รายงานกลุ่ม "โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก" (เทอม 1/2553)

แจ้งชื่อเรื่องและรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
ให้นักศึกษา Click เข้าไปที่ เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม เลือกงานวิจัยมา 1 เรื่องเพื่อนำมาย่อยเป็นความรู้สู่เพื่อนรักห้ามซ้ำกับกลุ่มอื่นที่โพสต์แจ้งก่อนเด็ดขาด จากนั้น ให้นักศึกษาตัวแทนกลุ่ม Copy แบบฟอร์มด้านล่างนี้ ใส่ชื่อเรื่องงานวิจัยและชื่อผู้แต่งงานวิจัย พร้อมใส่รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม (ตามแบบฟอร์มด้านล่าง) โพสต์แจ้งไว้ใน Blog นี้เท่านั้น โดยถือเกณฑ์โพสต์ก่อนมีสิทธิ์ก่อน (เมื่อกลุ่มที่โพสต์ก่อนเลือกเรื่อง A ไปแล้ว กลุ่มอื่นๆ ที่โพสต์ทีหลังจะต้องเลือกเรื่อง B C D และอื่นๆ ต่อไป ห้ามซ้ำกับกลุ่มที่โพสต์ก่อนหน้าเด็ดขาด)เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง..................ของ...............
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย........................... 150xxyyxxzz วิชา LB….. Section……เลขที่ 5
2. น.ส........................... 152xxyyxxzz วิชา LB….. Section……เลขที่ 8
3. นาย......................... 152xxyyxxzz วิชา LB….. Section……เลขที่ 45

หมายเหตุ:
ขั้นตอนในการหาข้อมูลและพิมพ์ไฟล์ต้นฉบับงานวิจัย (pdf หรือ word) มีดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม ตามลิงค์ที่นำมาลงให้ (ข้างบน)
2. เลือกเรื่อง แล้วกดดูรายละเอียดที่อยู่ด้านล่าง-ขวา ของแต่ละเรื่อง
3. อ่าน 'บทคัดย่อ' คร่าวๆ ถ้าชอบใจเรื่องนั้นจริงก็ให้คลิ๊กปุ่ม Download งานวิจัยฉบับเต็ม เพื่อนำไปปริ้นท์ได้เลย
4. ศึกษางานวิจัย และ/หรือ ผลงานสร้างสรรค์ ที่เลือกมาอย่างละเอียด แล้วสรุปประเด็นเพื่อนำเสนอให้กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน (ให้เวลานำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที)

หมายเหตุ.
ห้ามเลือกงานวิจัยที่มีเพียงบทนำหรือบทคัดย่อเท่านั้น เพราะโครงการนี้ต้องการให้นักศึกษากลุ่มที่ทำรายงานได้ศึกษา "งานวิจัยฉบับเต็ม" แล้วนำย่อยเป็นความรู้ (สรุปย่อ) ให้เพื่อนๆ ในห้องเรียนได้รับรู้ร่วมกัน ฉะนั้น นักศึกษาต้องคลิ๊กดู File ข้อมูลที่จะดาวน์โหลดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเอามาทำรายงาน (งานวิจัยที่จะเป็นเนื้อหารายงานกลุ่มที่ดี ควรมีเนื้อหาครบถ้วน มีจำนวนหน้าอย่างน้อย 80 หน้าขึ้นไป)


--- ประกาศ ---
ถึงวันนี้ (25 กันยา 2553) ถือว่าหมดเขตส่งรายงานแล้วนะครับ

Create Date : 28 พฤษภาคม 2553
Last Update : 25 กันยายน 2553 10:04:58 น. 244 comments
Counter : 2603 Pageviews.

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่น้ำโขง ในประเทศไทย ของ นายอุดม จูมพลหล้า, ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, นางสาวมณีวรรณ ศรีนา, นางสาวจันทร์จืรา จูมพลหล้า
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส พีรดา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1510203563 วิชาLB215 Section 2231
2. น.ส พิกุลแก้ว เพชรพราย 1510203928 วิชา LB215 Section 2231
3. น.ส พัชรีภรณ์ มุสีแดง 1510203944 วิชา LB215 Section 2231
4. น.ส นงลักษณ์ ชีพประกิต 1510204561 วิชา LB215
Section 2231
5. น.ส วัจนารถ กิตติสิริวรกุล 1510204579 วิชา LB215
Section 2231

โดย: งาน LB215 IP: 210.86.135.75 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:13:38:15 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู้เพื่อนรัก
เรื่อง รูปแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมของต่างประเทศ ของ รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา,ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นายคุณวุฒิ ผลบุญสืบ 1510201773 วิชาLB215 Section 2231 2.นายวุฒินันท์ นาคพรหม 1510203126 วิชา LB215 Section 2231 3.นายอรรถสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ 1510204694 วิชา LB215 Section 2231 4.นายเอกชัย กำขุนทด 1520212554 วิชา LB215 Section 2231 5.น.ส.วิจิตรา คนกล้า 1510206707 วิชา LB215 Section 2231


โดย: Lb215 IP: 210.86.135.53 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:14:02:54 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ การอบรมและกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา ของ ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย เจนปรัชญ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1520312222 วิชา LB215 Section 2231
2. นาย ศุภณัฐ สุขพงษ์ 1520315068 วิชา LB215 Section 2231
3. นาย ศราวุธ อินทร์เผ่า 1520320316 วิชา LB215 Section 2231
4. นาย ปัณณวิชญ์ บุญชำ 1520323153 วิชา LB215 Section 2231
5. น.ส. ภาวินี ศรีหนองโครต 1520323351 วิชา LB215 Section 2231
6. นาย อานนท์ หวานเสนาะ 1520324523 วิชา LB215 Section 2231
7. น.ส. อภิญญา สุขสบาย 1520326941 วิชา LB215 Section 2231
8. นาย วรสรรพ วรการปรีชาวุฒิ 1520328012 วิชา LB215 Section 2231
9. นาย พีระพล ประดิษฐ์หัตถวุฒิ 1520329622 วิชา LB215 Section 2231
10. น.ส. อารดา ถาวรสุวรรณ 1520329663 วิชา LB215 Section 2231


โดย: 2 แถวหน้าห้อง IP: 124.122.7.19 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:18:16:29 น.  

 


เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาความเชื่อในผลของความดี ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์

จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย วีรสุต อุ่นสุข 1510325127 วิชา LB215 Section 2231
2. นาย ภาคภูมิ เตชะวิเศษ 1500300957 วิชา LB215 Section 2231
3. นาย วชิรพันธุ์ ชื่นชอบ 1510211871 วิชา LB215 Section 2231โดย: แถว 3 หน้าห้อง!!!! IP: 124.122.60.251 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:19:39:34 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ของ คณะผู้วิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(ไอเอฟดี)
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาว ณัฏฐา เลิศพลาชัย 1520319185 วิชา LB215 Section 2231
2.นาย ณัฐพล บุญสุภาพร 1520320332 วิชา LB215 Section 2231
3.นาย ไมตรี วงศ์บางชวด 1520321165 วิชา LB215 Section 2231
4.นาย พงศ์ธร ซื่อสุทธิกุล 1520321173 วิชา LB215 Section 2231
5.นาย ปิยกรณ์ ปิยะเกรียงไกร 1520322478 วิชา LB215 Section 2231
6.นาย อานนท์ เจียรนัยศิลป์ 1520322619 วิชา LB215 Section 2231
7.นาย ธีระ เจียรกมลชื่น 1520322635 วิชา LB215 Section 2231


โดย: กลุ่มเพื่อนน้องกอน IP: 61.90.119.176 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:19:58:32 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตร
ของ นายถิราพร ศุภสิริวุฒิ
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาว ปาลิตา แซ่ก้วง 1510207192 วิชา LB215 Section 2231
2.นาย ปริญญา อภิรักขวนานนท์ 1510207879 วิชา LB215 Section 2231
3.นาย ณัฎฐพล สุขประเสริฐ 1510208059 วิชา LB215 Section 2231
4.นางสาว สุจิรา มนฑา 1510208372 วิชา LB215 Section 2231
5.นางสาว รังสิมา ลักษณา 1510209289 วิชา LB215 Section 2231
6.นาย ศุภกร จันทร์รัตนกุล 1510210477 วิชา LB215 Section 2231
7.นางสาว พรชนัน เงาสมสกุล 1510210824 วิชา LB215 Section 2231


โดย: LB215 IP: 222.123.160.158 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:21:08:18 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รูปแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมของต่างประเทศ ของ รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา,ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาว นงรัตน์ สุทธาพร 1510204397 วิชา LB215 Section 2231
2. นางสาว ฉายสิริ ปัญญาศรี 1510205543 วิชา LB215 Section 2231
3. นางสาว พิมพิกา พงษ์พานิช 1510206111 วิชา LB215 Section 2231
4. นาย มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ 1510207911 วิชา LB215 Section 2231
5. นางสาว วรางครา ชูเชิดรัตนา 1510208554 วิชา LB215 Section 2231
6. นาย ปฐวี ชัยอักษรเวช 1510209016 วิชา LB215 Section 2231
7. นางสาว เกศินี อภิบาลศรี 1510208976 วิชา LB215 Section 2231
8. นาย ธนพล รุ้นสง่า 1510211152 วิชา LB215 Section 2231


โดย: LB 215 IP: 125.24.177.153 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:21:10:55 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ของ น.ส.สุสารี วิวัฒน์ศุภร
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาว นงรัตน์ สุทธาพร 1510204397 วิชา LB215 Section 2231
2. นางสาว ฉายสิริ ปัญญาศรี 1510205543 วิชา LB215 Section 2231
3. นางสาว พิมพิกา พงษ์พานิช 1510206111 วิชา LB215 Section 2231
4. นาย มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ 1510207911 วิชา LB215 Section 2231
5. นางสาว วรางครา ชูเชิดรัตนา 1510208554 วิชา LB215 Section 2231
6. นาย ปฐวี ชัยอักษรเวช 1510209016 วิชา LB215 Section 2231
7. นางสาว เกศินี อภิบาลศรี 1510208976 วิชา LB215 Section 2231
8. นาย ธนพล รุ้นสง่า 1510211152 วิชา LB215 Section 2231


โดย: ส่งใหม่ IP: 125.24.177.153 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:21:21:37 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรี่อง รูปเเบบการฝึกอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน "ค่ายพุทธบุตร" วัดปัญญานันทาราม ของ น.ส.เมตตา อีศราภรณ๋
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
นางสาว เมธาพร โคมบัว 1520310002 วิชาLB215 Section 2231
นางสาว วรรณณีศา ดาราพาณีชย๋ 1530208741 วิชา LB215 Section 2231
นางสาว อารยา เกีดศรี 1530501863 วิชา LB215 Section 2231
นาย สุทธีวงศ๋ สารวานีชพีทักษ๋ 1510213125 วิชา LB215 Section 2231


โดย: G.4 IP: 180.180.105.98 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:22:45:08 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดี มีคุณธรรม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
นาย จิรภัทร มิตรกูล 1520328855 วิชา LB215 Section 2231
นาย ชัยภิวัฒน์ สิงห์สุธี 1520328889 วิชา LB215 Section 2231
นาย อภิศักดิ์ โพธิทัต 1520306083 วิชา LB215 Section 2231
นาย อิทธิกร วัฒนานุกูลวงศ์ 1520306026 วิชา LB215 Section 2231
นาย ศรันย์วิทย์ ศรีมงคล 1520328384 วิชา LB215 Section 2231
นาย เกษมสรรค์ มณฑาสุธ 1520327824 วิชา LB215 Section 2231


โดย: งานกลุ่ม LB215 IP: 124.122.36.213 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:2:16:02 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเกาหลี ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พุทธเมตะ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย พิริยะ สุรแสง 1520205863 วิชา LB214 Section 2141
2. นาย จิรสิน กาญจนเวทิน 1520208685 วิชา LB214 Section 2141
3. น.ส. อภัสรา อินทร์ไทย 1520208743 วิชา LB214 Section 2141
4. น.ส. ชณัฎนันท์ วิไลรัตน์ 1520211887 วิชา LB214 Section 2141
5. น.ส. พัชรลิตา บุญอ่อน 1520211333 วิชา LB214 Section 2141
6. น.ส. รุ่งนภา ศรีพล 1520206457 วิชา LB214 Section 2141
7. น.ส. สิริลักษณ์ เกกินะ 1520212836 วิชา LB214 Section 2141


โดย: BUMBOOM IP: 210.86.135.72 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:13:12:16 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเยอรมัน ของดร.ชุมพล เที่ยงธรรมจากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส.สิรีพิชญ์ สุขผล 1520208149 วิชา LB214 Section 2141
2. น.ส.สลิฉัตร วรางฤทธิ์ 1520208685 วิชา LB214 Section 2141
3. น.ส. ณัฐชยา รุ่งเรืองฤทธิ์ 1520208263 วิชา LB214 Section 2141
4. น.ส. ศรีสกุล ดวงแก้ว 1520208370 วิชา LB214 Section 2141
5. น.ส. ณัฐกานต์ วัฒนปรานีกูล 1520208859 วิชา LB214 Section 2141
6. น.ส. พรเพ็ญ เนื้อแก้ว 1520209956 วิชา LB214 Section 2141


โดย: PangCare IP: 210.86.135.72 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:13:36:48 น.  

 

 เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่องงานวิจัย สังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่างๆ
ชื่อผู้วิจัย ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
ประเภทงานวิจัย งานวิจัยปี พ.ศ. 2549
หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร ศูนย์คุณธรรม
แหล่งเก็บข้อมูล //www.moralcenter.or.th/web/moral/th/content/index.php?action=view&SystemModuleKey=46&id=342
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวสุดรัตน์ ครุฑสึก 1530209012 วิชาLB214 sec 2161
2. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มจำรุญ 1530213089 วิชาLB214 sec 2161
3. นายเจษฎา งามปลื้ม 1530213097 วิชาLB214 sec 2161
4. นางสาวพัชรินทร์ พวงไพโรจน์ 1530206992 วิชาLB214 sec 2161
5. นางสาวธิติมา เกษียรพรมราช 1530212842 วิชาLB214 sec 2161
6. นายกนกฉัตร สิงหอุบล 1530212107 วิชาLB214 sec 2161
7. นางสาวภัทรมน แซ่ตั๋น 1530205622 วิชาLB214 sec 2161


โดย: เลือกทำ IP: 180.214.195.164 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:15:28:58 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน
ชื่อผู้วิจัย คณะศึกษาดูงานประเทศภูฏาน
ประเภทงานวิจัย งานวิจัย ปี พ.ศ. : 2549
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาวพลอย นิสสัยพันธุ์ ID:1520202878
2.นางสาวอนัญญา จันทร์ปลูก ID:1520203611
3.นางสาวนภสร ดิสสะมาน ID:1520212117
4.นายณรงค์พล อัศวศรีสกุลชัย ID:1520203629
5.นายสิทธิโชค วงษ์โชติปิ่นทอง ID:1520203512
6.นายศตวรรษ เนตรนุช ID:1520204080

LB214 sec 2141


โดย: งานกลุ่มเรา IP: 125.25.31.205 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:16:55:31 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิเคราะห์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของ นางทองดี โพธิยอง จากมุมมองของพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย พงษ์ศักดิ์ มณีเดช
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. 2550
หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th/web/moral/th/research/detail.php?action=view&SystemModuleKey=56&researchID=805

จัดทำโดย
1. นายเชาวลิต เวียนวัฒนา ID 1530207255
2. นางสาวกิติยา สิมาทอง ID 1530206505
3. นางสาวศันสนีย์ ลี้สกุล ID 1530206604
4. นางสาวภัทธีรา ดาราฉาย ID 1530206646
5. นายฉลวย ต้องจิตร ID 1530207271
6. นายวิฑูรย์ ตันทอง ID 1530205804
7. นายสุรวัศ คหัฏฐา ID 1530212628
8. นายก้องประจักษ์ แสงคำพันธ์ ID 1530209298

LB 214 Section 2161


โดย: เลือกทำงาน IP: 124.122.139.134 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:19:30:13 น.  

 
ชื่อเรื่องงานวิจัย กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้วิจัย นายวันพิชิต ศรีสุข
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปีพ.ศ. 2549
หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

จัดทำโดย
1.นางสาว ชฎาพร อรชุน ID: 1520207034
2.นางสาว ฉัตรวรี ผิวผาดID: 1520207083
3.นางสาว อรรวี ประนอมID:1520207505
4.นางสาว วิชุดา วงค์เขียว ID: 1520207976
5.นางสาว กมลทิพย์รุ่งเรื่อง ID:1520208123
6.นายสมเกรียติ

LB 214 Section 2161


โดย: เลือกทำงาน IP: unknown, 124.121.15.162 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:20:36:10 น.  

 
ชื่อเรื่องงานวิจัย การพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
ชือผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้
ประเภทงานวิจัย งานวิจัย ปี พ.ศ. 2549
หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
แหล่งเก็บข้อมูล
//www.moralcenter.or.th/web/moral/th/research/detail.php?action=view&SystemModuleKey=56&researchID=823
จัดทำโดย
1.นาย ชวัลวิทย์ กัลยา ID: 1520209642
2.นาย ไชยยศ หิรัญวัฒนสินID: 1520209881
3.นางสาว สุนิสา ชัยวันดี ID: 1520210228
4.นางสาว อรวรรณ แซ่อั้งID: 1520208875
5.นางสาวชาลิฯณี ปัญญาผลID: 1520209576
6.นางสาวพัชมล ปรีชพันธ์ID: 1520209261
7.นางสาว ชิดชนก สัมฤทธิ์ID: 1520209550
8. นางสาว กุลลภัสสร์ ศลีภูษิตID: 1520211069
9.นางสาว ณัฏฐนันท์ สมรรถศรีบุตรID: 1520211572

LB 214 Section 2161


โดย: เลือกทำ IP: 125.25.26.230 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:21:40:10 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รูปแบบนวัตกรรมที่ส่ง เสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมของต่างประเทศ
ชื่อผู้วิจัย : รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา,ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาว บุญอ้อม ใจสำราญ 1520300433 วิชา LB215 Section 2231
2.นางสาว ฐิติกา วรชินา 1520300441 วิชา LB215 Section 2231
3.นาย ภัททกิจ แก้วกำเนิด 1520301878 วิชา LB215 Section 2231
4.นางสาว ณัฐพร จงสิริภากร 1520302835 วิชา LB215 Section 2231
5.นางสาว รัชฎา ชัชอานนท์ 1520316363 วิชา LB215 Section 2231
6.นางสาว นนทรี ฉันท์ธนะพงษ์ 1520318419วิชา LB215 Section 2231
7.นางสาว มะลิวัลย์ คงเลิศสกุล 1520320050 วิชา LB215 Section 2231
8.นางสาว กันตนา อิงรบวรกิจ 1520319961 วิชา LB215 Section 2231
9.นางสาว ศศิธร รัสมี 1520314442 วิชา LB215 Section 2231
10.นางสาว วิรันสิรี เจนวัฒนกุล 1520315753 วิชา LB215 Section 2231


วิชา LB215 Section 2231


โดย: กลุ่มคะนอร์ IP: 124.122.205.202 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:21:53:45 น.  

 
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง วิจัยและการพัฒนากระบวนการสร้างความดี มีคุณธรรม
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ
ประเภทงานวิจัย งานวิจัย ปี พ.ศ. 2549
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนูฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาว อารีรัตน์ จรัสสิริกุลชัย ID: 1520205882
2.นาย บุริศร์ หวั่งธนะเลิศ ID: 1520210384
3.นางสาว ขนิษฐา จักรจิตรภา ID:1520210426
4.นาย ณัฐพล ศิริชัยเอกวัฒน์ ID: 1520210541
5.นาย จตุพงศ์ อัศวกตติพร ID:1520212323
6.นางสาว พิมพ์ หวังพิทักษ์ ID: 1520212331

LB214 Sectoin 2161


โดย: เลือกทำ IP: 124.121.63.67 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:22:04:02 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา เรืองแป้น
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย ณัฐดนัย ประเทืองไพรศรี 1520205715 LB215 Section 2161
2. นาย ทะนงศักดิ์ ภักดีชน 1520205806 LB215 Section 2161
3. นาย ชัยสิทธ์ จิญกาญจน์ 1520206945 LB215 Section 2161
4. นาย วงศธร อุ่นสมบัติ 1520207711 LB215 Section 2161
5. นาย กิตติคุณ แช่มสนิท 1520211929 LB215 Section 2161


โดย: สุดหล่อ IP: 124.122.205.202 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:22:21:57 น.  

 และและ


.

หมายเหตุ
หลังจาก comment นี้ ผมจะไม่ตรวจเช็คให้แล้วนะครับ ถ้ากลุ่มไหนเลือกเรื่องที่ซ้ำกับกลุ่มที่เลือกก่อนหน้า ขอให้รับรู้ว่าคะแนนรายงานจะหายไปหมด เพราะผิดกติกาที่ตกลงกันไว้ครับ


โดย: คะนองธรรม วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:22:43:57 น.  

 
แก้จากหัวข้ออิทธิพลของการฝึกสมาธิและการได้รับสารชักจูงที่มีต่อความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียนอาชีวศึกษา ของ พระมหาวีรชัย คำธร

เป็น

โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th/web/moral/th/research/detail.php?action=view&SystemModuleKey=56&researchID=831
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย สันติสุข ยรรยงกุล 1520205038 วิชา LB214 Section2161
2. นาย วรพัฒน์ แสงสวัสดิ์ 1520206788 วิชา LB214 Section2161
3. นาย ศุภฤกษ์ วงศ์ถิรสิน 1520213180 วิชา LB214 Section2161
4. นางสาว ภัคภิญญา จตุรพนิต 1520213255 วิชา LB214 Section2161
5. นางสาว ภัทราภรณ์ รวมจิตร 1520213289 วิชา LB214 Section2161
6. นางสาว ภาพร วิเศษสินธพ 1520213370 วิชา LB214 Section2161
7. นางสาว กชกร อินทร์ชุ่ม 1520213409 วิชา LB214 Section2161
8. นางสาว ฉันชนก สนเต่า 1520213412 วิชา LB214 Section2161

LB 214 Section 2161โดย: เลือกทำ IP: 58.9.177.110 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:22:52:21 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจริยธรรมในการทำงานกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณพศ สิทธิเลิศ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th

เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาว กชรัตน์ ผดุงกุล 1520213420 วิชา LB214 Section2161
2. นางสาว จิราพร ทองจันทร์ 1520213438 วิชา LB214 Section2161
3. นาย ธนาธิป ชินโชติวรานนท์ 1520213487 วิชา LB214 Section2161
4. นาย บวรศักดิ์ สาลีฉันท์ 1520213586 วิชา LB214 Section2161
5. นางสาว บุษบา ปันเจียง 1520213644 วิชา LB214 Section2161
6. นางสาว รัตน์ธิดา รัตนกุล 1520213669 วิชา LB214 Section2161
7. นางสาว นุชนาฏ นวลใย 1520213701 วิชา LB214 Section2161


LB 214 Section 2161โดย: งานกลุ่ม IP: 115.87.62.155 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:22:59:23 น.  

 
เปลี่ยนอีกรอบค่ะ

ชื่อเรื่องงานวิจัย จารีตในคัมภีร์ขงจื้อในฐานะสิ่งปลดปล่อยมนุษย์สู่อิสรภาพ
ชื่อผู้วิจัย นายรชฎ สาตราวุธ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th

เมนูฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาว เพ็ญโพยม ศุภชัย 1520304575
2.นาย โกเมศ นวพรมงคล 1520302868
3.นาย ปวิณวุฒิ เสถียรยานนท์ 1520301332
4.นาย พัชรพล บุญรักไท 1520305762
5.นาย ธนภัทร ธนจินดา 1520305713


LB215 Sectoin 2231โดย: วันใหม่ IP: 124.122.36.209 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:23:04:55 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชน
ชื่อผู้วิจัย นางสาว รินธรรม อโศกตระกูล, นางสาว ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th/web/moral/th/research/detail.php?researchID=825
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย ชาญวิทย์ ธนานุประดิษฐ์ 1520205244 วิชา LB214 Section 2161
2. นาย ณัฐธัญ ภู่ธรรมศิริ 1520206614 วิชา LB214 Section 2161
3. นางสาว ขวัญชนก นครวัน 1520209659 วิชา LB214 Section 2161
4. นางสาว สุชาดา บูรณะทองเจริญ 1520210368 วิชา LB214 Section 2161
5. นาย อัครพล อัศวถาวร 1520210558 วิชา LB214 Section 2161
6. นางสาว สุภาลักษณ์ เจนสุรวิทยา 1520210566 วิชา LB214 Section 2161
7. นางสาว เบญจมาศ เป็นสุข 1520210962 วิชา LB214 Section 2161
8. นางสาว ทิฆัมพร อเนกวิถี 1520210970 วิชา LB214 Section 2161
9. นางสาว อภิรดี ลิ้มโอชากุล 1520211044 วิชา LB214 Section 2161
10. นาย ธนากร คิดเหมาะ 1520213057 วิชา LB214 Section 2161


โดย: ssss* IP: 125.27.50.22 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:23:11:13 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง สังเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม จากวรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ของ รศ.ดร.สืบ พงศ์ ธรรมชาติ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นาย เอกสิทธิ์ คุรุนุศาสก์ ID:1520207653
2.นาย อลวกรณ์ แสงสมัย ID:1520207646
3.นาย สัญชัย อนุจารวัฒน์ ID:1520205236
4.นาย กฤติน ชมชื่น ID: 1520206028
5.นาย ณัชนารา ก้องพัฒนากุร ID: 1520205541
6.น.ส.ณิชาพร ลิขิตสุทธิกุล ID: 1520206184
วิชา LB214 section 2161


โดย: hhhh IP: 124.121.139.90 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:23:25:52 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ของ นายสมชาย เสริมแก้ว
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th/web/moral/th/content/index.php?action=view&SystemModuleKey=46&id=266
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
นายนำชัย อัศวศุภชัย 1520206648
นายอดิศร แซ่โล้ว 1520206655
นายกลชาญ ลากิตติโชติ 1520206986
นายศุภวิทย์ บวรศักดิ์สิทธิ์ 1520207208
นายกันต์พล สัตตบุศย์ 1520211507
น.ส.ชญากานต์ ศิริพงษ์ 1520207265
น.ส.ทราย จรุงพันธุ์ 1520207372


โดย: งานกลุ่ม IP: 124.120.44.127 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:23:43:13 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องศึกษาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดจันทบุรี ของนางพิสมัย นพรัตน์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส. เบญญทิพย์ อินทคีรี 1520200344 วิชา LB 214 Section 2141
2. น.ส. อรุณฤณีย์ แผ้วสูงเนิน 520200518วิชา LB 214 Section 2141
3. น.ส. ปรียานุช ปันแก้ว 1520200559 วิชา LB 214 Section 2141
4. น.ส. ชุรดา ไกรสมศาสตร์ 1520200609 วิชา LB 214 Section 2141
5. น.ส. พิมลพรรณ เปรมปราคิน 1520200625 วิชา LB 214 Section 2141
6. น.ส. ศิมาภรณ์ มูลพันธุ์ 1520201078 วิชา LB 214 Section 2141
โดย: LB214 Section 2141 IP: 124.122.205.202 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:23:55:47 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน
ของ นายเดิมแท้ ชาวหินฟ้า
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส.จีระวัลย์ ชาวจีน 1520100361
2. น.ส.สุธิชา สำเภาทอง 1520100197
3. นายรุจน์ทัย แป้นเมือง 1520100296
4. นายวทัญญู รินท้าว 1520100775
5. นายธนัท สุขวัฒนาวิทย์ 1520100395
6. นายภูริต ลาภเจริญวุฒิ 1520100957
7. นายณัฐสิทธิ์ ตั้งสุจริตธรรม 1520100874
วิชา LB215 Sec.2112


โดย: LB215 Sec.2112 IP: 210.86.135.75 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:11:04:47 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กิจกรรมที่มีการประเมินผลตามสภาพจริงกับ
กิจกรรมที่มีการประเมินผลปรกติ
ชื่อผู้วิจัย : นายรณชัย บุญลือ จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นายธนสิทธิ์ ผิวขาว 4520200066 วิชา LB215 Section 2112
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์ พันธ์เพ็ง 4520200488 วิชา LB215 Section 2112
3. นายภาณุพงศ์ ภู่เกลี้ยง 4520201007 วิชา LB215 Section 2112
4. นางสาวสมีหลา อักษรเวทย์ 4520201163 วิชา LB215 Section 2112โดย: LB215 Sec.2112 IP: 210.86.135.41 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:12:34:06 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรี่อง รูปเเบบการฝึกอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน "ค่ายพุทธบุตร" วัดปัญญานันทาราม ของ น.ส.เมตตา อีศราภรณ๋
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
นางสาว เมธาพร โคมบัว 1520310002 วิชาLB215 Section 2231
นางสาว วรรณิศา ดาราพาณิชย์ 1530208741 วิชา LB215 Section 2231
นางสาว อารยา เกิดศรี 1530501863 วิชา LB215 Section 2231
นาย สุทธีวงศ์ สารวานิชย์พิทักษ์ 1510213125 วิชา LB215 Section 2231


โดย: G.4 IP: 180.183.239.27 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:12:40:12 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการธรรมะทางโทรทัศน์ พ.ศ.2542 ของ นางสาวอารียา ทวีศักดิ์สกุล
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส.อนันญตา แก้วเมือง 1520313022 วิชา LB215 Section 2112
2. นาย วิสิฐศักดิ์ เจริญพานนท์ 1520313055 วิชา LB215 Section 2112
3. น.ส.ฉันทิชา นันทาภิรักษ์ 1520313329 วิชา LB215 Section 2112
4. น.ส.เทพธิดา คชาอนันต์ 1520314673 วิชา LB215 Section 2112
5. นาย ศรัณย์ อินทรานุกูล 1520314228 วิชา LB215 Section 2112
6. น.ส.ชนากานต์ กันศิริ 1520317510 วิชา LB215 Section 2112
7. น.ส.พีระดา ไชยธวัช 1520317767 วิชา LB215 Section 2112

ป.ล. ยังไม่ทราบเลขที่ครับ


โดย: Big sec 2112 IP: 210.86.135.82 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:13:11:08 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : วีณา ประชากูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาวธุมาวดี จันทร์ภักดี 1500701048 วิชา LB215 Section 2112
2. นางสาวมุฑิตา นาล้วน 1500701501 วิชา LB215 Section 2112


โดย: Gift IP: 125.24.81.113 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:13:37:43 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง : ศึกษาหลักคุณธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีศึกษา ชุมชนสลัมจังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง : จุฑามณี สมบูรณ์สุทธิ์
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัย
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาว ปพิชญา วงษ์เขียว 1500204977 วิชา LB214 Section 2141
2.นางสาว หทัยภัทร จุลสิทธิโยธา 1520208677 วิชา LB214 Section 2141
3.นางสาว ณัฐชยา ใจจูน 1520208792 วิชา LB214 Section 2141
4.นางสาว พรทิพย์ สุขประเสริฐศรี 1520209329 วิชา LB214 Section 2141
5.นางสาว ณิชกุล จันทรศุภวงศ์ 1520209618 LB214 Section 2141
6.นาย นิติพงศ์ มานะพงศ์ 1520213461 LB214 Section 2141
7.นาย สุพัฒน์ ถิ่นจันทร์ฉาย 1530600012 LB214 Section 2141โดย: ปพิชญา IP: 210.86.135.51 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:14:36:35 น.  

