๋วก็น่าจะทำได้
มันไม่มีอะไรเลยค่ะ แค่หั่นๆผัก ต้มกุ้ง
แล้วก็เอามาห่อ
ทำเองได้ ไม่ต้องไปซื้อดีนะคะ
เป็นอาหารที่แคลอรี่ต่ำด้วย
แต่ตอนม้วน อาจจะยากนิดหน่อย สำหรับอ๋อ เพราะอ๋อใจร้อนทำอะไรประณีตๆไม่ดี
พี่ติ๋วอาจม้วนได้สวยกว่าอีก
หรือถึงไม่สวย ก้ไม่เป็นไร เราม้วนเอง กินเอง นี่นา จริงมั๊ยคะ

คุณ K ว่า โรลนี้ เอาไปทำให้ฝรั่งคนไหนกิน ก็ต้องชอบ
ยิ่งถ้ามีงานเลี้ยง ทำเป็นของกินเล่น รับรองว่าใครๆ (ฝรั่ง) ก็ชอบค่ะ


โดย: little mouse in big apple วันที่: 4 มิถุนายน 2556 เวลา:8:15:40 น.  

 
ยุ้ยขอเรียกพี่ติ๋วตามคุณอ๋อด้วยคนเลยนะคะ
ฟังพี่ติ๋วเล่าเรื่องบรรยากาศหลังไหว้เจ้าแล้วนึกภาพตามเลยค่ะ
ดูเหมือนๆ กันยังไงก็ไม่รู้
นึกอยากให้มีไทม์แมชชีน จะได้นั่งย้อนกลับไปวันเก่าๆ
มันเป็นอะไรที่สุขและสนุกมากๆ เลยค่ะ
ตามประสา สว.อย่างพี่ติ๋วว่า แต่ขอเป็นสวยวุ๊ยยยดีกว่า
แต่อย่าเชื่อรูปถ่ายมากนะคะ
บางทีถ่ายรูปสวยกว่าของจริงซะอย่างงั้นค่ะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 4 มิถุนายน 2556 เวลา:14:01:36 น.  

 
ขอเรียนพี่ติ๋วตามพี่ยุ้ยด้วยค่ะ
ตอนนี้ลูกชายท่อง AEC ว่ามีประเทศอะไรบ้าง
ยิ่งมาอ่านข้อมูลจากบล๊อกพี่ติ๋วได้ความรู้มากขึ้นเลยค่ะ
จะได้เอาไว้คุยกับลูกชายได้ ว่าแม่ก็ทันสมัยเหมือนกัน
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆๆนะคะ


โดย: Mrs.Golf Joonjaroen วันที่: 4 มิถุนายน 2556 เวลา:14:24:37 น.  

 
วุ้นหรอกเหรอคะ
อ๋อไม่ได้ทำวุ้นกินมาตั้งนานเลย พี่ติ๋วพูดเลยนึกขึ้นได้

ต้องหาเมนูอะไรง่ายๆเร็วๆให้น้องตู๋ทำอีกแล้วล่ะคะ
จะได้เปลี่ยนจากวุ้นมั่งค่ะ

อ๋อไปแต่งตัวก่อนล่ะค่ะ
แล้วกลับมาคุยต่อนะคะ


โดย: little mouse in big apple วันที่: 4 มิถุนายน 2556 เวลา:19:55:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณยายติ๋ว
คุณยายติ๋วสบายดีหรือเปล่าค่ะ


โดย: หนูซายูริ วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:7:06:19 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะน้องติ๋ว

บล็อกนี้ทันสมัยมากค่ะ พอดีเลยบ้านจิ๋วได้ต้อนรับเพื่อนบ้าน

อาเซียนด้วยมิตรภาพอบอุ่น มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

โหวตสาขาLiturature และมีดอกทิวลิปมาเพิ่มชีวิตชีวาอีกค่ะ

HongDaYa Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/428458_387144624736337_568972280_n.jpg


โดย: พรไม้หอม วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:8:28:29 น.  

