ทานเจ..มาพร้อมกับสุขภาพที่ดีขึ้น
ไม่ใช่คนจีนค่ะ แต่ปีนี้ตั้งใจจะทานเจ หรือมังสวิรัติให้ได้ครบตามกำหนดเทศกาลกินเจของเขา ปกติทานได้แค่วันสองวัน หรือบางมื้อ

ปีนี้เริ่มต้นก่อนเขาด้วยซ้ำ รู้สึกว่าเขาเริ่มกันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ หรือจะมีล้างท้องก่อนวันจริง อะไรเนี่ยแหละ ก็ไม่ทราบธรรมเนียมของเขาหรอกค่ะ แต่เก้าเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ด้วยเมนูต่างๆ ที่ช่วยกันคิดกับแม่บ้านกันแทบหัวแตก จริงๆ ในบ้านกินเจกันสองคนคือ ตัวเก้ากับน้องที่บ้านอีกคน

เมนูที่สร้างสรรค์คงไม่มีอะไรพิสดาร แค่ผัดผักใส่เต้าหู้ โปรตีนเกษตรผัดพริกแกงเจ ผัดหมี่สั่ว บางวันก็ทานต้มจับฉ่ายทั้งวัน ผัดวุ้นเส้นใส่ผักเยอะๆ ขนาดที่บ้านนัดกันไปทานพิซซ่า เราก็ต้องทานพิซซ่าผักรวม แบบ vegetarian pizza พิเศษที่สุดก็คือน้ำพริกเต้าเจี้ยว สูตรคุณตั๊ก นภัสกร อุตส่าห์นั่งดูรายการถึงพริกถึงขิง พร้อมๆ กับแม่บ้าน พอถึงเวลาจำสูตรไม่ได้ อาศัยแม่บ้านเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการปรุงอาหาร แป๊บเดียวถือถ้วยน้ำพริกมาบอกให้ชิมรสดูว่าขาดอะไร อร่อยมากๆ เลย

++++++++++

จริงๆ แล้วพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ห้ามการกินเนื้อสัตว์เลย ท่านห้ามกินเนื้อแค่ 10 อย่างเท่านั้น คือ

1. เนื้อคน 2. เนื้อสุนัข 3. เนื้อม้า 4. เนื้องู 5. เนื้อราชสีห์ 6. เนื้อช้าง 7. เนื้อหมี 8. เนื้อเสือโคร่ง 9. เนื้อเสือเหลือง 10. เนื้อเสือดาว

เรื่องของการไม่ทานเนื้อสัตว์นั้น พระเทวทัตต์เคยทูลขอพระพุทธเจ้าให้ออกวินัยห้ามพระสงฆ์ทานเนื้อสัตว์ พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วย เนื่องจากภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ง่าย และอยู่ด้วยความอนุเคราะห์ของญาติโยมที่จะใส่บาตร ถ้าทำให้คนต้องลำบากก็ไม่ควร


พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู่ เขาสละเนื้อของเขาถวายก็ได้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์ รูปใดฉัน ต้องอาบัติถุลลัจจัย อนึ่ง ภิกษุยังมิได้พิจารณา ไม่พึงฉันเนื้อ รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

(เก้าเคยอ่านเรื่องผู้หญิงคนหนึ่ง เคยเฉือนเนื้อตัวเอง เพื่อเป็นโอสถ พระพุทธเจ้าท่านทราบเรื่องจึงตรัสห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์)

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อช้าง
[๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ช้างหลวงล้มลงหลายเชือก สมัยอัตคัตอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อช้าง และถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อช้าง ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ฉันเนื้อช้างเล่า เพราะช้างเป็นราชพาหนะ ถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคงไม่ทรงเลื่อมใสต่อพระสมณะ
เหล่านั้นเป็นแน่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อช้าง รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อม้า
สมัยต่อมา ม้าหลวงตายมาก สมัยอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อม้า และ ถวายแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อม้า ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า

ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ฉันเนื้อม้าเล่า เพราะม้าเป็นราชพาหนะ ถ้าพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบ คงไม่เลื่อมใสต่อพระสมณะเหล่านั้นเป็นแน่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉัน
เนื้อม้า รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อสุนัข
สมัยต่อมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อสุนัข และถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อสุนัข ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า

ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ฉันเนื้อสุนัขเล่า เพราะสุนัขเป็นสัตว์น่าเกลียด น่าชัง