 


เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง แผนที่คนดี ของ รศ. ประภาภัทร นิยม
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส. ธีรภรณ์ อิศรนาเวศ 1520200047 วิชา LB215 Section 2231
2. นาย ธนากร โกวิทวัฒนไพศาล 1520200054 วิชา LB215 Section 2231
3. นาย ฉัตรกานต์ สังขทับทิมสังข 1520200062 วิชา LB215 Section 2231
4. นาย ณัฐนันท์ สุขประเสริฐ 1520200294 วิชา LB215 Section 2231
5. นาย ธีรยุทธ ศิริพานิช 1520201045 วิชา LB215 Section 2231
6. นาย ปริเชษฐ์ ถิระสังวร 1520201284 วิชา LB215 Section 2231
7. น.ส. แสงเดือน แซ่ลิ้ม 1520201565 วิชา LB215 Section 2231
8. น.ส. ปวีณา มหัทธโน 1520203736 วิชา LB215 Section 2231
9. นาย กฤษกัมพล ยิ้มพงษ์ 1520208644 วิชา LB215 Section 2231


โดย: แผนที่คนดี IP: 183.89.118.62 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:16:36:59 น.  

 
เลือกทำ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
เรื่อง จิตตศิลป์ ของ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา

จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th

เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
1. น.ส. พิมพ์พฤดา ไชยวานิชย์ผล 1520318047 วิชา LB214 Section 2311
2. น.ส.อัญจิรา ชื่นพิชัย 1520324888 วิชา LB214 Section 2311
3. น.ส.วรวรรณ เพิ่มทวี 1520324383 วิชา LB214 Section 2311
4. นาย ฐาระวี วาดวิจิตร 1520323229 วิชา LB214 Section 2311


โดย: จิตตศิลป์ IP: 210.86.135.86 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:11:25:52 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาความเชื่อในเรื่องของความดี
จาก แหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส.กรรณิการ์ อรรถสุตรา 1530205770 วิชา LB214 Section 2311
2. น.ส.นันท์สินี ลือสาคร 1530205994 วิชา LB214 Section 2311
3. น.ส.กมลวรรณ จันเสน 1530206588 วิชา LB214 Section 2311
4. น.ส.มณีนุช แซ่อุ้ย 1530206612 วิชา LB214 Section 2311
5. น.ส.อารยา แป๊ะป๋อง 1530206737 วิชา LB214 Section 2311
6. น.ส.สุนันทา ดีเฉย 1530208857 วิชา LB214 Section 2311
7. น.ส.ปิยะวรรณ บุญทอง 1530211059 วิชา LB214 Section 2311
โดย: อารยา แป๊ะป๋อง IP: 110.168.21.166 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:11:52:49 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศอินเดีย
ของ ดร. ธนพล จาดใจดี
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย

1.น.ส.ทิติยา วิทักขะ 1510312646 วิชา LB214 Section 2311
2.น.ส.อุบลวรรณ วินัชพันธุ์ 1510317603 วิชา LB214 Section 2311
3.น.ส.ชุรนันท์ วิเศษชาติ 1510321563 วิชา LB214 Section 2311
4.น.ส.ปิย์วรา จัดภัย 15103171185 วิชา LB214 Section 2311
5.น.ส.วราภรณ์ แสนยอดทอง 15100319294 วิชา LB214 Section 2311
6.นาย เนติ พานิล 1510327222 วิชา LB214 Section 2311


โดย: มึนๆงงๆ IP: 210.86.135.72 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:11:54:42 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง พุทธประวัติ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ของ นางสาวจันทร์จิรา จูมพลหล้า
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส ธนพร ประทุมคำ 1520316207 วิชา LB214 Section 2311
2. นายธนาวัฒน์ พะนิจรัมย์ 1520316264 วิชา LB 214.. Section 2311
3. น.ส พิชญา บุญวิทย์ 1520317833 วิชา LB214 Section 2311
4. น.ส กรกนก อัศวจินดากรณ์ 1520318195 วิชา LB214 Section 2311
5. น.ส ลำดวน แก้วเกิ่ง 1520318732 วิชา LB 214 Section 2311โดย: สุดสวย IP: 210.86.135.82 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:13:02:18 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รายงานการวิจัยการหาตัวชี้วัดชุมชนปลอดอบายมุขอย่างยั่งยืน
โดย รศ.ดร. ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาวสุกัญญา แจ่มดอน 4520200157 วิชา LB215 section 2112
2.นางสาวประภัสสร แจ่มกลาง 4520200538 วิชา LB215 section 2112
3.นางสาวนันทิชา สีพิณ 4520200579 วิชา LB215 section 2112
4.นางสาวพลอยไพรรินทร์ จันทร์ขำ 4520200637 วิชา LB215 section 2112


โดย: นันทิชา สีพิณ วิชา LB215 section 2112 IP: 125.25.33.235 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:13:38:35 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านจิตลักษณะ และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความยากจน
ของ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี และคณะ
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th/web/moral/th/research/detail.php?researchID=794
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย

1.น.ส.อุษา ดารณีพันธ์ 1530204617 วิชา LB214 Section 2311
2.น.ส.พรรณราย มะลูลีม 1530204625 วิชา LB214 Section 2311
3.น.ส.กนกภรณ์ คำทอง 1530203734 วิชา LB214 Section 2311
4.น.ส.ชมภูนุช เทพศาสตร 1530206414 วิชา LB214 Section 2311
5.น.ส.ปรามี สุขอนันต์ 1530214160 วิชา LB214 Section 2311
6.นาย อภินันท์ บำรุงสำราญ 1530214913 วิชา LB214 Section 2311


โดย: ตลาดนัด IP: 210.86.135.41 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:14:40:39 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง ""ทาน"" ในพระพุทธศาสนา"
โดย พระมหาสง่า ไชยวงศ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. พิมพ์วิภา รวงผึ้ง 1520201789 วิชา LB214 Section 2141
2. บุญจิรา หิรัญมาลีเลิศ 1520204908 วิชา LB214 Section 2141
3. ชนิกานต์ จันมี 1520205673 วิชา LB214 Section 2141
4. มาวิตรี คล้ายหิรัญ 1520206101 วิชา LB214 Section 2141


โดย: พิมพ์วิภา รวงผึ้ง 1520201789 วิชา LB214 Section 2141 IP: 124.121.14.237 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:14:58:04 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ของ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส สุนิสา แสวงมงคล 1500303365 วิชาLB214 Section2141
2. น.ส พรพิมล ทรัพย์อุดมมาก 1520205491 วิชาLB214 Section2141
3. นาย สุภวัช ทรัพย์มา 1520207430 วิชาLB214 Section2141
4. น.ส กฤตยา ปฏิบัติ 1520208339 วิชาLB214 Section2141
5. น.ส ศิวพร เหลืองลัญจกร 1520208354 วิชาLB214 Section2141
6. น.ส นุตนลิน ลิมาพร 1520512953 วิชาLB214 Section2141
7. นาย ณัฐวุฒิ ชัยเศวตกานนท์ 1520213354 วิชาLB214 Section2141
8. นาย ชัยพัฒน์ อาภาสกุลเดช 1520213693 วิชาLB214 Section2141


โดย: น.ส กฤตยา ปฏิบัติ 1520208339 วิชาLB214 Section2141 IP: 58.136.93.10 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:15:42:54 น.  

 
ขอเปลี่ยนเรื่องจากเรื่อง "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง ""ทาน"" ในพระพุทธศาสนา"โดย พระมหาสง่า ไชยวงศ์
เป็น เรื่อง การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพุทธและพฤติกรรมกตัญญูกตเวที ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพุทธและพฤติกรรมกตัญญูกตเวที ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
โดย สุจินดา มูลผล
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. พิมพ์วิภา รวงผึ้ง 1520201789 วิชา LB214 Section 2141
2. บุญจิรา หิรัญมาลีเลิศ 1520204908 วิชา LB214 Section 2141
3. ชนิกานต์ จันมี 1520205673 วิชา LB214 Section 2141
4. มาวิตรี คล้ายหิรัญ 1520206101 วิชา LB214 Section 2141


โดย: ขอเปลี่ยนเรื่องค่ะ IP: 124.121.14.237 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:16:12:51 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
โดย นายพิมาน แม้นมินทร์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส. วรรณวิสา สัมพันธ์แพ ID : 1520100098 วิชา LB215 section 2112
2. น.ส. ศศรส ยศสุนทร ID : 1520100783 วิชา LB215 section 2112
3. น.ส. ปณิตา ปัณยวณิช ID : 1520101971 วิชา LB215 section 2112
4. น.ส. ชนม์นิภา สุมนานนท์ ID : 1520102789 วิชา LB215 section 2112
5. น.ส. ปรตรี พงศ์พยัคฆ์ ID : 1520100940 วิชา LB215 section 2112
6. น.ส. อาศญา เจริญทรัพย์มณี ID : 1520102334 วิชา LB215 section 2112
7. น.ส. ชุติมา เจนฤทัยธรรม ID : 1520100999 วิชา LB215 section 2112
8. น.ส. ภัณฑิรา โกมลเสน ID : 1520101682 วิชา LB215 section 2112
9. น.ส. ภัทรภรณ์ พลับลับโพธิ์ ID : 1520102607 วิชา LB215 section 2112
10. น.ส. นริศรา และมิตร ID : 1520102680 วิชา LB215 section 2112


โดย: วิชา LB215 IP: 210.86.135.72 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:17:06:40 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรจริยธรรมของประเทศฟินแลนด์
ของ Dr.Marja-Leena Heikkila-Horn วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส.ชนม์ณกานต์ เวชพานิชย์ดำรง ID.1520314301 วิชา LB214 section 2311
2.น.ส.ธัญญา เจริญมาก ID.1520321751 วิชา LB214 section 2311
3.นายธีรภัทร์ กองจินดา ID.1520316033 วิชา LB214 section 2311
4.น.ส.อิสราภรณ์ ประดิษฐ์ทรัพย์ ID.1520315985 วิชา LB210 section 2311
5.นายศรราม สตารี่ย์ ID.1520312016 วิชา LB214 section 2311
6.นายรติกร อรุณเลิศอารีย์ ID.1520310309 วิชา LB214 section 2311
7.นายปฏิภาน หัตถแพทย์ ID.1520313444 วิชา LB214 section 2311
8.น.ส.ณัฐฐิการณ์ เกตุวัลห์ ID.1520316124 วิชา LB214 section 2311
9.น.ส.ณัฐณิชา ทิพย์ไสยาสน์ ID.1520314558 วิชา LB214 section 2311


โดย: แอลบี214 IP: 10.0.3.31, 58.136.119.1 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:18:00:18 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศศรีลังกา
ของ รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาวรัตติกาล จันทร์เพ็ญ ID.1500803588 LB214 section 2531
2.นางสาวสาวิตรี เกษมศรีนิวัฒนา ID.1500803323 LB214 section 2531


โดย: LB 214 IP: 124.122.200.62 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:20:43:18 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศแคนาดา
ของ ผศ.ดร. อลิศรา ชูชาติ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
1.นายกัมปนาท เหลืองแดง ID.1510505561 LB214 section 2531
2.นางสาวลัทธพร เกรียงอุดม ID.1510505884 LB214 section 2531
3.นางสาวกัญญารัตน์ สีห์แวววรรณ ID.1510506106 LB214 section 2531
4.นางสาวพชญาดา จิรกิจ ID.1510506684 LB214 section 2531
5.นางสาวชุติมา นิธิสุนทรพงศ์ ID.1510508573 LB214 section 2531
6.นางสาวกรวิกา โพชาธาร ID.1510506353 LB214 section 2531
7.นางสาวพรรัมภา ศุภรัตนกิตติกุล ID.1510507625 LB214 section 2531
8.นางสาววิชณี กังสนันท์ ID.1510506023 LB214 section 2531


โดย: LB 214 กัมปนาท เหลืองแดง IP: 124.122.51.92 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:21:04:18 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศนิวซีแลนด์
ของเรียบเรียงโดย ศูนย์คุณธรรม
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นายวรพจน์ บุญญานันท์ 1490324553 วิชา LB214 Section 2531
2. นายกฤตภัทร บุณยนิตย์ 1520901073 วิชา LB214 Section 2531
3. นายพงษ์เชษฐ ภูษณวรรณ 1520901172 วิชา LB214 Section 2531
4. นายจิตรภณ สืบกุศล 1520901255 วิชา LB214 Section 2531
5. นายธนพล ใจชอบ 1520901313 วิชา LB214 Section 2531
6. นายสมิทธิ นิราช 1520901560 วิชา LB214 Section 2531
7. น.ส.ฐิตินันท์ พันธุ์พฤกษ์ 1520902022 วิชา LB214 Section 2531
8. นายนิธินันท์ เตียพานิช 1520902238 วิชา LB214 Section 2531
9. นายเฉลิมพงศ์ คงชยณัฐ 1520902295 วิชา LB214 Section 2531


โดย: นิธินันท์ LB214 sec2531 IP: 113.53.212.237 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:21:49:07 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง สถานภาพการจัดฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
(หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.อ้อมเดือน สดมณี)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย เจษฎา เมืองสนธิ์ 1530208964 วิชา LB214 Section 2311
2. นาย ภาณุพงศ์ วรเดช 1530212065 วิชา LB214 Section 2311
3. นางสาว วันวิสา ชินภักดี 1530208287 วิชา LB214 Section 2311
4. นางสาว วีรยา แสนวงษ์ 1530210937 วิชา LB214 section 2311
5. นางสาว อทิตยา สระแก้ว 1530207917 วิชา LB214 section 2311
6. นางสาว ศรัญญา จันที 1530205341 วิชา LB214 section 2311
7. นาย เมธี แก่นทอง 1530214442 วิชา LB214 section 2311
8. นาย ชยุติ ชิตชาตรี 1530214285 วิชา LB214 section 2311


โดย: Benz IP: 58.9.144.205 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:21:55:49 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม ของ ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย จิรกิตต์ จิรเลิศไฟบูลย์ 1500205305 วิชา LB214 Section 2531
2. นาย อัครพล กิตกรพันธ์ 1500208754 วิชา LB214 Section 2531
1. นาย เอกสิทธิ์ วงค์กตัญญู 1500211428 วิชา LB214 Section 2531
1. นาย บัณฑิต อภิวันทนา 1500212525 วิชา LB214 Section 2531
1. นาย สุทธิศักดิ์ สกลดิลก1500212806 วิชา LB214 Section 2531โดย: สุทธิศักดิ์ IP: 183.89.144.115 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:22:35:19 น.  

 
1.นางสาวธันย์ฐิดา ยิ่งวงศ์ไพศาล 1520307958 sec2112
2.นายกรพล สุรประดิษฐ์กุล 1520308949 sec2112
3.นายยุทธนา ทรงเต๊ะ 1520309178 sec2112
4.นายกันต์ธร เตชเจริญพานิช 1520309533 sec2112
5.นางสาววรรณรดา เอี่ยมสถาพร 1520312727 sec2112
6.นางสาวทักษพร เสริมพรวิวัฒน์ 1520312735 sec2112
7.นางสาวชยาภา ลิขิตบัณฑิตวงษ์ 1520319169 sec2112
8.นางสาวทัชวรรณ โอภาสขจรเดช 1520320282 sec2112โดย: ยุทธนา LB214 sec 2112 IP: 124.122.101.152 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:22:36:36 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรวิถีธรรม
ของ นายพิมาน แม้นมินทร์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาวธันย์ฐิดา ยิ่งวงศ์ไพศาล 1520307958 sec2112 วิชา LB214
2.นายกรพล สุรประดิษฐ์กุล 1520308949 sec2112 วิชา LB214
3.นายยุทธนา ทรงเต๊ะ 1520309178 sec2112 วิชา LB214
4.นายกันต์ธร เตชเจริญพานิช 1520309533 sec2112 วิชา LB214
5.นางสาววรรณรดา เอี่ยมสถาพร 1520312727 sec2112 วิชา LB214
6.นางสาวทักษพร เสริมพรวิวัฒน์ 1520312735 sec2112 วิชา LB214
7.นางสาวชยาภา ลิขิตบัณฑิตวงษ์ 1520319169 sec2112 วิชา LB214
8.นางสาวทัชวรรณ โอภาสขจรเดช 1520320282 sec2112 วิชา LB214


โดย: ยุทธนา LB214 sec 2112 IP: 124.122.101.152 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:22:43:57 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
วัฒนธรรมและค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
อ้อมใจ วงษ์มณฑา
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาวธันย์ฐิดา ยิ่งวงศ์ไพศาล 1520307958 sec2112 วิชา LB214
2.นายกรพล สุรประดิษฐ์กุล 1520308949 sec2112 วิชา LB214
3.นายยุทธนา ทรงเต๊ะ 1520309178 sec2112 วิชา LB214
4.นายกันต์ธร เตชเจริญพานิช 1520309533 sec2112 วิชา LB214
5.นางสาววรรณรดา เอี่ยมสถาพร 1520312727 sec2112 วิชา LB214
6.นางสาวทักษพร เสริมพรวิวัฒน์ 1520312735 sec2112 วิชา LB214
7.นางสาวชยาภา ลิขิตบัณฑิตวงษ์ 1520319169 sec2112 วิชา LB214
8.นางสาวทัชวรรณ โอภาสขจรเดช 1520320282 sec2112 วิชา LB214โดย: ยุทธนา LB214 sec 2112 IP: 124.120.216.189 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:0:03:04 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของ สนิท สายธนู และคณะ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย ปรัชญา กาญจนวิไล ID : 1520312362 Section : 2311
2. น.ส. ธาริดา ลาวัณย์วิสุทธิ์ ID : 1520312529 Section : 2311
3. จรัสกาญจน์ กลีบบทอง ID : 1520318971 Section : 2311
4. นาย ชาญวิทย์ ลัภโต ID : 1520319821 Section : 2311
5. นาย อมรชัย เรืองเศรษฐวิศาล ID : 1520322171 Section : 2311
6. นาย พิษณุ แซ่แต้ ID : 1520324433 Section : 2311
7. น.ส. ดวงกมล พงศ์จตุรพร ID : 1520326776 Section : 2311
8. นาย สุรเดช ปัญญามหานนท์ ID : 1520326933 Section : 2311
9. น.ส. สุนิสา ภิญญชาติ ID : 1520327196 Section : 2311


โดย: LB 214 IP: 118.174.108.180 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:4:34:23 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่เหมาะสมกับนักเรียนกรณีเฉพาะโรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ของ นางยศพร เสนะวิณิน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส นวพร สมสุข 1520314897 วิชา LB214 Section 2311
2. นาย ธนณัฐ มรกฎ 1520320290 วิชา LB214 Section 2311
3. นาย ธนัท พรศิวะกุล 1520320456 วิชา LB214 Section 2311
4. นาย ชานนท์ สุชีวิตานนท์ 1520320688 วิชา LB214 Section 2311
5. น.ส. จุฑามาศ ศุภกิจโยธิน 1520322189 วิชา LB214 Section 2311
6. นาย ณัฐวัช ภู่ประเสริฐ 1520322213 วิชา LB214 Section 2311
7. นาย ชาญชนะ อินทกูล 1520322585 วิชา LB214 Section 2311


โดย: จุฑามาศ LB214 Sec.2311 IP: 58.8.87.154 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:12:02:09 น.  

 
##################################################################

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบโดยใช้กิจกรรมที่มีการประเมินผลตามสภาพจริงกับกิจกรรมที่มีการประเมินผลปรกติ
ของ นายรณชัย บุญลือ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ธรรมาธิวัฒน์ ID 1520202670 Section:2141
2. นาย อรรถพล อัจฉริยอรพินท์ ID 1520203702 Section:2141
3. นางสาว ตุสาภัค จันทร์จวง ID 1520213073 Section:2141
4. นางสาว เพ็ญทิพย์ แย้มมี ID 1520201110 Section:2141
5. นางสาว ภรัณยู เทียนทอง ID 1520204540 Section:2141

##################################################################


โดย: LB 214 วันต่อต้านยาเสพติดโลก IP: 210.86.135.51 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:12:28:38 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้วิจัย นางสมศรี จินะวงษ์
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปีพ.ศ. 2544
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวอาทิตยาภรณ์ ขันธวิธิ ID:4510200654.วิชา LB215 Section2112
2. นางสาว จุฑารัตน์ ชัยพัฒน์ วิชาlb215..ID:4520200447 Section2112โดย: นางสาวจุฑารัตน์ ชัยพัฒน์ lb215 section 2112 IP: 10.0.3.219, 119.42.68.179 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:12:44:38 น.  

