ถูกใจ(คนสร้าง)แต่ไม่ถูกที่ถูกทาง กรณีศึกษา “ชูชัยบุรีศรีอัมพวา”

ภาพจำลองโครงการชูชัยบุรีศรีอัมพวา เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
       อำเภอเล็กๆ ในจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย อย่าง “อำเภออัมพวา” จังหวัดสมุทรสงคราม กำลังมีประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตาและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ คือโครงการ “ชูชัยบุรีศรีอัมพวา” โรงแรมหรูสไตล์ยุโรปมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ของ ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ นัก ธุรกิจค้าอัญมณี ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขึ้นริมคลองอัมพวา และกำลังถูกต่อต้านจากกระแสสังคม นักอนุรักษ์และคนในพื้นที่ ในเรื่องของความไม่เหมาะสมของการออกแบบตัวอาคาร และจากกรณีการรื้อบางส่วนของห้องแถวไม้ริมน้ำอายุกว่า 100 ปี 12 หลัง ซึ่งอยู่ในส่วนก่อสร้างโครงการชูชัยบุรีศรีอัมพวา

       กระแสต่อต้านที่รุนแรง ทำให้นายชูชัยออกมายืนยันว่าไม่มีนโยบายที่จะรื้อทิ้งเรือนแถวไม้ 12 หลัง แต่มีโครงการจะปรับปรุงใหม่ โดยจะอนุรักษ์บ้าน 12 หลังนี้ไว้เป็นสถานที่ขายสินค้าโอท็อปของชาวอัมพวา และประกาศยอมชะลอการก่อสร้างโรงแรมไว้ก่อนจนกว่าจะหาข้อยุติได้

บรรยากาศห้องแถวเก่าริมน้ำ เสน่ห์ของอัมพวา
       จากกรณีดังกล่าว ธีรภาพ โลหิตกุล นักถ่ายภาพและนักเขียนสารคดีอิสระ กล่าวแสดงความคิดเห็นในบทความ “เมื่อกาลเวลาพราก ‘อัมพวา’ จากเราไป” ใน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 1 ก.ย. 2555 ว่า อัมพวาเป็นชุมชนในฝันของผู้คนจำนวนมาก และยังได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่ปี 2545 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมาร์ก ในการจัดทำโครงการ “อนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม” โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาศึกษาวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา ในปี 2545 เป็นผลทำให้อัมพวาได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asian-Pacific for Culture Heritage Conservation) ระดับ Honorable Mention จากองค์การยูเนสโก ในปี 2551

ความสงบและวิถีชีวิตเรียบง่ายอันเป็นเอกลักษณ์ของอัมพวา
       นอกจากนั้น ที่อัมพวายังมี “โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์” ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ คหบดีชาวอัมพวา น้อมเกล้าฯ ถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ทำให้มีเรือนไม้เก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามถึง 17 ห้องด้วยกัน ดังนั้นอัมพวาจึงถือเป็นต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่ ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ตลาดน้ำอัมพวา แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
       ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ “ช็อกความรู้สึก” เมื่อโครงการชูชัยบุรีศรีอัมพวา โรงแรมในสไตล์ยุโรปหรูกำลังผุดโผล่ขึ้นท่ามกลางหมู่เรือนไม้ชายน้ำเหล่านี้ โดยไม่ผิดทั้งระเบียบการก่อตั้งอาคารที่พักอาศัย และไม่ผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผังเมืองรวมเทศบาลตำบลอัมพวาหมดอายุมาตั้งแต่ปี 2552 และผังเมืองรวมฉบับใหม่ ยังไม่ประกาศใช้

       ธีรภาพ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมว่า “ผมไม่ได้ต่อ ต้านคุณชูชัยที่จะทำโครงการดังกล่าว และไม่ได้ต่อต้านศิลปะสถาปัตยกรรมตะวันตก หรือกระทั่งรูปเคารพศิวลึงค์ ที่คุณชูชัยจะสร้างขึ้น แต่ต่อต้านการออกแบบอาคารซึ่งผิดที่ผิดทาง อันนำมาซึ่งทัศนะอุจาด ทำลายอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ตามหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม อันเป็นหลักการสากลที่นานาอารยะประเทศยอมรับ”