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสุนัข รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้องู
สมัยต่อมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้องู และถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้องู ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ฉันเนื้องูเล่า เพราะงูเป็นสัตว์น่าเกลียดน่าชัง แม้พระยานาค ชื่อสุปัสสะก็เข้าไปในพุทธสำนักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ส่วนข้างหนึ่ง
ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า บรรดาที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใสมีอยู่ มันคงเบียดเบียนพวกภิกษุจำนวนน้อยบ้าง ของประทานพระวโรกาส พระพุทธเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดกรุณาอย่าฉันเนื้องู ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระยานาคสุปัสสะ เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา ครั้นพระยานาคสุปัสสะอันพระผู้มีพระภาค ทรงให้เห็นแจ้งสมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำ ประทักษิณกลับไป

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้องู รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อราชสีห์
สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าราชสีห์แล้วบริโภคเนื้อราชสีห์ และถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อราชสีห์แล้วอยู่ในป่า ฝูงราชสีห์ฆ่าพวกภิกษุเสีย เพราะได้กลิ่นเนื้อราชสีห์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อราชสีห์ รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง
สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าเสือโคร่งแล้วบริโภคเนื้อเสือโคร่งและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเสือโคร่งแล้วอยู่ในป่า เหล่าเสือโคร่งฆ่าพวกภิกษุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อเสือโคร่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือโคร่ง รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง
สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าเสือเหลือง แล้วบริโภคเนื้อเสือเหลืองและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือเหลืองแล้วอยู่ในป่า เหล่าเสือเหลืองฆ่าพวกภิกษุเสีย เพราะได้กลิ่นเนื้อเสือเหลือง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือเหลือง รูปใดฉัน
ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อหมี
สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าหมีแล้วบริโภคเนื้อหมี และถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันหมีแล้วอยู่ในป่าเหล่าหมีฆ่าพวกภิกษุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อหมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อหมี รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือดาว
สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าเสือดาวแล้วบริโภคเนื้อเสือดาว และถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือดาวแล้วอยู่ในป่า เหล่าเสือดาวฆ่าพวกภิกษุเสีย เพราะได้กลิ่นเนื้อเสือดาว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือดาว รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๓๘๕ - ๑๕๐๘. หน้าที่ ๕๖ - ๖๑.


========

ส่วนเรื่องการปฏิบัติภาวนา กับ การทานมังสวิรัติไม่เกี่ยวกันนะคะ

หลวงปู่แหวนเคยบอกว่า วัวควายกินหญ้าทำไมมันไม่เห็นไปถึงนิพพาน
หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่า ท่านทดลองฉันมังสวิรัติแบบเอกาเป็นเวลานานท่านว่า กิเลสยังเท่าเดิม เผลอๆ เกิด อหังกาว่าตัวแน่ขึ้นอีก

ไม่ทานเนื้อสัตว์ได้ผลเรื่องสุขภาพส่วนตัว ท้องไส้หายอืด ผิวพรรณดี ไม่มีกลิ่นเหงื่อที่มีกลิ่นคาว การทำงานของระบบย่อยอาหารจะดีขึ้น การขับถ่ายดีขึ้น

ในแง่ของสุขภาพจิต แน่นอนว่า จิตใจจะรู้สึกดี เนื่องจากไม่คิดที่อยากจะหาเนื้อสัตว์ต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามมาทำเป็นอาหาร เนื้อตัวเบา จิตใจก็เบาสบาย มีความดีใจที่ได้ทำบุญตรงที่ไม่คิดเบียดเบียนชีวิตใคร
อันที่จริงแล้วถึงแม้ว่า เรายังทานเนื้อสัตว์กันอยู่ เราก็ไม่ได้ผิดศีลข้อ 1 นะคะ
แต่ถ้าเดินไปหน้าตู้ปลา แล้วชี้ให้เขาหยิบมาทำอาหารให้ หรือเลือกซื้อปู ปลา กุ้ง หอยเป็นๆ ละก็ ปาณาติปาตาฯ แน่ๆ เลยค่ะCreate Date : 24 ตุลาคม 2552
Last Update : 24 ตุลาคม 2552 21:18:48 น.
Counter : 790 Pageviews.

12 comments
  
ทานเจได้สองวัน
ตบะแตกซะก่อน
เลยตั้งใจว่าจะกินมังฯ ทุกวันพระครับ
เริ่มเดือนหน้านี้เลย
โดย: มิสเตอร์ฮอง วันที่: 24 ตุลาคม 2552 เวลา:21:54:10 น.
  