 
-----------------------------------------------------------

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ผลการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพื่อการพัฒนาจริยธรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนจริยศึกษาและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกศึกษาปีที่ 4
ของ นางสาวผานิต เย็นแข
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาว ธัญชนก ส้มภู่ ID:4520200025 วิชา LB 215 Section 2112
2. นางสาว รัชดาพร กฤษณะโยธิน ID:4520200074 วิชา LB 215 Section 2112
3. นาย วีรชัย สุริวงษ์ ID:4520200108 วิชา LB215 Section 2112
4.นาย ประวิทย์ พึ่งวงศ์ ID:4520200132 วิชา LB 215 Section 2112
5.นางสาว นันท์นภัส ขันตี ID:4520200231 วิชา LB215 Section 2112
6.นางสาว สุกัญญา หงษ์ศิริ ID:4520200330 วิชา LB215 Section 2112
7. นางสาว วรรณสิริ จริยสุทธิคุณ ID:4520200736 วิชา LB 215 Section 2112
8. นางสาวนิสาชล พึ่งประกอบ ID:4520200744 วิชา LB 215 Section 2112

-----------------------------------------------------------
โดย: นายวีรชัย สุริวงษ์ LB215 Section 2112 IP: 124.121.114.173 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:14:41:27 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง : สัจจะอธิษฐาน: ปณิธานทำความดีร่วมกัน
ผู้แต่ง : ศ.ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
นาย เทวา ป้อมน้อย 1510801762 LB214 Section 2311
นางสาว นันท์นภัส ถิระรวีพัฒน์ 1510802836 LB214 Section 2311
นางสาว มนัสวรรณ จงมนตรี 1510803065 LB214 Section 2311
นางสาว พัณณิกา อารีย์วิจิตรพร 1510803271 LB214 Section 2311
นาย นภสินธุ์ บัวนารถ 1510803362 LB214 Section 2311
นางสาว กนกพรรณ อภิชัยอนันต์ 1510803537 LB214 Section 2311
นางสาว วริศรา อัศวจิรัฐติกาล 1510804022 LB214 Section 2311


โดย: นางสาว นันท์นภัส ถิระรวีพัฒน์ LB214 Section Section 2311 IP: 58.9.15.135 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:17:42:38 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน ของ นางสาวภณิชญา ชมสุวรรณ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส.ปัณณธร ดาวกระจ่าง 1520203017 วิชา LB214 Section 2141
2. นายเวธกา วระชษฐทิวากร 1520203306 วิชา LB214 Section 2141
3. น.ส.ศศกร อ่อนละม้าย 1520205129 วิชา LB214 Section 2141
4. น.ส.จิราภรณ์ อังสนากุล 1520205574 วิชา LB214 Section 2141
5. น.ส.จินตวี เทศปลื้ม 1520205970 วิชา LB214 Section 2141
6. นายพรรษ์ เหมือนเงิน 1520207349 วิชา LB214 Section 2141
7. น.ส.สุภาพร ช้างงามเพริด 1520209097 วิชา LB214 Section 2141
8. น.ส.เมทินี ศิริ 1520209352 วิชา LB214 Section 2141
9. น.ส.วรัญญา บุญยรัตพันธ์ 1520212604 วิชา LB214 Section 2141


โดย: LB214 Section 2141 IP: 124.122.31.140 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:18:48:13 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง จัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก.
ของ รวิกาญจน์ เดือนดาว
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย

11.น.ส.รุจิรา เรืองวิไลกฤตย์ 1520100346 วิชาLB215 Section 2112
2.น.ส.พนิดา กาฬภักดี1520101161วิชาLB215 Section 2112
3.น.ส.มณีวรรณ ไชยยศ 1520101377วิชาLB215 Section 2112
4.น.ส.ธิดารัตน์ ภาคีพร1520101534วิชาLB215 Section 2112
5.น.ส.เกศรินทร์ นิลเนตร1520101823วิชาLB215 Section 2112
6.น.ส.นันทนัช กล้ายประยงค์1520102318วิชาLB215Section 2112
7.น.ส.กาญจนา จิตสัมฤทธิ์1520102573วิชาLB215 Section 2112
8.น.ส.สิริวิมล คำวงศ์1520102615 วิชาLB215 Section 2112
9.น.ส.พัสราภรณ์ แซ่ลี1520102763วิชาLB215 Section 2112


โดย: 5.น.ส.เกศรินทร์ นิลเนตร วิชา LB215 Section 2112 IP: 119.42.72.145 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:21:28:26 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิจัยเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่นกรณี ศึกษาช่องทางทุจริตในระดับตำบล :ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสร้างระดับท้องถิ่น
ผู้แต่ง นายไพฑูรย์ สมแก้ว,นายประโมทย์ สังหาญ,นายธวัชชัย พรหมพันธุ์ใจ
โดย จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
นาย เกียรติศักดิ์ รัตนผดุงธรรมID: 1520300334 section 2311
น.ส. กรกช ชีพวรรณ ID:1520306976 section 2311
น.ส. สุดารัตน์ พูนตรีสวัสดิ์ID:1520323401 section 2311
น.ส. วราภรณ์ ทองสุวรรณ ID:1520324797 section 2311
น.ส. เดือนนภา ศรีสวัสดิ์ ID:1520324862 section 2311
น.ส. ชลนิภา แก้วคง ID:1520324904 section 2311
น.ส. นัชรี จิตรทรัพย์ ID:1520324953 section 2311
น.ส. ธนพร กวีนันทวงศ์ ID:1520325133 section 2311
นาย อรรณพ ญาติบำรุง ID:1520325950 section 2311
น.ส. ชลิดา จารุวิวัฒน์วงศ์ ID:1520326016 section 2311


โดย: LB 214 section 2311 IP: 115.87.220.106 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:21:36:05 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมจริยธรรม ด้านความเมตตากรุณา ที่มีการนำเสนอเนื้อหาเป็นกรณีตัวอย่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ของวรศักดิ์ ขันทอง
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย

น.ส.นงรัตน์ สุทธาพร 1510204397 section 2531
น.ส.พิมพิกา พงษ์พานิช 1510206111section 2531
น.ส.สิริน โตอุรวงศ์ 1510212093section 2531
น.ส.อรสุภา ชูศิลป์กิจเจริญ 1510212135section 2531
นายณัฐวุฒิ แก้ววิมล 1510212465section 2531
น.ส.กมลกร เปียแก้ว 1510213216section 2531
นายวุฒิพงศ์ เชี่ยวชาญพาณิชย์ 1510211657section 2531
นายญัฐชา ศิระวงศ์ประเสริฐ 1510212655section 2531
โดย: lb 214 section 2531 IP: 124.122.232.85 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:17:32:08 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
ผู้แต่ง น.ส.วัลลภา จันทร์เพ็ญ
โดยจากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
นางสาวอภิญญา มั่นความดี 1510200742 section 2531
นางสาวกรชนก นุ่มน้อย 1510206715 section 2531
นายณัฐวุฒิ โดรณ 1510212101 section 2531
นางสาวอนงค์ เลาพัฒนานนท์ 1510212358 section2531
นางสาวนิโลบล คงทอง 1510212481 section 2531
นางสาววราภรณ์ วิสุทธิภูษี 1510212648 section 2531
นายณัฐชา ศิระวงศ์ประเสริฐ 1510212655 section 2531


โดย: นางสาวกรชนก นุ่มน้อย 1510206715 section 2531 IP: 124.122.232.85 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:17:44:56 น.  

 
เปลี่ยน เรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมจริยธรรม ด้านความเมตตากรุณา ที่มีการนำเสนอเนื้อหาเป็นกรณีตัวอย่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนส้รางสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
ของนายอดิศร จันทรสุข
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย

น.ส.นงรัตน์ สุทธาพร 1510204397 section 2531
น.ส.พิมพิกา พงษ์พานิช 1510206111section 2531
น.ส.สิริน โตอุรวงศ์ 1510212093section 2531
น.ส.อรสุภา ชูศิลป์กิจเจริญ 1510212135section 2531
นายณัฐวุฒิ แก้ววิมล 1510212465section 2531
น.ส.กมลกร เปียแก้ว 1510213216section 2531
นายวุฒิพงศ์ เชี่ยวชาญพาณิชย์ 1510211657section 2531
นายญัฐชา ศิระวงศ์ประเสริฐ 1510212655section 2531โดย: lb214 srction 2531 IP: 124.122.232.85 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:18:36:05 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกที่ชุมชนคาดหวัง
ของ พรน้ำคำ ป้องกันภัย
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส.พัชราภรณ์ สุวรรณกิจ 1520320928 วิชา LB215 Section 2231
2. น.ส.ศศิธร ยานะพัทธ์ 1520317635 วิชา LB215 Section 2231
3.น.ส.ชุติกาญจน์ อุณหโชค 1520318302 วิชา LB215 Section 2231
4.น.ส.จันทรัช ทิพย์พันธ์ 1520310036 วิชา LB215 Section 2231
5.น.ส.ณ ณัฐ สมกอบกิจ 1520320480 วิชา LB215 Section 2231


โดย: พัชราภรณ์ สุวรรณกิจ 1520320928 section2231 IP: 118.174.108.105 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:19:48:47 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง : การพัฒนาการดำเนินงานของชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลศึกษา กรณีชุมชนบ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของ : สุรพล สงณรงค์

จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวบราลี ลักษณลม้าย 1520321272 วิชา LB214 Section 2311
2. นางสาวคัชรียา จิรอุดมทรัพย์ 1520321280 วิชา LB214 Section 2311
3. นางสาวสุมิตรา พงศ์ฑีฆายุ 1520321314 วิชา LB214 Section 2311
4. นางสาวเพียงอร วงศ์อรุณนิยม 1520321388 วิชา LB214 Section 2311
5. นางสาวพิชชา คูห์ศรีวินิจ 1520321396 วิชา LB214 Section 2311
6. นายปัญจพล เจริญไทย 1520323310 วิชา LB214 Section 2311


โดย: คัชรียา จิรอุดมทรัพย์ 1520321280 วิชา LB214 Section 2311 IP: 118.174.53.249 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:20:25:06 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง : ความชอบธรรมทางการเมือง: เปรียบเทียบแนวความคิดของมาคีอาเวลลีกับบีแธม
ของ : นางสาวรสชง เปรมทรัพย์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย

1.พสธร สุทธิรัตน์ 1520211648 LB214 Section 2161
2.รัตนิศ วงศ์ชัยเกษม 1520211416 LB214 Section 2161
3.เฉลิมชัย สำเร็จกิจสกุล 1520211911 LB214 Section 2161
4.ทัศนาจร เพ็งกรูด 1520212042 LB214 Section 2161
5.กันต์ แสงเงิน 1520210590 LB214 Section 2161
6.ธนดล คุ้มครอง 1520211218 LB214 Section 2161


โดย: กันต์ แสงเงิน หล่อที่่สุดในปฐพี IP: 125.24.162.62 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:0:11:42 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย ธนพัต เบ็ญจรังษีพรชัย 1510200841 วิชา LB215 Section 2231
2. นาย ดนัย ตั้งยศขจร 1510200858 วิชา LB215 Section 2231
3. นาย อนุชิต ตั้งขจรเจริญ 1510201146 วิชา LB215 Section 2231
4. นาย ณัฐพล บูรณรัชดา 1510201245 วิชา LB215 Section 2231
5. นาย กฤษฏิ์เตชินท์ บีซัน 1510204801 วิชา LB215 Section 2231
6. นาย เฉลิมพล รัตนจันทร์ 1510204892 วิชา LB215 Section 2231


โดย: กฤษฏิ์เตชินท์ IP: 210.86.135.51 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:13:28:34 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเวียดนาม
จากเเหล่งข้อมูล://www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นายภูริ สุขประเสริฐ 1520323187 วิชา LB215 Section 2112
2.นายชนารัตน์ ชินนาค 1520319144
วิชา LB215 Section 2112
3.นายสวิตต์ พรรณรังษี 1520324086
วิชา LB215 Section 2112
4.นายสุทธิโรจน์ ฉินทองประเสริฐ 1520322098
วิชา LB215 Section 2112
5.นายบวรวิทย์ เเกล้วทนงค์ 1520324102
วิชา LB215 Section 2112
6.นายสุทัย จิตราพงษ์ 1520322650
วิชา LB215 Section 2112
7.นางสาวสุภาวดี ชูเชิด 1520323138
วิชา LB215 Section 2112
8.นางสาวรัตนากร ยิ้มสอน 1520323492
วิชา LB215 Section 2112
9.นางสาวหนึ่งฤทัย หนองยาง 1520324219 วิชา LB215 Section 2112


โดย: หนึ่งฤทัย 1520324219 วิชา LB215 Section 2112 IP: 210.86.135.72 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:16:58:42 น.  

 
ปล. งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเวียดนาม
เป็นของ : ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นววรัตน์


โดย: หนึ่งฤทัย 1520324219 วิชา LB215 Section 2112 IP: 210.86.135.72 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:17:09:32 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ความหมายทางการเมืองของลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารราชการไทย: ศึกษากรณีศาลากลางจังหวัด
ของ : นายนิติ เชื้อสถาปนศิริ
จากเเหล่งข้อมูล : //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาว รัศมิ์กาญจน์ อัศวินเดชกุล 1520323708 วิชา LB 215 Section 2112
2. นาย ธนพัชร อิศรางกูร ณ อยุธยา 1520324169 วิชา LB 215 Section 2112
3. นาย คมน์ศิลป์ ทองสุข 1520323633 วิชา LB 215 Section 2112
4. นาย สิราวิชญ์ สิงคบุรี 1520322791 วิชา LB 215 Section 2112
5. นาย สิรภพ ภัชรัชตหิรัญ 1520322072 วิชา LB 215 Section 2112
6. นาย กภิพัฒน์ ดันมีแก้ว 1520323658 วิชา LB 215 Section 2112
7. นาย ธนธร ศักดิ์สกุล 1520323419 วิชา LB 215 Section 2112
8. นางสาว พลอยนภัส ชนินทรานุรักษ์ 1520323716วิชา LB 215 Section 2112
9. นางสาว พิชญาณัฏฐ์ ปานสุวรรณ์ 1520324326 วิชา LB 215 Section 2112


โดย: นาย ธนพัชร อิศรางกูร ณ อยุธยา 1520324169 วิชา LB 215 Section 2112 IP: 210.86.135.72 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:17:29:02 น.  

 
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การหาตัวชี้วัดชุมชนปลอดอบายมุขอย่างยั่งยืนของ : รศ.ดร. ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์
จากเเหล่งข้อมูล : //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย ธีระวัฒน์ พานทอง1520212562 วิชา LB 215 Section 2231
2. นาย ธนพัต คงครบ 1530215787 วิชา LB 215 Section 2231
3. นาย ภัทรวิทย์ วิชัยพงษ์ 1520330885วิชา LB 215 Section 2231
4. นาย กษิถิศ ผลโถค 1520306224 วิชา LB 215 Section 2231
5. นาย ธนพน ลวชัยโยธิน วิชา LB 215 Section 2231


โดย: นาย ธีระวัฒน์ พานทอง 1520212562 LB215 Section 2231 IP: 192.168.1.9, 124.121.201.33 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:18:50:51 น.  

 
ขอแจ้งแก้ไขที่โพสเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 21:21:37
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ของ น.ส.สุสารี วิวัฒน์ศุภร
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาว นงรัตน์ สุทธาพร 1510204397 วิชา LB215 Section 2231
2. นางสาว ฉายสิริ ปัญญาศรี 1510205543 วิชา LB215 Section 2231
3. นางสาว พิมพิกา พงษ์พานิช 1510206111 วิชา LB215 Section 2231
4. นาย มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ 1510207911 วิชา LB215 Section 2231
5. นางสาว วรางครา ชูเชิดรัตนา 1510208554 วิชา LB215 Section 2231
6. นาย ปฐวี ชัยอักษรเวช 1510209016 วิชา LB215 Section 2231
7. นางสาว เกศินี อภิบาลศรี 1510208976 วิชา LB215 Section 2231
8. นาย ธนพล รุ้นสง่า 1510211152 วิชา LB215 Section 2231โดย: แจ้งเรื่องที่โพสซ้ำ IP: 125.24.121.184 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:20:19:34 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง โครงการวิจัยการประเมิน โครงการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่1
ชื่อ ผู้วิจัย : ศ.ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย
จากแหล่ง ข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นาง สาว บุญอ้อม ใจสำราญ 1520300433 วิชา LB215 Section 2231
2.นางสาว ฐิติกา วรชินา 1520300441 วิชา LB215 Section 2231
3.นาย ภัททกิจ แก้วกำเนิด 1520301878 วิชา LB215 Section 2231
4.นางสาว ณัฐพร จงสิริภากร 1520302835 วิชา LB215 Section 2231
5.นางสาว รัชฎา ชัชอานนท์ 1520316363 วิชา LB215 Section 2231
6.นางสาว นนทรี ฉันท์ธนะพงษ์ 1520318419วิชา LB215 Section 2231
7.นางสาว มะลิวัลย์ คงเลิศสกุล 1520320050 วิชา LB215 Section 2231
8.นางสาว กันตนา อิงรบวรกิจ 1520319961 วิชา LB215 Section 2231
9.นางสาว ศศิธร รัสมี 1520314442 วิชา LB215 Section 2231
10.นางสาว วิรันสิรี เจนวัฒนกุล 1520315753 วิชา LB215 Section 2231


วิชา LB215 Section 2231


โดย: LB215 แจ้งเรื่องโพสซ้ำ IP: 124.121.34.246 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:20:22:09 น.  

 
^^^^
หมายเหตุ โพสด้านบนค่ะ
ขอแจ้งแก้ไขที่โพสเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 20:24:37


โดย: LB215 2231 IP: 124.121.34.246 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:20:25:01 น.  

 
^^^^
หมายเหตุ โพสด้านบนค่ะ
ขอแจ้งแก้ไขที่โพสเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553


โดย: LB215 2231 IP: 124.121.9.232 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:20:25:30 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย ณรงค์ ศิลารัตน์
ประเภทงานวิจัย วิทยานุพนธ์
ปีพ.ศ 2544
1.นายชวลิต พิริยะสุขสมบูรณ์ 1520200605 วิชา LB215 Section 2141
2.นางสาว เทียนทิพย์ วัฒนเสรี 1520205640 วิชา LB215 Section 2141
3.นาย ภัคศรัณย์ เงินเกื้อกูล 1520206218 วิชา LB215 Section 2141
4.นางสาว ขวัญลักษณ์ คำโฉม 1520206242 วิชา LB215 Section 2141
5.นางสาว สุนิสา สุขจั่น 1520206309 วิชา LB215 Section 2141
6.นาย สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล 1520206358 วิชา LB215 Section 2141
7.นาย ณัฐพันธ์ อดิศะ 1520206366 วิชา LB215 Section 2141
8นายคณิน โชติมั่นคงสินธ์ 1520207547 วิชา LB215 Section 2141


โดย: นางสาว สุนิสา สุขจั่น 1520206309 วิชา LB215 SECTION 2141 IP: 183.89.89.49 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:21:10:14 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย ของ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. : รวิกาญจน์ เดือนดาว
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส.มิลินตรา ภู่ไพบูลย์ 1500208739 วิชา LB214 Section 2531
2. น.ส.ปาหนัน อังกุรรัตน์ 1500211105 วิชา LB214 Section 2531
3. น.ส.สภาศิริ จังพานิช 1500211378 วิชา LB214 Section 2531
4 น.ส.ณัฐกานต์ สอนจันทร์ 1500212418 วิชา LB214 Section 2531
5 น.ส.ชญาณิช เลิศฤทธิ์กรชัย 1500212426 วิชา LB214 Section 2531
6 นายพงศ์นรินทร์ อินทรา 1500212814 วิชา LB214 Section 2531


โดย: น.ส.ชญาณิช เลิศฤทธิ์กรชัย 1500212426 วิชา LB214 Section 2531 IP: 110.164.250.193 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:21:23:26 น.  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่องงานวิจัย ความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานประถมการศึกษาจังหวัดชุมพร
ชื่อผู้วิจัย ธวัช ตัสโต
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ.2546
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนูฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย สหรัฐ จาริต 150200450 วิชา LB214
2. นาย คงกระพัน เสือหาญ 150205251 วิชา LB214
3. นาย ณัฐพล พันปี 150205582 วิชา LB214
4. นาย ธีรรัตน์ อัจยุตโภคิน 150205764 วิชา LB 214
5. น.ส. กุลธิดา ลิ่มถาวรานันต์ 1520205962วิชา LB 214
SECTION 2141
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


โดย: นายณัฐพล พันปี 1520205582 LB215 Sec.2141 IP: 125.25.26.0 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:21:36:01 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง วิเคราะห์จริยธรรมในนิทานพื้นบ้านล้านนา
ชื่อผู้วิจัย วาสนา ปัญญาเลย
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปีพ.ศ 2540

นายภาณุภาคย์ คชพงษ์ 1500804008 วิชา LB214 sec.2311


โดย: นายภาณุภาคย์ คชพงษ์ 1500804008 วิชา LB214 sec.2311 IP: 118.172.195.227 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:21:51:32 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์จริยธรรมในนิทานพื้นบ้านล้านนา
ผู้แต่ง : วาสนา ปัญญาเลย
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส. อัจฉราญา ธรรมปรีชา1520202852วิชา LB215 section 2141
2. นาย. สถาพร ยอดชมภู1520203264วิชา LB215 section 2141
3. น.ส. พราวแพรว ชัยสวัสดิ์1520200229วิชา LB215 section 2141
4. น.ส. นริศรา อรรถาเวช1520203827วิชา LB215 section 2141
5. น.ส. กันตะนา ทองพราว1520202712วิชา LB215 section 2141
6. น.ส. อุรัจฉัท เปลี่ยนสมัย1520203645วิชา LB215section 2141


โดย: ++ IP: 124.121.91.25 วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:14:46:35 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องกามนิต : กลวิธีการนำเสนอกับแนวคิดทางพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย :นายเทวัญกานต์ มุ่งปั้นกลาง
ประเภทงานวิจัย: วิทยานิพนธ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.สายรุ้ง แสงแก้ว 1510319427 LB215 section2231
2.ณัฐพล ซื่อตรง 1490331350 LB215 section2231
3.กรกนกกุศลสวัสดิ์1510320679 LB215 section2231
4.เสกสิทธิ์ ชื่นคุ้ม 1510320664 LB215 section2231
5.มานิตย์ พักสาหาร 1470329440 LB215 section2231
6.ฟารีดา สะแปอิง 1520331115 LB215 section2231
7.ปิยธิดา ลิ่มสกุล 1520311547 LB215 section2231


โดย: สายรุ้ง แสงแก้ว 1510319427 LB215 section2231 IP: 192.168.10.109, 58.136.59.210 วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:19:27:29 น.  

 
ชื่อเรื่อง : บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้แต่ง : ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ , อ้อมใจ วงษ์มณฑา
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัย
ปี พ.ศ. : 2549
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นายศุภฤกษ์ สดคมขำ LB214 ID 1520208362 Section 2161
2.นายธนัท ตรงกมลธรรม LB214 ID 1520208222 Section 2161
3.นายสุรกิจ ใจกล้า LB214 ID 1520209568 Section 2161
4.นายสิริวัฒน์ เสถียรพัฒนากูล LB214 ID 1520209022 Section 2161
5.นายอภิชาติ มารินทร์ LB214 ID 1520209030 Section 2161


โดย: XD IP: 58.136.86.200 วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:20:21:06 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อหลักสูตร : จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพระอภัยมณี สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง
ผู้แต่ง : บุญช่วย ประมวล
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. : 2546
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นาวสาว ชนิกา ลักขณาศิริวัตร 1520210814
2.นางสาว นิอร หาญวัฒนาศิริ 1520211994
3.นาย วริษฐ์ ดวงรักษา 1520211036
4.นาย พงษ์ธร บุญยาสัย 1520208776
5.นาย เอกสิทธิ์ วงษ์สา 1520208552
6.นาย ทศพล วงศ์เบี้ยสัจจ์ 1520208594
7.นาย กิตติภาส เอียสกุล 1520207327
8.นาย กีรติ จิรเลิศไพบูลย์ 1520207521
9.นาย ระพีพัฒน์ จินดาอภิรัตน์ 1520211432
10.นาย ยศกร ศิริรัตนประเสริฐ 1520208487โดย: ชนิกา ลักขณาศิริวัตร 1520210814 LB214 section2161 IP: 58.10.146.127 วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:20:46:58 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานของชุมชนชนบทไทยและการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ : ศึกษากรณี"วิถีไทยพุทธ"ในบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา ของ พรศักดิ์ พรหมแก้วจากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นายชัยวัฒน์ วิทยาบรรยง 1520205814 LB214 Section 2161
2. นายภควัตร จันทร์แสงวัฒนา 15209402 LB214 Section 2161
3. นายกำพลพัฒน์ อมรวรพักตร์ 1520209592 LB214 Section 2161
4. นายพุฒินาท เฉลิมศิริ 1520209600 LB214 Section 2161
5. นายสรวัฒน์ นิวัติเจริญรุ่ง 1520209790 LB214 Section 2161
6. น.ส.ชฏาทิพย์ อัตถนันท์ 1520207927 LB214 Section 2161
7. น.ส.พิมพ์ชนก สุกุมลจันทร์ 1520209894 LB214 Section 2161
8. น.ส.วรรลภา มงคงวาที 1520207414 LB214 Section 2161
9. น.ส.พัชชา ดลพีระวัฒน์ 1520208867 LB214 Section 2161


โดย: โอห์ม ณ ม.กรุงเทพ IP: 58.8.112.250 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:11:55:55 น.  

 

โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
ชื่อผู้วิจัย นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวสุณิสา ธรรมศิร ID 1520326784Section:2231
2. นางสาวจันทร์จิรา มาตรคำจันทร์ ID1520328236Section:2231
3. นางสาวสุวดี เรืองฉาย ID 1520327394ection:2231
4. นางสาวอัญชลี ไหลพึ่งทอง ID 1520315670Section:2231
5. นางสาวศิริกาญน์ ดำรงปิยะศิริ ID 1520307446
ection:2231


โดย: สุณิสา ธรมศิริ IP: 124.121.8.92 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:14:45:34 น.  

 
แก้ไขเพิ่มเติมจากของวันที่ 21 มิถุนายน 2553 19:39:34 น
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาความเชื่อในผลของความดี ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย วีรสุต อุ่นสุข 1510325127 วิชา LB215 Section 2231
2. นาย ภาคภูมิ เตชะวิเศษ 1500300957 วิชา LB215 Section 2231
3. นาย วชิรพันธุ์ ชื่นชอบ 1510211871 วิชา LB215 Section 2231

ขออนุญาติเพิ่มเติมสมาชิกอีก 5 คนดังนี้

4.นส. ชุติกาญจน์ อณุหโชค 1520318302 วิชา LB215 Section 2231
5.น.ส.พัชราภรณ์ สุวรรณกิจ 1520320928 วิชา LB215 Section 2231
6.น.ส. ณ ณัฐ สมกอบกิจ 1520320480 วิชา LB215 Section 2231
7.น.ส. จันทรัช ทิพย์พันธ์ 1520310036 วิชา LB215 Section 2231
8.น.ส.ศศิธร ยานะพันธ์ 1520317635 วิชา LB215 Section 2231

ขอบคุณครับโดย: แถว3หน้าห้อง IP: 192.168.1.175, 124.121.42.91 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:16:46:00 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ความวิตกกังวลและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ดูแลบุคคลติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ ของ นางสาวนงนุช ปัญจธรรมเจริญ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นายชินดนัย จำปาศักดิ์ 1520207794 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 103
2. นางสาวพิมพ์พิไล ทองประดับ 1520211374 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 146
3. นางสาวอารดา เลิศทวิวงศ์ 1520211465 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 147
4. นายพงศกร พงศ์เนตรวิไล 1520211580 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 149
5. นางสาวมณีรัตน์ วงศ์รัตนกาญจน์ 1520211655 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 150
6. นางสาวนันทพร โชติกิตติพงศ์ 1520211663 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 151


โดย: LB 215 Section 2141 IP: 119.42.68.132 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:19:49:40 น.  

 
แก้ไขเพิ่มเติมจากของวันที่ 23 มิถุนายน 2553 16:55:31 น.
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน
ชื่อผู้วิจัย คณะศึกษาดูงานประเทศภูฏาน
ประเภทงานวิจัย งานวิจัย ปี พ.ศ. : 2549
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาวพลอย นิสสัยพันธุ์ ID:1520202878
2.นางสาวอนัญญา จันทร์ปลูก ID:1520203611
3.นางสาวนภสร ดิสสะมาน ID:1520212117
4.นายณรงค์พล อัศวศรีสกุลชัย ID:1520203629
5.นายสิทธิโชค วงษ์โชติปิ่นทอง ID:1520203512
6.นายศตวรรษ เนตรนุช ID:1520204080

ขออนุญาติเพิ่มเติมสมาชิกอีก 2 คนดังนี้

7.นายรัฐพงษ์ กาญจนาศรัย ID:1520203561
8.นางสาวปวีณา มหัทธโน ID:1520203736

LB214 sec 2141

ขอบคุณครับ


โดย: งานกลุ่มเรา IP: 183.89.228.186 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:20:29:54 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องความขัดแย้งภายในกับนโยบายต่างประเทศไทย พ.ศ.2491-2495 ของ นางสาวธวัลรัตน์ เด่นนภาสุรพงศ์
จากแหล่งข้อมูล//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส. ธนัชพร สุขคะละ 1520207752 วิชา LB214 Section 2161เลขที่ 47
2. น.ส. สุมารินทร์ สุทธิขันธ์ 1520209121 วิชา LB214 Section 2161เลขที่ 71
3. นายวลันธร โมกสรี 1520208586 วิชา LB214 Section 2161เลขที่ 58
4. นายนรินทร์ กล่ำดิษฐ 1520208651 วิชา LB214 Section 2161เลขที่ 60
5. นายเดชบดินทร์ จงศิริโชค 1520212885วิชา LB214 Section 2161เลขที่ 125
6. นายประสิทธิ์ ปิติสิริกุล 1520212976 วิชา LB214 Section 2161เลขที่ 126โดย: LB 214 Sec.2161 IP: 124.121.106.250 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:21:17:44 น.  

 
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง วิจัยและการพัฒนากระบวนการสร้างความดี มีคุณธรรม
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ
ประเภทงานวิจัย งานวิจัย ปี พ.ศ. 2549
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนูฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาว อารีรัตน์ จรัสสิริกุลชัย ID: 1520205882
2.นาย บุริศร์ หวั่งธนะเลิศ ID: 1520210384
3.นางสาว ขนิษฐา จักรจิตรภา ID:1520210426
4.นาย ณัฐพล ศิริชัยเอกวัฒน์ ID: 1520210541
5.นาย จตุพงศ์ อัศวกตติพร ID:1520212323
6.นางสาว พิมพ์ หวังพิทักษ์ ID: 1520212331

LB214 Sectoin 2161


ขอเพิ่มจำนวนสมาชิกจาก 6 คน เป็น 7 คน โดยเพิ่ม น.ส.จิรรัตน์ จันทรกิตติโอภาส ID:1520205053โดย: น.ส. อารีรัตน์ จรัสสิริกุลชัย IP: 125.24.172.37 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:22:50:01 น.  

