Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
2 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 

แรงงานไทย’ กับการตามหา ‘ลูกเบอร์รี่’ ในฟินแลนด์lozolozo


เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวลูกเบอร์รี่ในแถบตอนเหนือของยุโรปมาถึง ดินแดนแถบนี้จะพร้อมต้อนรับแรงงานจากต่างถิ่นที่เข้ามาเสี่ยงโชคเพื่อเก็บลูกผลไม้เล็กๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะแรงงานไทยที่ต่างหวังไปแสวงโชคในดินแดนอันหนาวเหน็บทั้งนี้เมื่อก่อนบริษัทแปรรูปลูกเบอร์รี่มักจะซื้อลูกเบอร์รี่จากคนในชุมชนท้องถิ่น แต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะเก็บลูกเบอร์รี่เพื่อการบริโภคในครอบครัวอีกด้วย ซึ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปลูกเบอร์รี่นี้ต้องพึ่งพิงแรงานข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะแรงงานจากบ้านเราเอง..ในทางตอนเหนือของฟินแลนด์ แรงงานไทยเพิ่มจำนวนขึ้นในแต่ละปีของฤดูเก็บเกี่ยวลูกเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์ โดยกว่า 95% ของแรงงานเก็บลูกเบอร์รี่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชายไทย เนื่องจากเป็นงานที่หนักเกินไปสำหรับผู้หญิงนอกจากเดินทางไปเสี่ยงโชคที่เมือง Savukoski (ชาวฟินแลนด์ว่ากันว่าบ้านของซานตาคลอส ตั้งอยู่ที่เมืองนี้) แรงงานไทยก็ยังไปตามล่าลูกเบอร์รี่ที่เมือง Kuusamo, Kemijarvi, Posio, และ Salla โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาละทิ้งอาชีพเกษตรกรจากบ้านเกิดเพื่อมาเสี่ยงโชคในดินแดนเหน็บหนาวแห่งนี้ที่เมือง Savukoski บริษัทแปรรูปอาหาร Riitan Herkku เป็นผู้จัดหารที่พักให้กับแรงงานไทยเหล่านี้ โดยได้จัดให้แรงงานไทยพักในโรงเรียนแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน Kuosku ในเมือง Savukoski ซึ่งแรงงานไทยพักรวมกันในโรงเรียนแห่งนั้นประมาณ 100 คนบัณฑิต จันทร์สำราญ กล่าวกับสื่อของฟินแลนด์ว่าในประเทศไทยเฉลี่ยแล้วเขามีรายได้ประมาณ 2,000 เหรียญยูโรต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับรายได้จากการเข้าป่ามาหาลูกเบอร์รี่ในฟินแลนด์เพียงหนึ่งเดือน และบางทีอาจได้มากกว่านั้น – โดยค่าตอบแทนในการเก็บลูกเบอร์รี่ส่งให้โรงงานนั้นจะได้ประมาณ 1 เหรียญยูโรต่อหนึ่งกิโลกรัมไม่มีสัญญาจ้าง ไม่มีการช่วยเหลือ แรงงานไทยจะต้องหาลูกเบอร์รี่เอง และก็ขายมันไปให้กับบริษัทแปรรูปอาหาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว แรงงานที่ไปเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าจะใช้วีซ่าท่องเที่ยว ที่มีระยะเวลาพำนักเพียง 90 วัน บางรายไปพักอาศัยอยู่กับญาติ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายแค่ตั๋วเครื่องบิน หนังสือเดินทาง วีซ่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม ประมาณ 50,000-60,000 บาทแต่ทั้งนี้ การเก็บผลไม้ป่าดังกล่าวจะไม่มีนายจ้างที่ประกันรายได้ ผลไม้ที่เก็บได้จะส่งขายให้กับพ่อค้าหรือตัวแทนจากโรงงานด้วยตนเอง ซึ่งคนงานจะต้องอดทนต่อความหนาวเย็นของอากาศ อุณหภูมิระหว่าง 5-10 องศาเซลเซียส และต้องทำงานหนักตั้งแต่ตี 4-1 ทุ่ม หรืออาจจะมากกว่านั้นถึงจะคุ้มโดยเฉพาะการเก็บลูกเบอร์บลูรี่ที่ยากลำบาก เพราะต้นบลูเบอร์รี่ ที่มีลำต้นสูงแค่เอวเวลาเก็บต้องก้มตัวลงไป นอกจากนั้นคนงานยังต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ละวันค่อนข้างสูง เป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเช่ารถยนต์ และค่าน้ำมัน อีกทั้งรายได้ก็ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนผลไม้ป่าโรงงานแปรรูลูกเบอร์รี่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ เดินเครื่องแปรรูปทั้งวันทั้งคืนเพื่อแปรรูปลูกเบอร์รี่นับล้านกิโลกรัมในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงนี้ – โดยตลาดหลักของลูกเบอร์รี่ที่แปรรูปแล้วคือเยอรมัน, ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรปความเสี่ยงในการข้ามน้ำข้ามทะเลไปแสวงโชคทั้งนี้ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน ได้ชี้แจงขั้นตอนการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยว่าในฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าปี 2551 มีบริษัทได้รับการจัดสรรโควตาจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท Berex Oy จำนวน 350 คน บริษัท Kasvishoivi Oy จำนวน 150 คน บริษัท Kiantama Oy จำนวน 400 คน บริษัท Korvatunturin Marja Oy จำนวน 500 คน บริษัท Lapin Liha Oy จำนวน 500 คน รวมทั้งสิ้น 1,900 คนขั้นตอนที่ 2 บริษัทดังกล่าวจะมีหนังสือเชิญให้คนหางานไทยไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ พร้อมแจ้งแต่งตั้งผู้ประสานงานในประเทศไทย โดยแจ้งมายังกรมการจัดหางานเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งบริษัทจะกำหนดคุณสมบัติของคนหางาน ค่าใช้จ่ายและสถานที่จะรับลงทะเบียนขั้นตอนที่ 3 เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว สำนักงานจัดหางานจังหวัดจะรวบรวมรายชื่อแจ้งจำนวนผู้ลงทะเบียนให้กรมการจัดหางานทราบ เพื่อกรมฯ จะได้แจ้งไปยังบริษัทแต่ละบริษัทในประเทศฟินแลนด์เพื่อให้คัดเลือกคนหางานตามรายชื่อดังกล่าวขั้นตอนที่ 4 บริษัทในประเทศฟินแลนด์จะเป็นผู้คัดเลือกและส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งกลับมายังกรมการจัดหางานเพื่อให้แจ้งรายชื่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเพื่อดำเนินการออกวีซ่าให้กับคนหางาน ขั้นตอนที่ 5 ผู้ประสานงานในประเทศไทยจะนำคนหางานที่ผ่านการคัดเลือกไปแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่คนหางานได้ลงทะเบียนไว้
ทั้งนี้นายมนูญ ปุญญกริยากร อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า หลังจากที่ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นั้น พบว่า คนไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศหนาว ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่ใช้เก็บผลไม้ ไม่รู้เส้นทางและไม่รู้ว่า บริเวณใดของป่าที่มีผลไม้มาก

