Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2552
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
30 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 
ตรัง

12-16 เมษายน 2550

ทริปนี้ไปเที่ยว จ.ตรัง unseen thailand
+ ถ้ำเลเขากอบ สุดยอดจริงๆ ขอแนะนำใครยังไม่เคยไปต้องลอง! (ลอดท้องมังกร) ก่อนไปอย่าลืมเช็คน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะ เดี๋ยวจะไปเสียเที่ยวฟรี
+ ถ้ำมรกต ตื่นเต้น สนุกสุดๆ โดยเฉพาะตอนเข้าถ้ำและออกจากถ้ำ เราต้องเกาะกันเป็นเหมือนรถไฟ ห้ามมือหลุดเป็นอันขาดมิฉะนั้น หลง! เพราะภายในถ้ำมืดมาก กระแสน้ำเชี่ยว เวลาเข้าก็ต้องทำการปั้นจักรยานอยู่ในน้ำ พร้อมเกาะชูชีพคนข้างหน้าให้แน่น และส่งเสียงด้วย อ้าว! หุย เล หุย


11-15 เมษายน 2550
ท่องทะเลตรัง–ลังกาวี–มาเลเซีย–พระนางเลือดขาว–Under Water World
เคเบิลคาร์ (5 วัน 2 คืน)

ดำน้ำชมความหลากหลายของโลกใต้ทะเลสีคราม ทะเลตรัง เกาะเชือก เกาะม้า ว่ายน้ำลอดถ้ำมรกต เกาะมุก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่เกาะลังกาวี ชมสุสานพระนางมัสซูรี พระนางเลือดขาวในตำนาน ชมอุตสาหกรรมผ้าบาติกที่ขึ้นชื่อ โลกใต้ทะเลสวยงามที่ Under Water World ชมทิวทัศน์ของเกาะลังกาวีจากเคเบิลคาร์ พัก โรงแรม บนเกาะลังกาวี 1 คืน โรงแรม จ.ตรัง 1 คืน

วันแรก 11 เมษายน 50 (กรุงเทพฯ-สตูล)
18.30 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่ ถนนอังรีดูนังต์ บริเวณประตูทางเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.00 น. - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.สตูล โดยรถบัสปรับอากาศ “หนุ่มสาวทัวร์” บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถ

วันที่สอง 12 เมษายน 50(เกาะลังกาวี-แกเลอเรีย เปอร์ดานา-Under Water World-ช้อปปิ้งตลาดก๊วะ)
06.00 น. - รุ่งอรุณที่ จ.สตูล นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัวและ บริการอาหารเช้า(2)
08.00 น. - เดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นลงเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
11.00 น. - ถึงเกาะลังกาวี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม สุสานพระนางเลือดขาว ฟังเรื่องราวตำนาน พระนางมัสซูรี ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวลังกาวี พร้อมฟังประวัติบอกเล่าอดีตความเป็นมาของเกาะลังกาวี จากนั้นนำท่านชมโลกใต้น้ำอันสวยงามที่ Under Water World
12.30 น. - บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหาร
13.30 น. - นำท่านสู่ Oriental Village หมู่บ้านจำลองที่รวบรวมวัฒนธรรมของสี่ประเทศ คือ ไทย จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย จากนั้นนำท่านโดยสาร เคเบิลคาร์ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเกาะลังกาวี ผ่านน้ำตกอันสวยงามและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สู่ ยอดเขากูนุงมะจิงจั้ง ซึ่งมีความสูง 710 เมตร
18.00 น. - นำท่านชม แกเลอเรีย เปอร์ดานา แหล่งรวบรวมของขวัญล้ำค่าจากนานาประเทศทั่วโลก ที่มอบให้แด่ อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มาหาเทียร์ โมฮัมหมัด จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิดที่ ตลาดกั๊วะ
19.00 น. - บริการอาหารค่ำ(4) ณ ร้านอาหาร
20.00 น. - นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เกาะลังกาวี เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม 13 เมษายน 50 (ร้านค้าปลอดภาษี-ตรัง-ถ้ำเลเขากอบ)
06.00 น. - ตื่นรับอรุณอันสดใส และบริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. - นำท่านสู่ ร้านค้าปลอดภาษี มีเวลาอีกเล็กน้อยให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ จตุรัสนกอินทรี สัญญลักษณ์ของเกาะลังกาวี จากนั้นอำลาสเกาะลังกาวี ลงเรือเฟอรี่เดินทางกลับ
10.30 น. - ถึง ท่าเรือตำมะลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศคันเดิม เข้าสู่ตัวเมืองสตูล
11.30 น. - บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร
12.30 น. - ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง
15.30 น. - เดินทางถึง อ.ห้วยยอด นำชม ถ้ำเลเขากอบ 1 ใน Unseen in Thailand ล่องเรือลอดไปตามลำธารใต้ภูเขา ชมความงามแปลกตาของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำต่างๆ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร และถ้ำท้องพระโรง
17.00 น. - นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง เข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.ตรัง
18.00 น. - บริการอาหารค่ำ(7) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญพักผ่อนกับราตรีของเมืองตรังตามอัธยาศัย
วันที่สี่ 14 เมษายน 50(ท่องทะเลตรัง-ถ้ำมรกต-ดำน้ำ ชมปะการัง) 07.00 น. - บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. - ออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดยาว นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ท่องทะเลตรังถึง เกาะกระดาน เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำ ดำน้ำ ชมปะการัง บริเวณชายหาดหน้าเกาะ
12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน(9) บนเรือ
13.00 น. - เดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านว่ายน้ำเข้าชม ถ้ำมรกต ถ้ำประหลาดที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเกาะ 1 ใน Unseen in Thailand ที่ต้องสัมผัสด้วยตัวเอง
14.30 น. - นำท่านดำน้ำ ชมปะการัง บริเวณ เกาะเชือก เกาะม้า (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ) ชมความงามของปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาในแนวปะการังหลากหลายพันธุ์ สีสันสวยงาม
16.00 น. - สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
18.00 น. - บริการอาหารค่ำ(10) ณ ร้านอาหาร
20.00 น. - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถ
วันที่ห้า 15 เมษายน 50 (ตรัง-กรุงเทพฯ) 05.00 น. - เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

Photobucket

Photobucket

PhotobucketCreate Date : 30 พฤษภาคม 2552
Last Update : 8 กรกฎาคม 2552 16:07:22 น. 0 comments
Counter : 433 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
julapa
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers
Friends' blogs
[Add julapa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.