 
แก้ไขรายชื่อกลุ่มนะครับ 21 มิถุนายน 2553 19:58:32 น.
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ของ คณะผู้วิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(ไอเอฟดี)
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาว ชลธิชา ไพธิ์อี๊ด 1520315498 B215 Section 2231
1.นางสาว ณัฏฐา เลิศพลาชัย 1520319185 วิชา LB215 Section 2231
2.นาย ณัฐพล บุญสุภาพร 1520320332 วิชา LB215 Section 2231
3.นาย ไมตรี วงศ์บางชวด 1520321165 วิชา LB215 Section 2231
4.นาย พงศ์ธร ซื่อสุทธิกุล 1520321173 วิชา LB215 Section 2231
5.นาย ปิยกรณ์ ปิยะเกรียงไกร 1520322478 วิชา LB215 Section 2231
6.นาย อานนท์ เจียรนัยศิลป์ 1520322619 วิชา LB215 Section 2231
7.นาย ธีระ เจียรกมลชื่น 1520322635 วิชา LB215 Section 2231


โดย: กลุ่มเพื่อนน้องกอน IP: 115.87.12.190 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:40:15 น.  

 
แก้ไขรายชื่อกลุ่มนะครับ 21 มิถุนายน 2553 19:58:32 น.
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่ เพื่อนรัก
เรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ของ คณะผู้วิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(ไอเอฟดี)
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาว ชลธิชา ไพธิ์อี๊ด 1520315498 วิชา LB215 Section 2231
2.นางสาว ณัฏฐา เลิศพลาชัย 1520319185 วิชา LB215 Section 2231
3.นาย ณัฐพล บุญสุภาพร 1520320332 วิชา LB215 Section 2231
4.นาย ไมตรี วงศ์บางชวด 1520321165 วิชา LB215 Section 2231
5.นาย พงศ์ธร ซื่อสุทธิกุล 1520321173 วิชา LB215 Section 2231
6.นาย ปิยกรณ์ ปิยะเกรียงไกร 1520322478 วิชา LB215 Section 2231
7.นาย อานนท์ เจียรนัยศิลป์ 1520322619 วิชา LB215 Section 2231
8.นาย ธีระ เจียรกมลชื่น 1520322635 วิชา LB215 Section 2231


โดย: กลุ่มเพื่อนน้องกอน IP: 115.87.12.190 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:41:44 น.  

 
***** แจ้งขอเปลี่ยนชื่อเรื่องจากเรื่องการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่1 เป็น เรื่องพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ :การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง เนื่องจากโพสต์ซ้ำและในเวปที่ให้เลือกไม่มีงานวิจัยที่เนื้อหาถึง 80 หน้าแล้ว ดังนั้นจิงเปลี่ยนมาเป็นเวปนี้แทนโดยอาจารย์รับทราบแล้ว จึงแจ้งให้ทราบ*****

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง : พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง
ผู้แต่ง : ประเวศ อินทองปาน
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัย
จากแหล่งข้อมูล
//philos-reli.hum.ku.ac.th/philresearch.htm
เมนู งานวิจัย
จัดทำโดย

1. นางสาว กนกวรรณ นึกดี ID: 1510506692 sec.2531
2. นางสาว วิมพ์วิภา เที่ยวแสวง ID: 1510511882sec.2531
2. นางสาว ดาหวัน โพธิ์ระเบียบ ID: 1510512260 sec.2531
3. นางสาว ศิริพร วรนาม ID: 1510512377
sec.2531


โดย: LB214 section 2531 วันศุกร์ IP: 192.168.4.76, 124.121.186.112 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:49:53 น.  

 
เรื่อง : การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรวิถีกรรม
ผู้แต่ง : นาย พิมาน แม้นมินทร์
ประเภท : งานวิจัย
ปี พ.ศ. : 2548

1. นาย ธีรวัจน์ อรุณไพศาล 1520325778 sec.2231
2. นางสาว ธัญรดา มโนฐิติกุล 1520325794 sec.2231
3. ณัฐพล อุ่นใจ 1520327444 sec.2231
4. กิตติพัฒน์ ปรีชา 1520327733 sec.2231
5. ศุภกร พงษ์ศรัทธาสิน 1520328210 sec.2231
6. อดิศักดิ์ เกิดบ้านเป้า 1520328244 sec.2231
7. ภูดิศ อุทัยนา 1520329143 sec.2231
กวินท์ ฉับพลันวรกุล 1520329309 sec.2231


โดย: เลือกทำ IP: 124.121.8.131 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:16:42 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คู่มือช่วยการสอนคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานสากล
ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส. ยุวรีน์ นิลกิจเจริญวงค์ 1520208719 LB 214 sec. 2161
2. น.ส. ลักษณา ปรักมาส 1520209048LB 214 sec. 2161
3. น.ส. พลอยรุ้ง ช้างสว่าง 1520210632LB 214 sec. 2161
4. น.ส. จิรวรรณ ลักษณะวีระ 1520211168 LB 214 sec. 2161
5. น.ส. จิราวรรณ บุญอินทร์ 1520211259 LB 214 sec. 2161
6. น.ส. ทิพกัญญา ไตรสุวรรณ 1520211424 LB 214 sec. 2161
7. น.ส. สุภาภรณ์ กิตติวิเศษกุล 1520211606 LB 214 sec. 2161
8. น.ส. มัลลิกา วงษ์วานิช 1520211671 LB 214 sec. 2161
9. น.ส. พิมพ์รวี เหลี่ยมศักดิ์ศรี 1520211770 LB 214 sec. 2161


โดย: LB 214 sec. 2161 IP: 125.25.33.198 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:28:40 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การสำรวจและสังเคราะห์ตังบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม
ผู้แต่ง :นงลักษณ์ วิรัชชัย ศจีมาศ ณ วิเชียร พิศสมัย อรทัย
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย

1.น.สพลอย มณีวงค์ 1490323431 วิชา LB214 Section เลขที่ 1
2.นายกฤติพัฒน์ โจภัทรกุล 1520209709 วิชา LB214 Section เลขที่ 85
3.น.สเพชรรัตน์ ฤทธิ์ฤาชัย 1520210236 วิชา LB214 Section เลขที่ 89
4.น.สเบญจวรรณ เกตุทะวงค์ 1520210244 วิชา LB214 Section เลขที่ 90
5.น.สแก้วตา สุคันธวณิช 1520212208 วิชา LB214 Section เลขที่ 122
6.นายนิธิกิตต์ รัตนากาญจน์ 1530207010 วิชา LB214 Section เลขที่ 148
7.นายศุภชาติ รัตนกุลพันธ์ 1530207040 วิชา LB214 Section เลขที่ 149
8.น.สอัมราภรณ์ จันทร์พงษ์ 1530208246 วิชา LB214 Section เลขที่ 152
9.น.สพรธนิตย์ เกณีกานนท์ 1530210036 วิชา LB214 Section เลขที่ 155


โดย: opoy IP: 114.128.84.116 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:13:45 น.  

 
@@ ขออภัยอาจารย์ที่เปลี่ยนหลายทีด้วยนะค่ะ@@
***แจ้งขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง***
จากเรื่อง การวิจัยเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาช่องทางทุจริตในระดับตำบล :ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสร้างระดับท้องถิ่น
@@ เปลี่ยนเป็น กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์@@เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู้่เพื่อนรัก
เรื่อง : กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้แต่ง : นายวันพิชิต ศรีสุข
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. : 2549

1.นายทิณวัฒน์ สังข์นาค 1520900422 sec.2531
2.นายภาณุพงศ์ กุลบุตร 1520900984 sec.2531
3.นายเชาวลิต ธรรมทินโน 1520900992 sec.2531
4.นายปริวัฏฏ์ ทิพฤๅตรี 1520901008 sec.2531
5.นายแบงค์ชาติ บรรลังก์ 1520900406 sec .2531
6.น.ส.ภัคศลัญชญ์ บำรุงศิลป์ 1520900091 sec.2531โดย: ขอโทษที่ไม่รอบคอบ IP: 124.122.160.239 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:02:20 น.  

 
#ขอแก้ไขนะค่ะ #"""""""""""""""


เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม
ผู้แต่ง :นงลักษณ์ วิรัชชัย ศจีมาศ ณ วิเชียร พิศสมัย อรทัย
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย

1.น.สพลอย มณีวงค์ 1490323431 วิชา LB214 Section 2161 เลขที่ 1
2.นายกฤติพัฒน์ โจภัทรกุล 1520209709 วิชา LB214 Section 2161 เลขที่ 85
3.น.สเพชรรัตน์ ฤทธิ์ฤาชัย 1520210236 วิชา LB214 Section 2161 เลขที่ 89
4.น.สเบญจวรรณ เกตุทะวงค์ 1520210244 วิชา LB214 Section 2161 เลขที่ 90
5.น.สแก้วตา สุคันธวณิช 1520212208 วิชา LB214 Section 2161 เลขที่ 122
6.นายนิธิกิตต์ รัตนากาญจน์ 1530207010 วิชา LB214 Section 2161 เลขที่ 148
7.นายศุภชาติ รัตนกุลพันธ์ 1530207040 วิชา LB214 Section 2161 เลขที่ 149
8.น.สอัมราภรณ์ จันทร์พงษ์ 1530208246 วิชา LB214 Section 2161 เลขที่ 152
9.น.สพรธนิตย์ เกณีกานนท์ 1530210036 วิชา LB214 Section 2161 เลขที่ 155


*ขอบคุณค่ะ*


โดย: opoy IP: 114.128.84.116 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:08:23 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ ของนางสาวจิตตานันท์ ติกุล
ของเรียบเรียงโดย ศูนย์คุณธรรม
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นายภานุวัฒน์ มีแก้วน้อย 1500900079 วิชา LB214 Section 2531
2. นายนพปฏล เขมาอัจฉริยผล 1500902687 วิชา LB214 Section 2531
3. นายณัฐพงศ์ ยมาพัฒน์ 1520900117 วิชา LB214 Section 2531
4. นายพชรพล ภู่ไพบูลย์ 1520900620 วิชา LB214 Section 2531
5. นายสุทัศน์ ตอนะรักษ์ 1520900653 วิชา LB214 Section 2531
6. น.ส.คัทลียา รัศมีรัถยาธรรม 1520901842 วิชา LB214 Section 2531
7. นายศตวรรษ แสงอินทร์ 1520901966 วิชา LB214 Section 2531
8. น.ส.พัณณกร กิตติกูล 1520902063 วิชา LB214 Section 2531
9. นายธิษัณย์ หลีพรกิตติกุล 1520902683 วิชา LB214 Section 2531
10. นายพงศ์เทพ แสงจันทร์ 1520902725 วิชา LB214 Section 2531


โดย: O LB214 sec 2531 IP: 125.27.44.209 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:14:42 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง : สติและวิธีการพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง : พรพิศ ศิริวิสูตร
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย

1. หนึ่งฤทัย อ่อนปาน 1510505405 วิชา LB214 Section 2531
2. สุจิรา ทองสถิตย์ 1510505215 วิชา LB214 Section 2531
3. สุดารัตน์ นิมบุญ 1510505207 วิชา LB214 Section 2531
4. รังสียา สนทอง 15105056734 1520900620 วิชา LB214 Section 2531
5. กิตตะวัน ศรีบุญธรรม 1510505900 วิชา LB214 Section 2531
6. จีรวัฒน์ ธิแก้ว 1510503707 วิชา LB214 Section 2531
7. วันทิพย์ อธิคมชาคร 1510503681วิชา LB214 Section 2531
8. สรวุฒิ โตเร็ว 1510513219 วิชา LB214 Section 2531
9. พชรพงศ์ แพงชาติ 1510503475 วิชา LB214 Section 2531


โดย: AMPAMM'S IP: 210.86.135.51 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:51:13 น.  

 
***เพิ่มสมาชิกในกลุ่มนะค่ะ***

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง จัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก.
ของ รวิกาญจน์ เดือนดาว
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.น.ส.รุจิรา เรืองวิไลกฤตย์ 1520100346 วิชา LB215 Section 2112
2.น.ส.พนิดา กาฬภักดี 1520101161 วิชา LB215 Section 2112
3.น.ส.มณีวรรณ ไชยยศ 1520101377 วิชา LB215 Section 2112
4.น.ส.ธิดารัตน์ ภาคีพร 1520101534 วิชา LB215 Section 2112
5.น.ส.เกศรินทร์ นิลเนตร 1520101823 วิชา LB215 Section 2112
6.น.ส.นันทนัช กล้ายประยงค์ 1520102318 วิชา LB215 Section 2112
7.น.ส.กาญจนา จิตสัมฤทธิ์ 1520102573 วิชา LB215 Section 2112
8.น.ส.สิริวิมล คำวงศ์ 1520102615 วิชา LB215 Section 2112
9.น.ส.พัสราภรณ์ แซ่ลี 1520102763 วิชา LB215 Section 2112
10.น.ส.อรนุช ธีระศักดิ์โสภณ 1530511433 วิชา LB215 Section 2112


โดย: LB215 Section 2112 IP: 119.42.66.168 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:11:56 น.  

 
****เพิ่มสมาชิกในกลุ่มนะค่ะ**** ครั้งที่แล้วโพส์ไว้ IP: 119.42.72.145 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:21:28:26 น.

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง จัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก.
ของ รวิกาญจน์ เดือนดาว
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.น.ส.รุจิรา เรืองวิไลกฤตย์ 1520100346 วิชา LB215 Section 2112
2.น.ส.พนิดา กาฬภักดี 1520101161 วิชา LB215 Section 2112
3.น.ส.มณีวรรณ ไชยยศ 1520101377 วิชา LB215 Section 2112
4.น.ส.ธิดารัตน์ ภาคีพร 1520101534 วิชา LB215 Section 2112
5.น.ส.เกศรินทร์ นิลเนตร 1520101823 วิชา LB215 Section 2112
6.น.ส.นันทนัช กล้ายประยงค์ 1520102318 วิชา LB215 Section 2112
7.น.ส.กาญจนา จิตสัมฤทธิ์ 1520102573 วิชา LB215 Section 2112
8.น.ส.สิริวิมล คำวงศ์ 1520102615 วิชา LB215 Section 2112
9.น.ส.พัสราภรณ์ แซ่ลี 1520102763 วิชา LB215 Section 2112
10.น.ส.อรนุช ธีระศักดิ์โสภณ 1530511433 วิชา LB215 Section 2112


โดย: LB215 Section 2112 IP: 119.42.66.168 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:54:23 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง
ผู้แต่ง : นางสาวบัวทิพย์ ใจตรงดี
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.น.ส.ธิราพร จิตรเจริญ ID-1500800055 Section 2531
2.น.ส.เจษฐ์สุดา พันธ์ยาง ID-1520200880 Section 2531
3.น.ส.วิภาพร ลิ้มเจริญ ID-1520206051 Section 2531โดย: LB214 Section 2531 IP: 110.164.137.145 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:15:34 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเรื่องที่มีเกมประกอบ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
ผู้แต่ง : อนงค์นาถ เงินทรัพย์
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นาย ณัฐพล ตันตระกูล ID-1520901099 Section 2531
2.นาย พลพินิจ วงษ์สิงห์ ID-1520900562
3.นาย กฤษฎิ์ ด่านทรัพย์ศรี ID-1520900570
4.นาย ศิริวัฒน์ ศรีประทุม ID-1520901156
5.นส พรพรรณ พ่วงแพ ID-1520900588
6.นส สุทธินี สวัสดิ์กุลดิลก ID-1520900737
7.นส อภิญญา ชัยศักดิ์เลิศ ID-1520900729


โดย: LB214 section 2531 IP: 210.86.135.77 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:19:25 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนไทยมุสลิม
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนไทยมุสลิม
ผู้แต่ง : ศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
นส เกตุวดี บุนนาค ID-1520900240 Section 2531
นส ไพรินทร์ เจตศักดิ์รุ่งโรจน์ ID-1520901669
นาย สุภวัชร์ โทวาสน์ ID-1520900232
นาย ไชยพล นามวงษ์ ID-1520900018
นาย สัตยา จันทร์ขาว ID-1520901677
นาย สันติ วาฑิตศุภผล ID-1520900257
นาย บุญฤทธิ์ เนียมศรี ID-1520900208


โดย: LB214 section 2531 IP: 210.86.135.77 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:24:44 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
จากแหล่งข้อมูล
//www.moac.go.th/builder/aid/articleupdate.php?id=19
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย

1.น.ส.อุษา ดารณีพันธ์ 1530204617 วิชา LB214 Section 2311
2.น.ส.พรรณราย มะลูลีม 1530204625 วิชา LB214 Section 2311
3.น.ส.กนกภรณ์ คำทอง 1530203734 วิชา LB214 Section 2311
4.น.ส.ชมภูนุช เทพศาสตร 1530206414 วิชา LB214 Section 2311
5.น.ส.ปรามี สุขอนันต์ 1530214160 วิชา LB214 Section 2311
6.นาย อภินันท์ บำรุงสำราญ 1530214913 วิชา LB214 Section 2311ปล.แก้จาก...!!โดย: ตลาดนัด IP: 210.86.135.41 25 มิถุนายน 2553 14:40:39 น. (ไม่มีข้อมูล ขอเปลี่ยนหัวข้อ)


โดย: ตลาดนัท IP: 210.86.135.41 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:26:23 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ผู้แต่ง : นงลักษณ์ คงศิริ
ประเภทงานวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. : 2545
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นาย ทวีชัย พฤกษภักดีวงศ์ 1520209196 วิชา LB 214 sec 2161
2.นาย นัทธพงศ์ บุญมาลี 1520207497 วิชา LB 214 sec 2161
3.นาย สฤษดิ์ ธนศรีวัฒน์ 1520209469 วิชา LB 214 sec 2161
4.น.ส.สุดารัตน์ เธียรวาริช 1520209535 วิชา LB 214 sec 2161
5.นาย ธนา กังวานรัตนา 1529297174 วิชา LB 214 sec 2161
6. น.ส.บัณฑิตา ชาญปรีชากลุ 1520208727 วิชา LB 214 sec 2161
7.น.ส.แพรวเพรช สันติโชตินันท์ 1520209006 วิชา LB 214 sec 2161
โดย: 2161 IP: 118.173.142.231 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:49:07 น.  

 
**** ขอเปลี่ยน หัวข้อ จาก เรื่อง : พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง ค่ะ**** มาเป็น
v
v
vเลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง สลายความขัดแย้ง : สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ ของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net
เมนู จริยธรรม
จัดทำโดย
1. นางสาว กนกวรรณ นึกดี ID: 1510506692 sec.2531
2. นางสาว วิมพ์วิภา เที่ยวแสวง ID: 1510511882sec.2531
2. นางสาว ดาหวัน โพธิ์ระเบียบ ID: 1510512260 sec.2531
3. นางสาว ศิริพร วรนาม ID: 1510512377
sec.2531
ขอบคุณค่ะ***


โดย: LB214 section 2531 IP: 58.11.33.133 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:20:48 น.  

 
ชื่อเรื่องงานวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการธรรมะทางโทรทัศน์ พ.ศ.2542
ประเภทงานวิจัย : วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้วิจัย นางสาวอารียา ทวีศักดิ์สกุล
ปี พ.ศ. 2544
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th/web/moral/newweb/th/research/detail.php?action=view&SystemModuleKey=56&researchID=146
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นายหัสสยา นกยอด 1520305796 วิชา LB 215 Section 2112
2.นางสาวนิศา เสมอวงษ์ 1520305986 วิชา LB 215 Section 2112
3.นายปาณธีร์ ชัยวิริยะกิจ 1520314665วิชา LB 215 Section 2112
4.นายชัยวุฒิ โกวิทร์เจริญ 1520323062วิชา LB 215 Section 2112
5.นายธนา บุญเรือง 1520316496วิชา LB 215 Section 2112
6.นางสาวธนนิกานต์ อ่วมอิ่ม 1520326255วิชา LB 215 Section 2112
7.นายภูวเดช จันทร์ผล 1520312545วิชา LB 215 Section 2112
8.นายณัฐวุฒิ วีรชาติวัฒนา 1520311372วิชา LB 215 Section 2112
9.นางสาวณิชกานต์ สุหร่ายศรี 1520326305วิชา LB 215 Section 2112
10.นายกฤษฎา กลัดเพ็ชร 1520325760 วิชา LB 215 Section 2112


โดย: นายหัสสยา นกยอด IP: 124.121.34.120 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:23:54 น.  

 
***** อาจารย์ค่ะขอเพิ่มรายชื่อกลุ่มที่แรก มี5คน เพิ่มเป็น 6 ค่ะ


โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
ชื่อผู้วิจัย นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวสุณิสา ธรรมศิร ID 1520326784Section:2231
2. นางสาวจันทร์จิรา มาตรคำจันทร์ ID1520328236Section:2231
3. นางสาวสุวดี เรืองฉาย ID 1520327394ection:2231
4. นางสาวอัญชลี ไหลพึ่งทอง ID 1520315670Section:2231
5. นางสาวศิริกาญน์ ดำรงปิยะศิริID1520307446section:2231
6.นายภูมืพัฒน์ อรุณศรีพัฒน์ID1520329705section:2231


โดย: สุณิสา ธรมศิริ IP: 124.121.204.83 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:39:26 น.  

 
ชื่อเรื่องงานวิจัย การสำรวจและจัดระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
ประเภทงานวิจัย งานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
จัดทำโดย
นาย พงษ์กิตติศักดิ์ อู่เงิน No.63 ID:1520309046
นาย อรรถพล คุณธรรม No.68 ID:1520310051
นาย นนทัช จุรุพันธุ์ No. ID:1520312883
นาย ศุภวิชญ์ ศรีพาณิชย์ ID1520309517
นาย ยุรวัฒน์ ศิลาอ่อน ID1520309962
นาย ชรัฐพล ชินภูติ id1520311935
นาย นวพัฒน์ โกศาคาร ID1520311943
นาย ธนวัฒน์ เจตน์กุลวิวัฒน์ ID 1520313121
วิชา LB 215 Section 2112
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th/web/moral/newweb/th/research/detail.php?action=view&SystemModuleKey=56&researchID=375


โดย: นวพัฒน์ โกศาคาร IP: 110.168.21.93 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:00:14 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การหาตัวชี้วัดชุมชนปลอดอบายมุขอย่างยั่งยืน
ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร. ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
นางสาวอังคณา ประพันธ์ 1510501065 Section : 2231 LB: 215
นางสาว รัตนา ประจักษ์พุฒิกุล 1510502873 Section : 2231 LB: 215
นางสาว พิริยา หวังสถิตสถาพร 1510513284 Section : 2231 LB: 215
นางสาว จุฑามาศ เลิศจิรชัย 1520319243 Section : 2231 LB: 215
นางสาว จุฑารัตน์ เลิศจิรชัย 1520319268 Section: 2231 LB: 215โดย: รัตนา ประจักษ์พุฒิกุล IP: 124.122.211.145 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:05:04 น.  

 
แก้ไขหัวข้อเรื่อง
ชื่อเรื่องงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์กับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้วิจัย จารุวรรณ ทองวิเศษ
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. 2546
จากแหล่งข้อมูล//www.moralcenter.or.th/web/moral/newweb/th/research/detail.php?action=view&SystemModuleKey=56&researchID=456
จัดทำโดย
1.นายหัสสยา นกยอด 1520305796 วิชา LB 215 Section 2112
2.นางสาวนิศา เสมอวงษ์ 1520305986 วิชา LB 215 Section 2112
3.นายปาณธีร์ ชัยวิริยะกิจ 1520314665วิชา LB 215 Section 2112
4.นายชัยวุฒิ โกวิทร์เจริญ 1520323062วิชา LB 215 Section 2112
5.นายธนา บุญเรือง 1520316496วิชา LB 215 Section 2112
6.นางสาวธนนิกานต์ อ่วมอิ่ม 1520326255วิชา LB 215 Section 2112
7.นายภูวเดช จันทร์ผล 1520312545วิชา LB 215 Section 2112
8.นายณัฐวุฒิ วีรชาติวัฒนา 1520311372วิชา LB 215 Section 2112
9.นางสาวณิชกานต์ สุหร่ายศรี 1520326305วิชา LB 215 Section 2112
10.นายกฤษฎา กลัดเพ็ชร 1520325760 วิชา LB 215 Section 2112


โดย: นายหัสสยา นกยอด IP: 110.168.21.93 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:11:26 น.  

 
*แก้ไขเพื่อเติมจาก วันที่27 มิถุนายน 2553 20:25:06 น.
**โดนขอเพื่มเติมสมาชิกอีก 2 คน**
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง : การพัฒนาการดำเนินงานของชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลศึกษา กรณีชุมชนบ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของ : สุรพล สงณรงค์

จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวบราลี ลักษณลม้าย 1520321272 วิชา LB214 Section 2311
2. นางสาวคัชรียา จิรอุดมทรัพย์ 1520321280 วิชา LB214 Section 2311
3. นางสาวสุมิตรา พงศ์ฑีฆายุ 1520321314 วิชา LB214 Section 2311
4. นางสาวเพียงอร วงศ์อรุณนิยม 1520321388 วิชา LB214 Section 2311
5. นางสาวพิชชา คูห์ศรีวินิจ 1520321396 วิชา LB214 Section 2311
6. นายปัญจพล เจริญไทย 1520323310 วิชา LB214 Section 2311
7. นิธิยศ โปร่งปรีชา 1520313394 วิชา LB214 Section 2311
8. ผสานพงศ์ ศรศาสตร์ปรีชา 1520325430 วิชา LB214 Section 2311

โดย: นางสาวคัชรียา จิรอุดมทรัพย์ 1520321280 วิชา LB214 Section 2311 IP: 58.8.202.55 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:55:33 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้วิจัย นางสมศรี จินะวงษ์
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปีพ.ศ. 2544
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวอาทิตยาภรณ์ ขันธวิธิ ID:4510200654.วิชา LB215 Section2112
2. นางสาว จุฑารัตน์ ชัยพัฒน์ วิชาlb215..ID:4520200447 Section2112
ขออนุญาติเพิ่มสมาชิกอีก 1 คน
3.นางสาว ธิดาวรรณ เขียวดำ ID:4520201395 วิชาLB215 Section2112
ขอบคุณค่ะ


โดย: นางสาวจุฑารัตน์ ชัยพัฒน์ lb215 section 2112 IP: 10.0.3.219, 119.42.68.179 26 มิถุนายน 2553 12:44:38 น.