เมื่อปีที่แล้วมีคนงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่า จึงทำให้เก็บผลไม้ได้น้อยและมีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

lozolozo 

Create Date : 02 พฤศจิกายน 2551
10 comments
Last Update : 2 พฤศจิกายน 2551 6:31:27 น.
Counter : 1024 Pageviews.

 

ความเสี่ยง สูงขนาดนี้ ก็ยังไปกัน

 

โดย: OFFBASS 2 พฤศจิกายน 2551 6:20:25 น.  

 

ถ้าเสี่ยงหรือลำบากมากขนาดนี้ไม่ต้องมาหรอกคะอยู่เมืองไทยแสนจะสบายถ้าไม่เป็นหนี้นะตามนายหลวงท่านว่าเศรฐกิจพอเพียงคะ

 

โดย: นก IP: 222.123.68.101 20 พฤศจิกายน 2551 10:56:15 น.  

 

มันก็ไม่ถึงกับลำบากหรกค่ะ
ดิฉันก็ไปเก็บทุกปีค่ะ

 

โดย: เเพร IP: 82.103.220.33 10 มกราคม 2552 15:01:17 น.  

 

เมื่อปีที่แล้วก็เห็นคนไทย(ผู้ชาย) มาเก็บที่นี่ค่ะ เกาะ hailuoto ค่ะ

 

โดย: แป้ง โอลุ IP: 84.249.0.65 5 พฤษภาคม 2552 23:39:31 น.  