 
กอล์ฟชอบทำทั้งอาหารและขนมค่ะพี่ติ๋ว
แต่อร่อยหรือปล่าวเป็นอีกเรื่องนะคะ 55555
ประมาณดูหน้าตาดีแต่รสชาดค่อยว่ากัน อิอิ

กอล์ฟรู้จักพี่ยุ้ยได้สักปีครึ่งแล้วค่ะ เจอกันก็หลายหน พี่ยุ้ยเป็นคนน่ารักมาก คุยสนุกดีค่ะ กับคุณอ๋อรู้จักกันสักพัก ยังไม่เคยเจอกัน คุยกันในบล๊อกค่ะ

พี่ติ๋วอยู่เชียงใหม่เหรอค่ะ อยู่อำเภออะไรค่ะ
คุรพ่อกอล์ฟก็เป็นคนเชียงใหม่ค่ะ เกิดที่สันกำแพง แต่แกย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่หนุ่มๆ นานๆจะกลับไปเยี่ยมญาติสักทีค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จักพี่ติ๋วนะคะ ขอบคุณสำหรับคำชมที่มีถึงลูกชายกอล์ฟด้วยค่ะ ชื่อน้องภูมิ เพิ่ง 6 ขวบกว่าค่ะ คุยเก่งมากกกกกกกกกกค่ะ แต่หน้าตาหล่อนะค่ะ อิอิอิ ไม่ได้โม้ค่ะ มันเป็นฟามจริง 55555


โดย: Mrs.Golf Joonjaroen วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:8:53:29 น.  

 
ฮ้า...คนอำเภอเดียวกัน บ้านญาติส่วนใหญ่อยุ่ที่สันใต้ค่ะ
แต่กอล์ฟมีแม่บุญธรรมด้วย อยู่สันเหนือ ใกล้บ้านพี่ติ๋วมั่งไหมค่ะ
แล้วพี่ติ๋วเล่น FB อ่ะปล่าว กอล์ฟจะได้ไปแอดอ่ะค่ะ
แต่กอล์ฟใช้ชื่อ FB ว่า Chompunuch Joonjaroen ค่ะ เป็นชื่อจริง พี่ติ๋วจะได้เห็นน้องภูมิในเฟสแน่นอนค่ะ


โดย: Mrs.Golf Joonjaroen วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:10:44:46 น.  

 
ดีจังบ้านจิ๋วต้อนรับแขกไม่ว่างเลย
กิจการบ้านเช่าเหมาะกับคุณติ๋วแล้ว ได้เงินด้วย ได้เพื่อนต่างชาติใหม่ๆไม่เหงา

ไม่คิดจะทำเพิ่มหรือ


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:11:25:41 น.  

 
เอ็นทรี่นี้ทันยุคทันเหตุการณ์จริงๆ

ป้าไม่ค่อยรู้เรื่องอาเซี่ยนเลย อาศัยมารับข้อมูลจากบ้านคุณติ๋วแล้วกัน


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:17:53:38 น.  

 
เมื่อวานพิมพ์ตอบเม้นต์ของพี่ติ๋วเสร็จระบบมัน logout. ไปดื้อๆ เลยค่ะ
เขียนยาวซะด้วย. เมื่อวานเลยหมดอารมณ์เพราะนึกว่าเขียนอะไรไปบ้างนะ
วันนี้เลยเข้ามาอีกที หวังว่ามันคงไม่รวนอีกอ่ะค่ะ

ขำพี่ติ๋วเอาขนมเข่งไปซ่อนจนขึ้นรา
ยุ้ยชอบกินขนมเข่งชุบแป้งทอดค่ะ
แต่ไม่ชอบกินเปล่าๆ
พูดถึงก็อยากกินขึ้นมาทีเดียวค่ะพี่

เห็นแว๊บๆ ที่บ้านน้องกอล์ฟ
อ่านแล้วเหมือนน้องกอล์ฟได้เจอญาติผู้ใหญ่ที่พลัดพรากจากกันไปนานเลยค่ะ^_^


โดย: PrettyNovember วันที่: 5 มิถุนายน 2556 เวลา:22:37:06 น.  