โดย: น.ส.ธิดาวรรณ เขียวดำ IP: 124.120.39.63 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:56:02 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม ของ พระธรรมปิฎก ( ป. อ. ปยุตฺโต )
จากแหล่งข้อมูล: //www.watnyanaves.net/th/book_result
ประเภทงาน: หนังสือ
จัดทำโดย
1. น.ส.สิริพรรณ วชิรศักดิ์โสภานะ ID: 1520200351 วิชา LB214 Section 2141
2. น.ส.พัชราภรณ์ โตนิ่ม ID: 1520200989 วิชา LB214 Section 2141
3. น.ส.วรรณทิภา สำฤทธิ์ ID: 1520201763 วิชา LB214 Section 2141
4. นาย ธีรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ID: 1520204114 วิชา LB214 Section 2141
5. น.ส.สุภาพร ทองสม ID: 1520204882 วิชา LB214 Section 2141
6. น.ส.ขวัญชนก เรืองกูล ID: 1520205004 วิชา LB214 Section 2141
7. น.ส.อนุธิดา วรรณเตชะรัตน์ ID: 1520205558 วิชา LB214 Section 2141
8. นาย พงค์ศักดิ์ ธนาวุฒิ ID: 1520206200 วิชา LB214 Section 2141
9. นาย จุมพล ตันติกำเนิดกุล ID: 1520210574 วิชา LB214 Section 2141
10. นาย เทิดศักดิ์ ยิ่งเจริญ ID: 1520210954 วิชา LB214 Section 2141
*****แจ้งการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลจากเดิม //www.moralcenter.or.th มาเป็นข้อมูลจาก //www.watnyanaves.net/th/book_result ตามที่ได้ตกลงกับอาจารย์ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 53 ดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบ โดยอาจารย์รับทราบแล้ว*****


โดย: น.ส.อนุธิดา วรรณเตชะรัตน์ IP: 202.176.177.138 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:41:32 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใส และสุขสันต์ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )
จากแหล่งข้อมูล: //www.watnyanaves.net/th/book_result
ประเภทงาน: หนังสือ
จัดทำโดย
1. น.ส.กมลรัตน์ ปิติทานันท์ ID: 1520203801 วิชา LB214 Section 2141
2. น.ส.ปนัดดา ใจสามารถ ID: 1520204106 วิชา LB214 Section 2141
3. นาย ศรัณย์ ชาญลีลาศ ID: 1520204684 วิชา LB214 Section 2141
4. นาย ณัฐพล ชัยวรานนท์ศรี ID: 1520204692 วิชา LB214 Section 2141
5. นาย ปัฐวิกรณ์ ชาญลีลาศ ID: 1520204700 วิชา LB214 Section 2141
6. น.ส.วทันยา เจียมบุรเศรษฐ์ ID: 1520205350 วิชา LB214 Section 2141
7. นาย สรุศักดิ์ จุลพันธ์ ID: 1520209675 วิชา LB214 Section 2141
8. นาย วรัชพงศ์ ไชยศรี ID: 1520210889 วิชา LB214 Section 2141
9. น.ส. กาญจนาวรรณ คณาเสน ID: 1520212158 วิชา LB214 Section 2141
10. นาย ภูวนัย บุญคุณ ID: 1520212679 วิชา LB214 Section 2141
*****แจ้งการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลจากเดิม //www.moralcenter.or.th มาเป็นข้อมูลจาก //www.watnyanaves.net/th/book_result ตามที่ได้ตกลงกับอาจารย์ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 53 ดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบ โดยอาจารย์รับทราบแล้ว*****


โดย: น.ส.ปนัดดา ใจสามารถ IP: 202.176.177.138 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:43:16 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th/web/moral/upload/8/FileUpload/186_1498.pdf

เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.น.ส.อุษา ดารณีพันธ์ 1530204617 วิชา LB214 Section 2311
2.น.ส.พรรณราย มะลูลีม 1530204625 วิชา LB214 Section 2311
3.น.ส.กนกภรณ์ คำทอง 1530203734 วิชา LB214 Section 2311
4.น.ส.ชมภูนุช เทพศาสตร 1530206414 วิชา LB214 Section 2311
5.น.ส.ปรามี สุขอนันต์ 1530214160 วิชา LB214 Section 2311
6.นาย อภินันท์ บำรุงสำราญ 1530214913 วิชา LB214 Section 2311
210
โดย: ตลาดนัด IP: 210.86.135.41 25 มิถุนายน 2553 14:40:39 น.
โดย: น.ส.กนกภรณ์ คำทอง IP: 115.87.34.8 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:50:21 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพุทธและพฤติกรรมกตัญญูกตเวที ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ผู้แต่ง : สุจินดา มูลผล
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย


น.ส. ภิญญดา ไชยรัตน์ 1510305251 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 24
น.ส. กัณฑิกา สท้านไตรภพ 1520301233 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 66
น.ส. ประภัสสร ชินวร 1520301241 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 67
น.ส. ลักษณา ศรีดี 1520301273 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 68
น.ส. ฤดีรัตน์ รัตนสูงเนิน 1520301555 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 69
น.ส. ภัทราภรณ์ เชิดฉันท์ 1520301605 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 70
นาย กฤษดา รินประเสริฐมีชีย 1520301662 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 71
นาย พฤสิทธิ์ อุปถัมภ์ 1520301977 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 72
นาย ทรงภพ มากสัมพันธ์ 1520302454 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 73


โดย: นาย ทรงภพ มากสัมพันธ์ IP: 58.9.105.152 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:47:01 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่องงานวิจัย การบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารจัดการ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี
ชื่อผู้วิจัย สงกรานต์ สืบศิริพูนชัย
ประเภทงานวิจัย งาน วิจัย
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
จัดทำโดย

น.ส.พิชามาญช์ หนูทรัพย์ 1520206382 LB214 section 2141
นาย ธนินท์รัฐ ภัคคะธนิตศักดิ์ 1520209766 LB214 section 2141
น.ส. สุดาพร นิยมดี 1520212919 LB214 section 2141
นาย รพีพัฒน์  กันตสุสิระ 1520207687 LB214 section 2141
นาย ภากร  สิริสัมพันธ์นาวา 1520209816 LB214 section 2141
น.ส. ประภัสราอริยมงคงชัย  1520210996 LB214 section 2141
น.ส. กาญจนา  ธีรนิติวุฒิพงศ์ 1520210756 LB214 section 2141
น.ส. สุวาจี  สุขอุบล 1520211895 LB214 section 2141โดย: น.ส.สุดาพร นิยมดี IP: 115.87.2.151 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:47:51 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง : รูปแบบการฝึกอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน "ค่ายพุทธบุตร" วัดปัญญานันทาราม
ของ นางสาวเมตตา อิศราภรณ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
1. นาย ธวัชชัย สงวนศิลป์ ID:4520200041 วิชา LB 215 Section 2112
2. นาย จุมพล ทศวงศ์ชาย ID:4520200223 วิชา LB 215 Section 2112
3. นางสาว สุภาภร โพธิ์เก่า ID:4520200280 วิชา LB215 Section 2112
4. นาย ภานุวัฒน์ ดีประเสิร์ฐ ID:4520200546 วิชา LB 215 Section 2112
5. นางสาว วันดี ศรีสาคร ID:4520200819 วิชา LB215 Section 2112
6. นางสาว พรพรรณ ประสพบุญ ID:4520200918 วิชา LB215 Section 2112
7. นางสาว ดวงชีวัน เรืองแจ้ง ID:4520201023 วิชา LB 215 Section 2112
8. นางสาว สุพิชา รัตนพันธ์ ID:4520201031 วิชา LB 215 Section 2112


โดย: นาย จุมพล ทศวงศ์ชาย IP: 118.172.40.140 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:34:54 น.  

 
###หมายเหตุ กลุ่มของข้าพเจ้าขอทำการเปลี่ยนจากงานบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารจัดการ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี เนื่องจากไฟล์ดังกลาวเสียจึงทำการเลือกหัวข้อใหม่โดย
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีเฉพาะโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
ชื่อผู้วิจัย นางสาว อังคนา ราชสีห์
ประเภทงานวิจัย งาน วิจัย

จาก แหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
จัดทำโดย

น.ส.พิชา มาญช์ หนูทรัพย์ 1520206382 LB214 section 2141
นาย ธนินท์รัฐ ภัคคะธนิตศักดิ์ 1520209766 LB214 section 2141
น.ส. สุดาพร นิยมดี 1520212919 LB214 section 2141
นาย รพีพัฒน์ กันตสุสิระ 1520207687 LB214 section 2141
นาย ภากร สิริสัมพันธ์นาวา 1520209816 LB214 section 2141
น.ส. ประภัสราอริยมงคงชัย 1520210996 LB214 section 2141
น.ส. กาญจนา ธีรนิติวุฒิพงศ์ 1520210756 LB214 section 2141
น.ส. สุวาจี สุขอุบล 1520211895 LB214 section 2141


โดย: น.ส.สุดาพร นิยมดี IP: 115.87.2.151 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:41:56 น.  

 
อาจารย์คะหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะ

คือว่ากลุ่มของหนูเข้าไปโพสช้า แล้วเพื่อนๆที่เข้าไปโพสก่อนเลือกเรื่องไปหมดแล้ว ส่วนเรื่องที่เหลืออยู่ก็มีแต่บทคัดย่อ2-3หน้าเท่านั้น จะเลือกซ้ำกันก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะได้ 0 คะแนน แต่มันก็เป็นความผิดของกลุ่มหนูเองค่ะที่เข้าไปโพสช้า หนูยอมรับผิด หนูจะทำอย่างไรดีคะ กลุ้มใจมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ
หนูขอโทษจริงๆที่รบกวนอาจารย์ ขอโทษที่ไม่มีความรอบคอบ ทีหลังจะไม่ทำแล้วค่ะ อ.ช่วยหน่อยนะคะ
ขอบคุณคะ


โดย: คนไม่รอบคอบ IP: 210.86.135.77 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:05:50 น.  

 
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง จารีตในคัมภีร์ขงจื๊อในฐานะสิ่งปลดปล่อยมนุษย์สู่
อิสรภาพ
ของ นาย รชฏ สาตราวุธ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
น.ส. หทัยรัตน์ ศรีมานุสรน์ ID:1490319504
น.ส.นลินี บุญมา ID:1510500547


โดย: นั่งหน้าสุดตลอด IP: 113.53.70.156 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:27:18 น.  

 
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องรายงานคะเพราะซ้ำกับเพื่อนกลุ่มข้างบน
ขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากเรื่องที่จะทำรายงานเต็มหมดแล้ว เหลือแต่ที่มีไม่ถึง80หน้า ดังนั้นเลยเลือกเรื่องที่จะทำไม่ได้นะคะ แล้วกลุ่มหนูจะทำเรื่องอะไรดีคะ มันเต็มแล้ว ขอโทษที่เข้ามาช้าคะ และขอโทษที่โพสซ้ำคะ คือหนูดูหลายครั้งจนตาลายคะ ขอโทษมากๆๆ คะ


โดย: นั่งหน้าสุดตลอด IP: 113.53.70.156 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:35:59 น.  

 
ถึงอาจารย์
คือหนูจะเอาข้อมูลในwww.moralcenter.or.th/หัวข้อรายการหนังสือคุณธรรม มาทำรายงานได้ไหมคะ เพราะเนื้อหาที่จะเอามาทำรางานในฐานข้อมูลมีไม่มีที่เกิน80หน้าแล้วคะ

เลือกทำ
เรื่อง เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์และคณะ
เมนู หนังสือคุณธรรม

จัดทำโดย
น.ส. หทัยรัตน์ ศรีมานุสรน์ ID:1490319504
น.ส.นลินี บุญมา ID:1510500547

ปล. แก้ไขเรื่องรายงานจากข้างบนที่โพสซ้ำเรือง จารีตในคัมภีร์ขงจื๊อในฐานะสิ่งปลดปล่อยมนุษย์สู่


โดย: นั่งหน้าสุดตลอด IP: 113.53.70.156 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:19:20 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง..ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง..ของ.พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล//www.watnyanaves.net/th/book_result
ประเภทงาน : หนังสือ
จัดทำโดย
1.น.ส. กิดาการ จันทภาโส ID:1520100049 วิชา LB 215 Section 2112 เลขที่ 18
2.น.ส.หทัยชนก ขาวจุ้ย ID:1520100114 วิชา LB 215 Section 2112 เลขที่ 20
3.น.ส.ธิตินันท์ คงศิริ ID:1520100304 วิชา LB 215 Section 2112 เลขที่ 24
4.น.ส.อัจฉรา กลั่นเรืองแสง ID:1520100478 วิชา LB 215 Section 2112 เลขที่ 29
5.น.ส.สิรินาฏ พิมเสนาะ ID:1520100585 วิชา LB 215 Section 2112 เลขที่ 31
6.น.ส.วิยะดา ลูกแก้ว ID:1520100619 วิชา LB 215 Section 2112 เลขที่ 32
7.น.ส.ปวีณา วงษ์จันทรา ID:1520100817 วิชา LB 215 Section 2112 เลขที่ 35
8.น.ส.วรรณิสา โตบัวงาม ID:1520100908 วิชา LB 215 Section 2112 เลขที่ 37
9.น.ส.จันทร์อัมพร ชาววัดเกาะ ID:1520100916 วิชา LB 215 Section 2112 เลขที่ 38
*****แจ้งการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลจากเดิม //www.moralcenter.or.th มาเป็นข้อมูลจาก //www.watnyanaves.net/th/book_result เนื่องจากข้อมูลที่เหลืออยู่ซ้ำกับของเพื่อนและมีไม่ถึง80หน้า จึงขออนุญาตอาจารย์เปลี่ยนข้อมูลมา ณ ที่นี้ค่ะ*****โดย: หทัยชนก ขาวจุ้ย IP: 210.86.135.77 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:07:07 น.  

 
เปลี่ยนจากเรื่อง การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพุทธและพฤติกรรมกตัญญู กตเวที ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้ สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ แต่ง : เปรม คำภิระแปง-ไพโรจน์ พรมบาง-สุวิมล เจริญศรี-อุดร คำภู่-อยวัฒ ธนอุกฤษฏ์
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย


น.ส. ภิญญดา ไชยรัตน์ 1510305251 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 24
น.ส. กัณฑิกา สท้านไตรภพ 1520301233 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 66
น.ส. ประภัสสร ชินวร 1520301241 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 67
น.ส. ลักษณา ศรีดี 1520301273 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 68
น.ส. ฤดีรัตน์ รัตนสูงเนิน 1520301555 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 69
น.ส. ภัทราภรณ์ เชิดฉันท์ 1520301605 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 70
นาย กฤษดา รินประเสริฐมีชีย 1520301662 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 71
นาย พฤสิทธิ์ อุปถัมภ์ 1520301977 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 72
นาย ทรงภพ มากสัมพันธ์ 1520302454 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 73


โดย: ลักษณา ศรีดี IP: 124.121.90.171 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:16:09 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเกาหลี
ชื่อผู้แต่ง ผ.ศ. จินตนา พุทธะเมตะ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส. หทัยชนก ปานประสงค์ 1530215860 วิชา LB 215 Section 2231 เลขที่ 165
2. น.ส. เบญจมาภรณ์ จิตร์บุญ 1500212871 เลขที่ 11
3. นาย สุรจักษ์ นามสุข 1510214347 เลขที่ 49
4. นาย ภูวดล ผาผาย 4510200901 เลขที่ 169
5. น.ส.จิราภรณ์ เลขที่ 163
โดย: เลือกทำ lb215 IP: 115.87.12.113 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:23:49 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องผลของวิธีสอนต่างวิธีต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนไทยมุสลิม
ชื่อผู้แต่ง อับดุลการี สาเมาะ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส ชื่นจิต ลิ้มอาวัชการ1520200252 วิชา LB214 Section2141
2. นานกฤษดา สัตวัสตานนท์1520203058 วิชา LB214 Section2141
3. น.ส ชฏาภรณ์ หงษ์ทอง1520203199 วิชา LB214 Section2141
4. น.ส อัมพวรรณ์ คล้ายเกตุ1520203207วิชาLB214 Section2141
5. น.ส สรญา อ๋องย่อง1520204866วิชา LB214Section2141
6. น.ส สิริพร คำภา1520207463วิชา LB214 Section2141
7. น.ส มทนพร อยู่เย็น1520209071วิชา LB214 Section2141
8. น.ส ดลนภา รักยินดี1520211564วิชา LB214 Section2141
9. น.ส คชารัตน์ สอนศรีวิชา4520201437 LB214 Section2141


โดย: สิริพร คำภา IP:100.17.41.42 IP: 124.122.45.67 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:49:57 น.  

 
ลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล ของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_result
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส พลอย ศรีหมาศ 1510502212 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ xx
2. น.ส พรสุดา หิรัญ 1510500257 วิชา LB 214 Section 2531เลขที่ xx
3. น.ส พิชญาภา ธรรมประสิทธิ์ 1510500216 วิชา LB 214 Section 2531เลขที่ xx
4. นาย วรวุฒิ บุญยะกาพิมพ์ 1510502915 วิชา LB 214 section 2531 เลขที่ xx
5. น.ส ณัฏฐ์นรี ว่องกิตติกูล 1510502527 วิชา LB 214 Section 2531เลขที่ xx
6. น.ส ปารียา อาจปรุ 1511510503814 วิชา LB 214 Section 2531เลขที่ xx
7. น.ส ปรัญญา หาญตระกูลชัย 1510506205 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ xx
8. ศิริรัตน์ อินทวิมล 1510506825 วิชา LB 214 Section 2531เลขที่ xx
9. นาย ณพล พรรมณี 151000000 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ xx


โดย: พลอย ศรีหมาศ IP: 183.89.113.92 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:15:42 น.  

 
*****ขอเปลี่ยนเรื่องจากการประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นเรื่องนี้ค่ะ


โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตร
ชื่อผู้วิจัย ถิราพร ศุภสิริวุฒิ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวสุณิสา ธรรมศิริ ID 1520326784Section:2231
2. นางสาวจันทร์จิรา มาตรคำจันทร์ ID1520328236Section:2231
3. นางสาวสุวดี เรืองฉาย ID 1520327394ection:2231
4. นางสาวอัญชลี ไหลพึ่งทอง ID 1520315670Section:2231
5. นางสาวศิริกาญน์ ดำรงปิยะศิริID1520307446section:2231
6.นายภูมืพัฒน์ อรุณศรีพัฒน์ID1520329705section:2231


โดย: นางสาวสุณิสา ธรรมศิริ IP: 124.121.58.70 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:15:31 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รายงานการวิจัยแผนที่คนดี
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ,มิรา ชัยมหาวงศ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย

น. ส. สตรีรัตน์ บุญรอด ID1520200088 section 2141
นาย ศักดิ์สิทธิ์ โรจน์กนก ID 1520203991 section2141

เดี๋ยวไปเพิ่มชื่อเพื่อนในห้องเรียนนะค๊ะ


โดย: สตรีรัตน์ บุญรอด IP: 210.86.135.72 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:04:17 น.  

 
### อาจารย์ค่ะขอเพิ่มรายชื่อกลุ่มจาก 9 คน เพิ่มเป็น 10 คนค่ะเลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ความหมายทางการเมืองของลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารราชการไทย: ศึกษากรณีศาลากลางจังหวัด
ของ : นายนิติ เชื้อสถาปนศิริ
จากเเหล่ง ข้อมูล : //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำ โดย
1. นางสาว รัศมิ์กาญจน์ อัศวินเดชกุล 1520323708 วิชา LB 215 Section 2112
2. นาย ธนพัชร อิศรางกูร ณ อยุธยา 1520324169 วิชา LB 215 Section 2112
3. นาย คมน์ศิลป์ ทองสุข 1520323633 วิชา LB 215 Section 2112
4. นาย สิราวิชญ์ สิงคบุรี 1520322791 วิชา LB 215 Section 2112
5. นาย สิรภพ ภัชรัชตหิรัญ 1520322072 วิชา LB 215 Section 2112
6. นาย กภิพัฒน์ ดันมีแก้ว 1520323658 วิชา LB 215 Section 2112
7. นาย ธนธร ศักดิ์สกุล 1520323419 วิชา LB 215 Section 2112
8. นางสาว พลอยนภัส ชนินทรานุรักษ์ 1520323716วิชา LB 215 Section 2112
9. นางสาว พิชญาณัฏฐ์ ปานสุวรรณ์ 1520324326 วิชา LB 215 Section 2112
10. นายณัฐเสฐ เจริญโกศัลย์ 152032316181 วิชา LB 215 Section 2112

ขอบคุณค่ะ


โดย: พลอยนภัส ชนินทรานุรักษ์ IP: 61.90.111.70 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:48:49 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องกามนิต : กลวิธีการนำเสนอกับแนวคิดทางพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย :นายเทวัญกานต์ มุ่งปั้นกลาง
ประเภทงานวิจัย: วิทยานิพนธ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.สายรุ้ง แสงแก้ว 1510319427 LB215 section2231
2.ณัฐพล ซื่อตรง 1490331350 LB215 section2231
3.กรกนกกุศลสวัสดิ์1510320679 LB215 section2231
4.เสกสิทธิ์ ชื่นคุ้ม 1510320664 LB215 section2231
5.มานิตย์ พักสาหาร 1470329440 LB215 section2231
6.ฟารีดา สะแปอิง 1520331115 LB215 section2231
7.ปิยธิดา ลิ่มสกุล 1520311547 LB215 section2231
โดย: สายรุ้ง แสงแก้ว 1510319427 LB215 section2231 IP: 192.168.10.109, 58.136.59.210 29 มิถุนายน 2553 19:27:29 น.

*หมายเหตุ* หนูไม่มีกลุ่มค่ะ อยากจะขอเพิ่มชื่อเข้ามาในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ หนูชื่อ นางสาวธิดา มุกุระ เลขที่ 5 รหัสนักศึกษา 1480330560


โดย: ธิดา มุกุระ 1480330560 เลขที่ 5 IP: 124.121.162.168 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:17:22 น.  

 
เลือกทำ
ชื่อเรื่องงานวิจัย การสร้างแบบสอบวัดจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย นายสามารถ กลางบุญเรือง
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. 2547
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
เกียรติกุล เตชะมาลี 1520206523 section 1261
เมษ กาญจนเคหาสน์ 1520207828 section 1261
อาณัติ องค์ปัญญาชน 1520207992 section 1261
ภคพล นุกูลเอื้ออำรุง 1520208917 section 1261
ชนาธิป พิพัฒน์เจริญชัย 1520207737 section 1261


โดย: XD IP: 125.25.91.92 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:21:12 น.  

 
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย พระพรหมคุณาภรณ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net
เมนู ฐานข้อมูลวิจัย


จัดทำโดย

1.นาย สรวุฒิ เทศธรรม 1510200973 วิชา LB214 Section 2531
2.นาย อรุณพงศ์ บัวเคน 1510202581 วิชา LB214 Section 2531
3.นาย ไชยวัฒน์ งามสวัสดิ์วงศ์ 1510203001 วิชา LB214 Section 2531
4.นาย วุฒินัน นาคพรหม 1510203126 วิชา LB214 Section 2531
5.นาย นาย จักรพงษ์ งามสมบัติ 1510204108 วิชา LB214 Section 2531
6.นาย นพดล แก้วดง 1510204223 วิชา LB214 Section 2531
7.นาย อรรถสิทธ์ ปิ่นวิเศษ 1510204694 วิชา LB214 Section 2531
8. นาย ธนกร ปัญญาพรวิทยา 1510208703 วิชา LB214 Section 2531
9.นาย ณัฐวุฒิ วงศ์กิจเจริญ 1510209137 วิชา LB214 Section 2531
10.นาย สิริชัย สุธรรมรักษ์ 1510210923 วิชา LB214 Section 2531


########ขอบคุณครับ#################โดย: เลือกทำ IP: 124.122.54.245 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:07:24 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่องพุทธประวัติตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3ของน.ส.จันทร์จิรา จูมพลหล้า และคณะ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
น.ส.ศิริรัตน์ ปทะวานิช ID: 1520206150วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 85
น.ส. ปุรณีย์ พัฒนวิบูลย์ ID: 1520206267 วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 89
นาย กฤตภพ อร่ามรัตนชัย ID:1520208115วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 105
น.ส. ณัฐรุจา โพธิ์ชารี ID:1520208172วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 107
น.ส. นัฏฐิกา ธำรงลักษณ์ ID:1520208271วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 108
น.ส.ทิพนิภา ทองนาค ID:1520208321วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 111
นาย วศิน ธีรศิลปะ ID:1520208404วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 114


โดย: ปุรณีย์ IP: 10.10.10.10, 124.121.8.33 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:13:31 น.  

 
*****ขอเปลี่ยนเรื่องจากการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่องพุทธประวัติตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3ของน.ส.จันทร์จิรา จูมพลหล้า และคณะ*****


*****เป็น*****
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง : Emotinal Intelligence and Education
ชื่อผู้วิจัย : Mike Radforn
ประเภทงาน : International Journal of children
จากแหล่งข้อมูล : //www.moralcenter.or.th


จัดทำโดย
น.ส.ศิริรัตน์ ปทะวานิช ID: 1520206150วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 85
น.ส. ปุรณีย์ พัฒนวิบูลย์ ID: 1520206267 วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 89
นาย กฤตภพ อร่ามรัตนชัย ID:1520208115วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 105
น.ส. ณัฐรุจา โพธิ์ชารี ID:1520208172วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 107
น.ส. นัฏฐิกา ธำรงลักษณ์ ID:1520208271วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 108
น.ส.ทิพนิภา ทองนาค ID:1520208321วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 111
นาย วศิน ธีรศิลปะ ID:1520208404วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 114โดย: ศิริรัตน์ IP: 183.89.204.218 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:28:23 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องการศึกษาความเชื่อในผลของความดี
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์
หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
น.ส.ศิริรัตน์ ปทะวานิช ID: 1520206150วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 85
น.ส. ปุรณีย์ พัฒนวิบูลย์ ID: 1520206267 วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 89
นาย กฤตภพ อร่ามรัตนชัย ID:1520208115วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 105
น.ส. พจศณวรรณ ธรรมปัญญภรณ์ ID:1520208164วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 106
น.ส. ณัฐรุจา โพธิ์ชารี ID:1520208172วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 107
น.ส. นัฏฐิกา ธำรงลักษณ์ ID:1520208271วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 108
น.ส.ทิพนิภา ทองนาค ID:1520208321วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 111
นาย วศิน ธีรศิลปะ ID:1520208404วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 114
น.ส. อนุศรา เจริญสุข ID:1520301084วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 165
น.ส. จริยา สร้อยจันทร์ ID:1520313964วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 169โดย: ณัฐรุจา โพธิ์ชารี no:107 IP: 182.52.14.88 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:59:12 น.  

 
กลุ่มเดียวกับ โพสโดย
โดย: ศิริรัตน์ IP: 183.89.204.218 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:28:23 น. ขอเพิ่มสมาชิกเอาเรื่องเดิมของโพสนั้นค่ะ คื่อ เรื่องEmotinal Intelligence and Education

น.ส. พจศณวรรณ ธรรมปัญญภรณ์ ID:1520208164วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 106
น.ส. อนุศรา เจริญสุข ID:1520301084วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 165
น.ส. จริยา สร้อยจันทร์ ID:1520313964วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 169


โดย: เอาเรื่องเดิมค่ะแล้วเพิ่มสมาชิกด้วยค่ะ IP: 182.52.14.88 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:19:26 น.  

 
มีปัญหาค่ะ เปลี่ยนค่ะทั้งซ้ำทั้งมีหน้าไม่ถึง 80 ทั้งนั้น เอานอกเหนื่อจากเว็บนี้ไม่ได้หรอค่ะ งั้นหนูแจ้งสมาชิกไปก่อนแล้วกันค่ะ

ไม่เอาเรื่องนี้: Emotinal Intelligence and Educationกับ
การศึกษาความเชื่อในผลของความดี


จัดทำโดย
น.ส.ศิริรัตน์ ปทะวานิช ID: 1520206150วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 85
น.ส. ปุรณีย์ พัฒนวิบูลย์ ID: 1520206267 วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 89
นาย กฤตภพ อร่ามรัตนชัย ID:1520208115วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 105
น.ส. พจศณวรรณ ธรรมปัญญภรณ์ ID:1520208164วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 106
น.ส. ณัฐรุจา โพธิ์ชารี ID:1520208172วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 107
น.ส. นัฏฐิกา ธำรงลักษณ์ ID:1520208271วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 108
น.ส.ทิพนิภา ทองนาค ID:1520208321วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 111
นาย วศิน ธีรศิลปะ ID:1520208404วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 114
น.ส. อนุศรา เจริญสุข ID:1520301084วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 165
น.ส. จริยา สร้อยจันทร์ ID:1520313964วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 169


โดย: แจ้งชื่อกลุ่มและเปลี่ยนเรื่อง IP: 182.52.14.88 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:06:09 น.  