เพิ่งเห็นว่าบลอกมีการเคลื่อนไหวแล้ว ดีใจจังค่ะ
ใครทานเจก็อนุโมทนาด้วยนะคะ ของเราตอนนี้ยังทานได้ยากค่ะ
โดย: ลูกแม่ดอกบัว (ลูกแม่ดอกบัว ) วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:10:39:43 น.
  
แม่ชีกุ้ง.. คิดถึงนะคะ ไปเที่ยวบลอกแม่ชีหลายหน้าแล้ว ขออนุญาตอ้างอิงถึงหน้านึงไว้ในบลอกตัวเองนะคะ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ช่วยเตือนสติคนหน้ามืดตามัวอย่างเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

ระลึกถึงเสมอค่ะ
โดย: ลูกแม่ดอกบัว วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:11:19:21 น.
  
ตอนนี้สึกออกมาเป็นฆราวาสแล้วค่ะ ออกมาดูแลคุณแม่ตามหน้าที่ลูกค่ะ (ไม่เคยได้ดูแลแม่อย่างจริงๆ จังๆซะที) รู้สึกละอายใจค่ะ
โดย: kaoim วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:21:05:59 น.
  
แหะ แหะ..ตกข่าวค่ะ
ยังไงก็คิดถึงเสมอนะคะ
โดย: ลูกแม่ดอกบัว วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:29:06 น.
  


สวัสดีครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามา ผมหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับ
โดย: veerar วันที่: 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:19:57 น.
  
ปีนี้ไม่ได้ทานเจเลย
เมนูเจที่ชอบ คือ หลนเต้าหู้ค่ะ ทำหม้อใหญ่หน่อย อุ่นกินได้ทั้งอาทิตย์เลย
โดย: ari1019 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:59:17 น.
  
ทานเจทุกหน้าเทศกาลเจมาสิบกว่าปีและค่ะ..แรกๆ ลำบากหน่อย หลังๆ สบายมากเหมือนทานอาหารปกติค่ะ...สบายใจ สบายท้อง และสบายตัวด้วยค่ะ...ฝันดีนะคะ
โดย: deeplove วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:22:33:44 น.
  
สวัสดีค่ะน้องเก้า

ป้ามาตอบคอมเม้นเรื่องแปลงผักน่ะค่ะ

ผักกาดถ้าน้องเก้าไม่ซีเรียสเรื่องขนาดของมันก็อย่าแยกเลยค่ะ เพราะถ้าแยกอาจเป็นแบบแปลงของป้า หนอนแมลงลงกัดกินแน่นอนค่ะ

มันแน่แปลกนะค่ะ ตอนไม่แยกแปลง หนอนไม่ยุ่งเลย พอแยกปุ๊บ หนอนก็ลงทันที

แต่ถ้าไม่แยกแปลงมันก็จะหัวเล็กค่ะ ไม่โต เพราะมันเบียดกัน แต่ถ้าว่าถ้าปลูกกินเอง ตัวเล็กหน่อยแต่ก็อร่อยดีน้ะ ฮิๆ
โดย: ป้าเจน (วันนี้วันพระ ) วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:8:32:25 น.
  
เครื่องตีตัวนั้นจอง ฟิลลิปส์ ค่ะ ใช้มา 14 ปีแล้วไม่มีปัญหาเลยค่ะ ถึกมากๆ ฮ่าๆๆ
โดย: ป้าเจน (วันนี้วันพระ ) วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:11:21:00 น.
  
สวัสดีครับ ท่านทั้งหลาย
ขออนุโมทนากับการทานเจด้วยคนครับ
โดย: ยิ่งเอก IP: 125.24.75.180 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:9:03:36 น.
  

ไม่ใช่เลยนะคะ แค่ศีลข้อ 1 ก็ครอบคลุมถึงไม่ให้ทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะ พระพุทธเจ้าท่านก็ฉันมังสวิรัติ
โดย: วิสาขา IP: 58.9.203.61 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:16:48:43 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

kaoim
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]เก้าอิม...ชิมรายทาง

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ


Color Codes ป้ามด

Find Chiangmai hotels


งบน้อย ไม่เท่าโฆษณาข้างบน - แต่แฟรงค์มีวิธีสร้างรายได้ออนไลน์ ทำตลาดผ่านเฟสบุค โดยศึกษาจาก 12 วิดีโอ ดูวิดีโอของแฟรงค์ คลิกเลย

ตุลาคม 2552

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
 
MY VIP Friend