 


สวัสดีค่ะพี่ติ๋ว

ได้รู้เรื่องราวของอาเซียนมากขึ้น
และได้รู้ความหมายของธงชาติแต่ละประเทศด้วย
บล๊อกนี้คิดว่าพี่ติ๋วทำไปยิ้มไปแน่เลยใช่ไหมค่ะ
มีความสุขเนาะได้ทำในสิ่งที่รัก

แวะมาชวนพี่ติ๋วไปเดินเล่นหมู่บ้านบนเนินเขาแถวๆบ้านกาญค่ะ
พักผ่อนมากๆนะคะ ฝันดีค่า


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 6 มิถุนายน 2556 เวลา:2:42:22 น.  

 
ลืมเลย เพลงประกอบบล๊อกเพราะมากค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 6 มิถุนายน 2556 เวลา:2:43:08 น.  

 
ดีใจๆๆๆๆ เหมือนกันค่ะที่พี่ไปเจิมให้

ตอนนี้ขนมยังไม่ถึงเมืองไทยเลยค่ะพี่ติ๋ว
วันนี้คุณ K ก็ยังนั่งรำพึงรำพันอยู่เลย ว่าแม่จะชอบมั๊ย

ส่วนลายมือภาษาไทยนั่น คุณ K นั่งปั้นสุดชีวิตเลยค่ะ 55555


โดย: little mouse in big apple วันที่: 7 มิถุนายน 2556 เวลา:7:55:01 น.  

 
มีหลายบ้านก็เหนื่อยแน่นอน แต่น่าสนุกนะ
แต่กว่าจะได้เที่ยวกับพี่ ก็รอคุณน้อยมาเมืองไทยใกล้ปีใหม่จ๊ะ
รับรองมาเชียงใหม่แน่


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 8 มิถุนายน 2556 เวลา:0:27:52 น.  

 
บล็อกเรื่องนี้ ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรดีครับ .. คงต้องขอคอมเมนต์นอกเรื่อง

แขกที่มาพักแต่ละคน มาจากแต่ละประเทศ หากได้พูดคุย คงจะรู้จักจุดเด่นและนิสัยของแขก รู้จักชื่อสถานที่ของแต่ละประเทศ ผมว่าสิ่งเหล่านี้นำมาเขียนเป็นบล็อกได้ เป็นเรื่องที่น่าอ่านครับ เล่าเหมือนกับเล่าให้เพื่อนข้างบ้านฟังว่า แขกคนนี้มาจากไหน แขกติดต่อเข้ามาอย่างไร ชอบทานอะไร ชอบทำอะไรในบ้าน .. ช่วยถ่ายรูปแขกมาโชว์ด้วยนะครับ

และแล้วแขกแต่ละคน ก็ไม่ทราบว่าเราเก็บประวัติของแขกทั้งหมด รวบรวมเอาไว้ตลอดชีวิตของบ้าน


โดย: yyswim วันที่: 8 มิถุนายน 2556 เวลา:20:19:06 น.  

 
บ้านนี้ทันสมัยจริงๆ อัพเรื่องอาเซียน จะว่าไปผมว่าคนไทยรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างน้อยเลยแหละครับ ช่วงนี้ต้องศึกษาเรื่องอาเซียนให้มากๆ จริงๆ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 9 มิถุนายน 2556 เวลา:16:44:55 น.  

 
แวะมารับความรู้เรื่องเพื่อนบ้านของไทยค่ะ ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลเรื่องธงของแต่ละชาตินะคะ

วันหยุดสบาย ๆ แวะมาชวนพี่ติ๋วไปชมภาพวาดงาม ๆ และอ่านข้อความเพราะ ๆ ของคุณพิบูลศักดิ์ ละครพลค่ะ


โดย: haiku วันที่: 9 มิถุนายน 2556 เวลา:17:08:46 น.  