 
^^^^^^ แก้ไขอันเก่าครับ ^^^^^^


เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของ สนิท สายธนู,บัญชา สุริยะสุขประเสริฐ,สุภาพร มณีศรี,สุข ยิบรัมย์แก้วจากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นายชัยวัฒน์ วิทยาบรรยง 1520205814 LB214 Section 2161
2. นายภควัตร จันทร์แสงวัฒนา 15209402 LB214 Section 2161
3. นายกำพลพัฒน์ อมรวรพักตร์ 1520209592 LB214 Section 2161
4. นายพุฒินาท เฉลิมศิริ 1520209600 LB214 Section 2161
5. นายสรวัฒน์ นิวัติเจริญรุ่ง 1520209790 LB214 Section 2161
6. น.ส.ชฏาทิพย์ อัตถนันท์ 1520207927 LB214 Section 2161
7. น.ส.พิมพ์ชนก สุกุมลจันทร์ 1520209894 LB214 Section 2161
8. น.ส.วรรลภา มงคงวาที 1520207414 LB214 Section 2161
9. น.ส.พัชชา ดลพีระวัฒน์ 1520208867 LB214 Section 2161


โดย: โอห์ม ณ ม.กรุงเทพ IP: 58.8.153.27 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:08:11 น.  

 
ที่บอกว่าจะแจ้งชื่อเรื่องให้ทราบภายหลังอ่ะค่ะ

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องรายงานการสังเคราะห์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ
ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร. ดุจเดือน พันธ์นาวิน
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
น.ส.ศิริรัตน์ ปทะวานิช ID: 1520206150วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 85
น.ส. ปุรณีย์ พัฒนวิบูลย์ ID: 1520206267 วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 89
นาย กฤตภพ อร่ามรัตนชัย ID:1520208115วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 105
น.ส. พจศณวรรณ ธรรมปัญญภรณ์ ID:1520208164วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 106
น.ส. ณัฐรุจา โพธิ์ชารี ID:1520208172วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 107
น.ส. นัฏฐิกา ธำรงลักษณ์ ID:1520208271วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 108
น.ส.ทิพนิภา ทองนาค ID:1520208321วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 111
นาย วศิน ธีรศิลปะ ID:1520208404วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 114
น.ส. อนุศรา เจริญสุข ID:1520301084วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 165
น.ส. จริยา สร้อยจันทร์ ID:1520313964วิชา LB214 Section 2141 เลขที่ 169


โดย: ณัฐรุจา โพธิ์ชารี ได้ชื่อเรื่องแล้วค่ะ IP: 182.52.14.88 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:38:27 น.  

 
****ขอเพิ่มสมาชิกกลุ่มครับ****


โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตร
ชื่อผู้วิจัย ถิราพร ศุภสิริวุฒิ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวสุณิสา ธรรมศิริ ID 1520326784Section:2231
2. นางสาวจันทร์จิรา มาตรคำจันทร์ ID1520328236Section:2231
3. นางสาวสุวดี เรืองฉาย ID 1520327394ection:2231
4. นางสาวอัญชลี ไหลพึ่งทอง ID 1520315670Section:2231
5. นางสาวศิริกาญน์ ดำรงปิยะศิริID1520307446section:2231
6.นายภูมืพัฒน์ อรุณศรีพัฒน์ID1520329705section:2231
7. นางสาว นิตยา โรจนภิญโญภาพ 1520310572 วิชา LB 215 Section 2231 เลขที่ 99
8. นางสาว จตุพร ใจมีไทย 1520310580 วิชา LB 215 Section 2231 เลขที่ 100
9. นางสาว จีรพัฒน์ คงสว่าง 1520310705 วิชา LB 215 Section 2231 เลขที่ 101
10. นาย วิศรุต ไชยชนะ 1520322064 วิชา LB 215 Section 2231 เลขที่ 125
โดย: นายวิศรุต ไชยชนะ IP: 110.168.11.166 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:34:23 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องงานวิจัย การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จ.นนทบุรี
ชื่อผู้วิจัย นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย

1.นายสุรินทร์ มายเจริญกุล ID: 1520205996 LB214 Section 2141
2.น.ส.ธนิตา ศรีสมบูรณ์ ID: 1520206473 LB214 Section 2141
3.น.ส.จิตราวดี นิลกาญจนกุล ID: 1520208396 LB214 Section 2141
4.น.ส.เยาวลักษณ์ นิลน้อย ID:1520209345 LB214 Section 2141
5.น.ส.พัทธ์ธีรา อาวรณ์ ID:1520209584 LB214
Section 2141
6.น.ส.ธนัญญา อัครอุดม ID:1520209873 LB214 Section 2141
7.นายธานินทร์ ซื่อสัตย์วุฒิกุล ID:1520209972 LB214 Section 2141
8.นายพรพจน์ รัตน์ถานูน ID:1520210004 LB214 Section 2141


โดย: นางสาวเยาวลักษณ์ นิลน้อย IP: 210.86.135.76 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:34:30 น.  

 
ที่มากกว่า 80 หน้าไม่เหลือแล้ว

ทำไงดีค่ะอาจารย์ ที่พวกหนูเลือกไปตอนแรกดันซ้ำ พอมาดูอีกทีหมดแล้ว กลุ้มมากๆ


โดย: ไม่เหลือแล้ว IP: 58.9.247.142 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:00:26 น.  

 
******แก้ไขชื่อเรื่องนะคะ******
(จากที่โพสต์ไว้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 23:55:47 น. โดย กลุ่ม LB214 Section 2141 IP: 124.122.205.202 )

ขอเปลี่ยนเป็น "คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศฟินแลนด์ ของDr. Marja-Leena Heikkila-Horn" นะคะ

"อันใหม่"

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศฟินแลนด์ ของDr. Marja-Leena Heikkila-Horn
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส. เบญญทิพย์ อินทคีรี 1520200344 วิชา LB 214 Section 2141
2. น.ส. อรุณฤณีย์ แผ้วสูงเนิน 520200518วิชา LB 214 Section 2141
3. น.ส. ปรียานุช ปันแก้ว 1520200559 วิชา LB 214 Section 2141
4. น.ส. ชุรดา ไกรสมศาสตร์ 1520200609 วิชา LB 214 Section 2141
5. น.ส. พิมลพรรณ เปรมปราคิน 1520200625 วิชา LB 214 Section 2141
6. น.ส. ศิมาภรณ์ มูลพันธุ์ 1520201078 วิชา LB 214 Section 2141โดย: กลุ่ม LB214 Section 2141 IP: 210.86.135.75 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:39:58 น.  

 
************แก้ไขชื่อเรื่องนะคะ************
จากที่โพสต์ไว้ IP: 110.164.137.145 2 กรกฎาคม 2553 14:15:34 น.
เรื่อง: ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง
v
v
เปลี่ยนเป็นเรื่อง: เชื่อกรรม รูกรรม แก้กรรม พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )

***************************************เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง : เชื่อกรรม รูกรรม แก้กรรม พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )
จากแหล่งข้อมูล //www.fungdham.com/book/payutto.html
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.น.ส.ธิราพร จิตรเจริญ ID-1500800055 Section 2531
2.น.ส.เจษฐ์สุดา พันธ์ยาง ID-1520200880 Section 2531
3.น.ส. วิภาพร ลิ้มเจริญ ID-1520206051 Section 2531


โดย: LB214 section 2531 IP: 110.164.137.233 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:53:03 น.  

 
แก้ไขข้างบน

ชื่อเรื่อง เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )

พิมพ์ตก ขอโทษนะคะ

****************************


โดย: LB214 section 2531 IP: 110.164.137.233 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:55:36 น.  

 
************************************
***อาจารย์ครับขอแก้ไขข้อมูล เพิ่มรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 3 คนนะครับจาก6เป็น9คนนะครับ
ของโพส hhhh IP: 124.121.139.90
วันที่ 23 มิถุนายน 2553 23:25:52 น.
ขอบคุณครับ

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง สังเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม จากวรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ของ รศ.ดร.สืบ พงศ์ ธรรมชาติ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นาย เอกสิทธิ์ คุรุนุศาสก์ ID:1520207653
2.นาย อลวกรณ์ แสงสมัย ID:1520207646
3.นาย สัญชัย อนุจารวัฒน์ ID:1520205236
4.นาย กฤติน ชมชื่น ID: 1520206028
5.นาย ณัชนารา ก้องพัฒนากุร ID: 1520205541
6.น.ส.ณิชาพร ลิขิตสุทธิกุล ID: 1520206184
7.นายดนุเดช ชาวจีน ID:1520206234
8.นายธนากร อินอุไร ID:1520206226
9.นายณัฐพงษ์ ศิลปะโสภณกุล ID:1520206077

วิชา LB214 section 2161

************************************


โดย: สัญชัย IP: 124.122.2.135 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:22:02 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา เรืองแป้น
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. กัญญารัตน์ หวังทอง 1520301381 no.166
2. อภิสิทธิ์ อณุสรณ์รุ่งสกุล 1520301407 no.167
3. ภากร วัฒกวณิช 1520309103 no.168
Section 2141


โดย: LB 214 section 2141 กัญญารัตน์ หวังทอง IP: 183.89.165.10 วันที่: 8 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:53:51 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ โดย พิมพ์ประภา กฤติยาภิชาตกุล
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
เบญจพร ศงสนันทน์ 1510803479 LB214 sec: 2311
ชลธิชา เหลืองอร่าม 1510802869 LB214 sec: 2311
กิตติธัช อัศวินศรทอง 1510802380 LB214 sec: 2311
กฤษณ์พงษ์ อักษรรัศมี 1510802786 LB214 sec: 2311
วิษณุ เพ็ชรกูล 1510802406 LB214 sec: 2311
กิตติพงศ์ เที่ยงธรรม 1510802943 LB214 sec: 2311
กฤติน แสงดี 1510804501 LB214 sec: 2311
อรรถวุฒิ แสงสุข 1510803289 LB214 sec: 2311
รัชยา เริ่มศิลป 1510800376 sec: 2311


โดย: ชลธิชา เหลืองอร่าม 1510802869 LB214 sec: 2311 IP: 183.89.129.245 วันที่: 8 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:34:37 น.  

 
ก่อนหน้านี้ โพสไป วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 21:51น.32 วินาที IP:118.172.195.227
เนื่องจากข้อมูลเรื่อง เรื่อง วิเคราะห์จริยธรรมในนิทานพื้นบ้านล้านนา
มีจำนวนไม่ครบ ตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ จึงอาจจะขอหัวข้อทำงานใหม่
แต่แหล่งข้อมูลที่ได้ให้ไปศึกษา มีคนเลือกเรื่องไปหมดแล้ว จึงอยากจะให้อาจารย์
ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ


โดย: นายภาณุภาคย์ คชพงษ์ 1500804008 วิชา LB214 sec.2311 IP: 125.25.34.237 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:34:51 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องคนไทย สู่ยุคไอที
ของพระพรหมคุณากรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล
////www.watnyanaves.net/th/book_result
หมวดอักษร ค
จัดทำโดย
1. นายกฤษดา ปฏิพัทธ์วศิน 1500205487 วิชา LB214 Section2311 เลขที่ 8
2. นายอดิศร อิสสระสิทธิภาพ 1500206584 วิชา LB214 Section2311 เลขที่ 9โดย: นายอดิศร อิสสระสิทธิภาพ 1500206584 วิชา LB214 Section2311 IP: 210.86.135.86 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:57:04 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ
ของ นายกรัฐมนตรี และผู้ร่วมงานเปิดมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_detail/51
หมวดตัวอักษร ก
จัดทำโดย
1.นาย มงคล โหระเวช 1500306350 sec:2531 เลขที่21
2.นาย ธีรศักดิ์ อินต๊ะสอน1500302896sec:2531เลขที่19
3. นาย ทวีเกียรติ จั่นสุวรรณ 1510801515 sec:2531เลขที่ 104

โดย: นาย มงคล โหระเวช IP: 210.86.135.48 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:46:28 น.  

 
เลือกทำ

โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง กฎแห่งกรรมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
ของ รต.อจุลพล ผลขจี
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. : 2545
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
1. น.ส. วีรานันท์ แต้ภิรมย์รัตน์ 1510308859 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 69
2. นาย ยศภูมิ ดำรงค์เดชากูล 1510324104 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 71
3. นาย ดนุพล รุ่งเรืองมา 1520902154 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 151
4. นาย วรัชญ์ ส่องไพโรจน์ 1520901222 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 137
5. นาย ธิติกร ตรีภิทักษ์ 1520900760 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 128
6. นาย ภีศเดช นันทโพธิ์เดช 1520901990 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 148
7. นาย กษิดิศ รัตนะสุขจิตต์ 1520901784 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 144
8. นาย ณภฤศทร ธนปทเรง 1520900927 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 129โดย: น.ส. วีรานันท์ แต้ภิรมย์รัตน์ IP: 124.121.11.246 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:20:56 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ การอบรมและกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา
ของ ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย สถาพงศ์ ดำรงวิชพงศ์1501520211325 วิชา LB214Section2141
2. นาย รัฐพล ไชยอเนกวุฒิ 1500211881 วิชา LB214 Section2141
3. นาย นันทวุฒิ สาครินทร์ 1500211865 วิชา LB214 Section2141


ผมส่งรายชื่อไปก่อน ถ้าซ้ำจะไปคุยกับอาจารย์ในห้องนะครับ


โดย: นาย สถาพงศ์ ดำรงวิชพงศ์ IP: 192.168.1.13, 124.121.36.246 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:38:11 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศศรีลังกา
ของ รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาวรัตติกาล จันทร์เพ็ญ ID.1500803588 LB214 section 2531
2.นางสาวสาวิตรี เกษมศรีนิวัฒนา ID.1500803323 LB214 section 2531

นายอดิศร โสภา Id 1500205727 no 8 LB214 section 2531

3.นาย นพคุณ กนกเพิ่มพูน 1500311723 no 23 LB214 section 2531

4. นาย กร พงศ์ไพบูลย์เวชย์ 1500308984 no 22 LB214 section 2531

5. นาย ธวัชชัย ทิ้มแป้น no 21 LB214 section 2531

โดย: LB 214 IP: 124.122.200.62 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:20:43:18 น.


โดย: ศรีลังกา IP: 210.86.135.77 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:49:10 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศศรีลังกา
ของ รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นางสาวรัตติกาล จันทร์เพ็ญ ID.1500803588 LB214 section 2531
2.นางสาวสาวิตรี เกษมศรีนิวัฒนา ID.1500803323 LB214 section 2531

นายอดิศร โสภา Id 1500205727 no 8 LB214 section 2531

3.นาย นพคุณ กนกเพิ่มพูน 1500311723 no 23 LB214 section 2531

4. นาย กร พงศ์ไพบูลย์เวชย์ 1500308984 no 22 LB214 section 2531

5. นาย ธวัชชัย ทิ้มแป้น 1500303548 no 21 LB214 section 2531

6 นาย อัมรินทร์ พรพมชื่น LB214 section 2531


7 นาย ภูมิเอก บวรชัยนุกูล 1520901230 LB214 section 2531


8 นาย ธนวิน อินทะนันธุ์ 1510330416 LB214 section 2531


โดย: LB 214 IP: 124.122.200.62 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:20:43:18 น.โดย: ศรีลังลา IP: 210.86.135.77 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:27:35 น.  

 
+++ขอเพิ่มรายชื่อในกลุ่มค๊ะ+++
โพสรายชื่อเก่าวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 17:04:17 น.

โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รายงานการวิจัยแผนที่คนดี
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ,มิรา ชัยมหาวงศ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย

น. ส. สตรีรัตน์ บุญรอด No 2 ID1520200088
section 2141

นาย ศักดิ์สิทธิ์ โรจน์กนก No 54 ID 1520203991 section2141

นาย อาศิร ขาวขำ No 39 ID 1520203025 section 2141

นาย ธีปอ ชงัดเวช No 35 ID 1520202795 section 2141

นาย ปรมินทร์ จันทร์สกุล No 125 ID 1520209303 section 2141

น.ส. ธนาพร คชรินทร์ No 138 ID 1520210335
section 2141


โดย: สตรีรัตน์ บุญรอด IP: 192.168.16.195, 124.121.198.232 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:21:26 น.  

 
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง พุทธวิธีแก้ ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century) ของ พระพรหมคุณาภรณ์
จาก แหล่งข้อมูล//www.watnyanaves.net/th/book_result_keyword
เมนู หมวดหมู่เนื้อหา สังคม, รัฐศาสตร์
จัด ทำโดย

น.ส. สมัชญา ฉายศิริ 1520323583 วิชา LB215 Sec.2112
น.ส. อธิชา อาดำ 1520323989 วิชา LB215 Sec.2112
น.ส. ณัฐฐิญา ประพิศ 1520323849 วิชา LB215 Sec.2112
น.ส. รัตน์รวี บุญพิมพ์ 1520323591 วิชา LB215 Sec.2112
น.ส. ธนาภัค บุญธีรวร 1520318278 วิชา LB215 Sec.2112
น.ส. วรัตถา สายโอภาส 1520317254 วิชา LB215 Sec.2112
นาย วรพงษ์ เลาหสินณรงค์ 1520321603 วิชา LB215 Sec.2112
นาย วสวัตติ์ ศิริรัตนกุลชัย 1520317171 วิชา LB215 Sec.2112
นาย ทนงศักดิ์ ทองทั่ว 1520325745 วิชา LB215 Sec.2112
นาย รัตถบุรุษ ปัณณราช 1520325489 วิชา LB215 Sec.2112


โดย: GangSter_Kung IP: 124.121.48.23 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:44:05 น.  

 
เพิ่มเติมข้อมูลจาก23 มิถุนายน 2553 22:52:21 น.

โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ
**(เพิ่ม)ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.ดุจเดือน พันธุนาวิน
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th/web/moral/th/research/detail.php?action=view&SystemModuleKey=56&researchID=831
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย สันติสุข ยรรยงกุล 1520205038 วิชา LB214 Section2161
2. นาย วรพัฒน์ แสงสวัสดิ์ 1520206788 วิชา LB214 Section2161
3. นาย ศุภฤกษ์ วงศ์ถิรสิน 1520213180 วิชา LB214 Section2161
4. นางสาว ภัคภิญญา จตุรพนิต 1520213255 วิชา LB214 Section2161
5. นางสาว ภัทราภรณ์ รวมจิตร 1520213289 วิชา LB214 Section2161
6. นางสาว ภาพร วิเศษสินธพ 1520213370 วิชา LB214 Section2161
7. นางสาว กชกร อินทร์ชุ่ม 1520213409 วิชา LB214 Section2161
8. นางสาว ฉันชนก สนเต่า 1520213412 วิชา LB214 Section2161

LB 214 Section 2161


โดย: เลือกทำ IP: 58.9.175.247 วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:54:33 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิเคราะห์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของ นางทองดี โพธิยอง จากมุมมองของพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย พงษ์ศักดิ์ มณีเดช
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th/เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส. สุปราณี ศรีรัตระ 1520206689 LB214 Section2161
2. น.ส. พรศิริ พรมถัน 1520206754 LB214 Section2161
3.น.ส. ธนิษฐา ทองทับ 1520206929 LB214 Section2161
4.น.ส. สินีรัตน์ ชมจิตต์ 1520206937 LB214 Section2161
5.น.ส. วรารัตน์ แจมแจ้ง 1520207026 LB214 Section2161
6.น.ส. จันทร์ปภา บำเรอรักษ์ 1520207117 LB214 Section2161
7.น.ส. กรชนก เอี่ยมกุล 1520207125 LB214 Section2161
8.น.ส. กมลชณก แวววุฒินันท์ 1520207950LB214 Section2161

โดย: จันทร์ปภา บำเรอรักษ์ IP: 58.8.187.18 วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:56:54 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_list/จ
จัดทำโดย
1. นาย โชคชัย ชัยพรธนรัตน์ 1480210192 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 1
2. นาย เจษฎาพร มั่งมี 1520900612 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 123
3. นาย ณัฐพงศ์ มณีเวียง 1520901909 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 146
4. นาย นัฐพล แปรสันเทีย 1520902162 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 152
5. นาย นภดล นันทวศิน 1520902394 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 155
6. นาย ธนพจน์ ดำรงกิจ 1520902659 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 156
โดย: โชคชัย IP: 124.121.138.202 วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:07:36 น.  

 
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ชื่อผู้วิจัย นางสาวภณิชญา ชมสุวรรณ
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.thเมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นายวชิระ เจรียงศักดาวงศ์ 1520309590 LB214 Section2311
2. นายสรอรรถ ปานอุดมลักษณ์ 1520313279 LB214
Section2311
3. นายยุกติกร ปัญจมนานันทกุล 1520312841 LB214
Section2311
4. นายภคพงศ์ สุทธิโสตถิ์ 1520307040 LB214
Section2311
5. นายภัทกฤด นากสุวรรณ 1520311042 LB214
Section2311
6. นายพรหมภวิส หรี่จินดา 1520312651 LB214
Section2311
7. นายจตุุรภัทร ศรีวิศาสตร์ 1520318138 LB214
Section2311
8. นายธนวัฒน์ สมเกษมกุล 1520312032 LB214
Section2311
9.นาย ธนัชชาโรจนันครินทร์ 152311885 LB214
Section2311
10.นายนพคุณ จันทร์ไทย 1520312644 LB214
Section2311


โดย: วชิระ IP: 125.25.6.120 วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:11:39 น.  

 
#หมายเหตุ เปลี่ยนจาก...ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้ สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก
ผู้ แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา เรืองแป้น
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย


น.ส. ภิญญดา ไชยรัตน์ 1510305251 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 24
น.ส. กัณฑิกา สท้านไตรภพ 1520301233 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 66
น.ส. ประภัสสร ชินวร 1520301241 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 67
น.ส. ลักษณา ศรีดี 1520301273 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 68
น.ส. ฤดีรัตน์ รัตนสูงเนิน 1520301555 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 69
น.ส. ภัทราภรณ์ เชิดฉันท์ 1520301605 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 70
นาย กฤษดา รินประเสริฐมีชีย 1520301662 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 71
นาย พฤสิทธิ์ อุปถัมภ์ 1520301977 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 72
นาย ทรงภพ มากสัมพันธ์ 1520302454 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 73


โดย: ลักษณา ศรีดี IP: 124.122.10.185 วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:17:03 น.  

 
*ขอแจ้งเปลื่ยนเรื่องรายงานจาก เรื่อง จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
เปลื่ยนเป็น เรื่อง ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์ ครับ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_list/จ
จัดทำโดย
1. นาย โชคชัย ชัยพรธนรัตน์ 1480210192 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 1
2. นาย เจษฎาพร มั่งมี 1520900612 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 123
3. นาย ณัฐพงศ์ มณีเวียง 1520901909 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 146
4. นาย นัฐพล แปรสันเทีย 1520902162 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 152
5. นาย นภดล นันทวศิน 1520902394 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 155
6. นาย ธนพจน์ ดำรงกิจ 1520902659 วิชา LB214 Section2531 เลขที่ 156


โดย: โชคชัย IP: 124.121.138.202 วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:38:20 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้ สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใส และ สุขสันต์
ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/a_constructive_joyful_and_blissful_life.pdf

จัดทำโดย
1.นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย ID:1510304999
2.นางสาวปิยวดี ไชยนอก ID:1520213511
3.นางสาวศศิวิมล ภุมมา ID:1510211897
4.นายสมเกียรติ อังคณาสุขสกุล ID:1500702954
5.นางสาวกฤติยา รัตนโกเศศ ID:1500801350
6.นางสาวรจเรข จันทนะศิริ ID:1500800311
7.นางสาวจิราพัชร โพธิยะ ID:1500800303
8.นายยคศิริ บุญเพ็ง
โดย: มัณฑนา สุริยฉาย IP: 125.27.51.37 วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:44:41 น.  

 
เพิ่มเติมวิชา LB215 Section 2112 ค่ะ


โดย: โดย: มัณฑนา สุริยฉาย IP: 125.27.51.37 วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:44:41 น. IP: 125.27.51.37 วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:46:19 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง โครงการวิจัยการประเมิน โครงการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่1
ชื่อ ผู้วิจัย : ศ.ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย
จากแหล่ง ข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นาง สาว บุญอ้อม ใจสำราญ 1520300433 วิชา LB215 Section 2231
2.นางสาว ฐิติกา วรชินา 1520300441 วิชา LB215 Section 2231
3.นาย ภัททกิจ แก้วกำเนิด 1520301878 วิชา LB215 Section 2231
4.นางสาว ณัฐพร จงสิริภากร 1520302835 วิชา LB215 Section 2231
5.นางสาว รัชฎา ชัชอานนท์ 1520316363 วิชา LB215 Section 2231
6.นางสาว นนทรี ฉันท์ธนะพงษ์ 1520318419วิชา LB215 Section 2231
7.นางสาว มะลิวัลย์ คงเลิศสกุล 1520320050 วิชา LB215 Section 2231
8.นางสาว กันตนา อิงรบวรกิจ 1520319961 วิชา LB215 Section 2231
9.นางสาว ศศิธร รัสมี 1520314442 วิชา LB215 Section 2231
10.นางสาว วิรันสิรี เจนวัฒนกุล 1520315753 วิชา LB215 Section 2231


**เพิ่มรายชื่อสมาชิก คือ
11.นาย สฤษฏ์ แสงวิรุณ 1520317320 วิชา LB215 Section 2231


โดย: นนทรี IP: 58.8.28.21 วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:49:05 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้ สู่เพื่อนรัก
เรื่อง จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/a_constructive_joyful_and_blissful_life.pdf

จัดทำโดย
1.นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย ID:1510304999
2.นางสาวปิยวดี ไชยนอก ID:1520213511
3.นางสาวศศิวิมล ภุมมา ID:1510211897
4.นายสมเกียรติ อังคณาสุขสกุล ID:1500702954
5.นางสาวกฤติยา รัตนโกเศศ ID:1500801350
6.นางสาวรจเรข จันทนะศิริ ID:1500800311
7.นางสาวจิราพัชร โพธิยะ ID:1500800303
8.นายยคศิริ บุญเพ็ง
LB215 Section 2112


โดย: เปลี่ยนชื่อเรื่องคะ มันซ้ำ มันเยอะมากคะ ไม่ทันได้สังเกต ขอโทษนะคะ ที่ไม่รอบคอบ......มัณฑนา IP: 125.25.38.120 วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:18:42 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย
ของ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net
เมนู จริยธรรม หมวดอักษร ม

จัดทำโดย
1.นางสาว ประภาพรรณ มายสมิทธ์ ID:1500803992 วิชา LB215 Section.2231 เลขที่15
2.นางสาว ชวิศา กวางทอง ID:1510202631 วิชา LB215 Section.2231 เลขที่21
3.นาย วุฒิพันธ์ โถวสกุล ID:1520213784 วิชา LB215 Section.2231 เลขที่80

...