 

ดิฉันต้องการไปเก็บผลไม้ป่ามากแต่ดิฉันไม่ทราบว่าจะไปโดยวิธีไหนพี่ๆช่วยบอกดิฉันหน่อยค่ะ

 

โดย: ตุ้งหลิง IP: 202.41.167.246 1 มิถุนายน 2552 14:31:17 น.  

 

เมื่อประมาณปลายเดือนพ.ค52ได้มีคนแนะนำให้ไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเด็นแต่ดิฉันไม่หมั่นใจว่าหลอกหรือเปล่าแต่ตอนนี้แนรู้ว่าไมหลอกตอนนี้ฉันต้องการไปเก็บผลไม้ป่าแล้วใครทราบว่าบริษัทไหนยังต้องการคนงานเพิ่มช่วยแจ้งให้ทราบด้วยค่ะฉันให้อีเมล์ไว้พร้อมเบอร์โทรค่ะ tugleag51@gmail.com โทร085-8405880

 

โดย: ไข่มุก IP: 202.41.167.246 1 มิถุนายน 2552 14:40:34 น.  

 

ติดต่อไปทางกรมแรงงานมีบ.จัดหางานของฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วม5บ.รับตั้งแต่ต้นปีถึงมิย. โทรไปอีกทีปรากฏว่าปิดรับสมัครแล้ว
ไม่เข้าใจกรมฯทำไมถึงไม่แนะนำอะไรเลยปิดข่าวเงียบ แทนที่จะขึ้น5บ.โชว์และทำการเปรียบเทียบ5บริษัท ที่ไหนดีกว่าจะได้มีตัวเลือก เกษตรกรควรได้ข้อมูลที่จัดเจน เนตลูกๆเขาก็เข้าถึงได้จะได้กระจายข่าวกัน ทีวี นสพ.ก็มี กรมฯพิทักษ์รักษาสิทธิแรงงานหน่อย

 

โดย: ขำขำ IP: 124.120.144.193 24 มิถุนายน 2552 13:19:18 น.  

 

ฮือ อ่านแล้วสงสารคนไทยในฟินแลนด์ที่มาทำงานในฟินแลนด์ อ้อมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเทียวฟินแลนด์ พึ่งได้รู้ว่ามีคนไทยมาที่นี่เยอะเพื่อมาทำงานเก็บ บลูเบอร์รี่ ดูรูปแล้วรู้สึกสงสารจัง ที่นี่หนาวมาก หน้าร้อนของเขาเหมือนหน้าหนาวบ้านเราที่อีสาน แต่กลางวันแดดร้อนหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลงตลอด ฝนตกแดดออก ลมแรง....ยังไงถ้าใครจะมาก็ขอให้เตรียมเสื้อผ้าหนา ๆ มาหน่อย ที่นี่ทุกอย่างแพงมาก เป็นห่วงทุกคนคุ่ะ

 

โดย: อ้อม จ้า,,,,, IP: 82.181.147.185 28 มิถุนายน 2552 21:59:55 น.  

 

มีประสบการณ์อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆ ฟังว่า ไปเก็บมาแล้ว ประมาณ วันที่ 20 ก.ค.52ถึงปัจจุบัน ไม่ได้ไปเก็บทุกวันหรอกค่ะ ไปบางวัน ที่รู้สึกเบื่อ ก็มีรายได้ประมาณ 400 กว่ายูโรแล้วค่ะ ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ นะคะ

 

โดย: Ms.blue berry IP: 85.156.205.102 20 สิงหาคม 2552 14:40:25 น.  

 

อย่ามาเลยค่ะ มันลำบากน่ะค่ะ ทั้งหนาว ปวดเอว ไหนจะยุงกัด แถมอาจเจอหมี หรือ หมาจิ้งจอก มันไม่ง่ายเหมือนที่ใครๆ บอกน่ะค่ะ แต่ถ้ามีญาติอยู่ที่ฟินแลนด์ก็ดี แต่ถ้ามากับบริษัทก็อย่ามาเลยค่ะ ปีนี้ก็มีคนไทยมาตาย เพราะหลงป่าหรือว่าป่วยก็ไม่รู้ แต่ก็ต้องมาทิ้งชีวิตที่ต่างแดน น่าสนสารน่ะค่ะ

 

โดย: piia IP: 83.245.196.25 13 กันยายน 2553 22:50:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


snow-kapi
Location :
สะใภ้ฟินแลนด์ Finland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
ยินดีที่มีส่วนช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
Friends' blogs
[Add snow-kapi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.