 
พี่ติ๋วจบศรีสุริโยทัยเหรอคะเนี่ย
เมื่อตอนเด็กๆ บ้านยุ้ยอยู่ซอยติดวัดสุทธิเลยค่ะ
ก็ใกล้ๆ กันกับรร.ที่พี่เรียน
แต่ไม่เคยรู้เรื่องรุ่นข้อสอบรั่วเลย 5555555
ตกลงตอนนั้นสอบผ่านยกรุ่นเลยสิคะพี่

เขียนยาวๆ สิคะดี ยุ้ยชอบอ่าน
พี่ติ๋วเขียนสนุกดีออกค่ะ
แต่ตอนนี้ถ้าใช้ ipad คงต้อง copy หรือ save ไว้ก่อนส่งออกแล้วล่ะค่ะ
ไม่งั้นพิมพ์ใหม่เดี๋ยวไม่เหมือนเดิม


โดย: PrettyNovember วันที่: 10 มิถุนายน 2556 เวลา:9:41:00 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ติ๋ว
เรื่องอาเชียนต้องเก็บข้อมูลไว้ให้หนุ่มๆอ่านค่ะ
เดี๋ยวออกสอบแล้วทำไม่ได้มันจะยุ่ง อิอิ
ตอนนี้เด็กๆต้องเรียนรู้เรื่องอาเชี่ยนกันมากขึ้นค่ะพี่ติ๋ว
มีการสอดแทรกข้อมูลเรื่องสมาคมอาเชียนเข้ามาเรื่อยๆค่ะ
เป็นการต้อนรับสมาคมอาเชียนไปในตัว
พูดถึงตำลึง ที่บ้านก็มีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ
แตกยอดอ่อนกันสลอนเลยค่ะ น่าเด็ดมาทำแกงจืดอย่างที่พี่ติ๋วทำบ้างจัง เมนูต่อไปจะเป็นแกงจืดตำลึงในสักวันนึงแน่นอนค่ะ
หาเรื่องทำบล็อกง่ายๆอีกแล้วค่ะ อิอิ


โดย: phunsud วันที่: 10 มิถุนายน 2556 เวลา:13:04:41 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่าพี่ติ๋ว ขอบคุณสำหรับโหวตด้วยค่ะ
ช่วงนี้อากาศดีมีเวลาก็ลงสวน เลยมีเวลาเข้าคอมน้อยค่ะพี่ติ๋ว
เลยมาเยี่ยมช้าหน่อยนะคะ กาญก็ชอบเดินตามป่าตามเขามากกว่าช็อปปิ้งค่ะ
สงสัยจะอายุมากขึ้นอย่างที่พี่ติ๋วว่าเลยเบื่อๆเรื่องช็อปปิ้ง แหะๆ

ที่เวียดนามเขาทำแบบนั้นก็ดีนนะคะ เอ..ทำไมเมืองไทยไม่มีบ้างน๊า
อัพบล๊อกใหม่มีดอกเชอร์รี่และดอกพลัมมาฝากด้วยค่ะ
ว่างก็ไปเดินเล่นในสวนด้วยกันนะคะพี่ติ๋ว

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 11 มิถุนายน 2556 เวลา:2:54:53 น.  

 
เพิ่งทราบว่าสมัยพี่ติ๋วเรียนมีปัญหาเรื่องการสอบแบบนี้ด้วย
อย่างนี้คนบางกลุ่มก็เสียเปรียบนะคะ
แต่มองอีกแง่มุมนึง สำหรับคนที่อ่านหนังสือเต็มที่
ข้อสอบมาแบบไหนก็คงไม่ยากเกินไปใช่มั้ยคะ
หรือว่าครูออกข้อสอบใหม่ชนิดไม่มีในตำราคะพี่
แต่พี่ติ๋วผ่านมาได้นี่ถือว่าหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะคะเนี่ย

ที่เชียงใหม่ฝนตกมั้ยคะ
กรุงเทพฯนี่มาทุกเย็นเลย เมื่อคืนหนักซะด้วย
ยุ้ยม้วนผมอยู่ดีดีฟ้าผ่าเปรีี้ยงไฟดับทั้งบ้าน
คิดว่าผมจะหงิกสำเร็จรูปทั้งหัวซะแล้วสิคะ 555555


โดย: PrettyNovember วันที่: 11 มิถุนายน 2556 เวลา:11:19:38 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Food Blog ดู Blog
dada_aeiou Topical Blog ดู Blog
HongDaYa Literature Blog ดู Blog


ช่วงนี้กรุงเทพฯก็ฝนตกบ่อยๆ
เมื่อวานลงไปเดินออกกำลงที่สนาม เจอป้ากุ๊ก และคุณพรไม้หอม
คุยกันจนเกือบไม่ได้เดินออกกำลังกาย


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 11 มิถุนายน 2556 เวลา:13:27:42 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณติ๋ว..