โดย: วุฒิพันธ์ IP: 210.86.135.82 วันที่: 12 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:07:29 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนของ นางสาว รินธรรม อโศกตระกูล,นางสาว ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย นิวัฒน์ มนัสปียะเลิศ 1500803307 วิชา LB214 Section 2311
2. นาย พลศักดิ์ บ้านเมือง 1500800691 วิชา LB214 Section 2311
3. น.ส. กรกนก กุศลสวัสดิ์ 1510320672 วิชา LB214 Section 2311
4. น.ส. วิมลรัตน์ โอประภากร 1510204405 วิชา LB214 Section 2311
5. นาย กฤษ เทียนใหม่ 1510328931 วิชา LB214 Section 2311
6. นาย วรวุฒิ แสงสระศรี 1510328824 วิชา LB214 Section 2311
7. นาย อดิรุจ สิริวัฒน์ธนะกุล 1510330663 วิชา LB214 Section 2311
8. นาย กฤษดา เด่นรัศมีเทพ 1500330806 วิชา LB214 Section 2311


โดย: Lb214 sec.2311 IP: 210.86.135.48 วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:33:54 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ทุกข์สำหรับเห็น แต่ สุขสำหรับเป็น (แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dukkha_is_for_seeing_but_sukha_is_for_being_(the_essence_of_buddhism).pdf

จัดทำโดย
นายปวริศ จิระชัยวัฒน์ เลขที่ 40 วิชา LB214 Section 2531

นางสาวศิริรัตน์ คำโต เลขที่ 43 วิชา LB214 Section 2531

นางสาวอังคณา แก่นนาคำ เลขที่ 45 วิชา LB214 Section 2531

นางสาวกรรณิกา แผงดา เลขที่ 48 วิชา LB214 Section 2531

นายกิติพงษ์ รัตนกิตติกุล เลขที่ 49 วิชา LB214 Section 2531


โดย: อังคณา แก่นนาคำ sect.2531 IP: 210.86.135.41 วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:38:26 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก

เรื่อง ความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานประถมการศึกษาจังหวัดชุมพร
ชื่อผู้วิจัย ธวัช ตัสโต
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย


1.ธวัลหทัย อ่อนนิ่ม 1520316140 Sec.2311
2.สิริกุล สฤษดิ์นิรันดร์ 1520316132 Sec.2311
3.อัณศยา ลิ้มอารยชน Sec.2311
4.ศิวกร อมรสถิตกุล Sec.2311
5.ณภาภัทร Sec.2311
6.ชลดา Sec.2311
7.ศิรินทร Sec.2311
8.ธีรวัตน์ จันทร์ปารเมศ 1520901438 Sec.2311
9.ศิรกาญจน์ ศานติวงศ์สกุล 1520318187 Sec.2311


โดย: ศิรกาญจน์ IP: 183.89.179.121 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:45:57 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คนไทยหลงทางหรือไร
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/are_thai_people_lost.pdf
จัดทำโดย
1. สุพจน์ เหมือนสนทอง 1500309636 sec 2112 No.3
2. ธนกฤต ตั้งโรนจขจร 1520212273 sec 2112 No.57
3. วุฒิวงศ์ พัทยรัตน์เสถียร 1520321249 sec 2112 No.96


โดย: สุพจน์ IP: 124.122.202.5 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:37:27 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/revive_sukhapava_in_time_of_social_crisis.pdf

จัดทำโดย

นายภาณุภาคย์ คชพงษ์ 1500804008 sec 2311 No.17


โดย: ภาณุภาคย์ IP: 125.25.41.81 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:02:34 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก

เรื่อง ความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานประถมการศึกษาจังหวัดชุมพร
ชื่อผู้วิจัย ธวัช ตัสโต
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย


1.ธวัลหทัย อ่อนนิ่ม 1520316140 Sec.2311
2.สิริกุล สฤษดิ์นิรันดร์ 1520316132 Sec.2311
3.อัณศยา ลิ้มอารยชน 1520315704 Sec.2311
4.ศิวกร อมรสถิตกุล 1520315779 Sec.2311
5.ณภาภัทร สงษ์พานิชย์ 1520308329Sec.2311
6.ชลดา เลิศวิลัย 1520308345 Sec.2311
7.สิรินทร โอวาทจรูญจิตต์1520308204Sec.2311
8.ธีรวัตน์ จันทร์ปารเมศ 1520901438 Sec.2311
9.ศิรกาญจน์ ศานติวงศ์สกุล 1520318187 Sec.2311โดย: ศิรกาญจน์ มาเพิ่มรายละเอียดค่ะ IP: 110.169.1.189 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:36:01 น.  

 
เลือกทำ
เรื่อง เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์และคณะ
เมนู หนังสือคุณธรรม

จัดทำโดย
น.ส. หทัยรัตน์ ศรีมานุสรน์ ID:1490319504
น.ส.นลินี บุญมา ID:1510500547

ปล. แก้ไขเรื่องรายงานจากข้างบนที่โพสซ้ำเรือง จารีตในคัมภีร์ขงจื๊อในฐานะสิ่งปลดปล่อยมนุษย์สู่


ปล. ขอแก้ไขรายชื่สมาชิกกลุ่มเพิ่มสมาชิก หลังจากที่เคยโพสเมือวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 12:19:20 น.
น.ส ญาณวรรธน์ เจริญอธิพัฒน์ ID:1520328590
น.ส สุกานดา เชียงไฝ ID:1510103318

โดย: นั่งหน้าสุดตลอด IP: 182.52.109.184 วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:04:44 น.  

 
ปล. ขอแก้ไขรายชื่อสมาชิกเพิ่มสมาชิกกลุ่มโครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้วิจัย นางสมศรี จินะวงษ์
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปีพ.ศ. 2544
โพสเมื่อ 26 มิถุนายน 2553 12:44:38 น.
3. นางสาววัลลี มากผล ID:4520200058
4. นางสาววีรวรรณ เชยพิมพ์ ID:4520200199
5. นางสาววรรณภา พิมพาเรือ ID:4520201064
6. นางสาววิจิตรา เพ็งแจ่ม ID:4520200355
7. นายภาณพล แก้ววิมล


โดย: นางสาววิจิตรา เพ็งแจ่ม IP: 125.25.135.110 วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:40:42 น.  

 
**เพิ่มสมาชิกกลุ่ม 4 คน ค่ะ

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การหาตัวชี้วัดชุมชนปลอดอบายมุขอย่างยั่งยืน
ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร. ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวอังคณา ประพันธ์ ID:1510501065 Section : 2231 LB: 215
2. นางสาว รัตนา ประจักษ์พุฒิกุล ID:1510502873 Section : 2231 LB: 215
3. นางสาว พิริยา หวังสถิตสถาพร ID:1510513284 Section : 2231 LB: 215
4. นางสาว จุฑามาศ เลิศจิรชัย ID:1520319243 Section : 2231 LB: 215
5. นางสาว จุฑารัตน์ เลิศจิรชัย ID: 1520319268 Section: 2231 LB: 215
6. นาย กิจพงศ์ชัย วงศ์เดชสกุล ID: 1490200399
7. นาย ชัยยุทธ สิงห์อุไร ID: 1510308719
8. นาย ศตวรรษ ตุลวรรธนะ ID: 1520324391
9. นางสาว จิราพร พิกุลทองID: 1520324409

โดย: รัตนา ประจักษ์พุฒิกุล IP: 124.122.58.21 วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:04:38 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก

เรื่อง พรที่สัฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/th/book_result
หมวด อักษร พ
จัดทำโดย
1.น.ส.ชาคริยา รุ่งพิทยานนท์ 1510302118 วิชาLB214 Section 2531เลขที่ 51
2.น.ส.สุภาภรณ์ อรุณเวสสะเศรษฐ 151030227 วิชาLB214 Section 2531เลขที่ 52
3.น.ส.อรพรรณ อ้วนแพง452020056 วิขาLB214Section 2531เลขที่ 166
4.น.ส.ดวงมณี โมราบุตร4520200694 วิชาLB214Section 2531 เลชที่ 167
5.นายพลเวศม์ ชาญพินิจนันท์4520200751 วิขาLB214Section 2531เลขที่ 168
6.นางสางพนิดา หิรัญพฤกษ์4520201304 วิขาLB214Section 2531เลขที่ 171
7.นายศุภชัย สัญญากิจ4520201528 วิขาLB214Section 2531เลขที่ 172
โดย: นางสาวดวงมณี โมราบุตร IP: 183.89.200.181 วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:37:38 น.  

 
แก้ไขเพิ่มเติม จากวันที่ โดย: LB 214 section 2141 กัญญารัตน์ หวังทอง IP: 183.89.165.10 8 กรกฎาคม 2553 1:53:51 น. โดยจะขอแจ้งเปลี่ยนเรื่องทำรายงาน และเพิ่มรายชื่อสมาชิกค่ะ จากเดิมคือ
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา เรืองแป้น
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
**ขอเปลี่ยนเป็น
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ธรรมกับการศึกษาของไทย
ของ พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dhamma_and_thai_education.pdf หมวดอักษร ธ
จัดทำโดย
1. กัญญารัตน์ หวังทอง 1520301381 no.166
2. อภิสิทธิ์ อณุสรณ์รุ่งสกุล 1520301407 no.167
3. ภากร วัฒกวณิช 1520309103 no.168
**และเพิ่มรายชื่อเพื่อนค่ะ**
4. พิชย์ สุสุนทร 1520213578 no.163
section 2141โดย: กัญญารัตน์ หวังทอง section 2141 IP: 183.89.149.105 วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:38:56 น.  

 
แก้ไขเพิ่มเติม จากวันที่ โดย: LB 214 section 2141 กัญญารัตน์ หวังทอง IP: 183.89.165.10 8 กรกฎาคม 2553 1:53:51 น. โดยจะขอแจ้งเปลี่ยนเรื่องทำรายงาน และเพิ่มรายชื่อสมาชิกค่ะ จากเดิมคือ
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก
ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา เรืองแป้น
จากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
**ขอเปลี่ยนเป็น
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ธรรมกับการศึกษาของไทย
ของ พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dhamma_and_thai_education.pdf หมวดอักษร ธ
จัดทำโดย
1. กัญญารัตน์ หวังทอง 1520301381 no.166
2. อภิสิทธิ์ อณุสรณ์รุ่งสกุล 1520301407 no.167
3. ภากร วัฒกวณิช 1520309103 no.168
**และเพิ่มรายชื่อเพื่อนค่ะ**
4. พิชย์ สุสุนทร 1520213578 no.163
section 2141โดย: กัญญารัตน์ หวังทอง section 2141 IP: 183.89.149.105 วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:39:31 น.  

 
ชื่อผู้วิจัย:สนิท สายธนู, บัญชา สุริยะสุขประเสริฐ, สุภาพร มณีศรี, สุข ยิปรัมย์
แหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
จัดทำโดย :
1. น.ส. วนิดา ชูระบำ ID. 4520200298
2. น.ส. ลีลาวดี เหงียบกุล ID. 4520200306
3. น.ส. ภาวินา ชื่นวิเศษ ID. 4520200314
4. นาย มณฑล วัฒนเวช ID. 4520200398
5. นาย พัสกร สินสุวรรณ ID. 4520200314
6. น.ส.บุศรินทร์ ชูแหวน ID. 4520200504
7. น.ส. พรทิพย์ สิทธิกูล ID. 4520200512
8. น.ส.ณัฐกานต์ อิฏฐะวิบูลย์ ID. 4520200876
9. นาย วีระศักดิ์ แตงมีแสง ID. 4520201049
.....LB.214 Sect.2534.......


โดย: โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมศึกษาแก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโรงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต2 IP: 210.86.135.41 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:28:10 น.  

 
โดย: โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมศึกษาแก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโรงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต2
------------------------------------------------------------
ชื่อผู้วิจัย:สนิท สายธนู, บัญชา สุริยะสุขประเสริฐ, สุภาพร มณีศรี, สุข ยิปรัมย์
แหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
จัดทำโดย :
1. น.ส. วนิดา ชูระบำ ID. 4520200298
2. น.ส. ลีลาวดี เหงียบกุล ID. 4520200306
3. น.ส. ภาวินา ชื่นวิเศษ ID. 4520200314
4. นาย มณฑล วัฒนเวช ID. 4520200398
5. นาย พัสกร สินสุวรรณ ID. 4520200314
6. น.ส.บุศรินทร์ ชูแหวน ID. 4520200504
7. น.ส. พรทิพย์ สิทธิกูล ID. 4520200512
8. น.ส.ณัฐกานต์ อิฏฐะวิบูลย์ ID. 4520200876
9. นาย วีระศักดิ์ แตงมีแสง ID. 4520201049
.....LB.214 Sect.2534.......


โดย: สมาชิก IP: 210.86.135.41 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:30:44 น.  

 
#################################

แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็ปนะคะ พอดีพิมพ์ชื่อเว็ปผิด จากที่โพสต์ไว้วันที่ IP: 110.164.137.233 7 กรกฎาคม 2553 18:53:03 น.
v
จาก : //www.fungdham.com/book/payutto.html
v
เป็น : //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/believe_karma_know_karma_solve_karma.pdfเลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง : เชื่อกรรม รูกรรม แก้กรรม พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )
จากแหล่งข้อมูล : //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/believe_karma_know_karma_solve_karma.pdf
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.น.ส.ธิราพร จิตรเจริญ ID-1500800055 Section 2531
2.น.ส.เจษฐ์สุดา พันธ์ยาง ID-1520200880 Section 2531
3.น.ส. วิภาพร ลิ้มเจริญ ID-1520206051 Section 2531

#################################


โดย: LB 214 >> ขอโทษด้วยนะคะที่โพสต์หลายครั้ง << IP: 210.86.135.51 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:25:10 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
(ชื่องานวิจัย และ ชื่อผู้แต่ง)
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th/web/moral/upload/8/FileUpload/186_1498.pdf

เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.น.ส.อุษา ดารณีพันธ์ 1530204617 วิชา LB214 Section 2311
2.น.ส.พรรณราย มะลูลีม 1530204625 วิชา LB214 Section 2311
3.น.ส.กนกภรณ์ คำทอง 1530203734 วิชา LB214 Section 2311
4.น.ส.ชมภูนุช เทพศาสตร 1530206414 วิชา LB214 Section 2311
5.น.ส.ปรามี สุขอนันต์ 1530214160 วิชา LB214 Section 2311
6.นาย อภินันท์ บำรุงสำราญ 1530214913 วิชา LB214 Section 2311
7.น.ส.ชัญวรัตน์ ฮุนตระกูล 1510330168 วิชา LB214 Section 2311

โดย: น.ส.กนกภรณ์ คำทอง IP: 115.87.34.8 3 กรกฎาคม 2553 21:50:21 น.

ปล.เพิ่มรายชื่อ 1 คน


โดย: ตลาดนัด IP: 210.86.135.41 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:38:51 น.  

 
ขอแจ้งแก้ไขที่โพสเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 20:19:34
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ของ น.ส.สุสารี วิวัฒน์ศุภร
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาว นงรัตน์ สุทธาพร 1510204397 วิชา LB215 Section 2231
2. นางสาว ฉายสิริ ปัญญาศรี 1510205543 วิชา LB215 Section 2231
3. นางสาว พิมพิกา พงษ์พานิช 1510206111 วิชา LB215 Section 2231
4. นาย มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ 1510207911 วิชา LB215 Section 2231
5. นางสาว วรางครา ชูเชิดรัตนา 1510208554 วิชา LB215 Section 2231
6. นาย ปฐวี ชัยอักษรเวช 1510209016 วิชา LB215 Section 2231
7. นางสาว เกศินี อภิบาลศรี 1510208976 วิชา LB215 Section 2231
8. นาย ธนพล รุ้นสง่า 1510211152 วิชา LB215 Section 2231
9. นางสาว ชาคริยา รุ่งพิทยานนท์ 1510302118 วิชา LB215 Section 2231
10. นางสาว สุภาภรณ์ อรุ่ณเวสสะเศรษฏ 1510302274 วิชา LB215 Section 2231

ปล. เพิ่มรายชื่อ 2 คน


โดย: แจ้งเพิ่มสมาชิก IP: 125.24.164.236 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:48:24 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก

เรื่อง ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/buddhist_approach_to_arts_and_literature.pdfหมวด อักษร ศ
จัดทำโดย
1.นายวัชระ จีนะวัฒน์ 1480900172 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 3
2.นายอัศวพล ตุลานนท์ 1520300060 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 64
3.นายวชิรวิทย์ ลิ้มคำดวง 1520306056 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 74
4.น.ส.นิริน ศิริเจริญธรรม 1520310788 วิชาLB214 Sction 2311 เลขที่ 85
5.นายกิตติคุณ อ้นแดง 1520310952 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 86
6.น.ส.จันทร์เพ็ญ อภิชาดำรงพล 1520311646 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 88
7.น.ส.วนิดา มหาปราบ 1520311794 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 89
8.บุณยพิต จรูญธรรม 1520312131 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 93
9.นายชนวีร์ ณ นคร 1520315241 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 106
10.นายโชตินันท์ ณ นคร 1520314145 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 109


โดย: นายอัศวพล ตุลานนท์ IP: 210.86.135.75 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:38:21 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ข้อคิดเพื่อการศึกษา
ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/a_thought_for_education.pdf เมนู ธรรมนิพนธ์
จัดทำโดย
1.น.ส.กรกนก กุศลสวัสดิ์ 1510320672 วิชาLB214s.2311
2.นายนิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ 1500803307 วิชาLB214 s.2311
3.นายพลศักดิ์ บ้านเมือง 1500800691 วิชาLB214s.2311
4.น.ส.วิมลรัตน์ โอประภากร 1510204405วิชาLB214s.2311
5.นายกฤษ เทียนใหม่ 1510328931 วิชาLB214s.2311
6.นายวรวุฒิ แสงสระศรี 1510328824 วิชาLB214s.2311
7.นายอดิรุจ สิริวัฒน์ธนะกุล 1510330663 วิชาLB214s.2311
8.นายกฤษดา เด่นรัศมีเทพ 1500330806 วิชาLB214s.2311


โดย: *เปลี่ยนเป็นเรื่อง ข้อคิดเพื่อการศึกษา IP: 210.86.135.48 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:45:33 น.  

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
อาจารย์ค่ะ กลุ่มหนูขอเปลี่ยนเรื่องรายงานค่ะ เรื่องที่หนูเลือกไว้ตอนแรกมีเนื้อหา 2 หน้า กลุ่มหนูจึงขอเปลี่ยนเรื่องค่ะ
*จากเดิม
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องงานวิจัย การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จ.นนทบุรี
ชื่อผู้วิจัย นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย

1.นายสุรินทร์ มายเจริญกุล ID: 1520205996 LB214 Section 2141
2.น.ส.ธนิตา ศรีสมบูรณ์ ID: 1520206473 LB214 Section 2141
3.น.ส.จิตราวดี นิลกาญจนกุล ID: 1520208396 LB214 Section 2141
4.น.ส.เยาวลักษณ์ นิลน้อย ID:1520209345 LB214 Section 2141
5.น.ส.พัทธ์ธีรา อาวรณ์ ID:1520209584 LB214
Section 2141
6.น.ส.ธนัญญา อัครอุดม ID:1520209873 LB214 Section 2141
7.นายธานินทร์ ซื่อสัตย์วุฒิกุล ID:1520209972 LB214 Section 2141
8.นายพรพจน์ รัตน์ถานูน ID:1520210004 LB214 Section 2141
***โดย: นางสาวเยาวลักษณ์ นิลน้อย IP: 210.86.135.76 7 กรกฎาคม 2553 10:34:30 น.

*ขอเปลี่ยนเป็น
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องงานวิจัย รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาชีวิตของ
ชื่อผู้วิจัย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net


ขอบคุนค่ะ^^


โดย: น ส ธนัญญา อัครอุดม IP: 192.168.4.75, 124.122.200.164 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:46:56 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง แบบแผนการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรกของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี
ชื่อผู้วิจัย สุพิศ สุวรรณประทีปและคณะ
ประเภทงานวิจัย งาน วิจัย
จาก แหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th

จัดทำโดย
1.วิสุลักษณ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ LB215 Section 2231
2.นายประณพ กุลสันเทียะ LB215 Section 2231
3.นายปริญญา ก้อนกนกอนันต์ LB215 Section 2231


โดย: นายประณพ กุลสันเทียะ IP: 125.27.221.93 วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:53:45 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้วิจัย นางขวัญฟ้า รังสิยานนท์
ประเภทงาน วิจัย
จาก แหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th

จัดทำโดย
1.กมลรัฐ ตั้งศิริจิตร เลขที่ 71 ID 1520205269 Section 2141
2.วุฒินันท์ อุตสาหะ เลขที่ 96 ID 1520206481 Section 2141
3.ศุภณัฐ ศรีรัตน์ เลขที่ 31 ID 1520202308 Section 2141
4.อิสระ ยอดถึง เลขที่ 30 ID 1520202290 Section 2141
5.กฤษฎิ์ศรัณย์ จินตเสรีวงศ์ เลขที่ 171 ID 1520700806 Section 2141


โดย: Neon IP: 58.8.96.133 วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:39:08 น.  

 
ขอแจ้งแก้ไขที่โพสเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 16:38:21 น.


เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก

เรื่อง ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/buddhist_approach_to_arts_and_literature.pdfหมวด อักษร ศ
จัดทำโดย
1.นายวัชระ จีนะวัฒน์ 1480900172 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 3
2.นายอัศวพล ตุลานนท์ 1520300060 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 64
3.นายวชิรวิทย์ ลิ้มคำดวง 1520306056 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 74
4.น.ส.นิริน ศิริเจริญธรรม 1520310788 วิชาLB214 Sction 2311 เลขที่ 85
5.นายกิตติคุณ อ้นแดง 1520310952 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 86
6.น.ส.จันทร์เพ็ญ อภิชาดำรงพล 1520311646 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 88
7.น.ส.วนิดา มหาปราบ 1520311794 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 89
8.บุณยพิต จรูญธรรม 1520312131 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 93
9.นายชนวีร์ ณ นคร 1520315241 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 106
10.นายโชตินันท์ ณ นคร 1520314145 วิชาLB214 Section 2311 เลขที่ 109
11.นายภาสวร คงธนจรูญเวช 1520309020 วิชาLB214 Section 2314 เลขที่ 82

ปล. เพิ่มรายชื่อคนที่ 11 ตามที่อาจารย์อนุญาติ ในคาบเรียนตอนเช้าของวันนี้


โดย: อัศวพล ตุลานนท์ IP: 125.25.108.249 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:15:30 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง สัจจะอธิษฐาน: ปณิธานทำความดีร่วมกัน
ของ ศ.ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย
ประเภท งานวิจัย
จากแหล่งข้อมูล//www.moralcenter.or.th
จัดทำโดย
1.นาย วิษณุ จันทร์หอม 1490306998 วิชา LB214 Section2311 เลขที่ 5
2.นาย สุธี เสรีสงแสง 1500327356 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 11
3.นาย อานนท์ เมตต์การุณจิต 1500903446 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 18
4.นาย อานัฐพล ธนากิจภูวานนท์ 1510902982 วิชา LB214 Section 2311 เลขที่ 63


โดย: สัจจะอธิษฐาน: ปณิธานทำความดีร่วมกัน IP: 124.122.202.77 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:53:37 น.  

 
ได้ลงไปแล้ววันที่ 14 กรกฎาคม 2553 21:36:01 น.

มาเปลี่ยนรายละเอียดคะ

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก

เรื่อง ความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานประถมการศึกษาจังหวัดชุมพร
ชื่อผู้วิจัย ธวัช ตัสโต
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย


1.ธวัลหทัย อ่อนนิ่ม 1520316140 Sec.2311
2.สิริกุล สฤษดิ์นิรันดร์ 1520316132 Sec.2311
3.อัณศยา ลิ้มอารยชน 1520315704 Sec.2311
4.ศิวกร อมรสถิตกุล 1520315779 Sec.2311
5.ณภาภัทร สงษ์พานิชย์ 1520308329Sec.2311
6.สิรินทร โอวาทจรูญจิตต์1520308204Sec.2311
7.ธีรวัตน์ จันทร์ปารเมศ 1520901438 Sec.2311
8.ศิรกาญจน์ ศานติวงศ์สกุล 1520318187 Sec.2311
โดย: ศิรกาญจน์ IP: 183.89.166.137 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:23:57 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ชื่อผู้วิจัย คณะผู้วิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี)
ประเภทงาน วิจัย
จาก แหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th

จัดทำโดย
1. วิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ 1520324581 วิชา LB215 เลขที่ 121
2. ปิยชนก ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา 1520326008 วิชา LB215 เลขที่ 127
3. คุณาธิป พรพุทธศรี 1520321363 วิชา LB215 เลขที่ 97
4. ศิรลักษณ์ ผ่องโชค 1520327816 วิชา LB215 เลขที่ 135
5.ชัชชนก กิ่งพงษ์ไทย 1520326826 วิชา LB215 เลขที่ 121
6.ฐานิตย์ บุญมาเลิศ 1520326990 วิชา LB215 เลขที่ 132
7.ลัดดา พุ่มมี 1520328509 วิชา LB215 เลขที่ 137
โดย: แจ้ง รายงานวิจัย IP: 125.25.15.227 วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:52:55 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้วิจัย นางสมศรี จินะวงษ์
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปีพ.ศ. 2544
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐาน ข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นางสาวอาทิตยาภรณ์ ขันธวิธิ ID:4510200654.วิชา LB215 Section2112
2. นางสาว จุฑารัตน์ ชัยพัฒน์ วิชาlb215..ID:4520200447 Section2112

อาจารย์ค่ะหนูมีปัญหาตรงรายงานค่ะอาจารย์ หนูsaveไฟล์เรื่องการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วไม่สามารถปริ๊นได้ค่ะ หนูไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
ใช้คำสั่งปริ๊นไม่ได้ค่ะ อาจารย์ช่ายดูให้หนูหน่อยนะค่ะ
หนูไม่แน่ใจว่าไฟล์ที่saveมาเค้าล๊อคไฟล์ไว้หรือเปล่าค่ะ
หนูถึงปริ๊นไม่ได้ หนูเลือกไฟล์เรื่องนี้แล้วหนูกลัวจะเปลี่ยนเรื่องอื่นแล้วจะซ้ำกับเพื่อนกลุ่มอื่นค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์


โดย: จุฑารัตน์ lb215 IP: 10.0.3.219, 124.121.34.243 วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:12:58:35 น.  

 

^
^
ll
ตอบ คำถามข้างบน ครับ

ถ้ามันพริ้นท์ไม่ได้ ก็ลืมหัวข้อเก่าและลิงค์เก่าไปเลย
ลองเข้าไปเลือกหัวข้อจาก Link ด้านล่างนี้

//www.watnyanaves.net/th/book_list

เลือกมาซักเล่ม อ่านแล้วนำมาย่อยสิ่งดีๆ ให้เพื่อนๆ ฟังนะครับ แล้วทุกอย่างจะคลี่คลายได้เอง


โดย: คะนองธรรม วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:16:39:01 น.  

 
แก้ไขเพิ่มเติม จากวันที่ โดย: กัญญารัตน์ หวังทอง section 2141 IP: 183.89.149.105 15 กรกฎาคม 2553 21:39:31 น. **ขอเปลี่ยนเรื่องทำรายงานค่ะเพราะเรื่องเดิมเนื้อหาไม่ถึง 80 หน้า จากเดิมเรื่อง ธรรมกับการศึกษาของไทย ของ พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็น
***เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง คติธรรมแห่งชีวิต
ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล//www.watnyanaves.net/th/book_list/ค
จัดทำโดย
1. พิชย์ สุสุนทร 1520213578 no.163
2. กัญญารัตน์ หวังทอง 1520301381 no.166
3. อภิสิทธิ์ อณุสรณ์รุ่งสกุล 1520301407 no.167
4. ภากร วัฒกวณิช 1520309103 no.168

section 2141


โดย: กัญญารัตน์ section 2141 IP: 180.183.239.24 วันที่: 11 สิงหาคม 2553 เวลา:0:11:20 น.  

 
*******ขอ เพิ่มรายชื่อจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 1:21:12 น.
เลือกทำ
ชื่อเรื่องงานวิจัย การสร้างแบบสอบวัดจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย นายสามารถ กลางบุญเรือง
ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. 2547
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
เกียรติกุล เตชะมาลี 1520206523 section 2161
เมษ กาญจนเคหาสน์ 1520207828 section 2161
อาณัติ องค์ปัญญาชน 1520207992 section 2161
ภคพล นุกูลเอื้ออำรุง 1520208917 section 2161
ชนาธิป พิพัฒน์เจริญชัย 1520207737 section 2161
พันธ์เลิศ โรจนพิพัฒน์กุล 1520206879 section 2161


โดย: XD IP: 125.25.115.11 วันที่: 18 สิงหาคม 2553 เวลา:22:28:29 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง เป็นสุขทุกเวลา
ชื่อผู้วิจัย พระเทพเวธี
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_list
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
1. นาย เสกศักดิ์ บวรธรรมกิจ 1500201635 Lb214 Sec.2531 เลขที่ 5
2. นาย สุนาถ สุวรรณพาณิช 1500204894 Lb214 Sec.2531 เลขที่6


โดย: นายเสกศักดิ์ Sec2531 IP: 58.9.40.51 วันที่: 19 สิงหาคม 2553 เวลา:13:48:49 น.  