เรือนแถวไม้ที่ถูกรื้อไปบางส่วน
       ธีรภาพ กล่าวต่อว่า ในประเด็นการรื้อเรือนไม้ 12 หลัง ที่คุณชูชัยได้ออกมาชี้แจงว่าจะไม่รื้อแล้วนั้น ความจริงได้มีการรื้อออกไปบางหลังแล้ว และเรือนไม้ทั้ง 12 หลังนี้ได้ถูกสร้างมาในแบบเดียวกัน ใช้คานเดียวกัน แม้กระทั่งหลังคาหรือส่วนต่างๆ ก็สร้างมาในรูปแบบเดียวกัน จึงไม่เห็นสมควรที่จะรื้อ เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และถ้าหากเรื่องการรื้อเรือนไม้ทั้ง 12 หลังนี้ ไม่ถูกสังคมต่อต้าน ก็มีสัญญาณชัดเจนว่าต้องรื้อหมดแน่นอน

       นอกจากนั้น ธีรภาพยังกล่าวอีกว่า “และในเรื่องการปล่อยให้มีการสร้างอาคาร ตามโครงการชูชัยบุรีศรีอัมพวานั้น เป็นประเด็นที่องค์กรบริหารส่วนปกครองท้องถิ่นอัมพวา ต้องพิจารณาแสดงความรับผิดชอบ เนื่องจากนักลงทุนสามารถอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย มาใช้กระทำสิ่งๆ ต่างได้โดยชอบธรรม และไม่ผิดต่อข้อกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ต่อต้านในการกระทำของคุณชูชัยในทุกๆ เรื่อง เรารู้สึกเห็นด้วยกับความตั้งใจของคุณชูชัย ที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อคนในชุมชนอัมพวา เช่น การสร้างศูนย์ศิลปะ ให้ชาวบ้านนำหัตถกรรมพื้นบ้านมาจัดจำหน่าย” นายธีรภาพ โลหิตกุล กล่าว

