เวปของเด็กราชมงคลทุ่งใหญ่....เพื่อเด็กราชมงคลทุ่งใหญ่
 
ธันวาคม 2550
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
5 ธันวาคม 2550

การประกัน คือ อะไร......?

ประกันคืออะไร
ถ้าข้าพเจ้าทำได้ ข้าพเจ้าอยากจะเขียนคำว่าประกันภัยไว้ที่เหนือประตูบ้านของทุกบ้าน และในหนังสือทุกเล่มของบุคคลสำคัญของประชาชน เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าการเสียสละอันน้อยนิดเท่าที่ทำได้ ทุกครอบครัวก็จะสามารถป้องกันความวิบัติ ซึ่งอาจทำลายพวกเขาให้ย่อยยับตลอดไปได้
คำกล่าวของ เซอร์วินสตัน เชอร์ชีล อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศอังกฤษ

ประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อผู้เอาประกัน

การประกันชีวิตเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว
ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือซื้อกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองด้านอื่น คือผู้ที่ซื้อความมั่นใจในความมั่นคงของชีวิต หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งปวง การที่หัวหน้าครอบครัวได้ทำประกันชีวิตไว้ก็เท่ากับว่าได้สำรองเงินก้อนใหญ่ตามภาระผูกพันกับบริษัทประกันชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แสดงถึงความรับผิดชอบและหลักประกันอันมั่นคงต่อครอบครัวอันเป็นที่รัก

การประกันชีวิตสร้างนิสัยการออมทรัพย์
วัตถุประสงค์รองของการประกันชีวิต คือการออมทรัพย์จากการเก็บเบี้ยประกันในอัตราคงที่ของบริษัทประกัน ทำให้การประกันชีวิตเป็นการออมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินสะสมคืนครบกำหนดตามระยะเวลาตามกรมธรรม์ ซึ่งจะช่วยให้การออมทรัพย์ประสบความสำเร็จ เพราะการทำประกันชีวิตไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้เหมือนกับการนำเงินไปฝากธนาคาร

การประกันชีวิตเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
เมื่อกรมธรรม์ครบระยะเวลาตั้งแต่สามปีขึ้นไป จะมีมูลค่าเงินสด หากผู้เอาประะกันเกิดมีความจำเป็นทางการเงินก็สามารถขอกู้เงินจำนวนหนึ่งไปใช้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ การประกันชีวิตจึงเท่ากับเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน


ประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อสังคมและส่วนรวม
ธุรกิจประกันชีวิตช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานของทางภาครัฐบาลและเอกชน
การประกันชีวิตกลุ่มลูกจ้าง หรือประกันบำนาญกลุ่มของลูกจ้างจะเป็นสวัสดิการที่ดีอย่างหนึ่ง โดยที่นายจ้างอาจจะเป็นผู้ออกเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเบี้ยประกันภัยที่จ่ายนี้จะเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสวัสดิการอย่างอื่น ทำให้พนักงานไม่มีเหตุกังวลเกี่ยวกับครอบครัว ส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการลงทุนสร้างสวัสดิการประเภทนี้ให้แก่พนักงานของตน

ธุรกิจประกันชีวิตช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของสถาบันการเงินซึ่งให้กู้ยืมเงิน
สถาบันทางการเงิน มักจะพิจารณาว่าผู้ยื่นความจำนงค์ขอกู้เงินนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยคืนตามเงื่อนไขได้หรือไม่ แต่บ่อยครั้งมีเหตุที่ทำให้สถาบันการเงินจำต้องยึดทรัพย์สินของผู้กู้ออกขายทอดตลาดเพราะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้กู้ การกระทำเช่นนี้ย่อมสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อสถาบันการเงินนั้นๆ การแนะนำให้ลูกค้าผู้กู้เงินทำประกันชีวิตแบบพิเศษที่คุ้มครองหนี้คงเหลือ ซึ่งเบี้ยประกันภัยต่ำ จะทำให้เกิดความมั่นใจทั้ง 2 ฝ่ายเพราะถ้าผู้กู้เสียชีวิตลง สถาบันการเงินก็จะได้รับการชำระหนี้คงเหลือจากบริษัทประกัน

ธุรกิจประกันชีวิตเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว
ธุรกิจประกันชีวิตคือการระดมเงินออมระยะยาวจากประชาชนในรูปของเบี้ยประกันภัย เพราะระยะเวลาของสัญญามักจะมีระยะยาว เงินที่ได้จากเบี้ยประกันเหล่านี้ บริษัทประกันได้นำไปใช้ในกรณีต่างๆแล้ว ส่วนที่เหลือนี้ถือว่าเป็นเงินออมที่แท้จริง ซึ่งบริษัทประกันจะต้องนำเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนเพื่อหาผลกำไร เช่นการซื้อพันธบัตรรัฐบาล เพื่อจะได้มีเงินเพียงพอที่บริษัทจะนำรายได้มาจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันตามสัญญา

ธุรกิจประกันชีวิตก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม
ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากจะเป็นธุรกิจที่มีการจ้างงานโดยตรง ทั้งพนักงานประจำและตัวแทนขายแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้างงานทางอ้อมอย่างกว้างขวาง เพราะเงินที่บริษัทประกันชีวิตนำไปลงทุน หรือให้กู้ยืมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดสภาพคล่องและการขยายตัวของกิจการนั้น ส่งผลให้มีการจ้างงานอย่างกว้างขวางทำไมต้องทำประกันชีวิต
Q: รวยอยู่แล้ว ไม่รู้จะทำประกันไปทำไม
A: การที่คุณรวยอยู่แล้วแสดงว่าคุณมีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการประกันชีวิตเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นการลงทุนที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยก็ว่าได้ เริ่มตั้งแต่คุณนำเงินเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทของเรา คุณก็สามารถทราบผลตอบแทนที่แน่นอน ในวันที่แน่นอน เพราะผลตอบแทนของคุณ ก็คือ เงินตามสัญญาในกรมธรรม์ที่คุณจะได้รับ อีกทั้งกรมธรรม์ทุกฉบับมีเงินสำรองการประกันภัยเป็นตัวค้ำประกันอยู่ การลงทุนของคุณจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลนี้ การประกันชีวิตจึงเป็นวิธีเพิ่มเงินทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ

Q:ทำไมต้องทำประกันชีวิต คนจ่ายไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้จ่าย
A: การประกันชีวิต ไม่ใช่เป็นการประกันชีวิตเพียงอย่างเดียวเช่นที่หลายคนเข้าใจ หากแต่เป็นการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว การประกันชีวิตมีหลายแบบ บางแบบให้ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว บางแบบให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการสะสมทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ยังสามารถเพิ่มเติมผลประโยชน์ด้านประกันโรคร้ายแรงทางสุขภาพหรืออุบัติเหตุได้ด้วย ดังนั้น การประกันชีวิตจึงเป็นทั้งการคุ้มครอง การเก็บออม การลงทุน และเสริมสวัสดิการต่างๆที่จำเป็น

Q: ทำไมต้องเสียเงินให้บริษัทประกันทุกๆเดือน โดยที่เอามาใช้ก็ไม่ได้ เอาเงินฝากธนาคารไม่ดีกว่าหรือ
A: ความจริงแล้วการฝากเงินกับบริษัทประกัน ลูกค้าไม่เสียเงิน แต่เป็นการออมเงินซึ่งคล้ายกับการฝากเงินประเภทประจำไว้กับธนาคาร ต่างกันตรงที่ การประกันชีวิตเป็นการเก็บเงินที่มีการรับรองจำนวนเงินที่คุณต้องการได้รับอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะฝากครบตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ยังเป็นการเก็บเงินที่มีสวัสดิการและมีความคุ้มครองอีกด้วย การฝากเงินกับบริษัทประกันชีวิตนั้น หากวันใดวันหนึ่งคุณไม่สามารถฝากเงินจำนวนนั้นได้อีกต่อไป ครอบครัวของคุณจะยังคงได้รับเงินก้อนตามที่คุณตั้งใจไว้ หรือหากวันใดวันหนึ่งคุณเจ็บป่วยจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ ซึ่งคุณไม่มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้จากการฝากเงินกับธนาคารอย่างแน่นอน

Q: บริษัทประกันชีวิต หลอกเอาเงินเราไปหรือเปล่า
A: บริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินงานต่างๆของบริษัทจึงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การรับรองของรัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทเอไอเอ มีนโยบายการลงทุนที่เคร่งครัด และทีมบริหารการลงทุนที่เป็นมืออาชีพ โดยเอไอเอจะนำเบี้ยประกันที่ผู้ถือกรมธรรม์ฝากไว้กับบริษัทไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนำเงินไปลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการดำเนินการลงทุนที่มีประสิทธิภาพนี้ จะคืนกลับในรูปเงินปันผลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์

คำถามอื่นๆ
Q : ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่ ?
A : ไม่จำเป็น ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุและจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัครอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถที่จะขอเอาประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพได้

Q : แบบของการประกันชีวิตมีกี่แบบ ?
A : การประกันชีวิตมีแบบหลัก ๆ ที่เสนอขายอยู่ดังนี้
•แบบกำหนดระยะเวลา
•แบบตลอดชีพ
•แบบสะสมทรัพย์

Q : ผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์คือใคร เปลี่ยนแปลงได้ไหม
A : ผู้รับประโยชน์คือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางการสมรส กับผู้เอาประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

สนใจทำประกันชีวิต AIA ติดต่อ :
นาย อุดมศักดิ์ เต็มตระกูล
โทร.086-7487608
udomsak.tem@hotmail.com
 

Create Date : 05 ธันวาคม 2550
0 comments
Last Update : 16 ตุลาคม 2554 9:27:17 น.
Counter : 1091 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


joypla
Location :
สงขลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีครับ ผมคนสงขลาแต่กำเนิด เริ่มเรียนที่โรงเรียนวัดชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา, ม.ต้น ที่โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ต่อม.ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ( ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เคยทำงานที่บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดชุมพร
[Add joypla's blog to your web]