 
ชื่อหลักสูตร : การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้แต่ง : นางขวัญฟ้า รังสิยานนท์
ประเภทวิจัย : ดุษฎีนิพนธ์
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. : 2543
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัยจัดทำโดย
1. น.ส. วีรานันท์ แต้ภิรมย์รัตน์ 1510308859 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 69
2. นาย ยศภูมิ ดำรงค์เดชากูล 1510324104 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 71
3. นาย ดนุพล รุ่งเรืองมา 1520902154 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 151
4. นาย วรัชญ์ ส่องไพโรจน์ 1520901222 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 137
5. นาย ธิติกร ตรีภิทักษ์ 1520900760 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 128
6. นาย ภีศเดช นันทโพธิ์เดช 1520901990 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 148
7. นาย กษิดิศ รัตนะสุขจิตต์ 1520901784 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 144
8. นาย ณภฤศทร ธนปทเรง 1520900927 วิชา LB 214 Section 2531 เลขที่ 129

โดย: น.ส. วีรานันท์ แต้ภิรมย์รัตน์โดย: หนูขอแก้อีกครั้งนะค่ะอาจารย์ ขอโทษจริงๆค่ะอาจารย์ IP: 125.25.43.10 วันที่: 19 สิงหาคม 2553 เวลา:23:04:33 น.  

 
*******จากเดิม********
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ทุกข์สำหรับเห็น แต่ สุขสำหรับเป็น (แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dukkha_is_for_seeing_but_sukha_is_for_being_(the_essence_of_buddhism).pdf

จัดทำโดย
นายปวริศ จิระชัยวัฒน์ เลขที่ 40 วิชา LB214 Section 2531

นางสาวศิริรัตน์ คำโต เลขที่ 43 วิชา LB214 Section 2531

นางสาวอังคณา แก่นนาคำ เลขที่ 45 วิชา LB214 Section 2531

นางสาวกรรณิกา แผงดา เลขที่ 48 วิชา LB214 Section 2531

นายกิติพงษ์ รัตนกิตติกุล เลขที่ 49 วิชา LB214 Section 2531

โดย: อังคณา แก่นนาคำ sect.2531 IP: 210.86.135.41 13 กรกฎาคม 2553 16:38:26 น.


*****ขอเปลี่ยนเป็น******

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ธรรมนิพนธ์ เรื่อง โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่
ผู้แต่ง พระพรหมคุณาภรณ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/new_millennium_needs_new_thinking.pdf

จัดทำโดย
นายปวริศ จิระชัยวัฒน์ 1510204637 วิชา LB214 เลขที่ 40 Section 2531

นางสาวศิริรัตน์ คำโต1510206137 วิชา LB214 เลขที่ 43 Section 2531

นางสาวอังคณา แก่นนาคำ 1510208604วิชา LB214 เลขที่ 45 Section 2531

นางสาวกรรณิกา แผงดา 1510209479 วิชา LB214 เลขที่ 48 Section 2531

นายกิติพงษ์ รัตนกิตติกุล 1510209495 วิชา LB214 เลขที่ 49 Section 2531

นายเกียรติกมลชัย ชัยเชาวรัตน์ วิชา LB214 เลขที่ 111 Section 2531

นางสาวสุภาวดี กังวาลทรัพย์ 1520212257 วิชา LB214 เลขที่ 109 Section 2531


*******ขอบคุณคะ*******


โดย: แก้ไขรายชื่อ และ เปลี่ยนหัวข้อคะ IP: 210.86.135.81 วันที่: 21 สิงหาคม 2553 เวลา:14:13:31 น.  

 

#########เปลี่ยนเรื่องทำรายงาน##########
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง พรที่สัฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/th/book_result
หมวด อักษร พ
จัดทำโดย
1.น.ส.ชาคริยา รุ่งพิทยานนท์ 1510302118 วิชาLB214 Section 2531เลขที่ 51
2.น.ส.สุภาภรณ์ อรุณเวสสะเศรษฐ 151030227 วิชาLB214 Section 2531เลขที่ 52
3.น.ส.อรพรรณ อ้วนแพง452020056 วิขาLB214Section 2531เลขที่ 166
4.น.ส.ดวงมณี โมราบุตร4520200694 วิชาLB214Section 2531 เลชที่ 167
5.นายพลเวศม์ ชาญพินิจนันท์4520200751 วิขาLB214Section 2531เลขที่ 168
6.นางสางพนิดา หิรัญพฤกษ์4520201304 วิขาLB214Section 2531เลขที่ 171
7.นายศุภชัย สัญญากิจ4520201528 วิขาLB214Section 2531เลขที่ 172
#######เปลี่ยนเป็นเรื่องมองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/th/book_result
หมวด อักษร ม
โดย: โดย: แก้ไขชื่อเรื่องรายงาน IP: 183.89.174.34 วันที่: 23 สิงหาคม 2553 เวลา:20:25:19 น.  

 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร5ปี)
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
สหรัฐ หลักบ้าน 1520324920 เลขที่ 123 section 2112
ภิญญาพัชญ์ บุญสม 1520326040 เลขที่ 128 section 2112
ธนนิกานต์ อ่วมอิ่ม 1520326255 เลขที่ 129 section 2112
อติรุจ เจนพิทักษ์คุณ 1520327750 เลขที่ 133 section 2112
ศรัณยา เจริญวิทยานันท์ 1520327790 เลขที่ 134 section 2112
สุวรุณ เพชรสว่าง 1520328251 เลขที่ 136 section 2112


โดย: สหรัฐ IP: 124.121.5.10 วันที่: 26 สิงหาคม 2553 เวลา:18:09:40 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
ผู้แต่ง น.ส.วัลลภา จันทร์เพ็ญ
โดยจากแหล่งข้อมูล //www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
นางสาวอภิญญา มั่นความดี 1510200742 section 2531
นางสาวกรชนก นุ่มน้อย 1510206715 section 2531
นายณัฐวุฒิ โดรณ 1510212101 section 2531
นางสาวอนงค์ เลาพัฒนานนท์ 1510212358 section2531
นางสาวนิโลบล คงทอง 1510212481 section 2531
นางสาววราภรณ์ วิสุทธิภูษี 1510212648 section 2531
นายขุนทอง สุภาเศษ 1510802539 section 2531
นายอธิษฐ์ กัณหเนตร 1510803149 section 2531
นายณัฐภูมิ เกตุแก้ว 1510213042 section 2531


โดย: ****เพิ่มชื่อเพื่อนนะคะ *** IP: 210.86.135.51 วันที่: 27 สิงหาคม 2553 เวลา:13:14:29 น.  

 
อาจารย์ค่ะหนูของข้อมูลของ
นายภาณพล แก้ววิมล
หน่อยนะค่ะ ID:เลขที่ section หนูไม่รู้จักเค้าและเค้าก็ไม่มาลงข้อมูลของเค้าให้สักที ทำให้หนูรู้สึกแย่ค่ะ ที่ต้องรอเค้าแค่คนเดียว เพราะแค่นี้หนูก็ทำรายงานคนเดียวอยู่แล้ว
จะเข้าเล่มก็เข้าไม่ได้สักทีค่ะ รอข้อมูลเค้าแค่คนเดียว
ขอบคุณค่ะอาจารย์


โดย: จุฑารัตน์ lb215 IP: 10.0.3.219, 124.122.4.246 วันที่: 27 สิงหาคม 2553 เวลา:19:55:08 น.  

 
อาจารย์ค่ะหนูของข้อมูลของ
นายภาณพล แก้ววิมล
หน่อยนะค่ะ ID:เลขที่ section หนูไม่รู้จักเค้าและเค้าก็ไม่มาลงข้อมูลของเค้าให้สักที ทำให้หนูรู้สึกแย่ค่ะ ที่ต้องรอเค้าแค่คนเดียว เพราะแค่นี้หนูก็ทำรายงานคนเดียวอยู่แล้ว
จะเข้าเล่มก็เข้าไม่ได้สักทีค่ะ รอข้อมูลเค้าแค่คนเดียว
ขอบคุณค่ะอาจารย์


โดย: จุฑารัตน์ lb215 IP: 10.0.3.219, 119.42.68.207 วันที่: 27 สิงหาคม 2553 เวลา:19:57:06 น.  

 
อยากทราบชื่ออาจารย์ผู้สอน LB 215 section 2231

คือว่าจะใส่หน้าปกรายงานค่ะ แต่หนูไม่ทราบโดย: 2231 IP: 210.86.135.81 วันที่: 30 สิงหาคม 2553 เวลา:13:23:43 น.  

 
ขอเปลี่ยนเรื่องจากเรื่อง "ผลของวิธีสอนต่างวิธีต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนไทยมุสลิม" เป็น "เรื่องกรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่) " นะค่ะเลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องกรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)

ของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_detail/10
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส ชื่นจิต ลิ้มอาวัชการ1520200252 วิชา LB214 Section2141
2. นานกฤษดา สัตวัสตานนท์1520203058 วิชา LB214 Section2141
3. น.ส ชฏาภรณ์ หงษ์ทอง1520203199 วิชา LB214 Section2141
4. น.ส อัมพวรรณ์ คล้ายเกตุ1520203207วิชาLB214 Section2141
5. น.ส สรญา อ๋องย่อง1520204866วิชา LB214Section2141
6. น.ส สิริพร คำภา1520207463วิชา LB214 Section2141
7. น.ส มทนพร อยู่เย็น1520209071วิชา LB214 Section2141
8. น.ส ดลนภา รักยินดี1520211564วิชา LB214 Section2141
9. น.ส คชารัตน์ สอนศรีวิชา4520201437 LB214 Section2141


โดย: CiiCare IP: 124.122.197.211 วันที่: 31 สิงหาคม 2553 เวลา:22:11:33 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

จากแหล่งข้องมูล :

//www.moralcenter.or.th/web/moral/newweb/th/research/detail.php?action=view&SystemModuleKey=56&researchID=41

เมนูวิจัยจัดทำโดย

1. นายนนทัช ศักดิ์เจริญ ID 1510303421 LB214 Section2531

2. นายธนพัฒน์ อรุณสวัสดิ์ ID 1510311093 LB214
Section2531


โดย: thanapat IP: 58.8.30.165 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:10:46:12 น.  

 
แก้ไขอันเก่าไม่มีเนื้อหาบทคัดเต็ม ขอเปลี่ยนหัวข้อครับ

ลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
จากแหล่งข้องมูล :

//www.moralcenter.or.th/web/moral/newweb/th/research/detail.php?action=view&SystemModuleKey=56&researchID=812

เมนูวิจัยจัดทำโดย

1. นายนนทัช ศักดิ์เจริญ ID 1510303421 LB214 Section2531

2. นายธนพัฒน์ อรุณสวัสดิ์ ID 1510311093 LB214
Section2531


โดย: thanapat IP: 58.8.30.165 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:11:27:18 น.  

 
ขอเปลี่ยนเรื่องที่จะทำจาก รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม


เป็นเลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้ของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )
จาก แหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/th/book_list/ป

จัดทำโดย
1. วิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ 1520324581 วิชา LB215 เลขที่ 121
2. ปิยชนก ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา 1520326008 วิชา LB215 เลขที่ 127
3. คุณาธิป พรพุทธศรี 1520321363 วิชา LB215 เลขที่ 97
4. ศิรลักษณ์ ผ่องโชค 1520327816 วิชา LB215 เลขที่ 135
5.ชัชชนก กิ่งพงษ์ไทย 1520326826 วิชา LB215 เลขที่ 121
6.ฐานิตย์ บุญมาเลิศ 1520326990 วิชา LB215 เลขที่ 132
7.ลัดดา พุ่มมี 1520328509 วิชา LB215 เลขที่ 137

โดย: Kunathip IP: 125.25.80.239 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:11:55:07 น.  

 

ชื่อผู้วิจัย:พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
แหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/
จัดทำโดย :
1. น.ส. วนิดา ชูระบำ ID. 4520200298
2. น.ส. ลีลาวดี เหงียบกุล ID. 4520200306
3. น.ส. ภาวินา ชื่นวิเศษ ID. 4520200314
4. นาย มณฑล วัฒนเวช ID. 4520200398
5. นาย พัสกร สินสุวรรณ ID. 4520200314
6. น.ส.บุศรินทร์ ชูแหวน ID. 4520200504
7. น.ส. พรทิพย์ สิทธิกูล ID. 4520200512
8. น.ส.ณัฐกานต์ อิฏฐะวิบูลย์ ID. 4520200876
9. นาย วีระศักดิ์ แตงมีแสง ID. 4520201049
.....LB.214 Sect.2531.......


โดย: ขอเปลี่ยนเรื่องที่จะทำจาก โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมศึกษาแก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโรงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต2 เป็นเรื่อง จาริกบุญ จารึกธรรม IP: 210.86.135.41 วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:11:11:29 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์
ของ พระพรหมคุณากรณ์

จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_list
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
1. นางสาวติรณา เพชรไพบูลย์ ID:1510801614
2. นางสาววัชรภรณ์ สิงห์ทอง ID : 1510802638


โดย: วัชรภรณ์ IP: 27.130.63.150 วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:20:50:26 น.  

 
ู^
^
^
เพิ่มเติมด้านบนคะ

SECTION:2311


โดย: วัชรภรณ์ IP: 27.130.63.150 วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:21:00:00 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจจธรรม
จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๓
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_list/ก

จัดทำโดย
1. น.ส หทัยรัตน์ จรียวัตร์ 1500803315 วิชา LB214 Section2311

จะมาเพิ่มเติมชื่อสมาชิกในกลุ่มภายหลังค่ะ ขอเลือกหัวข้อเรื่องไว้ก่อนค่ะโดย: โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก IP: 125.25.71.53 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:2:13:57 น.  

 
ขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่องค่ะ จากเรื่องการสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจจธรรม เป็นเรื่องตื่นเถิดชาวไทย
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ตื่นเถิดชาวไทย
รวมเล่มมาจาก
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/th/book_list/ต
จัดทำโดย
1. น.ส หทัยรัตน์ จรียวัตร์ 1500803315 วิชา LB214 Section2311

จะมาเพิ่มเติมชื่อสมาชิกในกลุ่มภายหลังค่ะ ขอเลือกหัวข้อเรื่องไว้ก่อนค่ะ
โดย: ขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่องค่ะ IP: 125.25.71.53 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:2:51:46 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของ นายประเวศ อินทองปาน
จากแหล่งข้อมูล //philos-reli.hum.ku.ac.th/philresearch.htm
จัดทำโดย
1. น.ส. สิริมา จันทร์เสวก 1520100213
2. น.ส. พิมพ์มาดา เขื่อนพิมพ์ 1520100577
3. น.ส. ภัสรา อารีรัมย์ 1520102938
วิชา LB215 Section 2112


โดย: Ham's IP: 112.142.224.129 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:17:48:16 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง : กฐินสอง ที่สายใจธรรม
ผู้แต่ง : พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
จัดทำโดย
นส เกตุวดี บุนนาค ID-1520900240 Section 2531
นส ไพรินทร์ เจตศักดิ์รุ่งโรจน์ ID-1520901669
นาย สุภวัชร์ โทวาสน์ ID-1520900232
นาย ไชยพล นามวงษ์ ID-1520900018
นาย สัตยา จันทร์ขาว ID-1520901677
นาย สันติ วาฑิตศุภผล ID-1520900257
นาย บุญฤทธิ์ เนียมศรี ID-1520900208


โดย: ขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่องค่ะ IP: 210.86.135.72 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:12:27:35 น.  

 
^
^
^
^
^
^
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net


โดย: ขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่องค่ะ IP: 210.86.135.72 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:12:31:00 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่
ผู้แต่ง : พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net
จัดทำโดย
1.นาย ณัฐพล ตันตระกูล ID-1520901099 Section 2531
2.นาย พลพินิจ วงษ์สิงห์ ID-1520900562
3.นาย กฤษฎิ์ ด่านทรัพย์ศรี ID-1520900570
4.นาย ศิริวัฒน์ ศรีประทุม ID-1520901156
5.นส พรพรรณ พ่วงแพ ID-1520900588
6.นส สุทธินี สวัสดิ์กุลดิลก ID-1520900737
7.นส อภิญญา ชัยศักดิ์เลิศ ID-1520900729


โดย: ขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่องค่ะ IP: 210.86.135.72 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:12:31:36 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ หรือผลิตซีดีธรรมะ
ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/
จัดทำโดย
1.นางสาว เพ็ญโพยม ศุภชัย 1520304575
2.นาย โกเมศ นวพรมงคล 1520302868
3.นาย ปวิณวุฒิ เสถียรยานนท์ 1520301332
4.นาย พัชรพล บุญรักไทย 1520305762
5.นาย ธนภัทร ธนจินดา 1520305713


โดย: ขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่องครับ IP: 210.86.135.72 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:13:56:44 น.  

 
เลือกทำ
การพัฒนาจริยธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_detail/24
จัดทำโดย
1. นาย ธนพัต เบ็ญจรังษีพรชัย 1510200841 วิชา LB215 Section 2231
2. นาย ดนัย ตั้งยศขจร 1510200858 วิชา LB215 Section 2231
3. นาย อนุชิต ตั้งขจรเจริญ 1510201146 วิชา LB215 Section 2231
4. นาย ณัฐพล บูรณรัชดา 1510201245 วิชา LB215 Section 2231
5. นาย กฤษฏิ์เตชินท์ บีซัน 1510204801 วิชา LB215 Section 2231
6. นาย เฉลิมพล รัตนจันทร์ 1510204892 วิชา LB215 Section 2231


โดย: ขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่องครับ IP: 27.130.82.119 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:14:20:55 น.  

 
##################################################################
ขอเพิ่มรายชื่อสมาชิก 2คน และตัดออก 1 คน
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบโดยใช้กิจกรรมที่มีการประเมินผลตามสภาพจริงกับกิจกรรมที่มีการประเมินผลปรกติ
ของ นายรณชัย บุญลือ
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. นาย พงศกร ฤทัยสวัสดิ์ ID 1500330137 Section:2141
2. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ธรรมาธิวัฒน์ ID 1520202670 Section:2141
3. นาย อรรถพล อัจฉริยอรพินท์ ID 1520203702 Section:2141
4. นางสาว นัฐธิดา กุญชร ID 1520205178 Section:2141
5. นางสาว ฉัตรชนก อินทรสุข ID 1520205453 Section:2141
6. นางสาว ภรัณยู เทียนทอง ID 1520204540 Section:2141
7. นางสาว ตุสาภัค จันทร์จวง ID 1520213073 Section:2141
##################################################################


โดย: ขอเพิ่มสมาชิก และตัดออก วันอังคารที่ 7 ก.ย.2553 IP: 210.86.135.51 วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:9:16:22 น.  

 
****เปลี่ยนหัวชื่อเรื่องคะ****
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง สยามสามไตร
ของ พระพรหมคุณากรณ์

จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net/th/book_list
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

เบญจพร ศงสนันทน์ 1510803479 LB214 sec: 2311
ชลธิชา เหลืองอร่าม 1510802869 LB214 sec: 2311
กิตติธัช อัศวินศรทอง 1510802380 LB214 sec: 2311
กฤษณ์พงษ์ อักษรรัศมี 1510802786 LB214 sec: 2311
วิษณุ เพ็ชรกูล 1510802406 LB214 sec: 2311
กิตติพงศ์ เที่ยงธรรม 1510802943 LB214 sec: 2311
กฤติน แสงดี 1510804501 LB214 sec: 2311
อรรถวุฒิ แสงสุข 1510803289 LB214 sec: 2311
รัชยา เริ่มศิลป 1510800376 sec: 2311


โดย: น.ส ชลธิชา เหลืองอร่าม ID:1510802869 SEC: 2311 IP: 183.89.137.193 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:17:17:30 น.  

 
***เปลี่ยนหัวเรื่อง***

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง : ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล
ผู้แต่ง : ธรรมกถา ปาฐกถา
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net
เมนู ธรรมนิพนธ์
จัดทำโดย
นาย เทวา ป้อมน้อย 1510801762 LB214 Section 2311
นางสาว นันท์นภัส ถิระรวีพัฒน์ 1510802836 LB214 Section 2311
นางสาว มนัสวรรณ จงมนตรี 1510803065 LB214 Section 2311
นางสาว พัณณิกา อารีย์วิจิตรพร 1510803271 LB214 Section 2311
นางสาว กนกพรรณ อภิชัยอนันต์ 1510803537 LB214 Section 2311


โดย: ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องและลดสมาชิกค่ะ IP: 183.89.156.93 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:20:02:40 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ตื่นเถิดชาวไทย
รวมเล่มมาจาก
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net/th/book_list/ต
จัดทำโดย
1. น.ส หทัยรัตน์ จรียวัตร์ 1500803315
2.ณัฐพงศ์ ศรีเรือง 1510313396
3.จุฑา เกตุปราชญ์ 1510200346
4.อภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 1510802372
5.พงศ์พัฒน หาญวรวงศ์ชัย 1500800394

วิชา LB214 Section2311


โดย: เพิ่มรายชื่อสมาชิกในกลุม IP: 124.122.228.87 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:21:03:03 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก
ผู้แต่ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล
//www.watnyanaves.net
จัดทำโดย
1.นางสาว เพ็ญโพยม ศุภชัย 1520304575
2.นาย โกเมศ นวพรมงคล 1520302868
3.นาย ปวิณวุฒิ เสถียรยานนท์ 1520301332
4.นาย พัชรพล บุญรักไท 1520305762
5.นาย ธนภัทร ธนจินดา 1520305713


LB215 Sectoin 2231


โดย: ขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง IP: 119.42.64.58 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:0:18:04 น.  

 
***ขอเปลี่ยนเรื่องค่ะ***

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net
จัดทำโดย
นส เกตุวดี บุนนาค ID-1520900240 Section 2531
นส ไพรินทร์ เจตศักดิ์รุ่งโรจน์ ID-1520901669
นาย สุภวัชร์ โทวาสน์ ID-1520900232
นาย ไชยพล นามวงษ์ ID-1520900018
นาย สัตยา จันทร์ขาว ID-1520901677
นาย สันติ วาฑิตศุภผล ID-1520900257
นาย บุญฤทธิ์ เนียมศรี ID-1520900208โดย: ขอเปลี่ยนเรื่องค่ะ IP: 124.121.154.18 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:0:47:58 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง : ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข
ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net
จัดทำโดย
นางสาว วิภาพร ของงาม ID-1520304476 Sec. 2311
นางสาว ปฐมาวดี เพชรฤทธิ์ ID-1520304468 Sec.2531


โดย: น.ส. วิภาพร IP: 210.86.135.81 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:12:40:25 น.  

 

เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
ชื่อเรื่อง สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้
จากแหล่งข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net

จัดทำโดย
เมษ กาญจนเคหาสน์ 1520207828 section 1261
อาณัติ องค์ปัญญาชน 1520207992 section 1261
ภคพล นุกูลเอื้ออำรุง 1520208917 section 1261
ชนาธิป พิพัฒน์เจริญชัย 1520207737 section 1261


โดย: ****ขอเปลี่ยนเรื่องครับ***** IP: 125.27.47.216 วันที่: 11 กันยายน 2553 เวลา:13:17:24 น.  

 
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net
จัดทำโดย หทัยชนก ปานประสงค์ 1530215860 sec2131 เบญจมาภรณ์ จิตร์บุญ 1500212871

(จะมาเพิ่มรายชื่ออีกที)


โดย: มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ IP: 58.8.135.217 วันที่: 11 กันยายน 2553 เวลา:23:59:41 น.  

 
เลือกทำ
โครงการเรียนรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง ย่างก้าวแห่งความเข้าใจความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนา PDF.ข้อที่ 70.
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย

นายธนพงษ์ จินดาพันธ์ SECTION 2231 NO.70
นางสาว สุวิมล ฐิติพชรวรรณ SECTION 2231 NO.71
นางสาว ปัญณรังสี อภิชัยอนันต์ SECTION 2231 NO.75


ขอโทษอาจารย์ที่ทำแล้วส่งช้า เนื่องจากมีปัญหากับกลุ่มเพื่อน เพราะเพื่อน เอาเพื่อนคนอื่นมาอยู่กลุ่ม โดยไม่บอกล่วงหน้าทำให้จำนวนคนเกิน จึงต้องทำเอง 3 คน ใหม่ มารู้วันที่ส่งเเล้วจึงขอส่งทีหลังภายในวันที่ 15 กันยายน 2553 ขออภัย ณที่นี้


โดย: ธนพงษ์ IP: 125.25.21.57 วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:14:29:31 น.  

 
ขอเปลี่ยนเรื่อง จากเรื่องความวิตกกังวลและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ดูแลบุคคลติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ ของ นางสาวนงนุช ปัญจธรรมเจริญ เป็นเรื่อง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ของ นายพิมาน แม้นมินทร์เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ของ นายพิมาน แม้นมินทร์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดทำโดย
1. นายชินดนัย จำปาศักดิ์ 1520207794 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 103
2. นางสาวพิมพ์พิไล ทองประดับ 1520211374 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 146
3. นางสาวอารดา เลิศทวิวงศ์ 1520211465 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 147
4. นายพงศกร พงศ์เนตรวิไล 1520211580 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 149
5. นางสาวมณีรัตน์ วงศ์รัตนกาญจน์ 1520211655 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 150
6. นางสาวนันทพร โชติกิตติพงศ์ 1520211663 วิชา LB215 Section: 2141 เลขที่ 151โดย: ขอเปลี่ยนเรื่องค่ะ IP: 118.172.42.243 วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:20:23:25 น.  

 
จากเรื่อง พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เป็นเรื่อง สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ
ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จากแหล่งข้อมูล //www.watnyanaves.net

จัดทำโดย
1.นาย ทวีชัย พฤกษภักดีวงศ์ 1520209196 วิชา LB 214 sec 2161
2.นาย นัทธพงศ์ บุญมาลี 1520207497 วิชา LB 214 sec 2161
3.นาย สฤษดิ์ ธนศรีวัฒน์ 1520209469 วิชา LB 214 sec 2161
4.น.ส.สุดารัตน์ เธียรวาริช 1520209535 วิชา LB 214 sec 2161
5.นาย ธนา กังวานรัตนา 1529297174 วิชา LB 214 sec 2161
6. น.ส.บัณฑิตา ชาญปรีชากลุ 1520208727 วิชา LB 214 sec 2161
7.น.ส.แพรวเพรช สันติโชตินันท์ 1520209006 วิชา LB 214 sec 2161


โดย: เปลี่ยนเรื่องค่ะ IP: 125.24.236.51 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:1:42:21 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่อง : คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน
ชื่อผู้วิจัย :นายเดิมแท้ ชาวหินฟ้า
ประเภทงานวิจัย: วิทยานิพนธ์
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1.นายอภิวุฒิ กิไพโรจน์ 1510512179 วิชา LB214 Sec 2531 เลขที่ 99
2.นายเอกชัย ทำขุนทด 1520212554 วิชา LB214 Sec 2531 เลขที่ 110


โดย: ล่าช้า IP: 27.130.62.131 วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:18:45:38 น.  

 
เลือกทำ
โครงการย่อยความรู้สู่เพื่อนรัก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล ของ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.
จากแหล่งข้อมูล
//www.moralcenter.or.th
เมนู ฐานข้อมูลงานวิจัย
จัดทำโดย
1. น.ส วิภาพร ของงาม วิชา LB214Section2311
เลขที่ 76


โดย: วิภาพร IP: 210.86.135.76 วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:10:29:13 น.  

นิก ท่าพระจันทร์
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2553
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
28 พฤษภาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add นิก ท่าพระจันทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.