โรงแรมหรูที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
       แม้จะยังไม่มีข้อตกลงสิ้นสุดที่ชัดเจนในกรณีการสร้างโครงการ ชูชัยบุรีศรีอัมพวานี้ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นกรณีตัวอย่างให้ชุมชนทางวัฒธรรมอื่นๆ ได้ระมัดระวังและปกป้องคุ้มครองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนของตนเองไว้ อย่าปล่อยให้เป็นเพียงเหตุการณ์เหมือนไฟไหม้ฟาง หรือเรียกร้องเอาสิ่งที่สูญเสียไปแล้วให้กลับคืนมา ก็ย่อมทำไม่ได้เป็นธรรมดา=>PRICE AR Blue Clean AR383 1,900 PSI 1.5 GPM 14 Amp Electric Pressure Washer
=>PRICE Toro 51486 Cordless 12-Inch 24-Volt Lithium-Ion Electric Trimmer/Edger
=>PRICE Fiskars 6201 18-Inch Staysharp Max Push Reel Lawn Mower
=>PRICE Husqvarna 350BT 50.2cc 2-Cycle X-Torq Gas Powered 180 MPH Midsize Back Pack Blower
=>PRICE Hitachi CG22EASSLP 21.1cc 2 Stroke Gas Powered Straight Shaft Grass Trimmer
=>PRICE Greenworks 27022 14-Inch 10 Amp Electric Dethatcher
=>PRICE Husqvarna 7021P 21-Inch 160cc Honda GCV160 Gas Powered 3-N-1 Push Lawn Mower With High Rear Wheels
=>PRICE Generac 6022/5989 2,700 PSI 2.3 GPM 196cc OHV Gas Powered Pressure Washer
=>PRICE Husqvarna 125B 28cc 2-Stroke 170-MPH Gas-Powered Handheld Gas Blower
=>PRICE Husqvarna 125BVx 28cc 2-Cycle Gas Powered 170 MPH Blower/Vac With Smart Start
=>PRICE Generac 6024/5991 3,000 PSI 2.7 GPM 212cc OHV Gas Powered Pressure Washer
=>PRICE Black & Decker LPHT120 18-Inch 20-Volt Lithium-Ion Cordless Pole Hedge Trimmer
=>PRICE Karcher K 3.540 X-Series 1800-PSI 1.5-GPM Electric Pressure Washer
=>PRICE WORX WG775 Lil'Mo 14-Inch 24-Volt Cordless Lawn Mower
=>PRICE Husqvarna 450 18-Inch 50.2cc X-Torq 2-Cycle Gas Powered Chain Saw With Smart Start
=>PRICE Sun Joe Chipper Joe CJ601E 14-Amp Electric Wood Chipper/Shredder
=>PRICE Black & Decker LST136 13-Inch 36-Volt Lithium High Performance Cordless String Trimmer
=>PRICE Black & Decker SPCM1936 19-Inch 36-Volt Cordless Electric Self-Propelled Lawn Mower With Removable Battery
=>PRICE Black & Decker LCS120 20-Volt Lithium-Ion Cordless Chain Saw
=>PRICE WORX WG502 TriVac Delux Blower/Mulcher/Vacuum 12.0 Amp
=>PRICE Husqvarna 6021P 21-Inch 149cc Kohler XT-6 Gas Powered 3-N-1 Push Lawn Mower With High Rear Wheels
=>PRICE Karcher K 5.540 X-Series 2000-PSI 1.4-GPM Electric Pressure Washer
=>PRICE WORX WG165 10-Inch 24-Volt Lithium Ion Cordless Electric String Trimmer/Edger
=>PRICE Poulan PO500N22S 22-Inch Side Discharge Push Mower
=>PRICE Bounty Hunter QD2GWP Quick Draw II Metal Detector
=>PRICE Sun Joe MJ401E Mow Joe 14-Inch 12 Amp Electric Lawn Mower With Grass Bag
=>PRICE Sun Joe MJ401E Mow Joe 14-Inch 12 Amp Electric Lawn Mower With Grass Bag
=>PRICE Simpson Megashot MSH3125-S 3,100 PSI Honda GC190 Premium Gas Powered Heavy Duty Pressure Washer
=>PRICE WORX WG308 6-Inch 5-Amp Electric JawSaw
=>PRICE Poulan Pro PP2822 22-Inch 28cc 2 Cycle Gas Powered Dual Sided Hedge Trimmer
=>PRICE Campbell Hausfeld PW1825 1800 PSI Electric Pressure Washer
=>PRICE Husqvarna 460 Rancher 20-Inch 60.3cc 2-Stoke X-Torq Gas Powered Chain Saw
=>PRICE Husqvarna 128DJx 17-Inch 28cc 2-Stroke Gas Powered Straight Shaft String Trimmer/Brush Cutter
=>PRICE Troy-Bilt TB154E 9-Inch 6.5-Amp Electric Garden Cultivator/Tiller
=>PRICE Poulan Pro PP125 17-Inch 25cc 2-Cycle Gas-Powered Straight-Shaft String Trimmer