โอ้.. บล็อกนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมความรู้ได้ดีจริงๆ เรื่องธงชาตินี่ไม่ค่อยรู้กะเค้าหรอกค่ะ แต่เป็นของโปรดเจ้าตัวเล็กที่จะจำธงประจำประเทศต่างๆได้ ธงชาติฟิลิปปินส์แปลกดีนะคะที่สามารถสลับสีได้ด้วยยามสงคราม ..


มาส่งกำลังใจให้นักเรียนค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จในเร็ววันนะคะ..


โดย: ป้าโซ วันที่: 11 มิถุนายน 2556 เวลา:18:17:43 น.  

 
ก็พี่ติ๋วมีคนทำให้อ่ะ
พี่ก็ไม่นึกว่าจะทำอะไรทานเองดีน๊าาาาวันๆไงคะ

อย่างอ๋อเมื่อวานออกข้างนอกกันทั้งวัน
กลับมาก็ต้องกลับมาทำกับข้าวเย็นต่ออีก
คุณ K ลงมาถามว่าทำไมไม่ขึ้นไปพัก
ก็บอกพักแล้วเย็นจะเอาอะไรกินล่ะจ๊ะ (ยะ)

เชียงใหม่ อ่านเจออยู่เรื่อยๆว่ามีของกินอร่อยๆเยอะเลย
อ๋อตอนนี้คิดถึงไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม ขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็ม ไส้ลำไย บ้านอาจารย์สุดๆเลยค่ะ
อยากไปเที่ยวเชียงใหม่จัง
เมื่อก่อนก็เฉยๆนะคะ
ตอนนี้รู้ว่าถ้าไป ก็มีคนให้ไปหาแล้ว เลยอยากไปน่ะ อิ อิ


โดย: little mouse in big apple วันที่: 11 มิถุนายน 2556 เวลา:23:20:24 น.  

 
สวัสดีค่ะป้าติ๋ว
แวะมาเยี่ยม ได้รับความรู้เรื่องอาเซียน ขอบคุณมาก
กิจการเป็นอย่างไรบ้างคะ
ขอให้มีลูกค้าเต็มตลอดๆโดย: pantawan วันที่: 11 มิถุนายน 2556 เวลา:23:26:48 น.  

 
ทักทายค่ะคุณติ๋ว


แวะมาฟังเพลงอาเซี่ยน และส่งความคิดถึงค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 12 มิถุนายน 2556 เวลา:15:08:12 น.  

 
สอบเข้า ม.สงขลาต้องไปเรียนที่ปัตตานีจริงๆ ค่ะพี่
แฟนยุ้ยเป็นคนยะลา พี่สาวเค้าก็เรียนที่ ม.สงขลาฯ เหมือนกัน
เอ้.....แต่จำได้ว่าไม่ได้เรียนระดับปริญญาตรีนะคะ
เพราะเห็นเป็นนิสิตนิเทศน์ จุฬาฯ น่ะค่ะ
แสดงว่าที่ ม.สงขลามีระดับมัธยมด้วย ใช่มั้ยคะพี่ติ๋ว

เรื่องทรงผมใหม่โชคดีที่วันนั้นผมไม่หยิกตามฟ้าผ่าค่ะพี่ 555555
ไม่งั้นอาจมีผมทรงใหม่ให้ฟาร่าอายค่ะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 12 มิถุนายน 2556 เวลา:17:29:31 น.  

