Group Blog
 
<<
มีนาคม 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
14 มีนาคม 2550
 
All Blogs
 
สตร.ข. 10 กับโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร


โครงการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร เป็นโครงการเพื่อพัฒนาข้าราชการทุกคนในสำนักผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
มีการแจ้งเข้าการอบรมดังกล่าวล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือนให้เราชาว สตร. ข.10เข้ารับการอบรมเรื่อง “การจัดการความรู้” ที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2548

พวกเราตื่นเต้นพอสมควร ต่างก็วางแผนการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ไม่ให้ตรงในวันเวลาดังกล่าว และทำตัวให้พร้อมรับการอบรม

การเดินทางใช้รถตู้สำนักงาน ฯ จำนวน 2 คัน เวลานัดหมายแปดโมง เช้าวันเดินทางฝนตกอย่างหนัก แต่สายฝนก็ไม่สามารถทำลายความตั้งใจในการเดินทางครั้งนี้ ระหว่างการเดินทางบ้างก็คุย บ้างก็หลับงีบเอาแรง ผลัดกันมาสร้างความครื้นเครง เพื่อไม่ให้บรรยากาศภายในรถเงียบเหงา

ที่จริงมาอย่างนี้ก็ดีไปอย่าง ด้วยระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเป็นเวลา 12 – 13 ชั่วโมง ทำให้เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลมากมาย มีเรื่องตลกขบขำที่เป็นที่รู้กันเฉพาะคัน ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้จากการอบรมแล้ว ยังเป็นความทรงจำที่ดี นำมาหยอกเย้าสร้างความครื้นเครงไปได้อีกนาน

ประมาณ 3 ทุ่มกว่า ๆ เราก็เดินทางมาถึงสถาบัน มีบอร์ดแสดงข้อมูลโครงการการจัดการความรู้ก่อนถึงโต๊ะจัดที่พัก การบริการการเข้าห้องพักก็เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย

เช้าวันรุ่งขึ้นเราพบกับสภาพภูมิทัศน์ที่มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาด สงบ รู้สึกถึงความสดชื่น สอดคล้องกับที่ท่าน ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ได้กล่าวว่าจะทำให้สถาบัน เป็นสถานที่การศึกษาดูงาน 6 เรื่อง ซึ่งหนึ่งในหกเรื่อง ก็คือการจัดภูมิทัศน์ภายในสถาบันฯ เพื่อให้สมกับการเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้
ซึ่งขณะนี้ได้ปรับปรุงไปได้ประมาณ 30 % เท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นเราคงต้องขอมาศึกษาดูงานจากท่านเป็นแน่แท้

เมื่อมาถึงห้องประชุมเรารีบเข้ามาจับจองที่นั่งด้านหน้า เห็นด้านหน้ายังว่างอยู่ ส่วนด้านหลังได้รับการจับจองเสียหมดสิ้น เ
มื่อเราเดินไปนั่งด้านหน้า พบกันเก้าอี้นั่งใหญ่มีพนังพิงนั่งสบาย ทำให้เราชะงักไปชั่วขณะ คิดว่าเป็นที่นั่งแขกคนสำคัญหรือเปล่า แต่เมื่อมองไปรอบ ๆ เก้าอี้ทุกตัวในห้องก็เหมือนกันหมด

โอ้โห้ เก้าอี้นั่งที่สถาบันฯ ดีกว่าที่โรงแรมบางแห่งที่เราเคยไปประชุมเสียอีก สถาบันวันนี้นับว่าพัฒนาไปมาก

การประชุมเริ่มจากผอ. สถาบันกล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ การเปิดใจรับฟัง
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากหากได้นำเอาไปปฏิบัติในหน่วยงาน ต่อด้วยวิทยากรสาวสวยจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

(คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ) บรรยายเนื้อหา “การจัดการความรู้” ด้วยการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง สร้างการมีส่วนร่วม ทำเรื่องวิชาการให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย

ท่านได้อธิบายว่าทำไมหน่วยงานราชการต้องมีการจัดการความรู้ เนื่องจากในหน่วยงานต่างๆ ยังมีความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคลากรภายในองค์กรที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ อีกทั้งความรู้ที่จากสื่อต่างๆ

การจัดการความรู้จะช่วยดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในคน(Tacit knowledge) ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดเจน (Explecit Knowledge) ด้วยกระบวนจัดการความรู้
7 ขั้นตอน คือ

1. การค้นหาความรู้ ที่องค์กรจำเป็นต้องมี วิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายทั้งภายในและภายนอก

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เรียบเรียงให้ทันสมัย

5. การเข้าถึงความรู้ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สับเปลี่ยนงาน ระบบพี่เลี้ยง

7. การเรียนรู้ คือการนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงานหรือปรับปรุง

กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน จะเกิดขึ้นได้ต้องนำเอากระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ

1.ขั้นเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้คนในองค์กรอยากคิดอยากทำ

2.การสื่อสาร ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ รู้ถึงประโยชน์ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วม

3.กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้

4.การฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการความรู้

5.การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ

6.การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจ

สรุปได้ว่า “ การจัดการความรู้ ” จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากคนในองค์กรต้องมีทัศนคติในเชิงบวก
มี Commitment ต่อกัน ทำงานเป็นทีม บวกกับการอำนวยความสะดวกจากผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

“การจัดการความรู้ ” เป็นเรื่องของการกระทำ (learning by doing) หน่วยงานควรเริ่มจากเรื่องที่ตนมีความถนัด มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว เริ่มจากเรื่องเล็กๆ เพื่อทำให้สำเร็จในครั้งแรก (Pilot Project) แล้วจึงขยายผล กล้าที่จะยืนหยัด ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค

เสร็จสิ้นการอบรม เรารู้ว่าภารกิจของเราไม่ได้เสร็จสิ้นตามไปด้วย การอบรมเป็นเพียงแค่การเริ่มต้น หรือเป็นการจุดประกายความคิดให้พวกเราชาวสตร.นำความรู้เรื่องการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการตามเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
--------------- ----------------------------
Create Date : 14 มีนาคม 2550
Last Update : 14 มีนาคม 2550 11:07:55 น. 0 comments
Counter : 466 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ภูเก็ต-ป่าตอง
Location :
ภูเก็ต Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
ข้าเจ้าเป็นสาวภูเก็ต แต้ๆ กะเจ้า

Friends' blogs
[Add ภูเก็ต-ป่าตอง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.