=>PRICE Black & Decker CM1836 18-Inch 36-Volt Cordless Electric Lawn Mower
=>PRICE Black & Decker LM175 18-Inch 6-1/2 amp Electric Mower
=>PRICE Troy-Bilt TB350XP 12AKD39B066 Deluxe Self Propelled Mower
=>PRICE Makita UC3530A Commercial Grade 14-Inch 15 amp Electric Chain Saw
=>PRICE Eco-Shredder ES1600 14 amp Electric Chipper / Shredder / Mulcher
=>PRICE Flowtron LE-900 The Ultimate Mulcher Electric Leaf Shredder
=>PRICE Makita BHX2500CA Commercial Grade 4-Stroke 24.5cc Handheld Blower
=>PRICE Greenworks 25112 21-Inch 13 Amp Electric Lawn Mower 3 in 1
=>PRICE Black & Decker MM875 Lawn Hog 19-Inch 12 amp Electric Mulching Mower
=>PRICE Toro 51496 Cordless 24-Inch 24-Volt Lithium-Ion Hedge Trimmer
=>PRICE Poulan Pro PP5020AV 20-Inch 50cc 2 Stroke Gas Powered Chain Saw With Carrying Case
=>PRICE WORX WG782 14-Inch 24-Volt Cordless Lawn Mower
=>PRICE Black & Decker MM1800 18-Inch 12 amp Corded Electric Lawn Mower
=>PRICE Husqvarna 440E 16-Inch 40.9cc 2-Stoke X-Torq Gas Powered Chain Saw
=>PRICE Oregon PowerNow CS250E 14-Inch 40 Volt Max Lithium-Ion Chain Saw With Endurance Battery Pack
=>PRICE Greenworks 25142 16-Inch 10 Amp Electric Lawn Mower 2 in 1
=>PRICE Poulan Pro PP338PT 8-Inch 33cc 2-Stroke Gas Powered Pole Pruner With String Trimmer Attachment
=>PRICE Husqvarna 7021R 21-Inch 160cc Honda GCV160 3-In-1 RWD Self-Propelled Lawn Mower
=>PRICE Poulan Pro 960730024 Soft-Sided Grass Bagger, Fits all Poulan Pro 46-inch Riding Lawn Mowers
=>PRICE Poulan Pro PP4218AVX 18-Inch 42cc 2-Cycle Gas-Powered Anti-Vibration Chain Saw
=>PRICE Poulan Pro PPWT60022-CA 22-Inch Briggs and Stratton 625 Series Gas Powered High Wheel Trimmer Mower CARB Compliant
=>PRICE Makita UC4030A Commercial-Grade 16-Inch 15 amp Electric Chain Saw
=>PRICE McLane 801 4.75 GT/3.5RP 9-Inch Gas Powered Lawn Edger With Ball Bearing Wheels
=>PRICE Black & Decker LC3K220 20-Volt Lithium Ion Cordless Electric Lawncare Center
=>PRICE Lawn Boy 10604 20-Inch 149cc 6-1/2 GT OHV Kohler Gas Powered Self Propelled Lawn Mower
=>PRICE Powermate PM0497000.04 8,750 Watt 389cc 13HP Honda GX390 Gas Powered Portable Generator
=>PRICE Tanaka TCG22EASSLP 21.1cc 2-Stroke Gas Powered Straight Shaft Grass Trimmer Brush Cutter
=>PRICE Husqvarna XT722FE-CA 22-Inch 173cc Kohler XT-7 3-N-1 Variable Speed FWD Self Propelled Lawn Mower With Electric Start
=>PRICE WORX WG155 20V MAX Cordless Lithium 10-Inch String Trimmer/Edger
=>PRICE WORX WG922 Cordless 24-Volt Lithium Trimmer/Edger and Blower/Sweeper Combo Kit WG165 & WG565
=>PRICE Greenworks 25242 40-Volt 4 Amp-Hour Lithium Ion 16-Inch Lawn Mower
=>PRICE Greenworks 25292 40-Volt 4 Amp-Hour Lithium Ion 19-Inch Lawn Mower
=>PRICE WORX WG565 24-Volt Lithium Cordless Sweeper Blower
=>PRICE McLane 101 9-Inch Gas Powered Lawn Edger
=>PRICE Mantis Tiller 7321-00-02 Aerator/Dethatcher Attachment ComboCreate Date : 09 กันยายน 2555
Last Update : 9 กันยายน 2555 1:57:59 น.
Counter : 1332 Pageviews.

1 comments
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:10:11:59 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

kampanjing
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]กันยายน 2555

 
 
 
 
 
 
1
2
4
5
6
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
 
 
All Blog