 
เพิ่งรู้นะคะเนื่ย ว่าคุณวู๊ดดี้ (แฟนคุณยุ้ย) ก็คนใต้
(พ่ออ๋อคนนครฯค่ะ)

ตีนไก่...อ๋อไม่กินน่ะค่ะพี่ติ๋ว
กินไม่เป็นค่ะ
ส่วนคุณ K นี่เห็นแล้วหนีเลยค่ะ ตีนไก่ เครื่องใน อะไรนี่ เค้าไม่ยอมกิน
ยกเว้นตับค่ะ เพราะบ้านเค้าก็มีกับข้าวที่เป็นเมนูตับ

ขนมบ้านอาจารย์ อ๋อไม่เคยรู้จักร้านจริงๆหรอกค่ะ
มีแต่คนซื้อมาฝาก ก็เลยรู้จัก เคยลองหลายๆรส แต่อ๋อชอบไส้ถั่วไข่เค็มมากที่สุด
แล้วก็จำได้ว่าเคยลองรสลำไย และรสอื่นๆ
แต่จำชื่อได้แต่รสลำไย เพราะแปลกดี ไม่เห็นเจ้าไหนทำ
อ๋อเป็นพี่ติ๋ว คงกินทุกวัน กินจนเบื่อไปเลยค่ะ ถ้าร้านอยู่ใกล้ๆเดินไปได้อย่างนี้โดย: little mouse in big apple วันที่: 13 มิถุนายน 2556 เวลา:6:01:51 น.  

 
พี่ติ๋วขา
เราอย่ามาพูดกันเรื่องสว.เลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ตาม
ตอนนี้ยุ้ยพยายามทำหน้าให้ใสปิ้ง ตาเป็นประกาย
เผื่อจะดูแล้วลดทอนอายุลงมาบ้าง 55555555
แต่คิดไปคิดมาคงทำอะไรไม่ทันแล้วล่ะค่ะ
ก็คุยกับเพื่อนอยู่วันสองวันนี้เอง
คุยไปคุยมารื้อฟื้นปุ๊บเพื่อนบอกว่านั่นมันเดือนที่แล้ววุ๊ย

เวลามันเดินเร็วจริงๆ ค่ะ

เห็นอ๋อเม้นต์ข้างบน
อะไรกัน ทำไมเพิ่งรู้ว่าแฟนยุ้ยเป็นคนยะลา
สงสัยคุณอ๋อจะลืมมากกว่ามั้ง
มาแซวคุณอ๋อผ่านบ้านพี่ติ๋วซะอย่างงั้น


โดย: PrettyNovember วันที่: 13 มิถุนายน 2556 เวลา:17:02:43 น.  

 


สวัสดีค่ะพี่ติ๋ว

วันนี้มาซะดึกเลย เวปมีปัญหากว่าจะเข้าบล๊อกได้
พี่ติ๋วสบายดีนะคะ แต่คงไม่เหงานะคะมีแขกมาเยี่ยมบ่อยๆ
ช่วงนี้ที่เยอรมันอากาศกำลังดีค่ะ ยี่สิบกว่าองศา
ตอนเย็นถ้ามีเวลากาญก็ลงไปในสวน เลยห่างๆบล๊อก
ทำโน้นทำนี้อยู่กับดอกไม้ ต้นไม้แล้วก็เพลินดีค่ะ
แล้วก็กำลังเก็บเกสรดอกไม้ไว้เพาะปีหน้าด้วย
เห็นพี่ติ๋วชอบดอบไม้ จะลองปลูกดอกไม้เมืองหนาวไหมค่พี่ติ๋ว
กาญอัพบล๊อกใหม่แล้วค่ะ พี่ติ๋วว่างแล้วมาเที่ยวด้วยกันนะคะ

สุขสันต์วันหยุดค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:4:03:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
หมุยจุ๋ย
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่ชอบเข้าสังคมแต่ไม่เมินสังคม เป็นคนโชคดีในเรื่องเพื่อน ตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบัน เวลาว่างชอบเขียนเล่าเรื่องทั่วๆไป ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆในการเขียน แค่อยากเขียนและมีความสุข ในการเขียนเท่านั้น
Flag Counter
New Comments
Friends' blogs
[Add หมุยจุ๋ย's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.